Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1977-78

Man dansede meget i det gamle Ringkjøbing

Overalt i Danmark har der altid været danset. Dansen har varieret fra egn til egn, og her har Ringkjøbingegnen ikke mindst gjort sig gældende op igennem årene. Dansen har jo som bekendt ændret rytme og karakter, men det samme har stadig været gældende: alle har med glæde og interesse villet danse.

Selskabsdansene begyndte så langt tilbage som i 1800-tallet med de første kunsttrin og turdanse, der ikke mindst gennem årene viste en kolossal fremgang og udvikling. Det gjaldt vals, galop og polka. Danselærerne meldte sig her og der i byerne, og unge af begge køn lærte at danse. Når de unge mænd vendte hjem fra soldatertjeneste bl.a. fra København, havde de lært adskillige nye danse fra deres besøg på de københavnske danseboder, og disse danse blev så videre-bragt til hjemegnen.

Ringkjøbing har næppe været tilbagestående, hvad angår dansens glæder. Allerede i 1800-tallet hedder det herom, at der afholdtes 3 til 4 baller om vinteren. Der er ikke grund til at tro eller mene, at man i datidens Ringkjøbing levede et liv isoleret fra det øvrige land. 11835 blev der stiftet en balforening i byen, der må antages at have haft et pænt medlemstal. Foreningen virkede i mange år og fik ved sit 50 års jubilæum en fane, der siden er havnet på Ringkjøbing museum. Vi har hørt meget om ballerne i gamle dage, hvor herrerne svingede damerne således rundt, at man ikke alene blev træt og forpustet, men også svedte så meget, at det ikke var ualmindeligt, at herrerne havde flipper med til udskiftning i løbet af aftenen. Udover de ordinære balaftener har balforeningen indbudt til underholdning med påfølgende karneval og fastelavnsløjer. Underholdningen kunne også forme sig på den måde, at der blev indledt med en dilettantkomedie og derefter blev der danset. For dem, der ikke kom i balforeningen, var der lejlighed til at gå til månedsbal på Gæstgivergården (nu Hotel Ringkjøbing). Disse arrangementer var også til stor glæde for børnene, der her kunne danse fra kl. 5 til 9, hvorefter de voksne fortsatte. De ordinære månedsballer blev afholdt i tiden 1. oktober til 1. april.  Gæstgivergaardens vært var i årene omkring 1850 N. C. Mathiesen. Han gjorde på den tid meget for byens borgere med arrangement af underholdning og dans såvel indendørs som i Gæst-givergaardens have, også kaldet lunden.

I årene før 1900 blev der oprettet en del foreninger i Ringkjøbing med forskellige formål. Alle disse foreninger optrådte ofte som festarrangør, hvor dansen nu og da førte an i det selskabelige. Karnevalstiden var blandt andet en udmærket anledning til at slå sig løs. Når der skulle være bal, eller der var årlig fest i en eller anden forening, spiste man altid først en god middag med vin til, hvorefter der blev danset. Det siges, at folk dengang gik mere ud at spise. De mange spisesteder i dag er nok bevis på, at den tid igen er vendt tilbage. Ved foreningsfesterne gik det mange gange stilfuldt til. Hverken damerne eller herrerne kunne danse uden handsker, og det var som regel en balinspektør, der valgte dansene og i det hele taget sørgede for, at alt gik rigtigt til.

I gamle dage var der i øvrigt ikke mange udflugtsmuligheder for ringkøbingenserne. At leje køretøj var dyrt, og da pengene for mange mennesker var små, opstod tanken om at finde et fristed ikke så langt fra byen. En kreds af byens borgere fandt allerede i 1868 stedet oppe ved Vonåen. Stedet kom til at hedde Sommerlyst. Her samledes sommertiden igennem byens familier uden hensyn til rang eller stand, som man siger. Sommerlyst blev og har været til stor glæde for mange gennem årene. De fleste af Sommerlysts medlemmer var håndværkere og handlende, som foretrak at tage en svingom under frie former ude i naturen. Det kunne dog hænde, at foreningen Sommerlyst afholdt en festaften om vinteren på Hotel Ringkjøbing. Foreningen afholdt således i februar 1895 maskebal, hvor der endog var en syjomfru til stede i damegarderoben.

Grundlovsdagen for mange år siden var en stor festdag i byen, hvor der blev danset på livet løs i anlægget. Det var også i anlægget, at det dengang eksisterende skyttelaug efter præmieuddeling og middag i Mogens Knudsens telt på plænen sluttede en animeret og vellykket festdag.

Der har været danset i Ringkjøbing igennm årene, så snart en anledning kunne findes, og ikke mindst hos byens gæstgiverier har det på markedsdage gået festligt og fornøjeligt til med dans til den lyse morgen.

En ting, man ikke må glemme, er, at til dansen hører der musik, og her har Ringkjøbing intet manglet i så henseende. Befolkningens behov for musik er altid blevet opfyldt, og spillemændene her på egnen var lige så dygtige som andre steder i landet. Mange af dem er i dag glemt, men en iblandt de mange, der vil blive husket, er spillemanden Ole Kjær. Kjær, som var født i Humlum i oktober 1807, lærte væverfaget, men musikken var hans et og alt, og han lærte hurtigt at spille violin, som han blev meget dygtig til. Det siges, at han desuden kunne spille på 14 instrumenter. Udover han underviste i musik, var han meget efterspurgt ved festlige lejligheder. Som komponist har han skrevet mange melodier, der den dag i dag spilles overalt. Han opnåede at blive landskendt, inden han døde i december 1841.

En kendtmusiker i datidens Ringkjøbing var også Hans Gravesen. Han er født i Ringkjøbing i 1801 og blev udnævnt til at være stadsmusikant i byen, som det dengang hed. Hans Gravesen var af uddannelse sadelmager, men blev i 1826 organist ved Ringkjøbing kirke. Gravesen, der fik tilnavnet »gnisten«, havde 11 børn, hvoraf Georg Gravesen, født 1840, og Carl Chr. Gravesen skal nævnes. De var begge - som faderen - musikbegavet. Carl Gravesen, som var udlært urmager og med forretning i byen, læste senere til tandlæge og flyttede til København, hvor han fik en god forretning. Hans interesse for musikken delagtiggjorde han i Frivilligt Drenge Forbund, hvor han sad i det udvalg, der senere fik gennemført, at samtligt korps i landet skulle have musikorkester. Georg Gravesen ernærede sig som skomager i byen, men efter faderens død i 1868 og indtil 1906 var han musikdirektør i Ringkjøbing. Det at være musiker på den tid kunne godt være lidet lønnende, idet man ofte spillede til den lyse morgen, hvorefter man kunne gå hjem med 10 kr. for sin medvirken. Georg Gravesen måtte på grund af sygdom holde op i 1906.

Efter at Georg Gravesen havde lagt taktstokken, blev det musikdirektør N. Hauge, der kom til at levere musikken i byen. Han kom fra Tistrup og var ud af en spillemandsslægt. Hauge var en dygtig mand på sit felt, som også gennem årene har uddannet mange elever.

Da Hauge i slutningen af 1920'eme forlod byen, har flere forsøgt sig, men Ringkjøbing var ikke mere stedet, der kunne give en musikdirektør et levebrød. Det blev nu udenbys orkestre, der gjorde sit indtog i byen. Men hvorom alting er, musikledsagelse til dansen er og vil til alle tider være en nødvendighed.      Bernhard Bennedsen

 

1977

OKTOBER

1. Når Danmark i dag lukker dørene efter de sidste sommergæster, kan vi konstatere, at turistsæsonen 1977 har været over forventning. Trods en alt for normal dansk sommer med regn og blæst og lidt solskin ind imellem, kan både hoteller og sommerhuse melde fuldt hus langs de danske kyster. * Som led i Vestbanens forbedring har 30 DSB-folk indledt udskiftning af sveller på strækningen Holstebro-Ringkjøbing. På et døgn kan der udskiftes 500 sveller, så forbedringen vil hurtigt vise sig. * Hertz, Kirk og Nygaard holder modeshow i Vesterhavshallen. Den nye mode præsenteres af professionelle mannequiner og dressmen. For at gøre aftenen endnu mere festlig er der underholdning af Birgit Lystager, Peter Belli og el-organisten Tommy P. * Landsjagtforeningen og Strandjagtforeningen arrangerer aftenskolekursus i natur- og vildtpleje. Eleverne går op til den tvungne jagtprøve med jagtkonsulent Ahlmann Olesen, Ulfborg, som eksaminator. * Nu er det kursustid, og Ringkjøbingegnens Landboungdom holder pløjekursus. Af deltagerne skal der udtages 2 til amtskonkurrencen. * Kommunen har opdaget, at der igen kastes haveaffald på fjordarealet ned for Poppelvej. Kommunen vil i første omgang fjerne dette, men da det er strengt forbudt, vil der ved gentagelse vanke klækkelige bøder. * Problemet med en motorbane for de unge skal nu løses. Borgmester N. Skytte, formanden for ejendomsudvalget, Sv. Aa. Faurbye, amtsplanlægger Erik Nørgaard og en repræsentant for ungdomsringens knallertsektion holder møde om sagen. Ca. 100 unge deltager også i mødet. * 3. Bygningsmestre indgiver nu anmeldelse om sort arbejde. Efter at have konstateret, at et helt hus er opført som sort arbejde, er alle medlemmer i amtet blevet underrettet og opfordret til at indgive anmeldelse om * måneskinsarbejde«. Disse vil så blive videregivet til de respektive fagforeninger, bygningsmyndigheder, ligningsmyndigheder og toldvæsenet. * Alkjærskolen og Ringkjøbing skole deltog i landsmesterskaberne i gymnastik og fik den hæderlige placering som nr. 4. Gymnastikken blev afholdt i Sønderborg. * Henrik Toft, Staby, der af venstrevælgerforeningen er nyvalgt kandidat til folketinget, vil nu starte sine foredrag bl.a. om Venstres landsmøde i Aalborg. * Gartner Josefsen standser salget af frugt- og grønt. Han mener, at statens indgreb for kartoffelsalg er gået for vidt. Efter de nye regler skal kartoflerne gennem en sorteringscentral, hvilket vil bevirke, at de bliver mindst 3 uger gamle, og han mener, at kunderne helst vil have helt friske varer. * Danske Folkekors Børnekor, der er landets største korsammenslutning, afholder stævne i weekenden på Alkjær skole. I stævnet deltager ca. 250 børn. * 4. Ringkjøbing skole får pr. 1. november 2 nye lærere. Det er Marianne Due Nyborg og Else Marie Lodberg, Hvide Sande. * AOF-formanden Anton Pedersen mener, at påstanden om sort arbejde mildest talt er overdrevet og at mestrene først skulle feje for deres egen dør, hvad han så mener med det. * Ragna Tang starter nu træningen af folkedanserne rundt i sognene. Til opvisningsholdet, der skal repræsentere til sommer, er der 40 deltagere. Dette skulle gerne udvides til 50. Sidste sommer var holdet ude at svinge skørterne 50 gange, og årets højdepunkt var opvisning i Ungarn. * Ringkjøbing Bloddonorkorps indbyder til den årlige festaften i ROFI-Hallen. At være bloddonor er frivilligt, og det er ganske imponerende at landets sygehuse kan dækkes, da der gennemsnitligt anvendes 1000 donorer i døgnet. Sygehuset her disponerer over 1007 donorer. * 5. Ringkjøbing Ungdomsskole tilbyder igen de unge gratis at tage et knallertkørekort. Dette er endnu ikke tvunget, men bliver det sandsynligt i løbet af kort tid. * Gunnar Kristensens kennel er blevet udvidet, så han nu har plads til 80 hunde. Ligeledes har han fået en lille butik, hvor man kan købe lækkerier til hundene. Kennelen er et søgt sted. I sidste weekend var der 200 gæster. * En omfattende sag om sort arbejde er ved at havne i retten. Skatteinspektør Børge Andersen mener dog ikke, at skattevæsenet har store muligheder for at komme dette til livs. * Et nye ugeblad er dukket op i byen, således at der nu er to. Vel nok lidt rigeligt for så lille en by, da det jo er de samme kunder, der skal tegne annoncerne. * Røde Kors konstaterer, at »markedet« for førstehjælp er dækket. Ved det averterede kursus meldte der sig kun 12 deltagere. * 6. Radioens drengekor gæster byen. Koret er elsket overalt, hvor det kommer frem. De har været på turné mange steder i Europa, i USA og i Canada og alle steder er de blevet modtaget med begejstring. Man forventer så stor tilslutning, at arrangementet er henlagt til Vesterhavshallen. * Folk begyndte at granske deres samvittighed, da de så radioens pejlevogn i byen. Det var dog ikke for at finde sortseere, men for at opspore støjkilder, så man kan endnu nå et få ren samvittighed inden den næste gang kommer til byen. * 7. Bent Kjærgaard starter en herretøjsforretning i Algade. Det bliver den 4. i branchen. Kjærgaard, der er Ringkjøbing-dreng og har fået sin uddannelse hos J. C. Kirk, mener, der er grundlag for forretningen, da der også dengang var 4 af den slags forretninger. Kjærgaard vender nu »hjem« til Ringkjøbing efter at have arbejdet i forskellige byer og haft forretning i Ølgod. * Operation Mærkning synes nu at være gået helt i stå. Operationen går ud på, at man hos politiet kan låne usynligt blæk eller gravørpenne til at mærke sine kostbarheder, så de lettere kan findes, hvis der er begået tyveri. I hele politikredsen har kun 14 meldt sig. a 8.Godt at politiet ikke har ligeså travlt hver dag som natten til lørdag. På meget kort tid indtraf uroligheder i byen, et færdselsuheld i Staumng, en bilbrand i Aadum og anholdelse af en spirtbilist. * Mindst 10 % af kunderne i pengeinstitutterne har endnu ikke meddelt deres CPR-nummer. Dette skal gøres for ikke at få spærret deres konto i pengeinstitutterne den 1. oktober. Endnu mangler der 10 % af kontiene. * Folk har sparet, men vi vil lære dem at spare endnu mere. Det er fjernvarmeværket, der siger det og vil til formålet holde åbent hus med en mindre udstilling af interesse for fjernvarmeforbrugerne. * På skolen er man meget tilfreds med, at det er lykkedes at skaffe plads i erhvervspraktik til 118 elever. Skolen retter en stor tak til erhvervslivet for den velvillige indstilling til større åbenhed i forholdet skole/erhvervsliv. * Folks glemsomhed er i tiltagende, erklærer politiet i byen. Hver 3. måned bliver der holdt auktion over hittegods. Mange auktionsgæster finder deres bortkomne ting der, og kan selvfølgelig mod dokumentation få dem tilbage. * 9. Stenhuggermester N. P. Nielsen bliver 60 år. Han er en af byens kendte og dygtige håndværkere. Dette manifesterer sig i alle de tillidsposter, der er overdraget ham. Den fornemste post er vel Stenhuggerlaugets, hvor han i 26 år har været formand og deraf 8 år som oldermand. Som politiker har han været meget aktiv i Den konservative Vælgerforening. * 10. Politiet håber, at terroristjagten på Holmsland vil sætte skub i rigspolitiets bestræbelser for at indføre døgnbetjening på politistationen. * Holmsland er den kommune i landet, der har den laveste trækprocent med 16,0 mod Tinglev i Sønderjylland med 26,3 procent. En kolossal forskel i skattebyrden. * Ringkjøbingegnens Andels Grovvareforening har et fint regnskab med en formue på 3 mill. kroner. * Mange spørger, hvorfor de selv skal sætte husnumre op, og hvorfor de skal være blå/hvide. Svaret fra stadsingeniøren er, at det vil lette meget, hvis nummereringen er ensartet. * Velkommen igen til Ringkjøbing, lød det mange gange til Bent Kjærgaard og hans hustru, da de med en reception åbnede deres nye forretning i Algade. Da begge er født i Ringkjøbing var der mange gamle kendinge blandt gæsterne. * Gennem de seneste 3 år har pens. bankfuldmægtig B. Bennedsen, tidligere Ringkjøbing Landbobank, berettet om detgamle Ringkjøbing i en lang række strålende artikler i Ringkjøbing Amts Dagblad. Mange har opfordret ham til at lade disse udgive i bogform, og nu bliver det til alvor. Sammenslutningen af lokalhistoriske Foreninger har ved konsulent, seminarielektor Verner Bruhn sagt god for artiklerne, der er erindringsbilleder om byen og dens borgere tilbage til ca. 1910. * 11. Fjernvarmeværket har valgt et godt tidspunkt at tilbyde sine forbrugere gode råd om at spare på varmen. På generalforsamlingen ymtede man om, at prisen formentlig skulle forhøjes 25 %, når de nye priser skulle fastsættes. * Guldalderklubben havde mandag en strålende dejlig eftermiddag, hvor redaktør Ingemann fortalte om digteren Nis Petersen, hans liv og livssyn. Forskningen af hans digtning og forfatterskab var foretaget af flere, der var kommet til forskellig resultat. Professor Hans Brix betegnede Nis Petersen som løgneren. I en doktorafhandling af rektor Jørgen Andersen påviser han at digteren aldrig glemte den kristne påvirkning han som dreng fik af sin mormor. Nis Petersen døde ung, efter et bevæget og voldsomt liv, præget af drik og oprør, som et troende menneske. Han var fætter til digterpræsten Kaj Munk. * Handelsforeningen har taget initiativet til at få lavet 500 malebøger for børn med tegninger fra kendte steder i byen. Foruden beskæftigelse skulle børnene medvirke til, at børnene lærte byen bedre at kende. Bøgerne kan fås i alle forretninger, der er medlemmer af Handelsforeningen. * Anker Hedemark, Rindum, tog ca. 40 mennesker med på en spændende tur til Thailand. Med foredrag og lysbilleder formåede han at give et indtryk at den enorme kulturforskel, der er mellem Danmark og Det fjerne Østen. Hedemark undersøger på forhånd alt hvad han kan finde om det land, han rejser til og kan således fortælle mere interessant, når han kommer hjem. * De 15 udstillere af parcelhuse, der var med i »Solbyg 77« er glade for resultatet. Af de 15 huse, der var udstillet, blev de 9 solgt og der blev underskrevet slutsedler på opførelse af huse magen til dem, de viste. Håndværkerforeningens formand, Jens Byskov, var primus motor i foretagendet. * Provinsens Is- og Konfekturehandlerforening holder »sødt« årsmøde og generalforsamling på Hotel Fjordgården. Samtidig holdes der desuden 35-års stiftelsesfest. * Vi møder tit en påstand om, at kristendommen er noget surt og trist, men det er ikke rigtigt. Kristendommen tager ikke glansen af livet, tværtimod higer et menneskehjerte efter fred og glæde. Udtalelse af missionær Johan Hansen, Bramminge, ved indledningen til de unges uge, der holdes på Borgen. * 12. Sven Astrup Hansen, en bror til murermester og typograf Astrup Hansen, søgte i 1951 til Sverige, da der var arbejdsløshed i Danmark. Han blev beskæftiget som buschauffør, men er siden gået over til at blive lægprædikant. Som sådan er han stadig ungkarl og passer selv sit hus og sin 12-årige kat. * Benzinkrig har sænket literprisen 18 øre. Gulf Servicenter startede og så er de andre selskaber næsten tvunget til at følge efter. Nu er det så spændende, hvem der kan holde længst ud. Efterhånden er der 4 firmaer med lavpris. * Sognepræsten i Hee mener ikke, at superaktive medlemmer i menighedsrådet er ubetinget gode. Menighedsrådet bør ikke gå ind i kirkeskoler, dåbsundervisning m.m, men holde sig til gudstjenestens ydre rammer. * 13. Fiskerne bryder nu helt med Miljøstyrelsen i okkersagen fra fjorden. Centralforeningen af vestjydske Fiskeriforeninger og Ferskvandsfiskeriforeningen opsiger samarbejdet ved et brev til miljøminister Niels Mathiassen. I brevet er brugt så stærke ord som aftale- og løftebrud. Der er voldsomt røre om sagen, da fiskerne først fik besked 8 dage efter at en endelig udtalelse var vedtaget af Amtsrådet og Miljøstyrelsen. * Politiet udvider færdselskontrollen effektivt i de travle trafikdage i skolernes efterårsferie. Nu tager man også helikoptere til hjælp i overvågningen af trafikken på landevejene. * Kunstforeningen havde en stor aften på Hotel Ringkjøbing, hvor Niels Hausgaard sang, spillede og reciterede. Der var mere end 100 tilhørere. * Kristeligt Folkeparti havde arrangeret aften på Højskolehotellet. Folketingsmedlem Inger Stilling talte om emnet * »Dit barn - dit ansvar«. En børnehave kan aldrig erstatte et hjems ansvar for børnene og man skal ikke tage ansvaret fra hjemmet. Dette var aftenens foredrag. * Ringkjøbing Amts Dagblad stiller sig altid velvillig overfor besøg på bladet. Denne gang var det børnene fra Fritidshjemmet, der fik lov at se, hvordan man laver en avis. Mange foreninger benytter sig også af bladets velvilje. * 14. Lånemulighederne forbedres for håndværkere eller mindre industrivirksomheder, der har planer om at starte på bar bund i Vestjylland. En lovændring gør det muligt at låne op til 450.000 kr. til start. * 15. Hele Algade er samlet i en protestskrivelse til manufakturhandler L. Hertz mod at anvende de tidligere, af bager Klokker ejede lokaler, til udstilling. * Lav en levende forretning« hedder det i skrivelsen. Man mener, at de døde udstillinger er til skade for handelslivet som helhed. Protestskrivelsen er også sendt til Ringkjøbing Bank, der ejer ejendommen. * Der er mange ledige stillinger i »jernet« her på egnen og fagforbundet vil nu undersøge, hvorledes man kan få ledige fra andre egne af landet hertil. * Interessen for jagt er meget stor. Ca. 50 var mødt til det nye kursus, der starter i denne uge. * Gårdejer Frode Agergaard i Hover vil for tredie år så majs. Avlen de sidste to år har været så tilfredsstillende, at der bliver sat spørgsmålstegn ved, om det skal være roemarkernes afløser. * Man er overrasket over de usædvanlige få klager, der har været efter 16. vurdering. De fleste klager kommer fra sommerhusejere. * 17. Der er nu ansat fast socialrådgiver på sygehuset. Solvejg Jensen er den halve dag på sygehuset og den anden halvdel på amtets revaliderings- og pensionsafdeling i socialcentret. * Den nye forstander for Fjordvang Ungdomsskole er nu udpeget. Det blev lærer Peter Pedersen fra Bovrup i Sønderjylland, der blev den foretrukne blandt 17 ansøgere. * 18. 200 var mødt i Vesterhavshallen for at høre Radiodrengekoret synge. De blev ikke skuffede. Drengene sang i lVi time både på dansk, engelsk og israelsk og gjorde det med stor sangglæde under ledelse af Henning Elbirk. * 5 fra Ringkjøbing Svømmeklub har bestået den store livredderprøve, hvilket er en virkelig præstation. Prøven består bl.a. af 1000 meter fri svømning efter at være sprunget i vandet fra 3 meters højde i fuld påklædning og derefter afklæde sig i vandet. 300 meter fri svømning påklædt, dykning og bjærgning samt frigørelsesangreb. * 19. Danmarks Filatelist Union afholder frimærkeauktion på Hotel Fjordgården, hvor Ringkjøbing og Omegns Frimærke- og Møntklub er vært. Det dyreste frimærke blev udbudt til 400 kr. Det var fra Grønland. * Benzinprisen er under benzinkrigen faldet yderligere 12 øre, så den i løbet af en uge er nedsat med 30 øre. * 20. Det er ikke altid let at finde navne til nye veje. I Rindum er man gået over til fuglelivet idet de nye veje kommer til at hedde: Bogfinkevej, Grønsiskenvej, Kærsangervej, Solsortevej og Skovduevej. * Kommunen har bevilget ekstra 300 medhjælpertimer til arbejdet i den kommunale ungdomsskoles klub. * Det blev på byrådsmødet i går endelig vedtaget, at de 60 huse på arealet ved Ringvejen skal have fjernvarme. Problemet løstes ved at Fjernvarmeværket bygger en trykforøgelsesstation i forbindelse med værket på Kongevejen. * Falck har mange forskellige opgaver. Sidst har de trukket en plov fri. Denne lå ca. 50 meter ude i fjorden. * Socialstyrelsen har ingen indvendinger mod kommunens sociale planer for årene 1978-1983. Det er rart at få det at vide, sagde borgmesteren, idet der jo har været rejst en del kritik af kommunen fra visse borgeres side. * 350.000 kr. er af byrådet frigivet til en ny hovedkloak i det kommende boligområde vest for Sdr. Ringvej. * Havnen gav i 1976 et undeskud på 536.000 kr. på grund af de nye, store investeringer. * 21. Redningshundenes antal er på vej til en fordobling hos CF. 5 hunde er uddannet og træning af yderligere 5 er påbegyndt. * Der bliver flere parkeringpladser i byens centrum i forbindelse med W. Meinertz Olesens køb af naboejendommen Algade 8. * 22. Ungdomsskoleinspektør i Ringkjøbing, Axel Moe, skal den 1. november deltage i et møde med egnens ledere i gymnastik- og ungdomsforeninger, der påstår, at de kommunale ungdomsskoler er konkurrenter til dem. * I disse dage er det et år siden menighedsrådet startede en besøgsordning for at råde bod på ældre medborgeres ensomhed. Ordningen virker som den skal til glæde for de ældre og * besøgsvennen«. I øjeblikket er der 16 enlige og ægtepar, der modtager besøg, som foregår efter aftale, så ikke nogen skal sidde og vente forgæves. * 25. Museet har fået et nyt alarmeringssytem, der er meget effektivt. Det er så følsomt, at selv en sommerfugl på afveje kan udløse alarmsystemet. Dette bevirker, at museet kan få flere spændende ting tilbage fra Nationalmuseet i København. * Lørdag eftermiddag indleder Ringkjøbing Amatør Bokseklub sæsonen med stævner, der afvikles i Vesterhavshallen. Man forventer, at det bliver et stort stævne. * Beboerne på Alkjærhøj er utilfredse med, at vejen, der er normeret som villavej, er blevet til en gennemfartsvej de 21 timer i døgnet. Man blev enig om at henvende sig til teknisk udvalg om at få trafikken begrænset. * Den nystartede Vestjydsk Bicykelklub starter allerede i weekenden træningen. Prøveløb i de forskellige byer i amtet har fundet interessen for en sådan klub tilstrækkelig. * Ringkjøbingegnens Folkedansere er vel en af de foreninger, der kan samle flest medlemmer til deres aftener. Der var således 250 til høstfest. * 26. At restaurere den gamle bykerne er en nok så kostbar sag. Brolægningen i Grønnegade, som nu er ved sin afslutning, koster således 400.000 kr. * SID i Ringkjøbing har fået ny formand. Det er Arne Nielsen, Højmark, der efter et rejseliv i 22 år som montør, afløser Valther Pedersen, der fratræder på grund af alder. * Udtalelser fra arbejdsminister Svend Auken tyder på, at fagforeningen snart får indflydelse på arbejdsformidlingen igen. Det skulle især komme ældre uden job til gode. * Om 5 år kan fisk leve i alle vandløb i amtet. Fiskene er lige så pålidelige som måleinstrumenter for vandets forurening. Mange millioner kroner er sat ind på at forbedre forureningen i vandløbene, men det varer nok 5 år inden spildevandsplanernes gode mening er forenet med praksis. * 27. Så er man begyndt at tænke på byrådsvalg. Socialdemokratiet er i tvivl om de vil møde med een eller flere lister. * ROFI-Hallen bliver rammen om et større hvalpekomsammen i weekenden. Det er Schæferhundeklubben, der er arrangør og indtil nu er der anmeldt 90 hvalpe. Hvalpebedømmelsen er noget helt nyt. * Rindum Menighedsråd har besluttet at hver konfirmand skal have »Det nye Testamente« som gave ved konfirmandundervisningens slutning. * Amatørforskeren Frede Melhedegaard, der forsker i solenergi, har anonymt fået 5000 kr. * Jeg føler dette som en meget stor moralsk opbakning, så har mit arbejde gennem årene ikke været helt spildt. * 28. Socialdemokratiet advarer stærkt mod borgerlisters vækst til det kommende kommunevalg. Nu mener de at have mulighed for at kunne præstere 3 lister. * Det er lykkedes Ringkjøbing Amatør Bokseklub at samle 30 boksere til sæsonens første stævne, der afvikles i Vesterhavshallen. * Bagermester Ernst Dethlefsen er udnævnt til æresmedlem i Bagerlauget for Ringkjøbing Amts søndre Del. Æresbeviset blev tildelt som påskønnelse af hans store faglige indsats. * To af de socialdemokratiske byrådsmedlemmer har besluttet at forlade byrådet. Det er Svend Aage Faurbye, der har været i byrådet i 20 år og Helmar Sørensen.  * 29. Dambrugerne på Ringkjøbing-egnen bliver nu selv med til at holde kontrol med forurening af vandløbene. Dambrugsejerne skal selv foretage målinger, der så skal sammenholdes med amtets, og man håber på denne måde tidligere at kunne konstatere forureninger. * Englandsfarerne har travlt med at samle penge ind til deres sommerferietur. De gør et ekstra fremstød for at få solgt det træ, de har fået af RIBO og foruden papirindsamlingen er de nu i gang med salg af grønt til dækning af roserne. Der er mere end 100 elever fra skolens 9. årgang, der håber at komme afsted. * 30. Politiassistent Niels Peter Møller Jensen bliver 60 år. Han kom til politiet her i byen i 1960 og hans arbejde bliver betegnet som meget anerkendelsesværdigt. * 31. Ringkjøbing Gården fik i den forløbne weekend en stor oplevelse. De havde fået invitation til at spille ved et internationalt stævne i Bremerhaven. Der var både engelske og tyske militær- og politiorkestre samt den amerikanske hærs Europa Band, så det kunne nok tage pusten fra vor lille flok. Centrum for stævnet kunne rumme 3500 mennesker, og der var fuldt hus de 3 dage opholdet varede. De fik unge, tyske venner, og man konstaterede endnu engang, at musikken forener over landegrænser.

Bryllup: 1. Kirsten Larsen (d. af Ernst L., Enghavevej 40) og Peter Bune, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 11. Hugo Sønderby Jepsen og hustru Sonja, Damtoften 5. * 12. Aksel Hastrup og hustru Marie, Holstebrovej 52. 15. Chr. Aage Bach og hustru Anna, Mejlby, Rindum.

Jubilæum: 1. Bankprokurist Verner Benjaminsen, 25 år i Ringkjøbing Bank.

Fødselsdag: 5. Anna Kirstine Nielsen, Østergade 18, 70 år. * 9. Stenhuggermester N. P. Nielsen, Østergade, 60 år. * 13. Kitty Bangsgaard, Damtoften 13, 60 år. * 15. Stenhugger C. O. J. Meyer, St. Blichersvej, 70 år. * Kristine Nielsen, Ringkjøbing Plejehjem, 90 år. * 16. Niels Chr. Stengaard, Kirksvej, 65 år. * Specialarbejder Ernst Jensen, Granly, 65 år. * 27. Sigfred Bloch, 0. Strandgade 31, 60 år. * Ane Kirstine Poulsen, Rindum, 75 år. * 30. Politiassistent Niels Peter Møller, Kronager 7, 60 år.

Døde: 5. Susanne Marie Andersen, Aldershvile. * 7. Peter Kristian Sørensen. * Alma Andersen Bro. * 17. Kirstine Kaiser Andersen. * 20. Chr. Kronborg Jensen. * 26. Peter Jørgen Frederiksen.

 

NOVEMBER

1. I dag starter årets julelotteri, det hidtil største lokale lotteri i Vestjylland. Der sælges 100.000 lodsedler å 1 kr. og der er 1400 gevinster, hvoraf de 2 største er farvefjernsyn. Det er Lions Club i Ringkjøbing og Videbæk, der er arrangører, og alle gevinsterne er gaver fra handlende i de 2 byer og Holmsland. Overskud anvendes til humanitære arbejder. * Et stort gymnastikstævne afholdes i Vesterhavshallen. Mest underholdende og kendt er pigerne fra Århus, AGF, der med deres elitehold giver opvisning i udlandet, senest i Israel. * Renault har skiftet ejer og det bemærkelsesværdige er, at det er tre af de ansatte, der har købt virksomheden. De nye ejere er Gert Pedersen, John Silberg og Peter Nielsen. Købesum 1 mill. kr. * Kontrolassistent Vagn Råbjerg kan fejre 25 års jubilæum. Samtidig nedlægger han sit hverv, der nu er blevet så omfattende, at der skal ansættes 2 assistenter. Foreningen har på årsbasis 800 køer at tilse. * 2. Brejninggaard, en af egnens største og ældste efterskoler, har haft den store glæde at kunne indvi 5 nye elevboliger, samtidig med at man fejrer 35 års jubilæum. De nye elevbohger ligger smukt placeret omkranset af gamle bøge- og egetræer. * Som en munter spøg kan nævnes at to af de postkort fra 1910, da Ringkjøbing-Ømhøj-Holstebro jernbane blev anlagt, er fundet på et loppemarked i en lille by ved Washington. Kortene er nu kommet tilbage til museet. * Pastor Fogh-Hansen holdt ungdomsgudstjeneste på en ny måde i Rindum Kirke. De unge læste selv indgangsbønnen og centrale dele af Bibelen, og sognepræsten besvarede spørgsmål i tilknytning til bibellæsningen. Efter gudstjenesten var de unge gæster i præsteboligen til aftenkaffe. Kirken var fyldt til sidste plads. * Landboerne er i år mere end tilfredse med roerne. Der er rigtig mange roer på gårdene og vejret har været således, at efterårsbehandlingen af jorden kunne foregå på gunstige betingelser. * 3. Sejlklubbens sejlerskole har startet vinterundervisningen. Denne omfatter teoretisk sømandsskab og navigation. Ca. 20 var mødt den første aften. * Det bliver lettere for folk at komme i pengeinstitutterne fra den 15. november. Fra denne dato sløjfes middagslukningen på ½ time! Ungdomsskolen åbner til en diskoteksaften på skolen. Man håber at gennemføre arrangementet godt og fredeligt, hvis ikke vil disse aftener straks blive indstillet og dette vil gå ud over de 80-90 % af unge, som ikke har besvær med at skille morskab fra spiritus. * Fa. Sørensens Sko i Vester Strandgade står foran et ejerskifte for tredie gang i løbet af 80 år. Det er sønnen Søren H. Sørensen og svigerdatteren Henny, der bliver de nye indehavere og det er tredie generation 1 familien. De nuværende ejere, Marie og Mario, kan dog ikke helt slutte, men vil stadig være aktive i forretningen. * Murermester N. Astrup Hansen fik ved licitationen overladt byggeriet af udvidelsen af ROFI-Hallen. Det bliver jord-, kloak- og murerarbejdet. Resten bliver udført ved frivillig arbejdskraft fra foreningen. * 4. Kontorchef Henry Kamp fylder 50 år. Kamp har sit arbejde i Ringkjøbing Bank, men derudover har han mange gøremål. Han er således formand for Erhvervsrådet, er med i ledelsen af RIF, kasserer for Vesterhavshallen, men i gruppebestyrelse for Det danske Spejderkorps og meget andet. Til at dette samler Kamp kræfter og energi som lystfisker. * Et godt spring. Automekaniker Svend Erik Jensen begyndte for et år siden som selvstændig autoreparatør. Han startede i et svine- og hønsehus til sin nedlagte landbrugsejendom. Nu har han støbt fundament til en 500 kvm. stor hal på Birkmosevej. Springet er lykkedes. * Ny forretning åbnes i dag af radioforhandler Frede Madsen i en tidligere hal i Fjordcentret. * 5. Poul Erik Bæk, der sammen med Ebbe Iversen startede Soda-Stream, er nu eneforhandler af denne. Soda-Stream er en sodavandsmaskine, der fabrikeres i England, og hvorpå man selv kan lave sodavand til en billigere pris end man betaler i forretningerne. * En sti fra Sorte Bakker til Velling er til fornyet debat 1 byrådet, hvor man ønsker at få en udregning af, hvad det vil koste at anlægge den. Byens borgere er stærkt interesseret i stien. * Arbejdsgruppen, der vil oprette et kristens gymnasium i Rindum, får brug for 3 mill. kr., da staten ikke vil yde så meget som ventet. Man ansøger om pengene dels hos kommune og amtsråd. * Unge landmænd starter i vinter en ny selvstændig forening. Tidligere har de hørt til under Landbo- og Husmandsforeningerne, men nu ønsker de, at det skal være slut. Landboungdommens program bliver udsendt til samtlige jordbrugere i 14.000 eksemplarer. * 7. De unge reddede selv diskoteksaftenerne i skolen. Betingelsen var ingen spiritus og selv med de 150 unge, der deltog, var der ikke en ølflaske i gymnastiksalen. * Teaterforeningen kunne glæde sig over fuldt hus til Wienerlystspillet »Levende lys«. Teksten var af Aage Stentoft og Epe, som altid slår på de lystige strenge. De optrædende høstede velfortjent bifald. * Sømandskredsens pakkefest på Borgen gav det imponerende overskud af 2600 kr. * 8. Bøgerne med regionsplan i amtet har vakt betydelig interesse. Af de 5000, der er trykt, er der allerede udleveret 3000. * Musik og Ungdom har formået violin-troldmanden Wandy Tworek til at deltage i foreningens anden koncert. Man forventer overvældende tilslutning. * 9. Amtslæge Vagn Christensen er med i en ny radioserie, der starter i Familiespejlet. Ideen er, at mennesker, der har været med til at præge den offentlige mening, får deres mening korrigeret, hvis den har været forkert.  * 10. Et indbrud til mindst 100.000 kr. er i nat begået hos guldsmed Carl Johnsen. Alt tyder på professionelle gerningsmænd, da det kun er de mest værdifulde ting, der er stjålet. * Man klager over det for lille fremmøde til de forskellige arrangementer, men det kommer jo også an på, hvad man byder. Således var der til Wandy Tworek-aftenen mødt 150. * Benzinkrigen fortsætter i dag med endnu en nedsættelse på 5 øre, således at prisreduktionen nu er 38 øre under normalprisen. Benzinsalget er siden prisuroen steget en trediedel. * Amtsrådets oplæg til regionsplanen fik nogle venlige bemærkninger med på vejen, da det i aftes blev offentliggjort i byrådet.  * Prisen i byens nærliggende kommuner er 2200 kr. pr. hus for at blive koblet til den kommunale vandforsyning, men for landejendomme er prisen 6600 kr. Grunden er de mange meter hovedledninger, der skal til en gård. * Fremskridtspartiet opstiller 9 kandidater på 3 forskellige lister til det kommende byrådsvalg. * I stedet for små lossepladser skal der nu indrettes faste P-pladser til store affaldscontainere. Byrådet har bevilget 93.000 kr. til de 7 containere, der skal opstilles i Lem, Tim, Hee og Ringkjøbing. * 11. Beboerne har nu fået en bedre og bredere Holmegårdsvej at færdes på. Det skarpe sving ved Anker Hedegaards gård er rettet ud, og Phønix har afsluttet udlægningen af asfalt. * Rindum kirke med 4 motiver er fremstillet på julekort. Der er trykt 4 x 1000 eksemplarer, og salget er godt i gang, siger pastor Fogh-Hansen. * Bankerne giver nu flere rentepenge for indskud, men til gengæld bliver det dyrere at låne. 3 12. Midtbank åbner filial i byen. Beliggenheden i Torvegade synes at være en ønskeplacering og 6 bankfolk glæder sig til åbningen. * Rideklubben har haft 3 kurser i springning. Disse blev ledet af træner Villy Luder fra Schweiz, der er uddannet i militær rideskole. Deltagerne lærte spring på en i Danmark hidtil ukendt måde, og de 19 deltagere var meget begejstrede for undervisningen. * Den første søndag i advent skal beboerne i No fejre deres kirkes 100 års jubilæum. Biskop H. Dons Christensen forretter gudstjenesten, og derefter samles deltagerne til middag i No Forsamlingshus. * 15. Reservatet Tipperne syd i fjorden får international status, hvilket betyder at Ringkjøbing Amt, som det første i landet, får et natur-diplom for det fredede område. * Ved åbningen af Midtbanks filial i Torvegade, der præciseredes ved en reception, var der 100 gæster. Ved denne og middagen om aftenen prægedes luften af velkomstord og lune, men også af en vis spænding omkring bankens etablering i Ringkjøbing. * Julen nærmer sig så småt, og et af de sikre tegn er opsætningen af granguirlander i gaderne. Østergade holder for som den første. * Grevenkop-Castenskiold fører i høj grad »gåsevenlig« politik i Vest Stadil Fjord fremhæver vildtbiologen Mette Fog. Det vanskeligste problem i området er de fugleinteresserede mennesker, der lader hånt om adgang forbudt-skiltene og forvolder uro på gæssenes foderpladser om foråret. * Dansk Turistråd holder sit årlige møde på Hotel Fjordgården. Deltagerne er udlandscheferne, de danske turistchefer samt turistrådets personale. Rådets langtidsplan indtil 1980 er hovedemnet for debat. Der blev også lejlighed til en bustur ud i den vestjydske natur. * 16. For 8 år siden blev der udskrevet en idékonkurrence, hvor emnet var »yderligere udvikling af Ringkjøbing-egnen«. De blev præmieret med sammenlagt 10.000 kr. I dag er halvdelen af forslagene blevet væk, den anden halvdel har arkitekt Bay-Jørgensen haft gemt på sit loft. Nu er materialet igen taget frem, og man prøver at finde udvej for de bedste af ideerne. Mange af disse er dog så kostbare, at byrådet håber, at kapitalstærke interesser melder sig. * 17. Byggeriet frem i Ringkjøbing trods nedgang alle andre steder. Dette til forbavselse for bankfolk mange steder, og også for bankfolk i byen. I første halvdel af 1977 blev der konstateret en fremgang i byggelån på 20 %. * Kommunens ejendomsudvalg lader fremstille en pjece med gode råd om gamle huse i byen. Specielt hvad man må og ikke må gøre med de gamle huse i byens kerne. * Arbejdsgiverforeningens formand, Niels Valeur, synes det er urimeligt, at beskæftigelsesarbejde giver flere penge end erhvervsarbejde. Han mener, det er nødvendigt, at der hurtigst muligt bringes bedre oplysninger om, hvilke grupper, der er særlig ramt af ledighed. Da formålet med at etablere beskæftigelsesarbejde for de unge er at udvikle og bevare deres arbejdsevne, så de senere lettere kan opsuges i erhvervslivet, finder vi det højst urimeligt at de får højere løn i den periode end de kan påregne, når de kommer ind i egentligt produktivt arbejde. * Det store vesttyske marked har stigende interesse for danske virksomheder. Vestjyllands Udviklingsråd i Ringkjøbing arrangerer i den anledning et eksportseminar. * 18. En af Nordsøværftets store kunder er skibsreder H. K. Jensen, Farum. Ved søsætning af coasteren Karl Frem har han fået * 7 stk.« * 22. Fjordfesten 1977 er et skoleeksempel på god planlægning, hvor alle løfter i flok. Overskuddet til RIF blev 31.600 kr. - en kærkommen forøgelse til kassebeholdningen. * Endnu er man ikke nået til enighed om placeringen af forsøgsvindmøllerne, men det bliver næppe Velling, der bliver accepteret. * 23. Den allernærmeste fremtid er meget spændende hvad angår helten i fjorden. Det er nu de gydemodne fisk skal fanges. Helteksperten Svend Nielsen, Nr. Nebel, kom ved sin opfundne udklækningsmetode fiskeriet til hjælp. Han har æren af udsætning af helteyngel, så fisken har kunnet bevares i fjorden. * Kirkeklokke, der kalder til fest i den 100-årige No kirke, er bjærget fra et af de engelske krigsskibe, der julenat 1811 strandede ud for Fjand og hvor 1209 mand druknede, mens kun 18 kom levende i land. * 24. Regeringens sidste udspil med forhøjelse af priserne på biler har bevirket at salget er faldet til en femtedel. Dette både på nye og brugte biler. * Den samlede tilvækst for svinene i kontrolforeningerne for den sydlige del af amtet blev otte millioner kg i det forløbne år. En anseelig tilvækst. * 25. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab oplyser på generalforsamlingen, at der i 1977 er indvejet den største mælkemængde i selskabets historie, nemlig 25,2 mill. kg. Det er en stigning på 177.000 kg. I øvrigt er det selskabets 10 års jubilæumsår. * Vangs Filetfabrik på havnen er ved tvangsauktion solgt til Ringkjøbing Bank. * Udover blomsterhandel på Torvet er teknisk udvalg i gang med at undersøge, om det er tilladt at handle med ænder, kalkuner og - ost. * Kommunen har fået 80.000 kr. stillet til rådighed til arbejdsløshedsbekæmpelse fra arbejdsmarkedsnævnet. Et udvalg har i forvejen 600.000 kr. til rådighed for ungdoms-arbejdsløsheden. * Kunstforeningen havde arrangeret underholdningsaften på Sorte Louis med sangkvartetten Humle. Dette blev en stor succes med fyldt lokale, og toppunktet var vel, at der til aftenen var skrevet en slagsang, som alle ved aftenens slutning kunne udenad. * 26. Efter en længere debat har det nye menighedsråd vedtaget, at møderne alligevel skal være lukkede. * En af de * gode« ideer, der fremkom ved idékonkurrencen, var at det gamle krigsskib Jylland, der ligger ved Ebeltoft, skulle placeres i Ringkjøbing, men det bliver nok ved ideen. * 29. Juletræet bliver i dag sat op på Torvet, men det bliver ikke tændt før den 1. december samtidig med guirlanderne. * Ringkjøbing og omegns Motororienteringsklub afvikler på søndag deres ottende nisseløb. Det bliver en familie-konkurrence med 200 præmier udsat af de handlende. * Skatteinspektør Børge Andersen meddeler, at den laveste trækprocent til næste år bliver 39 og den højeste 64. * 29. Ringkjøbing amt ligger fremdels helt i bund, hvad ledighed angår. Det er dog kvinderne, der er hårdest ramt af arbejdsløsheden. * 30. Algadeforeningen vil nu forsøge at skabe ny aktivitet i gaden, efter godt et års stilstand. Samtidig besluttedes det ikke at betale kollektiv kontingent til Handelsforeningens reklameudvalg. * 100-årig ringkjøbingenser, der har prøvet lidt af hvert. Når fhv. murermester Jørgen Jørgensen fredag fylder 100 år, kan man med rette sige, at han har brugt sine mange år godt. Han kunne med lige så stor ret fortjene titlerne historiker, forfatter, vognmand og måske også træskomager. I hvert fald er det en kendsgerning, at han for 90 år siden kom i træskomagerlære. Faderen opfordrede ham til at blive murer og lige til 80-års alderen deltog han sammen med sønnen i virksomheden. Han var en. kendt fremtoning i bybilledet, og blev kaldt manden med bowlerhatten. Dette fra hans tidligste ungdom, hvor enhver murersvend med respekt for sig selv gik med denne hovedbeklædning. Murer Jørgensen holdt fast ved denne skik til sin død. Som forfatter kom hans store lokalhistoriske viden til udtryk i 2 bøger om Ringkjøbing-Holmsland og Klittens Historie I og II. Desuden var han meget flittig til at skrive artikler både om fortid og nutid.

Bryllup: 7. Tjener Simon Simonsen og Emma Skovbjerg. * 12. Inger Margrethe Thomsen, datter af P. Thomsen, og Villy Jessen, Bramdrupdam. * 19. Anna Kirstine Siig, datter af S. S., No, og Bjarne Petersen, Ringkjøbing. * 26. Tove Bro og Thomas Dueholm, Rindum.

Sølvbryllup: 12. Murer Chr. Kjærgaard og hustru Hedda, Tangsvej 22. * 22. Kjeld Nielsen og hustru Ketty, Tjørnevej 6. * 27. Viggo Gravesen og hustru Lilly, Solbakken 10, Rindum. * 29. Banebetjent Viggo Andersen og hustru Ruth, Vellingvej 13.

Fødselsdag: 1. Kirstine Hansen, Vellingvej 13, 75 år. * 3. Kirsten Dalsgaard, Rindum, 65 år. * Anne Marie Enevoldsen, Poulsgaardsvej 15, 60 år. * 4. Karen Gaardsøe, 75 år. * 6. Knud Poul Kristensen, Byskellet 15, 50 år. * 10. Anna Nørgaard, I. P. Nielsensvej 6, 65 år. * 11. Montør Sv. Aage Thuesen, Fjordallé 3, 65 år. * 18. Trikotagehandler Karensine Iversen, Ved Fjorden 9, 90 år. * Gerda Høj, Skolevænget 9, 60 år. * 25. Olga Madsen, Holstvej 10, 65 år. * 26. Harald Tustrup, Stenshøj 10, 70 år. * Nikoline Marie Kristensen, 70 år.

Døde: 2. Peder Andersen. * 5. Egon Bøndergaard Jensen. * 10. Valdemar Nielsen. * 13. Anne Marie Pedersen (Trine). * 15. Magda Fugl. * 21. Maren Ditlevsen. * 23. Margrethe Landeværn. * 27. Bankprokurist Verner Benjaminsen.

 

DECEMBER

1. Slagtermester Leo Pape har solgt sin forretning på Herningvej til slagtermester Palle Gyldenløve, tidligere ansat hos Trica. Overtagelse sker 1. januar. Pape starter samtidig som assurandør i selskabet Zürich. * Sorte Louis havde så stor tilslutning til modeopvisning for forretningen Pigalle, at opvisningen gentages igen i næste uge. Sporty tøj til unge mænd og kvinder og de lange kjoler vakte stor interesse. * Kiosken på havnen har skiftet ejere. De nye ejere er Dorthe og Vagn Espersen, der tidligere har arbejdet på Ringkjøbing Campingplads. Ægteparret vil satse på grillmad og håndmadder. * Den nære beliggenhed ved Nordsøværftet skulle være et af aktiverne. * Indbyggerantallet i kommunen har nu nået 16.000 på nær 84. * Det berømte vintersportshotel i Geilo, Norge, er nu færdig ombygget og udvidet for 10 mill. kr. Den 16. december åbnes hotellet, og dette bliver en mærkedag for arkitekten Flemming Bay-Jørgensen, da det er hans hotelprojekt nr. 300. * 2. I november måned regnede det 22 dage til glæde for vandværket og forbrugerne. Efter den tørre sommer er grundvandspejlet stigende og november måned er den periode, der påvirker grundvandet gunstigt, siger direktør Børge Hindø. * Forlystelseslivet i byen er blevet beriget med en danserestaurant. Det er Picasso, der er forandret og bliver ledet af fru Inger Bro. * Det radikale Venstres tidligere folketingsmedlem G. Baunsgaard, Rindum, opstiller til amtsrådsvalg den 7. marts. Baunsgaard er opstillet som nr. 2 på listen for Ringkjøbing-Lemvig kredsen. * En fest i Pensionistforeningen sluttede tragisk. For øjnene af 350 deltagere mistede formanden Chr. Jeppe Pedersen bevidstheden og døde kort efter ramt af en blodprop i hjertet. * Ringkjøbing kommunale Musikskoles to voksenkor, Rindum-koret og Ølstrup-koret, skal medvirke ved fem julekoncerter. Korene synger både koraler og julesalmer.  * 3. Alfred Kousgaard har prøvet at få ældre musikanter i kommunen til at spille sammen. 11 fulgte indbydelsen til Dagcentret, flest med violin, men også klaver og harmonika, men man søger en, der kan spille et basinstrument. * To 16-årige drenge bragte en livsfarlig rørbombe til eksplosion ved viadukten. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, skønt sprængstykker slyngedes mere end 150 meter bort. Begrundelsen var, at de bare fik lyst til at lave en bombe. Efterspillet bliver nok knap så morsomt for dem. * 5. Ved en stor auktion på Højskolehotellet blev der solgt for 130.000 kr. Ægte tæpper, diamanter og malerier fra dødsbo var det, der samlede størst interesse. * Arbejdernes Oplysnings Forbund har skiftet formand. Efter 5 år på posten blev typograf Alex Salmon afløst af cand. jur. Søren Jørgensen.!i 6. På Ringkjøbingegnens Mejeriselskabs generalforsamling udtrykte formanden N. H. Nygaard sig meget skarpt. Han mente, at mejeriselskaberne selv var ude om det, hvis de fik skrammer. Dette skyldes manglen på samarbejdsvilje. I øvrigt trak Nygaard sig efter 3 års formandskab tilbage fra posten. Ny formand vil snarest blive udpeget.  * 7. Man hygger sig i byen den sidste søndag før jul. For børnene bliver der nisseoptog med uddeling af godter og i Bio gratis forestilling med de populære tegnefilmsfigurer. For de voksne vil der på Torvet være opstillet boder med æbleskiver og gløgg. Samme dag begynder spejderne at sælge juletræer. De forventer at mindst 600 træer kan sælges. * Det har ikke været noget problem med brandsikring af de gamle huse fra før 1900. Af disse skulle der være 7, men trods de nye skrappe regler er 2 bragt i orden og resten er under arbejde. * I dag udkommer Ringkjøbing Aarbog for 51. gang. Det er årets begivenheder meget kort fortalt. Mange er glade for denne lille bog, til at sende som julehilsen til tidligere ringkjøbin-gensere. * 8. Den traditionelle julekoncert i kirken bliver den 11. december. Mange glæder sig til den, da den altid er af høj kvalitet. * ROFI-Hallens tilbygning er væltet af stormen i nat. Det er således 3 ugers murerarbejde, der er ødelagt. Så meget mere beklageligt, da juleferien skulle udnyttes til at lægge tag på ved frivillig arbejdskraft. * Under ledelse af professor H. Eggert-Petersen fra Psykologisk Institut på Århus Universitet kan en række virksomheder i Ringkjøbing-området vente at få karakter som arbejdsplads. * 9. Ringkjøbing og Århus amt er sygehuspersonalet faldet i forhold til landets øvrige sygehuse. * Ringkjøbing Amts Dagblad og Lions Club er begyndt udtrækningen af julelotteriet. Mange bliver sikkert glade, da ingen af gevinsterne ifølge bladet er under 50 kr. * Vestenvinden er ikke altid lige venlig. Skaderne på ROFI-Hallens nyopførte tilbygning forleden er nu opgjort til 40.000 kr. * Spørgsmålet om kabel-TV er nu optaget igen på privat basis. Man undrede sig over, at spørgsmålet havde så ringe interesse, da kommunen i fjor undersøgte sagen. * Ikke basis for at ændre trafikforholdene i Torvegade. Politiet og teknisk udvalg har vurderet trafikforholdene i Torvegade og er kommet til det resultat, at det kun er på visse sommerdage, med de mange turister, der er brug for en større ændring. * Maskinsætter Poul Astrup Hansen bliver i dag 60 år. Han er en af de mere kendte personligheder i byen. Ikke alene kendt, men også et af lyspunkterne i byen. Humor og slagfærdighed er hans gode og muntre sider, vennerne mener endog, at han kan fortælle en absolut usand historie, så den lyder troværdig. Dog ikke dette alene, men hans faglige dygtighed understreges også af de mange faglige poster, han bestrider. * 10. Gadebelysningen på Holmegårdsvej i Rindum skal nu ændres til det bedre, efter at vejen er rettet ud og udvidet. * Falck har sendt 8 af sit mandskab på specialkursus for at lære småreparationer på biler. De bliver således i stand til at hjælpe bilister, der holder med motorhjelmen åben og ikke ved, hvad de skal gøre. * Man bliver klogere af at læse avisen, således giver gartner Toft en udmærket vejledning for, hvorledes man skal behandle sine juleblomster. * 12. Sparekassen er klar til at rykke ind i den nye filial i Fjordcentret. Sparekassen bliver det første pengeinstitut, der får filial i byen. * Julen nærmer sig, og for flere indfinder julestemningen sig først for alvor, når der har været julekoncert i kirken. Koncerten blev domineret af voksenkoret fra Rindum under ledelse af Else Højgård. Julesange og musikstykker blev sunget, det ene mere veloplagt end det andet. 150 overværede koncerten. *  Fire vestjydske kunstnere har en god og harmonisk udstilling i Rådhushallen. Man kan glæde sig over både maleri, træsnit, keramik og stentøj. * Af 41 elever fra den kommunale ungdomsskole, der var oppe til knallertprøve dumpede 12, men der er stor interesse for sagen, og et nyt kursus er under forberedelse. * Politiet vil i den kommende tid forøge patruljetjenesten, suppleret med flere færdselsrazziaer. Man håber at kunne komme den tiltagende spirituskørsel til livs. Beværtningernes udskænkning til bilister vil politiet også have opmærksomheden henvendt på. * 13. Byggecentrums kursusafdeling holder 1 dags kursus på Hotel Fjordgården om den nye arbejdsmiljølov, der trådte i kraft den 1. juli. * De samvirkende Landøkonomiske Foreninger i Ringkjøbing amt har eksisteret i 75 år. Det markeres med udgivelsen af en jubilæumsbog, smukt illustreret af tegneren Erling Juhl, samt oprettelsen af et fond. I dag drejer det sig om 17 foreninger med i alt 11.000 medlemmer. * Kommunen havde i 1976 et overskud på 2,7 mill. kr. Byrådet skal godkende dette næsten et år efter at regnskabet er sluttet. I de kommende år regner kommunen med en noget sikrere budgettering, men man er fortsat forberedt på betydelige afvigelser, da det er svært på forhånd at vurdere, hvordan de sociale ydelser svinger. * Bueskydningen bliver nu en realitet i byen. Der bliver stiftende generalforsamling i ROFI-Hallen, og skytterne har fået et glimrende lokale stillet til rådighed på Alkjærskolen. * Den initiativrige Fiskeriforening i Nymindegab påtænker at lave en lille havn i fjordens sydlige ende. Udsejling til havet skulle være ved Gammelgab, der lukkede i 1938. * Guldalderklubben er vel en af de største nu. I julemødet deltog 120, men det var også meget festligt med Luciapiger, børnekor og voksenkor, foruden smukt pyntede kaffeborde og levende lys overalt. * En dusør på 200 kr. pr. mand er i dag af politiet overrakt Willy Kirk og Egon Kristensen for at have grebet en tyv på fersk gerning i Kirks butik. Tyvens synderegister var desuden 14 indbrud på egnen. * 14. Et måleapparat til at konstatere skævheder i biler med trafikskader er installeret i et specielt lokale hos RAF. Apparatet kan måle skævheden så nøjagtigt, at bilen kan blive rettet ind,som var den ny. Apparatet er svensk og koster den ”ubetydelige” sum af 78.000 kr. * Arresten her må være noget specielt. En svensker, der havde siddet arresteret i 5 uger, var meget tilfreds med at fængslingskendelsen blev forlænget i 4 uger. Han kunne så holde jul i Ringkjøbing. Han havde holdt ferie ved havet på grund af rigeligt udbytte ved tyverier. * Lørdagsskolen er så stor en succes, at den til sin adventsfest måtte tage Rindum Sognegård i brug, da der var mødt 100 børn. Derudover havde ca. 70 voksne sluttet sig til festen. * På søndag, når forretningerne er åbne, har Handelsforeningen arrangeret en større velkomst for de, der er ude at købe julegaver. Der er nisseoptog gennem byen og på Torvet er der uddeling af appelsiner og for de voksne er der æbleskiver og gløgg, dog ikke gratis. Bio har tre gratis børne-forestillinger og Ringkjøbing Big Band musicerer på Torvet. De handlende håber, at det trækker mange kunder til byen. * * Jul i Ringkjøbing«, som bogtrykker Sv. Aa. Jacobsen igen i år har udsendt, er et nydeligt hæfte med gode artikler i. Bemærkelsesværdig er P. Storgaard Pedersens autentiske beretning om de 2 store engelske krigsskibe St. George og Defence, der i 1811 strandede ved Fjand og hvor 1100 druknede. * 15. Borgmester N. Skytte meddeler vedrørende disposition af kommunens overskud, at der i næste regnskabsår er 5,1 mill. kr. til selvfinansiering og henlagt 1,1 mill. kr. til skattereguleringsfonden. * De 5 kommuners drøm om en fælles losseplads løb ud i sandet. På trods af at det var Videbæk kommune, der først pegede på det formålstjenlige i sammenslutning var det den, der fik det hele til at falde sammen ved at udmelde sig af sammenslutningen. At det så kostede kommunen 33.000kr. i projekteringsudgifter er en anden sag. * For knap 800.000 kan kommunen i løbet af 1978 og 1979 indrette Bredahls gamle bagerbygninger på Torvet til lidt af en blandet torveforretning. Der startes med toiletter. Dernæst kommer indretning af kiosk og turistkontor i stuen og til sidst et udstillingslokale og erhvervskontor ovenpå. Byrådet godkendte projektet i aftes. * 16. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen måtte sande, at det kan have sine ubehagelige sider at have mange fremmede arbejdere på byggearbejde. Forleden, da han ville se, hvordan arbejdet skred frem på Vesterhavsbadet, blev han af en af arbejderne mødt med denne hilsen: »Hvad laver du her? Tror du bare, at du sådan kan gå rundt og glo!« * Renault var ikke sen til at finde et slogan, da Renault 14 TI blev kåret til årets bil. »Årets bil i årets by fra byernes by«. * AFO har udsendt en klage over amtsvejinspektør Bonde for en udtalelse om problemer ved at skaffe nye folk i en arbejdsløshedstid. De fik dog ikke meget ud af det, da amtsborgmester Ebbensgaard påpegede at der her i landet var talefrihed og man ikke kunne give borgerne mundkurv på. * Der er mange måder at støtte den betrængte statskasse. En ung mand har for fjerde gang fået bøde for at have ændret ved sin knallert. * Et nyt forstanderpar, Gunhild og Peder Pedersen, er budt velkommen på Fjordvang Ungdomsskole. De overtager forstander Lorenz Hansens arbejde efter hans pludselige dødsfald i sommer. * 17. Udvidelsesplanerne for ordenspolitiet her i byen er strandet på grund af pengemangel. Pengene til døgnbemanding er ligeledes tvivlsomme på grund af et absolut nej fra justitsministeriet. * Kommunen har anskaffet 7 store affaldscontainere, der nu tages i brug, hvilket skulle gøre affaldsordningen lettere. * Ringkjøbing Landboforening, der nu tæller 800 medlemmer har fået ny formand. Det blev Andreas Rindom, St. Bratbjerg, Hee. * At byen har haft en grønlandsfarer og en konsejls-præsident til nabo ved nok de fleste, men at byen også har fostret en berømt valsekonge ved nok de færreste. Hans navn var Andreas Bank Møller, der foruden at være violinvirtuos også var komponist og gøgler. Han fik tilnavnet Jyllands Paganini. Hans mest berømte vals havde 13 temaer. Et for hver af hans tidligere kærester. * At man kan skifte standpunkt er Peter Bangsgaard et eksempel på. Han havde lovet sig selv, at han aldrig ville bo i Amerika. Trods dette har han nu boet der i 20 år. Peter Bangsgaard gæster broderen Henning Bangsgaard, der er ansat på Ringkjøbing Amts Dagblad, og vender snarest tilbage. * 19. Handelsforeningens aktivitet i anledning af julesøndagen har givet stort resultat. Der var stor trængsel og de handlende var godt tilfredse med resultatet. * Man skulle tro, at Ringkjøbing er en meget velhavende by, da pengeinstitutterne melder om millionbeløb i indbetaling. Grunden er imidlertid den, at det er sidste dag for betaling, hvis man vil undgå strafrenter på sine terminsydelser. * 20. Museet har haft den glæde, at besøgstallet i 1977 er steget med 4000 og på Strandgården, der hører ind under Museet er besøgstallet steget med 2000. For første gang er der i byen åbnet til dans på en restauration. Det lyder drastisk, men er formentlig dans om juletræ. * Nybygning nr. 124 fra Nordsøværftet blev afleveret i dag. Dette skulle være den sidste i serien på 299 brt. Coasteren navngivet »Karl Frem« er afleveret til partsrederiet H. K. Jensen, Farum. Skibets første tur gælder Norge. Med en ny ordre på 3 coastere har Nordsøværftet sikret arbejde frem til efteråret 1979. Værftet har i alt ordre på 9 skibe og må for at effektuere denne investere 1 mill. kr. i nyanlæg. * 11.000 julebreve er sendt herfra på en enkelt dag. Vækker sikkert glæde, når de kommer frem. * 21. En gammel (siden 1918) og god tradition bliver vedligeholdt i slagtermester Kjærgaards forretning. Det er den forlorne skildpadde til frokosten 2. juledag. At det er noget specielt fremgår af, at der bliver lavet skildpadde af 260 kg kød, men så er der også 150 familier, der får glæde af anstrengelserne. Mange måtte nøjes med at bestille retten til næste jul. * Svømmehallen er stadig godt besøgt. I året, der er gået, har det voksne besøg været 14.600 og børnebesøget 16.700. * 22. Kunstmaler Sigfred Aagaard, Nr. Lyngvig, modtager 4. januar, på Kaj Munks dødsdag, den pris, der bærer digterpræstens navn. Med prisen følger 6000 kr. Aagaard får prisen for opsætning af Kaj Munks skuespil »Ordet«. * O. Weinreich har for måneder siden sendt malerier fra Klitten og omegnen til udlands-ringkjøbingensere. Han når så langt omkring med malerierne som til Schweiz, Canada og New Zealand. I byen her er han ligeledes en skattet kunstmaler. * Politiet har foretaget en storstilet færdselsrazzia i hele politikredsen. 400 bilister blev standset og der blev skrevet 33 rapporter. Efterspillet er bilisterne ikke så glade for. * 23. Ikke altid er det razziaer, der gælder. Færdselspolitiet er med store styrker i disse dage på vejene for at hjælpe den forventede store juletrafik. * Ringkjøbing-sangeren Peter Sand har i år udarbejdet 2 julekompositioner, den ene skrevet af Morten Luther, den anden af en engelsk salmedigter fra det 17. århundrede. Kompositionerne er sendt til dronningen, og Peter Sand har fra hende modtaget personlig og hjertelig tak. * Rørunderføringen bliver nu skiftet ud 6 steder i Alkjær Lukke, så der kan komme mere regnvand gennem bækken. * Den sagnsomspundne hotelvært, der juleaften 1974 forlod Hotel Ringkjøbing med alt sølvtøjet, er nu kommet tilbage som gæstgiver i Løsning Kro. Han har inviteret gamle fra hele landet til at holde juleaften, og 70 har taget mod invitationen. Det bortførte sølvtøj og malerierne, som han tog med sig er dog leveret tilbage. * 27. Juletræsfesterne er stadig det store nummer. 2. juledag startes der i foreningerne, hvor man kan samle ca. 150 børn om eftermiddagen, og et stort antal voksne til bal om aftenen. Festerne fortsætter hver dag til den 6. januar. * Også indenfor politik kan man skifte standpunkt. En radikal spidskandidat er denne gang opstillet til byrådet på den socialdemokratiske liste. * Først i det nye år flytter manufakturhandler H. Bejder sin forretning til cigarhandler Fastrups butik på Torvet. I Bejders lokaler får isenkræmmer Lange to nye afdelinger. * Et 40-års jubilæum blev på stilfærdig måde fejret på sygehuset. Det er frisørmester Hougaard, der i den lange årrække har spillet til gudstjeneste om søndagen, ved aftensang og andre festlige lejligheder. Hougaard fik overrakt ”Fløjtespillerne” i kgl. porcelæn som tak for det trofaste arbejde. * 1. januar træder den 74-årige Robert Nissen tilbage som direktør for Ringkjøbing Landbobank. Nissen har beklædt stillingen siden 1946. Bertel Møller fortsætter som enedirektør. * 28. Der skal nu bremses for de store feriehoteller på vestkysten. Miljøminister Niels Mathiasen har bedt kommunerne og amtskommunerne om fremtidig at holde Miljøministeriet underrettet om større planlægninger. * Ejere af ældre sommerhuse på store grunde kan komme i klemme med kapitalvindingsskatten. Situationen bliver aktuel, når grundens værdi overstiger husets. Ved eventuel salg vil der blive krævet ind til statskassen. I en længere artikel kan man få besked af skattedirektør Børge Andersen. * Byggegrunde er nu ved at være en mangelvare og der er få huse til salg under 400.000 kr. Det kniber svært med at finde købere til huse i 500-600.000 kr. klassen. * I sin storartede tale i anledning af årsskiftet, har amtsborgmester Aage Ebbensgaard, foruden at meddele om amtets dispositioner og planlægning, fastslået at »Ringkjøbing Amt er en god forening at være med i«. * Arkitekt Ejvind Draibys strålende arbejde med restaurering af gamle huse er ikke kun forbeholdt Ringkjøbing. Han er nu i gang med det samme i København. 3 gamle huse i det indre København, som Draiby for tiden arbejder med, er et projekt til 2 mill. kr. * 1977 blev et godt år for vestbanen. Efter mange års snakken frem og tilbage skar trafikminister Kjeld Olesen igennem og slog fast, at vestbanen skal bevares. Til dette formål er der bevilget 4 mill. kr. og forbedring af banen er man i fuld gang med. 11979 skulle banen være færdig og ændret til det bedre. * I sin nytårstale kommer borgmester N. Skytte ind på den sunde og gode fremgang i byen. Ved årsskiftet skulle der således være 16.000 indbyggere. Af de store begivenheder 11977 nævner borgmesteren åbningen af den nye sluse i Hvide Sande, udnævnelsen af byen til »Årets by«, hvilket glædede alle, der holder af vor gamle by. Byrådet har hele tiden siden kommunesammenlægningen haft det sigte at sammentømre en økonomisk og sund kommune. Dette er lykkedes. * 29. Man har spurgt en del mennesker med navnet Jensen, hvad deres nytårsønske var. Udover personlige småting var det store ønske godt helbred, godt humør og arbejde til os alle. Arbejdsløsheden stikker jo stadig hovedet frem. * Kommunen ser sig nødsaget til at etablere en tandklinikordning for hele kommunen. Mange forældre havde ønsket, at børnene stadig kunne gå til deres egne tandlæger, men dette bliver for uoverskueligt. * Læge Mønsted skal have sin første nytårsaften-lægevagt som praktiserende læge. Hans bekymring er fyrværkeriskader, da der trods advarsler og skrækkampagner ikke har været dalende interesse for at købe fyrværkeri. * 30. Trods stor interesse for de 40 boliger Ringkjøbing Boligforening har under opførelse i Alkjærparken overvejer bestyrelsen at udsætte næste etape af byggeriet til 1979. Man forventer bedre finansieringsmuligheder efter det nye boligforlig mellem Folketingets partier. Der er i alt planlagt 133 boliger. * Mange af gevinsterne i Lions julelotteri er stadig uafhentede. Mest mærkeligt er det, at vinderne af de to største gevinster ikke har meldt sig.  * Benzinkrigen, der har stået på hele efteråret, er nu slut og priserne er atter normale. * Forældre med børn i dagplejeinstitutioner og kommunal dagpleje skal betale mere fra den 1. januar, men trods dette er der lange ventelister både til dagplejen og børnehaverne. * Glimt fra året, der gik: Annette Kallesøe blev første pige, der forlod teknisk skole i Herning med svendeprøve som maskinarbejder. * Borgmesteren deltager i blindkørsel gennem byen ved forårs-messen, ikke uden en vis nervøsitet. * Fhv. minister Nathalie Lind afslører flisen på Torvet, da Ringkjøbing blev »Årets by«. * Cand. theol Jørgen Skydstofte er formand for arbejdsgruppen bag det kristne gymnasium, man ihærdigt arbejder for at få til Ringkjøbing. Han mener, at dette gymnasium er en spydspids i kampen mod den ukristne udvikling, der præger det sidste par generationer. Der er kommet ligesom et lidt latterligt skær over det at være kristen. Vor kristne arv er ikke bragt videre, og derfor har vi så mange problemer på alle områder i dag. * Fjorden er en enorm tumleplads for mange slags mennesker. Erhvervfiskeren er »bare en glad original«, som han selv siger. Sejlsportsmanden mener, at der er en særlig slags frisk luft. Sportsfiskeren siger, * at fange fisk til min egen pande, er god motion og middel mod stress«. Jægeren siger, »det er som at ligge i en gaveæske, når man driver jagt fra en lille båd i kanten af rørskæret«. Udbyttet er forskelligt nogle dage, 30-40 ænder andre dage. * I sin nytårstale siger Lars Agerskov, medlem af amtsrådet, at amtsrådet vil ikke dirigere, men giver de små byer en chance. Selv de mindste byer skal leve videre med deres skole og dagligvare-forretninger ser man i hovedskitsen til regionsplanen.  * 30. Sømandshjemmet i Grimsby på Englands østkyst er et dansk hjem udenfor hjemmet. Bestyrerparret Tove og Niels Kjær Lassen er fra Hoven og fire danske piger er medhjælpere. Både forstanderparret og pigerne er meget populære. Ikke noget med at forbyde fulde fiskere at komme; indenfor hjemmets vægge går dette forbavsende hurtigt af dem. Alle er velkomne. I år fejredes 50 års jubilæum. * 31.1. 1978 har kommunen projekteret en børnehave og 3 beskyttede boliger. Disse skal opføres i haven til plejehjemmet på Bellisvej. * I efteråret var man bekymret for at der ikke var nye grunde nok. Stadsingeniøren beroliger dog de, der ønsker at bygge hus, at kommunen vil få 38 grunde klar til bebyggelse omkring den nye Skaadsmosevej bag Alkjær Lukke.

Bryllup: 26. Britta Sinkjær, datter af Søren S., Ringkjøbing, og Jens Lauridsen, Velling. * 30. Jette Nielsen, datter af L. Nielsen, Ringkjøbing, og Palle Sønderby Jepsen, Ringkjøbing.  * 31. Lis Bach, datter af amtmand Bach, Ringkjøbing, og William Laurence Saul, USA.

Sølvbryllup: 27. Vognmand Kristian Ebbensgaard og hustru Grethe, Mølle-vej21. * 30. Leif Kjærgaard Nielsen og hustru Gerda, Møllevej.

Diamantbryllup: Martin Christensen og hustru Marie, Godthåbsvej 8. Jubilæum: 1. Banebetjent V. Andersen, 25 år ved DSB.

Fødselsdag: 2. Tømrersvend Jens Peder Hansen, Vellingvej 12, 75 år. * 5. Ane Marie Sørensen, Stenshøj 10, 90 år. * Marie Geckler, Kronager 7, 75 år. * Mina Pedersen, Vellingvej 42, 70 år. * Erwin Botha, Heboltoft, 50 år. * 6. Holger T. Andersen, Damstræde 3, 75 år. * 9. Søren Laust Henrik Christensen, Vestergade 29, 65 år. * Jørgen Jørgensen, Damtoften 7, 90 år. * 10. Oluf Vestergaard, Vester Strandsbjerg 64, 60 år. * 12. Maskinsætter Poul Astrup Hansen, 60 år. * 13. Sigvald Kr. Sørensen, St. Blichersvej 13, 70 år. * 17. Fisker Svend Christensen, I. P. Nielsensvej 4, 50 år. * 18. Kristian Martinus Møller, Øster Strandgade, 70 år. * Chr. Jensen, Øster Strandgade 7, 70 år. * 19. Martha Trier Nielsen, Plejehjemmet, Rindum, 75 år. * 22. Karen Marie Gertmann-Poulsen, Torvegade 13, 75 år. * Johanne Pedersen, Kongshøjvej 29, 75 år. * 24. Fhv. dommer J. C. Christiansen, 85 år. * 25. Landinspektør Chr. H. Knudsen, Alkjærhøj 14, 50 år. * 26. Chr. Astrup Jakobsen, Kirkevej 7, Rindum, 70 år. * 27. Dagny Marie Pedersen, Godthåbsvej 3, 60 år. * 31. Specialarbejder Jens Mortensen, Bygvænget 2, 60 år.

Døde: 1. Chr. Jeppe Pedersen. * Hilde Skytte. * 6. Axel M. Andersen. * 7. Villiam Tved Christensen. * 15. Kr. Elkjær. * Bertha Irene Møller. * 27. Astrid Bennedsen.

 

1978

JANUAR

1. Tobakshandler Svend Fastrup standser efter at have drevet tobakshandel på Torvet i 47 år. * 2. Nytårsaften i politikredsen var hverken værre eller bedre end den plejer at være, men trods alt var der dog tale om sager i småtingsafdelingen fastslår politiassistent Orla Duedahl. * Falcks stations-leder Folmer Husted fortæller, at 1977 blev et særdeles travlt år. Han anslår antallet af assistancer til 12000. I det nye år bliver Falck bedre rustet, idet de får 3 nye køretøjer: En ambulance, en firehjulstrukket jeep og en autotransportvogn med plads til 5 passagerer. Desuden er der ansat en mand mere. * Det er dejligt at se, hvad der gøres for at skabe glæde og god fest for beboerne på Plejehjemmet. Nytårsaften var der fin middag ved festligt dækkede borde, og der var bl.a. trykt sange på servietterne. Sangene blev sunget med stor glæde og tilslutning. Senere underholdning og aftenkaffe. En skøn aften at være med til, takket være de elskelige damer, der forestod opvartningen og havde smil til alle. * 4. Lærer Jens Ballegaard ved Alkjærskolen og lærer Sigurd Rosendahl ved Borris skole driver pensionat for rovfugle. Dette ligger i Thorsted og er udelukkende idealistisk, idet de selv finansierer deres arbejde for truede danske fugle. To musvåger og en tårnfalk er i øjeblikket pensionærer på Danmarks første fugle-rekreationshjem. * Ringkjøbing Møbelfabrik er solgt til et stort svensk/amerikansk firma aktieselskab. Fabrikken standsede i juni 1977 på grund af svigtende afsætning. * Røde Kors ugen i fjor gav et netto-overskud på 24.323 kr., hvilket var tilfredsstillende for det store arbejde, der var gjort. * Efter at pengeinstitutterne har sløjfet lukketiden om middagen, er spørgsmålet kommet frem, om ikke posthuset kunne gøre det samme. Postmesteren oplyser, at det ikke kan lade sig gøre på grund af bevillingerne. * Ringkjøbing Bank har ansat en ung arkitekt, Gert Damgaard Sørensen, til at føre tilsyn med bankens 16 ejendomme. * Politiet opfordrer indtrængende forældre til at se efter børnenes cykler. Det blev i morges konstateret, at hver fjerde af de skolesøgende børn kørte uden lys. * Den almindelige interesse for at lave energibesparende foranstaltninger synes fortsat at være meget stor. Kommunens tekniske forvaltning har mange opringninger efter at den nye lov er trådt i kraft den 1. januar. * Ringkjøbing Landbobank har fundet et hul i CPR-loven om salg af obligationer. Banken blev opmærksom på problemet, da personalet skulle instrueres om handel med obligationer og værdipapirer efter den nye lov af 1. januar. Skattedirektoratet skal nu have indberetning om disse handler, da der er gået millioner over landegrænsen uden myndighedernes kontrol. * På Herningvej bygger kommunen en fabrik til 1,6 mill. kr. Trikotagegården i Ikast bliver lejer af lokalerne. De har tidligere haft til huse i den tidligere amtsstuebygning og ved udflytningen vil der blive arbejde til 60 kvinder. * I 1982 kan Ringkjøbing-afdelingen fejre 100 års jubilæum som medlem af Dansk Typograf-Forbund. Starten foregik i A. Rasmussens Bogtrykkeri. Typografforbundet er et af de fagforbund, der tydeligst har markeret sin styrke i den almindelige borgers bevidsthed i kraft af muligheden for at lamme dagspressen totalt. En mulighed der kraftigt er blevet udnyttet i 1977. Georg Larsen, formand de sidste 3-4 år, pointerer dog, at trods arbejdskampen har vi personlig tilknytning til det firma, vi arbejder for. * 7. Fadæsen med huller i CPR-loven har resulteret i starten af et internationalt arbejde for at standse kapitalflugten. * Ringkjøbing har fået ny hjælpepræst. Det er Birthe Jespersen, Århus. Hun fortæller om sin opvækst i et Indre Missions-hjem, men ønsker ikke at blive placeret i nogen bestemt retning til kirken. Birthe Jespersen er gift med læge Steen Ove Jespersen, der er under uddannelse til speciallæge, og hun må derfor dele sin tid mellem Århus og Ringkjøbing, men dette skulle ikke gøre noget brud på gerningen. Hun glæder sig meget til konfirmand-undervisningen og gudstjenesterne, men ikke mindst til at få kontakt med befolkningen. * Efter 20 års pause er der atter bueskydning i byen. Den nye bueskytteklub har den første skydeaften efter starten af klubben i december. Klubben har fået glimrende lokaler på Alkjærskolen, hvor der kan skydes på 5 baner. * Byen har fået 2 nye telefonbokse og behovet for at bruge mønttelefoner offentlige steder skulle dermed være dækket. * Trikotagegårdens nye virksomhed ved Ringvejen vil kunne skaffe arbejde til 90 kvinder, ikke som tidligere meddelt 60 kvinder, hvilket er meget glædeligt. * 9. To drenge på 13 og 15 år har høstet belønning for udholdenhed. Dana Radio holdt udsalg og de 2 drenge havde lagt sig udenfor døren medbringende sengetøj. 14 timer ventede de, og belønningen fik de kl. 7.45 om morgenen, da forretningen lukkede op. Belønningen var til den ene en båndoptager og til den anden en højttaler for 25 øre pr. stk. * Bogtrykker Sv. Aage Jacobsen udsender igen i år den lokale telefonbog til alle abonnenter. Der er sket visse ændringer, bl.a. at man er gået over til at bruge den enkeltes fornavn mod tidligere forbogstaver. Oplysninger har Jacobsen fået via kommunens EDB-system. * 10. To arbejdstog er stødt sammen 5 km nord for Ringkjøbing. Ingen mennesker kom til skade, men undersøgelser tyder på en kostbar beskadigelse. * Bueskydning har nok været en idræt, der har været savnet de 20 år, den har ligget stille. Til den første skydeaften var der mødt 45, der alle var meget ivrige efter at komme til. * Politiet konstaterer, at det er farligt at bevæge sig i trafikken over middag - mærkelig nok. * 12. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening starter sine litteratur-formiddage på Hotel Fjordgården, og de samler hvert år over 100 tilhørere, så der er ingen tvivl om, at denne foredragsrække er særligt velset. * Ifølge uofficiel statistik er Ringkjøbing Fjord et uhyre farligt område. Man har konstateret, at mindst 25 er omkommet ved drukneulykker. Det samme antal for omkomne i Vesterhavet i samme periode. * 267 nye elever starter efter skole-sommerferien. En ubetydelig stigning i forhold til sidste år. * Der var flertal i byrådet for en ny sti til Røde Bro. Stien, i Velling-området, skulle gå som en særskilt natursti i landskabet, helt adskilt fra vejen, og skulle således give mere sikkerhed for gående og cyklende. * 700.000 kr. er i år hensat på budgettet til forbedring af beskæftigelsen blandt unge. * 13. Rekorden i kommunen er 174 parcelhuse bygget på 1 år. * Ringkjøbing Bank fremlægger et meget fint regnskab for 1977 og aktiekapitalen udvides 100 %. * Alko-Cirklen fortsætter også i foråret med at holde møder hver mandag i lokalet på biblioteket. * Vestkraft i Esbjerg har hævet sine priser, ogsom følge heraf stiger el-prisen her fra 20,5 til 25 øre pr. kWh. * 14. Svend Nielsen fra Nr. Nebel er i gang med udklækning af helt til at sætte ud i fjorden. Da han i 1972 begyndte, medens det svigtede andre steder, lykkedes det ham at holde liv i en del af de 100.000, han startede med. I dag har han 3 mill. æg klar til udsætning. * Ringkjøbing og Holmsland tegnede sig for en bemærkelsesværdig bundrekord i klagetallet over den 16. almindelige vurdering i den vestjydske skyldrådskreds. * Alle bilister bør kunne førstehjælp, mener CF og Røde Kors. I tilslutning hertil oprettes kursus, der strækker sig over 7 aftener og 2 timer skal bruges til elementær brandbekæmpelse. * Ringkjøbing Amts Dagblad og Lions Club har i mange dage været i forlegenhed for at komme af med 1. præmien i det store julelotteri. Dagen før fristens udløb er det dog lykkedes en mand fra Hvide Sande at finde lodsedlen i handskerummet på sin bil. Præmien var et farve-tv. * 17. Aage Ebbensgaard er opstillet som spidskandidat til amtsrådet. Der er nok ikke tvivl om, at han bliver valgt. * 17. Malermester Richard Lauridsen bliver 75 år i dag. Han er ægte ringkjøbingenser med j. Kun en gang er han skejet ud med at lave skiltet »Hyg Dem i Ringkøbing, årets by« uden j. Han har også været vurderingsformand, og dette arbejde blev efterhånden så omfattende, at han nedlagde malingen. Som formand for Arbejdernes Fællesorganisation har han været meget aktiv, og Socialdemokratisk Forening har udnævnt ham til æresmedlem af partiet. * Venskabsforbundet Danmark-Kina har ved Ringkjøbing Arbejdsgruppe fået en festlig og farvestrålende udstilling af kinesiske plakater i stand. Er man meget interesseret, kan man købe plakaterne. * Julelotteriets anden 1. præmie, ligeledes et farve-tv, blev vundet af Thorbjørn Olesen, Hvide Sande. * 18. Jens Kirk, Velling, fortæller en morsom episode fra kongebesøget 1908: * Af vognmand Lauridsen skulle kongeparret køres fra banegården til Torvet, hvor den store modtagelse skulle finde sted. Den højeste flagstand i byen var rejst på møllen, hvor møllebageriet nu ligger. Stangen var bundet til en af møllevingerne, der så blev drejet i top. Den røde løber var lagt ud, og alt hvad der havde navn og titel i fjordbyen var samlet på Torvet, ligesom en deling soldater fra Borrislejren stod opmarcheret. I det flotteste stads vandrede borgmesteren nervøst frem og tilbage, læsende på sit manuskript. Åndeløs stilhed, vognen med kongeparret kunne ventes hvert øjeblik. Nu hørtes der hovslag og vognrummel, og der blev kommanderet »Deling ret«. Kongevognen, som man troede det var, kom i skarpt trav ind over Torvet. Folk viftede med dannebrogsflag og råbte hurra. Men hvem kom kørende? Såmænd husmand Niels Chr. Rindom fra Heboltoft, der så hurtigt hans to små islændere kunne løbe var på vej efter jordemoderen, der boede på Holmsland. Aldrig før var der blevet gjort så megen stads af en husmand, som da han under fuldt honnør kørte over Ringkjøbing Torv. Sønnen, der blev født, Bent Rindom, boede hele sit liv på ejendommen i Heboltoft. Han var Jens Kirks hjemmelsmand til referatet. * Byen bliver til sommer rammen om en kunstudstilling ud over det almindelige. Udstillingen holdes dels i Rådhushallen og dels hænges der billeder op i byens forretninger. Dette i samarbejde med Kunstforeningen og Handelsforeningen. Det er tanken, at udstillingen skal være en årlig tilbagevendende begivenhed. * Else Skjærbæk Fleming, Silkeborg, er pr. 1. april ansat som ledende bibliotekar. * Falck har fået nyt udstyr til ambulancevogne. Det er et vandanlæg med forstøver og skal bruges til behandling af kemikalie- og brandskader. * 19. Slagtermester Palle Gyldenløve har overtaget slagtermester Leo Papes forretning på Herningvej og åbner torsdag. Gyldenløve har tidligere været ansat i Tricas slagterafdeling. * 490 mennesker er tilknyttet Civilforsvaret i byen. I 1977 er der uddannet 160 i førstehjælp og 180 i elementær brandbekæmpelse. En stor del af materiellet, der anvendes, er fremstillet på frivillig basis. * 20. 30 veluddannede folk fra Afrika, Asien og Sydamerika skal se, hvordan danskerne lever, og Ringkjøbing-egnen skal være model. Udenrigsministeriet står for arrangementet og gæsterne skal være på egnen i en uge. * Ved en fest på Højskolehotellet for Ringkjøbing og Holmslands pensionister var der 400 deltagere. Det er »Melodier, Vi Mindes«, der afholder festen, som fik et strålende forløb, og hvor alle morede sig over små klovner fra Cirkus Bravo og glædede sig over Pigegarden fra Ølstrup, der musicerede. * Navnet Vinkælder i Thorsted har sikkert undret mange og endelig ser man her forklaringen. Der er aldeles ikke udskænkning i Vinkælder. Det er navnet på en af sognets gamle gårde. Vin er det oldnordiske navn for en græsgang og kælder er den gamle betegnelse for en kilde. Forklaringen er logisk, da Tim Å løber ned ad en af markerne ved de lavtliggende arealer omkring åen. Det var rart at få det opklaret. * 21. Formanden for Ringkjøbingegnens Husmandsforening giver sin bitterhed luft i følgende: En landmandsfamilie tjente i 1977 gennemsnitlig 36.000 kr. eller mindre end halvdelen af en ufaglærts indkomst. Derfor er det uforståeligt, at man overalt skal have tudet ørerne fulde af, hvor godt det er at være landmand. * 40 % af forbrydelserne i 1977 blev opklaret til trods for en stigning på 5 % og anmeldelserne er steget med 22 %. Forbrydelserne er hovedsageligt indbrud i sommerhuse, forretninger og kontorer. * Søndag formiddag ordineres den nye hjælpepræst, Birthe Jespersen, Århus, i Ringkjøbing kirke. Ordinationen foretages af biskop Dons Christensen, mens selve præsteindsættelsen foretages af provst Stougaard Thomsen. Den nye præst holder derefter sin første prædiken i Ringkjøbing kirke. Det er første gang kirken danner rammen om en ordination. * 23. Statistikken fra Arbejdsformidlingen i Herning oplyser, at der i 1977 blev besat 188 nye lærerpladser i amtet. * Der kom rigtig gang i fodboldspillet trods tøsne, men mange vil nok gå rundt med ømme ben efter en 3 måneders lang pause. * 24. Amtslæge Vagn Christensen mener, at folk vil være tilbøjelige til at låne medicin og recepter hos hinanden efter indførelsen af de nye regler. Det er en af ulemperne ved den nye ordning, men formentlig vil nye retningsliner snart blive udsendt, så nogle af problemerne ved det ny e system fjernes. * Politisk duel mellem Socialdemokratiet og Fremskridtspartiet. Kr. Poulsgaard (FP) sagde: Socialdemokratiet har virkelige gjort meget godt i Danmark - før i tiden! Der var engang, da partiet talte den lille mands sag, men i dag er partiet for gammelt, og FP har overtaget rollen. Robert Pedersen (S) fremhævede alt det gode, hans parti havde gjort, og duellen var både lang og bevæget. Trods rygende uenighed var de dog enige om, at Danmark var et godt land at bo i. * 25. Bedre kontakt mellem skolen og erhvervslivet skulle gerne blive følgen af den nye skolelov. En række lærere var på besøg på Nordsøværftet, beså værftet og talte med repræsentanter for virksomheden, således at de var informeret, når de skulle med deres klasser på virksomhedsbesøg, og på forhånd kunne give eleverne oplysninger.  * Ung talentfuld kunstner i No får fornemt legat. Den unge kunstner Henrik Have, No, med nær tilknytning til Ringkjøbing, modtager i år * Vekselerer Villiam H. Michaelsens legat for unge tegnere«. Legatet uddeles hvert år og kan ikke søges. * Inner Wheel-klubben har taget initiativet til en håndarbejdsudstilling i forbindelse med museet. Det bliver helt specielt, da det bliver * Håndarbejder fra oldemors gemmer«. Hvis man endnu er i besiddelse af nogle, opfordres man til at lade dem komme med på udstillingen. * 26. Niels Søndergaard Pedersen, søn af tobakshandler Gunnar Søndergaard Pedersen og fru Inger, må siges at have haft succes på sin vej. Han er uddannet hos herreekviperingshandler J. C. Kirk og efter sin videre uddannelse er nu direktør for Thorn & Kenwood i Danmark. Han er i bestyrelsen for moderselskabet i England, der har 85.000 medarbejdere over hele verden. Dette er opnået med hans 38 år. * 550 kr. i bøde for at overhale, beklageligvis i dette tilfælde en politivogn, der konstaterede alt for høj fart. * Ringkjøbing Landbobank møder med et fint regnskab med et nettooverskud på næsten 10 mill. kr. * 27. Byen har fået et vartegn, der kan ses i flere kilometers afstand - om natten. Det er KFK's store kornsilo på Vesterkær. Om natten er den vestlige side af tårnsiloen projektørbelyst.  * Jens Sylvester Faurbys udtalelse: Det lille sogn kan sagtens eksistere i storkommunen, hvis sognets beboere lader være med en forsvarsstilling overfor storkommunen, og anser sig selv for det, de bør være - en naturlig del af en større enhed. * 28. Turistforeningen får et tilskud fra kulturudvalget på 10.000 kr. Pengene er bevilget i 1977, men ikke tidligere frigivet. * Skattevæsenet har i år tilbudt pensionister hjælp til at udfylde selvangivelsen. * Danske Kvinders Beredskab har skiftet kredsleder. Efter 3 år som leder er Sonja Nielsen blevet afløst af Karen Marie Nielsen. * Kommunen har ladet indrette en lokal modtageplads for gift-, olie- og kemikalieaffald. Selv om det ikke er store mængder, der er tale om, er det rart, at det kan skaffes sikkert af vejen. * I denne weekend afvikler firmaidrættens vestjyllandskreds for sidste gang kredsmesterskaber. Efter den 1. januar bliver det amtsmesterskaberne firma-idrætsfolkene skal kæmpe om. * 30. Musik og Ungdom har koncert i Rådhushallen med et jugoslavisk kammerorkester. Den kun 20-årige jugoslav Nenad Daleore er solist. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds har fået nye lokaler i den gamle toldbygning på Nørredige. Ved den officielle åbning med reception var der stor trængsel. * ROFI's badmintonspillere har opnået 4 kredsmesterskaber i firmaidrættens Vestjyllandskreds. * 31. 2 drenge på 14 og 15 år har gjort en prisværdig indsats for fuglelivet i Alkjær Lukke. De har lavet ca. 30 redekasser, som nu bliver ophængt. Drengene er Torben Østergaard og Gorm Knudsen.

Bryllup: 19. Annette Heigaard Sørensen, datter af skotøjshandler S., og Gert Wiik, Århus.

Sølvbryllup: 17. Charles Gravesen og hustru Marie, Hvingel. Guldbryllup: Bernhardt Jensen og hustru Ingrid, Fjordallé 9.

Fødselsdag: 5. Grd. Marius Jørgensen, Ringvej 9, 60 år. * 11. Svend Aage Jørgensen, Markskellet 20, 60 år. * 17. Malermester Richard O. Lauridsen, Mylius Erichsensvej 17, 75 år. * 20. Kristiane Knudsen, Damtoften 28, 90 år. * 22. Else Jensen, Kronager 10, 75 år. * 25. Søren Smedegård, Fjordvang6, 70 år. * Vagn Fomsgaard, Kaj Munksvej 5, 50 år.

Døde: 2. Flemming Torben Budsted. * Peder Christensen. * 4. Rense Hansen. * 8. Otto Hestlund. * 10. Jytte Olsen. * 11. Rigmor Hansen. * 13. Marius Adsersen. * 18. Jørgen Madsen Røgind. * 24. Valborg Andersen. *30. Anders Peter Høgh.

 

FEBRUAR

1. Seks praktiserende læger her på egnen har sluttet sig sammen om en ordning for weekenden. En holder vagt og 5 holder fri og disse får bagefter besked, om der har været opkald fra deres patienter. Lægerne mener selv, at det er en ideel ordning.  * 2. Det jugoslaviske kammerorkester, der gav koncert i Rådhushallen, blev en stor oplevelse for ca. 100 tilhørere. Den 22-årige Vesna Jovanovic spillede solopartiet i Mendelssohn-Bartholdys violinkoncert i d-mol, og spillede fremragende. * Fabrikant Osvald Pedersen, Tim Maskinfabrik, har taget patent på en opfindelse, der har løst svejsernes røgproblem, idet den blæser svejserøgen væk fra ansigtet. Teknologisk Institut og Arbejdstilsynet har vist stor interesse for opfindelsen. * 3. Fastelavnsmandag er børnenes dag. Handelsforeningen har hængt 4 tønder op på Torvet, og så er der fastelavnsboller og præmier til kattekongen og -dronningen, og den bedste udklædte pige eller dreng. * Teknisk udvalg har besluttet at hjørnet af Torvet ud for Sparekassen skal gøres pænere. Der skal plantes lindetræer og opstilles bænke, så man også på dette hjørne kan hygge sig. * Egon Bro, Rindum, er blevet kontorleder på Fjernvarmeværket. Han overtager posten efter Hestlund, der døde for nogen tid siden. l! Der er stor interesse for kunstudstillingen * Rinter 78«, der fra 1. juli skal vare en måned. Udover Rådhushallen vil der blive udstillinger i byens forretningsvinduer. Kunstnere fra forskellige dele af landet har allerede meldt sig. * En storstilet messe afholdes i dagene 4. og 5. februar i Vesterhavshallen. VIUF-Messen, med mange lokale udstillere, har man gennem frivilligt arbejde bestræbt sig for at gøre til en succes. * 4. Fagbevægelsens idé: Trekantbyen Ringkjøbing-Skjern-Videbæk. I årene frem til 1995 skal der skaffes 32.000 nye arbejdspladser i amtet. Samtidig vil der være brug for 26.000 nye boliger, spår fagbevægelsen. Ideen om trekantbyen er derfor fremsendt til regionsplanlægningen. * Den nye lystbådehavn skal i 1978 udbygges med en 85 meter lang, fast bro, der vil koste 136.000 kr. Yderligere kommer udgifter til grusveje og en parkeringsplads med 48 pladser. * Menighedsrådet har besluttet, at kirken fra den 1. maj til den 1. november skal være åben på hverdage fra kl. 10 til 16. * Ved Søibergsvej skal der bygges en børnehave med plads til 40 børn, men da denne ikke kan tages i brug de første 8 måneder, vil der blive oprettet en midlertidig i et hus i byområdet. * 6. En glad mand. Svend Nielsen, tidligere formand for RIF har fået legat og skal sammen med sin kone overvære den engelske pokalfinale på Wembley sammen med 100.000 andre. Det er vel alle fodboldinteresseredes drøm, der nu for ham går i opfyldelse. Jydsk Boldunions legat bliver tildelt en leder med mangeårig indsats for jydsk fodbold. * VIUF-Messen, der tidligere er omtalt, blev en virkelig succes med 2000 besøgende i 2 dage. * 7. Handelsskolens forstander Leif Engelsbak opfordrer de handlende til at sende deres ekspedienter, både kvindelige og mandlige på kursus i tysk. Da der i sommerens løb er umådelig mange tyske turister, vil det være en stor hjælp for begge parter, hvis de unge fik deres tyskkundskaber frisket op. * Ringkjøbing Gården har fået et meget ærefuldt tilbud fra Tyskland. Invitationen til * Nationernes Musikparade * kommer fra Hannover. Paraden foregår i dagene 5.-8. oktober, og der deltager en lang række voksne, professionelle orkestre. Der er tradition for at indbyde et børneorkester og i år faldt valget på Ringkjøbing Gården. * Skarpe protester mod at flytte turistkontoret. Et af byens vigtigste servicekontorer - Turistkontoret - skal flytte fra en af byens bedste pladser til en dårlig beliggenhed i en baggård i bager Bredahls ejendom på Torvet. Planen om flytningen kom i strid modvind på Handelsforeningens generalforsamling i går, og man var enig om at fremføre en skarp protest.  * 8. Ved en koncert i kirken bliver der spillet på 2 orgler. Det er i Jylland kun muligt i Århus og altså p.t. i Ringkjøbing. Årsagen er, at det gamle orgel endnu ikke er flyttet. To unge organister fra Århus opfører værker af Johan Sebastian Bach. * Overfor protesten om at flytte turistkontoret oplyser borgmester N. Skytte, at der på Torvet skulle være et servicehus, der kunne løse mange ting på en gang. Der skulle blive plads til turistkontor, erhvervskontor, toiletter, kiosk, telefonboks, udstillingslokale og garderobebokse, og at dette ville være hensigtsmæssigt for de mange turister, der kommer til byen. * 9. En ny virksomhed åbnes på Birkmosevej som central for bildæk. Firmaet påtager sig at fjerne rystelser fra hjulene på en bil, samt sporing af styretøj m.v. Firmaet er etableret af Vesterbro Vulkanisering, Herning, der i mange år har haft kunder fra byen. Nu skulle det herefter være unødvendigt at tage til Herning. Ringkjøbingafdelingen skal til daglig ledes af Jørgen og Andreas Eskesen, der dog ikke er brødre. * Det ser mærkeligt ud, at samtidig med at ledigheden stiger bliver det sværere at skaffe nye dagplejepladser frem. Presset er steget voldsomt siden 1976, hvor der næsten ikke var ventelister. Ligeledes er det galt med børnehavepladser, meddeler socialudvalgsformand Palle Skyum. * Som tidligere år er Kunstforeningen bevilget et årstilskud på 12.000 kr. * 10. Så er man klar til kommunevalget den 7. marts. Det konservative Folkeparti i Ringkjøbing kommune har opstillet 12 kandidater. Formanden Mads Andersen, Lem, meddeler, at der vil blive indgået listeforbund og valgforbund.: Vinduesfabrikken RIBO er et af de 15 danske firmaer, der i næste uge er med på Europas største byggeudstilling i Hannover i Vesttyskland. Direktør Leif Hansen siger, at det vesttyske marked er af dem, vi venter os en hel del af i 1978. 10 % af produktionen går til Tyskland i øjeblikket. * Klasselotteriets største gevinst, 500.000 kr. er solgt på lodder i Jylland, så spændingen er stor, hvem der er den heldige. * Ringkjøbing er en af de byer, der får besøg af regeringsmedlemmer, der skal tale ved møderne inden kommunevalgene. * 11. Efter megen diskussion har Jydsk Telefon bestemt at lade kunderne afgøre de nye telefonbøger. * To foreninger modtager Sparekassen SDS's pokaler for gode initiativer i 1977. I Holmsland er det Hvide Sande-Hallens bestyrelse for det store arbejde, der er udført i forbindelse med svømmehallen. Ringkjøbing Håndværkerforening får pokalen for byggeudstillingen Sol-Byg 77. * Lavere olieregning til de fleste i byen. Vi skal alle spare, og det lader til, at de fleste sparer på de kostbare oliedråber. Et selskab melder om besparelse på 6-8 %, mens et andet er under gennemsnittet. * Fjernvarmeværket opfordrer beboere til at være varmeværkets folk behjælpelig med at finde det sted på ledningen, hvor der daglig forsvinder 4-5 tons vand. Kendetegnene er forskellige, men rødt vand i hanerne er sikre tegn på brud på rørene. * 13. Et overvældende snefald kaldte et talstærkt mandskab og snerydningskøretøjer ud. Det lykkedes dog trods snefaldet at holde de fleste veje farbare. Falck havde udrykning til 60 nødstedte bilister. * Ringkjøbing Automobil Forretning - RAF - Herningvej har 40 års jubilæum og kan samtidig notere, at det er 40 år siden, firmaet blev GM samt Bedford/Opel forhandler. * Der har åbenbart været behov for det nye firma Dækcentralen på Birkmosevej. På den første officielle åbningsdag har telefonen ringet mange gange og bestillingssedler på dæk og reparationer er begyndt at hobe sig op. * 14. Gårdejer Iver Tang Thomsen, No, er foruden svineavler også kalkunopdrætter i stor stil. Til kalkunhuset har han i år selv bygget silo til foder og venter om en lille måned 2500 kalkun-kyllinger fra rugenet. I år vil han producere mellemstore kalkuner. * Villads Kristensen mener, at en hund eller hest er mere værd for børn end en pædagog - måske er der delte meninger om det. Han har en veldrevet rideskole i No og har i dag foruden ejerheste 21 opstaldet. * Ringkjøbing Ungdomsgård er et projekt til 700.000 kr. Ungdomsgården er en selvejende institution med 150 deltagere, en juniorklub med 50 deltagere og en fritidsklub med 80 deltagere. Arbejdsgruppen bag projektet forventer at være klar til start den 1. august. * 15. Priorgårdens Grillbar og Cafeteria skifter ejer. Den nye ejer er Bent Jensen, Brørup, der driver lignende virksomheder i Brørup og Ribe. Sælger er fru Aase Knudsen. Købesum 675.000 kr. * Vestjylland har stadig den laveste ledighed. Ved udgangen af 1977 var ledigheden 9,6 % mod landsgennemsnittet 11,1 %, oplyser Arbejdsformidlingskontoret. * I området syd for Isagervej er seks-syv lodsejere gået sammen om en udstykning med ca. 80 grunde. Området byggemodnes i løbet af kort tid. * Et ungt firma ejet af Svend Erik Jensen forlader »hønse- og svinehuset« og flytter til nye lokaler, med værkstedshal og autoudstyrsbutik på Birkmosevej. Størrelse 640 kvm., byggesum 600.000 kr. * På fortovene må folk selv rydde for sne; sker det ikke, vanker der bøder. Hvordan mon det skulle gå til for ældre mennesker. * 16. Vestjylland sender igen 100.000 liter mælk daglig til København. * * Dagene længes og vinteren strænges«. I dag er der målt minus 19 grader. * Det meddeles, at kommunen assisterer ældre og syge med snerydningen. * Den tidligere kaffeforretning på Torvet åbnes som skotøjsforretning. Det er B. Graae Jørgensen, Lemvig, der får forretning her. * 17. Mon studentereksamen ikke er i så høj kurs som tidligere. Handelsskolens forstander har konstateret, at handelseleverne og ikke studenterne får lærerpladserne. * Det planlagte kristne gymnasium kommer til debat i amtsrådet. Der skal lokalt skaffes 3 mill. kr. udover den grund byrådet har stillet gratis til rådighed. * Samtlige husstande i Ringkjøbing-området vil endnu engang blive spurgt om interesse for en fællesantenne, så man kan se tysk tv. I første omgang var der ikke nok tilslutning. * 18. Stadig flere og flere flytter til Vestjylland. Ringkjøbing amt tegnede sig sammen med Ribe amt for den største befolkningstilvækst i 1977. * Arrestforvarerparret har fået en usædvanlig hilsen. Det er Juul Jensen, København, der takker for et ophold på 20 dages hæfte. Brevet udtrykker også tak til personalet. * 21. Peder Chr. Høegsberg kan holde 40-års jubilæum som kørelærer. Han mener, at byen er udemærket at være kørelærer i. Gode P-pladser og stille villaveje, hvor eleverne kan blive dus med bilerne. Samme dato bliver Høegsberg 65 år. * En ny klub har igen set dagens lys i byen. Navnet er Ringkjøbing Filmklub, og på den stiftende generalforsamling fik 78 medlemskort. i * De ældre får i Guldalderklubben mange gode og smukke oplevelser. Sidst blev de ført med til Pompeji, et foredrag og lysbilledserie, som mange sikkert ville have haft glæde af at høre og se. Hvordan fhv. dommer Christiansen hver uge får alle de gode kræfter til mandag eftermiddag, er for mange en gåde, og han fortjener ros for sit påskønnelses-værdige arbejde. *  Fotograf Jørgen Borg har udstilling af Færø-billeder i Rådhushallen. Disse er optaget under et års ophold og gengiver på den mest strålende måde livet og naturen på øerne. * 22. Amtet har i år til Vestjydsk Turistkreds bevilget 40 øre pr. indbygger mod hidtil 35 øre. * Ligeledes er der ekstra bevilget 230.000 kr. til ombygningen af Ringkjøbing Sygehus' føde-afsnit. * Det offentlige tilskud til gymnasiebyggeriet i Rindum skulle nu være sikret, idet amtsrådets tilskud på 1,5 mill. kr. er bevilget og borgmester N. Skytte oplyser, at byrådet har haft bemyndigelse til at forhandle om et kommunalt tilskud, ligeledes på 1,5 mill. kr. * Indlevering af kandidatlister til kommunevalget er nu sluttet, og der er modtaget 22 lister med 108 kandidater. * Ringkjøbingegnens Folkedansere tæller nu 500 medlemmer. 150 var mødt til generalforsamling. Måske liegstouw'en bagefter også var et godt trækplaster. * 23. Statsskovvæsenet forsøger at sælge det rekreative område Sorte Bakker ved Heboltoft til kommunen. Det drejer sig om et areal på 5 hektar købt af 2 lodsejere i 1971 for at sikre det som et fristed for folk i Ringkjøbing-området. * 24. Noget helt nyt er, at Femhøjsande er indrettet som hundeskov. Plantagen er skærmet mod trafiken på hovedvejen og privat ejede nabo-plantager, så hundene frit kan løbe i den 40 hektar store plantage. * Ringkjøbing Bank udvider med en tilbygning på 340 kvm. ind mod parkeringspladsen og en ny afdeling i Hvide Sande. * 24. Husmoderforeningen har 40 års jubilæum og har samtidig fået ny formand. Fru Grethe Garlet, der har været formand i 4 år, afløses af fru Olga Thomsen.  * 25. Byen er for tiden hærget af en influenza-epidemi. De fleste måtte krybe til køjs, så lægevagten havde usædvanlig travlt. * I kommunen er de unge piger langt de fleste blandt de ledige. Man prøver at få et kombineret skov- og naturplejeprojekt gennemført, da man mener, at pigerne kan få lige så stort udbytte af dette som unge mænd. * Centra Marked på Kongshøjvej skifter efter et års tid igen ejer. Eilif Møller beklager, at han må sælge, men helbredet kan ikke holde til at gå så meget. Det nye ejerpar, Rosine Christensen og Knud Laursen, kommer fra Ejsing. * 27. Fjordfiskerne tror på helten. Fremgangen for heltefiskenet i fjorden er en succes, der må følges op. På Vestjydsk Centralforenings generalforsamling fremsatte formanden Henning Brasen den tanke, at der blev bygget et udklækningshus ved Bjerregård. Svend Nielsens private udklækninger fungerer stadig udmærket, men denne ordning kan ikke fortsætte på langt sigt. Okkerbekæmpelsen er stadig foreningens * hovedpine«. * Ved KFUM og KFUK-spejdernes fest på Højskolehotellet, hvor 300 deltog, fik Chr. Grimstrup korpsets hæderstegn i guld for hans store, uegennyttige arbejde. * Ringkjøbings stemmeseddel til kommunevalget den 7. marts er den næststørste i Danmark. Kun København har flere kandidater, men de har unægtelig også flere pladser. 55 mod Ringkjøbings 21. * Gæster fra 12 lande er en uge i byen. I en uge skal 30 stipendiater fra udviklingslandene deltage i et orienterende kursus om Danmark på Hotel Fjordgården. I alt vil 12 lande fra Asien, Afrika og Latinamerika være repræsenteret på kurset. * 28. Den 7. marts skal der også være valg til amtsrådet, men der bliver sikkert ikke større ændringer, da det siddende amtsråd gennem økonomisk planlægning og prioritering af amtets aktiviteter har sørget for, at reserve er så store, at øget konsolidering er unødvendig. * Ringkjøbingegnens Landboungdomsforening blev i aftes stiftet for 2. gang. Formålet vil være dygtiggørelse og kulturel oplysning blandt ungdommen på Ringkjøbing-egnen. * Kredsrepræsentanten for Dansk Strandjagtforening, Frede Axelsen, oplyser, at jægerne har flere rifler end det danske hjemmeværn. Man kan købe en riffel, få en tilladelse og gå på jagt uden at have skudt med en riffel før. * Fhv. forretningsfører Peder Ledgaard har i 40 år sørget for sydslesvigske børns sommerferie, og for dette store arbejde er han udnævnt til ridder af Dannebrog. Foruden har Ledgaard også taget sig af det sydslesvigske feriehjem Vesterled i Haurvig og Faderskabsforeningen for Humtrup og Brarup sogne. Feriebørnsarbejdet er overgået til viceskoleinspektør Erling Holst, Lemvig.

Bryllup: 18. Ellen Trabjerg Madsen, datter af murermester E. T. M., og bankassistent Knud Pedersen, Holmsland. * 25. Lisbeth Thinggaard Jepsen, datter af Aksel J., og Niels A. Juul Sørensen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 21. Hanne Nielsen, Kronager 2, 50 år.

Døde: 7. Anna Baumgartl. * 13. Murermester Jørgen Jørgensen, 100 år. * 17. Marius C. Rich. * 22. Maja Pirck, født Kristensen. * 23. Laurids Smedegaard Olsen. * Svend Hugo Lange. * 24. Chr. Bagger Nørmark. * 28. Eli Rasmussen.

 

MARTS

1. Regnskabet for Vesterhavshallen og Svømmehallen er netop nu afleveret og viser det kedelige, at der er 280.000 i underskud. Det bliver kommunen, der skal betale dette, hvis byrådet godkender det. I forhold til budgettet er det en overskridelse på 25.000. * 2. Det nye kvindehus, startet af den sociale bistandsgruppe, havde meget stor deltagelse ved åbningen til stor glæde for arrangørerne. Kvindegruppen indbyder den første onsdag i hver måned til åbent hus, hvor aktuelle emner vil blive sat under debat. * De blå pigespejdere skifter formand, idet Cleo Skov bliver afløst af Leo Pape. * Politiet hjemførte 2 førstepladser i politimesterskaber på 15 meter riffelbane i Snejbjerg-Hallen. * Byrådets el- og vandudvalg søger frigivet 400.000 kr. til et nyt el-hovedkabel fra stationen i Rindum til elværket i Ringkjøbing. *4. 10 repræsentanter for egnens erhvervsliv vil den 15. marts give møde på Handelsskolen og fortælle eleverne lidt om, hvad de går ind til, når de i juni forlader skolen med den et-årige eksamen. * Ved et pressemøde opridser borgmesteren, hvad der er gennemført i de forløbne 4 år: Svømmehal i Lem, svømmehal i byen, Alkjær Stadion, udvidelse ved Alkjær skolen, marinaen, en spildevandsplan, der er en forudsætning for de små byers fortsatte udbygning, deltagelse i den nye Hvide Sande sluse. Af projekter for 1978 skulle et pensionat for evnesvage blive bygget i Rindum, og næste år første del af gymnasiet. * Ringkjøbingenseren Peter Sand, sanger og komponist i Århus har modtaget Pavens hjertelige tak og høje anerkendelse for hans juleopus 1977. To salmemelodier til gamle engelske tekster med danske bearbejdelse af salmeforskeren pastor Schøning. * 6. Kirke- og handelsminister Jørgen Peder Hansen talte i byen i weekenden. Hans tale har åbenbart ikke været særlig inspirerende. Der var kun 15 tilhørere. * De 30 unge udlændinge, der gæster byen vil i aften på rådhuset få en redegørelse for det danske valgsystem. * Trods uenighed mellem de forskellige partier før kommunevalget, er man dog blevet enige, om at alle flag i morgen skal til tops og der skal musiceres af Ringkjøbing Gården. * 8. Ringkjøbing Whistklub er navnet på en ny klub, der er startet, og man er allerede i gang med kortene. * 9. Efter fintælling af stemmer til kommunevalg skulle byrådet have 8 nye medlemmer, hvoraf de 3 er kvinder. * Borgmester N. Skytte åbnede i formiddags folkeskolens gymnastikturnering i Vesterhavshallen. 1090 elever fra hele amtet deltog. I næste weekend har Ringkjøbingegnens Hovedkreds forårsopvisning med deltagelse af 1760 gymnaster fordelt på 68 hold. Det er 100 gymnaster flere end i fjor. * Skibsreder Mogens Christensen, Ærøskøbing, har ikke mindre end 2 nye coastere hos Nordsøværftet. Den ene bliver søsat i dag, mens den anden i morgen går ud på sin første sejlads - til Esbjerg. * CF's Marchforening er nu klar til den nye sæson med traveture ud i det vestjydske landskab. I alt er der planlagt 15 ture med 1 uges mellemrum. * 10. Ringkjøbingegnens Mejeriselskab har med 8 andre mejeriselskaber tilsluttet sig selskabet Jydsk Mælk, og man forventer at flere vil følge efter i de kommende dage. Jydsk Mælk blev oprettet for få uger siden som modtræk mod Mejeriselskabet Danmarks samarbejde med FDB og konsummælksselskabet Dan-Mælk. De samvirkende Købmandsforeninger vil opfordre sine 7000 medlemmer til kun at aftage mælk fra de selskaber, der er med i samarbejdet. * På det store gymnastikstævne gjorde Alkjærskolens drenge sig bedste bemærket med 3 førstepladser. 1 hold fik sølv og 2 hold bronce. * Moesgaards Ejendomskontor forsøger sig med en ny form for hussalg. Firmaet holder åbent hus i 8 nye huse, hvoraf nogle knapt nok er færdige. Arrangementet er før prøvet med held. * 13. Som resultatet af amtsrådsvalget er amtsborgmester Aage Ebbensgaard indvalgt i det nye amtsråd på førstepladsen. Borgmester Kaj K. Nielsen, Holstebro, sikrede sig det andet mandat. * På tværs af alder og organisationsform mødes kor og orkestre med 350 sangere og musikere på søndag i ROFI-Hallen til en stor koncert. Det er Ringkjøbing kommunale Musikskole, der er arrangører og har tilrettelagt et stort og rigt program. * Ringkjøbing og Stadil Fjordes Fiskeriforening har skiftet formand. Fisker Niels Thøgersen, Ringkjøbing, er afløst af fisker Bent Anders Gøde Jensen, Stauning. * 14. Sparekassen har i det forløbne år haft en indlånsstigning på 17 %. Dette er bemærkelsesværdigt under hensyn til den samfundsøkonomiske situation i landet. * 15. Ved Unge Hjem's aften talte pastor Nielsen, Herning, om den kristne opdragelse af vore børn. Først og fremmest er kristendom en naturlig selvfølge i vore hjem uanset undervisning eller ikke i skolerne. Dette var det egentlige i hans tale. * 16. Socialudvalgsformand Palle Skyum oplyser, at det går fint med at skaffe nye dagplejemødre. Kommunen har nu ca. 200 pladser, og der er ansat yderligere en tilsynsførende. * På arealet ved Plejehjemmet ved Søibergsvej har kommunen vedtaget at opføre tre kommunale beskyttede boliger, hver på ca. 60 kvm. Detailprojektets udarbejdelse bliver en opgave for stadsingeniørens kontor. * På byrådsmødet vedtoges at udbygge skolen i Rindum for4 mill. kr., fordelt over finansårene 1978 og 1979. * Det blev ligeledes vedtaget at udvide parkeringspladsen ved Rådhuset med 28 pladser. * 17. 1977 blev det hidtil bedste år for Landbobanken med en overskudsstigning på 50 % eller 17 mill. kr., og det har kunnet lade sig gøre med landets laveste rentemarginal. På generalforsamlingen blev der rettet en særlig tak til direktør R. Nissen, der trådte tilbage den 1. januar efter 57 års virke i banken, deraf 32 år som direktør. Banken har åbnet en * lille pengebutik * i Algade i den tidligere brugsforeningsbygning. * 18. Hee Dyrepark åbner sæsonen palmesøndag og kan præsentere et omfattende nybyggeri på 250 kvm. Alle interesserede er velkomne til at se nybyggenet, idet Brågård har reception om lørdagen. * Teaterforeningen har Ibsens * Gengangere« på programmet. Ibsen er og bliver udødelig. Da han i sin tid skrev stykket vakte det enorm forargelse, og førsteopførelsen skete da også i Chicago. Først året efter blev det opført på en nordisk scene. * Amtsvejinspektør Bonde oplyser, at man er gået i gang med at planlægge rute-trafikken, men man venter på en ny lov på området. Rutebilejer Knudsen * truer * med at nedlægge sine ruter, hvis der ikke kommer en samlet ordning. * Nora Larsdatter Bøsche, kontorchef ved amtet, fratræder sin stilling som leder af undervisning- og kulturudvalgets sekretariat, en post hun i flere år har beklædt med stor dygtighed. * 20. Det hidtil største musikarrangement i byen blev en stor succes for musiklivet. 350 aktivt medvirkende og 1300 tilhørere fik en dejlig søndag eftermiddag. Rindum Koret sang portpourri over Schubert-melodier, Ringkjøbing Gården og Ringkjøbing Big Band spillede, ligesom hver, der havde et instrument, deltog. * 21. På grund af tørken i 1977 måtte mange læhegn omplantes. Der brugtes 20.000 træer. * Initiativpokalerne for 1977 er udsat af SDS Sparekassen i Ringkjøbing og Hvide Sande. Bestyrelsen for Hvide Sande-hallen fik pokalen for det store arbejde, der er lagt i forbindelse med svømmehallen. Den anden pokal fik Ringkjøbing Haandværkerforening for sin byggeudstilling »Solbyg '77«. Med pokalen fulgte en pengegave. * Man søger værtshjem til 20-30 unge amerikanere, der er på udvekslingsbesøg for 2 måneder eller hele næste skoleår. 230 unge danskere bliver i år sendt til USA på 1 års studieophold. Fra Amerika kommer der også 230 unge på 1 års ophold. * Den nyvalgte Venstre-gruppe i byrådet vil eenstemmigt indstille, at borgmester Niels Skytte genvælges som borgmester, når byrådet holder konstituerende møde den 29. marts. * Adskillige møder og generalforsamlinger er udsat på grund af den megen sne og det glatte føre. * Ved Landsstævnet i Viborg, hvor 500 skytter deltog, blev Margit Biltoft nr. 2. * 22. Advokatfirmaet Dalgaard-Knudsen runder de 50 år i byen. Advokat Jens Dalgaard-Knudsen startede firmaet i 192 8, og har ved siden af firmaet i en lang årrække været byens borgmester. Efter hans død i 1968 overtog sønnen Knud Dal-gaard-Rnudsen firmaet. Han er ligeledes meget aktiv i politik og er byrådsmedlem. Glemmes må ikke fru Esther, gift med stifteren, der endnu i dag deltager aktivt, som hun har gjort det fra 1928. * Den nye ejer af Ringkjøbing Møbelfabrik, Sven A. Eliason, er svensker og bosat i Los Angeles. Han siger, at dette kan lade sig gøre med dygtige, ansvarsbevidste medarbejdere. Der er startet en produktion af kontormøbler, som hovedsageligt bliver solgt i de nordiske lande. Foruden hovedfirmaet i Los Angeles ejer Eliason en fabrik i Bergen. * (Påske.) * 28. Fra Tipperne i fjorden meldes, at svanebestanden er reduceret med ca. 75 %. Ligeledes er den hårde marts-vinter med sne og kulde gået ud over blishønsene. * Der er stor diskussion om, hvad fritidsfisken er. Erhvervsfiskerne har ikke noget imod, at der bliver fisket til husbehov, men når der er tale om salg, er de meget misfornøjede med konkurrencen. * Kunstforeningens påskeudstilling blev en stor succes med et besøgstal på 1150, det hidtil største. * Ringkjøbing Fotoklub har udstilling i Rådhushallen. Udstillingen omfatter 110 billeder, alle udvalgt til den jubilæumsud-stilling, hvormed Sammenslutningen af Fotoklubber i Midtjylland i efteråret markerede sit 10 års jubilæum. * Ledigheden i den sydlige del af amtet var i februar 13,1 % mod 15,1 for hele landet. * 29. Kunstforeningen prøver en helt ny form for underholdning. Foreningen kalder det * En vise-syng-med-aften«, og heri ligger et forsøg på at aktivere publikum, så de i bogstaveligste forstand underholder hinanden ved at synge med. * 30. Aage Ebbensgaard, amtsborgmester, er genvalgt som amtskommunens førstemand til 1982, til 1. viceborgmester valgtes Lars Agerskov, Heboltoft. * Der er stor spænding om den foreslåede bådskat bliver til virkelighed. Afgiften vil slå bunden ud af mange bådejeres økonomi og handelen med lystfartøjer er så godt som gået i stå. * Uden afstemning blev fabrikant, borgmester Niels Skytte genvalgt som borgmester i kommunen til årsskiftet 1982. Venstre-folk blev formænd i de fem store udvalg, de mindre udvalg fik en konservativ og en socialdemokratisk formand. Fødselsdagsbarnet i byrådet var det nyvalgte socialdemokratiske medlem, Sv. Beiter. * 31. Som svar på kritik fremkommet af besøgende på museet oplyser museumsinspektør Jens Aarup, at der snarest vil blive givet besøgende bedre besked om tingene og samlingerne. Aarup begrundede mangelen med overflytning til den nye afdeling, hvor man har måttet udskyde mange tings endelige placering. * Nyt fra auktionsverdenen er en bus fra Jydsk Kunstauktion i Århus, der gæster Ringkjøbing med ægte tæpper og kunst for 150.000 kr. Interessen siges at være meget stor, navnlig som pengeanbringelse.

Bryllup: 18. Lis Bank Sørensen, datter af Egon B. S., Klegod, og Jørgen Hansen, Ringkjøbing. * 23. Gurli Nielsen og tømrer Hans Ole Hansen, Ringkjøbing. * 25. Stud. jur. Marianne Astrup Risgaard, datter af Jens R., Rindum, og Karsten Løndal Nielsen, Århus.

Sølvbryllup: 1. Thomas Opstrup og hustru Esther, Alkjærhøj 16. * 6. Verner H. Andersen og hustru Klara, Smedegade 9. * Alf Hansen og hustru Lene, Heboltoft. * 7. Ejendomsmægler Emil Andersen og hustru Betty. * 15. Disponent Knud Midtgaard og hustru, Mølhøj 3.

Fødselsdag: 15. Syerske Jenny Mortensen, V. Strandgade 34, 60 år. * 16. Kr. T. Sørensen, Vibevej 3, 50 år. * 20. Fhv. gdr. Povl Kjeldsen, Plejehjemmet, 75 år. * 25. Thorleif Nikolajsen, Heboltoft, 70 år. * 26. Sigfred Hansen, Holstvej 12, 70 år.

Døde: 4. Johnny Gyldenlev Christiansen. * 7. Jenny Pedersen. * 9. Martha Rasmussen, Aldershvile. * 10. Alfred Jeppesen. * 13. Fhv. kontorbestyrer Poul Poulsen. * 20. Jens Chr. Jensen. * 23. Vera Christensen. * 29. Peter Nielsen. * 31. Maren Stræde.

 

APRIL

1. Storken har i dag vist sig i byen, og trods forskellige storkereder her, spankulerede den rundt på lossepladsen. * Falck-Zonens nye vandtankvogn vil blive en styrkelse af brandberedskabet i områder med store mose- og plantagestrækninger, udtaler CF-leder Bent Møller Jensen. * Villy Bækgaard, Herning, overtager Meinertz Olesen el-forretning på Algade. Bækgaard har i 7 år besøgt forretningen som rejsende i hvidevarer, men da han hørte at forretningen var til salg, var han ikke mere end 1 time om at beslutte sig til at købe denne. Den officielle overtagelse sker den 3., og forretningen bliver åbnet under navnet Ringkjøbing El-Købcenter. * Fællesorganisationen har fået ny formand, idet typograf Georg Larsen afløser rørlægger Anton Pedersen. * En ny børnehave ved Søibergsvej ved siden af Alkjærskolen får 40 pladser og forventes at kunne tages i brug til efteråret. Efter licitationen vil den komme til at koste 913.000 kr. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds startede i aftes sommergymnastikken i Vesterhavs-Hallen med deltagelse af 280 unge piger. * Forretningsfolkene arbejder for tiden med tanken om at få markedsdag på torvet hver onsdag samt om at få forbud mod udenbys handlende fra de store vogne.  * 16 kunstnere med 150 kunstværker skal til sommer udstille hos de handlende. Dette i forbindelse med musik, folkedans og grisestegning er nogle af nyhederne i turistsæsonen. * 5. Fem vestjydske murerforbund sammenlægges og Ringkjøbing-afdelingens formand, Bent Christensen, Hee, bliver afdelingens første formand. * Jens Ole Blak, formand for Musik og Ungdom har på eget initiativ skaffet Århus By-Orkester til byen. Udover orkestret er der internationale navne af format. Det er den østrigske klaversolist Ingrid Haebler og den israelske dirigent Uri Segal. Koncerten spilles kun to gange med premiere i Vesterhavs-Hallen og i Århus Kongreshus. * 6. Den meget omdiskuterede sti fra Sorte Bakker til Velling er nu trådt ind i en ny fase, idet Fredningsplanudvalget for Ringkjøbing amt har sendt sagen til Fredningsnævnet, der senere vil indkalde til et offentligt møde om projektet. * Vandrerhjemmet fejrer 40 års jubilæum og på generalforsamlingen slog formanden for Vesterhavs-Hallernes bestyrelse til lyd for en gradvis udbygning med 20 sengepladser ad gangen. Han mente, at Vandrerhjemmets klientel er folk, som ikke ville bruge deres penge i ferien til at sove for, men til spisning og forretningsbesøg, og det således ville komme byen til gode. * Selv om vinteren var lang og snefyldt, var den temmelig skånsom ved vejbelægningerne i kommunen. Frostskader i større omfang er ikke afsløret. * 7. Med en følelse af magtesløshed og forfærdelse har naboerne til Søndervigs kommende gigant-hotel, Søndervig Vesterhavsbad med 600 sengepladser, set aftensolen gå ned i en stigende hob af betonelementer. Det er rædselsfuldt, er kommentaren. * En revolutionerende ny metode til fjernvarme. En ny 800-900 meter fjernvarmeledning vil givet påkalde sig stor opmærksomhed i fjernvarmekredse både i Danmark og udlandet. Ved hjælp af en ny teknik hindres metallets udvidelse og sammentrækning som følge af skiftende temperaturer i vandet. Besparelsen på ledningsnettet til det nye boligområde ved Sdr. Ringvej er beregnet til 70.000 kr. * En original udstilling arrangeres i dagcentret i Grønnegade, hvor pensionister udstiller ting, de har syet i deres barndom og ungdom og ting fra deres forældres tid. På museet arrangeres en tilsvarende udstilling under navnet »Fra oldemors gemmer«. * 10. En coaster bliver i eftermiddag lastet med 300 tons byg fra Ringkjøbing Korn. Dette er solgt til Østtyskland. Lidt besvær er der med vandstanden i fjorden, men det er dog lykkedes nogle gange at få skibsladninger af sted, siger direktør E. Christensen. * Lørdagsskolen i Rindum og Ringkjøbing har stor succes. Ved et fællesarrangement med lysbilleder og fortælling om Indien var der mere end 100 tilhørere, både børn og voksne. * 11. Fly og helikoptere fra Hærens Flyvetjeneste har i månedsvis været sat ind for at overvåge de øde sommerhusområder ved den jydske vestkyst. Samarbejdet mellem politiet og flyvetjenesten har været så perfekt, at eksemplet kan danne forbillede andre steder i landet. Tyverier fra sommerhusene har efterhånden taget et foruroligende opsving. * Onsdag slår Lange-familien dørene op til en ny forretning i Torvegade i lokalerne, hvor Bejder tidligere har haft til huse. Forretningen skal omfatte sportsudstyr, isenkram og haveartikler. Forretningens navn bliver * Lange Sport og Isenkram« og ledelsen er overdraget sønnen Jørgen Lange. * Udstillingen »Fra Oldemors Gemmer« har til dato modtaget 500 ting, så denne tegner til at blive meget spændende. * Ringkjøbing Gården har, på grund af sit vokseværk, fået tilladelse til at sælge 35.000 lodsedler. At forsyne et nyt medlem med uniform, støvler og kappe koster ca. 1000 kr. * Landsforeningen ”Bedre Hørelse” holder årsmøde på Hotel Fjordgården. 56 kredse af landsforeningen vil være repræsenteret med ca. 200 deltagere. * Den nye hjælpepræst Birthe Jespersen står bag initiativet til en familiegudstjeneste en hverdagsaften. Hun håber på den måde at kunne aktivisere så mange som muligt i selve gudstjenesten. * 12. Ringkjøbing-smed gjorde, hvad eksperter sagde var helt umuligt. Nu starter klejnsmed Henning Bredahl med Nordsøværftet som den ene part i et nyt interessentskab en produktion, der er enestående i hele Norden. Produktet er resultatet af den naturlov, der får metal til at udvide sig ved opvarmning og trække sig sammen ved afkøling. Hans materiale er rustfrit, syrefrit stål, der formes til ”bulbede” rør. Disse fungerer som en slags fjeder ved sammenføjning af rør. Hans første kunde er et Fredencia-firma, der er i gang med at nedlægge en ny stor varmeledning i den østlige bydel og efter det helt nye system. Alene i Danmark regnes med en investering på 18 milliarder i fjernvarmenettet, så selv en promille er jo mange penge. Produktet kan i forskellige dimensioner bruges til skibsmotorer, kraftværker, gasledninger, olieledninger m.m., så der er store muligheder for dette. Henning Bredahl takker Nordsøværftet, hvor han har arbejdet i 6 år, for den store hjælp til ideens udførelse og han er i gang med at bygge en produktionshal på Birkmosevej til 400.000 kr. * Den averterede storkoncert arrangeret i Vesterhavs-Hallen af Musik og Ungdom fik et så strålende forløb, at avisen end ikke havde nok af roser at give de udøvende musikere. * Den langvarige diskussion om Algade som sivegade er endt med at Algade forbliver som den er. * 13. Fra byrådet meddeles, at der er bevilget 424.000 kr. til at restaurere Bredahls gamle bygning på Torvet. Dette skulle være første etape på by-huset. * I årets første kvartal er der fuldført 37 nye lejligheder og 126 er under opførelse. * Civilforsvarsforbundet i Ringkjøbing-kredsen har lært 175 førstehjælp og 225 at slukke brand. * Den lille P-plads i Vestergade vil blive istandsat for 52.000 kr. Da der kun kunne blive 7 pladser gav det anledning til nogen debat i byrådet. * 14. Et farligt stykke legetøj var en hjemmelavet bombe, som 2 16-årige drenge havde bragt til eksplosion på Enghavevej. Et stort stykke af bomben blev slynget 200 meter væk og ramte et træ på kirkegården, hvor 3 mennesker arbejdede. Heldigvis kom ingen til skade, men drengene må for deres kådhed bløde 2.400 kr., ikke så morsomt som fremstillingen. * 15. Kunstforeningen har udstilling af Ringkjøbing-maleren Peter Holms pasteltegninger. Disse har aldrig været udstillet. * Egnsudviklingsrådet har bevilget 22 mill. kr. til erhvervsudvikling. Ringkjøbing amt blev bevilget et lån på 675.000 kr. til en træindustri. * 17. En fornem ærespris til Ringkjøbing-bogtrykker. Den 87-årige bogtrykker Louis Rasmussen er hædret mange gange i sit lange liv. I dag blev han igen hædret. Det skete på Fjordgården, hvor Foreningen for Boghåndværk tildelte mesteren foreningens ærespris. Med denne fulgte en meget smuk kgl. porcelænsvase, hvor bogtrykkerens navn og årstal for prisen er indbrændt i bunden. * 18. Hans Laurids Pedersen, Spjald, blev genvalgt på generalforsamlingen for Ringkjøbingegnens Hovedkreds. Medlemstallet, der er på 9000, er sidste år steget med 10 %. Det foruroligede ham, at så mange havde trukket sig ud af bestyrelsen for foreningerne og mente, at det var den stadige og meningsløse kritik, der var grunden. * Efter 5 års forberedelse indleder Ringkjøbing Bank en storstilet ombygning, der skal fordoble bankens areal. * Tennisklubben bliver efterhånden international. I år er der foruden tilmeldinger til turneringen fra USA og Australien også tilmelding fra Ægypten. * Ringkjøbing IF er utilfreds med de tilskud, de får fra kommunen, men sjældent bliver det dog udtrykt så drastisk som på generalforsamlingen, hvor Evald Jensen sagde: * Ringkjøbing Kommune er for fedtet - kort og godt. * 19. Kyskhedbæltet på museet kom i går hjem efter en omfattende udstillings-turne i det meste af landet. På Nationalmuseet var det på udstillingen »Verdens Kvinder«, der blev besøgt af 67.000 gæster. * Ringkjøbing Boligforening har bygget 40 huse ved Alkjærparken. Af disse indflyttes de sidste 18 til august. * 20. Familietrioen Petri kunne i aftes samle 170 tilhørere til deres koncert i Rådhushallen. Koncerten var arrangeret af »Musik og Ungdom«. * Alkjærskolens stærke drengegymnaster har kæmpet sig frem til danmarks-mesterskabeme, der foregår i Odense. Holdet har vundet amtsmesterskabet i Ringkjøbing og regionsmesterskabet i Ålborg. * 22. Ringkjøbing amts kampagne bremsede det sorte arbejde. Det sorte arbejdes vildskud i byggeindustrien er kraftigt beskåret efter kampagnens start i slutningen af 1977. Mesterforeningerne anmeldte sagerne til hovedforeningen, hvorfra de gik videre til skattevæsen og toldmyndigheder, som derefter foretog det fornødne. * VJ-rådets sekretariatschef Vagn Jørgensen siger farvel til Ringkjøbing efter 20 års arbejde i egnsudviklingen. Her i byen havde kontorerne til huse i VJ-huset, der var et typehus, hvoraf der siden blev solgt 400 sæt tegninger. Ud over landet blev der bygget 1200 af disse huse. * 22. Folkedansere på Ringkjøbing-egnen får større og større tilslutning. Ved forårsopvismngen i Vesterhavs-Hallen var der 400 dansere og deraf var de 200 børnehold. En ny dans blev lanceret. Mie Dalgaard, Stadil, har skrevet melodien og Ragna Tang har ” sat trinene” til. * Jørgen Agesen overdrager 15. maj sin forretning, Uno-X benzinstationen på Herningvej, til mekaniker Verner Kirkegaard, Rindum. Agesen vil stadig sælge campingvogne og underbehandle biler. * 25. Ingeniør Ole Bendixen er udpeget som præsident for Lions Club. Han afløser forretningsfører Per Pape. * Turistforeningen ønsker campingpladser omkring de mange fredede områder. Amtsrådet har turistforeningens problemer med i den overordnede planlægning. * Den nye tilbygning til ROFI-Hallen er nu så langt fremme, at den kan åbnes den 6. maj. 50 frivillige har lagt over 3000 timer i byggeriet eller ca. 200.000 kr., således at den anslåede byggesum blev 600.000 kr. i stedet for 800.000 kr. * Politiet går hårdt ind mod uro ved fester i idrætshallerne. I første omgang vil tilladelsen til at holde åbent blive reduceret. * 26.1 nogen tid har der været stille omkring det planlagte millionbyggeri af et beskyttet pensionat ved Blomstervænget. Der er afholdt licitation og 6 firmaer er til vurdering. Deraf er de 3 Ringkjøbing-firmaer. * Sommerassistancen til politiet bliver i år på 2 mand. Disse sendes den 1. juni fra Århus og bliver til 1. september. * 27. Efter 15 års ledelse i Ringkjøbing-Rindum Venstreforening har mejeribestyrer Mads Slots nedlagt sit hverv. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen ændret fra 11 medlemmer til 7. * Af 28 elever, der for 40 år siden forlod skolen med præliminæreksamen, mødes de 23 på lørdag for at opfriske gamle minder. Flere af dem har ikke været i byen i mange år, så både kirken, med det nye orgel, og rådhuset skal besøges tilligemed slægt og venner. * Til hjælp for politiet ved eftersøgninger på fjorden vil sejlklubben stille erfarne sejlere og egnede både til rådighed. * 28. Overassistent Svend Aage Faurbye forlader efter 20 år sin gerning som byrådsmedlem i den socialdemokratiske gruppe. Foruden tak fik han overrakt et smukt tinfad. * Hvor bliver mon de unge mænd af? På Handelsskolens opslagstavle er der for tiden ikke færre end ni tilbud om lærepladser indenfor handelsområdet. Det er de unge piger, der søger stillingerne, men i forretninger som jern-stål og herreekvipering er det unge mænd, der bliver spurgt efter. * 29. I samråd med grundejerforeningen i Heboltoft vil der blive sat 10 sæt borde og bænke op i Sorte Bakker. * Ribo Vinduer er solgt til den store danske koncern V. Kann Rasmussen Holding A/S. Der sker dog ikke ændringer med hensyn til produktion og personale og fabrikant Leif Hansen fortsætter som administrerende direktør.

Bryllup: 8. Lisbeth Tinggaard Jepsen, Ringkjøbing og Niels Sørensen, Ringkjøbing. * 21. Helle Baun Petersen, datter af Anna P., Grindsted, og Henrik Rosengaard Rasmussen, Ringkjøbing. * 22. Susanne Møller, datter af portør J. M., Ringkjøbing, og Erik Thorø Andersen, Ringkjøbing. * 29. Lillian Nørgaard Thomsen, datter af Sv. T., Ringkjøbing, og civiløkonom Joarchim Tholema, Neustadt, Vesttyskland.

Diamantbryllup: Fhv. bankkasserer Herluf Kornø og hustru Ingeborg.

Fødselsdag: 4. Elias Vestergaard, Herningvej 54, 80 år. Ingrid Reffs, Ø. Strandgade 1, 60 år. * 6. Olaf Mattson, Østergade 8, 65 år. * Marius Opstrup, V. Strandgade, 75 år. * 9. Anders Kristian Kristensen, Herningvej 12, 50 år. * 11. Ida Christiansen, Damtoften 25, 60 år. * 13. Hilda Højhus, Damtoften, 70 år. * 18. Harry Benjaminsen, Vesterkær, 70 år. * Søren Jacobsen, Kongevejen 26, 60 år.

Døde: 4. Magnus Theils. * 5. Anna Margrethe Jensen. * 7. Hans Jørgen Madsen. * 11. Karoline Amalie Nielsen. * 14. Marius Jørgensen. * 22. Ingemann Christiansen. * 26. Niels Bjerg Kamp. * Anna Flade. * 30. Kristian M. Olesen.

 

MAJ

1. I dag åbnes en ny børnehave i Alkjærparken med plads til 20 børn. * Skolebetjent Karl Pedersen kan fejre 25 års jubilæum som pedel på skolen. Det tager ham nøjagtig 70 minutter at nå alle klasser rundt, men det skal også ske hver dag, og der er altid småting, der skal repareres. * 2. 1. maj møderne har ikke den samme tiltrækning som tidligere. Der var dog på Torvet taler fra landets største fagforening SID. Formanden, Erik Bordings tale drejede sig særligt om nedsættelse af den 40 timers arbejdsuge. Han mente, at vi aldrig kom ud af arbejdsløsheden, hvis ikke arbejdstiden blev drastisk nedskåret. Skatteminister Jens Kampmann var også taler ved mødet. * Peter Sand, sanger og komponist fra Ringkjøbing, har fået den ærefulde indbydelse til at synge i en af Roms ældste kirker, Set. Rita. * Skoletandklinikken på skolen var helt lovlig, da den blev indrettet. Vi må nu snakke nærmere med arbejdstilsynet om de ting, der er forkerte, siger borgmester N. Skytte. Arbejdstilsynet har syv anklagepunkter. * 3. Teknisk udvalg har besluttet at stranden langs Vesterhavet skal renses som tidligere år, uanset hvem der skal betale det. Der kan ikke mere fås statstilskud til rensningen. * Advokatfirmaet Skovborg Andersen & Thorninger åbner filial i Lem, og dermed får den virksomme by sit første advokatkontor. * Den anden coaster søsættes i dag fra Nordsøværftet, og straks bliver kølen lagt til et skib af samme størrelse. * Fhv. faktor ved Ringkjøbing Amts Dagblad, Carl Kirkegaard, er død i en alder af 80 år. * 5. Bogtrykker Sv. Aage Jacobsen fejrer 25 års jubilæum som bogtrykker. Sideløbende med sin uddannelse som bogtrykker, uddannede han sig som danselærer og kom egentlig til Ringkjøbing for at ville være dette, men bogtrykkervirksomheden voksede, så han måtte nedlægge danseskolen. Sidst overtog han i 1975 A. Rasmussens Bogtrykkeri. I sin fritid har han mange jern i ilden. Han er således fg. exmester i Odd-Fellow-Logen, i bestyrelsen for Håndværkerforeningen og Turistforeningen, og var i sin tid med til at starte Lions Club. * Hos firmaet Henry Kjeldsen er der to 25 års jubilæer. Det er lagerforvalter Karl Kr. Høegsberg, Rindum, og savskærer Henning Lauritsen, Mellemgade.  * 6. Firmaet N. E. Astrup Hansens nybyggen på Birkmosevej omfatter både kontor, lager og værksted for tømrerafdelingen. Desuden er der 6000 kvm. udenomsplads til opmagasinering. Afslutning af byggeriet blev markeret ved en reception. * Storhotellet Søndervig Vesterhavsbad, der kan klare 600 sengepladser, ligger græstørv på taget for at få nybyggenet til at falde ind i klittens miljø. * Der skal udskrives 2,8 mill. kr. i kirkeskatter i kommunen, fremgår det af en henvendelse fra provstiudvalget til byrådet. * 8. Ringkjøbingenseren Svend Nielsen har været på en 5 dages tur til England med det primære mål at opleve den engelske FA Cupfinale på Wembley, hvor der var 100.000 tilskuere. Turen var en gave fra RIF for 30 års frivilligt arbejde for fodbold, og det har bestemt været arbejdet værd, siger han. * De unge arbejdsløse skal fortsætte, hvor de gamle slap for 60-80 år siden. Omkring den 1, juni venter kommunens beskæftigelsesudvalg at en skovskole med 20 arbejdsløse mænd og kvinder i alderen 16 til 25 år kan startes. Projektet finansieres af kommunale, amtskommunale og statslige penge, der er afsat til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed. * I pinsen afvikles et skandinavisk mesterskab på fjorden. Det er for bådtypen Way-farer, og 24 joller deltager. * Den lille lystbådehavn øst for rådhuset er nu klar igen efter at den er blevet udgravet til 1 meters dybde. * Amtsudvalget for skoleidræt har i år repræsentantskabsmøde på Hotel Fjordgården. Hver kommune har lov at stille med tre repræsentanter. * 9. Ringkjøbing Fotoklub har været med i en landsomfattende konkurrence udskrevet af Dansk Fotografi. To af medlemmerne fik diplom og medalje. Begge er ansat på Ringkjøbing Amts Dagblad. * Kommunen havde arrangeret møde for de unge arbejdsløse i forbindelse med samarbejdsformidlingen. Det var beskæmmende, at af de 80 arbejdsløse var der kun mødt 10. Deraf var de ni piger og kun en dreng. * Allerede nu indskærper vandværket forbrugerne at overholde tiden for havevanding. Man skal stoppe kl. 22, da nattetimerne bruges til at fylde op til næste dags forbrug. * Folk på egnen slutter alle op om Røde Kors. Fru Agnes Nielsen oplyser, at Ringkjøbing stadig har det procentvise største medlemstal af afdelinger udenfor København. Medlemstallet er 1955, stadig fremgang i forhold til i fjor. * 10. En kreds af private gør nu et nyt forsøg på at få skabt mulighed for at se udenlandsk TV i Ringkjøbing-området. Samtidig med uddeling af en brochure til samtlige husstande vil der blive holdt orienteringsmøde i Vesterhavs-Hallen, hvor folk fra JTAS vil vise optagelser fra udenlandsk fjernsynsmodtagelse i Skjern-området. * Coasteren Ardua, søsat fra Nordsøværftet, går på sin jomfrurejse til Formosa. Den 12.000 sømil lange rejse vil vare 4½ måned. * Ny radioforretning åbner på Herningvej 30. Forretningen føres under navnet Peters Radio. * 11. Byrådet har vedtaget at ansætte en arkitekt i en 2-årig periode. Han skal forestå trafiksaneringsprojekter i kommunen. Ansættelsen blev dog først vedtaget efter en længere debat. * Jævnlig bliver der af politiet gennemført cyklistprøver for skolebørnene. Denne gang var det 62 elever fra Alkjærskolen, der aflagde prøve. * Det store pensionatsbyggeri i Rindum er overdraget til tømrermester Gert S. Andersen, der ved licitationen var den billigste med en pris af 2,6 mill. kroner. Byggeriet skulle være klar til at tages i brug til november. * 12. Psykolog Michael Osgood, Lemvig, flytter til Ringkjøbing sammen med speciallæge i psykiatri Kristen Holm, også Lemvig. De har købt P. Ledgaards ejendom Fjordallé 13 og begynder deres virke til den 1. juli. * El-installatør John Abrahamsen har startet en selvstændig installationsforretning i det tidligere uldspinderi på Herningvej. Han starter foreløbig ene mand sammen med sin hustru som kontormedhjælp. * Sangeren Trille er efterhånden meget velkommen i byen. Hun samlede torsdag eftermiddag 300 børn i Rådhushallen, og om aftenen var der så mange voksne tilhørere, at der måtte skaffes ekstra siddepladser. * Civilingeniør Palle Skyum er valgt til ny formand for Ringkjøbing-Rindum Venstreforening. Han afløser Mads Slots, der har været formand i 15 år. * Vandrerhjemmet holder 40 års jubilæum med planer om udvidelse. Det har til huse i Vesterhavs-Hallen, og at det var en god idé at starte et sådant viser besøgstallet, der var i 1961 2000 overnatninger og de seneste år fuld belægning med 3000 overnatninger. En populær ferieform.  * 13. Musikskolen er kommet i besiddelse af 4 violiner, som på skolen er efterladt fra den tid, da det hørte til lærernes uddannelse at kunne spille violin. Violinerne lånes ud til tidligere violinspillere, der kan få bekræftet eller afkræftet om det stadig er noget for dem, før de investerer i eget instrument. * Slagtermester Iversen er blevet eneforhandler af det nyudviklede, såkaldte Antonius-skinkesvin. Det skulle være betydeligt bedre end de hidtil opdrættede svin. Kun 56 slagtermestre har forhandling i hele landet af dette svin. * (Pinse) * 16. Plejehjemmet i Rindum har 10 års jubilæum og dette markeres ved en festdag for beboerne. Hjemmet har i alle årene haft det samme forstanderpar, Elin og Kristian Kjærgaard. To af medhjælperne kan ligeledes fejre 10 års jubilæum. * 17. Det kongelige Teater gæster byen med en vittig engelsk komedie. Besætning af rollerne er med kendte og dygtige skuespillere med Jørgen Reenberg i hovedrollen. * At ride er blevet den store mode igen, og Hee Dyrepark holder hestefestival, hvor man også kan købe og sælge heste. Dette foregår 2 gange i løbet af sommeren. * 18. Ved én optælling af bådene i fjorden er antallet omtrent 3000. De fleste både ligger ved Ringkjøbing, Bork og Stauning havne. Sejladsen med det stigende antal skaber uro og forstyrrelse, og udgør i dag en alvorlig trussel mod fjordens natur. Denne vurderes meget højt, selv på internationalt plan, og man mener, at der må sættes ind med en regulering af sejladsen. * Den 18. maj må betragtes som en historisk sidste dag. Det er sidste skoledag for det allersidste hold 3. real-elever, ligesom de statskontrollerede prøver forsvinder. * Til den store kunstudstilling Rinter '78, der starter den 1. juli, deltager 21 kunstnere med 200 kunstværker. * Købmand Hans Egon Jensen, Samsø, er blevet den nye indehaver af supermarkedet Trica. Kun et par år efter starten har købmand Jens Pedersen ønsket at afhænde sin forretning for at koncentrere sig om at danne nye forretningsvirksomheder i Vestjylland. * 19. Arbejdsgruppen bag den nye ungdomsgård har set en chance i at få byggeriet koblet sammen med byggeriet af den nye børnehave på Søibergsvej. Det skulle formindske udgiften fra 1,5 mill. kr. til 820.000 kr. * I forbindelse med havnefesten er der udskrevet en munter konkurrence om det mest fantastiske fartøj til en kapsejlads i havnen. 1. præmien er 1.000 kr., medens 2. og 3. præmien bliver belønnet med henholdsvis 250 og 50 kr. * Et stort projekt til 10 mill. kr. er til drøftelse i byrådet i teknisk udvalg. Det drejer sig om et affaldsvarmeværk i Rindum, der skulle kobles til fjernvarmenettet. Hvis oliepriserne stiger i samme takt som hidtil, skulle det være rentabelt i løbet af et par år. * 20. Autoforhandler S. Schelde-Hansen åbner ny bilforretning ved Sdr. Ringvej og både lørdag og søndag præsenteres de nye modeller af Morris og Austin. * Brevduesæsonen startede med nogen frygt hos ejerne på grund af det kolde vejr. Frygten var dog ubegrundet, da det viste sig, at duernes form var bedre end ventet. * 22. Fjordfesten nærmer sig så småt, og det første tegn er, at fjordhæftet er udkommet, til samme pris, i samme oplag og med samme hovedgevinst, et farve-fjernsyn. * 23. Bixen gav mannequinopvisning på Bøffen. Bixen er en forretning, Bøffen en restaurant, og begge kappedes om at gøre det bedst muligt for tilskuerne. * Ringkjøbing Billardklub har i weekenden afviklet en handicapturnering og en pokalturnering. Ca. 20 deltog i turneringen. * 24. Den vestjydske længdebane har fået en * forbedring« med den nye sommerkøreplan, idet togene kører nogle få minutter før det tidspunkt, der gælder i øjeblikket. * Murerforbundets nordvestjydske kreds har fået kontorlokaler i Østergade. Formanden er murer Bent Kristensen, Hee. * Tennisklubben fik en flot start på turneringen. Samtlige syv hold var i ilden, og det blev til fem sejre, en uafgjort og et nederlag. * Den nye fællesantenne er åbenbart ikke særlig populær. Kun 374 har svaret på de skemaer, der var udsendt til alle husstande. * 26. Trods ”frygt og bæven” navnlig for vejret blev havnefesten en stor succes med en omsætning på knap 100.000 kr. Der skulle således blive et pænt overskud til de to arrangerende klubber, Roklubben og Sejlklubben. En serie nødblus sætter søndag aften punktum for de 3 dages havnefest, med de maritime og landfaste arrangementer. * Museets filial ved havet, den kønne gamle Strandgården i Husby Klit, vil Sankt Hansdag åbne for publikum og holde åbent til søndag den 10. september. * Unge skal rense stranden. Formentlig midt i juni vil den 11 km lange vesterhavsstrand i kommunen blive renset, så gæster og turister kan færdes nogenlunde sikkert. Rensningen vil blive foretaget af spejderne og englandsfarerne. * Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt skal i år være vært for firmaidrættens landsstævne i fodbold, håndbold og skydning først i september. * 30. Husmoderforeningen holdt igen i år forårsfest for beboerne på Plejehjemmet. 93 deltog i den storslåede aften, hvor der blev budt på kaffebord, musik, sang og sluttelig en svingom. * Speciallæge i psykiatri, Kristen Holm, Lemvig, har nu taget endelig beslutning om at flytte til Ringkjøbing, og har købt ejendommen Herningvej 39, der tidligere har tilhørt landinspektør Edens. * Menighedsrådet drøfter spørgsmålet om alkoholfri altervin. Menighedsrådsmedlem C. H. Knudsen, der har stillet forslaget, understreger, at det ikke er et påtrængende aktuelt problem, men at det bør drøftes af hensyn til de, der ikke tåler alkohol. * I aktieselskabets register for anpartsselskaber er optaget restaurant Morten P., Vester Strandgade. Selskabets stiftere er: forretningsfører Hans Christensen, arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, tandlæge Bent B. Anthonisen, tandlæge Bent Kloch-Larsen, handelsskoleforstander Leif Engelsbak, alle Ringkjøbing. Fabrikant Ejvind Stokholm, direktør Anders Krogh Slot, begge Lem, skolekonsulent Gunnar Baunsgaard, Rindum, og direktør Jørgen Marcus Ferdinand, Fåborg. Hans Christensen er udpeget til direktør. * 31. Ved en politirazzia konstateredes det, at ikke en eneste havde ladet tændingsnøglen sidde i de parkerede biler. Det lader til at bilisterne endelig har lært hvor let biltyveri er med en tændingsnøgle parat. * Kommunen har modtaget resultatet af de første badevands-prøver fra fjorden og havet. Vandkvaliteten viste sig at være førsteklasses.

Bryllup: 11. Lillian Nørgaard Thomsen, Ringkjøbing og Joachim Tholema, Neustadt. * 13. Susanne Møller og Erik Andersen, begge Ringkjøbing. * 14. Fysioterapeut Anne Vogensen, datter af A. V., Frejlev, og Mads Bjerre, Velling. * 30. Mette Slot, Hvingel, og Jens Ulrik Tarpgaard, Vedersø.

Jubilæum: 1. Marie Fyhn, Kongevejen 56, 25 år hos slagtermester Kjærgaard. * 2. Typograf Svend Erik Grydgaard, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. * 6. Bogtrykker Svend Aage Jacobsen, 25 år som bogtrykker. * 11. Stereotypør Villy Larsen, Fjordvang 10, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. * 15. Frede Vestergaard, 25 år ved DSB's hurtigrute Ringkjøbing-Århus og samtidig fylder han 50 år.

Fødselsdag: 3. Gunnar Hansen, Hvingel, 50 år. * 4. Karen Petersen, Enighedsvej, 60 år. * 6. Maskinhandler Gunnar Nordestgaard Rasmussen, 50 år.| * 8. Salomon Haugaard, Rindum Plejehjem, 85 år. * 22: Bogbinder Kurt Andersen, Finlandsgade 38, 50 år. * 27. Hans Møller Jensen, Aldershvile, 75 år.

Døde: 4. Jensenius Christian Ebbesen. * Ejler Jensen (Kronborg). * Carl Kirkegaard. * 11. Marie Petersen, Aldershvile. * 19. Peter V. Højhus.

 

JUNI

1. Arbejdsledighedens skræmmebillede er stadig kun et omrids for Husligt Arbejderforbund i Ringkjøbing. I det forløbne år har højst 8 medlemmer af i alt 148 været ledige på én gang. * Vestjydsk Ridecenters økonomi er i det forløbne år forbedret med 19.800 kr. Man kan nu få opført et halvtag til opbevaring af halm til 1 års forbrug, hvilket betyder en besparelse på transportudgifter. * Interessen for at oprette nye job til ledige unge med offentlig tilskud er stigende. Tilskud ydes af amtet med 10 kr. i timen. For et par uger siden var antallet af nye lære- eller praktikpladser her i amtet nået op på 80. * Straks kommunen melder klar, vil foreningen Sommerlyst sætte et projekt til ca. 80.000 kr. i gang. Dermed skulle der skaffes 30 nye bådpladser ved Vonå. Der vil således ikke være nogen venteliste for plads til småbåde. * Kriminalkommissær Ib Toldbod forlader byen for at overtage chefposten for kriminalpolitiet i Vejle. * Ikke uden vemod forlader jeg byen. Det er en dejlig befolkning at arbejde iblandt og min efterfølger kan blive en lykkelig mand«, siger Toldbod. * 3. Parkeringspladsen bag den gamle amtsstue skal nu omlægges og udvides med 750 kvm. * Mens situationen omkring gymnasie-projektet i Rindum endnu er uafklaret, er der stor interesse for at blive elev på skolen. På det første kosthold, der, hvis alt går vel, skal starte til 1. august 1979, er der kun ganske få pladser tilbage. * På havfiskernes årsmøde i byen blev det oplyst, at der i 1977 blev fanget færre fisk, men de kostede mere. Den værdimæssige fremgang kunne dog ikke stå mål med de stigende omkostninger og de alvorlige politiske restriktioner, der blev lagt på erhvervet. * Luthersk Mission vil i juni holde en række teltmøder her i byen. * Politikommissær Svend Aage Thomsen har efter 18 år på formandsposten i Dyrenes Beskyttelse, nedlagt sit hverv og er afløst af kriminalassistent Herluf Ballegaard. * 6. Af talerne ved havfiskerimødet fremhævede fiskeeksportør Anders Priess, Glyngøre, at det ville betyde 20 mill. kr. mere for fiskerne, hvis der blev konverteret 10.000 tons hvilling fra industri til konsumbrug. Fiskeriminister Svend Jakobsen overværede mødet. * 17. Vestkystens nye feriecenter, Søndervig Vesterhavsbad, har stor gallaåbning den 8., 9. og 10. juni med underholdning og stort luksus ta'-selv-bord. Der var ellers ængstelse for at tiderne for byggeriet ikke kunne overholdes, da der under byggeriet konstateredes dyndlag i undergrunden. At få dette i orden med at pilotere kostede ekstra 1,5 mill. kr., men håndværkerne imponerede ved også at »indhente« denne måned. * 8. Million-ombygningen i Ringkjøbing Bank er udbudt i licitation og skulle være klar til at påbegynde, når håndværkernes sommerferie er slut. * Politiets cyklistprøver giver gode resultater. Blandt 42 skolebørn kørte 3 helt fejlfrit hele turen gennem byen, og de fleste gennemførte turen med små fejl. * 9. Formanden for træindustri-arbejderne i Ringkjøbing, Peter Johannsen, Heboltoft, er valgt til ny formånd for Arbejdernes Fællesorganisation. Han afløser rørlægger Anton Pedersen, der er flyttet fra byen. * Ved udtrækning af Ringkjøbing Gardens hovedgevinst i deres lotteri skete det mærkelige, at gården selv blev vinder. Det godkendte gården selvfølgelig ikke, og der måtte en ny trækning til. * Det er nu sæson for indbrud i biler i sommerlandet, og politiet indskærper folk til ikke at lade værdigenstande blive liggende, når man forlader vognen. * Tennisspillerne, der havde så flot en start i turneringen, måtte med sorg se sig besejret af gæsterne fra Horsens med 8-2. * Salget af kræftmærker gav et overskud på 12.000 kr. Der blev solgt 10.000 mærker flere end sidste år. * 10. RIF kan nu vente at få sit ønske opfyldt om bedre atletikbaner på stadion. Kulturudvalget har bevilget 50.000 kr. til ny belægning på løbe- og springbanerne. * Undervisningsministeriet har meddelt kommunen, at man vil give et tilskud på 100.000 kr. til den skovproduktionsskole, det særlige beskæftigelsesudvalg har foreslået. * Kunstmaleren Willy Stauersbøll har et rummeligt og luftigt atelier i et udhus i Søndervig. Hans udstilling i Midtbank har bevirket flere ordre på arbejder til bl.a. »Bøffen«, Strandkroen og Midtbank. * 12. Tre unge, stærke svømmere sikrede sig guld- og sølvmedalje i landssvømme-stævnet, der blev afviklet i Århus, udendørs i bidende kulde. Lars Jernø fik guld, Karsten Bedsted og Charlotte Jespersen sølv. * 13. Leif Roed fra CF-kolonnen har fået den glimrende idé, at man kan bruge en beton-kanon som hjælp ved brand. Den kan på 4 minutter med sin snegl skrue 5000 liter vand ud og hurtigt transportere vand til vandfattige steder. Forsøget er med stort held afprøvet på Lodberg Hede. * Unge mennesker har i weekenden ødelagt blomsterpynten i Algade og på Torvet. Det ville sikkert hjælpe, hvis man fik fat i en af gerningsmændene og sendte ham regningen, der beløber sig til 2000 kr. * Gymnastik er ved at være populært igen. Til sommergymnastik-opvisnmgen var der 600 deltagere.  * 14. Udstillingen »Rinter 78«, der har tilslutning af 22 kunstnere med 220 kunstværker, udstiller skulpturer, der vil blive anbragt ved Brugsen, på Torvet og ved Rådhuset. Udover udstillingen på Rådhuset vil kunstværkerne blive anbragt hos de handlende, der har været særdeles velvilligt indstillet til sagen. * Førstepræmien i Ringkjøbing Gardens lotteri blev vundet af Kathrine Dall, Vingevej 5. Præmien var et farvefjernsyn. * 15. Som tidligere omtalt skal P-pladsen bag ved den gamle amtsstue i Nygade udvides, og pengene dertil, 449.000 kr., er nu bevilget. Til forskønnelse af hjørnet af Torvet foran Sparekassen blev der ligeledes bevilget. Arbejdet påbegyndes lige efter turistsæsonen. * Det ser ud som der bliver spændt ben for gymnasiebyggenet. Kommunen har modtaget et brev fra Indenrigsministeriet, hvor der står, at kommunen hverken må give tilskud på 1,5 mill. kr. eller stille en grund gratis til rådighed. Kommunen venter spændt besked på, hvad grunden er til denne beslutning. * For at få projekt skovskole i gang hurtigst muligt, har kommunen frigivet 275.000 kr. af de beskæftigel-sesmæssige penge til formålet. : Restaurationerne i kommunen skal fortsat lukke kl. 2., vedtog et flertal i byrådet i aftes. Der har fra flere været ansøgt om åbning til kl. 5. a I aftes blev ligeledes vedtaget en udvidelse af Rindum skole til 4 mill. kr. * Foruden den igangværende restaurering af Bredahls hus på Torvet, skal der allerførst indrettes offentlige toiletter. * 16. Kunstforeningen slår et stort slag for jazzen den 1. juli. Der er engageret 3 orkestre med i alt 40 musikere og til formålet har man lejet Vesterhavs-hallen. Det ene orkester har i2 år vundet internationale jazzfestivaler i Tjekkoslovakiet. * 17. Luften over Ringkjøbingegnen flyves i weekenden tynd af 185 gamle, velholdte veteranfly. Det er 5. veteranrally i Stauning med rekord-tilslutning fra det meste af Europa. * 19. Vesterled i Haurvig, der er lejrskole og feriehjem for sydslesvigske børn, har haft årsmøde med 150 deltagere. Grunden til det store fremmøde var indvielse af en nybygning på 260 kvm. og restaurering af den gamle bygning. En anden grund var forretningsfører Peder Ledgaards afsked. Han modtog varm tak og stor hyldest for det mangeårige, uegennyttige arbejde og tillige en gave. * 20. Den 44-årige kriminalassistent Anders Eg, Skive, er fra 1. august udnævnt til kriminalkommissær, og han tiltræder stillingen i Ringkjøbing. * Sejlklubben har udpeget det hold, der skal deltage i de danske mesterskaber i laserjoller. Det er Søren Stilling, Ib Trabjerg Madsen og Gert Pedersen. Mesterskabssejladserne afholdes på Ringkjøbing fjord. * El-værket meddeler, at kWh-prisen vil blive nedsat med 1,5 øre med tilbagevirkende kraft til april 1978. Prisnedsættelsen skyldes en prisnedsættelse fra I/S Vestkraft. * 21. Hvert år ledes der 4000 tons okker ud i fjorden. Hovedansvaret for de manglende fisk mener man kan placeres på slusen i Hvide Sande og de såkaldte styrt i Skjern Å-systemet. Det er den overraskende konklusion af de tekniske analyser som okkerudvalget under Ringkjøbing amtsråd har ladet udarbejde! En dejlig familie af de solide. Mor med to døtre og en søn på amtsfællesskuet i Holstebro. Det er gdr. Erik Thomsen, der præsenterer tre dejlige hopper af den jydske hesterace og et hingsteføl. Samlingen opnåede hele 24 points, hvilket er topplacering. * Alle Tennisklubbens ungdomshold var i ilden i weekenden med stor succes. Resultatet betød, at klubben har tre - med chance for fire - kredsvindere. * Læge Morsing-Madsen, Reberbanen 1, får medhjælper. Fra den 1. august er læge Kjeld Boje Jensen ansat som amanuensis. * Ringkjøbingenseren Peter Sand, sanger og komponist i Århus, får mandag uropført en melodi til en gammel, engelsk tekst fra 1800-tallet. En usædvanlig uropførelse, idet klokkenist Peter Listrup vil spille melodien på Rådhustårnets klokkespil i Århus. * 22. Varmemester Chr. Madsen gør alt, hvad der kan gøres for at levere varme så billigt som muligt. Nu har han fundet ud af at vandværksvand kan bruges til at fortynde olien med, og derved spare flere procent olie. * Ringkjøbing-pigerne kan også. 2 har ved Københavns Universitet bestået medicinsk embedseksamen. Det er Bodil Nygård, datter af amtskommunaldirektør Nygård og Ellen Kappelgaard, datter af overlærer Johs. Korsholm. * 23. Meinertz Olesens tidligere forretning i Algade skifter nu efter 3 måneders forløb ejer igen. Den nye ejer, Villy Bækgaard, må på grund af sygdom sælge, og har overdraget forretningen til Søren Vester, Skanderborg. * Flere og flere interesserer sig for de alternative energikilder. Således har smedemester E. Sørensen ved sin ejendom i Hvingel rejst en mølle, der er temmelig utraditionel. I stedet for møllevinger er der en krans af kræmmerhuse, der skal opfange vinden, og i modvind yder den spidse ende kun lille luftmodstand. * 23. Havnefesten gav et overskud på 48.000 kr., som fordeles ligeligt mellem roklubben og sejlklubben. * Mogens Grimstrup og Hans Jensen, der synger vægtersangen om aftenen, deltog også i midsommerfesten på Plejehjemmet med deres smukke vægtervers. * 24. Det er svært at få en lille lejlighed. Omkring 70 er på Boligforeningens venteliste, så man ser sig nødsaget til at standse tilgangen på denne liste. Bedre går det med famihelejhghederne, der er kun 6 på venteliste. Boligforeningens første 40 huse i Alkjærparken er færdige og lejet ud. Man regner med at bygge 20 huse om året til man er oppe på 130, der er det antal, der kan være på arealet. * Den syvende turnering i tennis starter på søndag, og det ser ud til, at det vil blive finnerne, der vil komme til at præge dagen. * Ringkjøbingdrengen Svend Kornø passer på 230 passagerer og et fly til 18 mill. dollar. Han er ansat som 1. pilot ved det canadiske luftfartsselskab Air Canada og flyver DC 8 på atlanterhavsruter til de fleste hovedstæder i Europa. Han oplyser, at han rejser gratis over hele verden, så det hænder, at han kommer forbi Ringkjøbing en gang imellem. At han blev flyver i Canada må vel bero på, at al træning af danske jagerpiloter foregår i udlandet, og da han kom på pilotskole i Canada var der al mulig grund til at blive der, da forholdene der var så overmåde gode. * 26. Politiet har henvendt sig til de handlende i Algade om ikke at anbringe varer på fortovet, så det er til gene for de gående. Klagen kommer fra mødre med barnevogne, der ofte må udenom og ud på den trafikerede gade. * I weekenden er der faldet 30 mm af den længe ventede regn. Landmændene glæder sig for nu gror markerne igen. Det store ønske om regn blev således opfyldt - måske en form for drilleri, at det netop gik i opfyldelse Sct. Hans-aften, da alle bål skulle afbrændes. * Vesterhavet er ikke sådan at lege med. Vraget af en sejlbåd, drevet i land ved Bjerregaard, er den tragiske kulmination af en ferietur til søs for to svenskere. Den ene omkom under en kæntring mellem Rømø og Sild, medens den anden i stærkt forkommen tilstand blev reddet. Den forliste båd drev i land på stranden ud for Kai Kirk i Bjerregaard. * 27. Amtets scleroseforening har som gave fra Lions Club og Herning Folkeblad fået en handicapbus. I bussen er der plads til 9 kørestole og 4 hjælpere og navnet er * Humørbussen«. Den er indrettet med al den komfort man kan ønske sig. Den vil i stort omfang også blive stillet til rådighed for andre handicap-klubber. * Ragna Tangs folkedansere er meget efterspurgt. Foruden at de hver fredag aften giver opvisning på Torvet har de invitation til opvisning ved byfest både i Odense og Thisted samt til Tyskland. * En 14-årig pige, Marianne Nissen, er blevet landsmester i ponyridning. Hun vandt ved landsmesterskaberne i Silkeborg ridebanespringning. * Handelsskolen har fået ny bestyrelse med ny formand, driftsleder Per Pape. Han afløser autoforhandler Erik Karlsen. * 28. Dansk Fotografi har for nogen tid siden udskrevet en konkurrence for unge under 26 år. Pressefotografelev Jørgen Kirk, Ringkjøbing Amts Dagblad, er tilkendt bronzemedalje for et parti fra havnen. * 29. Blandt 12 ansøgere har amtsrådet udpeget amtsrådsfuldmægtig Henri Clausager til den ledige stilling som kontorchef ved centralforvaltningen. Clausager har i 7 år været ansat ved amtskommunen. * Det er en sjældenhed med jazzarrangementer i større format i byen, men til gengæld har der vist sig at være et stort publikum, når der præsenteres jazz. Kunstforeningen afvikler sit store arrangement * Sommerjazz« i Vesterhavs-hallen med 3 orkestre, som tilsammen har 40 musikere. De 3 orkestre spiller i hver sin stilart. * Et enigt amtsråd bevilgede i går 350.000 kr. til den skovskole kommunen startede i går med Rejkjær Plantage som første arbejdsfelt. * Sikkerheden på fjorden og langs Vesterhavet forøges, når Falckstationerne i Ringkjøbing og Tarm i morgen indfører døgnvagt for opkald fra walkie-talkies. Sejlerne kan direkte alarmere redningskorpset i nødsituationer, og dermed er en væsentlig start på et maritimt alarmsystem foretaget. Systemet omfatter også hjælp til trafikanter på landevejene - blot de har en walkie-talkie og en såkaldt tonekontakt. * Sejleren Gert Pedersen, Ringkjøbing, er også i denne sommer nr. 1 i kapsejladserne på fjorden. Han nåede også først over mållinien, da han som besætningsmedlem deltog i den berømte sejlads Sjælland Rundt. * Lions Club uddeler mange gaver til megen glæde. Det beskyttede værksted på Byskellet har fået et filmapparatur med et 8 mm apparat. I fjor skænkede Lions Club et 16 mm apparatur til alderdoms- og plejehjemmet, så man kan vise lejede film. Det er meningen, at der skal indgå en bytteordning, så både MSM og alderdoms- og plejehjemmet kan få glæde af begge apparater.

Bryllup: 6. Anne Grethe Andersen, Thorsted og Carsten Andersen, Ringkjøbing. * Mona Flytkjær, datter af overpostbud H. F., og Jesper Hovmand, Vejle. * 20. Charlotte Skyum, datter af Palle S., Ringkjøbing, og Jørgen Bro, Ringkjøbing. * Helene Knudsen, datter af E. K. Brandborg, og Knud Viborg, Ringkjøbing. * 27. Karen Jytte Bjerre og Klaus Nielsen, begge Ringkjøbing. * Bodil Laursen og Erling Bo Kamp, Snejbjerg.

Jubilæum: 1. Rutebilchauffør Ib Højmark Christensen, Rindum. 25 år ved Danske Statsbaners Rutebilvæsen. * Blikkenslagermester og VVS-installatør Tage Søndergaard Larsen, Godthåbsvej 7.

Fødselsdag: 1. Karen Pedersen, Rugvænget 15, 50 år. * 23. Marie Bratbjerg, Isagervej 20, 75 år. * 24. Anna Nielsen, Mylius Enchsensvej 7, 75 år. * 25. Kathrine Nygaard, Røgind, 60 år. * 29. Varmemester Chr. Madsen, Kongevejen 19, 50 år.

Døde: 1. Peder Knudsen Lundsgaard.  * 3. Ketty Bøndergaard Jensen. * Hilmer Henriksen. * 7. Jørgen Christian Jørgensen. * 9. Inge Grønfeldt Bæk. * 14. Jenny Pedersen. * 17. Elmi Elise Kirstine Madsen. * 30. Isenkræmmer Knud Lange.

 

JULI

1. Og dansen den gik. Ragna Tang havde i aftes premiere med sine folkedansere på et af de mange sommerarrangementer. Hver fredag aften er der opvisning på Torvet hele sommersæsonen. * Resultat af 1 års arbejde i fritiden. I de tidlige morgentimer bevægede 10-12 mennesker sig gennem gaderne med kurs mod havnen. Efter sig trak de en trailer med en sejlbåd i 90.000 kroners klassen, resultatet af en families fritidsarbejde gennem 1 år. De lykkelige ejere, familien Suhr, søsatte båden under påkrævet højtidelighed. Champagnen manglede selvfølgelig ikke. * Under den 3 ugers håndværkerferie har vand- og gasmestrene lavet en ordning med Falck, så man kan få hjælp, hvis et vandrør springer eller kælderen pludselig står under vand. Man ringer til Falck, og den vagthavende håndværker ringer så dertil 3 gange om dagen for at høre, om der er kommet opkald. * Gris på Torvet er et andet af byens sommerarrangementer. Stegningen begynder på onsdag og fortsætter de næste 3 uger. * Kiropraktor Niels Claussen, Esbjerg, overtager ejendommen Herningvej 9 og åbner en kiropraktisk klinik. * 3. Den syvende Ringkjøbing Turnering i tennis er slut og på trods af, at udlændinge satte sig på de danske spillere, og at vejret ikke artede sig godt, siger østdanskerne, at de glæder sig til at komme igen. * Abelines Gård i Haurvig bliver i sommer rammen om en udstilling om fiskeri og landbrug. Udstillingen er arrangeret af Fiskeri- og Søfartsmuseet og åbnes 7. juli af borgmester Enevoldsen, Hvide Sande. * Trica i Fjordcentret har fået ny ejer. Det er Hans Egon Jensen fra Tranebjerg på Samsø, der overtager forretningen efter Jens Pedersen. Der er 14 ansatte i Trica. * Byen har 994 bloddonorer og i 1977 er der gennemført 771 tapninger. * 4. Landmændene vil nu gerne have regn-vejrsbygerne afløst af sol og varme, og minsandten melder man i dag fra stranden, at solen er kommet.  * Gunnar V. Sørensen, Plejehjemmet, har modtaget legatet * Garderfonden »Frederik VIPs Minde«. Han har i 31 år været medlem af Garderforeningen. * Det store jazzarrangement, som Kunstforeningen havde arrangeret med 60 musikere i Vesterhavs-hallen, blev kunstnerisk og musikalsk en vældig succes, men økonomisk gav det underskud, da der kun var 300 tilhørere. Måske det strålende sommervejr var grunden. * 5. Lægevagten i weekenden er meget hårdt belastet, siger læge Laursen, og særdeles i denne tid med de mange turister, der også er flinke til at søge læge. Der er kun een læge på vagten, men dette skal sikkert ændres, da lægevagten dækker Hee i nord, Ølstrup i øst, Lem i syd og mod vest hele Klitten fra Klegod til Haurvig. * I Ringkjøbing og omegn har Alko-Cirklen tilrettelagt mange foredrag for det næste halvår. Man håber, at mange må få glæde af disse foredrag. * 6.1 første kvartal af 1978 har ca. 1000 piger taget imod tilbud om gratis prævention. Man konstaterer med glæde, at det er unge under 18 år, der hovedsageligt henvender sig til lægerne. * Mere trist er det at konstatere, at 75 % af ledige er kvinder. * 24 røde køer fra amtet er meldt til jubilæumsskuet i Odense. Skuet bliver afholdt, da det i år er 100 år siden den * røde« race blev aktuel i Danmark. Racen er den eneste rene danske kvægrace. * Lægerne Lybæk Mortensen og Pagaard Nielsen flytter i denne weekend ind i den nye konsultationsbolig på Søibergsvej. Pladsforholdene bliver betydeligt bedre end på Hvashøj, men telefonnummer og konsultation bliver uændret. * På skadestuen er der i de tre sommermåneder dobbelt bemanding, da mange turister også finder vej dertil. * 7. Svømmehallen lukrerer af det lunefulde sommervejr. I sidste uge var der 3000 besøgende og i denne uge har tendensen fortsat. * Der er nærmest værdi kr. »slagsmål« om timerne i Alkjærskolens gymnastiksal. Gymnastiksalen tilhører kommunen og skal således gratis stilles til rådighed for foreningerne, derfor den store efterspørgsel efter timer der. * Ferietidens højsæson er ingen hindring for CF's effektivitet i Ringkjøbing. Man havde øvelse med tre slukningskøretøjer, men da en brand var under udvikling 1 km fra øvelsesområdet, blev planerne hurtigt ændret, og man kørte til hjælp på brandstedet. * 8. 200 ænder sættes i år ud i Stadil og Ringkjøbing fjorde. En andemor, der forleden fik 40 ællinger på een gang, var forbavset eller i alle tilfælde forvirret. Ællingerne bliver indkøbt med penge fra et fond, hvor der bliver betalt bidrag samtidig med kontingent. Det blev i år til 1200 kr., svarende til 80-100 ænder. * Byrådet har bevilget 49.000 kr. til forbedring af atletikbanerne på stadion ved Kongevejen. * Byens kulturudvalg såvel som økonomiudvalget går ind for Turistforeningens budget for 1978, hvor der opereres med et kommunalt tilskud på 90.000 kr. Dette er 20.000 kr. mere end man regnede med. * Fra byrådet meddeles ligeledes, at der i Rindum skal byggemodnes flere erhvervsgrunde, dels ved Hugborgvej, dels i Odinsvej-kvarteret. Ved det nye lægehus ved Søibergsvej anlægges en mindre parkeringsplads. * 10. Tobakshandler Knud Jensen har købt ejendommen Torvet 10, som hans afdøde mor har ejet. Der skal stadig være tobaksforretrung og herrefrisørsalon på stedet. * Mandskab fra Skadedyrs-centralen i Esbjerg har været på turne i Ringkjøbing-området. De konstaterede, at rotter er et minimalt problem på egnen. * 11. Det norske blæserorkester Follesø Musiklag med 25 musikere holder koncert i Algade. Onsdag spiller de på Torvet og fredag eftermiddag igen i Algade. Et medlem af orkestret, Grete Sigvaldsen, er søster til læge Næss-Schmidt og bosat på Askøy, et af de syv fjelde rundt om Bergen. Askøy har megen regn, så der er al slags frodig natur og 17 minutter til Bergens centrum. En stor del af året bor hun med familien på deres båd. Alle har båd, siger hun. Askøy er et af musikkens højborge i Norge. På øen findes ikke mindre end 40 musik- og sangforeninger og Follesø Musiklag er en af dem. * Dana Radios forretning i Gågaden er efter 3 år afstået til radioforhandlerne Per Thomsen og Kofoed Eriksen, Holstebro. Handelsprisen er 1,5 mill. kr. * 12. Efter endnu engang at have undersøgt interessen for en fællesantenne måtte teknisk udvalg konstatere, at interessen ikke var blevet større, siden den sidste undersøgelse. * Vejdirektoratet har flere millioner kroner til rådighed til etablering af cykelstier langs hovedveje. Fra teknisk udvalg kom forslag om en cykelsti langs Holstebrovej, ud til det sted, hvor vejen drejer ned til lossepladsen samt på Herningvej ud til ringvejskrydset, eventuelt ud til vejen, der fører til ride-centret. * Så er en af sommerens attraktioner aktuel. Der bliver igen stegt gris på Torvet til glæde for de lækkersultne. * 13. Det store telt på Holmsborg Bibelcamping, der kan rumme 1200 mennesker, har hver aften teltet fuldt til gudstjenesterne. Sangglæden er også stor og kor fra forskellige egne underholder. * Gågaden åbnede i dag et kæmpebogmarked. Bøgerne er dels gaver, dels indsamlet ved englandsfarernes papirindsamling. Pengene går til en studietur til England for ca. 100 unge med tilknytning til Ringkjøbing skole. * To af Danmarks bedste jazzmusikere, Finn Otto Hansen og Elith Nykjær, giver sammen med banjospilleren Mikael Samuelsen koncert på Sorte Louis.  * 14. Havnen har sidste år givet et underskud på 368.000 kr., men i dette beløb er indbefattet en udgift på 280.000 kr. til udbygning af lystbådehavnens nye del. Det fremlagte regnskab blev godkendt uden mange bemærkninger. * Skovskolen i Rejkjær, startet af Ringkjøbing kommune, skal levere faskiner til kystsikringsarbejderne, både ved Vesterhavet og Limfjorden. Skovskolen er beskæftigelsesarbejde for unge. * 14. Blikkenslagermester Feddersen har foræret hotelejer Thorkild Møller et anker på ca. 1 tons. Det er fisket op midt i Nordsøen og er formentlig et, der er tabt af en orlogsmand omkring midten af 1700-tallet. * To køer af den røde race fra egnen formåede at placere sig helt i top ved elitedyrskuet i Odense. Køerne tilhører Knud Jørgen Knudsen, Ølstrup og Frode Agergaard, Hover. * 15. Den unge gademissionær på Torvet har en gruppe bag sig, der synger og spiller. En del motorcyklister hører også andægtig efter forkyndelsen. * Afgrunden mellem gademissionæren og motorcyklisten er ikke større end motorcyklisterne har besøgt Holmsborg Bibelcamping og gademissionæren har prøvet motorcyklerne. * Omkring et par hundrede mennesker gæster daglig museet til glæde særlig for museuminspektør Jens Aarup, der i disse dage har travlt med at grave i bager Bredahls gård. Han leder efter spor af byen fra ældste tid, middelalderen. Ved udgravning bag Ringkjøbing Bank er der fundet middelalderlige potteskår. * 18. Livgarden besøger Ringkjøbing - dog i overført betydning. Gamle gardere arrangerer udstilling i Sparekassen og foreviser film og lysbilleder. Udstillingen varer 1 måned. * Rotary har til ny præsident valgt direktør Christian Skov. Han afløser gårdejer Jens Østergaard, Rindum. * Lokale benzin-forhandlere balancerer på kanten til en benzinkrig. Prisfaldet skulle i givet fald betyde 25 øre pr. liter. * 19. Et ensemble på 6 livede svært op på Torvet. Violin, guitar og harmonika spillede populær musik. Nogle mente, det var lige på kanten af det lovlige. Et par politibetjente passerede, men gik stille bort. Også dette var et populært indslag og adskillige frydede sig over sommervejret og musikken. * En 3-årig dreng, der før forældrene stod op, fornøjede sig med en æske tændstikker og stearinlys, var årsag til en brand i Rindum. Falck mødte op med den nye vandtankvogn og fik forholdsvis hurtigt bugt med ilden. * Så er der atter uddeling af børnepenge. Et ret anseligt beløb, 2.377.000 kr., uddeles i kommunen til 2200 husstande. * 20. Biblioteket er på grund af den lunefulde sommer besøgt af overvældende mange turister, der hygger sig i de smukke lokaler på Rådhuset. * Tre ringkjøbinglæger går nu i kompagniskab. Det er A. Morsing-Madsen, Per Næss-Schmidt og lidt senere Keld Boje Jensen. De får lokaler i Algade i »Søndergaard Christensens gamle hus«. * 21. Som optakt til byfesten indbyder Musikforeningen til kammermusikaften i Rådhushallen. Det er det kendte emsemble Ib Nielsens Fløjtekvartet fra Åbenrå. Et ekstra tilbud er det, at hallen er dekoreret med malerier og skulpturer fra »Rinter 78«. * Den helt store reklame for svømning bliver sat ind i næste uge. Det er Nordisk Folkesvømning, der sammen med lokale klubber vil vække interesse for svømning som motion og udbrede kendskabet til livredning. * Det er den roligste turistsommer i mange år, siger politiet. Færdselsuheldene er få og begrænsede, ingen er omkommet ved drukning og eftersøgning til havs eller i klitområderne af forsvunde er undgået. * Rita Guldhammer Hansen, eksamineret fodspecialist, åbner på Nørredige en ny fodklinik. Denne vil kunne klare alle arter af moderne fodpleje. * 22. Så er man ved at være klar til fjordfesten den 27., 28., 29. og 30. juli. Fjordfesthæftet, der er trykt i 7.500 eksemplarer, er så godt som udsolgt, og arrangørerne mener, at det tyder på stor interesse for arrangementerne. * Den store dille i år er gadefesterne. Også her i byen skal der være mange nu i sommertiden. Egentlig er det en storartet form for »dille«, forøvrigt et ganske forkert udtryk, da mange mennesker har trang til nabofællesskab og dårligt kan komme i gang med dette. * Arrestforvarer Nygaard Kristensen er lidt sur over rygtet om en ulåst bagdør til arresten. Der eksisterer slet ikke nogen bagdør, men en køkkendør, og mellem den og arresten er der to låste døre, som man ikke så let kommer igennem. Han tvivler ærlig talt på, at de indsatte synes så godt om opholdet, at de vil blive for åbne døre. * 25. 1049 forbrugere af fjernvarme har i vinteren 1977/78 sparet varme for et samlet beløb på 242.438 kr. Nogle kan glæde sig til lidt penge til ferien, mens andre må efterbetale. * Suveræn sejler. Efter seks af de otte mandagssejladser står det fast, at Gert Pedersen besætter førstepladsen. * Svømmehallen har for tiden rekordbesøg. En enkelt dag var de besøgendes tal oppe på 387. * 26. Parkeringspladsen i Nygade - bag den gamle amtsstue - bliver nu udvidet til 112 P-pladser. Med glæde konstaterer man dog, at de store, gamle træer bliver stående. Beløbet for udvidelsen er en halv mill. kr. * Ejerne af antikvitetsforretningen Søndervighus har i weekenden stor udstilling af antikviteter på Hotel Ringkjøbing. * Kommunen skal i løbet af kort tid i gang med et større vejarbejde i Rindum. Nordre Ringvej skal videreføres fra krydset ved Jern og Ståls lagerhal frem til Rindumvej. Vejen, der bliver 8 meter bred, får i den venstre side en 3 meter bred asfalteret cykelsti, der kan bruges til let trafik i begge retninger, sikkert til glæde for det store antal cyklister. * 27. En særlig gæst til fjordfesten er lotteribilen fra Det sønderjydske Lotteri. Der bliver fra bilen solgt lodsedler til støtte for Grænseforeningens arbejde for danskheden syd for grænsen. * Brevdueflyvning har mange interesserede. For nylig er afviklet 3 flyvninger fra henholdsvis Hof, Hannover og Tønder med unger fra i år. Førstepræmie fik Tage Graversen og tillige en vandrepokal udsat af firmaet Lydig. * 28. Kommunebudget præget af bevillingerne til bekæmpelse af ledigheden. Sidste sommer blev der afsat 40 kr. pr. indbygger, i år er der afsat 175 kr. til bekæmpelse af ungdoms- og langtidsledighed. Det bliver ca. 2,8 mill. kr. i Ringkjøbing kommune. * Ledigheden for den sydlige del af amtet gik ned i juni. Arbejdsformidlingen har opgjort ledighedsprocenten til 7,4 mod 8,2 i maj måned. Landsgennemsnittet for juni var 10,9%. * Midtbank har antaget 28 unge som elever. Alle har foruden realeksamen eller afgangsbevis fra 10. klasse, gennemgået en handelsskoleuddannelse. * 60 veteranbiler deltager som gæster i fjordfesten. Samtidig deltager de i et 10 års jubilæum. Ingeniør Jacobsen, Nordsøværftet, arrangerede for 10 år siden for første gang orienteringsløb for veteranbiler med start fra Ringkjøbing. * 29. Politimesteren har sendt de handlende i Algade et brev om frivilligt at indskrænke udstillingerne på fortovet. Han pointerer, at politiloven forbyder udstilling af varer længere end 20 cm ud fra husmuren, og beklager at borgerne klager over, at de ikke kan færdes på fortovet i Algade. * Et af højdepunkterne på fjordfesten var frokosten i dag. Mere end 500 - skriver femhundrede - deltog og havde en vældig fornøjelig eftermiddag med en overdådig frokost, sang af gamle og nye viser, skrevet til lejligheden, musik og muntre taler. * Voksenundervisningen bliver fra den 1. august et amtskommunalt anliggende, ligesom det nu er tilfældet med gymnasieskolen. Noget nyt er, at bøger til undervisningen bliver gratis.! Torvet vrimlede i eftermiddag med små og store gardere. Det var Ringkjøbing Pigegarde, der spillede som velkomst, da Ringkjøbing og Omegns Garderforening havde reception og officiel åbning af den månedlange garderudstilling i Sparekassen. * Der cykles som aldrig før. Cykelhandlerne mener, at salget er gået 15 % frem, og det er cykler til 1000 kr. og derover, der forhandles. * 31. Ringkjøbing Amts Dagblad fik med stort stemmetal førsteprisen i vognoptoget ved fjordfesten. Ideen var de populære Muppet-folk fra TV. Bekymring for at der skulle komme nok vogne var forlængst skrinlagt. Der var 21 vogne, det største antal, der endnu har været tilmeldt. * Formanden for Flisens Venner havde travlt med pudsemiddel og knofedt, for at årets flise 1977 skulle være skinnende blank. Mens han sled i det skålede vennerne i en bitter og afsang en flisepudsningshymne. * Falck og politiet havde en travl weekend, da fjordfesten faldt sammen med industriferiens slutning, så trafikpresset var meget stort. * Arrangørerne af fjordfesten var overmåde tilfredse med resultatet. Der blev omsat for 265.000 kr., en stigning fra sidste år på 25 %.

Bryllup: 1. Dorte Risbank, datter af Rigmor J., og Finn Nissen, Rindum. * 7. Eva Olsen, Lem og Louis Mogensen, Ringkjøbing. * 8. Annie Wolter, Hornbæk og Karsten Kaas Nielsen, Ringkjøbing. * 10. Aase Jensen og Carl Aage Madsen, begge Ringkjøbing. * Aase Lund Madsen og Alf Hansen, begge Ringkjøbing. * 12. Karen Isager, datter af Aase I., Ringkjøbing og Mogens Nielsen, Højmark. * 15. Jytte Møller Christensen, datter af mekaniker M., og Niels Slot Nielsen, Rindum. * Eva Marie Ebler Graversgaard, datter af E. G., Ringkjøbing, og Laurids Chr. Strandsbjerg Pedersen, Ringkjøbing. * 22. Annette Bundgaard, datter af Ejnar B., Rindum, og politibetjent Peder Trankjær Lauridsen, København. * 29. Rigmor Lousdal, datter af Gerda L., Gettrup, og Ove Henriksen, Ringkjøbing. * Vera Nielsen, datter af P. M. N., Byskellet, og Arne Mortensen, Ulfborg.

Jubilæum: 15. Branddirektør Helge Bork-Larsen, Østergade 43.

Fødselsdag: 1. Jens Jørgen Jørgensen, Holstvej 6, 85 år. * 15. Elsebeth Brågård, Hee Dyrepark, 60 år. * 17. Peder Jørgensen, V. Rindum, 70 år.

Døde: 16. Sigrid Christensen.  * 17. Jens Marius Christensen. * Vagn Mikkelsen. * 21. Frederikke Nielsen. * 23. Oda Vibeke Troelsen.

 

AUGUST

1. Den store kunstudstilling »Rinter 78« er blevet en kæmpesucces. Udstillingen, der har varet hele juli måned, både i byen og på rådhuset haft 20.000 besøgende, og der er solgt for ca. 25.000 kr. Kunstnerne overvejer at gentage udstillingen i 1979. * I 2. kvartal er der færdigbygget 40 nye boliger og 5 sommerhuse. Tendensen er igen i år gået væk fra de store huse, og huse på 100-110 kvm. er det overvejende flertal. * Den nye sekretær i Venstre i Ringkjøbing amt er Anne Kathrine Pedersen, Heboltoft 32, der afløser Else Ernst, Sdr. Omme. * 2. Den store omsætning ved fjordfesten er jo ikke ensbetydende med overskud. Arrangørerne regner med 72.000 kr. til fordeling mellem de 3 foreninger. 45 % til Ringkjøbing Idrætsforening, 35 % til Tennisklubben og 20 % til Handelsforeningen. * Den første af sommerens kirkekoncerter afholdes torsdag. Der bliver i alt 3, alle med de bedste kræftet. Organist Bent Frederiksen, Randers, sidder ved orglet torsdag. * Gågaden fejrer 5 års fødselsdag. Den fejres som tidligere med kaffe og kanelkage fra morgenstunden. Der er beregnet 3.500 stk. kanelkage og det samme antal kopper kaffe. De Hammerum Spillemænd vil underholde både fredag eftermiddag, fredag aften og lørdag formiddag. Skuespiller Carl Nielsen vil give nogle numre til bedste lørdag formiddag. Han er kendt som arrangør gennem flere år af Søndervig-revyen. * 3. En nngkjøbingpige - Mette Bloch - der har været ved militæret et år som konstabel ved Prinsens Livregiment i Viborg, søger optagelse på politiskolen. Hun er ked af, at hun kun er 163 cm høj, da man skal være 165 cm for at komme i betragtning. Hun mener dog at have ret gode chancer. * 14 både deltog i Sejlklubbens onsdagssejlads, et anseeligt antal for så lille en klub. * Anker Høj - søn af fru Gerda Høj - der er daglig leder af Martinsens Trykkeri i Christiansfeld er pr. 1. august udnævnt til direktør i firmaet. Han har fået sin uddannelse i A. Rasmussens Bogtrykkeri. * Dana Radio's forretning i Nygade 7 bliver snart til Studio 7. Det er 2 holstebrofolk, Peter Kofoed og Per Thomsen, der overtager forretningen af Kaj Stausholm, Ulfborg. Som tidligere omtalt er der sket en handel i 1,5 mill. kroners klassen. * 4. Ringkjøbing Rideklub, der siden den 1. juli har været uden ridelærer, har ansat Charlotte Hvid Jensen som ridelærer. Hun har en meget alsidig uddannelse, og har i uddannelsestiden haft mange gode placeringer i de forskellige konkurrencer, hun har deltaget i. * Nordsøværftet har fået ordre på 2 store coastere, beregnet til at fragte korn. Ordren er fra det engelske rederi Crescent Shipping Limited, England. * Anders Eg fra Karstoft er netop tiltrådt som nyudnævnt kriminalkommissær og leder af kriminalpolitiet her i byen. * 5. Ved tilmeldelsen til den nye sæson på Handelsskolen er der af de 116 elever 70 % piger og 30 % drenge. * Vestjydsk Korn er startet med såning af sennepsfrø fra flyvemaskine. Det er første gang firmaet på egen hånd står for denne såning. Ved første flyvning blev der sået for ni kunder i området. * 7. To norske damer mistede deres håndtaske på stranden ved Søndervig. De kørte derefter til Ringkjøbing, og stor var deres overraskelse, da en herre steg ud af en efterfølgende bil og afleverede tasken, som de ikke havde savnet. Han kørte imidlertid straks bort, og nu efterlyser damerne fra Norge ham, for at invitere ham og evt. hans familie til et besøg på en norsk gård ved Lilefoss. Endnu er der ærlige findere til. * Fjordfesthæftets hovedpræmie, et farve-tv, er vundet af Niels Chr. Sandager, Bakkedraget 67, Lem. 3 Trods den store mangel på sygeplejersker rundt i landet oplyser forstander Agnes Rindom, at der på Ringkjøbing sygehus ingen ledige stillinger er der. * Sommerferien er forbi og det nye skoleår starter med 2627 elever rundt om på de kommunale skoler. Af disse er der 270 nye elever i 1. klasserne. * 8. Amtsrådsmedlem, overlæge Martiny, Holstebro, blev i aftes opstillet som Venstres kandidat til EF-parlamentet for Ringkjøbing amt. På et ekstraordinært amts-delegeretmøde med 498 deltagere blev han valgt med 286 stemmer, mens nr. 2, Martin Nielsen, fik 206 stemmer. * Politiet meddeler, at ferietrafikken, selv om den har været tæt, er afviklet langt over forventning i Vestjylland. * 9. Kommunen har anslået at vedligeholdelse af vejene i amtet vil koste 3,5 mill. kr. Dette har forsåvidt holdt stik, da beløbet blev på 439.000 kr.s Musikskolen har også i år fået tilmeldelse af 650 elever, deraf ca. 100 tilmeldt voksenkor. * »Det bliver mit livs eventyr«, sagde typograf Alex Salmon. Han er ansat på Ringkjøbing Amts Dagblad og bliver gennem Rotarys ungdomsudvikling sendt 6 uger til Columbia. Både rejse og ophold er gratis. * 10. Til at imødegå den kritik der har været af åbning af skadestuen - forøvrigt af en turist - siger overlæge Finn Jensen: »I det foreliggende tilfælde er der handlet korrekt. I øvrigt er jeg bange for at åbne skadestuer bliver misbrugt og det kræver yderligere tre læger«. * Et enigt byråd har vedtaget at støtte Ringkøbing Museum med et beløb på 138.000 kr. i 1978. * Købmand Erik Jensen, Rindum, har solgt sin forretning til købmand Bent Skræddergaard, Heboltoft. Overtagelse sker den 1. oktober. * Borgmester Niels Skytte udtaler sig om kommunens regnskab for 1977. Vi har både haft vilje og evne til at spare, og dette er resulteret i et overskud på 6,2 mill. kroner. Enhver debat om dette regnskab udeblev da også på byrådsmødet. * 11.1 fortsættelse af debatten om det store tyveri af uerstattelige bøger fra Det kgl. Bibliotek i København fortæller bibliotekar Else Ramskov, at tyveri ikke er noget problem på biblioteket her. Nogle gamle uerstattelige bøger står ikke på hylderne, men bliver opbevaret i magasin. Man kan dog stadig låne dem. * Den 1. oktober starter Ungdomsskolen et frivilligt knallertkursus, rimeligvis det sidste. Ved årsskiftet skulle loven om knallertprøven træde i kraft, såvidt ungdomsskolens leder Axel Moe. * Rindum kirke skal for fremtiden stå ulåst fra solopgang til solen går ned. * En kreds af forældre i Heboltoft har oprettet deres egen skolebusrute ved skoleårets begyndelse. Det er den stærkt trafikerede landevej til Velling Kirkeby de vil undgå for børnene. * De læger, der ikke har biltelefon overvejer stærkt at få en sådan installeret. Det vil jo også spare mange kilometer. * 12. Ringkjøbing Skovskole er blevet en stor succes. Mange af de første 20, der startede, er kommet ud i erhvervslivet, og et nyt hold på 20 er nu under uddannelse. * Det omfattende institutionsbyggeri ved Søibergsvej er nu godt i gang. Børnehaven er langt fremme i byggeprocessen og ungdomsgårdens mure rejses om et halvt års tid. * Der er stadig flere store byggeprojekter. I løbet af september holder kommunen offentlig licitation på første del af udvidelsen af Rindum skole. * 14. Tre atletikudøvere fra RIF har i weekenden deltaget i de jydske ungdomsmesterskaber i Aalborg. De vendte hjem med flotte resultater: 2 sølvmedaljer og en 6. plads. * 15. Rideklubben starter efter ferien rideundervisningen. Som et dejligt supplement til ridehallen er der etableret en lysbane med de internationale mål. Denne benyttes allerede flittigt af de mere øvede ryttere. * 16. Da andejagten i går gik ind, var næsten alle, der ejede en bøsse, ude. Det var dog kun få, der havde ænder med hjem. De gamle jægere beklager sig over de mange »huller i luften« og mener, disse er identiske med anskudte fugle. Fra forskellig side gives der udtryk for, at mange jægere burde opøve deres skydefærdighed til flugtskydning inden jagtsæsonen. * Der er rejsegilde på Trikotagegården på Birkmosevej, en ny, stor bygning på 1100 kvm. Det begyndte med en lønsystue sammen med 4 andre damer, og i dag er det et firma med maskinpark med 40 ansatte. Trikotagegården er en produktionsafdeling af Trikotagegården i Ikast og ledes af fru Lis Korsgaard. Ca. 75 % af produktionen går til eksport. * 16. Der er kommet 15 ansøgninger til forstanderstillingen for den nye daginstitution, der er under opførelse på Blomstervænget. Der vil blive plads til 20 middelsvært og svært handicappede i alderen fra 16 år. * Musik og Ungdom vil for alvor manifestere sig som en betydelig kultur-faktor på egnen. Et sandt festfyrværkeri i form af hele ni arrangementer står på programmet for sæsonen 1978/79, og det er musik af vidt forskellig karakter. * 17. Vadhoved Dambrug har mistet 10 tons fisk til en værdi af 130.000 kr., formentlig ved forurening fra et renseanlæg, der har udløb til Hover å. * Handelsskolen i samarbejde med erhvervsvejlederen praktiserer et system med at holde øje med eleverne nogen tid efter afskeden med handelsuddannelsen. Erhvervsvejleder Harry Sudergaard oplyser, at det vil koste 51.000 kr., hvis det samme skulle praktiseres med skoleeleverne. * 18. Foreningen »Melodier Vi Mindes« har fået ny formand. Stereotypør Villy Larsen overlod posten efter 25 års virke som formand i foreningen, som han selv i sin tid tog initiativet til. Den nye formand blev Gunnar Sandberg Jensen, og nyvalgt til bestyrelsen blev vognmand Visti Bækby. * Handelsskolen åbner for indmeldelse til statskontrollerede kurser, i alt 29. * 19. Det første gymnastikstævne efter genforeningen 1920 holdtes på Dybbøl. Fra amtet deltog et hold på 90 karle og 100 piger. At gymnastikken altid har været holdt højt fremgår ligeledes af, at der til et Sverigesbesøg var et udvalgt hold på 14, hvoraf de 7 var fra Højmark. * 21. Schæferhundeklubbens Kreds 32 havde stævne ved Alkjær Stadion med deltagelse af 65 schæferhunde fra Jylland og Fyn. Den erfarne dommer Niels Andersen, Vejle, karakteriserede kvaliteten som god, og der faldt mange anerkendende bemærkninger til adskillige hunde. * Tennisklubbens ungdomshold har vundet det nordjyske mesterskab ved at besejre Randers. * Det skulle blive en særdeles spændende kirkekoncert, den anden af sommerens koncerter. Deltager bliver organist og kantor D. Bjerno, Ansagers kirkes kor fra Aalborg og organist Ellen Frandsen. Foruden organist er Bjerno komponist og lærer ved musikkonservatoriet i Aalborg. * Ikke mange mennesker i byens ældste del var i tvivl om fugleskydningens premiere søndag morgen. Med musik i spidsen marcherede skydebrødrene i optog gennem byens gamle gader. * 130 elever og 9 lærerer skal på besøg i Sydslesvig. Foruden adskillig underholdning skal de på skolebænken i 1 uge. * 22. Fra 1. september bliver der ændret på Sorte Louis, så der fremover bliver møde-, selslabs- og udstillingslokale. Ændret bliver der også, således at Sorte Louis bliver åben hele dagen. * Økonomien er det ømme punkt i Badmintonklubben. Det sidste år har givet underskud på 7.000 kr., så man ser sig nødsaget til at forhøje kontingenterne. * Byrådet har ansat en række nye lærere ved skolerne i kommunen. Nyt er det, at lærer Bodil Oddgaard er ansat til løsning af socialpædagogiske opgaver. Alle ansættelser er pr. 1. august. * 23. Skal der investeres 12 mill. kr., 2 mill. kr. eller ingenting? Det er spørgsmålet som teknisk udvalg har lagt op til debat i byrådet. Det gælder et affaldsvarmeværk i Rindum, en kontrolleret losseplads fælles med Holmsland kommune, eller en stor fælles losseplads for en del kommuner, beliggende i Fasterholt. * I denne weekend afgøres danmarksmesterskabet for laserjoller på fjorden. Der er i alt tilmeldt 10 hold, deraf to fra Ringkjøbing Sejlklub. De 10 hold består hver af 3 joller og der skal sejles 29 sejladser. * Overbevisende interesse for at cykle på arbejde. Da Sdr. Ringvej blev bygget fandt byrådet det ikke nødvendigt med en cykelsti, men nu er de cyklendes tal blevet så stabilt, at. denne vil blive bygget tilligemed cykelsti i forbindelse med Ndr. Ringvej. Cykelstierne skal gå henholdsvis fra Isagervej til Herningvej og Herningvej til Søibergsvej. * Teknisk udvalg konstaterer med glæde, at brolægningen i Grønnegade er blevet 50.000 kr. billigere end beregnet, da pengene til arbejdet blev bevilget. * ROFIs sommerturnering er slut, og til vinterens indefodbold er anmeldt 70 hold. * 24. I morges ved 9-tiden opdagede postbudet tilfældigt et natligt indbrud hos urmager Jacob Andersen i Gågaden. En indbrudstyv har brækket fordøren op og stjålet for mindst 100.000 kr. * Tobakshandler Svend Fastrup vil 1. oktober overdrage Landbrugslotteriet til tobakshandler Gunnar Søndergaard Pedersen. Fastrup har, som han selv siger, »holdt lykkens dør på klem«. * 25. Ringkjøbing Dagcenter starter en ny aktivitet: Musik for ældre. Allerede sidste år blev der dannet et lille orkester på 5 mand, og man håber i år at få det udvidet. Det viser sig, at der rundt omkring ligger mange instrumenter hos folk, der i deres ungdom har spillet. Lederen af den kommunale musikskole Jens Ole Blak vil på startdagen være tilstede for at vejlede. * 26. To fætre fra byen er blevet næstformænd under samme tag i København. Jens Peder Jensen er næstformand i de danske træindustriarbejderes forbund. Carl Erik Mortensen er næstformand i de danske mureres forbund. * Morgenbadernes antal i svømmehallen bliver stadig udvidet. Man føler sig adskillige år yngre, er kommentarerne, når de bliver spurgt om, hvorfor de er så tidligt på færde. * Dansk Firma Idræts Forbunds landsstævne, der afvikles i ROFI-Hallen er ved at sprænge alle rammer. 1400 er anmeldt til stævnet, deraf 700 til overnatning, hvilket langt overstiger det forventede antal. * 28. Det store DM-stævne for laserjoller på fjorden var meget generet af en meget stærk blæst. KDY vandt førstepræmien og Ringkjøbing blev nr. 4. * Ringkjøbing Gården blev nr. 1 i et stort landsstævne, der blev holdt i Auning på Djursland. I konkurrencen deltog 17 garderkorps med i alt 1500 deltagere. * 29. Det viser sig at være en god idé med musiksamvær på Dagcentret. Fra 5 medlemmer i et lille orkester er der i år tilmeldt 17, der alle mødte med instrumenter. På denne baggrund kan der nu startes en gruppe, der skal spille hver fjortende dag. Instrumenterne, der blev spillet i går, var violin, cello og klaver. * Nordsøværftets direktør, ingeniør E. F. Jacobsen, mener ikke, at Nordsøværftet kan undgå at blive ramt at værftskrisen, så det bliver nødvendigt at søge ordrer i udlandet. Det er en kendsgerning, at Frederikshavns Skibsværft og Nordsøværftet er de eneste danske værftet, der i år har sikret sig ordrer fra udenlandske rederier - uden hjælp fra staten. * En Falck-redder sparede kolleger for brandudrykning. Da han passerede plantørboligen i Nørhede opdagede han en ulmende brand i den store plantage. Det viste sig, at det var en stor myretue, der var ved at bryde ud i lys lue. Ved at skovle sand på og senere grave brandstedet op, sikrede han sig, at alle gløder var slukket.* 30. Nordsøværftets chef siger, at nye bemandingsregler kunne spare et par hundrede tusinde på hvert skib, men det har nok lange udsigter. * Fire foreninger, der alle arbejder med arrangementer af kulturel art har indledt samarbejde, således at arrangementerne ikke falder sammen. Foreningerne er Ringkjøbing Musikforening, Musik- og Ungdomsforeningen, Ringkjøbing Filmklub og Teaterforeningen for Ringkjøbing og Omegn. * 31. Fjorden er snart tømt for ål. Ålen er tilsyneladende på vej bort fra fjorden. Støt og sikkert er ålefiskeriet skrumpet ind år efter år. Efterhånden er kun lidt tilbage af det, der tidligere var en tungtvejende støttepille i fjordfiskernes eksistensgrundlag. * Den gamle forening Sommerlyst har netop afsluttet en udvidelse af bådepladserne, ved broen over Vonå, med 38, så der nu i alt er 124. Udvidelsen, der beløber sig til 80.000 kr., indbefatter også fornyelse af bænke m.m. på arealet, der nu er et fint grønt område.

Bryllup: 1. Jytte Møller Christensen og Niels Slot, begge Ringkjøbing. * Karen Isager, Ringkjøbing og Mogens Nielsen, Højmark. * 5. Ella Bækdal, datter af H. K. B., Hvashøj 15, og stud. pharm. Jørgen Moestrup, Århus. * Lise Pedersen, datter af K. E. P., Skals, og Leif Gade, Ringkjøbing. * 12. Birthe Holmgård og maskinarbejder Jørgen Olsson, Bækvej 5, Rindum. * Bente Sig, Ringkjøbing og Mogens Brønden Christensen, Spjald. * 17. Hanne Junker, Ribe og Kristian Sand, Ringkjøbing. * 19. Lene Nygaard Kristensen, datter af V. K., No, og Finn Jensen, Ringkjøbing.

Fødselsdag: 2. Søster Ager Knudsen, Vejskillingen, 60 år. * 5. Tegner Alfred Jepsen, Østertoften 6, 50 år. * 15. Dagny Christensen, Vellingvej 29, 80 år. * 20. Marie Kristensen, Kirkevej 20, Rindum, 80 år. * 24. Ove Nørgaard, Skelbækvej 6, 50 år. * Johannes Henriksen, Ø. Strandgade 16, 65 år. * 27. H. B. Jensen, Nørregade 4, 60 år. * 28. Aage Josephsen, Kronager 8, 60 år.

Døde: 2. Erik Christensen. * 3. Jens Thomas Damsgaard. * 11. Henrik Jappe. 11 13. Søren Ankjær Pedersen. * 15. Augusta Jeppesen. * 18. Inga Haakonsen. *20. Henrik Chr. Henriksen. * 21. Johanne Asmussen. * 23. Anna Rich.

 

SEPTEMBER

1. Sejlklubbens onsdagssejlads for kølbåde er nu sluttet og førstepladsen tilkom skipper Kai Clorius som skipper på Sakyia. * Amtsrådet køber * Jernbanehotellet« på hjørnet af Østergade og Nørredige. Der skal være kontorer i ejendommen, da både amtsvandvæsenet og socialcentret i Vestergade er trængt hårdt pladsmæssigt. * 2. Fra byrådet meddeles, at der i 1979 skal udskrives 58,4 mill. i indkomstskat. Budgettet for 1979 balancerer med 231 mill. kr. * Sejlklubben er så glimrende arrangør af kapsejladser både for DM i sniper, trapez og sidst for DM for hold-laserbåde, at den er opfordret til at afvikle laser-klubbens udtagelsessejladser til verdensmesterskabet. Vandet er alletiders, siger sejlerne begejstrede. * Ringkjøbing Kvindegruppe begynder igen åbent hus aftenerne på Nørredige 9. Den første aften blive filmaften med den danske film »Skarpretteren«. * 3. Et stort svømmestævne er arrangeret i Ringkjøbing svømmehal. En svømmeklub fra Berlin samt flere klubber fra omegnen deltager. * 4. U-landsforeningen Svalerne gør et stort og bemærkelsesværdigt arbejde for at skaffe penge. I weekenden havde de et stort og velbesøgt loppemarked på Holmegård i Rindum. Pengene går ubeskåret til foreningens gode formål. * Håndboldsæsonen starter nu for alvor. Ringkjøbing IF har tilmeldt 19 hold. Det er 7 damehold og 12 herrehold. * 5. Det er urimeligt, at vi »nasser« på København. »Urigtige og urimelige.« Sådan betegnede amtsborgmester Aage Ebbensgaard på budgetmødet antydninger fra Københavns-området om, at Ringkjøbing amt har et ringere serviceniveau end andre steder, at vi får for meget i bloktilskud og samler formuer på bl.a. Københavns bekostning. * I 1979 forventes 46 grunde at byggemodnes. Anlægsbudgettet bliver 28,8 mill. kr., dette reduceres dog ved salg af byggegrunde til 22,7 mill. kr. * Borgmesteren tror på uændret skatteprocent. Dette skulle lade sig gøre ved at trække 6 mill. af kassebeholdningen, et træk, der foretages under hensyn til det pæne overskud på regnskabet for 1977. * Mest udgiftskrævende på ældreområdet bliver en istandsættelse og modernisering af alderdomshjemmet Aldershvile på Kongevejen. Til færdiggørelse af 3 beskyttede boliger ved Plejehjemmet er afsat 320.000 kr. i 1979. * 6. Romick sender i disse dage de nyeste modeller til Bella Centret i København med forårs- og sommermodeller 1979. Driftsleder Per Pape oplyser, at det væsentlig bliver jakker i lette stoffer og quiltede jakker, der bliver sagen næste forår. * 7. Havnen forventes næste år at give 173.000 kr. i indtægt, mens underskuddet forventes at blive som i år, 67.000 kr. Til anlægsarbejde afsættes 260.000 kr. De penge skal bruges til sidste fase af broen langs den lange ydermole, men så er alt også udnyttet. * Englænderne Yvonne og Peter Seymour, der sang og spillede ved kirkekoncerten i ,aftes, gav tilhørerne en oplevelse over forventning. Denne gang var der stor tilslutning i modsætning til sommerkoncerten. * Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der fra 1. januar ansættes en ergoterapeut ved alle fire alderdomshjem i kommunens regi. * Prinsens Livregiment fra Viborg musicerede onsdag på Torvet. Musikken var selvfølgelig god, men der var ingen tilhørere. Årsagen var tidspunktet: middagsstunden. * 8. Fire mandskaber fra roklubben er med i landsregattaen på Vandkraftsøen i Holstebro. Det er et nyt rostadion til 400.000 kr., der tages i brug. * Årets første høstbrand på Ringkjøbing-egnen gjorde det af med 80 store halmballer, bragte et nyt maskinhus i fare, og medfører en bøde til ejeren for uforsigtighed ved afbrænding. * På sit 1979-budget afsætter kommunen 175 kr. pr. indbygger til bekæmpelse af ledighed eller i alt 2,8 mill. kr. Dette i modsætning til 1978, hvor der var afsat 40 kr. pr. indbygger. * 18 CF'ere forbereder sig på konkurrencen i det store landsstævne, der afholdes i Korsør med deltagelse af ca. 500 CF'ere fra hele landet. * Provinshandelskammeret landsmøde afholdes her i byen i dagene 23.-24. oktober på Hotel Fjordgården. * 9. Ved det store landsstævne ROFI afholder, får de besøg af engelske gæster. Blandt andet generalsekretæren for firmaidrætten. * 11. Flere Ringkjøbing-skytter blev placeret i toppen ved firmaidrættens landsstævne, hvor 300 skytter fra amtet deltog. * Landsmesterskab til Nordsøværftet i old-boys fodbold ved lands-idrætsstævnet for firmaidræt i ROFI. Holdet vandt 2-0 over den store Odense-virksomhed Haustrups Fabrikker. * 1400 firmafolk. Et kæmpearrangement, men et godt stævne trods det barske vejr. Et held var det dog, at regnen først kom om formiddagen den sidste dag, men dette betød ekstra travlhed indendørs. * Ringkjøbing Roklubs 2-årers inrigger leverede en flot indsats ved landsregattaen i Holstebro. Den blev nr. 2 og kun slået af dette års danske mestre fra Ægir. * 12. Folkene bag gymnasieprojektet i Rindum venter fortsat i spænding på ministeriets afgørelse om gymnasiet. * 13. Guldalderklubben starter sæsonen med amtslæge Vagn Christensen, der fortæller om sundhedstilstanden før og nu. Tilslutningen var som sædvanlig overvældende. * 14. Vestjylland Udviklingsråd har for lidt plads i deres lille ejendom på Holmegårdsvej og flytter snart til Ringkjøbings centrum. De har lejet sig ind på førstesalen i apotekets bygning i Østergade. Parcelhuset på Holmegårdsvej bliver udbudt til salg. * 90 % af ansøgere til ledige stillinger ved postvæsenet her i byen var kvinder, da etaten fornyhg søgte to medarbejdere i afløsningstjenesten. * Skov- og produktionsskolen i Tim er en eksportvare. Ideen med projektet kan overføres til andre aktiviteter i de fleste egne. I slutningen af denne måned mødes repræsentanter for ministerium, amtsråd, amtsarbejdsmarkedsnævn og kommunen for at se, hvorledes premieren gik for den nye skovskole. * Turisterne har i sommer vekslet penge for 35 mill. kr. Det er 10 % mere end i fjor. August tegner sig for en rekordagtig slutspurt, meddeler pengeinstitutterne her i byen. * 15. Købmand Erik Jensen, Rindum, afstår pr. 1. oktober sin forretning til købmand Bent Skræddergaard, Ringkjøbing Campingplads. Han har sammen med sin hustru drevet forretningen i 30 år. * Passagertallet fra Ringkjøbing Jernbanestation er i sommer steget med 10 %. Dette noteres med glæde, da der er hård konkurrence fra bilruternes side. * 16. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening har så stor tilslutning til litteraturmøderne på Hotel Fjordgården at de i år udvides fra syv til ni. * Knallert-salget er i de seneste måneder faldet katastrofalt. Forretninger venter højest at sælge en femtedel af salget i 1976. Den uklare knallertlovgivning menes at bære skylden. * Ringkjøbing Gården er nu gældfri. Dette er en længe ønsket drøm, der er gået i opfyldelse. Ved landsgardestævnet i Auning erhvervede korpset i disciplinen trommer og piber førstepladsen. Meget ærefuldt skal gården medvirke i radioudsendelsen »Samklang«. Gården har for tiden 80 aktive medlemmer. * Udøvende musik i kommunen er i blomstring. Lederen af musikskolen, Jens Ok Blak, meddeler, at der er omkring 1000, der er aktive musikudøvere. * 18. Forretningerne i byen indfører fra 1, oktober fredagslukning kl. 19, undtaget er dog kolonialhandlerne og dermed beslægtede forretninger. * Ringkjøbing AOF er gået i gang med vinterens kurser. Foruden sprogkursus kan man lære omtrent alt muligt, hvis der kan blive et hold til 12 til deltagelse. * 19. Selv om det først er i næste uge de forskellige amtsråd fastsætter deres beskatningsprocenter for 1979, kan der næppe være tvivl om, at Ringkjøbing amtskommune også næste år kan fremvise den laveste skatteprocent i hele landet. * Et af de mere oplagte eksemplarer på kvindens undertrykkelse, kyskhedsbæltet, på Ringkjøbing museum er kommet på sex-udstilling og vækker berettiget opsigt. Det er Svendborg Museum, der har åbnet landets første udstilling om sex i de sidste 200 år. * Politiet udvider sin stab med 2 pr. 1. november og 2 pr. 1. december. Det er dog stadig uvist, om det er nok til at etablere døgnvagt. * 20. Hundreder af svaner dør hver vinter i fjorden af blyforgiftning. Det er når fuglene optager nogle af de mange blyhagl, der ligger på bunden i det lavvandede område omkring Klægbanken. De nyeste tal fra fredningsstyrelsen fastslår, at der findes ca. 150 hagl pr. kvadratmeter. De fugle, der blev sendt til undersøgelse, var alle døde af blyforgiftning. * Ved afstemningen om 18 års valgret forekom det stærkeste ja på Grønland og det stærkeste nej i Ringkjøbing amt. * Til den 1. november åbner Landbobanken en afdeling i Brugsforeningens tidligere lokaler på hjørnet af Algade og Mylius Erichsensvej. * Ellen og Jeppe Jensen i No, der i 25 år har fremstillet og forhandlet den specielle og af mange værdsatte No-pølse, har overdraget forretningen til Svend Aage Stræde, Kløvervænget 2 i Rindum. Pølsen har været lavet efter den samme opskrift i flere generationer. * 21. De vestjydske Lions-klubber gennemfører i år et julelotteri af hidtil usete dimensioner. Lotteriet kommer til at dække området fra Thyborøn i nord til Lem i syd og Videbæk i øst. Antallet af lodsedler bliver 180.000 og man regner med en gevinstmasse på 180.000 kr. * 21. Det så meget omtalte SV-styre i landet har vi længe gennemført her i byen. S står for Skytte (borgmesteren) og V for Venstre. Bemærkning af sangkvartettens Jens Ole Blak. * Ringkjøbingegnens Grovvareforening har lukket for kornmodtagelsen. 200 tons venter på tørring. * 22. Præventionsklinikkerne i Lemvig, Tarm og Ringkjøbing har haft så ringe tilslutning, at de nu ventes nedlagt. I Lemvig 2,  i Ringkjøbing 22 og i Tarm 29 de sidste 8 måneder, og dette er for lidt til at holde klinikkerne åbne. Familielægen i hjembyen har derimod haft stor søgning med gratis prævention. * Købmand Skræddergaard, der har overtaget Erik Jensens forretning i Rindum, lukker forretningen på campingpladsen til den 1. april 1979. * Direktør Poul Erik Bæk, Soda Stream, har købt LP's musikhus på hjørnet af Herningvej og Ndr. Ringvej. * 23. Okkerbekæmpelsen og uskadeliggørelse af de gamle brunkulslejer skal føres videre i de kommende år. 11 mill. kr. er afsat til formålet i amtet på 4 år. * Plejehjemmets venner. En foreløbig arbejdsgruppe har sat sig det mål at skabe en organisation, som rimeligvis får navnet »Plejehjemmets Venner«. Gruppen har fungeret nogle måneder og er et resultat af et initiativ fra beboerne og personalet på Ringkjøbing Plejehjem overfor de pårørende til beboerne. * 25. Vejvæsenet måtte tage en sneplov frem i utide for at rydde Lem-Stauning-vejen for sanddriver. Sanddriverne var ca. 25 cm høje og kunne være farlige for trafikken, når mørket faldt på. * I disse dage modtager hver husstand en Red Barnet kalender. Bag på hver kalenderside er der et girokort, og man håber så, at folk flittigt vil benytte disse. * Ejendomsudvalget indstiller, at opførelsen af de tre beskyttede boliger ved Søibergsvej sættes i gang. Licitationen er nu tilendebragt. * 26. 15 meter skydning har 25 års jubilæum i Ringkjøbing Skytteforening. Dette fejres samtidig med at man starter sin 115. sæson. Skydningen foregår i Vesterhavs-Hallen.  * Grænseforeningen i byen har et ønske: at der må blive oprettet en sydslesvigsk efterskole. * 27. Ringkjøbing amtsråd fastsatte skatteprocenten til 4,8 for næste år. Det er en nedgang på 0,1 % fra i år. * 150 slagtermestre mødtes til fagkonkurrence i Vejle og to Ringkjøbing-slagtere klarede sig meget fint. Slagtermester Regnar Sørensen, Rindum fik ærespræmie og guldmedalje for en rullepølse, for en spegepølse og en leverpostej blev det henholdsvis andenpræmie og bronzemedalje. Slagtermester Iversen fik sølvmedalje for en øl-pølse og en hamburgerryg. Bronzemedalje fik han for en westphalsk salami, en flødeleverpostej og frokostpølser. Iversen blev genvalgt til hovedbestyrelsen. * 27. Bogtrykker Romlund viser sig også at være kunstner. Hans billeder er temmelig egenartede, da de er udført med spartel og tryksværte. De 44 kunstværker det er blevet til bliver udstillet hos fysioterapeut Bit Kjeldsen, og hun siger, at hendes klienter er meget betaget af dem. Selv mener bogtrykkeren ikke, at der skal gøres noget stort ud af det, han har moret sig med at lave, men andre har heldigvis fået øje på hans arbejder. * 28. På byrådsmødet i aftes blev kommunens budget for 1979 godkendt, og skatteprocenten fastsattes uændret til 13,9. * Isenkræmmer Vald. Langes forretning fejrer 75 års jubilæum. Spøg og skæmt blandt Langes isenkram har været mottoet. Den nuværende Vald. Lange har overtaget forretningen efter sin far, der også hed Vald. Lange. Forretningen er moderniseret og udvidet flere gange i årenes løb, sidste gang ved køb af ejendommen på hjørnet af Torvegade og V. Strandgade, hvor der er indrettet en stor sportsafdeling. Her residerer sønnen Jørgen og datteren Bente. I Vester Strandgade nr. 2 er der også en afdeling af forretningen som drives af svigerbørnene Poul Graven Nielsen og Ingelise Lange. * Musikken har stadig godt tag i ringkjøbingensere. Sebastian sang og spillede i Handelsskolen for 200 tilhørere. Han havde både nye og syng-med sange på repertoiret. Kunstforeningen stod for arrangementet. * 29. De bevilgende myndigheder stiller sig særdeles velvilligt til tilskud i 1979 til skovskolen. * Bollerups Boghandel startede sidste år med udgivelsen af en årsplatte fra Ringkjøbing. I år er motivet statuen af Mylius Erichsen med museet i baggrunden. Sidste år var motivet Torvet. * Mere end 200 har tilmeldt sig til en sjælden og stor begivenhed i byen på lørdag. * Y Men’s Club har nu opnået et medlemstal, så de kan optages i bevægelsens region Danmark. * Laser-sejlere kæmper på fjorden om plads på VM-holdet. Op mod 40 laserjoller fra hele landet ventes at stå ud på fjorden lørdag morgen til Ringkjøbing Sejlklubs laserstævne, der dels bliver klubmesterskab for Ringkjøbing-sejlerne og dels den anden af 3 udtagelsesstævner til VM. * 30. 90 deltagere oplevede en vellykket husmoderdag på Borgen. Dagen indledtes med bibeltime ved pastor Fogh-Hansen, Rindum. * Tre ringkjøbing-firmaer står bag det konsortium, der har store byggeplaner på Hugborgvej i Rindum. Det er planen, at der skal opføres 86 parcelhuse og 100 ejerlejligheder. Konsortiet består af murermestrene B. og V. Kristensen, Ringkjøbing Byg-Bo og ejendomsmægler Emil Andersen.

Bryllup: 2. Lisbeth Aagaard og Viggo Jensen, Ringkjøbing. * 16. Lene Pedersen og Niels V. Andersen, Ringkjøbing. * Aase Tang Nielsen, datter af E. T. N., Gammelsogn, og Jens Ahle, Ringkjøbing. * Berit Pedersen, datter af Knud P., Herning, og Tom Sørensen, Ringkjøbing. * 23. Sonja Enevoldsen, datter af vognmand J. R., og Poul Erik Bang, Opsund. * 30. Mona Knudsen, datter af Erik K., og Anders Chr. Jensen, Ringkjøbing. * Dobbeltbryllup: Lisbeth Buus, datter af Knud B., og Steen Lerche, Ringkjøbing samt Ulla Buus, datter af Knud B., og Niels Jacob Nielsen, Vinderup.

Sølvbryllup: 27. Aksel Pedersen og hustru Marie, Heager.

Guldbryllup: Jeppe Gade og hustru Anna, Hvashøj 17.

Fødselsdag: 2. Andrea Haugaard Nielsen, Rindum Plejehjem, 75 år. * 3. Helga Wedderkopp Jensen, Østergade 34, 75 år. * 7. Ingeborg Nielsen, Østergade 26, 60 år. * 16. Dagny Andersen, Bymarken, 50 år. * Niels Møller Jakobsen, Kronager 7, 65 år. * Mads Holm, 0. Strandgade 22, 50 år. * 17. Jørgine Heskildsen, Søndergade 6, 75 år. * 20. Jens Nordestgaard Madsen, Damtoften 28, 65 år. * 22. Stinne Galsgaard, Hee, 60 år.

Døde: 1. Gerda Bay Nielsen. * 3. Marie Larsen. * 4. Søren Chr. Sihkjær. * 7. Peder Eskildsen. * 9. Kirstine Nielsen. * 13. Adam Erik Vej. * 16. Konrad Bloch. * Niels Chr. Sørensen. * 24. Viggo Ulsted Pedersen.

Til top