Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1971-72

Æ Rinum Dowter

Når man i gamle dage blev syg, var det skik og brug at gå til »den kloge mand« i sognet, og her på egnen havde en søn af den kloge mand i Ulfborg, Anders Ulfkjær, slået sig ned. Han hed Lars Kanneworff Andersen og blev kaldt »æ Rinum Dowter«.

Lars blev født den 8. 12. 1856. Han var hjemme hos faderen, smedede og gjorde karlearbejde som ung, lå som soldat i København, han blev i 1888 gift med Ane Jensen fra Nybro Mølle i Ulfborg - et parti, der ikke var efter faderens ønske. Samme år købte de unge en lille ejendom i Vesterby i Rindum, hvorpå de kunne holde fire køer og et par bæster. Året efter fik konen et barn, men både dette og moderen døde kort efter. Inden Ane døde, fæstede hun Else Olsen fra Staby som husholderske for Lars, og med hende blev han senere gift.

Lars var en prægtig nabo, har Lars Sørensen i Rindum fortalt, men han var hverken ræd for spiritus eller kortspil, og det gik både ud over ham og ejendommen, og så gik han tilsidst fra stedet. Familien hjalp ham til at få det lille hus bygget ved landevejen tæt ved Rindumgårds have, hvor der for nogle år siden var smedie. Lars var nok smed, men hans praksis som klog mand blev efterhånden så betydelig, at han ikke havde tid til at tage sig af sit håndværk.

Ejendommeligt nok kunne Lars Andersen, uden vanskelighed, sidde og praktisere klods op ad byen og amtmanden i godt en snes år. Nu og da var der vel en læge, der havde næ'nd til ham; men fysikus Holst holdt, efter sigende, hånden over ham, og amtmanden var ham en god nabo! Læge Birk meldte en gang Lars for kvaksalveri, men Holst bandede på, at Lars skulle have lov til at praktisere, så længe han (Holst) var fysikus. Snakken gik forresten, at Lars engang havde kureret Holst for en urinhistorie, ligesom man fortalte, at den kloge mand havde kureret amtmandinden i et tilfælde, hvor lægerne ikke kunne hjælpe.

En dag sendte amtmanden bud efter Lars, om han ville komme der om og se til en dør; men da Lars stillede med sin hammer og tang, sagde amtmanden, nej, det er min kone, jeg gerne vil have dem til at se til, hun er syg, og lægen kan ikke hjælpe hende. Men Lars blev vred og svarede: Di ska, Fanden brækmæ, et' fang' en gaml Row! Det endte dog med, at han måtte ind og se til amtmandinden, og han hjalp hende også.

Ved at rykkes med en anden karl, blev Jørgen Orloff en dag skubbet ud i en grav, hvorved han fik sin Åw'sel a Law' (skulder af led). Jørgen blev anbragt på en stol, og så skulle en karl holde godt om Jørgens venstre arm, for no vel han, Vanden brækme, sla". sagde Lars. Lidt efter gav det et knæk, og ledet var atter i lave. Bagefter drak de mjød og brændevin så længe, at både patienten, doktoren og hjælperen blev fulde. En anden gang, Jørgen havde for-strat en sene, gned Lars på senen, rykkede i fingeren og skrev en recept; der skulle blandes tre dele sammen til at smøre med. Da Jørgen kom på apoteket, sagde man: Nå, det er nok en smederecept!

Niels Nielsens præmieøg fik forstoppelse, medens Jørgen Orloff tjente hos ham. Man hentede Hammer, der erklærede, at der intet var at gøre, hesten ville krepere i løbet af to timer. Så fik han sin betaling og tog hjem; men Lars Kanneworff, der også var hentet, stod og ventede i laden, og han sagde: Da wa de, Fanden brækme, gat, te han gik, hå han vendt en Kwati'er læng'er, så wa æ Ø'g strit! Løb nu ind efter pibe tobak! Lars fik piben godt tændt, der skulle være gluend ild i den, og så stak han pibespidsen ind i enden på dyret. Da hesten havde fået to pibefuld tobak, sagde Lars til Jørgen: Kraw'l no han te æ Ni'es o'n o låwt, om du ka mær'k æ Rø'g! Da Jørgen intet kunne mærke, skulle dyret have en pibefuld mere, og så kom røgen. Nu begyndte dyret at komme sig. Først kom der nogle hårde knolde, så kom karlen på ryggen af hesten, den skulle røres, og snart stod det ud af begge ender på den, og så kom den sig.

Næste dag mødte Niels dyrlægen i Ringkøbing. Nå, det passede vel, hvad jeg sagde? spurgte dyrlægen. Nej, svarede Niels, det er jo den, jeg kører med her. Da udbrød Hammer forbavset: Der hat Lars Andersen været! Det var naturligvis en ufrivillig kompliment til kvaksalveren.

En hest på Holmsland var bow'lam', og to dyrlæger havde forgæves prøvet deres kunst på dyret, da kom Lars Kanneworff der tilfældigt, han var på vej hjem fra te Klit'. A ska kuri'er den, så den ka sæ'les fæjlfri' om trej' Mo'ner! sagde Lars, og det kom til at sæde.

En gang spurgte herredsfogden Lars om, hvor han havde fået rottekrudtet fra, han havde brugt. De hår a jåt a And'es U'lkjær! svarede Lars.

Hvor bor den mand? spurgte herredsfogden atter. Han æ dø'! lød det fra Lars, og så slap han.

Da han engang stod tiltalt for kvaksalveri, spurgte Lars: Kvak-salveri - hwa æ de? Dertil svarede herredsfogden: Det er et hjem-meråd! Nå, sagde Lars, de æ die wal åsse and'er ha' ind', dæ gi'er! Men hwa Rå' dæ gi'es i Smedie o Malle, de stor et' te trow'end! som det hedder i Christian den 5tes Danske Lov. Så fik han en mulkt.

En dag dr. Holst mødte sin Rindum kolega, sagde han: Hør Lars, Du må Fanden swolste mig ikke bruge så meget Svovl! Det var til sine fnatpatienter, at Lars brugte svovl. Så lovede Lars at passe godt på.

Hvorvidt Strandbygaard var misundelig på sin konkurrent i Rindum, ved jeg ikke, men en dag, der holdt seks vogne uden for Lars Andersens, og Strandbygaard netop kom kørende hen ad vejen, sagde Lars: A kommer te a ska ud o sku'e - de ka et' blyw ve o go'. Det skulle da se ud, som det var folk, der ville have hestene skoet, der holdt udenfor!

Lars havde en betydelig praksis og der kom folk rundt om fra for at få råd, navnlig kom der mange klitboere og søgte den kloge mand - de eller deres kreaturer blev ikke så sjældent forheksede, og det forstod Lars jo at rette. I Vester Strandgade i Ringkøbing boede Lars Sørensen en del år som gæstgiver, og der holdt Lars konsultation i en af stuerne. Klitboerne betalte honoraret i form af fisk, og de glemte forresten heller ikke Else, efter at manden var død. Men ellers sendte folk bud efter den kloge mand eller søgte ham hjemme, som det bedst kunne passe.

I Timring var der en dreng, der kort efter sin konfirmation kunne få nogle mærkelige sygdomsanfald, han kunne falde helt sammen, ta o' som en Dy'r haj'er Fow'l, skrabe i jorden o. s. v. Men disse anfald kom kun, når han var på deres egen ejendom. Forældrene søgte forgæves råd både hos lægen i Vildbjerg og i Videbæk. Så hørte de, at Lars Kanneworff skulle have kureret en i Agerfeld for et lignende tilfælde, og så kørte de til Rindum, hvor de kom en morgen tidlig. Lars var straks klar over, hvad der var i vejen. Du har en nabo, der har været ved drengen, og dit markskel er ikke lige! sagde den kloge mand. Fortælleren husker ellers ikke enkelthederne, men Lars flyede ham noget, der skulle sættes ned i markskellet, drengen skulle tage noget ind, manden skulle også en nat hente muld fra en nykastet grav på kirkegården o. s. v.

Lars var også kommet med en bemærkning om, at et af deres får ikke var mærket som de andre, og da manden kom hjem, opdagede han, at et fremmed får, som de havde købt, ikke bar samme mærke som deres egne, og han så også, at et markskel ikke var så lige, som det burde være efter kortet.

Rådet, de fik, syntes også at hjælpe. Men da naboen en dag var der omme og havde spurgt til drengens befindende, blev denne dårlig igen, og de måtte atter over til Rindum. Så fulgte Lars med til Timring. Da de kom til omtalte skel, stod Lars af vognen, og så gik han langs skellet, men om han ellers foretog sig noget, det vides ikke. Drengen fik nu noget medicin, som Lars lavede af urter, og så kom han sig. Drengens fader (en Ringkøbing mand) var blevet uven med en nabo, der hævnede sig på sønnen - mente man.

En dag, F. K. Erlang kom kørende forbi Rindumdokterens hus, så han, at Lars stod uden for huset og snakkede med en mand. Det var åbenbart en konsultation, thi kort efter tog manden plads på grøftekanten, hvor han trak sin støvle af, og så gav Lars sig til at pille ved en af mandens tæer med sin lommekniv. Man fortæller forresten, at Lars desinficerede sin kniv ved at stikke den i et stykke flæsk, når han havde udført en eller anden operation.

Medens Lars Sørensen var gæstgiver i Ringkøbing, blev han en dag stukket i en finger af et fiskeben. Både fingeren og hånden svulmede op, og så måtte Lars Andersen hen at se på skaden. Han satte en finger på den betændte hånd og da der blev en fordybning, sagde han, at det var begyndende rosen, og at patienten skulle have omslag af varmt, tørt kardusskrå. Hånden blev imidlertid dårligere, og da den kloge mand atter så den, sagde han, at de hellere måtte behandle den med rølliker. Men det hjalp heller ikke, og da Lars Andersen næste gang så til sin patient, erklærede han, at det her var pinegalt - de måtte have fat på nogle igler. Man fik også fat på et par igler, hvoraf den ene sugede så godt, at den blev helt tyk af blod. Nu svandt hånden, og det varede ikke ret længe, før den atter var rask.

En anden gang, da Lars Sørensen blev slået på benet af en hest, konstaterede Rindumdoktoren hurtigt, at det var æ Spat'skal, dæ æ skræjen ni'er. Så tog kvaksalveren om benet med begge hænder, trak »æ Spatskal« op på sin plads, hvorefter han kastede sig med hele sin vægt ned over benet, der var stærkt bøjet. Det gjorde nederdrægtig ondt, men benet blev rettet ud, og da Lars Andersen sagde: No ka Du banderno' sto a Di Sæng o go'! så viste det sig, at patienten også kunne tåle at gå.

Endelig blev samme mand behandlet af Lars for bistik en gang. Ansigtet var i løbet af kort tid svulmet op, og Lars Sørensen blev hæftig syg. Der kom bud om efter Lars Andersen, men da han ikke var hjemme, så flyede konen budet nogle røde dråber. Nu gjorde patienten imidlertid den fejl, at han ikke tog noget ind, samtidig med at han smurte hævelsen med dråberne. Følgen blev, at det slog sygdommen eller giften ind, og det blev rent galt. Imidlertid kom Lars Andersen hjem, og da han så om til patienten, forstod han situationens alvor. Patienten blev øjeblikkelig beordret i varmt bad, hvori den kloge mand kom rølliker, humle, salt m. m., og derefter varede det heller ikke længe, inden han atter var ki'e sæ.

En søndag, Jacob Faarborg var henne at se til Lars Andersen, kom der en vogn efter en patient, kvaksalveren havde behandlet i længere tid. Det var en mand, der havde fået blodforgiftning i en tommelfinger. Fingeren, der blev så tyk som en arm, blev flænget flere gange af dr. Melchiorsen, der til sidst erklærede, at den skulle sættes af. Nej den ska et' - di ska hold' mæ hwæander! sagde patienten, der tog om til Lars Andersen. Da den kloge mand så fingeren, sagde han: De æ a sku et' glo' ve - men ska a ha mæ en o gyer, så ska Du blyw' hæ! Men efter at fingeren i nogen tid var behandlet med røllikeomslag og manden havde fået røde dråber en gang imellem, kom fingeren sig.

Møllerkonen i Rindum lå læn.ge syg med et dårligt ben og blev behandlet af Melchiorsen, uden at det hjalp. Da sagde den gamle kone til Lars Andersen en dag: Hør Lars, du tror vel ikke, at det kunne være godt at lægge rølliker på? Nej! svarede Lars, gjør endelig ikke det, for så kommer det sig - doktoren skal jo tjene flere penge!

Der var også en lille dreng fra æ Klit, der havde fået begge ben brækket og i den anledning blev behandlet af Melchiorsen. Men det blev længere jo værre og til sidst sagde Lægen, at nu skulle benene sættes af. Det ville faderen dog ikke gå med til, og så tog han om til Lars Andersen med drengen. Nu varede det ikke længe, inden fyren kom sig. Men bagefter tog manden sin dreng med hen til lægen, der forbavset udbrød: Det er vel Lars Andersen, der har været der? Og da han havde fået sin antagelse bekræftet, sagde han: Ja han kan sku!

Den gamle smed, Lauge Frandsen, der boede ved Fiskbæk Mølle, fik engang sin ene hånd frygteligt læderet. Dr. Melchiorsen sagde, der var ikke andet at gøre end amputere hånden. Det ville smeden dog betænke sig på, og så gik han hen til dr. Holst, men der fik han samme svar, hånden måtte sættes af. Derfra tog manden ud til Lars Kanneworff, der også hjalp ham, men det tog lang tid. Endelig kom Lauge sig så vidt, at han kunne bruge hånden igen. En dag mødte han dr. Holst. Forbavset så Holst til hånden, og så sagde han: Det er, Dovlen donse mig godt gjort - ja, jeg ved nok, hvem der har kureret dig!

Ole Møller, Gammelsogns Mølle, havde et lille barn, der var sygt. Tilsidst måtte lægen opgive at få det rask, og så fik Ole fat på Lars. Jo, sagde den kloge mand, nu skal jeg skrive noget op, som du skal købe på apoteket, men, du skal spørge om, hvor meget barnet kan tåle. Da Ole Møller spurgte til, hvor meget et barn på et halvt år kunne tåle, svarede apotekeren, at det kunne et lille barn skam ikke tåle! Ja, ja, lidt må det vel kunne tåle, mente faderen. Så fik barnet en ubetydelighed, ikke mere end der kunne ligge på en knivspids, og det kom sig.

Jens Meldgaard, der er født i No 1862, fik, da han boede i Fiskbæk, en svaghed, så han kun kunne slæbe sig frem ved hjælp af et par krykker. Benene var lammede og ufølsomme for nålestik helt op til over knæene, og han kunne knap nok tage med hænderne. Læge Djørup i Videbæk vidste ikke, hvad patienten fejlede, det var måske rygmarvsbetændelse, sagde han, og så ordinerede han, vel nærmest for et syns skyld, nogle dråber, der var uden virkning. På den tid havde Jens en broder i Rindum, og han anbefalede Jens at prøve Lars Kanneworff. Og da broderen kom hjem efter sit besøg hos Jens, gik han om til Lars og fortalte om sygdommen. Skal min broder komme over til dig? Nej, svarede Lars, jeg ved godt, hvad han fejler. Han skal plukke en del rølliker og koge disse sammen med en håndfuld humle og så skal han bades i dette vand. Da Jens Meld-gård havde brugt denne kur nogen tid, kunne han gå ved en kæp.

Som dreng fik Ejnar Noes sin ene arm af led. Faderen sendte så drengen hen til Lars Kanneworff, der også i en håndevending satte armen i led igen. Men så heldig var han ikke altid. En mand på Ringkøbingegnen var faldet ned af et læs og havde fået en arm af led. Da han kom hen til smeden, sagde denne: Vi mo ha nåw'e Kaffepon's føst, o så ska du bend'es te'n Stuw'l, få de vel gy undt! Da punchene var skyllet ned, og delinkventen var bastet og bundet, tog smeden fat, og nu bødlede den kloge mand med den sølle patient, der brølte af smerte, som nåw'e mand'hwål'm Ty'r; men det endte med, at manden måtte om til læge Strandbygaard, der på et øjeblik satte armen i led.

Undertiden blev Lars også hentet ud til en patient. En dag kom en mand kørende med ham, de kom til et jernbaneled, der var lukket, fordi der arbejdede nogle folk på banen. Lars sprang af vognen, gik hen til folkene og sagde: Vel I et' li' lok åp, hæ' hold'er en Mand mæ æ Dåwter - han ka et' væ tint mæ) o hold' ha' en hal' Tij'm! Så lukkede man op, Lars sprang op på vognen, og de kørte igennem. Da råbte banemanden: Hvor er doktoren? No ky'er han! svarede Lars.

I Ramskov i Vinding havde de ofte uheld med fårene. Da de engang søgte råd hos Lars Kanneworff, sagde han, de skulle gå ud i fårestien, og når de traf et får, der var mærket i det ene øre, skulle de slagte dyret, så går det nok over. Det gjorde de, og uheldet hørte op.

Thomas Jensen, Lars Andersens efterfølger i kvaksalverembedet, der bærer en dyb respekt for Larses dygtighed og viden, har fortalt mig følgende træk: En mand i Øster Rindum havde 6 køer. Så engang blev besætningen forgjort. Lige så såre, en ko havde kælvet, kunne man malke dyret første gang, men siden stod dyret med føldt Jöw'er o skröwed og kunne ikke komme af med mælken - så gav de blod ag døde, den ene efter den anden. Dyrlægen undersøgte dyrene uden at han fandt ud af, hvad der var i vejen, og til sidst kunne man kun tro, køerne var forheksede. Da fik man bud efter Lars Andersen. Han strøg og læste over køerne - o di brø'lt di arme Dy'r! Så gav han ordre til, at manden skulle lave fire halmviske og vise, hvor de fire markskel var.

Det er et ondskabsfuldt menneske, der volder ulykken, men nu skal du snart få ham at se, sagde Lars, og han skal komme og gå tre gange omkring din gård, men du må ingen ting sige til ham.

Da man satte den anden visk i skellet, kom naboen, o han so ud som en vild Dy'er! Man satte derefter den tredie og fjerde halmviske ned og naboen måtte tre gange rundt om gården, som Lars havde sagt.

Nu kan I malke. Første gang vil køerne give blod, men tre timer efter må i malke dem igen, og da kan i malke en hel spandfuld af hver ko, og så vil besætningen være kureret. Det gik, som den kloge mand havde sagt. Men gerningsmanden blev en stakkel, der svandt hen og døde.

Lars' enke fortalte mig om et sted, hvor kreaturerne døde ved den ene side af gangen, men ikke ved den anden. Lars gik der ovre i gården en hel nat, inden han fik bugt med djævelskabet. Else mente, at han fordrev ondet ved at gå og læse fadervor så længe, at han var helt udmattet deraf.

Der var også en mand fra Røgind, der søgte råd hos Lars til en ko, der var ren forhekset. Lars kom der hen og opdagede snart, hvad der var i vejen - koen var mere forsult end forhekset! Så befalede han, at koen først skulle have nogle frø eta, som Lars flyede dem, og dernæst skulle den i længere tid have 4 pund linkager og noget godt kløverhø hver dag. Men for at komme trolddommen rigtig til livs, skulle manden sidde og ride på bæslingen ved koen tre nætter i træk, en time hver gang. Men skulle den kloge mands råd hjælpe, da måtte man nøje følge hans anvisninger! Min hjemmelsmand, dræningsmester Jesper Poulsen i Rindum, føjede til, at Lars fandt, det var naturligt, at manden skulle straffes, fordi han havde sultet koen.

Lars Andersen havde ingen faste takster for sine råd. Folk gav ham, som de selv syntes, de havde lyst og evne til. Ofte skete betalingen i naturalier, som forhen omtalt med klitboerne. Undertiden var honoraret yderst ringe. Således var der en karl, der en gang stak ham en tiøre, som betaling for at bringe et brækket kraveben i orden! I dette tilfælde afslog den kloge mand dog at tage mod honoraret.

Af Lars Andersens midler nød hans røde dråber særlig ry. Det var et universalmiddel, der var godt både mod ind- og udvortes bræk af forskellig art. Endnu kan man den dag i dag gå ind på apoteket i Ringkøbing og få Lars Andersens røde dråber. Recepten på disse havde han fra sin fader, der vistnok havde fået opskriften hos Vindblæskonen, såvidt jeg skønner.

Lars Kanneorff var sjönsk. En aften, han havde været henne at se til en gammel syg kone, An Lisbet, kom han på tilbagevejen til at følges med nogle flere, blandt andre med Lars Sørensen og hans kone, Kirstine. Sidstnævnte har fortalt mig, at Lars standsede flere gange, lige som han ikke kunne komme frem. Da hun spurgte: Vil du ikke med, svarede han: A ska nåk kom'! Og lidt efter kunne han godt følge med, og da fortalte han, at han havde været i An Lisbets ligskare, og så gjorde han nøje rede for, hvorledes vognene ville komme, i hvilken rækkefølge mændene ville køre, og hvem der var til fods. Det kom også til at passe, da konen var død.

En anden gang var Lars Kanneworff og Lars Sørensen sammen til en begravelse i Vesterby. Da de om aftenen fulgtes ad hjem, stod Lars Andersen længe stille, han stod og trippede og sagde: De æ så mørk! trods det var månelyst. Gå hen og tag ved hans hånd, sagde Kirstine til sin lille søn, Erik, og nu fulgtes de to ad, idet de gik ud på marken. No blöw de lyst! Lars Kanneworff blev hos Lars Sørensens om natten, og næste morgen fortalte han, at han havde været i en ligskare. Kort efter døde der en gammel kone i Vesterby.

Lars døde den 22. 10. 1905, og der var en meget stor begravelse. Han døde yderst fattig, men enken gik ud at vaske for folk og hun hængte så godt i, at hun i løbet af et par år kunne betale de 300 kr., de skyldte sparekassen, hvad der var godt gjort. Hun flyttede senere til Struer, hvor hun døde.

Lars Andersen havde en søstersøn, Jacob Faarborg, i Lem, der også interesserede sig en del for kvaksalveriet, og han var forresten ofte med Lars ude i embeds medfør. Dagen før Lars døde, var Jacob henne at besøge ham. Lars vidste godt, at det bar mod døden, thi han havde længe lidt af tæring, og han havde for længst bestemt, at hans søstersøn skulle arve hans praksis og bøger. Nu bad han Else om at gå hen til chatollet og tage bøgerne og give Jacob.

 

1971

OKTOBER

1. Byrådet vedtog i aftes at bygge en ny bilsynshal på knap 250 kvadratmeter i det nye industriområde nord for Herningvej. + 2. Holmsland kommune sætter i 1972 bundrekord, men det er en rekord, man kan være stolt af. Kommunalbestyrelsen fastsatte på sit møde torsdag aften den kommunale skatteprocent til 12,4 og 1,0 i kirkeskat. - Det er et fald på 6,6 i forhold til 1971. + Kommunen har lejet fa. N. N. Møller & Søn til at foretage gadefejningen, man havde på forhånd regnet med en udgift på 60.000 kr. årligt. Efter at have fået fejningen sat i system, kan arbejdet gennemføres for 48.000 kr. + 4. En »Husum-løsning« i Ringkjøbing? Ved Dansk Arbejdsmands- og Specialarbejder Forbunds 75 års fest var Anker Jørgensen festtaler. Han sagde bl. a. at sluseproblemet må være noget, den nye regering, uanset hvilken, må løse de første uger efter regeringsdannelsen, og foreslog en løsning som i Husum. - Dér har den tyske stat betalt 80 pct. og de lokale myndigheder 20 pct. Noget i den retning kunne gennemføres ved en hårdt tiltrængt udvidelse eller udbygning af slusen i Hvide Sande. + Det ser ud til, at Kunstforeningens nystartede filmklub er kommet for at blive. Det bliver tilfældet, hvis man skal dømme efter den store tilslutning til sæsonens første film, der blev vist i aftes. Godt 80 mennesker var mødt for at se »Den gamle mand og drengen« af franskmanden Claude Berri. + Kutterflåden i Hvide Sande får nyt flagskib. Lørdag søsattes en kutter fra Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri på 50 tons. Ejeren er fiskeskipper Aksel Høj, Nymindegab. Hans datter, Susanne, navngav kutteren »Susanne Høj«. Det at få den største kutter i havnen forpligter og Aksel Høj præsenterer nyt udstyr på »Susanne Høj«. Kutteren bliver den første i Hvide Sande, der forsynes med astic, også kaldet sonar. + HB i Ringkjøbing kan melde om fremgang i omsætningen. Men for HB som helhed bliver der ikke overskud, når dividenden på 2,6 pct. er udbetalt til medlemmerne. + 8. Ringkjøbing Havn er mere og mere ved at blive en lystbådehavn. I den anledning har havneudvalget besluttet at rette henvendelse til Sejlklubben om et møde med det formål at få en mere hensigtsmæssig placering af de mange sejlbåde i havnen, og om hvilke planer sejlklubben i øvrigt har. + Skolecentralen i Ringkjøbing havde torsdag samlet sine repræsentanter til årsmøde. Skolekredsen dækker ca. 25 skoler, og heraf var der mødt lærere fra 22-23 skoler. Det forholder sig sådan, at skolecentralen på hver af skolerne i området har en repræsentant, der skal formidle centralens meddelelser og udbrede kendskabet blandt lærerne til, hvilken hjælp de kan få på skolecentralen. + Vestjyllands-filmen er klar til premiere. Den har titlen »Det er Vestjylland« og får premiere på mandag eftermiddag på Grand Hotel i Struer. Filmen er optaget til brug for den fælleskampagne, Vestjyllands Udviklingsråd fører for at få erhvervsvirksomheder til Vestjylland. Manuskriptet til filmen er lavet af free lance-journa-list Leif Hansgaard, Århus, der er fra Ringkjøbing. + 9. KFUM, KFUK og Indre Mission i Ringkjøbing starter sin traditionelle efterårsmøderække, der dog på et enkelt område er ret utraditionel. Hidtil har man afviklet møderækken på Borgen, men i år vil man forsøge sig under større forhold, idet Vesterhavs-Hallen skal være ramme om de i alt fire møder. + 11. Plejehjemsforeningen for Ringkjøbing Amt har i 1970-71 fået 83 børn under forsorg, mens 73 er udgået fra forsorgen. Herefter var der 1. april i år 169 børn under foreningens forsorg, oplyste formanden, bogholder Henry Støvring, på foreningens årsmøde. + Indbyggertallet i kommunen steg i juli kvartal med 47. Ved kvartalets slutning var indbyggertallet 15.275. I kvartalets løb fødtes 59, tilflyttede 342 fra indland og 9 fra udland. En tilgang på 410. Der døde 32, fraflyttede 316 til indland og 15 til udland. En samlet afgang på 363. + Turistfolkene har været tilfredse med sæsonen 1971. På generalforsamlingen i Holmsland Klit Turistforening sagde formanden, gdr. Ejner Johansen, Gl. Sogn, at man ikke må klage over sæsonen 1971 som helhed. + 12. Handelsmæssigt set blev turistsæsonen 1971 tilfredsstillende for Ringkjøbing - selv om sæsonen startede noget senere, end det har været tilfældet tidligere år. Det var den almindelige mening hos de medlemmer, som deltog i handelsforeningens kvartalsmøde i aftes. Medlemmerne luftede utilfredshed med den eksisterende ordning på Torvet. Hvad skal der ske? Hvornår sker det? Er handelsforeningen indstillet på at gå ind i sagen? Disse spørgsmål blev stillet til bestyrelsen. + Det var nok ventet, at der ville være interesse for den nye kommunale musikskole i Ringkjøbing. Men at interessen var så overvældende, som det er tilfældet, var dog vist imødeset af de færreste. Der er ikke færre end 560 tilmeldte i selve musikskolen, som er startet i denne uge, og når man dertil lægger de 60 medlemmer af det nye voksenkor i Rindum, når tallet et godt stykke op over de 600. Det må siges at være forbavsende, når man sammenligner med, at den kommunale musikskole i Herning, som også er startet i år, kun har 250 elever. + Ringkjøbing kommunes bestræbelser for at få bygget en ny og større gennemsejlingssluse ved Hvide Sande har taget ny fart efter valget og regeringsskiftet. Om få dage sendes der igen en ansøgning om at få projektet gennemført. + 14. Mulighed for indtægter på Stauning Flyveplads. Hvis passagertallet fortsat stiger i samme takt som i år, kan vi se frem til den tid, da flyvepladsen bliver et aktiv, der giver driftsoverskud til de fire kommuner, som er økonomisk ansvarlige for den. Denne konstatering forelagde Jens Faurby, Lem, ved byrådets møde i forbindelse med en indstilling om godkendelse af aftalen mellem Danair og flyvepladsselskabet. - Jens Kirk, Velling, glædede sig over udsigterne, ligesom han med tilfredshed havde bemærket, at amtsborgmesteren i en tale i Holstebro havde fastslået, at Stauning Flyveplads er kommet for at blive. + Ringkjøbing svømmehal kommer til at ligge på fodboldtræningsbanerne ved Kongevejen - og træningsbanerne skal flyttes til området bag Alkjær Lukke, hvor der til sin tid skal være et nyt stadion-område for byen. Herom traf byrådet beslutning i aftes efter en længere debat om det fremtidige behov for idrætsanlæg. Samtidig blev det antydet, at svømmehalbyggeriet ikke vil kunne startes før i 1974. + 15. Rytter og hest har det dejligt i Vestjysk Ridecenters nye hal på Isager Bakke. Undervisningen er startet med mange nye elever, efter at man er kommet indendørs. - Der er rideundervisning og ordrerne smælder gennem hallen, men der bliver også tid til venlige og opmuntrende bemærkninger til rytterne, der er lige fra 8-10 år og op til 72 år. - Ja, interessen for ridning har været stærkt stigende, siden vi har fået ridehallen, der har været en ønskedrøm gennem flere år, siger Anette Bidstrup, der sammen med H. Bejder, Jan Feld Jørgensen og staldmester Helene Andersen sørger for, at rytterne får et indgående kendskab til alle ridesportens grundregler. + 18. Søndagens håndboldkamp i Vesterhavs-Hallen mellem RIF og Løgsted/ Løgstør blev meget jævnbyrdig, og afslutningen blev uhyggeligt spændende. RIF fik udlignet til slutresultatet 16-16 bare 30 sekunder før tid. + Det var en spændende udstilling, Kunstforeningen lørdag åbnede i rådhushallen. Søskendeparret Betta Sigfridson og Paul Chri-stenssons malerier danner et udmærket supplement til hinanden, og Ib Aberts spændende skulpturer falder ikke uden for helheden. - Det er første gang, søskendeparret udstiller sammen, så det var imødeset med stor spænding, hvordan malerierne ville passe til hinanden. + Springgymnastikken er så stor succes, at det kniber med tilslutning til andre hold. Det kan ikke være succes det hele. Sådan er erfaringen i Idrætsforeningens gymnastikafdeling, som efter sidste års succes med springhold for både drenge og piger nu på den anden side må konstatere, at interessen for almindelig gymnastik er stærkt dalende blandt de helt unge. + 20. Ved generalforsamlingen i Socialdemokratisk Forening var der formandsskifte, overmontør Erling Christensen ønskede ikke genvalg. I hans sted valgtes vicevært Jørgen Jensen, Damtoften. + Konsulent H. Falck Hansen var taler ved Det jydske Haveselskabs møde i Ringkjøbing i aftes. Op mod 75 havefolk var mødt, og de fik en fornøjelig, belærende og underholdende aften. + 21. Lægter på 2000 tons og 100 meters længde, fra boreplatformen Brittania i Nordsøen, strandet 14 km syd for Hvide Sande. + Fredningsnævnet afsiger kendelse om fredning af et mere end 500 hektar stort område ved Vest Stadil Fjord. + 25. Efter nogle måneders ventetid har kommunen nu modtaget meddelelse fra socialstyrelsen om, at man kan starte det planlagte fritidshjem i Ringkjøbing by. Kommunen har lejet nogle lokaler på Borgen, hvor fritidshjemmet skal indrettes. + No Rideklub og No Rideskole har sammen holdt en klubkonkurrence på No Rideskole, hvor der ikke var mindre end 33 deltagere. 15 af disse ryttere deltog i springkonkurrencen, mens de øvrige ryttere, der var mindre erfarne på hesteryg, deltog i en mere showpræget konkurrence. - Vinderen af springkonkurrencen blev Mette Ager Knudsen, Ringkjøbing, på Laredo, men først efter en hård dyst med Jytte Bøgh, Tim, der ligeledes red på Laredo. + RIF skuffede sidste weekend mod Løgsted/Løgstør, men det ene point blev det dog til. I går skuffede RIF-spillerne påny, og hvad værre er: Her måtte ringkjøbingenserne forlade banen tomhændet, efter at Frederikshavn med en overraskende 17-16 sejr på egen bane havde fået sine første turneringspoints og tilføjet RIF sæsonens første nederlag. + 26. Ringkjøbing Rotary Klubs 25 års jubilæum i dag bliver som nævnt fejret ved en middag på Hotel Fjordgården, hvortil er indtegnet 110 medlemmer og gæster. Blandt æresgæsterne er fru Katrine Wille, hvis mand, overdyrlæge A. Wille, sammen med direktør Foverskov gjorde det grundlæggende arbejde. + 28. Pris til folkedansen! Ringkjøbingegnens Folkedansere havde som sædvanlig stor tilslutning til liegstouw på Højskolehotellet. Ikke mindre end 150 folkedansere - næsten udelukkende unge mennesker - under ledelse af Ragna Tang, Holmsland, fik en festlig aften ud af det. - + 29. Et speciale fra Ringkjøbing: Flydende elektricitetsværker til Nordsøværftet og andre skibsværfter. Installatør Meinertz Olesen leverer el-anlæg til skibe i udenrigsfart. - Fejrer jubilæum med en stor udvidelse af værkstedsafdelingen og en butiksudvidelse. + Erstatning på 2.580.300 kr. for Vest Stadil Fjord-fredningen. 30.000 kr. pr. ha for arealer, der kunne blive til sommerhusområde, og 600 kr. pr. ha for landbrugsjord. + Da Niels Davidsen i august 1943 flyttede til Holmsland fra Henne, havde han ikke drømt om, at han mandag den 1. november 1971 skulle fejre 25 års jubilæum som kæmner. - Jeg kom hertil som bestyrer på Ny Sogns Andelsmølle efter at have fået en handelsuddannelse inden for korn- og foderstofbranchen. Da Holmsland Kommune i 1946 søgte en kæmner, fik jeg stillingen sam tidig med at min kone blev ansat som bestyrerinde på De gamles Hjem her i Kloster. + 30. Rideklubben har haft stor medlemstilgang. + Om få dage modtager skatteborgerne i Ringkjøbing Kommune en betydningsfuld hilsen fra skattevæsenet, nemlig forskudsregistreringens resultat og trækkortene for 1972. Enhver vil derefter kunne regne ud, hvor stor en del af indkomsten, det offentlige gør krav på i det kommende år. + Målestationer skal oprettes ved Hv. Sande, Thorsminde, Bovbjerg og Thyborøn. En række målinger, som vandbygningsvæsenet vil foretage langs hele den jyske vestkyst, skal gøre teknikerne i stand til at lave anlæg, der bedre kan modstå havets voldsomme virkninger. Til oprettelse og drift af målestationerne er der på finanslovforslaget for 1972-73 opført en bevilling på 500.000 kr. + I morgen aften præsenteres Vestjyllands-filmen for første gang på Ringkjøbing-egnen. Det sker på Fjordvang Landboskole. Direktøren for Vestjyllands Udviklingsråd, Chr. Skov, Ringkjøbing, viser filmen.

Bryllup: 10. Inge Marie Nielsen (d. af Tage N., Lodbjerg Hede) og Ole Kiilerich (s. af Gunnar K., Ringk.). + 16. Lærerstuderende Lisbet Nygård (d. af Mogens N., Ringk.) og lærerstuderende Aksel Edinger (s. af Henning E., Ballerup). + 30. Ekspeditrice Inge Iversen (d. af Janus I., Grønnegade) og maskinmester Bent Christensen (s. af Helge C, Næstved).

Sølvbryllup: 5. Fiskeskipper Anders S. Andersen og hustru, Parallelvej 27, Hvide Sande. + 6. Gårdejer Hans Chr. Lodberg og hustru, Søndervig. + 27. Entreprenør Aksel Lodberg og hustru, Søndervig.

Døde: 30. Andreas Hindø.

 

NOVEMBER

1. Stauning Lufthavn kan hvile i sig selv. - Danairs overtagelse af Stauning-København flyveruten er i flere henseender en begivenhed for denne egn - bortset fra selve ændringen i ruteflyvningen sker der i dag det, at kommunerne Ringkjøbing, Skjern og Egvad ophører med at betale en del af underskuddet ved ruteflyvningen. Det fører igen til, at Stauning Lufthavn nu kan begynde at hvile i sig selv. + 2. Landbobankens indvielse af nye lokaler. - Det er et godt sted, vi har vore penge, sagde mange af deltagerne i Ringkjøbing Landbobanks reception i anledning af åbningen af de nye lokaler lørdag. Flere hundrede af bankens kunder og forbindelser benyttede lejligheden til at se lokalerne efter det store byggeri, som startede i 1969. Og der var enighed om, at opgaven er løst godt. + 3. Kunstforeningens koncert, et højdepunkt i byens musikliv. - Noget der tjener kunstforeningen og byen til ære. Op mod 100 mennesker hørte Silkeborg Motetkor, et veloplagt og dygtigt kor under ledelse af Niels Ringgaard. Som de kunne synge, rent og forstående, og de var så glade for at synge, at deres glæde smittede af på publikum, der var klar over, at her var de med til noget godt. - Og så spillede to af Det jyske Musikkonservatoriums bedste folk. Hans Erik Deckert på cello og Kirsten Poulsen på klaver. Deckert spillede solo Bachs suite nr. 3 og sammen med Kirsten Poulsen Brahms sonate for klaver og cello i f-dur. Det var meget fornemt. + 4. Dansk Firma Idræts Forbund tildelte på delegeretmødet i Århus årets lederpokal til formanden for firmasporten i Ringkjøbing, Tage Carlsen, Heboltoft. Forbundet har ønsket at vise anerkendelse for Tage Carlsens meget store indsats for firmasporten i Vestjylland. + Det var en oplevelse at være tilskuer i Vesterhavs-Hallen søndag eftermiddag, hvor RIF diskede op med det gode håndboldspil, som RIF netop kan spille, og klapsalverne fra publikum ville da heller ikke holde op, da spillerne forlod banen efter en stor og velfortjent sejr på 23-17 over VRI. + 5. Byggeriet af en ny produktionshal ved trikotagefabrikken Pytex i Ringkjøbing skrider hurtigt frem. Tirsdag kunne man holde rejsegilde - Ved en sammenkomst i forbindelse med rejsegildet sagde direktør Vagn Iversen, Ikast, at det er rigtigt, virksomheden synker - dog heldigvis kun bygningerne. Og dette forhold har naturligvis medvirket til fremskyndelsen af nybyggeriet. - Borgmester Niels Skytte oplyste, at Pytex var den første virksomhed, der kom til byen, da man i sin tid intensiverede indsatsen for at få mere industri til Ringkjøbing. + 6. Ringkjøbing Kunstforenings filmklub havde mandag aften sin anden forestilling, og tilslutningen til Roman Polanski-filmen »Chok« var meget tilfredsstillende. - Tandlæge Birger Rau-now, Hvide Sande, fortalte i sit oplæg om filmen og instruktøren, men den påtænkte diskussion efter filmen måtte undlades, for tilskuerne var lamslåede over Polanskis gyser. + 7. Næste efterår håber man at kunne tage et splinternyt, moderne tørisværk i brug i Hvide Sande. Til den tid vil der være investeret et beløb på ca. 1,8 mill. kr. i isværket. - Vi har planerne klar, siger bogholder Henning Værnø, der er formand for det udvalg, man på en ekstraordinær generalforsamling i isværket i slutningen af juni nedsatte til at udarbejde planer om et nyt isværk og forslag til afvikling af det bestående. + 9. Vestjyske billeder på rådhuset, ca. 400, når Ringkjøbing Kunstforening lørdag åbner en udstilling med arbejder af fotograf Jørgen Borg, Stadil. - Det er først og fremmest hverdagsbilleder. Naturen og menneskene, som de ser ud til hverdag, siger Jørgen Borg. Man kan også sige, at det viser menneskene, som de fungerer i deres miljø. Hovedvægten er vel sådan, at jeg nemt kan blive beskyldt for at ville udstille en idyl. En idyl, som nogen måske vil sige ikke eksisterer. - Samtidig med åbningen af fotoudstillingen vil bogtrykker Louis Rasmussen blive hædret for sin mangeårige indsats i Ringkjøbing Kunstforening og for sit store arbejde for kunsten i Vestjylland. Det sker ved overrækkelsen af et portræt af Louis Rasmussen selv, som maleren Mølgaard Andersen, Skive, har lavet. + 10. På Idrætsforeningens generalforsamling aflagde formanden, forretningsfører Korsgaard, beretning. Han rettede en tak til alle, der har hjulpet og vist interesse for RIF, og mindede i øvrigt om, at selv om økonomien ikke skal sættes i højsædet, må man holde sig for øje, at så stort et foretagende som RIF nødvendigvis må køres som en forretning. - Vi må være klar over, at der skal penge til for at holde en vis standard, sluttede formanden. - Byrådet har som bekendt besluttet at flytte træningsbanerne ved stadion for at placere en eventuel svømmehal på området. Hvor og hvornår, et nyt træ-ningsanlæg kan placeres, ved vi endnu ikke. Det er lovet os, at der skal stå et andet anlæg med klubhus, lys og nødvendige faciliteter klar, inden der bliver tale om en udflytning. Det kan tidligst ventes i 1974. + 11. Ved en orientering om dispositionsplanerne for byzone-områderne i kommunen konstaterede ejendomsudvalgets formand, Sv. Aa. Faurbye, i aftes, at byrådet vil ændre byplanarkitektens forslag på adskillige punkter - både tekstmæssigt og rent planlægningsmæssigt. Bl. a. må det ligge klart, at den kommende ringvej fra Vellingvej til Holstebrovej også skal føres videre mod vest over Vonåen til Holmsland, sagde han. + 12. God tilslutning af plejehjem i Ringkjøbing, men stadig for få i landområdet. Ringkjøbing Kommune er nu ved at være klar til at igangsætte dagplejeordningen. For kort tid siden annonceredes efter hjem, som ville påtage sig pleje-opgaven, og der har meldt sig en række hjem i Ring-kjøbing-området, hvorimad interessen har været mindre i de tidligere sognekommuner. + 13. Jens Faurbye, Lem: Foreningen er vokset med opgaven. - Pengene gives godt ud. - Kunstforeningen i Ringkjøbing fik en solid tillidserklæring af byrådet i aftes. Ikke alene bevilgede rådet et driftstilskud på 10.000 kr. til foreningen, men flere af medlemmerne udtrykte samtidig stor anerkendelse af kunstforeningens arbejde det sidste år. + 14. Guldalderklubbens ugentlige møde i går var ret usædvanligt, idet den underholdning, medlemmerne selv stod for, var en auktion. To af klubbens medlemmer havde skænket en masse gaver, og fhv. dommer J. C. Christiansen tog sit gamle job som auktionarius op. Pengene bliver i Guldalderklubben, men det er ikke afklaret, til hvilket formål. + 16. Golf er en sportsgren i stadig fremgang. For 2 år siden var der 20 klubber over hele landet - nu er der 33. Vestjysk Golfklub, der har sit dejlige anlæg i Dejbjerg, kan også mærke fremgang. Aftenen indledtes med generalforsamling i A/S Vestjysk Golfklub, der varetager den indviklede økonomiske side af sagen. Formanden for aktieselskabet, Erik Karlsen, Ringkjø-bing, var sygemeldt, og i stedet aflagde J. C. Kirk, Ringkjøbing, beretning. - Bestyrelsen for aktieselskabet har hidtil bestået af 11 medlemmer, men det blev vedtaget at skære antallet ned til fem. Det blev Erik Karlsen, Ringkjøbing, Poul Grene, Skjern, Peder Trillings-gaard, Ringkjøbing, Andreas Jensen, Skjern og C. G. Thane Nielsen, Lem. Til bestyrelsen for sportsklubben nyvalgtes Vagn Libak Hansen og Eigil Hansen, Skjern, i stedet for Klaus Fynboe og Aage Spang, Skjern. + 17. Det måtte naturligvis blive et jubelår i Ringkjøbing Kunstforenings historie, som formanden, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, kunne aflægge beretning om ved foreningens generalforsamling. Foreningen har netop fået en uforbeholden ros på et byrådsmøde, medlemstallet er sat betydeligt i vejret, og man har i det forløbne år også kunnet udvide antallet af arrangementer betydeligt. Opsvinget skyldes også kommunens positive indstilling til kunstforeningen, der har gjort det muligt at køre det store antal arrangementer. Også Kulturministeriet har vist interesse for kunstforeningen, og tilskuddene på 10.000 kr. fra begge parter har været en uvurderlig hjælp for foreningen. - Formanden omtalte videre årets i alt 34 arrangementer og takkede Ringkjøbing Bibliotek og byrådets kulturudvalg for det gode samarbejde, der har været i årets løb. - Advokat K. Dalgaard-Knudsen, der var generalforsamlingens dirigent, returnerede som formand for byrådets kulturudvalg takken til kunstforeningen. + 19. Kreditforeningen i Ringkjøbing med i ny stor sammenslutning. Syv jyske kredit- og hypotekforeninger sluttes sammen til én forening. + 20. Flere af borgerne skal have ny adresse. Byrådets gadenavne-udvalg har fremsat ændringsforslag til navnene på 23 gader i byerne Hee, Tim, Lem og Ringkjøbing. Årsagen er, at der ikke fortsat må være flere gader med enslydende navn. + 22. Ingen strøm på andet døgn, intet lys, ingen varme, intet vand, ingen elektriker. Lukket af for omverdenen af store snemasser. Nu ser man pludselig, hvor afhængig man er af vor teknik, i dette tilfælde af vor elektricitet. Man kan ikke malke køerne, man kan ikke give dyrene vand, man kan kun give dem det allernødvendigste foder - hvad skal man så gøre. Man er rådvild. + 23. Jægere på Ringkjøbing-egnen slutter sig nu til fredningsplanudvalgets og Ringkjøbing Kommunes ønske om, at den planlagte højspændingsledning fra Kloster til Husby ikke føres over Stadil Fjord og gennem området mellem Vest Stadil Fjord og Stadil Fjord. + 24. Handelsskolen er for alle. - ikke kun for handelens folk, sagde forstander Leif En-gelsbak ved afslutningsfesten. - Elevtallet nu 532. Heraf var 218 tilknyttet lærlingeskolen, mens der var 314 elever på aftenkursus. + 25. Handelsforeningens julelotteri starter. Byens julebelysning tændes 3. december. Beboerne i Ringkjøbings handelsområde modtager en af de nærmeste dage en lotteriplade fra handelsstanden. Dermed er startskuddet givet til årets julelotteri, og man vil fremover modtage en spillebrik for hver 10 kroners køb hos de forretninger, som er med i lotteriet. + Den fjerde stranding på mindre end en måned fandt tirsdag aften sted på Holmsland Klit, og det blev den hidtil mest dramatiske. Redningsvæsnet måtte tage raketapparatet i brug for at redde den ni mands store besætning fra flydekranen »Magnus X« i land, efter at kranen sent tirsdag eftermiddag var gået på grund lidt nord for Nymindegab. Tre timer efter strandingen havde mandskabet fra redningsstationerne i Bjerregård og Nymindegab fået besætningen helskindet i land. + 26. Rindum Gymnastik- og Ungdomsforening har hvert år stor succes med sin amatørforestilling. Traditionen tro forsøger man sig også i år på de skrå brædder. Det sker i morgen, hvor foreningen opfører folkekomedien »Valde ta'r affære« i Rindum Sognegård. + Ikke mindre end syv klubber i Ringkjøbing arrangerer lørdag eftermiddag en skovtur for medlemmerne. Tanken bag turen er, at deltagerne kan skove fyr til haven og samtidig gøre en god gerning ved at fjerne nogle af de vildtvoksende bjergfyr i hedeområderne. + 27. Der er foreløbig tilmeldt 25 børn til Ringkjøbing Kommunes dagplejeordning, som nu skal i gang. Kommunen har i den seneste tid annonceret både efter plejehjem og børn, og der har tilsyneladende været en passende interesse for sagen fra begge sider. + 29. Ringkjøbing-roerne har roet 16.820 km. Roklubbens formand, tegner Alfred Jepsen, betegnede på klubbens generalforsamling sæsonen 1971 som god. Der har været en stigning i antallet af aktive medlemmer, og der er roet flere kilometer end sidste år. - Motionsroningen har i år samlet stor tilslutning, og formanden mente, at det er noget, klubben skal til at satse mere på. Det kan blive en simpel nødvendighed med de træningsforhold, kaproerne bydes på.

Fødselsdag: 29. Fhv. planteavlskonsulent Andreas Skarregaard, Møllevej 3, 75 år.

 

DECEMBER

1. Ringkjøbing Kommune er med i konkurrencen om at få Statens Forsøgsgårde, der skal flyttes fra Nordsjælland til Jylland i de kommende år. Et forholdsvis stort antal kommuner, og heriblandt mange fra Ringkjøbing Amt, har lagt billet ind på at få den store statsinstitution, der vil betyde en befolkningstilvækst på 300-400 for den kommune, som løber af med sejren. - Vi har på et meget tidligt tidspunkt rettet henvendelse til Landbrugsministeriet vedrørende udflytningen af Statens Forsøgsgårde, siger borgmester Niels Skytte. + 2. Det blev en ny succes. Det kan man roligt fastslå, efter at Rin-dum Gymnastik- og Ungdomsforenings ni dygtige amatør-skuespillere i aftes genopførte »Valde ta'r affære« for Ringkjøbing Pensionistforening. Invalide- og folkepensionisterne fik en særdeles festlig og fornøjelig aften ud af det. - Det vil sikkert glæde mange, hvis Rindum Gymnastik- og Ungdomsforening kan gøre frilufts-teater i Ringkjøbing til en tradition. + 3. Ringkjøbing Rideklub er kommet godt i gang i sine nye omgivelser i Vestjysk Ridecenter på Isager Bakke, Dg er så godt etableret at rideklubben i den kommende weekend kan arrangere det første stævne i hallen. - Der er ridestævne både lørdag og søndag. + 4. Når man som amtsborgmester bliver bedt om en nytårsudtalelse, forventes det vel, at man fortæller lidt om amtets almene tilstand samtidig med, at de specielle nytårsøn-sker fremsættes, siger amtsborgmester Aage Ebbensgaard, Staby. -Jeg vil derfor begynde med det mest afgørende for hele amtets fremtid og fremgang, og det er, at vi har en sund, dygtig og livskraftig befolkning. + 6. Mange unge forlader amtet. En af årsagerne hertil er den helt selvfølgelige, at vestjysk ungdom gennem årene har været og stadig er en solid og efterspurgt arbejdskraft, og sådan skulle det helst blive ved at være. + 7. Rejsegilde på handelsskolen. På torsdag den 9. december har Ringkjøbing Handelsskole rejsegilde på skolebyggeriet på Vasevej i Rindum. Principaler, byggeriets håndværkere, samt andre interesserede er velkomne til at deltage i højtideligheden, hvor der traditionen tro beværtes med pølser, øl og sodavand, oplyser handelsskolens forstander Leif Engelsbak. - Den endelige dato for den nye handelsskoles indvielse er endnu ikke fastlagt, men den forventes at ville finde sted i august næste år. + 8. Julemånedens første weekend blev traditionelt en af de store ud-stillingsdage for forretningerne i Ringkjøbing. Der var gjort meget ud af udstillingerne både i vinduerne og i selve forretningerne, og både lørdag og søndag var der et stort antal mennesker på gader og fortove i byen. - Fredag tændtes julebelysningen, der har samme udformning som tidligere år og danner en festlig og hyggelig ramme om byens jul. + Der blev to nyvalg til Ringkjøbingegnens Landboforenings bestyrelse ved generalforsamlingen i går. På valg var Jens Ebbensgaard, Ølstrup, Knud Rahbek, Lem, og Tage Madsen, Hee. Jens Ebbensgaard blev genvalgt, mens de to sidstnævnte ikke ønskede at tage mod genvalg. Nyvalgt blev i stedet Niels H. Nygaard, Lem, og Jens B. Kjær, Velling. Bestyrelsen konstituerer sig senere. + 9. Ringkjøbing Kommunes regnskab for 1970-71 giver et overskud på 4.860.000 kr., oplyste borgmester Niels Skytte ved byrådsmødet i aftes. Det skete i forbindelse med en indstilling fra økonomiudvalget om fordelingen på følgende måde: Alkjærskolen 1.100.000 kr. Rådhus og bibliotek 1.400.000 kr. Velling Forsamlingshus 180.000 kr. Tim Skole 320.000 kr. Omklædningsbygning på Ringkjøbing Skoles sportsplads 60.000 kr. Højmark Skole 180.000 kr. Forbrændingsanlæg 430.000 kr. Gymnastiksal ved Lem Stationsskole 260.000 kr. Hover Forsamlingshus 130.000 kr. Hee pensionistboliger 300.000 kr. Desuden afsættes 500.000 kr. til dispositionsfonden. + 250 til julefest i husmoderforeningen. - Husmoderforeningen holdt i går sit julemøde. Mødet fik en overvældende tilslutning, idet 250 havde fundet vej til Højskolehotellet for at tilbringe et par hyggelige timer. - Pastor E. Hillersborg holdt talen for de mange tilhørere, og han stillede det spørgsmål, om julens budskab kun er fortid med en masse skønne minder, eller om det virkelig har betydning i vor hverdag. - Bagefter underholdt Niels Faurbye, Lem, med oplæsning af værker af Jeppe Aakjær og Anton Berntsen. + 10. Ændringen af en række gadenavne i Ringkjøbing, Lem, Tim og Hee godkendtes i aftes af byrådet uden afstemning. - Kr. Ramskov Andersen, Rindum, oplyste, at teknisk udvalg så godt som ingen klager har modtaget fra borgerne på forslaget. Der er sket en enkelt ændring i det oprindelige forslag, så Tjørnevej i Tim kommer til at hedde Rylevej, hvorimod Tjørnevej i Ringkjøbing vil bevare sit navn. + 11. Ringkjøbing Kunstforening holder lørdag eftermiddag fernisering på årets sidste kunstudstilling. Det er den fynske kunstner Asger Andersen, der udstiller 65 malerier og grafiske værker samt seks cementskulpturer. + Hjemmeværndistrikt Ringkjøbings pionerer har påtaget sig at sprænge »Richardo«, der for nogle uger siden strandede ved År-gab. Sprængningen finder sted lørdag eftermiddag og betragtes af hjemmeværnet som et led i uddannelsen af pionermandskabet. + Skibsreder påpegede nødvendigheden af en sluseudvidelse ved søsætningen af Nordsøværftets nybygning nr. 63. - Danmark har altid været kendt som et af verdens bedste skibsbyggerlande. Jeg har været på mange værfter her i landet, men aldrig har jeg set så godt et samarbejde som det, der praktiseres her på Nordsøværftet. Jeg vil ønske for værftet, at den nødvendige sluseudvidelse i Hvide Sande må komme nu, og at den må blive af den størrelse, som Nordsø-værftet ønsker. - Med disse ord kvitterede skibsreder H. J. Ther-kildsen, Næstved, for de gode ønsker der var udtrykt for skibet. + 13. Julekoncerten i Ringkjøbing Kirke søndag aften samlede stor tilslutning. Man hørte sangerinden Gunna Knudsen fra Århus. Hun sang bl. a. Mozart og julesange af Bach, meget smukt. Organist Ernst Christensen akkompagnerede sikkert. Hans Sørensen var hovedgæst ved orgelbænken. Han spillede bl. a. Gades »Af højheden oprunden er. . .« Et stille og romantisk stykke, usædvanlig smukt. + Nisseløbet søndag eftermiddag på Ringkjøbingegnen blev en overdådig succes for motorklubben. Ca. 500 mennesker, fordelt i 120 vogne, deltog i det spændende og morsomme »rally«, der startede fra Uno-X på Herningvej i Ringkjøbing og sluttede på Hotel Vest i Lem. + 14. På Ringkjøbing Plejehjem og Rindum Plejehem er der af de blå pigespejdere skabt tradition for Lucia-optog engang i julemåneden, og i år var man så heldig, at det passede på Lucia-dag, 13. december. Der ses hen til dette optog med store forventninger, og, som det blev sagt, begynder julen på plejehjemmet først, når spejderne har været der. + 300 rødgraner skoves lørdag formiddag ved Arnborg og transporteres til Ringkjøbing - søndag eftermiddag begynder spejdernes juletræssalg på Toften. + 16. Ringkjøbing Kommune har igangsat byggeriet af en industribygning, der i fremtiden skal fungere som en gennemgangslejr for nye virksomheder, der enten vil oprette afdelinger i kommunen eller flytte hele virksomheden hertil. Byggeriet foregår på en 4500 kvadratmeter stor grund i industrikvarteret mellem Minkfodercentralen og Hotel Fjordgården, og industrihuset bliver på 285 kvadratmeter. Det ventes klar til brug i februar. Hovedentreprisen er overdraget Tim Tømrer og Maskinsnedkeri, der har fordelt arbejdet over forskellige håndvækere i Tim og Ringkjøbing. + I disse dage er udsendt en ny samling af »Gennem vestjyske egne«, strejftog gennem Vestjylland med digte af Jul. Blicher og fotografier af - for størstedelens vedkommende - Jørgen Borg. + 17. Fra i dag starter handelsstandens jule-uge i Ringkjøbing. Der bliver travlhed alle vegne, og forlænget åbningstid giver folk mulighed for at gå på juleindkøb om aftenen. + Lion-klubbernes indsamling af penge til hjælp for Pakistan-flygtningene gøres for tiden op rundt i byerne. I går foretog Ringkjøbing Lions Club en foreløbig optælling af indsamlingen i Ringkjøbing og Holmsland kommuner, og der er indkommet 10.411 kr. + Ved gudstjenesten søndag formiddag i Lyngvig Kirke tages den nye kirkeklokke i brug, og ved gudstjenesten i Haurvig Kirke juleaften vil det nye orgels toner for første gang lyde i kirkerummet. - Der er ikke noget særligt ritual for indvielse af kirkeklokker, fortæller pastor A. C. Huus. + 18. Julehandelen går strygende i forretningerne i Hvide Sande i år, sagde en forretningsmand til os, da vi foretog et hurtigt rundspørge til en række forretninger for at få et indtryk af julehandelens omfang. - Det er da klart, at en stigning på mere end 10 mill. kr. for fiskeriet her fra Hvide Sande vil sætte sine spor på vores omsætning. + 20. Ved søndagens julekoncert i Stauning Kirke hørte man på ny den gamle kirkeklokke, der i slutningen af sidste uge med møje blev hængt på plads efter reparation. Det viste sig, at være en vellykket behandling - i Stauning kunne man genkende klokkens dybe klang, der ikke var ændret ved reparationen. + 21. Hyggen er forsvundet fra Ringkjøbing Banegård, siger den 67-årige vognmand Chr. Steffensen. Han siger 1. januar farvel til sin vognmandsforretning og overlader arbejdet som fragtmand for DSB til medarbejderen Chr. Ebbensgaard. + 22. Fornem koncert. Tiden op mod jul er her på egnen præget af en række julekoncerter, der samler stor tilslutning. I Hee Kirke var der også julekoncert, og uden at forklejne andre julekoncerter må det vist siges, at rent musikalsk og kunstnerisk var koncerten i Hee egnens fornemste. Og det er glædeligt, at man kan få så fine kræfter til Vestjylland. Det var Musikstuderendes Kammerkor fra Århus, der gav koncert i Hee, og magister J. P. Jacobsen var deres sikre dirigent. Desuden medvirkede bl. a. Troels og Morten Kold Jensen som solister. Alle ydede det næsten helt perfekte. + 27. Mandag var årets største byttedag for mange forretninger i Ringkjøbing. For nogle forretningsdrivende kan de første dage efter jul godt være et mareridt. + 29. »Julen varer længe, koster mange penge …« står der i den gamle julesang. Og det er så sandt, som det er skrevet. - Hvad skal vi stille op med børnene i de lange feriedage? spørger mange. - Hvad med at aflægge museet et besøg? spørger vi. - Ringkjøbing Museum, der er statsanerkendt kulturhistorisk museum, har siden 1922 haft til huse i stiftsfysikus Melchiors tidligere bolig, hvor Herningvej og Kongevejen deler sig. Gadebetegnelsen er Mu-seumspladsen, der er smykket med en statue af Mylius-Erichsen, Ringkjøbing polarforsker, som på museet er mindet i en stor samling.

Bryllup: 4. Økonomaassistent Karen Marie Iversen (d. af John L, Hover) og gårdejer Jens Ramskov Andersen (s. af Chr. R. A., Rin-dum). + 4. Kontorassistent Janne Brunsgaard Jacobsen, Meldskiftet 6 og typograf Villy Gade Pedersen, Ringk.

 

1972

JANUAR

3. Mere fyrværkeri. Nytårsaften 1971 blev der etfer et uofficielt skøn brugt betydeligt mere fyrværkeri end det ellers har været tilfældet i de seneste år - i hvert fald i Vestjylland. Det er navnlig raketterne, som er blevet utroligt populære, efter at skyts med svær knaldeffekt er blevet forbudt. I det hele taget blev det en særdeles livlig nytårsaften. + 30 pct.'s stigning i passager-tallet på Stauning-ruten. 17.323 passagerer i 1971. - Rekord i indenrigsflyvningen. - I 1970 var passagertallet 13.175. + Nytåret i Hvide Sande er præget af de mange raketter, der sendes op, og af kirkegangen. Således også i år. Nogle steder var der spredt fiskekasser ud på gaderne, så de dannede barrikader, men de blev hurtigt ryddet af vejen. + 4. Lever op til traditionen, at januar-udsalg er bedst. - Mange fra by og land til udsalg i Ringkjøbing i dag. Den søde og dyre juletid er nu forbi, og man skulle tro, at folks pengepung var tom - men nej, der er stadig penge. Det sås tydeligt ved januar-udsalget, der mandag startede. + 5. Ringkjøbing Idrætsforening havde stor succes med sit pladespil i Vesterhavs-Hallen søndag eftermiddag. Godt 1300 mennesker fyldte hallen til bristepunktet, men trods de mange mennesker forløb arrangementet perfekt. Der blev spillet om 115 hovedgevinster og 230 sidegevinster, og solgt 3200 plader. + Den traditionelle jule- og nytårsfest for ældre holdtes tirsdag eftermiddag på Borgen. Omkring 60 deltog i festen, som blev indledt ved missionær H. Mortensen. Herefter var der oplæsning ved overlærer J. Korsholm. Borgens juletræ var tændt og der blev delt godter ud til alle deltagerne. + 6. Kriminaliteten i Ringkjøbing Politikreds er steget med 100 procent i løbet af 5 år. Fra 1960 til 1966 skete der kun små forskydninger, men siden 1966 er kriminaliteten steget meget. I 1960 behandlede kriminalpolitiet således kun 717 overtrædelser, og dette tal holdt sig nogenlunde konstant. Men i de sidste 5 år er kriminaliteten steget meget stærkt, og i 1971 behandlede kriminalpolitiet 1501 overtrædelser. + De Danske Statsbaner rationaliserer. Fra og med den 1. februar bliver Ringkjøbing Station også berørt af en rationalisering. Det betyder mindre arbejde på Ringkjøbing Station, og det betyder færre ansatte. Tre mand forflyttes. + Efter at Ringkjøbing Boligforenings nyeste karré ved Damtoften blev taget i brug 1. december, har foreningen nu besluttet at igangsætte sit næste store byggeri i området i april. Det kommer til at omfatte to boligblokke med i alt 48 lejligheder. De samlede håndværkerudgifter bliver ca. 5 mill. kr. - eller 1160 kr. pr. kvadratmeter (inkl. moms). + 7. Hjørneejendommen Østergade-Nørreport - også kaldet acciseboden - det gamle toldsted, hvor landboerne i gammel tid betalte afgift til byen - skifter ejer den 1. februar. Det er arkitekt Eivind Draiby, der har købt den af den nuværende ejer, produkthandler Holger Hansen. - Hovedårsagen til, at jeg køber den ejendom er, at jeg vil prøve at bevare noget af det gamle Ringkjøbing, siger Eivind Draiby. - Han skal betale 50.000 kr. for den, men det bliver nok ikke de eneste penge, han kommer til at sætte i den ejendom. Den er en af Ringkjøbings gamle huse af historisk værdi, og det er hans mening, at det skal føres tilbage til sit oprindelige udseende. + Vi var flittigere brevskrivere op mod den netop overståede jul, end det var tilfældet i 1970, viser en statistik udarbejdet på postkontoret i Ringkjøbing. Fra postkontoret blev der i perioden 11.-25. december afsendt 90.000 brevforsendelser. I samme periode i 1970 var antallet 88.000. + 7. Handelsskolelærer, tidl. kreditforeningsfuldmægtig Kr. Risdal, er pludselig død. Torsdag eftermiddag skulle han have timer på handelsskolen, men lige før timen døde han af en hjertelammelse uden egentlig forudgående sygdom. Han blev 70 år. - Kr. Risdal stammer fra Fiskbæk, han gik i skole her og tog videreuddannelse på handelsskolen i Århus. I 1922 blev han ansat på kreditforeningen i Ringkjøbing, han tog sin afsked for 3 år siden. På kreditofreningen var Risdal den ansvarsfulde medarbejder, der passede sit arbejde med dygtighed, han var afholdt af såvel kunder som kolleger. - Risdal var æresmedlem af Dansk Stenografisk Forening, som en påskønnelse af 50 års indsats for foreningen. + 9. Et køben havnsk firma håber at komme i gang med en produktion af klinger til knive til spisebestik fra 1. februar i Ringkjøbing. Fredag eftermiddag var der rejsegilde på en bygning, som kommunen bygger på Vesterkær. - Denne bygning lejes nu af Universal Steel Company Copenhagen. Firmaets direktør, Jens Nørgaard, siger at det - navnet til trods - er et helt igennem dansk firma. + 11. Et af de arbejder, der kan sættes i gang som middel mod arbejdsløshed i vintermånederne, er rydning af fyrrekrat på de fredede hedestrækninger i Vestjylland. Det mener fredningsplanudvalget for Ringkjøbing Amt, som vil søge af de penge, der er stillet til rådighed for at bedre beskæftigelsen. + 12. En tredjedel af samtlige skatteborgere i Ringkjøbing Kommune har fået ændret den forskudsansættelse, som blev resultatet, når man gik ud fra skattetallene for 1970. Det vil sige, at der er ændret 4000 ansættelser. + 13. Fredningsplanudvalget har fået Kulturministeriets godkendelse af købet af et dejligt naturareal i Sorte Bakker ved Ringkjøbing Fjord. Det er meningen, at arealet skal åbnes for offentligheden. + Medlemmerne af byrådets skoleudvalg havde spareknivene i sving ved det sidste møde. Man behandlede et forslag om inventaranskaffelse til Alkjærskolen, og det lød på 854.430 kr. Men efter udvalgsbehandlingen var forslaget skåret godt 250.000 kr. ned. + Den 80-årige Karen Jensen, Ringkjøbing, fortæller om polarforskeren Mylius-Erichsen. - Livet afhænger ikke af tilfældigheder, men af personlig energi. Det var Mylius-Erichsens valgsprog, fortæller niecen.. Polarforskeren har også en nevø i byen. Det er forretningsfører Peter Sørensen, hans mor er Mylius-Erichsens søster. Begge slægtninge er inviteret til mindefesten lørdag aften i rådhushallen. Peter Sørensen var 2 år, da Mylius-Erichsen døde, mens Karen Jensen var 13. - eg husker ham tydeligt. Han var en rar og god onkel. I sommeren 1905 boede han sammen med sin kone i Søndervig. Jeg besøgte ham tit og red på hans to islændere, som han havde med sig hjem fra den første ekspedition. Karen Jensen gik i løbet af sommeren til præst og skulle konfirmeres den 1. oktober. - Bogtrykker Louis Rasmussen fortæller, at Mylius-Erichsen ikke kunne komme til hans konfirmation. Han var nemlig med til min, som var samme dag, siger Karen Jensen. - I Søndervig fortalte Mylius-Erichsen meget om sin ekspedition. Karen Jensen har endnu et korssmykke af ben, som hun fik foræret af Mylius-Erichsen. + 15. Befolkningstallet steg 149 i 1971, det lå på 15.338 ved årsskiftet. Året før var det 15.189. I årets sidste kvartal var der en tilvækst på 63. Fra indland tilflyttede 294, fra udland 14, og der fødtes 59. Der fraflyttede 271 til indland, 8 til udland, og der døde 25. + Med »Altid frejdig, når du går« bragte en frysende menneskeskare på Amalienborg Slotsplads fredag aften en hyldest og hilsen til dronning Ingrid og dronning Margrethe, som var sammen i residenspalæets stutr. Ægtefællen og faderen, kong Frederik IX var død. - Ved 20,30-tiden blev den officielle dødsbulletin udsendt fra hofmarskallatet. + Efter et langvarigt sygeleje døde bankdirektør, civiløkonom Eiler Jakobsen, Ringkjøbing Bank, på amtssygehuset i Ringkjøbing i går. Han blev 52 år. + 17. Hvis jeg havde børn, havde jeg aldrig valgt at flytte til Ringkjøbing, siger direktør P. Lønborg, formand for Ringkjøbing Erhvervsråd - der er for langt til gymnasium. Flere erhvervsfolk er af samme mening. Det betyder meget for mange mennesker, at der er gode muligheder for, at deres børn kan få en god uddannelse - og et nyt gymnasium i Ringkjøbing vil jeg anse for en nødvendighed for med rimelige ofre at kunne gennemføre en god uddannelse her. + Grønlandske motiver på rådhuset. Maleren, grafikeren Ernst Hansen var født i Ringkjøbing, og i forbindelse med Mylius-Erichsen 100-års dag udstilles nogle af hans arbejder på Ringkjøbing Rådhus. Ernst Hansen døde for nogle år siden, men hans kone, Ingrid Hansen, lever stadig og bor i København. - Ernst Hansen, der var født i 1892, boede i byen til han i 1907 kom til Århus. Bogtrykker Louis Rasmussen gik i skole med Ernst Hansen, og han husker ham som en begavet dreng, der allerede i skolealderen havde interesse i at male og tegne. - Den første udstilling, Ernst Hansen havde, var i mine forældres vaskekælder, fortæller Louis Rasmussen. - Ernst Hansen fik i 1931 et stipendium, som han brugte til en rejse til Paris, men ellers er hans rejser gået nord på til Grønland og Island, hvilket fremgår af mange af hans værker. Ernst Hansen har med visse mellemrum udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling og Kunstnernes Efterårsudstilling. -Ernst Hansen betegnes som den frodigste og mest produktive grafiker, vi har haft. Hans værker, der for størsteparten er udført i sort og hvidt, fortæller om hans store naturiagttagelse. Det hævdes, at Ernst Hansen er den eneste danske kunstner, der hidtil til fulde har formået at skildre Grønland og eskimoerne. Udstillingen i rådhushallen omfatter desuden billeder fra Mylius-Erichsens Danmarks-ekspedition. + 18. Mindefesten på rådhuset for Mylius-Erichsen blev en værdig fest. Og den var både smuk og underholdende. Der var 250 deltagere i festen, der blev holdt af Ringkjøbing Kommune, medens Kunstforeningen stod for det praktiske arrangement. - Borgmesteren orienterede om den mindeplade, som kommunen har skænket. - Mindepladen er opsat på Mylius-Erichsens barndomshjem i Vestergade 3. - Borgmesteren sluttede med at fortælle om den smukke statue af Mylius-Erichsen, hvis nærværelse er med til, at byens borgere ikke glemmer mindet om polarforskeren. - Det grønlandske sangkor fra Den grønlandske Højskole i København sang herefter under ledelse af dirigent Hans Rosing. Grønlænderne var klædt i deres smukke og farverige dragter. En af deltagerne læste Mylius-Erichsens digt »Forår ved snehytten«. - Kontorchef Hans Lassen, der repræsenterede Grønlandsministeriet, bragte en hilsen fra ministeriet med tak, fordi byen i forbindelse med mindefesten også havde tænkt på den centrale administration. Hans Lassen ønskede Ringkjøbing til lykke med, at man hædrede mindet om Mylius-Erichsen, han var i sig selv en storhed. Han tog til Grønland og gjorde en indsats for, at grønlænderne kunne modtage verden uden for Grønland. - Barn- og ungdommen i Ringkjøbing. - Hvis fjorden havde været islagt, og hvis Mylius-Erichsen i dag havdet levet her, ville han i morgen stå på skøjter over fjorden til Klitten, det var en af hans største interesser. Mylius-Erichsen færdedes meget på fjorden, og det var her, han lærte det første om isen. - Louis Rasmussen fortalte bl. a. en episode fra polarforskerens ophold i København. Ved rejsegildet på Københavns Rådhus 1901 havde Mylius-Erichsen set sit snit til at få et billede af byen fra luften, det første billede, som er taget af hovedstaden fra rådhustårnet. - Mylius-Erichsen blev hyldet af Ringkjøbing-borgerne, da han kom hjem fra sin første Grønlands-ekspedition, ved en fest på Hotel Ringkjøbing. - Bogtrykkeren havde også redet på de to islandske heste, som polarforskeren havde med sig hjem efter den første ekspedition. - Overlæge C. C. Koldborg og jeg lærte dem at springe over en grøft. Det var meningen, at Mylius og hans kone skulle have redet på hestene langs den jyske vestkyst, det blev dog aldrig til noget. - Man sang herefter sangen: »Gemt ligger byen. . .«, som Mylius-Erichsen skrev i sommeren 1905 i Søndervig som en tak til Ringkjøbing. - Deltagerne ved mindefesten fik også lejlighed til at høre et interessant foredrag om Grønland ved major Preben Andersen, København. Han var en del år ansat ved den militære slædepatrulje Sirius på Grønland. Patruljen ovrevågede bl. a. de områder, hvor Mylius-Erichsen færdedes på sine ekspeditioner. - Grønlandstruppen »Mik« fra Den grønlandske Højskole i København sluttede aftenen med strålende underholdning. Truppen, som er på knap 20 mand, sang grønlandske sange. + I forbindelse med 100 årsdagen har kommunen og kunstforeningen i fællesskab udsendt en meget smuk tryksag: »Ringkøbing og Omegn«. Bogen blev skrevet og redigeret af L. Mylius-Erichsen og udgivet af bladet »Hver 8. Dag« i 1901. + 19. Forkerte forudsætninger og manglende viden må være baggrunden for det en gang imellem fremførte postulat, at Ringkjøbing Amt skal være et naturreservat uden industriel udvikling, sagde amtmand A. Bach ved Venstres kursus i Herning. Han sagde ligeledes, at begrebet naturparker ikke må forstås som døde områder eller reservater. De eksisterende erhverv skal helst fungere videre inden for områderne. Amtmanden mente i øvrigt, at der i Ringkjøbing Amt er et typisk naturparkområde afgrænset af A 11 i øst, Vesterhavet i vest, Storåen i nord og Hover å i syd. I dette område er der heder, skove, klitter, fjorde, åer, enge m. v. Der er da også taget det første skridt til sikring af området. + Budskabet om antikvitetshandler Carl Klokkers pludselige død har vakt sorg. Han var en af byens sønner - en af dens personligheder, og kendetegnende for hele hans liv og færden var da også hans interesse for byens og egnens udvikling. For et par år siden blev han fiskeauktionsmester. Han var siden 1968 forstander for Ringkjøbing Museum - en interesse han havde fået i arv fra sin far, bagermester Mathias Klokker, der er Ringkjøbing Museums stifter. Carl Klokker var tredje generation af byens gamle bagerslægt. + Vort miljø kan ikke overleve, hvis vi river vore gamle bykerner ned. Vi kan ikke undvære dem, for vi må have andet end det moderne byggeri. Og hvis vi ikke er opmærksomme, står vi pludselig en dag og opdager de gamle huses værdi - fordi de ikke mere er her. - Det er ikke altid den store nedrivning, der er farligst. Det fortæller gadedørene i mange ældre huse deres egen historie om. For mange steder ser vi ikke længere husets oprindelige dør, men en ny flot dør, der bare ikke passer i den gamle facade. - Således advarer arkitekt Eivind Draiby mod den fare, der lurer på byens bykerne og dens huse. Selv har han gjort en stor indsats for at bevare flere 100 år gamle huse i Ringkjøbing. Fem huse har han købt og så vidt muligt ført dem tilbage til deres oprindelige udseende. + 20. Ved byrådets møde i aftes udtalte borgmester Niels Skytte mindeord om kong Frederik IX, og rådet vedtog at give 500 kr. til kong Frederik og dronning Ingrids fond til fremme af humanitære og kulturelle formål. + Får vestbanen lov til at gå i stå af sig selv? Trafikministerens udtalelser om vestbanen i forbindelse med viaduktprojektet i Skjern har ikke overbevist Ringkjøbing Byråd om, at banens fremtid er sikret. Tværtimod betragter man i Ringkjøbing udviklingen på vestbanen med megen uro. Manglende bevillinger til nødvendige istandsætninger af banelinien har skabt frygt for, at man på højeste plan simpelt hen har truffet beslutning om, at banen skal have lov til at dø af sig selv. + Kommunal formue på knap 2000 kr. pr. borger, helt nøjagtigt 1986,09 kr. eller i alt 30.164.000 kr. I forhold til året før er det en stigning på 7.147.000 kr. Den samlede lånegæld er 36.661.000 kr. Driftsoverskud på 707.009 kr., efter at der er foretaget selvfinansiering for 4.360.000 kr. og henlægning til dispositionsfond. + Melodier vi Mindes holdt atter i år en vellykket nytårsfest. - 350 pensionister havde en glad aften. - Det var en skøn fest med en fin underholdning, og det er altid spændende at se, hvad de har på programmet, da det er en hemmelighed indtil festen. Jeg har været med i mange år, og det er næsten altid blevet bedre for hvert år. Jeg synes, det er dejligt og festligt, at man i år har pyntet salen. + 24. RIF fik en meget vigtig sejr. Med en sejr over Frederikshavn tog RIF et vigtigt skridt væk fra bundholdene. Det var ellers ved at knibe med at vinde over det nordjyske hold. + 26. Der var stor fremgang at spore ved ridestævnet i Vestjysk Ridecenter, som havde deltagelse af ryttere fra Ringkjøbing og Skjern. Kvaliteten var især for Ringkjøbing Rideklubs ryttere steget betydeligt siden sidste stævne. + 27. Lørdag kom sandpumperen »Knoben« til Hvide Sande fra Thyborøn, hvor den har arbejdet et stykke tid. Den er nu i gang med at pumpe sand bort ved barren ved Hvide Sande Havn. - Dermed er to sandpumpere i arbejde. + 28. Forretnings- og industrifolk har givet vognmand Chr. Steffensen en udenlandsrejse. - Det er deres afskedsgave til ham for lang og tro tjeneste. Steffensen lagde 1. januar i år op som vognmand for DSB - et arbejde, som bragte ham i nær berøring med mange mennesker i byen. + 31. Spillet 100 kampe før vinderne var fundet. Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt har holdt et stort indendørsfodboldstævne i Vesterhavs-Hallen med deltagelse af 48 herrehold samt fem damehold. Det blev et udmærket stævne med mange spændende kampe, og der var mange tilskuere dagen igennem. - Puljevinderne blev: Arastryk, Ringkjøbing, Bygge-centret, Ringkjøbing, Egvad Kommune, Esbjerg Tovværksfabrik, Vestfrost, Esbjerg, Tulip, Grindsted, Stadil Autoværksted, Agricold, Esbjerg, C. O. Jessen, Ikast, Ringkjøbing Amts Dagblad, Kajs Pølsebrød, Odense, Ringkjøbing Tømmerhandel, Lorenzen, Odense.

Fødselsdag: 10. Fhv. fiskeskipper Dahl Jensen, Bjerregård, 75 år. + 11. Klara Poulsen, Vestergade 1, 70 år. + 12. Fhv. gdr. Kristian Dybdal Lauridsen, Vestergade 27, Lem St., 75 år. + 24. Dyrlæge Peder Spaabæk, 70 år. + 27. Marius Gadgaard, Holstebrovej 27, 70 år.

Bryllup: 7. Alice Andersen, Rindum og Ib Pedersen, Klegod. + 10. Inge Iversen, Ringkjøbing og Helge Christensen, Næstved. + 15. Kontorassistent Inger Margrethe Øllgaard (d. af frabrikant Aage 0., Lem) og grosserer Tonny Hansen. + 29. Syerske Anna Hansen (d. af kontorpakm. H., Damtoften 12) og specialarbejder Orla Birger Vanting (s. af gdr. Chr. V., Spjald).

Jubilæum: 15. Bådfører Knud Jensen, Rugvænget, 25 år ved VBV.

Døde: 6. Kristian Risdal. + 6. Peter Andersen. + 14. Ejler Jakobsen. + 19. Carl Klokker. + 24. Anna Marie Foldgaard Balleby. + 25. Andreas Kjergaard (tidl. Ringk.). + 28. Niels Nielsen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbing Kommune behøvede ikke at rydde sne ved kommunekontoret i aftes. Det arbejde påtog de tusinder sig, som kom for at aflevere årets selvangivelse - omend det var ufrivilligt. Kommunen skal have knap 12.000 selvangivelser ind i år. + 2. Midt i Hvide Sande syd skal der nu være en lille gågade - en meget lille gågade. Kommuneingeniør H. Fjord-Larsen kommer det nok nærmest, når han kalder det en lille oase midt i byen. + Coasteren Grethe Coast« skulle have været afleveret fra Nordsøværftet tirsdag. Men rederiet må vente lidt endnu på skibet, der på grund af isen må blive liggende i Ringkjøbing. + 3. Det er første gang i klubbens historie, at RIF har piger på de udvalgte jyske ungdomshold i håndbold. I modsætning til sidste år, hvor kun Niels Schou, Knud Baa-rup og Laurids Jensen var udtaget, er de to dygtige piger, Ea Larsen og Inge Dalgaard, i år udtaget til jysk damejuniorunions hold. + 4. Byen får nu sit eget mini-kulturhus. Det er maleren O. Weinreich, der nu har fået realiseret mange års ønsker om at få sine billeder mere ud til folk. + 5. For andet år i træk har en elev fra Ringkjøbing Handelsskole vundet præmie i en stilekonkurrence, udskrevet af sparekassebladet »Ung i dag«. Det er den 18-årige elev i regnskabs-klassen, Karen Margrethe Nielsen, Reberbanen 6, som i konkurrence med elever fra hele landet er kommet mellem de fem bedste. + 7. Sangglad søndag i Rindum. Med Ingemanns salme »I østen stiger solen op« indledte et par hundrede vestjyder fra Struer til Esbjerg en søndag sammen i Rindum Sognegård og skole. De kom på dirigenten, lærer Peder Thygesens, anvisninger ned i det ærbødigste stille stemmeleje i næstsidste vers om stjernerne, der nejer sig for solen, og de jublede alt, hvad de havde i sig ud i sidste vers' hyldest til »Du soles sol fra Bethlehem«. Det var en god måde at starte en søndag på. + 8. Endelig fik RIF fjernet det kedelinge andeæg i pointstillingen. Efter lutter nederlag i 13 kampe lykkedes det holdet at spille uafgjort med Holstebro KFUM på hjemmebane. + Sundhedsstyrelsen har meddelt tandlæge Ole Sandvej, Brogårdsvænget 10, tilladelse til at betegne sig som tandlæge og etablere selvstændig praksis. + 9. Museet får et ekstra tilskud på 25.000 kr. for finansåret 1971-72. Det blev vedtaget af byrådet i aftes på baggrund af en ansøgning, hvoraf det fremgår, at tilskuddet vil betyde, at man bliver i stand til at ansætte faglig arbejdskraft ved museet. + 10. Stadsskoleinspektør Chr. Christensen, Ringkjøbing, udnævnes fra 1. marts til skoledirektør. + 11. Vestjysk Turistkreds har nedsat et film-udvalg. Skal hurtigt undersøge mulighederne for at fremstille ny turistfilm af foreliggende materiale fra VJ-filmen. + 12. Ringkjøbing Handelsskoles hold blev vinder af det direktør DM, som dagbladet Politiken og det engelske firma ICL står bag. 432 hold var med fra starten i september til denne vinters dyst, og heraf placerede Ringkjøbing sig mellem de tre hold, der blev udtaget. Det var den jyske besindighed, der var årsagen til, at holdet kom i top, og at de syv deltagere med direktør Laurids Knudsen, Vestas, Lem, som leder kunne hæve førsteprisen på 5000 kr. Ved en reception på »Den gyldne For-tun« i Ingeniørsammenslutningens Hus fik de syv fra Ringkjøbing: Laurids Knudsen, distriktschef Søren P. Thuesen, tekniker Niels Bundgaard Nielsen, revisor Hans P. Dalgaard, assistent Jørgen Birk-mose, handelsskoleforstander Leif Engelsbak og adjunkt Gunnar Nielsen en invitation til at dyste i London med vinderne af en tilsvarende engelsk og irsk konkurrence. + 14. Samtlige fodboldklubber i Ringkjøbing Kommune opnåede på et møde onsdag aften enighed om et samarbejde i forbindelse med Dansk Boldspil Unions talentturnering til sommer. Det er meningen, man vil deltage med et fælles hold i denne turnering, der er beregnet for spillere fra 18-20 år. + RIF fik stor succes ved at deltage i Ulfborg bys Gymnastikforening indendørs fodboldstævne i Vestjysk Fritidscenter søndag. Det lykkedes holdet at kæmpe sig frem til finalekampen. + 15. Der blev en livlig diskussion, da Husmoderforeningen ved generalforsamlingen mandag aften skulle vælge ny formand. Stinne Bjerg, Holmsland, ønskede ikke genvalg. - Der var ingen blandt de 50 husmødre, som ville påtage sig arbejdet. Foruden Stinne Bjerg ønskede Clara Jensen, Ringkjøbing, ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Inger Rasmussen og Ella Nielsen. Ditte Pedersen genvalgtes. + 16. Dansk Kvindesamfund i Ringkjøbing vil stadig arbejde videre, men med en kollektiv bestyrelse. Det vedtoges enstemmigt ved generalforsamlingen tirsdag aften på Højskolehotellet. - Årsagen til, at man tog denne beslutning, var, at man ikke kunne finde et emne til formandsposten i stedet for Nora Larsdatter, der ikke ønskede at fortsætte. + RIF's dame ynglinge mester og herre junior mester spillede i aftes turne-ringskamp i Brande. Holdene fik kun 1 point med hjem, idet ynglingeholdet tabte 13-16, og juniorholdet spillede uafgjort 16-16. + 18. Coasteren »Grethe Coast«, der har ligget indespærret i havnen af isen, slap tidligt i morges gennem slusen og er nu klar til at pløje verdenshavene. + 19. Ribo Vinduer starter om kort tid et industribyggeri til 10 millioner kroner ved Isagergård i Ø. Rindum. Det bliver det hidtil største erhvervsbyggeri i Ringkjøbing, idet det omfatter et bebygget areal på 9500 kvadratmeter, eller næsten 1 hektar. Den samlede investering fordeler sig med ca. 50 pct. til bygningerne, ca. 40 pct. til maskinerne og ca. 10 pct. til byggeomkostninger. + Håndarbejdslærer Martine Dejgaard Jensen, No, der er ansat som kommunens beskæftigelsesmedhjælper, sælger de ældres hobbyarbejder i sit hjem i No. - Pensionistalderen er for mange ældre blevet deres gyldne tid. Hverdagens slid og slæb og tidligere års nøjsomme levevis er på afstand. Der er tid til at hygge sig med venner og familie, og ikke mindst er der rigelig tid til at dyrke sin hobby. Der er ingen ende på pensionisternes fingerfærdighed og »hittepåsomhed«, og inspirationen hentes i f. eks. pensionistforeningerne samt Røde Kors' og menighedsrådenes ældreklubber. - Også på Ringkjøbing-egnen har ældre-arbejdet taget et vældigt opsving de senere år, og med kommunens beslutning om at ansætte en beskæftigelsesmedhjælper er der kommet yderligere skub i udviklingen. + 22. Stor aktivitet i Ringkjøbing Idrætsforening i 1971. Kunstforening og museum ikke nok for de unge, sagde formanden for RIF, forretningsfører C. Korsgaard, i sin beretning på foreningens generalforsamling i aftes. + 23. Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, og herunder Statens Forsøgsgårde, skal flyttes enten til Nordjylland, Viborg eller Ringkjøbing amter. Dette blev fastslået på husdyrbrugsudvalgets møde i går. Ansøgninger fra Østjylland og det sydlige Jylland er ude af billedet. Der foreligger i alt 36 tilbud fra de tre nord- og vestjyske amter, nemlig 11 fra Viborg Amt, 10 fra Nordjyllands Amt og 15 fra Ringkjøbing Amt. Nogle kommuner har indgivet mere end et tilbud. + 24. Folkedanserne får nu en ny formand. Ringkjøbingegnens Folkedansere har købt dragter og hatte for knap 4000 kr. i det forløbne år. Der var ingen problemer, da folkedanserne ved generalforsamlingen skulle vælge to nye ind i bestyrelsen, selv om de nyvalgte havde chance for at blive formand. Foruden formanden Jens Korsholm, No, ønskede Gerda Bækby, Ringkjøbing, ikke genvalg. Jens Korsholm har været i bestyrelsen i 4 år, heraf de to som formand, mens Gerda Bækby har været der i 2 år. Nyvalgt til bestyrelsen blev Bente Hansen, Skjern og Anker Lauridsen, Ringkjøbing. + 25. Arresthuset får nu øget sit personale. Fængselsdirektoratet har bestemt, at personalet ved arresthuset i Ringkjøbing skal forøges med en fængselsbetjent. Personalet består herefter af arrestforvareren, en overbetjent, to fængselsbetjente og en fast arrest-medhjælper. + 26. Ringkjøbing Kunstforenings kammermusik-aften onsdag i rådhushallen var kunstnerisk set en succes. Vestjysk Kammerensemble fra Esbjerg spillede skønne værker a fbl. a. Haydn og Brahms. Publi-kumsmæssigt var arrangementet ikke helt tilfredsstillende. Omkring 50 tilhørere havde vovet sig ind i hallen for at høre de unge musikere. Interessen for kammermusik er åbenbart ikke stor i Ringkjøbing. + Fra tidlig morgen til sen aften er der aktivitet på Borgen i Nygade. Det er håndværkere, der hamrer, tømrer, snedkererer, maler og sætter tapet op - altsammen under højtryk. Håndværkerne har meget, de skal nå, inden kommunen onsdag den 1. marts slår dørene op til det kommunale fritidshjem, der for de kommende 5 år rykker ind i den tidligere håndværkerforening. + 27. Plads til det hele i Ringkjøbing Amt. Der er rigelig plads til uberørt natur og industri side om side. Det er hovedkonklusionerne i en omfattende landskabsanalyse, som Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing Amt onsdga præsenterede ved et møde på rådhuset. - I mere end 1 år har fredningsplanudvalgets sekretariat arbejdet på landskabsanalysen, og resultatet er blevet et imponerende værk med oplysninger om amtet. Strækkende sig fra en almindelig beskrivelse af areal, beflokning, erhverv og trafik til landskabets udvikling, råstofudnyttelse, forurening og fredninger. Desuden behandles kulturhistoriske, naturhistoriske og undervisningsmæssige interesser, og friluftslivets interesser behandles i så at sige alle afskygninger. - Udover fredningsmyndighederne er det i høj grad meningen, at kommunalbestyrelser, amtsråd og byudviklingsudvalg skal kunne drage nytte af analysen. - Landskabsanalysen viser, at de arealer, som skal bruges til de eksisterende bysamfunds udvikling - såvel de større bysamfund som landsbysamfundene - stort set ikke kommer i konflikt med områder af særlig fredningsmæssig interesse, sagde fredningsplanudvalgets formand, amtsmand A. Bach, ved præsentationen. + 28. I 40 år har de bagt kager. Bager Hermann Johannesen og hans kone Sigrid ser frem til deres 40 års jubilæum 1. marts med en vis vemod - jubilæet er glædeligt nok, for de har haft 40 gode år i deres bageri og bagerforretning i Nørregade. Vemoden kommer ind i billedet, fordi jubilæet også er en påmindelse om, at tiden i bageriet og forretningen snart er forbi for dem. + Forstander for handelsskolen, Leif Engelsbak, formand for den radikale venstreforening, udtalte på generalforsamlingen at amtsrådet må gå i spidsen med egnsudviklingen, ellers kan det ikke tilskynde videreudvikling af egnen. - Hvorfor sker der ikke noget med gymnasiet? Jeg har bemærket, at amtsrådet har haft indkaldt samtlige folketingsmænd i amtet til en drøftelse af forskellige forhold, bl. a. udvikling af vort amt. Det er prisværdigt. Men hvorfor sker der ikke noget med hensyn til placering af det ekstra gymnasium, Helge Larsen i sin tid tildelte den vestlige del af amtet? + Rejsebureaubranchen er nu begyndt at vise alvorlig interesse for Stauning Lufthavn. - På et møde i lufthavnen har direktør for Bangs Rejsebureau, S. Aa. Poulsen, København, oplyst, at hans bureau i samarbejde med dets nye ejer, Maersk Air, vil arrangere faste charterflyvninger til populære feriemål syd på fra Stauning næste sommer.

Fødselsdag: 13. Gdr. Niels Halkjær, Velling, 60 år.

Bryllup: 26. Anna Marie Møller (d. af Jørgen M., Ringk.) og Bent Andersen (s. af Inger A., Silkeborg).

Sølvbryllup: 16. Jens Peder Grønne og hustru, Skolevænget 7. Guldbryllup: 23. Nelly og Aage Jensen Damtoften 10. Døde: 22. Anna Lybæk-Hansen.

 

MARTS

1. Ringkjøbing Rotary Klub valgte i aftes ny bestyrelse, der træder i funktion fra 1. juli. Til præsident valgtes tandlæge Bent Kloch Larsen og endvidere valgtes amtsarkitekt Gregers Jæger, amtmand A. Bach, direktør Sv. Møller og herreekviperingshandler J. C. Kirk. Bankdirektør Bertel Møller tiltræder bestyrelsen som pastpresident. + 2. Stadions fremtid blev et af hovedemnerne ved krydsildsmødet med byrådet. Fra spørgerside var man interesseret i at vide, om svømmehallen skal ligge på de nuværende træningsbaner, om opvisningsbanen så skal være parkeringsplads for idrætshal og svømmebad, om hvornår idrætsanlægget flyttes et andet sted hen, om der bygges klubhus ved det nye anlæg, om hvem der skal forrente et nyt klubhus, og endelig om, hvor et nyt idrætsanlæg skal placeres. + En ny forretning åbnes mandag den 6. marts i Nygade. Jens Mastrup, der har et gulvbelægningsfirma i Rindum, åbner et udsalg af gulvbelægning i de lokaler, hvor legetøjsbasaren tidligere havde forretning. + 3. Nu har kun få ejendomme i Ringkjøbing Kommune rotter. Det har A/S Skaddeyrscentralen i Esbjerg konstateret ved at besøge et antal angrebne ejendomme i kommunen. Ved første besøg var en del ejendomme befængt med rotter, men efter tredje besøg var antallet af ejendomme, hvor der var rotter, bragt ned til nul. + 5. Ændringerne af gade- og vejnavne, som byrådet har vedtaget, vil træde i kraft 1. april. Forud udskiftes gadeskiltene. Ændring af husnumre sker nogle steder, hvor to tidligere gader i forlængelse af hinanden nu får samme navn. + 6. Tove og Svend Aage Jacobsens danseskole i Ringkjøbing holdt søndag eftermiddag afdansningsbal. Ved samme lejlighed fik deltagerne i juniorturneringen tildelt præmierne. Som altid ved afdansningsballerne var pigerne i flertal, men de lod sig ikke kue, og mange af pigerne fik hinanden som dansepartnere. + Revisor Senius Drest dræbt ved en trafikulykke. Han blev 75 år. Han var født i Ny Sogn, kom tidligt i lære som bankelev og avancerede hurtigt til bogholder i Ringkjøbing Landbobank. I 1927 startede han sin egen forretning inden for bogholderifaget. Hans kundskaber på regnskabsområdet betegnes af fagfolk som usædvanligt store. Senius Drest var en ivrig sejlsportsmand. Han var i en årrække formand for Sejlklubben. + Byggeriet af Hvide Sande-Hallen ventes startet om 4 uger. Når det sker, vil den selvejende institution have en betydelig egenkapital. Ca. 435.000 kr. ejer man med sikkerhed, og dette beløb ventes at komme højere op. - Ved den husindsamling, der er gennemført i store dele af kommunen, har man således fået tilsagn om ca. 144.000 kr. + 7. Hee Gymnastikforenings håndboldherrer, der for nogen tid siden vandt et danmarksmesterskab i håndbold inden for De danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, blev onsdag aften hyldet af Ringkjøbing Kommune ved en sammenkomst hos foreningens formand, Aage Hansen, Hee. - Byrådsmedlem, gårdejer Tage Madsen, Hee, overrakte på kommunens vegne et askebæger til holdets spillere, og der var også en gave til holdlederen Gunnar Hindø, Ringkjøbing. + Mylius-Erichsen-eftermiddag i Guldalderklubben. Det var pastor Huus, Hvide Sande, der stod for mødet, og han fortalte interessant om Mylius-Erichsen og læste et par historier af forfatteren og grønlandsforskeren. + 8. Johs. Kristensens Skibsbyggeri I/S afleverede tirsdag sin hidtil største nybygning - kutteren »Savoy« RI 266 - til ejeren, fiskeskipper Børge Jensen. Den er på 43 bruttoregistertons og udstyret med alle de nyeste finesser. + 9. Et lokalhistorisk arkiv søges nu oprettet i Ringkjøbing. Efter de foreløbige planer skal arkivet have til huse i nogle kælderlokaler på biblioteket. Arkivet skal omfatte hele Ringkjøbing Kommune. Det kulturelle udvalg har opfordret skoletandlæge Bent K. Andresen og Kirsten Lindquist til at tage sig af opgaven. + 10. Ringkjøbing Landbobanks status for 1971 viser, at året har bragt betydelig fremgang, idet balancen nu er oppe på 212,7 mill. kr. Sidste år var balancen 198,1 mill. Den er steget op mod 40 millioner i løbet af de 2 år. - Det nye balancetal fremgår af det regnskab, som blev forelagt generalforsamlingen. Bestyrelsens formand, Ole Kristensen, Hover, omtalte kort regnskabets hovedposter i beretningen. Han sagde bl. a., at bankens omsætning i 1971 blev 12.839 millioner kroner mod 8.354 mill. året før - en stigning på 50 pct. Efter afskrivninger og hensættelser på i alt 877.000 kr. fik banken et overskud på 2.200.000 kr. Bankens likvide midler er nu 53 mill. kr. mod 34 mill. ved udgangen af 1970, og bankens egenkapital er 18,4 mill. kr. mod 16,6 mill. sidste år. - De samlede indskud i banken er 167,1 mill. kr. i 1971 mod 143 mill. kr. i 1971. De samlede udlån 134,8 mill. mod 29 mill. året før. Vi har kunnet opfylde alle lånekrav, hvor den fornødne sikkerhed var til stede med de begrænsninger, udlånsloftet medfører, konstaterede Ole Kristensen. + 11. Den kommende weekend arrangerer Ringkjøbing Hovedkreds den årlige gymnastikopvisning for voksne og ca. 800 gymnaster vil vise, hvad der er lært i vinterens løb. Der deltager 25 hold samt Ringkjøbing-Skjernegnens og Holstebro-Lemvigegnens repræsentationshold. + 13. Håndbold, 3. division, nord. Ålestrup KFUM-RIF 18-21. RIF kan med glæde se frem til næste sæson, idet de unge spillere da vil trænge sig alvorligt på til divisionsholdet. + 17. Der var 1500 tilskuere til gymnastikopvisning. Med en meget flot opvisning af Holstebro-Lemvigegnens repræsentationshold samt faneindmarch til sidst sluttede et veltilrettelagt og vældigt godt gymnastikstævne med deltagelse af små 800 gymnaster over 2 dage, arrangeret af Ringkjøbingegnens Hovedkreds. + 18. I Stauning Lufthavn fandt der torsdag aften en flyhistorisk begivenhed sted - et gammelt dansk fly landede for første gang på dansk jord. Det var en K.Z-8 maskine, som kom fra Tyskland og er købt af læge M. Pedersen, Spjald. + 20. Intet tyder på, at fisk fra Ringkjøbing Fjord, der er fanget ved Hvide Sande, er forurenet af kviksølv, som der har været forlydender om. Rygterne om de forurenede fisk stammer fra en enkelt havørred, der er fanget i eller ved Varde Å's udløb. + Husmoderforeningens afslutning på vinterens kursus blev atter i år vellykket. Ca. 100 husmødre og ægtemænd havde et par fornøjelige timer med bl. a. underholdning og konkurrencer. - Efter kaffen udtrykte Stinne Bjerg, der i år har ledet kursusarbejdet, stor glæde over den interesse deltagerne havde vist. Hun takkede endvidere kunstmaleren Bent Eli, Herning, der har ledet oliemaling, Inge Rasmussen, som har stået for arbejdet med stofmaling, porcelænsmaling og mosaik samt Inger Jespersen, der har undervist i knipling. + 23. Sportsfiskerforeningen vil i det næste år udsætte omkring 100 kg ørreder i Hover Å. De sidste år har man udsat en lignende mængde, da man ønsker, at der skal være nogle ørreder, når turisterne kommer for at fiske. Dette oplyste formanden, Poul Godt, på generalforsamlingen. + 25. Dyreparken åbner for publikum fra søndag. - Nyt bassin bygget til sælhunden Flipper og en søløve. - En fiskedam med ørreder er en af de nye aktiviteter dyreparken kan tilbyde i denne sæson. Gæsterne kan fiske så meget de lyster, og man må gerne slå telt op ved dammen. + Ringkjøbing Sparekasse tog i dag nye lokaler i brug efter omfattende modernisering. På sparekassens loft er der indrettet et museum. Der er bøger og møbler tilbage til sparekassen startede i 1844. - I ekspeditionslokalet er alt inventar fornyet. For børnene er der en speciel skranke, som er meget lav. På denne måde kan børnene følge med i, hvad der sker bag skranken, når de kommer med deres sparepenge. + Der var knap 1000 gymnaster til amtsgymnastikstævnet for skolehold i Vesterhavs-Hallen, og det blev meget vellykket. + 27. Det vil fremover koste 50 kr. at leje en bådeplads ved Sommerlysts bådehavn. Desuden stiger kontingentet til 25 kr. pr. år. Årsagen er, at foreningen skal bruge penge til en opsynsmand. + 29. Det er ikke alene sommerhuse, som vil være beboet i påsken, også på campingpladserne vil man kunne finde liv. - Fire af de fem campingpladser i kommunen er åbne for gæster i påsken.

Fødselsdag: 2. Dagmar Kiilerich, Holstebrovej, 90 år. + 8. Peter Nielsen, Damtoften 7, 70 år. + 12. Vognmand N. P. Holm, Herningvej 37, 70 år. + 16. Mogens Hvistendahl, Torvet 20, 60 år.

Bryllup: 18. Sygeplejerske Ingrid Pedersen (d. af Aksel P., Ølstrup) og Mogens Strøm, Mågevej, Ringk. (s. af Chr. S., Assens). + 30. Husholdningslærer Karen Ramskov Andersen, Ølgod (d. af Kr. R. A., Rindum) og ingeniør Jens Erik Paaskesen, Skjern (s. af afdøde S. P., Hee). + 30. Lilian Hindø Hvistendahl (d. af M. H., Ringk.) og Jørn Kjærgaard (s. af S. K., Søndervig). + 30. Kontorassistent Birgitte Karlskov og ekspedient Torben Hertz, begge Ringk. + 30. Kontorassistent Inger Marie Kornberg, Tarm (d. af Frede K., Ringk.) og gravemester Svend Erik Pedersen, Tarm (s. af Th. A. P., Ringk.).

Døde: 9. Clara Dahl. + 22. Laurids Jensen. + 22. Martin Rindom. + 23. Edith Nielsen. + 23. Ane Kirstine Sørensen + 23. Niels Agerskov. + 25. Jens Kristian Jansen.

 

APRIL

4. Hele sommerlandet vrimlede med tyskere påsken igennem, og turistbureauerne i Ringkjøbing og Søndervig mener også, at det er det største antal tyske turister, vi nogensinde har haft i påsken. - Mange danske sommerhusejere tog også til vestkysten for at få deres sommerhus gjort klar til sæsonen. + 5. 500 lystfiskere fra hele landet benyttede påsken til at aflægge et besøg i Hee Dyrepark for at prøve lykken i den nye fiskedam. Der var mange, som fik bid. + 6. RIF fik en god start på sæsonen ved at spille uafgjort 4-4 med nyoprykkede Ikast, der er et godt hold og spiller kvikt og hurtigt fodbold. + 7. Direktoratet for Toldvæsnet har meddelt byrådet, at Ringkjøbing Toldkontrol er nedlagt fra 1. april. + 8. Firmasportsforeningen har tilbudt byrådet at opføre og drive en idrætshal i tilslutning til Alkjærskolen. + To piger fra Ringkjøbing Handelsskole, Anette Munkholm Andersen, Alkjærhøj, og Karen Margrethe Nielsen, Reberbanen, er blandt de fem, som fik præmie i en landsomfattende stilekonkurrence om emnet »Sådan ønsker jeg skolen i 1985« arrangeret. + Roklubben indledte sæsonen søndag med standerhejsning. Formanden, Alfred Jepsen, hejste flaget og fortalte lidt om, hvad der skal ske i løbet af sæsonen. Der er nu også roning for de 14-17 årige, og det bliver spændende at følge de unge fremover. + 10. RIF havde forpagtet al heldet væk, da holdet lørdag eftermiddag løb på banen i Ejstrupholm, og det var årsagen til, at hjemmeholdet kunne vinde kampen med 2-0. + 11. Ved Socialdemokratisk Forenings generalforsamling på Højskolehotellet udnævnte bestyrelsen fire æresmedlemmer. Det var fhv. bundtmager Berthel Højmark, fhv. formand for arbejdsmændene, Poul Poulsen, tidligere byrådsmedlem fhv. kioskejer Aage Pedersen og fhv. træskomand Peder Ledgaard Steffensen. + Firmaidrætten har nu sluttet vinterskydningen, som der har været stor interesse for. Der var tilmeldt 100 skytter, men der har været et lille frafald undervejs, så 81 fuldførte. Der er blevet skudt 45.000 skud. + 12. Kutter til Færøerne bygges i Hv. Sande. For første gang skal Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri bygge en kutter til en fiskeskipper, der bor uden for Jylland. Simon Christiansen fra Thorshavn på Færøerne har bestilt en kutter på 20 tons. Den skal bygges til trawlfiskeri, som er forholdsvis nyt på Færøerne. + Ingen højere? Er der virkelig ingen højere? råbte sagfører Knud Dalgaard-Knudsen, der tirsdag var auktionsleder ved løsøreauktionen på Højskolehotellet. De mange, der var mødt op, fik en morsom og underholdende eftermiddag. + 13. Konsulent Mogens Olsen fra arbejdsgiverforeningen lovede på et møde i Arbejdsgiverforeningens vestjyske Lokalsammenslutning øget indsats fra hovedforeningen. Ca. 60 erhvervsfolk var mødt op. + 15. Statens Husdyrbrugsudvalg m. fl. havde en meget vellykket eftermiddag i Ringkjøbing i går. Vejret kunne ikke være bedre, så arealerne i Velling præsenterede sig på bedste måde. - Selskabet kørte rundt en lille times tid, og der blev gravet i jorden forskellige steder, så man kunne forvisse sig om kvaliteten. - Efter besigtigelsen samledes deltagerne på rådhuset, og her redegjorde en række lokale folk for Vellingplanens fortræffelighed med hensyn til etablering af Statens Gårde og Landøkonomisk Forsøgslaboratorium. + Da No Havekreds blev stiftet for 25 år siden, blev Knud Buchholt formand, han og hans kone Ellen er trofast gået ind i arbejdet for havekredsen. + 17. Ringkøbing Kunstforening har fået maleren Aage Fredslund Andersen, Nøset, Ebeltoft, til at udstille på rådhuset. Udstillingen er åben for publikum fra 25. til 30. april. Aage Fredslund Andersen kommer med værker i olie, pastel, akvarel og klip. Ingen af værkerne er tidligere blevet vist uden for København. + Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt er indstillet på at gennemføre byggeriet af en idrætshal. Bestyrelsen arbejder med to konkrete projekter. Det ene er til 1,7 mill. kr. i håndværkerudgifter, og det andet til 1,2 mill. kr. + 22. Scotty øger kapaciteten! Man udvider maskinparken med to meget moderne strikkemaskiner - de første af denne type som stilles op i Skandinavien. De nye strikkemaskiner kan bl. a. udføre en kompliceret produktion, som hidtil er klaret manuelt. Det betyder, at 5-6 kvinder overføres til andre arbejdsområder i virksomheden. + 24. Livsglæde prægede Ringkjøbing Musikskoles premierekoncert i Lem. - Overvældende tilslutning. - Selv om det kun er godt et halvt år siden musikskolen blev startet, holdt den mandag sin første koncert. De ca. 175 musikelever fra Lem, Højmark og Velling skoler viste i Lem Skole, hvad de har lært på den korte tid. + 25. Den nye bro over Vonå kommer til at koste 1.472.000 kr. uden moms. Det var entreprenørfirmaet A/S Hoffmann og Sønner, der afgav de laveste tilbud. Det lå lidt under overslaget, der var på 1.490.000 kr. + 26. Hee Dyrepark har fået to søløver. Den ene kom med tog fra København og den anden er fra Haunstrup Dyrepark. Begge søløver opholder sg i et af de nye svømmebassiner, som parken har fået i løbet af vinteren. + Ringkjøbings serie 2 har endnu den første sejr til gode i denne sæson, idet holdet i lørdags på udebane måtte se sig besejret af Sunds med 3-0. + 27. Turistforeningen har igen haft et år med fremgang. Kontorets aktivitet større på alle områder. - Indtægterne ved sommerhusudlejningen steget 15.000 kr. - Vi har ladet trykke tekst i de sidste af vore brochurer, og bestyrelsen arbejder nu med en udvidet brochure, således at vi kan tilgodese hele storkommunen, hvor vi nu har strandområdet fra Houvig til Vedersø Klit. De fornødne billeder er taget, og vi regner med, at brochuren skulle være færdig til næste sæsons propagandamæssige begyndelse, nemlig til efteråret. Det oplyste formanden for Turistforeningen, Holger Rasmussen, bl. a. i sin beretning ved generalforsamlingen på Højskolehotellet. - »Den rullende politistation« i sommerlandet i sæsonen har ikke alene været til gavn for trafikken, men også en service for turisterne. - Flyveruten er ligeledes blevet en god service for turisterne. Der er også mange tyske turister, som er begyndt at tage deres fly med. - Formanden, der også er formand for Vestjysk Turistråd, udtrykte sin glæde over de tilskud, en række amter havde givet turismens folk. Vestjysk Turistkreds fik sin ansøgning om tilskud fra Ribe og Ringkjøbing amtskommuner imødekommet, og jeg vil takke amterne for den forståelse for turismens betydning, som har givet sig udtryk i tilskuddene. - Formanden takkede turistchef Schiøtt for hans dygtige og energiske indsats i turistarbejdet. + Der sælges stadig sko i håndskomagerens butik. Sørensen Sko holder 75-års jubilæum. - Forretningen er fulgt med tiden og har mange gamle kunder. Butikkens første kunde var snedker Christensen. Blandt andre kendte Ringkjøbingborgere, der har fundet vej til Sørensen Sko, var lærer Olsen, Gammelsogn, hotelejer Schjønning og bogtrykker Rasmussen. Men det var ikke blot prominente borgere, der kom hos skomageren. Der mødtes alle. Men omkring århundredskiftet var det heller ikke så dyrt at gå til skomager. Et par nye sko kostede 3,50 kr., lange støvler 14 kr. - Da Søren Sørensen døde i 1927, drev hans hustru forretningen videre, og i 1939 overtog Mario Sørensen forretningen. I 1953 blev ejendommen bygget om. Det lille lave hus blev til en to-etagers bygning med lejlighed på 1. sal.

Fødselsdage: 27. Fhv. fiskeskipper Jens Enevold Jensen, Søndergade 42, Hvide Sande, 70 år.

Jubilæum: 1. Regnskabskonsulent J. Baunbæk Knudsen, Hee, 25 år ved Ringkjøbingegnens Landboforening.

Bryllup: 1. Irma Olsen (d. af Alfred O., Tarm) og Keld Sørensen (s. af politiassistent L. S., Ringk.). + 18. Runa Andersen, Ringk. og Poul Troeisen, Videbæk. + 21. Landinspektør Lone Bach (d. af amtmand B., Ringk.) og landinspektør Torben Møller (s. af afdøde revisor M., Holte). + 27. Anne Margrethe Haga (d. af Chr. H.) og Anders Kamp (s. af Th. K., No).

Sølvbryllup: 27. Thilde og Ernst Olesen, Kongevejen 33.

Døde: 6. Niels Sigvald Jensen. + 11. Skorstensfejermester R. Lund Christensen. + 18. Helga Flytkjær. + 19. Kristian Faurbye. + 20. Marthine Sloth.

 

MAJ

1. Årets første måneder har stået i fiskenes tegn i Hvide Sande - og det gælder ikke mindst april. Da blev der solgt fisk på auktionen for 5,3 mill. kr. mod sidste års resultat i samme måned på 4 mill. kr. + 2. Så fik Ringkjøbing endelig fuldt udbytte af en kamp, hvad points angår. Holdet fik sæsonens første sejr ved at vinde 2-1 over Herning KFUM. + 4. Onsdag blev der givet et flammende bevis på, at det nu i høj grad er tiden, hvor man skal være meget forsigtig med brug af ild i hede-, skov- og klitarealerne. 4-5 tdr. land med marehalm og lyng er brændt på ganske kort tid, før brandmandskabet fik ilden under kontrol og slukket. + 5. Omkring 600 unge og ældre fra nær og fjern kommer i løbet af sommeren til Vestjylland for at deltage i et kort ophold på Vestjyllands Højskole i Velling. + RIF's serie 2 fik annulleret et mål i 1. halvleg og havde det meste af spillet mod Spjald. Kampen endte uafgjort 1-1. + 6. De knap 200 gæster fra Nordsjælland fik en fin dag i Ringkjøbing lørdag eller søndag. Der blev knyttet mange venskaber, som vil vare ved fremover. Der var så stor begejstring for samværet med Ringkjøbing-borgerne, at det var svært at få den første returmaskine fyldt både lørdag og søndag. Pladserne i den sidste maskine stod højt i kurs. Besøget var begunstiget af fint vejr. Borgmester Niels Skytte tog imod i Stauning Lufthavn, og på vejen til Ringkjøbing gjorde man ophold i Velling for at se området, Ringkjøbing har tilbudt Statens Husdyrbrugsudvalg som mulig fremtidig placering af forsøgsgårde og -laboratorium. I Ringkjøbing var der modtagelse på rådhuset, og gæsterne fik en kort orientering om byudvikling, boligforhold, skatteforhold m. m., hvorefter de fordeltes til værtsparrene. - Dagen sluttede med middag på Hotel Fjordgården, og gæster og værter var blevet rystet så godt sammen, at de fik en hyggelig og fornøjelig aften. - Deltagerne var ovenud tilfredse med arrangementet. De gav alle udtryk for, at besøget havde været en stor oplevelse. - Peggy Tove Pedersen, gift med assistent Emil Grye Pedersen, Frederiksberg: - Jeg kunne godt tænke mig at bo i Ringkjøbing. Jeg er fra en mindre by i Norge og kan derfor lide et miljø som Ringkjøbings. + 8. Ved Sydslesvigsk Forenings generalforsamling omtalte formanden for fadderskabet, viceskoleinspektør Gunner Pedersen, Hvide Sande, sidste års bestyrelsesmøde, der blev holdt i Humtrup sammen med Sdr. Løgum Skoles 25-års jubilæum: - Det var en meget stor oplevelse at være med til jubilæet. I skolen var der en stemning, som jeg ikke har mødt de 15 år, jeg har været i Vestjylland. Forrentingsfører P. Ledgaard, Ringkjøbing, gjorde rede for regnskabet, hvor kassebeholdningen er 989 kr. + 9. 100-årig borgerforening ser frem. Borgerforeningen holdt i aftes generalforsamling på Hotel Hindø. Formanden, F. Langberg Madsen, aflagde beretning. Efter selve beretningen udtalte formanden: - Vi har nu passeret de første 100 år. Ved gennemlæsning af de velbevarede, gamle protokoller fremgår det tydeligt, at foreningens formålsparagraffer er fulgt så godt som uændret i alle de mange år. Vores økonomi er i orden, og hvis vore medlemmer vil vise borgerforeningen samme interesse fremover, vil jeg spå foreningen en lykkelig fremtid. - Til bestyrelsen genvalgtes formanden, F. Langberg Madsen. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes P. Leth Pedersen i stedet for N. P. Nielsen, som ikke ønskede at fortsætte. Til suppleant nyvalgtes Børge Balleby. + 12. Holmsland Kommune har ikke besvær med at sælge sine byggegrunde - tværtimod kniber det i øjeblikket lidt med at klare efterspørgslen. Mandag startede kommunen med at sælge 23 nye grunde i den nordlige del af Hvide Sande. + 13. Brevdueforeningen starter sæsonen på søndag med en kapflyvning fra Nyborg til Spodsbjerg. Forskellige firmaet og institutioner i Ringkjøbing har skænket foreningen pokaler og ærespræmier. + Når man én gang er uddannet håndværker, slipper lysten til at håndtere sit værktøj aldrig op, og derfor kan man sommetidre gå i gang med store projekter, der kræver så megen tid, at var man ved sit fag, blev de aldrig gennemført. Sådan omtrent kan man karakterisere kreditforeningsrepræsentant Helge Møller, Ørnhøj, som for tiden er ved at bygge sig en 29 fod lang motorbåd. + 15. Ringkjøbing Tømmerhandel har taget en ny afdeling i brug, hvor der fabrikeres færdige spær til huse. Produktionen sker på licens fra det canadiske selskab Trans Canada Trust. Tømmerhandlen får hjælp fra firmaet de første dage, til maskinen er indkørt. + Ringkjøbingegnens befolkning er velvillig indstillet til Røde Kors og er klar over den store indsats, der nationalt og internationalt ydes af Røde Kors. 34 pct. af husstandene på egnen er medlem af Røde Kors. + 16. I en rigtig mandfolkekamp, hvor begge holds spillere kæmpede hele kampen igennem, spillede Ringkjøbing og Vildbjerg uafgjort 2-2. + Dansk Arbejde samt handelsforeningen vil starte en kampagne i Ringkjøbing for at bringe danske varer i focus. Det er for at styrke erhvervslivet og landets økonomi. Det oplyste formanden for Dansk Arbejde's Ringkjøbing-afdeling, fabrikant Peder Hansen, Lem, på foreningens generalforsamling. + 17. Arbejdsgiverforeningens vestjyske lokalsammenslutning arrangerer torsdag den 25. maj sommerfest for medlemmer på Hotel Fjordgården. - Sammenslutningen har i det forløbne år arrangeret et par møder i Skjern og Ringkjøbing og vil nu afslutte arbejdet med en fest. + Med købet af arealerne bag Hotel Ringkjøbing og Borgmestergården skulle byens parkeringsproblemer være løst for en lang årrække. Byrådet har handlet af med ejeren af hotellet, Sv. Aa. Hansen, og ejeren af Borgmestergården, købmand Ernst Pedersen. Arealerne bag hotellet skal koste 200.000 kr., og arealerne bag den tidligere købmandsforretning 50.000 kr. + Ringkjøbing Lawn Tennisklub er godt kørende i år. Ikke bare med hensyn til antallet af medlemmer, som er 155. Der er ikke noget usædvanligt i, at tennisinteressen er stor. Men også rent sportsligt er klubben stærkt kørende. Sidst har man fået tilgang af en tidligere dansk mester. Jens Chr. Andersen, Hjørring, som midlertidigt har bosat sig på Holmsland Klit. + Folke- og Invalidepensionistforeningen markerede sit 30 års jubilæum med en fest på Højskolehotellet. Ca. 350 af foreningens 550 medlemmer var mødt op, og de fik en festlig aften. + 19. Eivind G. Madsen enstemmigt indstillet til lederstillingen i Ringkjøbing Skole. Han er indstillet af skolenævnet. + 20. Ringkjøbing har mistet en af sine mest markante kommunalpolitikere. Tidligere værkmester Henry Oluf Poulsen døde på sygehuset, 61 år. Han var blevet indlagt for kort tid siden. - Henry Poulsen vil blive husket længe i byen. Han var en slagfærdig personlighed, der fremførte sine meninger uden skelen til nogen sider. - I sine unge dage var han smed, og det var naturligt for hans fagfæller at vælge ham som formand for smede- og maskinarbejdernes fagforbund. Siden blev han formand for Arbejdernes Fællesorganisation, og i disse tillidshverv skoledes han til mange års arbejde i byrådet, valgt af Socialdemokratiet. Han var medlem næsten to perioder i begyndelsen af 1950'erne. Han forlod rådet, men indvalgtes igen i 1966. - Henry Poulsen var aktiv i alle sine gøremål, og byens udvikling og trivsel lå ham stærkt på sinde + 21. Der er stor interesse for roning blandt unge. For at det skal være muligt at tilfredsstille dem, som har meldt sig ind, ca. 35, med ordentlige pladsforhold og gode træningsmuligheder, har klubben set sig nødsaget til at stoppe for tilgangen. + Hvor er I gæstfri i Ringkjøbing - det må være Danmarks mest gæstfrie og venlige by. Sådan lød det enstemmigt fra fire engelske ægtepar, der i pinsen er gæster hos Ringkjøbing Rotary Klub. De kommer fra venskabsklubben i Eastwood, som Ringkjøbing-rotarianere tidligere har besøgt. + 22. Seks hollandske fly lander i dag på Stauning Flyveplads med 16 hollændere fra Hilversum. De er inviteret af KZ- og Veteranfly-klubben i Ringkjøbing og Omegn. Det er en genvisit fra sidste år, hvor medlemmer fra Danmark var på tur til England. + »Else Junior« skib nr. 68 er blevet søsat fra Nordsøværftet og blev navngivet af fru Else Ipsen, København. »Else Junior« er en 299 bruttotons shelterdæk coaster, bygget til rederiet Lehmann Jun., København. + 23. Der er sket en stor udvikling i Ringkjøbing Sejlklub. Der er en vældig aktivitet på havnen. Den er særlig stor sidst på eftermiddagen og om aftenen. Da finder man nemlig unge mennesker fra sejlklubben der - unge som arbejder med både, får dem sat i vandet, sat sejl - og så ud på fjorden for at træne og få et par hyggelige timer ud af det. + 24. Bestyrelsen for Vesterhavs-Hallen har konstitueret sig med det resultat, at Gunnar Hindø afløste broderen Børge Hindø som formand. Poul Jakobsen blev næstformand, Henry Kamp kasserer og Peder Noe sekretær. + Der var munter og uhøjtidelig stemning om bord på Hvide Sandes redningsbåd, da den stod til havs torsdag formiddag. Normalt er det ikke munterhed, der præger mandskabet, når det skal ud for at prøve kræfter med elementerne. Ofte er menneskeliv i fare. Men i går havde Hvide Sande en gæst fra England - chiefinspector, commander W. G. Dutton, London, fra The Royal National Lifeboat Institution. Han ville gerne se Hvide Sandes redningsbåd, som er den hidtil mest moderne her i landet. + 25. En rød træsko vippede i takt med en brun sko. - I 5 dage i sidste uge genlød rådhushallen flittigt af sang og klaver-akkompagnement. Det var to professorer, koncertsangeren Johs. Hoefflin og pianisten Erich Andreas, som øvede sig. Begge er de fra Hamborg, og begge viste de lørdag aften ved en koncert i rådhushallen, at den megen øven ikke havde været helt forgæves. + 26. Søndag blev et nyt orgel taget i brug i Stadil Kirke. Det er skænket af det dansk-amerikanske ægtepar Alma og Jens Chr. Vestergaard, Green Valley, Arizona. Ægteparret besøgte Stadil for 2 år siden, og der blev dengang hensat 100.000 kr. til orglet. Jens Chr. Vestergaard hra tidligere skænket gaver til sit fødesogn, som han forlod omkring 1910. Således gav han 100.000 kr. til Tim Svømmebad og samme beløb til udvidelsen af alderdomshjemmet i Tim. + 31. Kommunen har netop fået tilladelse fra tilsynsrådet for Ringkjøbing Amt til at sælge et hjørne på ca. 1000 kvm. af skolens sportsplads ved Vesterkær til Lem Senge. Salgsprisen er fastsat til 20.000 kr., som kommunen vil anvende til at udvide i en anden ende af sportspladsen. - Desuden har kommunen fået tilladelse til på den vestlige side af Vesterkær at sælge et areal på 4500 kvm. til Hotel Fjordgården. + Umiddelbart før den 15. juni skal to lærere en tur ud til det rensningsanlæg, som kommunen har bygget til at rense byens spildevand. Det er lærerne Anders Isen, Heboltoft og Knud Odgaard, Rindum. De har flere glas med, så de kan få en prøve af vandet, når det har været gennem rensningsanlægget.

Fødselsdag: 3. Martin Grønbjerg, Damtoften 7, 85 år. + 6. Dagny Olsen, Mylius Erichsensvej 14, 75 år. + 16. Overlæge Henning Højfeldt, 50 år. + 12. Rosa Holte Nielsen, Vingevej, 70 år.

Bryllup: 18. Nina Henriksen (d. af Martin H., Vestergade 22) og Helge Meyer, Vestergade 16 (s. af Chr. M., St. Blichersvej 11). + 20. Bankelev Helga Sand, Ringk. og murersvend Orla Knudsen, Tim.

Sølvbryllup: 3. Gdr. Jens Ebbensgaard Kjær og hustru, Madum. + 24. Rigmor og Anders Lydersen, Rindum.

Døde: 4. Dagmar Proustgaard. + Ilse Sivertsen. + 9. Martin Grønbjerg. + Ane Johanne Christensen. + 18. Henry Oluf Poulsen. + 22. Kristian Kjær Jepsen. + Dagmar Nielsen.

 

JUNI

1. Hestehandlere og opkøbere fra hele landet var lørdag til hestefestival i Hee Dyrepark. Det er tredje år i træk, at E. Brågård holder hestefestival - gammeldags hestemarked. Ved markedet sidste år i august var der godt 100 prangere. + 5. Det varme og solrige sommervejr blev hilst med glæde af mange og vel ikke mindst af forstander Kjærgaard Jensen, Schuberts Minde. Det gode vejr var medvirkende til, at mange strømmede til for at deltage i grundlovsfesten på børnehjemmet. Der var i løbet af eftermiddagen og aftenen omkring 1500 børn, unge og ældre. - FDF-orkestrene og tambour-korpsene fra Lemvig og Harboøre sørgede for en fin optakt. + De 42 Tromsø-børn befinder sig godt. Det norske flag hejst til ære for børnene. - Skal tirsdag på fjordtur og onsdag på rundtur i Ringkjøbing Kommune. Børnene, der alle har fået en værtsfamilie, nyder i fulde drag opholdet i byen. + Sejlklubbens flaskekapsejlads blev en stor succes. I løbet af 1½ time prøver man at samle så mange flasker som muligt. Det tør siges, at sejlerne har været flittige, idet der blev samlet 101 flasker. + Biblioteksvæsnet i Ringkjøbing Kommune har i 1971-72 udlånt 27.345 bind mere end året før, en stigning på 30 pct. Deraf hovedbiblioteket i Ringkjøbing 25.348 bind, det svarer til en stigning på 45 pct. Det samlede udlån var på 118.626 bind. - Bibliotekar Elisabeth Poulsen mener, at stigningen skyldes de nye lokaler og udvidet åbningstid. Desuden er bogbestanden udvidet med 8239 bind. For børn og voksne udgør den nu 64.640 bind. + Ringkjøbing Rideklub har holdt konkurrence i terrænspringning i Velling Plantage med deltagelse af ryttere fra Ringkjøbing og Skjern. Resultaterne blev: Klasse 1 (den sværeste): Michael Oettinger, Ringkjøbing, på Major, Holger Hansen, Skjern, på Alois, Ole Olsen, Ringkjøbing, på Junker. - Klasse 2 (den lette): Henrik Rasmussen på Churchill, Helle Kragelund på Claudius, Heidi Hensgen på Flik Flak, alle tre fra Ringkjøbing. + 6. Tyve har i nat brudt ind og stjålet ca. 5000 kr. fra pengeskabet på rutebilstationen. Pengeskabet er ganske enkelt væltet ned fra sin plads og brækket i stumper og stykker ved hjælp af et koben og forskelligt andet værktøj. + 8. Ligesom andre steder i landet er der mangel på børnehaver i Ringkjøbing. I byens to børnehaver er ca. 200 børn skrevet op på venteliste. Selv om nogle af børnene er »gengangere«. + 10. Søndag er terminsdag, men den frygter man ikke på Kreditforeningen i Ringkjøbing, der har haft voldsom vækst. Der vil tilgå afdelingen ydelser på ca. 55 mill. kr., fortæller kreditforeningsdirektør J. Larsen, og kontorchef F. Garlet tilføjer, at tanken om evt. at skulle overtage en ejendom ved terminsdagen ikke kan ødelægge nattesøvnen. Man tænker simpelthen dårligt nok på denne mulighed, som man skal helt tilbage før besættelsen for at finde eksempler på. - Ydelserne på 55 mill. kr. er næsten småpenge i forhold til de lån, man efter sammenslutningen til Kreditforeningen Jylland er oppe på at yde. Da vi besøgte kreditforeningen fredag, var der alene denne dag fra afdelingen i Ringkjøbing ydet 29 lån. + 12. 230 deltagere - unge og ældre mellem hinanden - var med i Kronhede-marchen, som blev afviklet søndag. Det var rigtigt vandrervejr til turen gennem den smukke vestjyske natur. Ikke for varmt, men alligevel solrigt og en enkelt formiddagsbyge. + 13. 1100 dansede. Festerne i Alkjær Lukke, som RIF genoplivede i fjor, samlede også i år mange deltagere. Nøjagtigt 537 betalende gæster fredag og 593 lørdag var med til at sætte fest og stemning i det store dansetelt og samtidig sørge for, at der blev et pænt overskud til foreningens arbejde. + 14. - Vil du se vores udstilling? Stemmen lyder lidt spagfærdig, men meningen er god nok. Jan Andersen står ved en port i Nygade og prøver at skaffe interesse for en god sag - lommepenge til ferien. Med 7-årig alvor - jeg fylder 8 til sommer - inviterer han folk ind. Det er gratis at kigge, oplyser han. + 15. På festlig vis fejredes 25 års jubilæet på det sydslesvigske skolehjem Vesterled i Sdr. Haurvig på Holmsland Klit. Tilslutningen til årsmødet i lørdags var større end sædvanlig med repræsentanter for amtsråd og kommuner i Ringkjøbing og Ribe amter og desuden mange venner af skolehjemmet fra såvel nord som syd for grænsen. Fra flere sønderjyske foreninger i området kom man med velkomne gaver i kontanter. + Der var optræk til dramatik, da Sejlklubben søndag havde kapsejlads på fjorden. Sejladsen blev ikke gennemført, da to joller kuldsejlede, fordi vinden var blevet for kraftig. Dommeren afblæste sejladsen, fordi han ikke mente at kunne holde øje med jollerne og de øvrige både på en gang. + 20. Fjordvangs farvel til landbruget. Fjordvang Ungdomsskole har taget afsked med 84 elever, og det betød samtidig afsked med skolens særlige tilknytning til landbruget. 15 elever fik udleveret beviser for, at de har deltaget i landbrugsundervisning. - I øvrigt fik 23 elever bevis for, at de har bestået 10. klasse-prøven. Af disse 23 elever har 18 også fået teknisk forberedelseseksamen. 40 elever bestod 9. klasse-prøven - resten gik i 8. klasse. + Én af Ringkjøbings kendte mænd, malermester Schmidt Hindø fylder 80 år. Ingen har vel som han virket for sporten i Ringkjøbing. Fra sin tidligste ungdom var det boldspil og gymnastik, der havde Hindøs store interesse, ved hans og kammeraternes lyst og energi kom Ringkjøbing-holdet i spidsen og vandt 3 gange jyllandsmesterskabet i fodbold. Da sportspladsen ved Herningvej blev anlagt, var det Schmidt og kammeraterne, der tog det store tag, de pløjede, såede og byggede klubhus. Men penge skulle der til, så fandt Schmidt på at lave bazarer og revuer til fordel for sporten. Schmidt Hindø er velanskrevet, i Håndværkerforeningens bestyrelse har han også gjort en stor indsats. + 21. Nu får vi igen gågade. Det er tredie gang, men denne gang er den kommet for at blive. Med forlægningen af hovedvejen til Nørredige er de betingelser opflydt, der blev stillet, for at Nygade vedvarende kunne være gågade. + Håndværksmestre siger nej til nye byggeopgaver. Stor byggeaktivitet, men håndværksmestrene kan ikke få tilstrækkelig arbejdskraft. - Mangelsituationen ser ikke ud til at bedres foreløbig. + 22. De spiller, fordi de bedst ka' li' Ragna Tangs »måde«. - Vi er bare blevet så betaget af den måde, Ragna Tang leder folkedans på. Havde vi ikke mødt hende, er det ikke sikkert, at nogen af os havde spillet folkedanse-melodier i dag. Det siger Ragna Tangs tre faste spillemænd, skomager Benny Larsen, Ringkjøbing, litograf Kurt Madsen, Herning, og tømrer Kaj Nielsen, Ikast. + 23. Turister til rejsegilde i Ringkjøbing. - Vi havde set kransene over den halvfærdige bygning. Vi syntes, det så spændende ud og ville se nærmere på tingene. Vi var ikke klar over, at rejsegilder fejres på den måde her, fortæller ægteparret Brinkmann fra Bremen, der tirsdag eftermiddag blev den oplevelse rigere. De blev nemlig af fabrikant Chr. Poulsen, Herning, og driftsleder Per Pape, Ringkjøbing, budt inden for til festlighederne, da konfektionsfabrikken Romick havde den ny bygning på Vesterled rejst. + 23. Inden længe går et entreprenørfirma i gang med anlægsarbejderne på den kommunale sportsplads bag Alkjær Lukke. + 26. Et nyt firma ser i næste uge dagens lys i og med det følger en ny fabriksbygning. Det er tømrermester Folmer Faurby, Hee og arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, Ringkjøbing, der står bag firmaet, der er navngivet Miljø-Inventar A/S. + 27. Nu skal der også gøres noget for de ansatte på havnen i Hvide Sande. Havnerådet har netop udbudt en velfærdsbygning, der skal placeres ved den nye sildekaj nord for slusen, i licitation. + 57 elever fik overrakt eksamensbevis - dimissionstale ved forstander Leif Engelsbak, Ringkjøbing Handelsskole. 57 elever har i år deltaget i den 1-årige handelseksamen på skolen. Fredag var de sidste elever til eksamen, og allerede fredag aften var der afslutningsfest på Hotel Fjordgården. + 28. Amtskommunen køber Odd Fellow Logens bygning på St. Blichersvej. Forhandlingerne har stået på i nogen tid, og på amtsrådets lukkede møde tirsdag blev det vedtaget at erhverve logebygningen for 737.000 kr. - Bygningen støder op til amtskommunens øvrige bygninger på Chr. Hustedsvej og St. Blichersvej og er derfor ideelt placeret. Der er ca. 700 kvadratmeter i etageareal, og amtsrådet regner med, at der skal foretages ombygninger for andre ca. 700.000 kr., oplyser amtskommunaldirektør M. Nygård.

Fødselsdag: 2. Fru Inga Haakonsen, Ø. Strandgade 14, 60 år. + 9. Fru installatør Olga Christensen, Nørregade 10, 70 år. + 14. Fhv. havnefoged Mogens Jensen, Plejehjemmet, 75 år. + 14. Sadelmager Søren Peter Olsen, Skolevænget 5, 70 år. + 20. Malermester Schmidt Hindø, 80 år. + 27. Jens Thorvald Christensen, Østergade 34, 80 år.

Bryllup: 3. Lene Feld Jørgensen (d. af afdøde amtsvandingeniør Henri F. J.) og Troels Bak (s. af politiassistent Aage B., Århus). + 3. Bente Juelsgaard (d. af Ole J., Ringk.) og Lejf Jørgensen (s. af Alfred J., Esbjerg). + 10. Sygemedhjælper Birgit Nilsson, Ringk. (d. af fhv. gdr. Gunnar N., Åre) og kommunebogholder Thorleif B. Jensen, Ringk. (s. af grosserer Henry B. J., Ringk. + 24. Lene Jensen, Ringk. og Arne Lauridsen, Enghavevej (s. af Karla L., Ringk.) +

Guldbryllup: 28. Anne og Henrik Kjær, Hvashøj 3. + 30. Fhv. kæmner Aksel Hammelsvang og hustru, Damtoften 6.

Døde: 2. Julius Olesen. + 3. Politiassistent K. P. Kristensen, tidl. Ringk. + 8. Karen Boll. + 10. Alma Aarup. + 29. Edith S. Knudsen.

 

JULI

1. Noget af tidligere tiders Ringkjøbing-stemning med søndagsudflugter til Sommerlyst skal genoplives. I hvert fald hvis det står til en kreds af Ringkjøbing-borgere, der vil gøre en aktiv indsats for at få lavet noget mere ud af ruinerne af Sommerlyst. - Bogtrykker Louis Rasmussen ser turistmæssige perspektiver i planen om at genskabe det gamle Sommerlyst: - Ingen andre steder langs Ringkjøbing Fjord finder man så idylliske steder som langs Vonåen. Det vil kunne blive en turistattraktion af klasse. - »Sommerlyst« er stiftet i 1868. Der går endnu frasagn om de løjer, de gamle Ringkjøbingensere fandt på. Det var i madkurvenes tid. Far sørgede for fiskestænger, orm og brændsel til det lille komfur, man lavede kaffen på, og mor kom med maden. Foreningen Sommerlyst prøver igen at få liv i de dejlige ture på den skønne »Vonå«. + 2. Tre gange så megen plads. Det strømmede ind med gæster og kunder hos installatør W. Meinertz Olesen, Bredgade 10, da den nye butik blev officielt åbnet fredag. Forretningen brændte i oktober 1971, og Meinertz Olesen realiserede derfor sine planer om en udvidelse. I dag er butiksarealet på 360 kvm. + 3. 4 H-dyrskuet i Hee Dyrepark hvor børnene får lov at vise deres velplejede dyr frem, samlede som sædvanlig mange mennesker. + 6. No Rideklub åbner fredag rytterpension for børn i Æblehavens Camping. Villads Kristensen, der til daglig leder en del af rideundervisningen i No, vil opholde sig på campingpladsen. + 12. Hvide Sande-kutter landede pighvarer for 112.500 kroner. + 14. Tungefiskeriet i Nordsøen i maj var halveret i forhold til samme måned i fjor. I maj blev der landet 300.000 kg tunger - i maj i fjor 600.000 kg. + 15. Journalist Jul. Blicher, mangeårig trofast medarbejder ved Ringkjøbing Amts Dagblad, blev sent i aftes syg i sit sommerhus i Søndervig og førtes i ambulance til amtssygehuset i Ringkjøbing. Ved ankomsten hertil var døden indtrådt. - Jul. Blicher ville være fyldt 80 år til januar. Den længste tid af sit liv var han knyttet til bladet, hvor han tiltrådte den 1. januar 1920. Han deltog levende optaget af sin gerning i alt redaktionelt arbejde. Selv skrev han mange digte om vestjysk natur og de tanker, den kaldte frem i hans sind. + 17. 30 unge fra 15 forskellige lande kommer om 14 dage til Vestjylland for at deltage i en international lejr i Klegod. Det er Ringkjøbing Rotary Klub som står for tilrettelæggelsen af denne lejr hvis formål bliver at øge interessen for international forståelse. + 18. Det er i sommer 15 år siden, Inga og Henning Kjeldsen startede Æblehavens Camping i Schuberts Plantage. Mandag aften blev jubilæet fejret med en fest, hvor pladsens 70 gæster deltog. Man drak kaffe og hyggede sig med sang og dans i den lune sommeraften. I de sidste knap 5 år har Æblehavens Camping haft et besøgstal på mellem 6000 og 7000, og mange af campisterne er gengangere. Enkelte er kommet på pladsen gennem de sidste 6-7 år. + Der kom en dansker, en tysker, en hollænder og en svensker ind. Det skete på en aften på amtssygehuset i Ringkjøbing, hvortil Falck-Zonen bragte de mange patienter. - Er amtssygehuset blevet et internationalt foretagende, forstanderinde Agnes Rindom? - Det vil jeg nu ikke sige, men vi har en del turister på sygehuset. + 20. Fiskerne sætter kurs mod festen i Hvide Sande, som Holmsland Turistforening arrangerer, og som den kalder »Æ Haw-fest«. Og folk strømmede til og tog hul på nogen af de 5000 øl, 1000 sodavand, de 800 pølser, de 800 frikadeller og 60 kg kartoffelsalat, som er skaffet hjem til at stille sult og tørst. Og fiskerne svigtede ikke - i hvert fald ikke, ifølge tredjemand om bord på RI 138 »Birte Kousted«: - Vi har sat sejltiden sådan, at vi kunne nå hjem til festen. Turistchef Ole Dybvad: - Vi er vældig tilfredse med det hele efter festens første dag. Det gik så fint. Aftenen var præget af et bredt udsnit af både turister, lokale folk og ikke mindst fiskere. Det er blevet en succes. Og i eftermiddags så jeg mange tyskere på festpladsen. + 24. - Så spiller Mixtetten første vers af »Nordsøbølger«, og I synger med allesammen, sagde redaktør Fisker-Sørensen, Midtjyllands Radio - og så var de i gang med optagelserne til udsendelsen »Vestjysk aften i sommerlandet«. Og mens Nordsøbølger vældede ud i lokalet, dansede Ragna Tang med sin spillemand, skomager Benny Larsen, på Hotel Klitten i Søndervig. + 26. Men alle de andre var der - hovedtemaet for turismen - og bogtrykker Louis Rasmussen fortalte, hvordan han fik tilnavnet »Sorte Louis«, i en strid med en departementschef. Sønnen, Holger Rasmussen, formand for Ringkjøbing Turistforening, fortalte om turismen - vi gi'r folk en hjælpende hånd, når de er i nød. - Det er den bedste reklame. Borgmester Kr. Enevoldsen, Holmsland Kommune, fortalte, at han ikke har solgt sine sidste par gummistøvler. I telefonbogen står han som fisker. Det er rart at ha' noget i baghånden, sagde han. Han sagde også, at tursimen er en enestående chance for Holmsland Kommune. + 27. »Sct. George«s anker. Dette gamle anker foretog sin måske længste rejse over land. Det har i 160 år gjort det engelske krigsskib »Set. George« selskab på havbunden ved Thorsminde. Nu står det ved administrationsbygningen i Ringkjøbing. Dykker Bent Pauli har hentet ankeret op fra havbunden, det er 6,50 meter langt og spænder fra spids til spids over 4,50 meter. Kranen i Thyborøn registrerede dets vægt til omkring 7 tons. + 28. Idrætsforeningens seniorherrer i håndbold får i den kommende sæson ny træner. Men for spillerne bliver det ikke et nyt bekendtskab, idet det er Gunnar Hindø, der overtager trænerjobbet. + Borgmester Niels Skytte åbnede atter i år fjordfesten ved at trække det første nummer i tombolaen på Torvet. Det skete torsdag formiddag. Senere åbnede Dahlgaards Tivoli på festpladsen på stadion og i aften afvikler man Ribo-gadeløbet. + 29. Tusinder fra land og by var mødt til årets fjordfest. - Det er kreperligt, at det skulle ende med regnbyger. Holstebro-Gardens tambourmajor havde lige løftet staven - tegnet til marchen stadion rundt for øjnene af knap 3000 mennesker, så kom regnen. - Arrangørerne for årets fjordfest, Handelstandsforeningen, Idrætsforeningen samt Tennisklubben er ikke bekymret for denne regnbyge. Mange strømmede til det store tyrolertelt. Fagenes fest blev også en våd omgang, men det generede åbenbart ikke deltagerne - idrætsfolk fra ni forskellige byer. De gik rigtig til makronerne og morede sig gevaldigt. - Traditionen tro startede søndagens program atter i år med et vognoptog. Mange af byens og oplandets foreninger, virksomheder og institutioner havde lagt et stort arbejde i pyntningen af vognene for at gøre dette optog så festligt som muligt.

Bryllup: 1. Tove Risum Kristensen (d. af vognm. Svend N. K., Ringk.) og lagerekspedient Jens Chr. Strandsbjerg (s. af gdr. Jens K. S., Gl. Sogn). + 8. Inger Barbesgaard (d. af E. B., Tim) og Tommy Hansen (s. af S. H., Ringk.). + 8. Ruth Skuldbøl Jensen, Nr. Nissum (d. af Jørgen J., Damtoften 2) og ekspedient Bjarne Vrå Nielsen, Vester Strandgade (s. af Aksel N., Kongevejen 48).

 

AUGUST

1. Travlhed og problemer på turistbureauet. - Sol eller ikke sol, regn eller ikke regn. Uanset vejret hersker der stor travlhed på Turistbureauet. Her satte spidsbelastningen ind den anden uge i juli og turistchef E. Schiøtt mener, presset vil vare mindst en uge endnu, hvorefter det stilner af hen mod midten af september. + Torskeeventyr til Hvide Sande. Efter kun 4 dages fiskeri nær den engelske kyst havde Hvide Sande-kutteren RI 338 »Susanne Høy« 27.148 kg torsk om bord, de indbragte 77.793 kr. på auktionen. + 3. Efter en række meget hektiske sommer-weekender i den sidste måneds tid var den forløbne forholdsvis rolig for politiet og Falck-Zonen. - De sidste 3-4 uger har nærmest været uhyggelige, denne weekend var mere rolig, siger politiassistent Sv. Aage Thomsen. + 4. Odd Fellow Logens nye samlingssted bliver i Rindum. Logen har købt en byggegrund af Anker Hedemark Petersen, og arkitekt Storbank, Skjern, er gået i gang med at tegne den kommende logebygning. + 5. På Tipperne er det fugle der har førsteretten - derfor må turisterne holde sig tilbage. - Fire biologer arbejder med optælling og undersøgelse af ændringer i naturen samt foretager målinger for at kortlægge fugle- og dyrelivet på Tipperne, der rummer en enestående natur i Danmark. + 7. Lem Senge i Ringkjøbing er inde i en eksplosiv udvikling. Sidste vinter blev der foretaget en udvidelse på 1600 kvm, i øjeblikket er man i gang med at bygge et nyt råvarelager på ca. 550 kvm, i begyndelsen af september starter man byggeriet af nye administrationslokaler. + 8. Forbud mod ralgravning. En kystkommission afsagde onsdag i Thisted en fredningskendelse, der medfører forbud mod ralgravning på omkring en sjettedel af Vestjyllands kyst. + 9. Ringkjøbing Kirke vil få nyt orgel med 20 stemmer. Det vil være opstillet til november 1973. - Det gamle orgel bevares. + 10. Det ældste skibsværft i kommunen ligger i Stadil. Først i nyere tid er Ringkjøbing kommet med på dette område, konstaterede byrådsmedlem Kr. Kamp, da rådet i aftes tog en meddelelse fra rigsantikvaren til efterretning. - Meddelelsen gik ud på, at et værft på et areal tilhørende gdr. Kjeld Graversgaard, Stadil, nu er beskyttet i henhold til naturfredningsloven. Værftet ligger ved Stadil Fjord og ligner i nogen grad en gravhøj, men i oldtiden har højen været anvendt til byggeri af skibe. + 11. Økonomi- og budgetminister Per Hækkerup erklærer, at Statens Gårde bør placeres i Ringkjøbing. Efter møder om sagen i går siger han, at han som vestjysk valgt folketingsmand har fået en række henvendelser, bl. a. fra Ribe og Morsø. - Jeg har naturligvis ladet mig lede af saglige hensyn, og derfor peger jeg på Ringkjøbingområdet, fastslår ministeren. + 12. Knaldgule døre og stole, røde murstensvægge, arkitektlamper på gangene, bløde tæpper på gulvene, små stolegrupper, hvor der kan slappes af, sludres og diskuteres, automater, hvor der kan trækkes forfriskninger og en dejlig kantine med udgang til en lille gårdhave, er nogle af de bekvemmeligheder, den nye handelsskole i Rindum byder sine elever. + 14. Klappe, klappe kage. Børnene i børnehaven Tusindfryd har fået et dejligt stykke legetøj, som er stillet op på legepladsen. Da bagermester Herman Johannesen først på året nedlagde bageriet, forespurgte børnehaven, om de kunne købe inventaret. De gamle, solide diske, bageplader og ovnen er nu til børnenes store fornøjelse deres daglige legetøj. Hvad der bliver bagt af sandkager kan ikke tælles. + 15. Første inspektør på Ringkjøbing Museum. Magister Jens Aarup Jensen, Århus, glæder sig til at komme til Ringkjøbing. - Det bliver spændende at få sit eget lille museum. Vestjylland er et godt arkæologisk område, men nogle perioder i museets arkæologiske samling er dårligt belyste. Jeg vil derfor, så vidt det er muligt, forsøge at supplere disse op. + 16. Det koster 250 kr. at køre over for rødt lys ved Vonå oplyser politiet, som i den seneste tid har optaget 12 rapoprter på dette grundlag. + 17. En masse oplevelser snurrer stadig rundt i hovedet på Hanne Raunow, Hvide Sande. Oplevelser fra fem verdensdele. Nogle af dem er blevet til akvareller - akvareller, som 3 uger frem skal prøve at fange folks interesse. De hænger i et lyst lokale over Butique Katinka. + 21. 265 elever har i år tilmeldt sig den kommende ungdomsskole i Ringkjøbing Kommune. Ungdomsskolens leder, lærer Erik Lorenzen, kan efter tilmeldingen mandag konstatere, at sidste års trækplaster, maskinskrivning, er yderst populær i år. + 22. Vestjyllands største byggeri. Det hidtil største industribyggeri her, blev fredag eftermiddag rejst. Det var fabrikant Leif Hansen, Ribo, der holdt rejsegilde på sin nye fabrik i det nye industrikvarter i Øster Rindum. - Den nye fabrik er på 9600 kvm og vil blive taget i brug omkring 1. februar. Leif Hansen nævnte ved rejsegildet, at tidsplanen for byggeriet er blevet fulgt hele vejen igennem, og 1. februar regner man med at kunne starte produktionen. Fabrikkens fem haller har et rummål på 50.000 kbm. + 23. Hvide Sande-slusen skal udvides - gå i gang i år! - For statens skyld kan I godt komme i gang med at udvide slusen allerede i år. Det er både jeg og handelsminister Erling Jensen enige om. Så klart og utvetydigt udtrykte Jens Kampmann sig i Hvide Sande tirsdag etfermiddag. Jeg kan jo lige så godt tale rent ud, sagde ministeren for offentlige arbejder, der i denne uge besøger vestjyske havne. + 24. I 1923 bad fiskerne på Klitten om hjælp mod fattigdommen. Til januar er det 50 år siden, vi havde besøg af trafikminister Slebsager, sagde borgmester Kr. Enevoldsen. Dengang havde vi brug for hjælp. Vi fik slusen, og dermed fisk i fjorden, fortalte han trafikminister Jens Kampmann. Vi har fundet referatet frem fra arkivet - og lader fisker Enevold Enevoldsen, Årgab fortælle, hvor slemt det stod til den 6. januar 1923: »Vi er tre, som driver fiskeri sammen. Vi har ledskaber til 8000 kr., lånt at afdrage i 4 år. Vi tre har i fjor fisket for 400 kr. ved lejlighedsfiskeri, året før for 800 kr. Det kan vi ikke eksisterer af. - Jeg har været fisker i over 40 år, men har aldrig før oplevet sådanne forhold. Det er sådan, at vi ikke fisker, det vi kan spise. Vi er længere fremme mod ruin, end det almindeligt antages. Klitten langs står der 12-14 ejendomme som ruiner. Beboerne har måttet rejse fra dem, fordi de ikke har kunnet leve der og har ikke, som forholdene er, kunnet afhænde dem. - Fortsættes denne udvikling, vil Holmsland Klit blive affolket. Jeg beder derfor regering og rigsdag om at komme os til hjælp med en endelig ordning.« - Så dyster er situationen ikke mere, sagde Kr. Enevoldsen. Og det er godt, at det er lige omvendt nu. Der er bygget i Hvide Sande i år som aldrig før. Men en linje fra den gang og nu er der stadigvæk. Vi må have hjælp også i dag for at få besejlingsforholdene i orden. + 25. »Melodier vi mindes« har i det forløbne år brugt 11.300 kr. til velgørende formål, oplyste foreningens formand, stereotypør Villy Larsen, på generalforsamlingen. Foreningens traditionelle fest for de ældre har været den største pengesluger, idet den kostede 6300 kr. Vi havde rekordtilslutning til festen i år, 350 deltgaere, der alle morede sig strålende. + Forsvarsbroderforeningen kårede søndag - på sædvanlig vis - fuglekongen for det kommende år. Først blev den »regerende« fuglekonge, tømrer Ole Jeppesen, Hee, hentet, og det foregik fra morgenstunden med musikanter i spidsen. Efter dagens skydninger kunne man kåre den nye »konge«, der i år blev tømrermester Gustav Andersen, Heboltoft. + 26. 18 skatteydere får i løbet af ganske kort tid en glædelig meddelelse, der for mange af dem vil føre til en glad aften i september: De skal alle have mere end 20.000 kr. betalt tilbage fra skattevæsenet. Så stort et beløb har de nemlig betalt for meget i skat i 1971. Modsat vil et par andre kigge ekstra dybt i tegnebogen, idet de skal efterbetale mere end 50.000 kr. hver, som de har betalt for lidt i 1971. + 27. Tennisfremgang. Det er gået fremad for Tennisklubben i år. Klubben har 160 medlemmer og vil huskes for sin glimrende arrangerede turnering tidligere på sommeren. Klubbens førstehold har nu sikret sig oprykning til serie 2.

Fødselsdag: 6. B. Lindved Provstgaard, Østergade 34, 50 år. + 9. Jane Jensen, Mellemgade 15, 50 år. + 9. Pakhusmester Morten Jensen, Damtoften 15, 50 år. + 10. Elise Hansen, Vester Strandgade 8, 75 år.

Bryllup: 11. Teknisk assistent Ida Marie Orloff (d. af slagteriarbejder Peder O., Rindum) og ekspedient Klaus Dieter Hartmann, Itzehoe (s. af lagerforvalter Horst H., Wolfsburg). + 12. Britta Højvang, Rindum og Nando Santalniello, Napoli. + 26. Ellen Bærentsen (d. af Peter B., Valby) og værktøjsmager Edvin G. Christiansen (s. af Helga G. C, Ringk.).

Døde: 2. Niels Elias Christian Stengaard. + 16. Svend Hansen.

 

SEPTEMBER

1. To af eleverne på Ringkjøbing Skole modtog i formiddags Ringkjøbing Skoles sportslegat, som blev indstiftet af afdøde stadsskoleinspektør Bøgner. De to elever er Hanne Korsgaard og Johannes Agerholm. Legatportionerne er på 150 kr., og de uddeles hvert år til en dreng og en pige, som er særlig dygtige til sport. + Vi er 245.969 indbyggere i Ringkjøbing Amt. + 2. Det må nu anses for sikkert, at der i løbet af et par år er bygget endnu en idrætshal i byen. Firmasportsforeningen og badmintonklubben vil bygge hallen i fællesskab. + 4. Søms Model A/S i Lem færdig med stor udvidelse. Kaster øjnene mere og mere på eksportmarkedet. - Det startede for 7 år siden i lejede lokaler. Ideen og lysten var der - og i dag kan fabrikant Ole Christian Søm ved en reception vise en fuldt moderne tekstilfabrik. + 6. Turisterne har næsten ikke klaget over noget! Vi har fået forbavsende få klager. Jeg synes ikke, jeg kan mindes noget tilsvarende, siger turistchef E. F. Schiøtt, Ringkjøbing Turistkontor. Og det synes jeg er en af de mest interessante ting ved den turistsæson, vi nu er ved at slutte. + 8. Bestyrelsen for Ringkjøbing Boligforening har besluttet at fortsætte byggeriet på Damtoften, når man er færdig med de to blokke, der i øjeblikket er under opførelse. Den nye blok bliver den femte i rækken ud mod Vellingvej. + 9. En af de største mængder kuller, om ikke den største nogensinde i Hv. Sande, blev i dag solgt på fiskeauktionen. Fordelt på seks laster kom 22.300 kg kuller til auktionen - og de opnåede ganske gode priser. Sejlklubben afviklede i weekenden sæsonens sidste kapsejladser, klubmesterskaberne for kølbåde blev afgjort efter tre sejladser i frisk og konstant vind. I første løb deltog tre både. Her blev Thora 2 ført af Jeppe Lund vinder af mesterskabet med 3 points efter to førstepladser og en andenplads. - I andet løb deltog fem både. Her vandt Karina ført af Harald Christensen med 3 points for to første- og en andenplads. I dette løb blev Liljen ført af Børge Agerbo nr. 2 med 8,7 points efter placeringerne 1, 4 og 2. Dommer i sejladserne var assurandør Svend Thomsen. + 14. Ringkjøbing-Skjern Kvægavlsforenings tyrestation i Rindum skal nu indrettes til dyrehospital. Dyrlæge Willy Piil, Kloster, har købt tyrestationens bygninger, som skal indrettes, dels til klinik for store og små dyr, dels til pension for kæledyr. + 15. Ringkjøbing Kommune budgetterer med udskrivning af personlige skatter på 28.096.400 kr.. Det er en stigning på 4.599.028 kr. eller 19,6 pct. Men efter administrationen skøn vil indtægtsmassen i kommunen stige så det ikke bliver nødvendigt at hæve beskatningsprocenten - måske kan den endda nedsættes. + Turistforeningen får et tilskud på 60.000 kr. af kommunen, vedtog byrådet i går. Borgmester Niels Skytte oplyste, at byrådte tidligere har vedtaget at yde turistforeningen et tilskud på det dobbelte af kontingentindtægten. Man regner med knap 20.000 kr., og der er altså tale om en tredobling i stedet. Borgmesteren sagde, at foreningens virksomhed ikke kan undværes. Der er et stadig større ekspeditionstal på turistkontoret, og sommerhusudlejningen øges ligeledes. Sven Beiter sagde, at 1972 har været det bedste turistår hidtil. For mange handlende i byen er sommermånederne nu bedre end julemåneden, og det siges, at pengeinstitutterne har vekslet 30 pct. mere fremmed valuta end året før. Det må derfor være i kommunens interesse, at turistarbejdet støttes. Men denne støtte må ikke alene opfattes som et udspil til handelsstanden, der har den virkelige gavn af turismen. Næste udspil bør rettelig komme fra handelsstanden, så tilskuddet fra begge sider med tiden kan blive fifty-fifty. + 16. Ringkjøbing Amts Plejehjemsforening virker nu på 80. år, og heraf har dens formand, bogholder H. Støvring, været med i de 33 af årene. - Der har aldrig stået den store blæst om foreningens arbejde. Den arbejder støt og roligt, og det er netop denne stabilitet i arbejdet, der giver foreningen det rette grundlag for sin indsats for de børn og unge, den kommer i kontakt med. I løbet af det sidste år har foreningen formidlet adoption af 25 børn. Dertil kommer et antal udenlandske børn, som foreningen har skaffet et hjem. Det drejer sig om 19 i året 71-72. Det er noget nyt i foreningens arbejde at formidle adoption af udenlandske børn. + 18. To straffespark, godt spil, et bragende langskud på overliggeren samt mange gode gennemspillede angreb var med til at give kampen mellem Ringkjøbing og Spjald karakter af at være et velspillet og spændende lokalopgør. RIF vand med 3-1. + Det er hårde betingelser Ringkjøbing Byg-Bo er gået ind på ved byggeriet af det nye, beskyttede værksted ved Byskellet i Rindum. Byggeriet skal være færdigt allerede 15. februar. Inden den tid skal der bl. a. sættes 250.000 mursten op, og byggeriet skal laves på gammel mosebund. + 19. Det store skoleidrætsstævne for skolerne i Ringkjøbing Kommune, som startede fredag for de ældste elever, fortsatte mandag, hvor det da var de yngstes tur. Elever i 4.-7. klasse konkurrerede i atletik, fodbold, håndbold, langbold og rundbold. Vejret var det bedst tænkelige på begge konkurrencedage, og de 1300 deltagere har haft et par herlige dage. Til stor glæde var der betydeligt flere deltagere til de enkelte discipliner end i fjor, og da der denne gang var boldkast på programmet, var det ensbetydende med, at mange havde lejlighed til at tage idrætsmærket. + 21. Aldrig før har danske landmænd bjærget så meget korn hjem fra markerne som i 1972. En foreløbig beregning viser en høst på 7.097.000 tons. Det er 70.000 tons eller 1 pct. mere end i fjor, som var den hidtidige rekord. + 22. Ny autolakeringsfirma. For 13 år siden kom de i lære sammen. På mandag skal de for første gang prøve at stå på egne ben. Et stort, sekscifret beløb er på højkant, når Jørgen Nielsen og Christian Vestergaard åbner deres nye autolakeringsfirma i Ringkjøbing. + 23. Det bliver billigere at være skatteyder i Ringkjøbing Kommune næste år. På et ekstraordinært byrådsmøde torsdag blev den kommunale skatteprocent for 1973 fastsat til 15,9. Det er 0,6 lavere end indeværende år. Samtidig nedsættes kirkeskatteprocenten fra 1 til 0,8, således at den samlede nedsættelse bliver på 0,8 pct. + 26. Fredningen af Vest Stadil Fjord sikret. Overfredningsnævnet har nu stadfæstet kendelsen. + 30. Omkring 125 mennesker deltog i indvielsen af handelsskolen, og blandt dem sås repræsentanter for Undervisningsministeriet, amt og kommune, lærere og elever. Gæsterne havde efter en velkomst af forstander Leif Engelsbak lejlighed til at tage de smukke lokaliteter i øjesyn, hvorefter man samledes til frokost i kantinen. Her bød formanden for handelsskolens bestyrelse, autoforhandler Erik Karlsen, velkommen og knyttede nogle kommentarer til skolens omskiftelige historie, han udtrykte håb om, at den nye handelsskole må blive til gavn for vor by og vor egn. - Vi står overfor en nyskabelse af både den almene grundskole og en opbygning af de gymnasiale uddannelser. Han beskæftigede sig med ideen at lægge gymnasium og erhvervsfaglige skoler ved siden af hinanden, så man på den måde kan udnytte visse fælles faciliteter. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen nævnte, at det har været en inspirerende opgave at arbejde med skolen, og især det, at skolens elever har været med i arbejdet lige fra starten.

Fødselsdag: 18. Hans Peder Bendixen, Vestergade 16, 60 år. + 23. Johanne Isager, Fjordallé 7, 75 år. + 29. Fru Kirstine Andersen, Fjordallé, 85 år.

Bryllup: 9. Alice Kj. Pedersen (d. af Chr. P., Ringk.) og Flemming Lund (s. af Harald L., Esbjerg). + 16. Kontorassistent Helga Iversen, Ringk. (d. af John I., Muldbjerg) og mekaniker Holger Mølgaard, Ringk. (s. af Jens M., Spjald). + 16. Helga Pedersen (d. af Ejner P., Bymarken) og Hans Klysner, Randers. + 23. Irene Gregersen, Klemensker, Bornholm (d. af F. G., Klemensker) og Niels Erik Jensen (s. af A. J., Rindum Kærby).

Sølvbryllup: 10. Metha og Johannes Jensen, Skolevænget 3. + 20. Thora og Henry Astrup, Østervang 2, Rindum.

Døde: 17. Børge Dalsgaard. + 25. Marie Kirstine Pedersen.

Til top