Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1974-75

Forord

1927 udsendte boghandler Jens Holm for første gang Ringkjøbing Aarbog. Der var ringe udsigt til økonomisk vinding, men trods dette fortsatte han og fik udsendt 33 årgange. Det var hans tanke, at gøre dette lille hefte til et bindeled mellem byen og dens børn i det fjerne og samtidig være et historisk kildeskrift for den, der vil se, hvad svundne år bragte af ondt og godt til vor lille by.

Siden 1961 er det bogtrykker Louis Rasmussen, som har udgivet og redigeret bogen.

Efter, at jeg den 1. juli 1975 overtog det 101 årige gamle A. Rasmussens Bogtrykkeri, er det faldet i mit lod, at skulle udsende 49. årgang, jeg gør det med glæde i bevidstheden om, at det stadig er Louis Rasmussen, som står for redaktionen.

Det er mit håb, at Ringkjøbing Aarbog også fremover må opfylde det ønske, som var boghandler Jens Holm og bogtrykker Louis Rasmussens.

Svend Aage Jacobsen.

 

Småbyens sjæl

Ad hvad vej skal man komme til den lille by for at lære dens sjæl at kende? Ikke med toget da. For så kedelig som en by afslører sig fra jernbanestationen, er der slet ingen byer der er. Heller ikke ad landevejene. For alle disse bilindkørsler er så moderne og friserede og lagt til rette, at de ikke siger mere om det, der gemmer sig inderst inde, end et Hollywoodansigt om en menneskesjæl. Og ad luftvejen lader det sig heller ikke gøre med held; for den lille by har ingen lufthavn, og skal man falde ned i den, risikerer man strax ved begyndelsen at blive stødt, så det aldrig forvindes. Man kan overhovedet ikke lære en by at kende, når man drager ind i den udefra. Der er ingen anden vej, der duer, end den gennem moders liv. Det gamle hus i Mellemgade må være sindets første geografiske oplevelse, for at det siden ret skal kunne fatte, at det snævre stræde er uendeligt videre end den vide verden der udenfor. Men har man haft den hulde skæbne af toppede brosten med græs imellem at få banket det ind i panden — jeg har endnu et lille mærke af det over højre øje — at jorden skal man gå på, hvor svært det end falder sig, så er man for livstid duskammerat med alle hyskenstræder og Per Nielsens gyder i Danmark, selv om hver enkelt har sin historie, og ingen ligner den anden helt.

Hvem af oldenborgerne var det, der ville købe hvad i byen ved Rindom og gav den sit navn ved i ærgrelse over, at det ikke fandtes på lager, at udbryde: »Det var endda en ringe Købing«? Sådan gør de beskedne vestjyske indvånede selv rede for, hvad de hedder; men forklaringen er for hjemmestrikket og passer ikke, og det er godt det samme, for byen er slet ikke så ringe endda. Hvordan det forholder sig med, hvad der haves på lager, om det har bedret sig synderligt siden hin oldenborgers dage, får nu i krigstiden stå hen. Et stykke similioldtid i I. C. Christensens Allé ved jernbaneviadukten ved byens nordende, en smukt arrangeret kæmpehøj, får desværre også stå hen. Opbyggeligt er det heller ikke, at et tinghus og et banktempel har rakt hinanden hånden på Torvet for at klemme kirken ind i ubemærkethed. Og der er naturligvis flere kameler at sluge, hvis man vil gå på jagt efter dem.

Men der er synders forladelse for alle kamelerne; for i Mellemgade gror græsset just så trohjertigt som i alle mellemgader landet over, og brostenene ligger og står og kommer og går i en så hyggelig skødesløshed, som århundrederne har digtet det. Og de små huse støtter hinanden og klemmer sig høfligt sammen og trækker sig ind og kanter sig ud, så tagene stritter og væggene buler, bare for at give plads til hinanden - og er dog alligevel selvstændige og har mod til at bære deres eget ansigt. Og fortovet, ligefrem rørende er det i sin kamp for tilværelsen, snart er det bredt og berømmeligt og inviterer endogså barnevogne, men så får det svindsot og bliver næsten helt væk og voxer ud igen og er pludselig stregtyndt, bare en kantsten at balancere ad — og skifter imens karakter ustandselig, piksten, grus, asfalt, fliser, cement og ingenting, hvilken mangfoldighed, hvilken foragt for standard, hvilken protest mod ensretning, hvor velsignet levende gammeldags!

Færdsel er der ikke i gaden; et par børn, der hopper paradis, nogle spurve, der holder gilde ved en hestepæreopdækning, er snart alt det liv, man ser, men på et af de solbleget røde tage står storken og netter sig. Allikerne flyver fra og til og bringer alle de frønnede huse hilsener fra kirken, og omme fra Reberbanen fortæller en høne den hele stad, at nu har hun lagt et æg.

Hvor er der fred som i de danske småbyers smågader? men ingen billig fred, tro ikke det! Vel ligger de gamle huse og smiler så blidt i de solstrejf, den skyede himmel under dem, men den blidhed er ikke medfødt, den har de kæmpet sig til eller først vundet frem til ad forsagelsens lange veje. For disse huse her var jo engang kry og ny, meget ville de, var oplandet ikke stort omkring dem? bar bølger ikke bud mellem dem og den hele klode?

Ak, krige brød ind og hærgede, grå fattigdom bed sig fast bag de små ruder og var ikke til at drive ud, storme slog med knyttede næver, og regnen vaskede med unænsom hånd; og svigefuldt var havet, gang på gang lukkede det fjorden inde, klippede forbindelsen mellem den lille by og den store verden over med sine sandkæber; hjælpeløs, uvirksom stod byen der om dagen, i onde drømme kastede den sig om natten til stormens tuden over de øde heder, der omgav den. Indtil den blev stille og lærte sig at smile i taknemmelighed over, at man kan også leve og lade sig nøje med en fjord til hav.

Jeg er nået Smedegade igennem og står og ser på denne fjord. Grå bølger, grå bølger i række efter række; de iler og iler og kommer ikke videre. Som papirdragerne i luften, der river og slider i snorene i drengenes hænder og heller ikke kommer videre end til denne stillestående jordbundne flugt. Net er hængt til tørre langs stranden, fiskerne går dem igennem og renser dem — i morgen vil de gå her på samme tid og sted og måde. March på stedet? Ak ja, lad gå! men der er dog poesi i bølgernes rytme, i drengenes leg med de stigende drager, i mændenes stille, saglige færd med deres redskaber, en poesi, som ikke spørger om mål højere oppe eller længere ude, men hviler og kan hvile i sig selv.

Dér sprang der en støvleknap. Så må vi ind i sandalmagernes gade og have den syet på.

Det gjorde alligevel godt med det kig ud over fjorden, det bølgeskvulp i øret, den stærke næsefuld salt. For visst skal de have sild til middag derinde og kål i huset ved siden af; visst ved de om hinanden, hvornår de går på das, hvor tit de skifter flip, og hvem der danser med hvem; sur og skinhellig bliver luften let, hvor alle bor så nær på hinanden, og sladderens svamp gror godt; og at de gamle huse er dejlige, er noget, jeg er enig med rotterne i; fortæl mig ikke om snobberi og overlærerkultur og borgmesterkragehop, og at en stor ærgerrighed dog har storhedens undskyldning, men en lille er bare lumpen. Jeg ved alt det dér og meget mer.

Men jeg ved også, at den lille bys fornemste præg er dette, at den er by og har landet ganske nær. I København kan du gå i timevis uden at opleve andet end gade, gade, gade; her bringer få skridt dig hede og kornmark, skov og vand i vold. Lad der nok så meget lugte af middagsmad i gyden, her dufter dog også af tørv og timian og hvede. Pæretræet strækker sig ud over havemuren, helt ud over gaden, og gennem døren histhenne, der står på klem, skimtes et hyldetræ i H. C. Andersen-glimt, han, der selv var den lille danske provinsby i verdensformat.

Ned over den knudrede brolægning klamper den gode sindige lyd af træsko, det lune venlige træ fra landet, der skærmer sin sortkravede herre mod at komme i berøring med byens kolde og hårde sten. I gadespejlet selveste den gamle konsulinde, statelig, sikker og smuk. Ja, for vil I finde dansk kultur, kom så til provinsen, København har slået en kolbøtte og er på en menneskealder blevet kosmopolitisk; det præger dem alle derinde; men den lille fjordby ligger og sejler i sine stille vande som gennem århundreder, den har ingen kolbøtte slået; det mærkes på konsulinden, hun har aldrig noget øjeblik haft benene i vejret. Og vil I finde søde piger - og hvem vil ikke det? — så siger jeg atter: kom til provinsbyen. Frk. Grethe har et lille mindreværdskomplex, der gør hende aldeles bedårende; thi dette er åens ynde, at den ikke er flod.

Sådan er I jo, alle Danmarks små købinger. Ikke noget videre er I, ensformigt går livet, lidt slid, lidt slæb, lidt fattigdom, lidt hyggelighed, for øvrigt stilstand, raske folk kalder jer for »et hul«. Men den, der er født i et af jeres gamle skæve huse og har bevaret sin høresans for den melodi, hvortil græsset gror mellem de toppede brosten, han ved, at i de trange gaders indelukkede luft mødes dog det bedste og fineste, hvad mennesker har fået, givet og fundet ud af og opdraget sig til, med duft og skær fra heder og marker og enge og vande.

Kaj Munk.

 

1974

OKTOBER

Alkjærskolens danske mestre i skoleatletik blev i formiddags kl. 11 modtaget på rådhuset, hvor de af borgmester Niels Skytte fik overrakt et Ringkjøbing-Krus for deres store indsats. + 3. Fra 1. oktober er helten fredet i de vestjyske fiskevande, bl. a. Ringkjøbing Fjord, og det er derefter strafbart at fange den populære fisk, der er i fare for at uddø. Man håber ved fredningen at kunne bringe bestanden op igen. + 4. Vellykket ridestævne med mange fine placeringer ved det udvidede ridestævne med Skjern klub. I skoleridning LC startede fem ryttere. Henrik Rosengård, Ringkjøbing, besatte førstepladsen, Pia Jørgensen, Skjern, andenpladsen. I skoleridning LB startede ligeledes fem ryttere. + Venstres samarbejdsudvalg har fået ny formand. Mejeribestyrer Mads R. Slots, Ringkjøbing, har afløst gårdejer Karl Elkjær, Holmsland. + 7. Den nystiftede Ringkjøbing-Garde fik en flyvende start ved informationsmødet på Højskolehotellet torsdag aften. Ca. 200 børn og forældre var mødt op. + 8. RIF's hold i serie 3 sikrede sig oprykning til serie 2 uden så meget som at røre en finger. Afgørelsen faldt i Ramme. + 10. Rejsegilde på ny Falck-station på V. Strandsbjerg. Et i mange år næret ønske der er gået i opfyldelse. + Ny bar i cowboy stil er åbnet i Picasso i Nygade. Den er beregnet for de helt unge, uden udskænkning af øl og spiritus. + 11. Den første opvisning i folkedans kostede tårer for Ragna Tang. Siden blev det hendes middel til at skabe kontakt mellem mennesker. Ragna Tang var 14 år, da hun kom til folkedans i Rindum. Hun blev spurgt, om hun ville danse med en karl på 16 år. Det ville hun, og så dansede de sammen hele sæsonen, indtil den store dag opvisningen skulle være. Da jeg kom ind i salen, stod han der med en anden pige. Jeg gik uden for og græd. Ragna Tang fortæller selv historien. Folkedans er blevet om ikke hele hendes liv, så dog en stor part af det. I efteråret er det 40 år siden, hun begyndte at lede gymnastik og folkedans, og nu er så godt som hver aften i ugen optaget. Både børn og voksne, til højt op i alderen, deltager. Selv siger hun: Jeg fører ikke folk ud i synd. Tværtimod mener jeg, at jeg prøver at fri de unge for det, der er værre. + 12. Den dør har ikke været låst i et år, siger Curt Jensen om døren til sin permanente møbeludstilling. Han fortæller også om hensynsfulde motelgæster. + Lederen af projektet der ved et bogmarked på Missionshotellet tjente 4000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp, viceskoleinspektør Sven Beiter, har med kvitteringen for pengene modtaget en tak for den smukke indsats. + Soldatervenneforeningen holdt lørdag aften generalforsamling. I dette tilfælde kan man virkelig tale om dårligt besøg. Der var kun mødt fem deltagere. + 13. En markant skikkelse i Ringkjøbings forretningsliv, købmand Aage Madsen, er gået bort. Han døde i sit virke, flittig og stræbsom, som han altid var. Tidligt og sent var han i sving. De »goe gamle dage« var for ham en slidsom hverdag, der begyndte på den tid af dagen, hvor vi andre sov. + Efter en aktiv sæson dog uden store konkurrencemæssige resultater, har roklubben strøget standeren. Det skete lørdag eftermiddag. Klubbens formand sagde, at det havde været et godt år med stor aktivitet. + Et jubilæum fejres i eftermiddag, når boligforeningen holder rejsegilde på sidste afsnit på Damtoften. Det er 10 år siden boligforeningen startede, og der er bygget 225 boliger. + Ringkjøbing Apotek kan den 31. ds. fejre 150 års jubilæum, i hvilken anledning der vil udkomme et rigt illustreret skrift. + 16. Byggeaktiviteten inden for parcelhussektoren er fortsat. Der blev i juli kvartal fuldført 37 parcelhuse, mens 81 er under opførelse. + 17. Ringvejen kan nu føres igennem til Herningvej. Projektet er imellem en række, som Indenrigsministeriet har givet mulighed for at sætte i gang omgående. + 19. Ringkjøbing-Garden kommer i første omgang til at bestå af 44 børn i alderen 10-14 år. Bestyrelsen for den nystiftede garde har fundet frem til de 44 på grundlag af de 60 ansøgninger, man har modtaget. + 21. Der ansættes yderligere fem betjente ved politiet i Ringkjøbing. Rigspolitichefen og justitsministeren har truffet beslutningen efter at døgnvagtordningen er blevet permanent. + 24. Der var både jubel og skuffelse, da Ringkjøbing-Gardens nyerhvervede musikinstrumenter, mandag på Alkjærskolen, blev fordelt. Trompeter, kornetter og trommer var favoritinstrumenterne. Ja! Her! Tag mig! lød det i kor, mens strålende øjne så på de flunkende nye trompeter og trommer, som lå på parade. + 29. Lians Club havde i forbindelse med opførelse af Molsrevyen formået Wandy Tworek til at optræde en times tid på plejehjemmet. Det blev naturligvis en kæmpesucces, da han tryllede med sin violin. + 30. Ingen dansk kommune kan udelukkende leve af turismen, men den er et vældigt supplement for handlende og erhvervsdrivende, særlig også i Ringkjøbing, siger Vagn Jørgensen fra Vestjyllands Udviklingsråd. Gerd Alsted mener, at vi udelukkende kan takke naturen heromkring for, at vi er en turistby. + 31. Jonna Sejg, kunstmaler og boende i Dybe, fortalte om sit liv som kunstner, i Guldalderklubben. Hun viste også billeder fra forskellige begivenheder, for et antal af 95, der var mødt. + Efter at kirken har fået sit nye orgel, har der været stor tilslutning til koncerterne. I aftes var der de fineste kræfter, komponisten, organisten og professor Leif Thybo og den svenske sangerinde Eva Bostrom. Tilslutningen var desværre ikke så stor som ventet. Mon folk er bange for den moderne musik?

Døde: 4. Ole Korsgaard. + 4. Jens Bratbjerg. + 12. Aage Madsen. + 18. Karoline Filsø Madsen. + 18. Sidsel Marie Christensen. + 20. Jeppe Sudergaard. + 21. Jens Kamp Jeppesen. + 29. Laura Cecilie Gade. + 30. Fisker Chr. Bach.

 

NOVEMBER

1. Ringkjøbings første brandtjeneste var kommunal. Korpset havde ved hundredårets begyndelse tilholdssted i det gamle rådhus på Torvet, men flyttede i 1918 ind i en ny brandstation i Nørregade. Ved samme lejlighed fik korpset en ny hejsestige, der tillige med en motorsprøjte var særdeles effektiv. Desuden var der rundt i byen ophængt brandalarmeringsskabe. + 4. Der var liv og glade dage på Hotel Ringkjøbing, da kunstforeningen torsdag holdt musikaften med Ringkjøbing Big Band og spillemænd fra Holstebro. Ca. 100 var mødt op, det var lige passende til at fylde hotellets hyggelige sal og skabe en glimrende stemning. + Karl Otto Gråkjær Nielsen har bestået svendeprøve som snedker. Han bestod med ros. Han er udlært hos Orla Albæk Pedersen, Ringkjøbing. + Hæder. Arkitekt E. Draiby har modtaget en Nette som påskønnelse for sin indsats for bevaring af det gamle Ringkjøbing. Nette er en statue, som Jyllands-Posten uddeler til folk, der til pryd og gavn netter deres omgivelser. + 6. I de senere år har alle børn villet frigøre sig fra deres forældre og helst stå på egne ben. Den kristne tro og undervisning er blevet bekæmpet og forældrene skubbet i baggrunden. Dette er sikkert årsagen til, at der i dag drikkes som aldrig før. Således indledte folketingsmand Chr. Christensen, Ringkjøbing, sin tale på Christiansborg. + 7. Nattefrosten er nu for alvor sat ind. Vejene var i nat spejlblanke, hvilket mange bilister måtte erkende ved en tur i grøften. I Ringkjøbing politikreds slap bilisterne dog med skrækken. + 9. Vidste De, at der fra en virksomhed i Ringkjøbing eksporteres huskeklemmer til hele verden? Et exportfirma i København aftager disse fra MSM (beskæftigelsesværkstedet) og sælger dem overalt. + Byrådet valgte advokat Knud Dalgaard-Knudsen som stedfortræder for borgmesteren til lokalnævnet vedrørende politiets virksomhed. Plejehjemmets budget blev godkendt. Der er en udgift på 195 kr. pr. beboer pr. dag. + Medlemstallet i Den personlige Friheds Værn er steget fra 33 til 150 oplyste købmand Johs. Zacho Hansen på generalforsamlingen. + 11. Erhvervsfiskeriet i fjorden kan næppe overleve endnu nogle år, uden der gribes effektivt ind mod okkerforureningen, understreges det på mødet med miljøministeren. + 13. 30 års jubilæum på Fjordvang Skolegård blev i aftes markeret ved en sammenkomst. Flere fra den første bestyrelse deltog. Bl. a. Mads Madsen fra Lem og Johs. Pedersen, No. + Ringkjøbing var præget af sangglæde i weekenden. Sangere fra sammenslutningen Jubilo havde stævne, og der var koncert i kirken af kor på 80 medlemmer. Gode præstationer var en selvfølge. + 14. Niels Valeur aflagde beretning på Arbejdsgiverforeningens generalforsamling. »Kom ud af busken og vis at I er mandfolk«. Citat af Thomas Nielsen, der ved, at der ikke er meget at hente denne gang. Ved spisningen (å 1 kr.) bagefter, slog en italiensk stemning igennem, hvilket skyldtes den italienske tjener, der krydrede serveringen med friske udbrud. Foreningens regnskab blev godkendt og til bestyrelsen genvalgtes bogtrykker Louis Rasmussen. + 16. På Socialistisk Folkepartis generalforsamling oplyste formanden, Jan Jørgensen, at der i januar holdes et møde på amtsplan. + Et halvt hundrede mennesker var i aftes til fransk vinaften hos Morten P. Der var smagning af vine, vinquiz og dans, og så spiste man franske retter. + 139 idrætsudøvere på skolen fik ved en højtidelighed diplom og mærker for deres præstationer på atletikbanen i sommerhalvåret. + Røde Kors er tilfreds. Det er en glad formand, der fortæller at resultatet af Røde Kors ugen gav et nettooverskud på 23.961 kr. + 18. Frimærkeklubben havde søndag udstilling samt bytte- og købedag på Hotel Ringkjøbing. Der var stor udstilling fra Israel og de første julemærker fra Norge, Sverige, Finland og Danmark. + 19. Planen om at give værftet mulighed for at bygge større skibe er ikke lagt på hylden. Inden årets udgang vil havneadministrationen have udarbejdet to skitseprojekter til en ny og bredere sluse i Hvide Sande. + 20. »Vi ønsker Sorte Bakker bevaret i den tilstand, som herskede for år tilbage«. Udtalelse fremsat på orienteringsmødet om det smukke områdes fremtid. + 23. Roklubbens formand konstaterede på generalforsamlingen fremgang af medlemmer i 1974. 1975 måtte få til opgave at få de voksne i tale. + 25. U-landsforeningen »Svalerne« afholder fredag i samarbejde med kunstforeningen en jazz-aften. Til aftenen er engageret den jysk/fynske gruppe West 58th Street Stompers. t 26. De ærespræmier, der blev uddelt ved Fjerkræklubbens udstilling, var skænket af byrådet, Holmsland kommune, pengeinstitutterne og de handlende. + 27. Rotary Klub har valgt amtsarkitekt cand. polyt. Gregers Jæger som præsident for 1975/76. Den nye præsident tiltræder sammen med en nyvalgt bestyrelse. + Tre jægere er ved retten blevet idømt hver 1000 kr. i bøde. De havde drevet ulovlig jagt på Tipperne på de fredede arealer. + Så skal der igen brygges i hjemmene. Poul Erik Bæk og tidligere sodavandsfabrikant Ebbe Iversen har lanceret en maskine, der kan fremstille sodavand til 45 øre pr. stk. + Rideklubbens alleryngste, 5-12 årige, deltager lørdag eftermiddag i det interne ponystævne, hvor ca. 40 starter. + 28. 45 junior- og tennisspillere var mødt til aktivfest i Vesterhavshallen. Aftenens højdepunkt var overrækkelse af pokaler. + 29. Dronningen har fra Fredensborg slot sendt sangeren og komponisten Peter Sand en hjertelig tak og venlige hilsner for årets julesalme »Jeg ser dig, lille Bethlehem«.

Sølvbryllup: Snedker Frede Kornberg og hustru, Doris. + Pedel Ejvind Olesen og hustru, Meta.

Jubilæum: Elva Heijkopp, 25 år på amtet. + C. Tang-Pedersen, 25 år i Kreditforeningen for Danmark.

Fødselsdag: Poul Poulsen, 80 år. + 6. Marie (Midde) Hald, 75 år. + Marie Andersen, Heboltoft, 60 år. + 7. Portier Ejnar Rejkjær, 60 år. + 8. Tækkemand Ingvard Sørensen, Heboltoft, 70 år. + 15. Signe Pedersen, Rindum, 80 år. + 17. Anna Kjærgaard Jensen, Schuberts Minde, 60 år. + 25. Tobaks- og vinhandler Gunnar Pedersen, 60 år. + 29. Fiskeeksportør Ejnar Dyekjær-Christensen, 70 år.

Døde: 2. Christa Dalgarad, 83 år. + 8. Leonhard Sø Smedegaard. + 13. Petrea Munkholm Nielsen. + 19. Hans Peter Orloff. + 26. Johannes Marius Poulsen.

 

DECEMBER

3. Købte gammelt som nyt. Jamen de er jo »towle«. De køber gammelt som nyt, sagde en ældre herre bare et kvarter efter, at auktionen over inventar fra Missionshotellet var begyndt. Og der var nok noget om snakken. + 4. Kunstforeningens bestyrelse har ved et konstituerende møde efter generalforsamlingen valgt læge Per Næss-Schmidt til formand. + 6. Stemningen og billedet på Tipperne er i øjeblikket præget af det meget milde klima, der efterhånden er ved at blive almindeligt for denne årstid. Fra reservatet berettes om store mængder af dyk- og svømmefugle samt mange viber. + 10. Karin Margrethe Jensen, Fjordalle 25 fylder onsdag d. 8. januar 20 år - og dermed bliver hun den yngste vælger i kommunen til valget d. 9. januar. + 11. Et af de to voksenkor i musikskolen er hovedkraften i kirkekoncerten på søndag. Lederen af koret, der har 35 medlemmer er Jørgen Christensen. + Ringkjøbing og Rindum Plejehjem havde onsdag det traditionelle julebesøg med Lucia-optog og underholdning af de blå pigespejdere. + 13. Kommunens regnskab udviser et overskud på 4,1 mill. kr. efter at der er foretaget budgetterede henlæggelser på 4,7 mill. kr. + 14. Nu er det på tide at juletræet skal fældes, så det er nok klogest at tage på skovtur i dag eller i morgen. + Julevinduerne er smukt og originalt pyntet. Hos slagtermester Per Kjærgaard havde datteren Karen, som nisse, taget plads blandt de udstillede varer. De forbipasserende blev gjort opmærksom på, at alle varer var hjemmelavede. + Slagtermester Leo Pape deltog første gang i Slagtermestrenes Landsudstilling og fik sin hjemmelavede rullepølse præmieret med bronzemedalje. + Sejlklubben kan se optimistisk på fremtiden med hensyn til bådpladser. Kommunen har fået tilladelse til at gå i gang med marinaprojektet ved havnen. + 17. Torsdag åbner Lions Club juletombola på Torvet. Den skal vare til og med søndag. Der er mange spændende gevinster fra svenske og tyske venskabsklubber. + 19. Byrådet vedtog i aftes at bevilge 300.000 kr. til opførelse af omklædningsrum på det nye stadionanlæg bag Alkjær Lukke. + Nordsøværftet søsætter i dag en 65 bruttoregistertons stor fiskekutter. Denne er til Palle Høj, Hvide Sande. + 22. Forleden tonede fra Set. Nikolai Kirke i Kolding »Jeg ser dig lille Bethlehem« fra klokkespillet. Salmen og melodien er af salmedigteren Peter Sand, Ringkjøbing. Melodien bliver spillet hver aften indtil nytår. + 23. Spejdernes juletræssalg blev en stor succes. Den slutter først i dag. + 31. Politiet håber, at den forholdsvis fredelige jul efterfølges af en lige så fredelig nytårsaften.

Sølvbryllup: Vognmand Sv. N. Kristensen og hustru, Asta.

Fødselsdag: 3. Pens. overpostbud Henrik Flytkjær, 75 år. + 7. Thorvald Larsen, Nørregade 6, 60 år. + 8. Chr. Vestergaard, Maagevej 10, 60 år. + 10. Dommerfuldmægtig Krebs Hansen, Kongshøjvej 24, 65 år. + 15. Bagermester Jens Ibsen, Holmene 13, 50 år. + 16. Gartner Josef sen, Nygade, 60 år. + 18. Jens Christiansen, Baunshøj, 80 år.

Døde: 10. Anna Elisabeth Lystbæk.

 

1975

JANUAR

4. 1974 var et travlt år for Falck. Korpset måtte rykke ud ikke færre end 9163 gange og kørte i alt 284.639 km. + 6. Den nye erhvervschef, Erik Mengel, flyttede i går til byen. Han bor Enghavevej 43. + 7. Valgkampen har nu været inde i den sidste fase. Folketingsmand Jens Foged blev valgets store vinder i Ringkjøbing og omegns kommuner. + 8. Boligforeningen startede sit byggeri i Lem. Der skal opføres 25 huse. + 10. Kommunen solgte i 1974 34 parcelhusgrunde, kun fire mindre end i 1973. + 13. Sensationelt besejrede RIF topholdet fra Otterup med 22-21. + 14. Her er man et hestehoved foran mange andre byer. Vi har i tide forstået at værne om de smukke gamle huse og de toppede brosten. Disse er beboerne måske nok utilfredse med, men miljøet er til uvurderlig betydning for turismen. + Hvordan kan vi sælge Ringkjøbing? Den nye erhvervschefs emne på et velbesøgt møde i Handelsforeningen. + Murermester Niels Erik Astrup er gået i gang med opførelse af seks rækkehuse på Markledet. + 15. Kunstforeningen har to spændende ting på programmet: Udstilling på rådhuset og folkemusikaften i næste uge. + 16. Historisk Samfund for Ringkjøbing amt har længe næret ønske om en mindesten for afdøde lokalhistoriker Alfred Kaae. Denne afsløres nu d. 21. januar. Kaae har selv hugget stenen, der symbolsk beskriver Danmarks historie siden 800-tallet, da Ansgar kom hertil. + 17. Teknisk udvalg reagerede omgående på et ønske om gadebelysning på Vellingvej helt til Heboltoft. + 18. Kommunens indbyggerantal er siden sammenlægningen med omegnskommunerne i april 1970 kun steget med 350 indbyggere. + 19. Musæet har problemer med økonomien. Dette skyldes det uventede kurstab med financiering af den nye tilbygning. Man har derfor ansøgt byrådet om driftstilskud på 29.000,00 kr. samt et anlægstilskud på 50.000 kr. + Bibliotekets nye bibliotekar er udpeget. Det blev Else Ramskov Andersen. + 25. Kunstforeningens medlemmer har ingen fordele udover at stemme på generalforsamlingen. Medlemmerne er gennem deres støtte med til at skabe grobund for at der kan laves kulturelle arrangementer. Kommunen bevilger venligst foreningen 12.000 kr. + 29. Den konservative vælgerforening har formået at holde medlemstallet, 80, det sidste års tid. + Algade kan ikke laves om til gågade. Dette konstateredes efter et forsøg i de 3 sommermåneder, juni-september. + 1. januar ophørte K. P. Krestensen som forhandler af Fiat-vogne. + 1. februar overtager A. V. Vejgaard forhandling af AUDI og NSU.

Fødselsdag: 9. Kristiane Nielsen, Bymarken, 90 år. + 17. Olga Sørensen, Kongevejen, 65 år. + 24. Kirstine Højmark, 75 år. + 31. Ole Lauridsen, Byskellet 9, 70 år.

Døde: 1. Anton Christensen. + 11. Arne V. Højland. + Osvald V. E. Jegstrup. + 18. Laurits Nielsen. + 19. Clara Marie Jensen. + 20. Alfred Ørskov. + 21. Elise Jensen. + 22. Julius Bro. + 25. Johannes Petersen. + 31. Christian Kusk Christensen.

 

FEBRUAR

1. Ringkjøbing Bank har i 1974 haft et overskud på 4,2 mill. kr. + 700 tilskuere overværede sæsonens første årsopvisning i gymnastik. Det foregik i Vesterhavshallen. + Der møder flere og flere til Handelsforeningens aktiviteter. Dette må betragtes som noget meget positivt, sagde formanden, sparekassedirektør K. Møller Nielsen. + Kunstforeningen har i dag udsendt sit forårsprogram, der rummer mange glædelige overraskelser. + 3. 270 pensionister var mødt til den årlige vinterfest. Adgangen var gratis, da foreningens økonomi er særdeles god. + I ejendomsudvalget behandles en sag om at etablere en stiforbindelse langs fjorden til Velling. + 4. Bogholder Hans Dalgas opdagede ved et tilfælde, at han kunne helbrede. Første gang for sjov med et dårligt knæ. Flere søger ham, og er glade for kraften, der ligger i hans hænder. + 5. Tre rindumboere vil udstykke og sælge ca. 20 parcelhusgrunde beliggende nord for Herningvej. + Der sker noget, når den frivillige CF-styrke går i aktion. CF-gården summer af aktivitet, for i dag skal der prøves kræfter på en menneskeopgave. + 6. Lagerforvalter Jørgen Asmussen hører til de heldige. Hans bryllupsrejse vandt han for 3 år siden ved Fjordfesten. Nu har han vundet en rejse til USA ved en salgskonkurrence. + 7. Spildevandet fra en række virksomheder skal nu undersøges, da der er konstateret stærkt forurenet vand til rensningsanlægget. + 8. Det amtskommunale sygehusudvalg har accepteret et ombygningsprojekt til 1,75 mill. til sygehuset. + 12. Nordsøværftet hædres med Dansk Arbejdes eftertragtede initiativdiplom. Fhv. finansminister Poul Møller foretager overrækkelsen. + 13. Murermester E. Astrup Hansen er indstillet som vurderingsformand for den offentlige ejendomsvurdering. + 14. Murermester N. E. Astrup Hansen er på Markleddet, under devisen »her skal folk med ganske normale indtægter have råd til at bo«, gået i gang med opførelsen af 14 rækkehuse. + 17. Junior Chamber har holdt 2 pladespil til fordel for Ringkjøbing-Garden. Overskuddet blev 6000 kr. + 17. Kunstforeningen har udstilling af skulptøren Kenn André Stilling, den rummer 20-30 af hans værker. + 18. Falck-Zonen tager i dag officielt den nye station på Vester Strandsbjerg i brug. Stationens 15 vogne kører i procession gennem byen fra den gamle veltjente station i Damstrædet. + 21. Mellemgade skal nu igen brolægges. Arbejdet starter på mandag. + 22. Postvæsenet havde i dag en pakke til Hotel Ringkjøbing, der har stået tom siden jul. Pakken blev afleveret til advokat Dalgaard-Knudsen, og stor var overraskelsen, da pakken indeholdt alt det sølvtøj, der forsvandt sammen med hotelejer August Foss julenat. + 24. En halv snes »Svaler« gik til Søndervig og tilbage for ca. 7 kr. pr. km. Det skaffede dem over 1000 kr. til u-landsarbejdet. + Forlaget Sommersko og kunstforeningen vil i sommer udgive et kulturtidsskrift. Det skal komme 4 gange om året i et antal af 2000 eks. + 26. Ragna Tang vil i dag få overrakt den kongelige belønningsmedalje af første klasse med krone for sit store arbejde med gymnastik og folkedans. + 27. Round Table bliver vært for 150 europæiske gæster fra 10 lande. Møderne bliver afholdt efter tur. + 28. Ringkjøbing Banks generalforsamling havde samlet 515 aktionærer. Nyvalgt til repræsentantskabet blev Jens Ebbensgaard, Ølstrup og Sven Møller, Ringkjøbing. De afløser gårdejer L. Voldbjerg Sørensen og bogtrykker Louis Rasmussen. De øvrige poster var genvalg. + Otte drenge fra Alkjærskolen blev amtsmestre i skoleskak efter en meget spændende kamp.

Guldbryllup: 24. Jens Paulsen og hustru, Anna, Holstebrovej 64.

Fødselsdag: 2. Jørgen Bennetsen, Bildtsvej 8, 65 år. + 8. Mary Pedersen, Godthåbsvej 10, 65 år.

Døde: 3. Karen Kirkegaard. + 23. Georg Andersen. + Johanne Grønbjerg.

 

MARTS

1. Vesterhavshallens underskud i 1974 var 53.000 kr., væsentligst på grund af nyt gulv. + 3. Rideklubbens første stævne i Ridecentret. Skjern deltog, og der udkæmpedes drabelige dyster mellem de to klubber. + 4. Amtsvandinspektoratet konstaterede fra kontrollen i 1974, at den hygiejniske vandkvalitet i fjorden er mere tilfredsstillende end i 1973. + 5. Politiet overvejer at stoppe ballerne i forsamlingshuse og haller, hvis politipatruljerne stadig må tilkaldes for at dæmpe gemytterne. + 7. Handelsskolens elevforening og kunstforeningen havde Sebastian til at underholde 200 begejstrede tilhørere. + 8. Nordsøværftets nybygning nr. 100 skal gå til Esbjerg. + Zacho Hansen oplyser, at Fremskridtspartiet vil deltage i tværpolitisk uddannelses udvalg. + Højskolehotellet kan ikke »bænke« alle deltagerne i Landbobankens generalforsamling, så der må bygges telt i gården. + 9. Det omfattende tyveri i lejligheden over biografen er opklaret. En 18-årig mand er anholdt, han var i besiddelse af to pistoler. Han har tilstået tyveriet. + 9. Pølsesnak kan være betegnelse for vrøvl, men denne gang er det i sandhed ikke. Slagtermester Iversen har igen fået medalje i en fagkonkurrence. Denne gang for hans rullepølse. + 11. Ungdomsskolen har planer om en knallertskole af hensyn til den nye lov om kørekort for knallerter. + 13. Overtjener Thorkild Møller købte i dag som eneste bydende det 135 år gamle Hotel Ringkjøbing. Han er søn af tidligere indehaver af hotellet. + Fjordstien bliver for tiden istandsat for 26.500 kr. + Det er nu vedtaget at byen får en svømmehal. Efter timelang debat i byrådet kom man til den endelige afgørelse. + 16. En lille annonce i de lokale aviser bragte meddelelse om åbningen af jernbanen mellem Holstebro og Ringkjøbing for 100 år siden. Man undres over den manglende interesse for en begivenhed med en så enorm betydning for egnen. + 18. Ringkjøbing Musikskole havde placeret den første koncert i Lem. Med ca. 80 udøvende og 250 tilhørere var det en særdeles aktiv aften. + 20. RIF runder i dag de 75 år og udgiver jubilæumsskrift. Fra 350 medlemmer i 1950 til 1010 i dag, hvoraf 453 er aktive, må det siges at være en solid fremgang. Desuden fejres dagen med blomsternedlægning, reception, jubilæumskamp og festmiddag på Fjordgården. + 21. Det kommunale selvstyre er bærende i samfundet, siger amtsborgmester Aage Ebbensgaard, der den 1. april har været medlem af amtsrådet i 25 år. Han, der er ridder af Dannebrog er tillige udnævnt til ridder af 1. grad af Dannebrogsordenen. + 24. Erhvervschef Mengel har sat sig i bevægelse for at skaffe søspejderne en øvelsesbåd. Det er lykkedes idet A. P. Møller har skænket en båd, der lå i Japan.

Guldbryllup: 14. Anton Steiner og hustru, Laura, Vestergade 1.

Fødselsdag: 1. Agnes Fauerby, Smedegade 30, 60 år. + 4. Bodil Astrup, I. P. Nielsensvej 9, 70 år. + 7. Jenny Christensen, Vasevej 5, 75 år. + 10. Osvald Jensen, Rindum, 60 år. + 11. Margrethe Rasmussen, 80 år. + 14. Niels Rasmussen, Torvegade 6, 75 år. + 19. Jenny Pedersen, Skelbækvej, 70 år. + 23. Cand. jur. Mogens Nygaard, Kastanievej 12, 60 år. + 25. Dagny Lauridsen, Søndergade 7, 60 år. + 29. Andrea Nielsen, Smedegade 10, 80 år.

Døde: 3. Kristian Lykke Andersen. + 5. S. A. Krogh. + 9. Karen Kristensen. + 10. Anna Elisabeth Toft. + 16. Niels Mogensen. + 21. Andreas Nielsen.

 

APRIL

Miljøministeriet vil en af de nærmeste dage få forelagt en henvendelse om stærk begrænsning af speedbåd sejlads på fjorden. Fra mange sider er der klaget over denne. + 2. Stauning Flyverute får nu gennemført to daglige ture til København. + 3. Kommunen er i vanskeligheder, da ingen ønsker at blive skoletandlæge. En nødplan må formentlig iværksættes. + 4. Tømrermester J. P. Jørgensen er udnævnt til æresmedlem i Ringkjøbing Skytteforening, samtidig fik han overrakt jubilæumsdiplom. + 5. Skatteyderne er meget ivrige for at få udbetalt overskydende skat, de vil nødig vente til det sker ved slutopgørelsen. + 7. Borgmester Skytte, amtsborgmester Ebbensgaard m. fl. var blandt de 50 gæster, der var en »sviptur« til Grønland. SAS/Danair lader lufthavnens bestyrelse afprøve den længste indenrigsrute. + 9. Ungdomsskolens knallertkøreskole er blevet en enorm succes. 130 var anmeldt før tilmeldingsfristens udløb. + 10. Den vestjydske længdebanes 100 års jubilæum skal fejres her i byen, selv om arrangementerne endnu ikke er fastlagt. + 12. Alko-Cirklen har søgt byrådet om tilskud til arbejdet. Økonomiudvalget bevilgede ca. 11.500 kr. til det gode formål. + 14. Kommunen udbetaler i april 2.342.994 kr. i børnetilskud. + Tennisklubben har fået 60.000 kr. i tilskud til 2 nye baner og ombygning af klubhuset. Den 60-årige dag d. 5. maj vil blive fejret som den største dag i klubbens historie. + Karen Vium Jensen har til sin arkitekteksamen udarbejdet en plan om bevarelse af de gamle klitgårde på Holmsland Klit. + 15. Erhvervsmapper bliver udsendt til samtlige danske ambassader. Det er et led i erhvervsrådets arbejde for at fremme eksporten i kommunen. Sproget er engelsk. + 17. Firmaidrætten får anvist grund til halbyggeri og svømmehal. + 18. 90 internationale håndboldspillere skal gæste Ringkjøbing i novmeber. Det bliver en firelands-turnering for damehold. Hovedkvarter Hotel Fjordgården. + Arkitekt Bay Jørgensen skal forestå ombygning og indretning af 20 restaurationer i Belgien. + Statsminister Anker Jørgensen aflægger besøg i weekenden. + 21. 750.000 kr. er i første omgang stillet til rådighed til tilskud og istandsættelse af ældre bygninger. + Murer Bent Erling Kristensen er blevet formand for Murerforbundets Ringkjøbing afdeling. + Byen har fået sit første loppemarked. Det åbner på fredag. + 22. Blikkenslagermester Feddersen har fået en check på 10.000 kr. fra Ollo Johs. Bruns Fond, beregnet til udvikling af et jævnstrømsoliefyr til skibe. + 23. Civilforsvarets Ringkjøbingkreds har nu ca. 150 frivillige. + 24. El-installatør Jens Byskov afløser stenhuggermester N. P. Nielsen som formand for Haandværkerforeningen. + 26. I forbindelse med kunstforeningen har fru Thyra Holm holdt udstilling af hendes afdøde mand, Peter Holms malerier. Udstillingen giver et vægtigt indtryk af hans store kunst. + 26. Kommunen deltager sammen med civile værnepligtige fra Ulfborg Kjærgård i rensningen af badestranden. Dette sker nu inden turistsæsonen.

Guldbryllup: Harald Pedersen og hustru, Kristine. Sølvbryllup: Carlo Jensen og hustru, Edith, Søndergade 7A. Jubilæum: Retsassessor O. S. Kjær, 40 år ved domstolene.

Fødselsdag: 20. Fiskeskipper P. Kokholm, V. Strandsbjerg, 60 år. + 22. Tidl. bankfuldmægtig B. Bennedsen, 75 år. + 24. Marie Stengaard, Nørredige 40, 70 år. + 28. Bodil K. Sørensen, 60 år.

Døde: 4. Lilly Hansen. + 16. C. B. Christensen. + 17. Gunhilda Pedersen. + 21. Charlotte Pedersen. + 23. A. J. Outsen. + 25. Alfred Ottesen.

 

MAJ

Den 1. maj har bankdirektør Aksel Nielsen været ansat i Ringkjøbing Bank i 25 år. Først som meddirektør, men de sidste år som velrenommeret direktør. Begivenheden fejres ved en reception om formiddagen. + Den kommunale musikhøjskole havde til deres anden koncert samlet 250 tilhørere. Der var bl. a. 30 harmonikaspillere. + 2. På grund af overvældende tilmelding til handelsskolen bliver der nu for første gang oprettet en butikslinie. + 550 folkedansere var samlet til forårsopvisningen, det blev en festlig og fornøjelig aften. + Købmandssammenslutningen HOKI agter at opføre forretningscenter ved Damtoften. + 5. Hundeførerforeningen har holdt konkurrence for lydighedsdressur med meget fint resultat. Afdelingen råder over 5 instruktører. + 6. Højskolehotellet åbner et nyt annex med 40 værelser på første sal i det tidligere Missionshotel på Torvet. + Kommunen køber den gamle Falckstation. + 7. Det kan blive småt for enhver, men kan det passe, at der ikke er råd til at fodre ænderne i Anlægget? + 8. En snes små pigespejdere gjorde honnør og takkede, da de i morges fik overdraget en redningsbåd med plads til 44. Båden var en gave fra rederiet A. P. Møller. + 8 englændere med fruer er i disse dage Rotary Club's gæster. De blev modtaget på rådhuset. Herrerne skal bese forskellige virksomheder, mens damerne skal hygge sig med frokost hos ingeniør Jocobsens frue, Helga. + Fritidshjemmets legeborg bliver bebygget med ca. 100 kvadratmeter til glæde for de yngste. + 10. Boligforeningen har gennem de sidste 12 år investeret 38 mill. kr. i nybyggeri på Damtoften. Det er blevet til 12 blokke med 261 lejligheder. + 12. Lions Club har foræret søspejderne 1500 kr. til hjælp til de ni joller, de er ved at bygge. + 15. Hotel Fjordgården markerer i dag den store udvidelse ved en reception i formiddag. Denne blev åbnet af »Kong Neptun«, skuespilleren Carl Nielsen, der gjorde stor lykke. + 16. Der bliver opsat lamper på Fjordstien mellem rådhuset og Hvashøj. + Kun 36 af 100 elever bestod cyklistprøven. Et alt for dårligt resultat. + 17. Pinsen gav et overvældende stort arbejde for Falck-redderne. Forsigtighed er ikke folks bedste side. + Det er meningen at oplive den gamle tradition med vægtervers og nattevægtere. I første omgang kun i en forsøgsperiode. + 23. Politistyrken bliver forøget med to Århus-betjente, når turisterne rykker ind i sommerlandet. + 24. Afgangsklasserne sluttede sidste skoledag med løvsmykket hestevogn til den traditionelle køretur. Elever og lærere drak formiddagskaffe sammen. + 27. Per Fomsgaard er solist ved kunstforeningens koncert 29. maj. Det er hans eksamensopgave ved afgang fra Esbjerg Musikkonservatorium. + Tre forretninger lancerer i år en trøje med Ringkjøbingpigen i farvetryk. + 1. juli bliver Ib Tolbod leder af kriminalpolitiet her i byen. + Ved et ungdomsstævne i Herning opnåede vore deltagere at besætte 11 førstepladser. + 28. Når det i gamle dage regnede på kongen dryppede det på de fattige. I 1652 fik Anders Lange tilladelse til at gifte sig med sin elskede jomfru Paaske. Han oprettede i den anledning et legat, som den dag i dag bliver udbetalt til værdigt trængnede med den nette sum 55 kr. hvert år. + 29. Vestjyderne er et folkefærd, der står ved deres ord. Det så man ved generalforsamlingen i »Vestjydsk Kaj Munk Film«. 200 var mødt og gik eenstemmigt ind for at selskabet skulle fortsætte til bevarelse af Kaj Munks filmkopier. + 30. Sparekassen flytter den 9. juni til nye lokaler i det tidligere Missionshotel på Torvet.

Sølvbryllup: 4. Henning Nielsen og hustru, Erna, Poppelvej 3. + Henning Gregersen og hustru, Signe, Skelbækvej.

Fødselsdag: 3. Prokurist P. K. Schou, Kongshøjvej 28, 70 år. + 7. Kirstine Andersen, Kongshøjvej 39, 75 år. + Thomas Christensen, Holmegade 23, 75 år. + 10. Maren Stræde, Damtoften 7, 90 år. + 18. Kirstine Offersen, Rønnealle 8, 70 år. + 26. Ingemann Christiansen, Bregnevej 16, 75 år.

Døde: 4. Karen Marie Jensen. + 17. Arne Juelsgaard. + 19. Alfred Bojsen. + 20. Chr. Christensen. + 21. Kirstine Madsen. + 25. Kristian Astrup Jensen. + Herman W. Johannesen.

 

JUNI

2. Fra Sparekassen bliver der ekstra 10.000 kr. til uddeling blandt foreninger i kommunen. Blandt andet vil Sparekassen på denne måde markere flytningen fra Østergade til Torvet. Ud over de ordinære uddelinger er denne ekstra. + 3. Rideklubben havde søndag stævne for ponyryttere. De 60 små ryttere vakte almindelig begejstring blandt de mange tilskuere. + En ærlig og heldig mand fandt en taske med værdier for ca. 20.000 kr. Han gik glad fra politikontoret med en findeløn på 250 kr. + 4. 14 piger og 14 karle giver opvisning i Vesterhavshallen. Det er Flensted Jensens elitehold, der efter at have turneret i 11 måneder i USA er på afskedsturne i Danmark. + 1. juni blev vindeltrapperne til toppen i Nr. Lyngvig Fyr åbnet for turister, men det er kun de færreste, der har kræfter til at gå de 38 m til vejrs. + 6. Kommunen har fået en ekstra tildeling på 125.000 kr., der skal bruges som tilskud til istandsættelse af boliger. Ca. 40 husejere kan glæde sig. + Pengeinstitutterne har ændret rentesatserne med 0,5%. Diskontoen er nedsat tilsvarende. + Dansk Bygningsinspektørforening har årsmøde på Fjordgården. Formanden bemærkede, at det ikke var for tidligt, da Ringkjøbings navn første gang er nævnt i året 1325. Borgmesteren bød velkommen til deltagerne fra »de fjernere egne af riget«. + 7. Kommunens tekniske udvalg har godkendt, at der arrangeres spidstegning af pattegrise på Torvet. + De sidste badevandsprøver fra fjorden viser et meget fint, lavt colital. + 9. Sorte Louis er ved at blive et rigtigt visehus. I samarbejde med kunstforeningen var det første arrangement meget vellykket, så nu går det løs igen den 16. + 10. Det strømmer ind med forespørgsler fra udlændinge om deltagelse i den fjerde internationale tennisturnering. De er dog ikke helt »billige«, idet den enkelte ud over kost og logi også »ønsker« 1400 kr. + 10. Hyggelige Mellemgade bliver genåbnet. Gaden har på grund af omlægningsarbejde været lukket i flere måneder. + 11. Torvet bliver i sommer rammen om mange arrangementer. Koncerter, folkedans og spidstegt gris er nogle af dem. + 12. Ringkjøbing coastere sejler den første nonstop linie mellem Danmark og Mellemøsten. Nordsøværftet er naturligvis leverandør. Ingeniør Jacobsen forhandler for tiden med Iran. + 13. Teaterforeningen sammenligner deres situation med teatrets symbol. Den smilende for repertoiret og den grædende for økonomien. + Vestjyllands Udviklingsråd blev bevilget et tilskud på 48 øre pr. indbygger i kommunen. Dermed er kommunens andel dækket. + Byen får nu nattevægtere fra 1. august. Dog foreløbig kun som et forsøg. + Den nye knallertskole starter de første prøver i myldretrafikken på lørdag. + 14. Alkjærskolen har forældredag med udstilling af elevernes arbejde, bl. a. avisen, dens historie og tilblivelse. + 17. Ringkjøbing Bank har købt »Byens Hjørne«. Det er ejendommen på hjørnet af Torvegade og Vester Strandgade. + Der kommer igen liv i den gamle ejendom, Torvet 14. Den er solgt til Sødahl Design, Brande, der vil indrette brugskunstforretning. + 18. Ørredfabrikken Skandia udvider kapaciteten med 50 °/o, således at de nu kommer op på 45.000 stk. om dagen. + 20. De handicappede får nu bedre mulighed for at komme på udflugt. Kommunen har købt en Citroen varevogn og indrettet den, så der er plads til 8 kørestole. + 20. Handelsskolen holder som tidligere 2 afslutningsfester på Hotel Fjordgården. + 21. Sejlklubben afviklede søndag deres distancekapsejlads, nu med 15 startende både. + 24. Tennisklubbens internationale turnering, den fjerde, har rekorddeltagelse. Alene i herresingle er 90 tilmeldt. + 24. Skolevæsenet kan efter sommerferien byde 11 nye lærere velkommen. Samtidig tager man afsked med 2. + Bogtrykker Holger Rasmussen er død efter en svær sygdomsperiode, 55 år gammel. Han var udlært i familievirksomheden og fik bronzemedalje til sin svendeprøve. Efter ophold på Den grafiske Højskole kom han med i ledelsen af den gamle virksomhed. Ud over arbejdet interesserede han sig for turismen. Han var formand for den lokale turistforening, Vestjydsk Turistkreds, og bestyrelsesmedlem af Samvirkende jydske Turistforeninger, ligesom han var repræsentant for turistforeningen i Erhvervsrådet. I alle foreninger takker man ham for, at arbejdet er forløbet godt og effektivt. + 25. Politiet ønsker forbud mod speedbådssejlads langs kysterne i fjorden, da disse er til fare både for badegæster og robåde, foruden den støj de afstedkommer. + 28. Den nyoprettede Fjordhesteforening deltager på ungskuet i Herning med heste af en virkelig god kvalitet. + Firmaidrætten appellerer til alle om at støtte halbyggeriet, bl. a. ved at købe en mærkat til bilruden. Pris 10 kr. + Ungdomsledigheden i amtet skal nu bekæmpes. Arbejdsministeriet har stillet 900.000 kr. til rådighed for arbejdsmarkedsnævnet. Pengene skal fordeles efter indbyggerantal i kommunerne. + En ny butik, Pigalle, åbner i Nygade 19. Det bliver en modebutik.

Fødselsdag: 5. Offer Offersen, I. P. Nielsensvej, 60 år. + 9. Niels M. Nielsen, Damtoften, 60 år. + 14. Gerda Møller, Østergade 22, 60 år. + 15. Kirsten Aarre, Østervang, 60 år. + 26. Karen Kokholm, V. Strandsbjerg 40, 60 år. + Dagny Madsen, Fjordvang 5, 60 år.

Døde: 2. Marie Hansen. + 4. Miltine Marie Andersen. + Marie Jensen. + Jesper Nielsen. + 5. Anton Sand. + 8. Anders M. B. Andersen. + Jenny Bertine Balleby. + 13. Bartine Stampe. + 14. Harald Lund Hansen. + 23. Elias Nielsen. + 24. Holger Rasmussen. + 26. Maja Pedersen.

 

JULI

1. Bogtrykker Svend Aage Jacobsen har overtaget A. Rasmussens Bogtrykkeri, der den 2. februar 1974 havde eksisteret i 100 år. Efter Holger Rasmussens død er det ikke muligt for familien at føre det videre, men Jacobsen har alle muligheder for dette, da han har haft sit virke i byen i 25 år, og er kendt som en mand af usædvanlig energi, initiativ og dygtighed. Han flytter sin produktion til Nørregade og fører firmaet videre under det gamle navn, A. Rasmussens Bogtrykkeri. + Nordsøværftet har lagt kølen til nybyggeri nr. 100. + Engforeningen Sommerlyst, der er levet op de sidste år, har arrangeret udflugt på åen. + 2. N. P. Holm fylder 70. Han er tredje generation i bogladen i Algade, og er efterhånden blevet en institution i byen. Der er så at sige ikke den forening, han ikke har været formand for eller bestyrelsesmedlem i. Sidst er han udnævnt til æresmedlem af Handelsstandsforeningen. + 3. Hotel Hindø åbner en ny afdeling, saloon Rio Bravo i amerikansk stil. Nyt er, at der er åben til kl. 2. + 4. Ringkjøbingegnens Landboforening havde en særdeles vellykket aftentur med 250 deltagere. + 5. Nu får vi en svømmehal. På en ekstraordinær generalforsamling stemte 15 af 18 for opførelsen. + 7. Tennisklubben har haft kæmpesucces med deres turnering. Blandt deltagerne var der unge fra Australien, Amerika og New Zealand. + Musæet har gravet en sjælden sølvskat frem hos Lars Chr. Holgersen. Møntsamlingen fra 1500-tallet er nu oppe på et antal af 420 eks. + 8. Den dygtige fotograf Jørgen Borg har udstilling i rådhushallen med 300 numre af den vestjydske natur, mennesker og havet på alle årstider i sol og regn. + 9. Turiststrømmen har i år været præget af skandinaver, hollændere og englændere til forandring. + Fjordfesten har som 1. præmie på fjordhæftet et farve-tv til 5500 kr. + 10. Mandag starter forretningerne sommersalget ikke mindst til glæde for de tusinder af turister den skønne sommer har lokket til byen. + 18 nye grunde bag Alkjær Lukke er nu klar til salg. + 11. For at værne om det gamle købstadmiljø med de små, gamle huse bliver Grønnegade den næste, »som skal have en omgang med brosten. + 12. Den gamle handelsskole i Vestergade er af kommunen lejet til socialcenter. + 16. Campingpladsen er fuldt belagt, så selv »det grønne område« syd for pladsen er taget i brug. + Selv den største »madam blå« vil være alt for lille, når gågaden på sin 2 års dag byder på morgenkaffe. + 19. Handelsforeningen steger hel gris på Torvet til glæde for byens borgere, der sparer frokosten. + 21. 200.000 mennesker er i løbet af 14 dage samlet på Holmsborg for at høre forkyndelsen om Jesus. + 22. Landbrugsafgrøderne er i Ringkjøbing og Ribe amter værst præget af den overvældende tørke. + Pavillonen i Schuberts Plantage er nu lukket for bestandig. Et træk af byens historie er nu blegnet. De ældre beboere husker, at man tog derud, når man skulle i skoven. + 24. 30 unge fra forskellige nationer kommer til byen. Rotary står for et 14 dages ophold her og på klitten. + Kommunens kandidat til titlen Miss Vestbane udpeges på Hotel Fjordgården. Beklageligvis har kun 3 meldt sig. + 27. Med cyklen bagpå, så han kunne komme hjem igen, afleverede for 25 år siden G. Bech-Hansen sin første »lille grå« Ferguson traktor. Han træder fortsat flittigt pedalerne, dog ikke af samme årsag. + 28. Ved århundredskiftet byggedes det første turisthotel i Nr. Lyngvig. Gæsterne blev fra Ringkjøbing sejlet over med hjuldamperen »Prins Hamlet«, som hver dag sejlede gæster til Vesterhavet i Nr. Lyngvig og Hvide Sande. + Rideklubben får ny ridelærer. Mogens Carstensen, som tidligere har haft rideskole og ridepension. + 31. Borgmester Niels Skytte reddede formiddagskaffen, da han i dag åbnede Fjordfesten ved at trække de første numre i tombolaen. Han vandt 1h pund kaffe. For første gang gevinst, sagde han.

Sølvbryllup. 3. Tage Ahle og hustru, Esther, Kirksvej 14. Jubilæum: Anne Iversen, Kronager 3, 25 år i Ringkjøbing Bank.

Fødselsdag: 3. Marie Kjelstrup, Kirkebyen 8, 70 år. + 26. Martha Nielsen, Damtoften, 70 år. + 29. Jørgen Mathiesen, V. Strandsbjerg 7, 75 år.

Døde: 1. Jørgen Bjerg. + 15. Marie Stampe. + 18. Kristian Harpøth Johannesen. + 19. Martin Lauridsen. + 20. Johannes Pedersen. + Marie Lund Kragh. + 25. Anne Johanne Kæseler. + 27. Thrige Grønne.

 

AUGUST

1. Der er stor interesse for fjordkapsejladsen. 10 både var mødt denne gang, men desværre var der kun svag vind til sejladsen. + Vægterversene vil igen lyde i gaderne. Det er ca. 100 år siden vægterne var i funktion, men dengang fungerede de samtidig som politibetjente. + 3. Rideklubben har 10 års jubilæum, der afvikles med jubilæumsstævne. Den nye udendørs springbane arbejdes der på for fuld kraft. + 4. Boghandler N. P. Holm er på sin 70-års fødselsdag udnævnt til æresborger i Algade. Fødselsdagsgaven en bog med titlen »Algades Historie« indeholdt 70 pilsnere. + Traditionerne er blevet Fjordfestens styrke. Mange tusinde mennesker oplevede årets vognoptog med de smukt og originalt pyntede vogne. Nævnes skal frisørerne som balletdansere og roklubben med et medlem roende i et badekar. Orkestre fra Skive, Århus og byen livede mægtigt op. + 5. DSB's 100 års jubilæum for den vestjydske længdebane startede i dag med indledning af det 70 mand store hollandske fanfareorkester. Man startede på rådhuset. Et veterantog var kørt op på Torvet. + Gågaden fejrer 2 års fødselsdag med et i formiddagstimerne mægtigt kaffebord. CF-erne brygger kaffen, og der er bagt 4000 kanelkager, som byens borgere er inviteret til. + Falck har haft et utal af udrykninger til løbske halmafbrændinger, hvilket har givet en forrygende travlhed. + 6. På fritidshjemmet bygges der flotte drager hele dagen lang. Onsdag er der stor dragefest med konkurrence om den flotteste. Æren tilkom Richard Lauridsen, 72 år, hans var så flot, at den nu er udstillet til almindelig beskuelse. + 7. Lions Club er opfordret til at støtte Ringkjøbing-Garden. Borgmester Skytte er i gang som udøvende kunstner. Princippet er, at man ikke af egen lomme støtter, men i stedet sætter en aktivitet i gang, der skaffer penge til formålet. + Massesøsætning - De blå Pigespejdere søsatte syv optimistjoller. Samtidig blev A. P. Møllers gave navngivet »Helten«. Der blev takket for det meget store arbejde Chris Pedersen og E. F. Jacobsen havde lagt i restaureringen. + 8. Jubilæumsdamptoget trak i bogstaveligste forstand en ildhale efter sig. På strækningen fra Holstebro og sydpå blev de meget tørre græs- og kornmarker stukket i brand, og efter at Falck måtte rykke ud indtil flere gange, blev toget standset i Varde. På stationen blev toget modtaget med følgende bemærkning fra amtsborgmester Ebbensgaard: »Lad være at rationalisere jer selv ihjel«. Postvæsenets bidrag var en gammel postvogn, der med ryttere og hestevogne kørte rundt i gaderne. Fhv. lokomotivfører Thorvald Hesselberg, 91 år, deltog med iver i arrangementerne. + 12. Vandværket leverer dobbelt så meget vand som normalt i disse dage. Man mindes ikke tidligere så varm en sommer, temperaturen inden døre er henved 40°, så en del handlende har besluttet at lukke i tiden 13-15. + Henrik Garbers var så heldig at vinde Fjordfestens 1. præmie. Et farvefjernsyn. Stor var glæden selvfølgelig i familien. + Det er dyrt at køre ud for stop. 400 kr. måtte en bilist slippe for den forsyndelse. + 13. Klokkespillet på det gamle rådhus var en gave fra borgerne til byens 500 års jubilæum i januar 1943. Kaj Munk satte tekst til klokkespillets melodi. Bollerups Boghandel har ladet fremstille postkort af klokkespillet. En komité med bogtrykker Rasmussen i spidsen formidlede ideen. En borger foreslår en tavle hvorpå man kan læse versene opsat på rådhuset. + Mejeriet kunne ikke følge med i varmen, man er derfor gået over til døgndrift for at dække efterspørgslen. + 14. Kommunen kan i år få et bloktilskud på 19,4 mill., en stigning på 7 mill. i forhold til tidligere. + 18. To drenge afslørede forleden et tyveri i gågaden. De så to turister tage halskæder fra Jacob Andersens forretning. Efter at have fortalt det i forretningen blev de to turister kontaktet. Meget ubehageligt for dem. + 21. Efterskolerne i oplandet, Fjordvang, Brejninggaard og Staby, kan nu melde fuldt hus både nu og til næste år. + 22. 1000 skatteydere skal i skyldig skat for 1974 betale ca. 7,9 mill. kr. + 23. Conrad Wiese fik i bryllupsgave af Indenrigsministeriet udnævnelse til apoteker i Ringe. + 24. Foreningen Melodier vi mindes har givet 17.000 kr. til støtte for ungdomsforeninger. 400 ældre var samlet til festen. + Englænderne Yvonne og Peter Seymour gav en koncert i kirken. Denne var fyldt og begejstringen var stor. + For IV2 år siden blev der sagt nej til P-skiveordning. Nu er den alhgveel kommet. + Foreningen for Boghåndværk holder 20.-30. august udstilling i rådhuset. Hvert år bliver der udvalgt 24 af de bedste bøger, som bliver kommenteret og publiceret på det danske bogmarked. A. Rasmussens Bogtrykkeri har i mange år været blandt de udvalgte. + 25. Vestjydsk Turistkreds har valgt ny formand. Boghandler Børge Andersen blev efterfølger for afdøde bogtrykker Holger Rasmussen. + Brevdueejerne har i år været udsat for lidt af hvert — mistet en del gode duer, men resultatmæssigt prøvet at komme til tops. + 26. Der er 29 millionærer i kommunen. + RIF's unge tog sig af 6 førstepladser ved et stævne i Skive. + 27. Kendt tysk kunstmaler, Clemens Giinther Neuhaus, besøger på 10. år byen. Han er specielt glad for lysvirkningen og de skønne landskabsfarver på egnen. + Turistforeningen for Ringkjøbing og omegn får 60.000 kr. i tilskud fra kommunen. + 28. Ringkjøbing området har tilsyneladende ikke større problem med arbejdsløshed. I alt er der 75 specialarbejdere og 6-7 smede ledige. + Teknisk forvaltning er for tiden ved at kortlægge byen fra luften. + 29. Firma-idrætshallen bliver færdig til tiden, lover formanden. 3750 frivillige arbejdstimer er af 90 mand lagt i arbejdet. + 30. Carl Nissen, Herluf Christiansen og Karl Damgaard har på pelsauktionen i Glostrup placeret sig som de 3 bedste blandt landets ca. 5000 pelsdyravlere.

Fødselsdag: 6. Arkitekt Nic. Andersen, Vingevej 12, 60 år. + 14. Agnes Doileiis, Holstebrovej 19, 75 år. + 20. Inger Christiansen, Damtoften 4, 80 år.

Døde: 1. Chresten Sønderby Iversen. + 3. Alfred Gravesen. + 11. Ib Salomonsen. + 16. Isak Poulsen. + 20. Marie Møller. + 23. Ane Marie Pedersen.

 

SEPTEMBER

2. Glarmester Erik Gadgaard blev årets fuglekonge ved skydning i forsvarsbroderforeningen. + Byrådsmedlem Dalgaard-Knudsen åbner den nye springbane ved Vestjydsk Ridecenter. Samtidig har klubben 10 års jubilæumsstævne. + 4. 2 elever fra Ringkøbing skole, Ulla Larsen og Mikael Gylling Nielsen, fik hver 200 kr. overrakt fra skoleinspektør Bøgners sportslegat, trods det de ikke var »stive« i gymnastik. + 5. Byrådet skal udforme et oplæg til regionsplanlægning. Vi ønsker kun at fremme industrien til en vis størrelse. Vi bryder os ikke om et »Danfoss-eventyr« siger formanden for faste ejendomme. + Handelsskolen er tilmeldt 308 elever, der fordeles i 7 grupper. + 100 jyske registrerede revisorer fra hele Jylland samles til revisordag og -aften på Hotel Fjordgården. + 6. Kommunen begynder vinterens beskæftigelsesarbejde for pensionister med aktivitet i forskellige færdigheder. + Ørredfabrikken Skandia har haft mange problemer på grund af varmen. Siden sommerferien har 35 mand ikke været på arbejde. + 9. Amtsborgmester Ebbensgaard beroligede skatteyderne med at amtskommunen bliver én af de billigste i 1976. + Den nye marina ved havnen vil koste ca. 1 mill. kr. Den ventes allerede taget i brug, når den halve mill. er investeret. + 11. Teaterforeningen havde den store glæde at kunne melde fuldt hus til det gamle Hostrup-stykke »Eventyr på fodrejsen«. + 12. Musæet får et a conto tilskud fra kommunen på 50.000 kr. til driften i året 1975-76. + På Turistforeningens generalforsamling er der valgt ny formand, Hans Jørgen Eriksen. Desuden valgtes der til bestyrelsen repræsentanter fra oplandets byer. Der blev udtalt stor glæde over, at kommunen nu har konstateret, at der er brug for en svømmehal i byen. Regnskabet blev fremlagt. Det balancerer med et beløb på 166.726 kr. + 13. Ib Buchs udstilling i rådhushallen af meget smukke billeder fortsætter. Ib Buch er Ringkjøbingdreng. + A/S Ribo har efter arbejdsløsheden ca. 90 °/o af produktionsapparatet i gang igen, trods dette er der fra 1 til 4 måneders leveringstid på specialvinduer. + 15. Tidligere havnefoged Mogens Jensen er død i en alder af 78 år. Efter at have været ansat i VBV, blev han havnefoged og toldopsynsmand, hvilke embeder han passede til sin død. + 15. Atter i år var Ringkjøbing-eleverne helt på toppen til det store atletikstævne. For 4. år i træk vandt de ældste fra Ringkjøbing Skole, mens de yngste fra Alkjærskolen hjemførte sejren for 3. år i træk. + 16. Irene Sørensen har oprettet en byttecentral for brugt børnetøj. En glimrende idé. + 17. De vanskelige forhold for virksomhederne har givet sig udslag i mindre interesse for egnsudvikhngslån. + Ved økumenisk gudstjeneste i Odder blev der af sangeren Peter Sand (Ringkjøbingdreng) fremført 2 nye melodier til tekster af Brorson. En tysk digter Gerhard Wichel var så begejstret for melodierne, at han vil oversætte flere Grundtvigtekster til Sands melodier. + 18. Der er i 1974 udstedt 1095 nye førerbeviser. Lidt mindre end i 1973. + Liberalt Oplysningsforbund tilbyder 26 forskellige kurser under mottoet »Hverdagens arbejdsproblemer«. + 19. Byen bliver nu mere handicapvenlig, idet der bliver små nedkørsler ved de forskellige vejkryds. Et længe næret ønske fra de, der færdes i kørestol. + Privatboligen i den tidligere Falckstation er blevet stillet til rådighed for KFUM- og K spejderne. + Opgørelse over aktieselskaber viser, at der var 52 i 74-75, som havde en samlet indkomst på 21.768.000 kr. + 20. Lions Club gør klar til auktion i rådhushallen, hvor der har været udstilling af ting skænket af 6 kunstnere og 23 amatører. Pengene er beregnet til Ringkjøbing-Garden til uniformer. + 8 roere har gæstet »Ruder Rige« i Berlin, som tak for et besøg af den tyske klub i pinsen. + 24. Uno-X servicestation er solgt for 1 mill. kr. Den tidligere ejer, Erik Bank Jacobsen, rejser til Sydafrika. + De 16-17 årige får 570.495 kr. Det er ungdomsydelse fra juli til april 1976. + 25. Lions Club's auktion i rådhushallen til fordel for Ringkjøbing-Garden gav 9000 kr. For dette beløb kan gården få 9 uniformer. + Direktør Morten Sørensen er død, 80 år gammel. Han var direktør for Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro jernbane. I fritiden var hans store interesse kommunalpolitik og han havde i flere år været medlem af byrådet. + 26. Uden kørekort, kassabel bil og falske nummerplader, det er et kup at standse en sådan bilist. Han var under 17 år og blev sendt til spiritusprøve. Desværre var den unge mand fra byen - ingen særlig god reklame for byens ungdom. + 27. Installatør Meinertz Olesen bliver 60 år 1. oktober. Efter, som han selv fortæller, en beskeden start har han nu 45-50 medarbejdere. Foruden en stor butik har han værksted på havnen. Der er værksted for elektronik, VVS-afdelimg samt afdeling for skibsinstallationer. Ligeledes har han en stor afdeling i Hvide Sande. Han glemmer ikke at fremhæve, at hans dygtige kone har været med i arbejdet fra begyndelsen. +. 27. Trods større konkurrence ser det ud til rekordsæson for RIF's gymnastikafdeling. 350 er i den første uge startet på holdene. + 30. Hos Erik Andersen, Birkevej 7, styrtede en 10 m høj byggekran ned og anrettede skade for mange tusinde kr. Heldigvis kom ingen mennesker til skade.

Guldbryllup: 15. Laurits E. Rohde og hustru, Helga, Vasevej 9.

Sølvbryllup: 12. N. Jeppesen og hustru, Jenny, Rindum. + 16. Harry Flytkjær og hustru, Laura, Skolevænget 3. + 17. Kristian Sørensen og hustru, Margot, Vibevej 1.

Fødselsdag: 1. Signe Madsen, Vejskillingen 7, 70 år. + 5. Kristian Skovmose, Vejskillingen 6, 60 år.

Døde: 1. Aksel Harpøth. + 2. Hans Husted. + 3. Laurine Due Ring. + 4. Anna Olesen. + 6. Mogens Jensen. + 7. Aage Brandt Sørensen. + 24. Morten Sørensen.

Til top