Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1990

Damernes Idrætsklub 1928-1959

Glimt af klubbens historie 

Af Per Hauge Mortensen

Damernes Idrætsklub er måske ikke så kendt i dag, men prøv at spørge de af byens damer, der både har alderen og var i byen i klubbens levetid. Denne artikel beretter nogle træk af klubbens historie, men ikke hele historien. Kilderne er heller ikke altid lige oplysende, f.eks. siges det ikke altid, om planer blev gennemført. Klubben brugte selv forkortelsen DIK, og den er også brugt her, ligesom Ringkjøbing Idrætsforening omtales som RIR.

Den 18. og 19. april 1928 bragte Dagbladet en annonce, som lød: »Damernes Idrætsklub: Stiftende Generalforsamling afholdes Fredag d. 20. April kl. 8V4 paa Grand Hotel, Ringkjøbing. Enhver interesseret er velkommen. Den foreløbige Bestyrelse«. Ved den stiftende generalforsamling blev love vedtaget og en bestyrelse valgt. Ifølge lovene var klubbens formål at fremme kvindelig idræt. På det tidspunkt optog ingen af byens idrætsforeninger kvinder. Enhver kvinde fyldt 14 år kunne optages, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer godkendte det. I starten ønskede klubben nemlig ikke at optage passive medlemmer. Således blev på et bestyrelsesmøde i december 1928 ført til protokols, at: »Derimod optages ikke 3 andre, da det var bevisligt, de aldrig ville deltage i andet end Damernes Idrætsklubs Fester«. Men allerede fra 1933 begyndte klubben at optage medlemmer, der ikke dyrkede sport. Fra starten var kontingentet 1 kr. i indmeldelse og 2 kr. pr. år, men det steg selvfølgelig med tiden. I tilfælde af klubbens ophør skulle formuen tilfalde feriekolonien »Søndervig«.

Bestyrelsen skulle bestå af formand, kasserer og 3 medlemmer. Den første bestyrelse bestod af Jenny Midtgaard formand, Emmy Lange kasserer, Erna Nielsen, alle Ringkøbing, Anna Ebbesen, Rindum og Asta Kirk, Tim. Til revisorer valgtes Anna Jensen og Jenny Midtgaards mand, J. Midtgaard. Det siges ikke, om denne bestyrelse var den samme som annoncens »foreløbige Bestyrelse«, men mon ikke?

DIK begyndte med de 34 medlemmer, som mødte til den stiftende generalforsamling. Nye medlemmer kom hurtigt til, ved det første bestyrelsesmøde den 27. april blev 41 nye optaget, de 8 fra Rindum, resten fra Ringkøbing. Ringkøbingensere var altid langt de fleste. Udskiftningen kunne være stor, fordi de mange unge, ugifte kvinder ofte var tjenestepiger, der skiftede plads.

Det fremgår ikke, hvorfor klubben kom til at hedde DAMERNES og ikke f.eks. KVINDERNES Idrætsklub, men nogle mener, det ikke var helt tilfældigt. Det skal have været en forening, hvor man overvejede sin påklædning, før man gik til et af dens arrangementer.

Fra starten dyrkede DIK håndbold, gymnastik og svømning, hvis det ellers kunne lade sig gøre. Desuden arrangerede den udflugter, opvisninger og fester. Det første år begyndte håndbold i maj på banen ved den nye skole, nu Ringkøbing skole. Gymnastikken begyndte i starten af oktober, og sæsonen varede til marts, hvor der hvert år blev sluttet af med en opvisning. Den første sæson var Asta Kirk leder, det fik hun 2 kr. for pr. time.

DIK ville også gerne begynde med svømning, men det blev vanskeligere end forudset. I juni mødte 3 bestyrelsesmedlemmer op på rådhuset for at høre borgmesterens og byrådets stilling til at klubben enten måtte bruge drengenes badested ved Vonåen nogle timer eller selv opførte en badeanstalt ved Fjorden. Man havde fået et tilbud på 700 kr. for en badeanstalt med 30 alen bro ud for havnen. Borgmesteren sagde klart nej, man kunne vende tilbage til sagen næste år, når foreningen havde vist sin levedygtighed, og den måtte også selv bidrage. På det tidspunkt badede skolepigerne ved lossepladsen. Men borgmesteren forærede DIK krudttårnet, der lå lidt vest for Falckstationen, dér måtte de være, men der var alt for lavvandet, så sagen blev udsat til året efter.

Hvert år arrangerede klubben kortere eller længere ture, ofte flere på ét år. I juni 1928 planlagde man f.eks. en cykeltur til Brejning. I det meste af klubbens levetid var der en årlig tur til Schuberts plantage, til fods, på cykel eller i bil. Der var også ture til Søndervig, og i klubbens sidste år nogle ture til Sommerlyst. Efterhånden begyndte DIK også med lange udflugter til forskellige dele af Jylland, som regel med Møllers busser.

I august 1928, ved håndboldsæsonens slutning, arrangerede DIK en håndboldopvisning. Måske ikke uden forbindelse med mødet på rådhuset uddelte man fribilletter til borgmesteren, politimesteren, pressen og andre. Spillerne var i blå kitler, med røde eller hvide mærker. De røde slog de hvide 6-3. Iflg. Dagbladet »blev (det) en morsom og livlig Kamp, og enkelte af Damerne udfoldede ikke ringe Behændighed i Behandlingen af Bolden«.

I november 1928 besluttede bestyrelsen at afholde en stor fest med dilettant den 3. januar 1929. Disse fester blev årlige begivenheder, og indtil 1942 næsten hvert år med dilettant. Efter krigen var der kun dilettant et par gange. lait lavede DIK dilettantforestillinger i 13 år, et par år endda 2 gange, måske et forsøg på at flytte den årlige fest fra først til sidst på året. Ved den første fest spillede man på teatret på Hotel Ringkjøbing »Lille Nitouche« og Hostrups »Intrigerne«. Bagefter var der dans til kl. 1½. Musikdirektør Thisted spillede nye og gamle dansemeoldier. Medlemmerne kunne invitere forældre og en kavaler, og entreen var 1,50 kr., men få år efter blev forestillingerne åbne for alle. Blandt forældrene trak man lod om en frugtkurv. Dagbladet mente, det var en udmærket forestilling og at nogle af de medvirkende var ganske gode, »og navnlig Sangfarcen (Lille Nitouche) blev fremført med et Liv og et Humør, som virkede smittende helt ned til Salens fjerneste Kroge ...« Klubbens dilettantforestillinger fik som regel gode anmeldelser.

Generalforsamlingen den 21. februar 1929 blev holdt på Grand Hotel, som langt de fleste generalforsamlinger. Der skete udskiftninger i bestyrelsen, men det er ikke tanken at følge dem her. Man vedtog at arbejde videre med planerne for en badeanstalt. Ligeledes vedtog man at deltage i Hovedkredsens gymnastikopvisning i marts på Højskolehjemmet og et par dage før holde sin egen opvisning i den gamle skoles gymnastiksal i Vestergade. Dette mønster fortsatte i stort set hele klubbens levetid. Fra det følgende år foregik det hvert år på Højskolehjemmet, med et enkelt års undtagelse.

I 1929 arbejdede DIK videre med badeanstalten. Fra Vandbygningsvæsenet fik man tilladelse til at lægge den på den nye mole. Man indhentede tilbud og besluttede at forhandle med kommunen om tilskud i form af betaling for skolepigernes brug af anstalten. Videre kom projektet ikke det år.

I august afholdtes en håndboldkamp mod Bøvlingbjergs damehold, DIK vandt 13-9. Ved gymnastiksæsonens start i oktober startede udover det tidligere aftenhold også et eftermiddagshold, kaldet frueholdet. Antallet af hold fortsatte med at vokse, især steg antallet af børnehold. Det første børnehold blev formentlig oprettet i sæsonen 1933-34.

Jenny Midtgaard, der havde været blandt initiativtagerne til DIK, udtrådte i september 1929, fordi hun rejste fra byen. Ved den næste generalforsamling i februar 1930 blev hun klubbens første æresmedlem.

I 1930 lykkedes det endelig at få bygget badeanstalten. Tømrer Peter Nissen gik i gang sidst i april og den 12. juni blev den åbnet. Kontingentet var 3 kr. for sæsonen, og hvert medlem købte en nøgle. Den officielle indvielse var den 29. juni. Borgmester og presse var indbudt og mødte fuldtalligt. Badeanstalten lå på vestsiden af den nye mole. Den bestod af et hus med 2 omklædningsrum og en badebro. Prisen blev 1200 kr., og deraf havde klubben sparet de 800 kr. op. Kommunen gav 250 kr. for at skolepigerne kunne bruge den hver dag i skoletiden. Både formanden Ingeborg Kornø, den tidligere formand Jenny Midtgaard og borgmesteren havde ordet, de første for at takke borgmesteren, denne for at ønske tillykke og prise det private initiativ. Til sidst tømte man et glas for de 2 damer, der især havde æren for projektets gennemførelse. Trods en strid blæst var en halv snes damer i vandet. Dagen sluttede med fælles kaffebord og dans hos fru Gravesen på Søndervig Badehotel.

11931 arrangerede DIK på opfordring svømmeundervisning et par gange om ugen kl. 7-8 om morgenen. Men der blev i det hele taget gjort en indsats for at undervise i svømning. Et par år senere, i 1933, arrangerede klubben sammen med Røde Kors' dameafdeling en svømme- og livredningsdemonstration med film i biografen. Bagefter skrev Dagbladet: »god Svømning er betinget af jævne og bløde Bevægelser, hvorfor Svømning ikke mindst er en udmærket Sport for Damer«.

På den tid var det ikke almindeligt med musik til gymnastik. Det omtales første gang i januar 1932, hvor Anne Marie Nielsen fik 2,50 kr. for 3 kvarters spil, mens Anna Søndergaard, fra Spjald, fik 3 kr. i timen for at lede gymnastikken. Musik til gymnastikken begyndte som regel lige efter nytår, når opvisningerne i marts nærmede sig. Et medlem erindrer, at en dame fra landet sagde, at DIKs damer fulgtes så godt ad, men det var også fordi de havde musik til, det havde man ikke på landet. Op til den årlige opvisning blev der samlet ind til en gave til lederen, det kunne være en sølvske med inskription.

Den 4. januar 1933 opførte klubben »Rasmines Bryllup« instrueret af journalist Julius Blicher. Ifølge Dagbladet var der stuvende fuldt, og de medvirkende spillede gennemgående godt. Det fremgår ikke, om instruktøren også skrev anmeldelsen. Men avisen lagde især vægt på musikken, leveret af musikdirektør Madsens 5-mands orkester, der både spillede mellemaktsmusik og til bal bagefter. »Det er mange Aar siden, der har været saa god og lødig Musik til en Teateraften i Ringkjøbing«. Stykket blev opført igen senere på måneden, fordi forestillingen var blevet solgt til Forsvarsbroderforeningen. Det skete med flere forestillinger. Senere købte Venstres Ungdom nogle forestillinger.

En gymnastikopvisning var ikke blot gymnastik, selv om det var hovedsagen. Opvisningen i marts 1934 begyndte med et børnehold fulgt af voksne damer og derpå 11 gymnaster med en sangdans. Derpå opførte lederen, Dorthea Madsen og hendes broder et »gymnastisk« frieri, flot og morsomt ifølge avisen. Det sluttede med, at hun gik i spagat, mens han gående på hænder kom hen til hende med en buket i munden. Til slut dansede 5 piger en sømandsdans iklædt sømandskostumer. Efter opvisningen var der som regel en afslutningsfestlighed, kaffebord eller bal.

Hvert år blev badebroen sat op først på sommeren og taget ned igen inden vinteren. I 1934 måtte badeanstalten flyttes hen i nærheden af Florasvej, nu Kaj Munksvej, fordi badningen året før var blevet generet af mudder fra uddybningen af sejlrenden. For at finansiere flytningen blev der arrangeret en håndbold- og gymnastikopvisning. Damerne tabte 0-5 til Old Boys, men slog Skjern Gymnastikforenings damer 3-0. Sådanne kampe mod naboklubber blev ofte arrangeret, og indgik som regel ikke i en turnering. Flytningen blev så dyr, at DIK for vistnok eneste gang måtte låne; 200 kr. blev lånt af et medlem.

Ved opvisningen i 1935 optrådte et børnehold klædt i folkedragter med gamle danse. Ved den opvisning beklagede avisen sig over nogle urolige og uartige drenge, der forstyrrede opvisningen.

I hele sin levetid holdt klubben nogle foreningsaftener, i de første år ret hyppigt, en tid en gang om måneden, med underholdning og selskabeligt samvær. Det fortælles, at der blev spillet en del kort ved disse lejligheder, bl.a. bridge. DIK var i høj grad også en selskabelig forening, et sted hvor kvinder kunne mødes. Ved en sådan aften i september 1935 på Hotel Ringkjøbing var der f.eks. en opvisning, hvor danselærerinde Gerda Bess Jørgensen, Stilling og danselærer Thorsø, Århus viste moderne selskabsdanse; bagefter var der bal. I den følgende sæson ledede Gerda Bess Jørgensen 2 gymnastikhold, men da der blev oprettet flere hold, blev Ragna Kiilerich ansat til at lede 2 hold i Ollerapgymnastik. Hun er nu bedre kendt som Ragna Tang. Foruden at lede gymnastik i nogle år, ledede hun også håndbold i et par sæsoner.

Som nævnt lavede DIK ture til forskellige dele af Jylland. Således gik turen i 1931 til Himmelbjerget og i 1934 til Aalborg, hvor Kilden tilsyneladende var højdepunktet. 11936 var man i Ribe. På Korskroen var klubben vært ved en kop kaffe med »en kæmpemæssig hjemlig Kanelkage«. Derfra gik turen over Foldingbro og Rødding til Gram, hvor man spiste frokost. Videre til Ribe, hvor man ud over at se byen også drak kaffe på Munke Konditoriet. Turen sluttede i Esbjerg, hvor deltagerne havde aftenen til rådighed.

Sidst på året 1937 var der igen problemer med badeanstalten. På grund af forurening fra kloakudløbet måtte skolepigerne ikke mere bade fra anstalten, og derfor ville kommunens tilskud falde bort. Da anstalten gav underskud i forvejen, så DIK sig ikke i stand til fortsat at drive badeanstalt. Den blev derfor solgt til kommunen for 800 kr.

Ved opvisningen i 1938 deltog 16 piger klædt i gamle dragter som damer og herrer med folkedans, men desuden 12 herrer fra Svømmeklubben. Derefter blev drenge og herrer et fast indslag i opvisningerne, de kom fra RIF og Svømmeklubben.

10-års jubilæet i 1938 blev fejret i forbindelse med generalforsamlingen den 20. april på Grand Hotel. Foreningen havde da ca. 250 medlemmer, hvoraf 51 deltog. Efter det formelle var der selskabeligt samvær med smørrebrød. I dagens anledning var der skrevet en sang. Her gengives 2 af de 8 vers. Turen til Kolding, hvor man skulle se Koldinghus, var i juli 1936. De 3 dilettantforestillinger var: »Skal, skal ikke« i 1936, »Rasmines Bryllup« i 1933 og »Charleys Tante« i 1938. Digteren er ukendt.

Melodien er: Erindrer De ...

Og husker De saa vores Tur til Kolding,

der er jo som bekendt en flot Ruin,

men Sagen tog en højst uheldig Vending,

for vi ku' nemlig ikke komme i'en.

I Løverodde skulde vi ha' Kaffe,

men vi fik næsten kun det bare Vand,

:,: og een fik »Trillinger«, ja, vi var »paffe«,

dog er der no'en, der si'r det var en »And«. :,:

 

Og husker De saa ikke »Skal, skal ikke«,

hvad skal vi, jo, vi skal, vel skal vi ej.

»Rasmines Bryllup« kan I nun'te stikke,

ak, jøsses, sikken dog en Hurlumhej.

De saa vel osse »Charleys gale Tante«,

hvor Tanten hun jo altsaa var en Han.

:,: Jo, »Dik« forstaar sig nok paa Dilettante,

montro det er det eneste, den kan?:,:

 

I 1938 deltog DIK i Hovedkredsens håndboldturnering, der blev vundet af No. DIK slog dog Holmsland 2-1. Samme år tog klubben også badminton på programmet, efter nogen diskussion. 8 spillere fra Holstebro demonstrerede det i Ringkøbing hidtil ukendte spil. 40 damer og herrer meldte sig, hver herre indført af et medlem. Man spillede i skolens gymnastiksal. I den anledning skrev avisen: »Man aftvinges Respekt for den idérige og handlekraftige Klub, der i mange Maader gør den mandlige Del af Idrætsudøverne til skamme«. En følge heraf var et åbenbart animeret bestyrelsesmøde natten mellem den 31. marts og 1. april 1939, hvor man efter en påskebryg og nogle CLOC besluttede at sige »Skid (sic!) være med det« og til generalforsamlingen foreslå en § i badmintonlovene om »med eller uden Herrer«, helst uden. Det oplyses ikke hvorfor. På generalforsamlingen blev det blot besluttet, at herrerne skulle betale mere i kontingent. Det fik dog ikke nogen stor betydning, for inden næste sæson begyndte, brød 2. Verdenskrig ud, forbruget af lys blev rationeret, og da badminton som en indendørs sport krævede lys, måtte det udsættes. Spillet blev genoptaget i 1944 og 45, men kun på tidspunkter, hvor der ikke var brug for lys. Efter Krigen blev der oprettet en selvstændig badmintonklub.

Krigen medførte også varmerestriktioner, men gymnastikken klarede sig, selv om der i perioder var temmelig koldt i gymnastiksalen. Den brugte man i vinteren 1940-41, men dog ikke i de 2 mørkeste måneder. Derfor søgte man at leje Hotel Ringkjøbings store sal i januar 1941 til aftenholdet, og den lille sal med varme til børneholdet. Krigen stoppede også de lange udflugter, men de kortere fortsatte. F.eks. var der i juni 1941 en cykeltur fra Ringkøbing over Hee til Stadil med hjemtur over Stadilø og Holmsland. Det var næppe heller uden forbindelse med Besættelsen, at DIK i 1941 anskaffede sig en fane. Den blev indviet ved opvisningen den 20. marts. Opvisningen blev indledt med alle gymnasters indmarch med fanen i spidsen og hvidklædte unge piger som fanevagt. Formanden Edith Jensen bød velkommen. Skoleinspektør Bøgner slog det første søm i, for kongen. Derpå sang man »Kong Christian«. Bogtrykker Louis Rasmussen slog det andet søm i, for fædrelandet, fulgt af »Der er et yndigt land«. Edith Jensen slog det tredie søm i, for klubben, fulgt af »Der er ingenting, der maner«. Alle tre holdt en lille tale. Derefter fulgte selve opvisningen. Ragna Tang ledede de 3 hold fra DIK, mens et drengehold fra RIF og et herrehold fra Svømmeklubben blev ledet af minør Aunfeld. Til sidst kaffebord for gymnaster og gæster, med en del taler. J. Midtgaard overrakte klubben en dirigentklokke; derimod var Jenny Midtgaard forhindret i at være til stede.

Klubben fortsatte med fester, men mellem 1942 og 46 uden dilettant. Ved festen i december 1942 blev opført Herdis Bergstrøms »Danser De«. Blandt gevinsterne i lotteriet var en bakke slagtervarer og røget helt fra slagter Kjærgaard, den blev vundet af hans kone. Nogle dage senere blev forestillingen gentaget til fordel for julevelgørenhed i byen, det gav ca. 150 kr.

Aktiviteten var stor under Besættelsen. I sæsonen 1941-42 gik 100 voksne og 110 børn til gymnastik. I 1943 måtte opvisningen deles. Den 19. marts for de store, med drenge og herrer, den 30. marts for mindre børn. Efter opvisningen den 19. uddeltes klubbens første 4 idrætsmærker, i bronce, fordi DIK året før var begyndt med fri idræt. Trods delingen var der fuldt hus til begge opvisninger, og avisen ytrede ønske om en større sal i byen.

I april 1943 blev DIK 15 år og nåede med 284 medlemmer det hidtil højeste tal. Det blev større endnu og nåede toppen med 340 i 1945.

1943 var også året, hvor Ringkøbing fejrede sit 500-års jubilæum. Det markeredes med en stor sportsfest den 25. juli. I Alkjær Lukke hørte anslået 3000 tilskuere Aksel Schiøtz synge, og på sportspladsen regnede man med, at der var 4-5000 mennesker. Tombolaen solgte alle 12.000 lodder å 1 kr. DIK medvirkede i den store gymnastkopvisning, hvor Ragna Tang ledede damerne og Jens Kirk karlene, ialt 400 gymnaster med 12 faner. I en håndboldkamp slog DIK Tarms damer 2-1. Det var formentlig ved den lejlighed, klubben vandt sin første plade til fanen. Af dagens overskud fik DIK 300 kr.

Som nævnt spillede det nationale en betydelig rolle under krigen. Ved opvisningen i 1944 var f.eks. små piger klædt i hvide dragter og med røde sløjfer i håret. Der blev sunget fædrelandssange og på vers fremsagt en hyldest til den nordiske gymnastik. Ellers blev antallet af fester begrænset under hensyn til forholdene, som man sagde.

At DIK var en stor forening i Ringkøbing fremgår af, at i vinteren 1944-45 var der i byen ialt 12 gymnastikhold, heraf 9 i DIK. Af dem var 6 børnehold med 184 deltagere og 3 voksenhold med 125 deltagere. Der blev uddelt 24 idrætsmærker i byen, DIK fik 8, RIF fik 6 og Terrænsportsforeningen 10. Opvisningerne blev holdt om eftermiddagen på grund af forholdene. Ved opvisningen for de ældste hold var der fuldt hus, »og der sendtes mangen længselsfuld Tanke til den Ringkjøbinghal, som vel engang maa komme«. Da man i 1946 genoptog de store fester og opførte »Vi, der gaar Køkkenvejen«, måtte festen deles, for at alle interesserede kunne være med. Herrerne mødte i smoking, damerne i lange kjoler. Samme år genoptog klubben også de lange ture med en udflugt til Vejle, og DIK blev nummer 2 i amtsmesterskabet i håndbold efter Harboøre.

Selv om krigen sluttede, fortsatte dens virkninger et stykke tid derefter. Endnu i februar 1947, da DIK havde arrangeret en festaften med Osvald Helmuth og nordmanden Einar Sissener, var der ingen varme i teatersalen, så folk sad i overtøj. Straks efter forestillingen skyndte de fleste sig hjem, skønt der var bal bagefter. Da Højskolehjemmet ikke havde brændsel, blev årets opvisning flyttet til Håndværkerforeningens sal, der var mindre og derfor stuvende fuld, skønt kun voksne havde adgang. Der var også kun den ene opvisning. Ingen herrehold medvirkede, de var gået i stå i vinterens løb. 14 idrætsmærker blev uddelt ved den lejlighed.

I 1949 begyndte der at komme tegn på, at den store foreningsinteresse var svindende. Det kneb med deltagere til frueholdet, kun 16 mødte op til årets generalforsamling, og årets fest måtte aflyses på grund af for ringe tilslutning.

I efteråret 1950 opstod en krise i klubben, uden at det dog har sat sig spor i forhandlingsprotokollen. 30 damer meldte sig ud, fordi gymnastiklederen i den foregående sæson, Kirstine Bank, ikke blev genantaget til sæsonen 1950-51. De meldte sig i stedet ind i RIF. Her blev der den 5. december afholdt en ekstraordinær generalforsamling om oprettelse af en dameafdeling, men beslutningen blev med stort flertal udsat til den ordinære generalforsamling. RIFs bestyrelse var splittet, men flere mente, at DIKs bestyrelse først skulle have mulighed for at løse problemet. Det blev besluttet at henvende sig til DIK om et nærmere samarbejde eller om en sammenslutning af de to foreninger. DIKs bestyrelse var ikke interesseret, og på RIFs ordinære generalforsamling den 13. februar 1951 blev forslaget om en dameafdeling forkastet med 27 stemmer mod 25, mens 5 stemte blankt. Striden medvirkede til, at DIK ved opvisningen i 1951 kun havde ét voksenhold, men 6 børnehold. Ved klubbens generalforsamling den 11. april udtalte formanden Gudrun Husted, at det havde været bedre, om de utilfredse havde bedt om en ekstraordinær generalforsamling. Hun nægtede at fortsætte som formand, og først efter stærkt pres lykkedes det at overtale Edith Jensen til at tage 2 år på posten.

Ved indvielsen af det nye stadion på Kongevejen den 24. juni 1951 deltog DIK i gymnastik med et elitehold på 14, i håndbold, hvor de slog Varde 5-1 og vandt en plade til fanen, og i atletik, hvor man vandt en delt 1. plads i højdespring. Det nye stadion gav bedre muligheder for atletik, så DIK meldte sig ind i Jysk Atletik Forbund.

Håndbold fik større betydning i 1950'erne. Således var der i 1951 3 hold, et mesterrækkehold, et A- og et B-hold. Ved generalforsamlingen i 1952 bemærkede formanden, at pigerne på landet var svære at slå, de havde for mange kræfter.

Igennem 1950'erne havde DIK problemer med at få valgt en formand. I 1953 resulterede det i en ekstraordinær generalforsamling i juni, fordi for få mødte til den ordinære. Inger Falster Hansen blev overtalt til at overtage posten, så længe hun blev i byen, men da hun rejste, blev en ny ekstraordinær generalforsamling indkaldt i oktober. Efter at flere havde sagt nej, blev Hannah Lange endelig overtalt til at tage 2 år på posten.

I midten af 1950'erne var der stadig gang i gymnastik og håndbold, mens det kneb med fri idræt. Kun få deltog, men resultaterne ved stævner var udmærkede. Fra 1952 var der blevet nedsat udvalg for atletik og håndbold, og i 1954 arbejdede klubben sammen med RIF om atletiktræning. Gymnastikken var stadig den talstærke aktivitet, 160 medvirkede ved opvisningen i 1954, men de fleste var børn, som det længe havde været tilfældet.

Efter 1950 blev der ikke spillet dilettant. Klubben arrangerede af og til, evt. sammen med andre foreninger, forestillinger med indbudte kunstnere, f.eks. Raquel Rastenni og Gustav Winckler i 1952. De store fester stilnede også af, men man lavede dog en fastelavnsfest sammen med RIF i 1953 for de 2 foreningers børn. Samme år blev DIK 25 år, men intet nærmere vides om, hvordan det blev fejret. I 1955 inviterede klubben sammen med Dansk Kvindesamfund Edith Rode til byen, hvor hun holdt foredrag og læste op af egne værker.

DIK forblev en af byens store foreninger, den havde i perioder flere medlemmer end RIF. Ved gymnastikopvisningen i 1955 skrev avisen, at »Der er ingen Medlemskrise i DIK, og mon ikke det er den Forening i Ringkjøbing, der byder de yngste Borgere først velkommen til Arbejde og Glæde«. De yngste var ned til 4 år. 8 hold medvirkede, men man havde opgivet at starte et fruehold, kun 8 meldte sig. På den tid var DIK byens næststørste forening med ca. 250 medlemmer. Ved årets generalforsamling blev Marie Sand formand. Samtidig blev vedtægterne ændret, så foreningens formue ved klubbens ophør i indtil 5 år kunne stå i banken og i den periode overdrages til en forening med et formål som DIKs, hvis en sådan forening viste sig. Derefter skulle formuen gå til feriekolonien i Søndervig.

11956 udtrådte Nora Silberg af bestyrelsen efter 15 år som kasserer. Hun var med i hele klubbens levetid og var blandt dem, der fik alt det praktiske til at fungere. Som den første kvinde i Ringkøbing fik hun i 1947 idrætsmærket i guld, det andet i byen. Hun var en af de to, som i 1939 blev udtaget til Lingiaden i Stockholm, en gymnastikolympiade. Hun tog idrætsmærket i guld flere gange, og fik det i 1951 med 4 sløjfer. Efter klubbens ophør kom hun ind i RIFs atletikudvalg. Også andre beklædte tillidsposter i klubben i mange år. Således var Esther Dalgaard-Knudsen og Helle Rasmussen revisorer fra 1935 og 1936 til klubbens ophør.

Antallet af håndboldhold steg. 11956 stillede DIK med 5 hold til 1. Hovedkreds'turnering, 1 mesterrækkehold, 2 B-hold og 2 juniorhold. Til Jysk Håndbold Forbunds indendørs turnering om vinteren stilledes 2 hold. Samme år blev der efter en pause atter uddelt idrætsmærker, 1 i guld og 1 i bronce.

Ved gymnastikopvisningen i 1957 blev der talt om, at der var færre tilskuere end før, og det ældste hold var ungdomsholdet. Alligevel var DIK foreningen med den største tilslutning om vinteren i byen. Medlemsstøtten var stadig nogenlunde, men de ville ikke i bestyrelsen. Marie Sand tog efter pres et år mere som formand, men i 1958 ville hun ikke mere. Det lykkedes at overtale Ingrid Thue Nielsen til at overtage posten for ét år. Samme år vedtog klubben at give 700 kr. til den påtænkte hal - Vesterhavshallen, der blev indviet i 1960.

Ved generalforsamlingen i 1959 havde DIK 210 medlemmer, det var faldet langsomt siden slutningen af krigen. I beretningen blev det oplyst, at deltagelsen i håndboldturneringen året før var med 5 hold om sommeren og 2 hold om vinteren, som i 1956. Der blev taget 5 idrætsmærker, og klubben havde deltaget i flere stævner. Men ikke alt var godt. Kun 13 medlemmer var mødt, bestyrelsens 5 medregnet, hvad formanden mente kunne få en til at tro, at klubben havde udspillet sin rolle. Som det blev sagt, henvendt til de ældre: »Vi må have bevis for, at klubbens arbejde følges af flere end netop de unge, som samles til gymnastik, håndbold og atletik, og det kan vi ikke få på den måde«. Ingrid Thue Nielsen ville ikke fortsætte, så en ekstraordinær generalforsamling blev indkaldt til den 22. april. Dagsordenen var: Valg af formand, og hvis det var umuligt, klubbens opløsning. Her blev det sagt, og beklaget, at børnegymnastikken gik tilbage, og håndboldspillerne var ikke flinke til at møde til træning og kampe. Nu var det faktisk atletikken, der gik bedst. De ca. 30 deltagere var ikke enige om klubbens skæbne, men de var enige om ikke at ville være formand, »hvorfor drøftelse af dagsordenens punkt 2 måtte resultere i, at klubben af generalforsamlingen måtte betragtes som opløst«.

Formuen på ca. 2600 kr. samt fanen og DIKs andre ejendele tilfaldt RIF. Samtidig begyndte RIF at optage kvinder, men det var der vistnok ikke fuld enighed om i RIFs bestyrelse.

Formænd for Damernes Idrætsklub:

Jenny Midtgaard                         1928-1929

Ingeborg Kornø                          1929-1937

Edith Jensen                                1937-1948

Gudrun Husted                            1948-1951

Edith Jensen                                1951-1953

Inger Falster Hansen                   1953

Hannah Lange                            1953-1955

Marie Sand                               1955-1957

Ingrid Thue Nielsen                   1958-1959

 

Kilder:

Damernes Idrætklubs arkiv i Ringkøbing lokalhistoriske Arkiv.

Ringkjøbing Amts Dagblad. Jeg takker Dagbladet for lejlighed til at gennemse dem.

Holger Lauridsen: Ringkjøbing Idrætsforening 1900-1950. Ringkjøbing 1950.

Ringkjøbing Idrætsforening 1900-1975. Ringkjøbing 1975.

Jeg takker Agnethe Dyekjær, Ingrid Noe, Carla Wiese, Ragna Tang, Ingeborg Kjærgaard, Ingrid Thue Nielsen, Mariane Lehn, Maren Margrethe Steengaard, Else Flytkjær, Aage Birkemose Møller, Edel og Jørgen Christensen, Chr. Kabel, Birthe Bækdal, Marie og Mario Sørensen og Else Mikkelsen for oplysninger. Billederne er i privateje.

 

1989

OKTOBER

2. Ringkjøbing Museums efterårsprogram er præget af Grønland, ligesom der nu vises en storstilet udstilling om Danmarks-Ekspeditionen. * Aldershvile indviede fredag eftermiddag den nye havestue. Den 92-årige Jenny Lauridsen, der havde skænket havestuen, klippede båndet over. * De ti bilforhandlere, der lørdag og søndag holdt åbent hus, hentede en solid succes. Der kom masser affolk alle ti steder, og der var et virkeligt godt salg af både nye og brugte biler. * Lørdag eftermiddag blev Medborgerhuset på Holmegård officielt indviet. Der var ca. 200 besøgende og mange medbragte gaver. 3. 45 elever og 2 lærere Bent Erik Jensen og Else Kirkegaard Hansen fra Handelsskolen tager på 1 uges studietur til Ungarn. * Poul Dalby Andersen, der udgiver bladet »Bien« i Californien er en RIF-fan. Ved sidste kamp i serie 1 kunne han ikke vente til resultatet af kampen kom til hans blad, men måtte ringe til Ringkjøbing for at tilfredsstille sin nysgerrighed. * Herreekviperingshandler Per Pape blev den nye formand for Handelsforeningen. * I ubemærkethed er byens nye kraftvarmeværk ved Kongevejen sat i drift. 4. Den gamle havnekran, der i 1913 var med til at bygge molen, er igen kommet til live. Den er renoveret og nymalet og er nu klar til at hjælpe lystsejlernes både på land. * Sparekassedirektør K. Møller Nielsen meddeler, at salget af de nye SDS-aktier er overstået. Det blev en succes, og der blev for hele SDS afgivet tegningsordre på 26,6 mill. A-aktier a 100 kr. i SDS Holding A/S, svarende til 8 mia. i kursværdi. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har stor succes med deres udstilling i Rådhushallen, navnlig Mie Dalgaards koncert gjorde lykke. 5. Der er stor uenighed i byrådet, om det rigtige i at give tilladelse til et stort butikscenter på hjørnet af Enghavevej. Formanden for Teknik og Miljø Knud Hammer Sørensen hævder, at det er uhensigtsmæssig at placere et sådant center så nær ved skolen. * Ringkjøbing Skole omdannes for en uge til et minisamfund, hvor eleverne i værkstederne arbejder på tværs af forskellige klassetrin. 6. Den afmagrede hjort, der blev fundet i Hvingel var ikke smittet med kvægtuberkulose. Undersøgelsen blev foretaget på Statens Veterinære Serumlaboratorium i Århus. Det var lungeorm den var syg af. * Den spændende foredragsaften på museet med Mylius Erichsens ekspedition til Grønland havde samlet 60 tilhørere. * Ringkjøbing og Omegns Motorklub fejrer på lørdag 60 års jubilæum. Dette markeres med et stort åbent hus arrangement på Campingpladsen. * N. Skyttes eftf. har fredag åbent hus, hvor den ny type petroleumsovn af mærket Zibro-Kamin demonstreres. * Årets Ringkjøbing-Platte har som motiv Ringkjøbing Amts Dagblads ejendom på St. Blichersvej. Det er boghandler Jens Holm som udgiver platten, der er nr. 13 i serien. * Lægerne Fuglsang og Bak har fået kontant anerkendelse af deres projekt om forebyggelse af faldulykker. Af den samfundsmedicinske Forsikringsfond får de 50.000 kr. til projektet. 7. Schuberts Minde's Familiehus er blevet meget populært. Her bliver forældres problemer hjulpet til løsning. * 12 førsteårs HH-elever fra Handelsgymnasiet har startet en ugelang rejse til den engelske ø Wight. 9. RIF har nu fået et fodboldhold i jyllandsserien og det blev fejret efter alle kunstens regler om lørdagen. Et telefaxtelegram gik selvfølgelig straks til Poul Dalby Andersen, »Bien«, i Californien. Om aftenen var der fællesspisning i klubhuset ved Alkjær Stadion. * Ringkjøbing Dart Klub af 1989 er nu en realitet, der er holdt stiftende generalforsamling. Klubben har fået lokaler i det gamle kafferisteri i Nørregade. * Folkedansernes 25-års fødselsdagsfest i Vesterhavs Hallen havde samlet 200 deltagere. En check på 5.000 kr. blev overrakt fra Carlsbergs Mindelegat. Aftenens højdepunkt var, at Ragne Tang og Arne Simonsen blev udnævnt til æresgæster. Ringkjøbing Gården overraskede med tattoo. 11. Medborgerhuset indbyder torsdag aften til fællesspisning i Madbiksen. Menuen består af oksegratin og æblekage. * Forbrugerne af fjernvarme skal nu have energimålere i stedet for de gamle volumenmålere. De nye målere skal installeres i foråret 1990. * DSB har i ubemækethed fået en ny trafikkontrollør, idet Kaj Ove Hingebjerg fra Struer er tiltrådt. Han har arbejdet mange år i Struer. 12. Nordsøværftet investerer 30 mill. kr. i renovering og en ny stålafdeling. * Kunstforeningen Kronhjorten hos amtskommunen har udstilling til 10. november. Det er den 29-årige Claus Bruun Hansen der udstiller, han arbejder i abstrakte oliemalerier, desforuden har han udsmykket husgavle og bygninger i Vinderup og Aulum. 14. Afdelingssygeplejerske på Ringkjøbing Plejehjem Birte Sørensen og hjemmesygeplejerske Lena Baungaard har for en måned byttet job for at prøve, hvordan arbejdet er for den anden. * Guldalderklubbens besøg på Schuberts Minde blev en meget fornøjelig eftermiddag, hvor børnene underholdt til stor glæde for gæsterne. 16. Midtjysk Køreselskab indbød i går til konkurrence i pløjning med hestetrukken plov på Nr. Wosborg. 17. Socialminister Aase Olesen holdt et langt og godt foredrag om familiepolitik, navnlig unge familier med børn samt ældrepolitikken. 18. Ringkjøbing Handelsskole gik af med sejren i første skolerunde i Aktiespil 1989 * Aldi slutter i dag i de gamle lokaler og lukker i morgen op på Godthåbsvej 6, der er en flot bygning med et salgsareal på 562 kvm. mod 267 i på Enghavevej. 19. Tømrermester Poul Møller, der på lørdag bliver 70 år, er 3. generation af en tømrerfamilie her i byen. Om 3 år kan firmaet fejre 100 års jubilæum. Fødselsdagen fejres med åbent hus i hjemmet på Hoffgårdsvej. Han er også kunstmaler og flere af hans billeder udstilles i disse dage i kunstsammenslutningen 6950 i Rådhushallen. 20. Amtskommunen er gået i gang med et ombygningsarbejde i St. Blichersvej 8-10. Det er lokalerne for den amtslige Sundhedsforvaltning. * Når roklubben lørdag stryger standeren, markeres der samtidig en forrygende god sæson. Tilgangen af nye medlemmer har været større end årene før og der er roet betydelig flere km, end man forventede. 21. Børnenes torvemarked blev fuldstændig ødelagt af regnvejr. Da der skulle være allermest gang i det, var der kun 3 boder tilbage og disse var med grønsager, der jo ikke kunne tage skade af vandet. * Tirsdag aften er der koncert i Rådhushallen med Charlotte Halbergs Trio. Det er kommunen, som arrangerer koncerten, og har foræret eleverne i 4. og 5. klasse hver 2 billetter for også at skabe interesse for forældrene. 24. Ringkjøbing Folkeuniversitet havde til den første forelæsning 75 deltagere. Forelæsningen blev holdt af lektor mag. art. Jørgen Hass, der fortalte om romantikkens verdensanskuelse. * Museet har i aften foredrag af Thorbjørn Lorentzen, Herning, der fortæller om eksiltibetanere i Indien og en audiens hos Dalai Lama. Foredraget har fået ekstra aktualitet, efter at det er offentliggjort, at Dalai Lama bliver Nobelpristager i år. 25. Børneinstitutionen Trinbrættet fylder et år og glæder sig over den store forældrestøtte til de aktiviteter, der bliver arrangeret. Der er åbent hus for forældre og bedsteforældre, der kan følge de daglige aktiviteter. * Den lokale formand for Dansk Beklædning og Textil aflagde beretning på afdelingens generalforsamling, han præciserede da, at akkordarbejde ville blive afskaffet, hvis der ikke kunne gives højere løn. * Amtsskolekonsulent Sigfred Mølgaard, Vesterbæk, standser med sit arbejde ved amtskommunen fra årsskiftet. Han er 68 år og slutter helt efter eget ønske. Amtsrådet udtalte en varm tak til ham for hans store og udmærkede arbejde i 25 år. * Man fejrede i går, at ROFI-Centret er kommet under spær. Det fejredes med kranse i strid blæst. 26. Ringkjøbing Plejehjems Venner fik i forbindelse med generalforsamlingen ny formand. Johs. Jørgensen, Ølstrup, afløser Mary Pedersen, Nørhede. I hendes sidste beretning kunne hun meddele, at støtteforeningen nu har 308 medlemmer. 27. Jyske Bank er ramt afvandskade, idet en vaskemaskine i en lejlighed i nattens løb blev defekt, så der blev pumpet vand ud hele natten. * Det kristne Gymnasium fejrer den 28. oktober 10 års jubilæum i forbindelse med årsmødet, hvor Henning Lysholm Christensen taler. 28. Musik og Ungdom har arrangeret en koncert på Hotel Ringkjøbing mandag aften med en belgisk kvartet, der spiller kammermusik på marimba og bækkener. Kvartetten Quatuor Lamina's medlemmer er alle uddannet på musikkonservatorier i Belgien. * Oktobers familieaften på Borgen blev en rigtig Ringkjøbingaften med korsang og taler om at missionere både her og i »Den 3. Verden«. Taleren var adjunkt Rigmor Andersen. Ligeledes talte Vibeke Gravesen, der har arbejdet for Missionen i Tanzania, om sit arbejde der. 30. En Ringkjøbingpige blev forleden, da hun gik hjem fra selskab, overfaldet på Kongevejen. Hun bed ham så hårdt i tommelfingeren, at hun mistede en tand og sparkede ham i skridtet. Det hjalp og han forsvandt. * Mylius Erichsens fond, der blev stiftet for 50 år siden, er skrumpet ind, så der efterhånden ikke er noget at uddele. Nykredit har skænket 5.000 kr. til fonden, så der igen kan uddeles små legater. * Rebekkalogen »Klitrosen« har i anledning af stiftelsesdagen den 29. oktober uddelt 6.000 kr. til humanitære formål. * 2.000 vestjyder besøgte Junior Chambers biludstilling i weekenden. * Peter Cramon er udnævnt som RIF's bedste fodboldspiller i 1989.

Bryllup: 1. Dorthe Tolborg Børresen og Morten Nissen. * Helle Jensen, Ringkjøbing og Ole Sørensen, Højmark. * 14. Dorthe Madsen og Lasse Nørregaard Skydstofte. * Kathrine Trankjær Andersen og Jan Jessen, Ringkjøbing.

Guldbryllup: 10. Gravers Graversen og hustru Dagny, Alkjærparken 137. * Kaj Bangsgaard og hustru Kitty, Alkjærparken 93.

Jubilæum: 1. Poul Pilegaard, Nygade 13, 25 år ved Jydsk Telefon.

Fødselsdage: 9. Leif Hansen, Stenshøj 13, 60 år. * 10. Frede Tang Jensen, Enghavevej 26 B, 60 år. * Othilia Smedegaard, Ringkjøbing Plejehjem, 80 år. * 19. Kurt Nordentoft, Heboltoft 40, 50 år. * Kai Bangsgaard, Alkjærparken 93, 80 år. * 31. Karoline Jensen, Godthåbsvej 12, 85 år.

Døde: 2. Inge Elisabeth Dalgas. * 8. Eigil Uhre Christensen. * 11. Aage Lauritsen. * 12. Anine Margrethe Madsen. * 13. Ninna Mikkelsen. * 26. Lars Victor Møller. * 30. Kristian Søndergaard.

 

NOVEMBER

1. Stortalentet i fodbold Thomas Thorninger, der i oktober fyldte 17 år, er for gammel til at spille på U 16-landsholdet og træder nu direkte ind i U-18 landsholdstruppen. * Arkitektgårdens store projekt med surfcentervandland og vandrerhjem ved Kongevejens Stadion fik en positiv modtagelse af alle politikere og forretningsfolk, som holdt møde i svømmehallens cafeteria. Der blev dog ved slutningen af mødet ingen løfter givet. * Skjern Operaens kor har i aften prøve i Ringkjøbing. Hensigten er en mulighed for at få ringkjøbinggensere til at melde sig til at deltage. * Hanne Korsholm fra LOF har startet en foredragsrække om folkelighed. Vestjyllands Højskoles forstander Steen Espensen begynder 1. november. * Arpad Tothkoret fra Ungarn er efter en lang rejse kommet godt frem. Straks efter velkomsten til Ringkjøbing Gymnasium gik de i gang med at holde prøve. 2. Forretningsfører Vagn Jeppesen fejrede i går 25-års jubilæum på Q8 energidepotet. En velbesøgt reception markerede dagen. 3. Lørdag og søndag er der international kvægskue i Herning. Man venter repræsentation fra Canada, Frankrig og England. Prins Joachim vil komme til stede søndag formiddag, hvor han som gave fra Herefordforeningen vil modtage en drægtig kvie. * Kirsten Schmidt holdt foredrag med lysbilleder i Medborgerhuset. Emnet var dronningens besøg i byen for 5 år siden. * Nordsøværftets folk så på store forhold i Polen. Værftet i Stettin havde 8.000 arbejdere og 2.000 i reparationsafdelingen. * Rie Gade Pedersen RIF's dobbelte danske atletikmester, er kåret som årets idrætsudøver i RIP's atletikafdelingen. 4. Ringkjøbing Amtskommune og en engelsk amtskommune er gået i samarbejde om et udviklingsprojekt inden for industri, uddannelse, design og teknologi. * Amtets udvalg for teknik og miljø har vedtaget, at man vil gøre en indsats for at forbedre forholdene for odderne i bl.a. søerne i Klosterheden. * Kun cyklestien er i orden ved baneoverskæringen ved Sdr. Ringvej. Kommunen vil nu presse på ved DSB for at få overskæringen bragt i orden. * Inge Norup Simonsen er blevet hædret for den aldrig svigtende arbejdsindsats hun har lagt i klubarbejdet hos RIF siden 1964. 6. Lokalafdelingen af Textil- og Beklædningsforbundet har tilbudt 7 af deres syersker ridetimer for at lindre smerter i ødelagte muskler. Man havde opdaget at disse ridetimer hjalp på smerterne. Det er det første af landets tilbud af den slags. * RIF's fest fredag aften var ikke kun for de unge, alle atletikafdelinger var repræsenteret tilligemed forældre. Der blev også uddelt præmier i stor stil. 7. Der er meget rav i havet i år, og folk strømmer til for at få del i rigdommen. Klokken 5 er det seneste man skal være ude for at være heldig. * Lægerne er uenige om plejehjemspladser. Læge Morsing Madsen mener, at mindst 50 venter på plads, medens overlæge Fuglsang mener, at der kun er 5. * På et særdeles velbesøgt venstremøde gav mange deres mening til kende, selv en udenbys rettede en skarp kritik over forfejlet ældrepolitik. • Tømmerhandler Henry Kjeldsen bliver i dag 70 år. Han har i 52 år været aktiv i branchen og har oparbejdet sit firma. Han beskæftiger således folk, der har været hos ham i 40 og 25 år. Særdeles rosværdigt, da han startede i 2 brændeskure. Kjeldsen har i årene haft mange tillidshverv. Nu agter han dog at nedlægge nogle af posterne, så der kan blive mere tid til familielivet. * Grand Cafe har i aften underholdning af Ringkjøbing Big Band. * Ældre Sagen har holdt efterårsfest med 140 deltagere fra hele amtet. Festen blev holdt i Velling Forsamlingshus. Arrangementet bød på dejlig spisning, underholdning med sang og musik og sluttede med dans. 8. Edith Refsgaard vil den 12. i Bollerups gård vise, hvorledes man sliber et smykke fra rå sten. Lone Hvid vil 20. til 24. vise hvorledes man drejer lertøj op til form og dekoration. De to driver forretningen Kunst og Håndværk. 9. I aften er der på Hotel Ringkjøbing møde om Algadebump. Dette har interesse, ikke alene for de handlende, men også for byens borgere. * På et møde om man skulle sælge P-Pladsen i Nørregade til bebyggelse, fik diskussionen en brat ende, da borgmesteren meddelte, at pladsen allerede er solgt til bebyggelse til Fjordkredsen under Danmarks lærerforening, som vil opføre et nyt kontor. 10. På hjørnet af V. Strandsbjerg og Enghavevej har en autoforhandler, der kalder sig Bil-Finn, etableret sig og det går så godt for ham, at han er ved at udvide med en udstillingshal på 350 kvm. Finn Hansen er fra Silkeborg. * Fra byrådsmødet oplyses, at der blev bevilget 858.000 kr. til etablering af genbrugsstationen ved Kastengevej. * At Ringkjøbing Gymnasium helt har levet op til forventningerne blev gang på gang fastslået ved 10 års fødselsdagen. Der var mange gæster, mange rosende taler og skolen fik også de obligate 3 hurraer, første gang ved rejsegildet, anden gang ved indvielsen og nu 3die gang ved 10-års festen. 11. Byens borgmester har fremlagt valgprogrammet til kommunevalg. Han lover ikke guld og grønne skove, men siger, at vi ikke må love mere før valget end der kan holdes efter valget. Det fremhæves at der ikke er planer om at lukke nogle skoler i kommunen. * Bent Erik Rosenkvist bliver fra 1. december udnævnt til faktor på Ringkjøbing Amts Dagblad. Han overtager dermed ledelsen af bladets tekniske afdelinger, der omfatter avissætteri, avistrykkeri og bogtrykkeri. 13. 400 spejdere fra byen og Holmsland deltog i spejderfesten søndag i Vesterhavshallen. Underholdningen ordnede spejderne selv, bl.a. ved at optræde med cirkusnumre. Pigerne optrådte som klovner og et hold var »en afrikansk dansegruppe«. Drengene kastede med knive, kørte på ethjulet cykel og lavede gymnastik »bagvendt«, til stor morskab. Aftenen sluttede pastor Alice Normann med at alle sang spejderbønnen. * Til musiklærernes koncert var Rådhushallen fyldt til sidste plads, og lærerne beviste, at de ikke blot kunne undervise, men også selv fremføre musik af professionel karakter. * Ringkjøbinggenseren Jens Jeppesen blev i week-enden jysk mester i Judo. 14. Efter 10 års forskning og 14 mill. kr. i projektet er der fremstillet en bølgeenergimaskine, der skal nedsænkes i havet ud for Hanstholm. Man håber med denne, at kunne udnytte bølgeslaget til energi. * I forskellige firmaer sidder direktøren alene på kontoret, medens medarbejderne ser fodbold, Danmark-Rumæniem. * Nykredit har ydet et tilskud på 25.000 kr. til ROFI's nybyggeri. Nykredit mener, at det er under byggeriet, der er brug for tilskud. * Nis Peter Zehlmann sikrede Ringkjøbing en plads i Guiness rekordbog ved at holde foredrag om Grønland uafbrudt i 17 timer. Trods de mange timer nåede han dog ikke gennem sit manuskript. 15. Torsdag aften arrangerer Ringkjøbing Kunstforening en visesangaften på Grand Cafe i Østergade. Denne gang præsenteres Velling Savværk. En kvartet med tilknytning til Velling. Der vil også blive fællessang fra den nye højskolesangbog. * Ungdomsskolens klublokaler på skolen blev i tirsdags indtaget af en del ældre. Alle, der søger et mødested, kan hver tirsdag eftermiddag benytte disse lokaler. * Når der er foredrag, der er værd at høre på, kan der alligevel samles tilhørere. Kløvedals om »den polynesiske trekant« havde samlet 300 tilhørere. * Fra næste fodboldsæson vil SU og RIF gå i samarbejde. Det drejer sig om holdene i drengerækken og juniorerne. * Efter 6 år uden damefodbold melder RIF. et hold til i serie 3 damer. 16. Landbobanken hædrede i går 4 gæve vestjyder for deres indsats på forskellige lederposter i deres hjemkommune. De 4 var Ole Christensen fra Trehøje og Vildbjerg, Margit Sinkjær for sin indsats for folkedans i Videbæk kommune, Mogens Grimstrup for arbejde i Ringkjøbing sejlklub og oprettelse af redningsplanen for Ringkjøbing fjord, Frede Bollerup for boldklubben Klitten. Bankdirektør Naur holdt festtale under en hyggelig middag for de frivillige ledere. 17. Skattegrundlaget i Ringkjøbing er 25 mill. kr. ringere end beregnet. Skatten skulle som følge heraf ikke have været sat 0,2 % ned. * Ringkjøbingafdelingen af Landsjagtforeningen har nu fundet de tre heldige jægere, der skal på kaninjagt på Endelave. Det er Søren Christensen, Holmegårsdsvej 29, Jørn Eskesen på Herningvej 104 og J. Stræde Andersen fra Velling Kirkeby. 18. I efterårsferien var et hold på 38 med Jægers Busrejser til området ved Moselfloden. Herlige dage begunstiget af fint vejr. * For 100 år siden var landbruget i krise, da var det Grundtvigs tanker angående andelsbevægelsen, der bar igennem. I dag er der igen krise og her har Grundtvig også noget at sige, der kan hjælpe igennem. Sognepræst Anker Steenberg talte ved Kirkeligt samfunds møde i Dagcentret, hvor emnet var Grundtvig og andelsbevægelsen. * Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening har haft et herligt år. Det eneste minus der konstateredes på generalforsamlingen var, at kontingentet skulle stige. 20. 200 børn og 100 forældre klippede og klistrede søndag eftermiddag med Jørgen Clevin i Ringkjøbing Landbobanks Østerport afdeling, der var totalt ryddet til formålet. Der var dækket op med sakse, lim og papir i alle farver. * Lederen af ROFI's Fritidscenter er blevet ansat. Det er Hans J. Hansen, Toftlund. Han har i en årrække ledet to store idrætshaller, dels i Kliplev, dels i Vildbjerg. Han er handelsuddannet og driver i øjeblikket en sportsforretning i Toftlund. Foruden ledelsen af Fritidscentret fik han tid til at være fodbold- og håndboldtræner. * ROFI-formand Tage Carlsen er genvalgt som formand for firmaidrætten i Danmark. * Per Pallesen samlede fuldt hus til sin optræden på Hotel Fjordgården fredag aften. Foruden sit show fik han 1000 kr. til at yngle til Røde Kors. Simpelthen ved at lade en hat gå rundt. Mange lagde en skilling i hatten. 22. Borgmesteren i Ringkjøbing Hans M. Jensen (Venstre) fik et særdeles godt valg, så der er ikke tvivl om, at han fortsætter på posten. * Ringkjøbing Amts Højspændinsgforsyning holder onsdag eftermiddag rejsegilde på anden del af det store projekt, hvor første del var opførelsen af den nye administrationsbygning ved Ndr. Ringvej. Anden del omfattede garageanlæg, værksteder m.m. * Venstre blev kommunevalgets store sejrherre, gik 2 mandater frem og genvandt det absolutte flertal i byrådet. 23. Under mottoet: Gi' Polen en hånd: samler 10 midt- og vestjyske Lions Club'er ind til Polen. Indsamlingen i Ringkjøbing har allerede givet meget mere end forventet. 24. Medborgerhuset får endnu 100.000 kr. tildelt fra Socialministeriet. Huset skulle således være sikret mindst et halvt år endnu. * Den 8-årige Michael Stampe rejser til Odense for at deltage i DM i skak for 8-10 årige. 60 er med i kampen om guldet. Mange af modstanderne er 2 år ældre end Michael, så foreningen herhjemme er spændt på, hvordan han klarer det. * Kirkeligt Samfund har møde tirsdag aften i Dagcentret i Grønnegade. Kvartetten Velling Savværk står for underholdningen. * Der er kun indkommet 3 ansøgninger til stillingen som leder på dagplejen, der har 111 medarbejdere og et budget med 16-17 mill. kr. årligt. * Det bliver i familien selv om Ringkjøbing og Omegns Motorklub får ny formand. Anton Kirkegaard trækker sig tilbage og overlader posten til broderen Tage Kirkegaard. 25. Amtsformand for Fremskridtspartiet Christen Dam Larsen er nyvalgt til Ringkjøbing Amtsråd. * 2 Ringkjøbingpiger tager på søndag sammen med 15 andre fra København til Nicaragua for at være med i kaffehøsten. * Til daglig lever Karsten Mogensen af at sælge og reparere radio og TV-udstyr. Han har nu oprettet et radiomuseum i sin kælder. * DCH (Hundeførerforeningen) fik i år mange nye medlemmer, 52 hundeførere mod 30 sidste år, således at der nu er 80 hundeførere. * Den amerikanske bluessanger James Loveisen giver tirsdag koncert på Grand Cafe med sit danske band Shades of Blue. 27. Dansk Røde Kors besluttede i week-enden, at organisationen skal gå ind i en kampagne, der skal lære befolkningen elementære ting om psykisk føstehjælp. * Hjemmeværnet havde i week-enden udstilling i Rådhushallen under navnet »Frihed og Sikkerhed«. Udstillingen var besøgt af 300-400 interesserede. * Ringkjøbings unge skaktalent blev nr. 2 ved kampen om DM i Odense. * Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub havde i weekenden udstilling i Højmark Forsamlingshus. Der var udstillet 20 forskellige racer. Udstillingens bedste dyr var en hvid Wyandotte, der fik 96 point. * Ringkjøbing Gården fik 7.000 kr. i overskud på juleloppemarkedet. Der er nu snart penge nok til de nye instrumenter. * Bestyrelsen for Vestkraft tager fredag eftermiddag til Ringkjøbing for sammen med bestyrelsen for Ringkjøbing Fjernvarmeværk at indvie det nye gasfyrede kraftvarmeværk på Kongevejen, der er indrettet i det tidligere oliefyrede varmeværk. 28. I Vesterhavshallen var der i går teater, stykket der opførtes var klassikeren »Hvem er bange for Virginia Woolf«, med Ghita Nørby og Frits Helmuth. * Om kort tid søger Landbobanken igen bankelever. Som noget nyt har banken inviteret HH-klassen fra Handelsskolen til rundtur i banken, for at fortælle om hvilke krav der stilles indenfor faget. * Siden der er kommet vagthunde på Ringkøbing Skole, har der kun været ét indbrud. * På Fjerkræudstillingens uddeling af præmier blev Jens Kirk tildelt ærespræmie. 29. Herreekviperingshandler Viggo Fjederholt i gågaden er ved at være færdig med en større investering i sin forretning, der samtidig skifter navn. Facaden bliver rykket helt ud til gaden, så der samtidig bliver 30 kvm. mere plads inde i butikken. 30. Blomsterværkstedet i Nygade holder åbent hele søndagen for at vise, hvordan man laver juledekorationer. * Aktiespillet '89 er slut, 1. præmie fik Olav Thomsen fra Harboøre. * Svømmepigen Britta Vestergaard fra Ringkjøbing er udtaget til det danske juniorlandshold. Holdet skal til Finland den 7. december.

Bryllup: 12. Ragnhild Birkmose og Arne Pallesen, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 14. Hans Røy og hustru Gerda, Heboltoft 8. * 21. Ib Pøhl og hustru Ragna, Blomstervænget 14. * 28. Aage Madsen og hustru Inga, Marktoften 9.

Jubilæum: 1. Afdelingsleder Elva Heijkoop, Pilevej 6,40 år ved Statsskattedirektoratet. * 14. Erik Jacobsen Markskellet 22,25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad

Fødselsdag: 6. Marie Andersen, Damtoften 19, 75 år. * 7. Tømmerhandler Kjeldsen Meldskiftet 9, 70 år. * Marianne Nielsen, Dommerhaven, 85 år. * Ejner Rejkjær, Damtoften 7, 75 år. * 9. Frederik Thygesen, Dommerhaven 3, 70 år. * 21. Else Madsen, Damtoften 27, 60 år. * 22. Diderik Mosegaard Iversen, Bregnevej 12, 70 år. * 29. Fhv. købmand Axel Bojsen, V. Strandgade 13, 80 år.

Døde: 2. Karl Braagaard. * 5. Anders Kristian Nielsen. * 8. Kristian Stampe. * 10. Peder Laursen Vejlby. * Kristian Nielsen. * 17. Thorvald Larsen. * 22. Christine Poulsen. * 24. Abelone Nielsen. * 25. Edith Jørgensen. * Esther Marie Nielsen.

 

DECEMBER

1. Dorthea Hansen på Ringkjøbing Plejehjem fejrer i dag, at hun bliver 100 år. Lige fra formiddagen var der rykind af gratulanter. Blandt disse var borgmester Hans M. Jensen med byens hilsen og lykønskning. Traditionen tro får fødselsdagsbarnet lov til at bestemme middagen. 2. Ingeniør Hans Wiese har afløst bogtrykker S. Aa. Jacobsen som formand for Håndværker- og Industriforeningen. Han var tidligere kasserer, denne post er nu overtaget af murermester Emil Hansen. * Efter et par hektiske måneder med håndværkere er den nye indehaver af Statoil, Egon Hovmark, nu parat til at modtage kunder i en helt moderne forretning. 4. Julebogen fra Bollerups Forlag er en rigtig Ringkjøbingbog. Poul Ellerbeks erindringer. Ringkjøbing set fra Østergade, redigeret af museumsinspektør Jens Aarup. * Sonja Fomsgaard havde 1. december været organist i 25 år ved Rindum Kirke. Søndag eftermiddag blev der for at takke hende holdt reception i præstegården på Isagervej. * Det var en god ide, at flytte Dagcentrets julestue til Vesterhavshallen. Mange kom for at købe julegaver, og der blev i dagens løb serveret kaffe til ca. 500. * De 4 timers åbent hus i lørdags på Fjernvarmeværket var en absolut succes. Henved 700 interesserede besøgte værket. * Kirkerne i Ølstrup og Velling var fyldte, da den nye præst, Steffen Qvortrup, blev indsat, om formiddagen i Ølstrup og om eftermiddagen i Velling. 5. På sidste byrådsmøde blev det bestemt, at de restaurationer, der i week-enderne må holde åbent til klokken 5, stadig har denne tilladelse. * Byrådet har konstitueret sig og pladserne i udvalgene er fordelt til alles tilfredshed. * Centralanstalten for Revision i Østergade og revisionsfirmaet C. Jespersen går sammen under navnet »Revisionsfirmaet C. Jespersen«. * 3. G's musikgren fra Det kristne Gymnasium vil også i år fremføre »De 9 læsninger« som optakt til julen. Det er en musikgudstjeneste med korsang og menighedssang i Rindum kirke. 6. Superland Fjordcenter, der er overtaget af købmand Mogens Frydendahl fra Hvide Sande, er nu færdig med ombygning og udvidelse af butikken, arealet er fordoblet til 1.000 kvadratmeter. Udvidelsen beløber sig til 3 mill. kr., og er tegnet af Flemming Bay-Jørgensen. I morgen åbnes der for almindeligt salg. * Morten Jensens legat, der er knyttet til Ringkjøbing Skole, bliver for første gang i år tildelt en kvinde, Anna Jeppesen, der læser til lærer, kan forvente at få legatet til hun har hendes uddannelse færdig. For at komme i betragtning skal man have gået i Ringkjøbing Skole. * Schæferhunde Klubben har holdt den årlige lydighedskonkurrence. Her stillede de fleste af kredsen op med hundene. Bente Lauridsen med Kornbæks Asja vandt med 96 points af 100 mulige. * Årets julebog »Ringkjøbing set fra Østergade« er allerede udsolgt i første oplag på 1500 eks. 7. Medborgerhuset har søndag den 10. juleværksted. Alle kan komme for at lave juledekorationer og gaver i forskellig slags stof. Børnene får lejlighed til en ridetur på pony, og der bliver sang og musik. Der kan købes gløgg, kakao og æbleskiver. * Kunstforeningen har haft ekstraordinær generalforsamling, hvor regnskabet blev godkendt. 8. Musikskoleelever fra Ringkjøbing kommunale Musikskole med harmonikaorkestret, Juniorblæserne og Marimbaorkestret var torsdag og fredag på koncertturne rundt på kommunens skoler. * Lions indsamling »hjælp til Polen« er blevet en succes. Alene fra Ulfborg og Ringkjøbing var der fem lastbiler med tøj, mad og legetøj. * Karen Vium, tidligere Ringkjøbingpige, er ekspert i papirklip og eksporterer til hele verden. Ringkjøbing by og kirken er f.eks. eksporteret til Japan. * Folkedansernes julestue bliver i år anderledes en tidligere. Denne gang bliver der lykkehjul, inspireret af TV2, derefter Kaffebord og Liegstouw i hallen. Dansen ledes af Ragna Tang og Anne Marie Mikkelsen. 9. Mandag aften er der julemarked på skolen. Der bliver musik i aulaen i 3 timer. * Anna Marie Vedsted er netop vendt hjem fra en hundeudstilling i Amsterdam, hvor hun havde 2 af sine papillonhunde med. Den ene blev anerkendt som den bedste unghund på udstillingen. * En samordnet indskoling i skolen betyder, at børnehaveklassen, 1. klasse og 2. klasse kommer til at gå sammen. Ledende skolepsykolog Inger Frank mener, at dette er langt at foretrække fremfor tidlig skolestart. * Underdirektør Jørgen Hansen i Nykredit har efter 27 år sagt farvel til sit arbejde. I stedet er han blevet ansat som regionschef i det vestjyske område for JN-Gruppen. I den anledning var der reception i bygningen på Herningvej, hvor han også får kontor. 11. Britta Vestergaard, Ringkjøbing, fejrede i week-enden sin hidtil største triumf, da hun blev dobbelt nordisk juniormester i svømning. * Når det nye Amtsråd tirsdag konstituerer sig på amtsrådhuset i Ringkjøbing, genvælges Anton Kristensen til amtsborgmester. * Byggeriet af Lærernes nye kredskontor i Nørregade, Ringkjøbing er vedtaget og sættes i gang hurtigst muligt. Det skulle stå færdigt i maj-juni. * Der var fuldt hus på Borgen til den årlige adventsfest. Aftenens taler var sognepræst Karsten Vigsø, Vodskov. Der var sang af børnekoret og efter kaffebord var der Luciaoptog ved piger fra søndagsskolen. * Ved DCH's (hundeforeningen) juleafslutning var der en frisk tur i skoven med eller uden hund. Derefter dans om juletræet og godteposer til børnene. Som årets hundefører blev Edith Pedersen kåret og som årets træner Karin Wind. 12. Den 2. januar får Q8 ny forpagter. Det er Johannes Tang, Marktoften 17. * Bilister i amtet kører ikke korrekt og overholder ikke færdselsskiltene. 16 færdselsbetjente »tjente« 52.000 kr. på 20 minutter. * Andelsboligforeningen har svært ved at få solgt de 8 planlagte andelsboliger ved Baneledet. Mærkeligt, da alle andre boliger var solgt længe før de var færdige. * Ringkjøbing Bank skulle i går uddele 1. præmie i Aktiespil '89. Det vindende hold blev Ringkjøbing Handelsskole, og de fik 1500 kr., trøjer med påtrykt »Aktiespil '89«, og en spisebillet til kantinen på Handelsskolen. Præmierne blev overrakt på Ringkjøbing Amts Dagblad. * Musikskolens Big Band giver koncert på Grand Cafe onsdag. 13. I Algade 1 er der åbnet en ny butik ved navn Kræmmerhuset. Butikkens indehaver Jan Rune vil her handle med hjemmelavede chocolader og is. Rune er også indehaver af Vaffelboden på den modsatte side af Torvet, men Kræmmerhuset er en helårsforretning. * Alle Spejderne her i byen holder d. 14. december juletræsudsalg. De kan i år holde 25 års jubilæum. Salget foregår på P-pladsen ved Brugsen i Torvegade. I anledning af jubilæet er der 25 blomster til de første kunder. 14. Som forventet blev Hans M. Jensen ved det konstituerende byrådsmøde valgt til borgmester for de næste 4 år. * Ny leder af dagplejen, er Marianne Midelhede Jensen fra Lystrup ved Århus. Hun er uddannet børnehavepædagog og har arbejdet i børnehave både her i landet og i Grønland. Hun starter i sit nye job 15. januar. * I morgen fredag starter handelslivets julearrangementer. På Torvet bliver der opstillet telt, hvor forældreforeningen for RIF vil hygge om børn og voksne. Der bliver juleklip for børn fredag, lørdag og søndag sælges gløgg, cacao og æbleskiver. Byens butikker har åbent søndag eftermiddag. * Musikskolen ønsker glædelig jul med koncert i aulaen på skolen. Der spilles af Harmonikaorkestret, Harmoniorkestret og Marimbaorkestret tillige med Ringkjøbing Brass, Ensemble. 15. Bilisterne er blevet klogere. Resultatet af 20 betjentes spritrazzia i Vestjylland blev kun 5 bilister og 1 knallertkører. * Det bliver et utraditionelt, spændende program Ringkjøbing Gymnasiums kor under ledelse af Niels Bay præsenterer til julekoncerten søndag eftermiddag i kirken. * Flemming Gregersen er blevet medejer af Ringkjøbing Automobilforretning på Herningvej. Han overtager Finn Dybdals anpart i forretningen. Gregersen var tidligere salgschef hos Toyota. * Kunstforeningen har konstitueret sig med Birgit Kristensen som formand, Poul Erik Elbrandt som kasserer og Jan Scheel som sekretær. * På sit lukkede møde torsdag ansatte amtsrådet en leder til den nyoprettede stilling, landskabsafdeling, der for fremtiden bliver den ene af de fem underafdelinger under teknik- og miljøforvaltningen. Den erstatter fredningsafdelingen og amtsarkitektafdelingen. Lederen blev Arne Maigaard, der har været leder af TRAs kontor. 16. Årbogen fra Museumsrådet i Ringkjøbing Amt er kommet som museernes julehilsen. Bogen er forsynet med et billede af digteren Johs. Buchholtz stue i Struer og indledningen er en beskrivelse af hans liv. løvrigt indholdsrig med artikler fra forrige århundrede. 18. Nordsøværftet har afleveret den tredie af sine avancerede kemikalietankere til Terkolrederierne i Århus. Det er nybygning nr. 198 og har fået navnet Ingrid Terkol. Den er godkendt til transport af kemikalier i næsthøjeste fareklasse. Det er nr. 3 i serien på 8 af denne type til at sejle under dansk flag. * Julestemningen i gaderne var ikke rigtig på højden, da det både stormede og regnede. Til gengæld var der stor søgning i butikkerne og i teltet på torvet. * Så kommer nytår med det dejlige - farlige - skyts. Det må ikke sælges til unge under 18 år, så politiet har skærpet kontrollen og givet gode råd med affyringerne af både sole og stjerner. 19. Lykkehjulmanien griber om sig. Nu vil Rindum SU og RIF gå sammen om Lykkehjul i Langes lager i 4 dage, onsdag, torsdag, fredag og lørdag. Formålet er at skaffe penge til de to idrætsforeningers ungdomsarbejde. * Falck i Ringkjøbing har fået sin redningsbåd hjem fra bedding. Den havde fået slået stævnen i stykker ved en aktion på fjorden den 30. november. * Spejderhuset vil midlertidig blive åbnet for dagplejen, da man ikke har kunnet finde passende lokaler andre steder. Det er børn fra 0-3 år der mangler pasning. Det vil koste byrådet 200.000 kr. at genåbne Spejderhuset. * Conson-indehaveren Harald Andresen har spændende planer for Brogaard i Rindum. Han bor i forvejen i stuehuset og har nu anmodet kommunen om at måtte købe udlængerne, hvor han vil indrette forsknings- og udviklingsafdeling for elektronikvirksomhed. * 20. Emil Christensen, en kendt skikkelse i byen, er i færd med at trække sig tilbage fra sine mange offentlige poster. I aften leder han for sidste gang ejendomsudvalget på et byrådsmøde og i morgen bliver han 65 år. Ligeledes har han sin sidste dag på Tim Skole, som han har ledet i 34 år. 21. Nordsøværftet og kommunen har udarbejdet en miljøgodkendelse af værftets kommende nye stål afdeling. Det vil reducere støjproblemerne i havnekvarteret væsentligt. * Egon Hovmark, Statoil, Herningvej, vil indrette en videoautomat, og udlevere brochure så kunder hjemme kan tage bestemmelse om, hvilke film de vil vælge. * Den 23. spilles julen ind fra Ringkjøbing Kirkes tårn. Det er Ringkjøbing Brass Ensemble, der ligesom tidligere år spiller. * Vinderne af krydsordsopgaven i »Jul i Ringkjøbing« er udtrukket med 1., 2. og 3. præmie. «Jul i Ringkjøbing« er udgivet af A. Rasmussens Bogtrykkeri. 22. Topgevinsten i julelotteriet med Ringkjøbing Amts Dagblad og Lions, 25000,00 kr., er faldet i Videbæk området. Den heldige vinder var Gitte Aalbæk fra Fiskbæk, der glæder sig over den dejlige julegave. * Det tegner til en rimelig julehandel, siger de handlende, med bløde pakker til de voksne og spil som det foretrukne til børn. * Velling Højskole har som julehilsen udsendt et årsskrifb, som Lis Langgaard har redigeret og Lit Nielsen illustreret med dejlige skitser. * Tyskerne strømmer til Klitten for at fejre jul og nytår. Da der ingen sne er sydpå bliver sommerhusene her beboet. * 2. juledag spilles der op til julejazz på Hotel Ringkjøbing. Det er orkestret West 58th Street Stompers, der spiller. 23. Ejendomsfirmaet Emil Andersen på museumspladsen er solgt til Kreditforeningen Danmark. Salget vil ikke medføre nogen forandring i den daglige drift. Firmaet vil fortsætte under navnet »home« med samme kontorsted som tidligere ligesom alle medarbejderne fortsætter i firmaet. * På Museet har man fra Den gamle Købmandsgaard modtaget en vindfløj lavet med kobberforhudning fra det engelske linieskib »Defence«, der sank julenat 1811 ved Thorsminde. * ROFI's badmintonklub har holdt sin årlige juleturnering i ROFI-hallen. Der blev spillet 125 kampe i løbet af 3 dage. * To drenge fra heldagsskolen på Rindum Kjærgaard, Michael Grimstrup og Brian Holm Sørensen har brugt mere end den sidste måned til at lave dukkehus til små søstre. * Juleaften på sygehus og plejehjem er i høj grad noget med at holde fast på de gamle juleskikke. Der bliver gjort alt for at patienter og beboere skal få en hyggelig jul. På plejehjemmet Aldershvile er der anmeldt omkring 50 til at fejer aftenen. Julen indledes juleaftensdag med gudstjeneste om formiddagen ved pastor Alice Normann. * Familien Henriksen på Bøgevej får julegæster. Dette er ikke usædvanligt, men denne gang kommer en hel familie fra Australien for at holde dansk jul for første gang. Alt skal prøves. Juleklip, pyntning af juletræ og julemadlavning. And, ris a la mande og måske julegløgg, når man kommer hjem fra gudstjeneste om eftermiddagen. 27. Autoforhandler Gustav Bech-Hansen er død 80 år. Han var særdeles godt kendt på egnen og har virket mere end andre for landbrugets mekanisering i denne del af Vestjylland. * Karateklubberne for Lemvig og Ringkjøbing har haft sit første mesterskabsstævne med 50 deltagere. Alt forløb som det skulle, og derfor bliver det sikkert et tilbagevendende stævne hvert år. * Det blev til alvor med dagplejen i Spejderhuset på Alkjærhøj. Det skal udfylde mangel fra 1. januar til 21. juli. 28. Amtsborgmester Anton Kristensen sammenligner i sin nytårstale vilkårene med TV-billeder, der skifter hurtigt. Han håber, at vi selv må have hånd om udviklingen. 29. Juletræsfesterne florerer vældigt i disse dage. Som f.eks. på Borgen, hvor der om eftermiddagen var 120 børn og voksne og om aftenen 80 voksne. * Den 80-årige Signe Pedersen har siden 1955 været gårdejer og passer helt alene et husmandsbrug. Hendes dag begynder kl. 5 med rengøring i stalden, derefter malkning, dog med malkemaskine, og ender sent om aftenen, når hun er færdig med dyrene. Hun synes ikke selv, at der er noget at beundre, det synes derimod naboerne. * Rundstykkehuset ved Østerport lukker fra årsskiftet og der bliver ikke bageri mere. * Byens nye affaldsplan træder i kraft nu ved årsskiftet, og stadsingeniøren opfordrer folk til at sortere affaldet bedst muligt, da det vil blive billigst for alle parter. 30. Algade bliver permanent sivegade i løbet af 1990.1 løbet af vinteren vil der blive udarbejdet projekt for permanent indretning af gaden.

Bryllup: 2. Liselotte Marianne Fuglsig og Carsten Leidersdorff Skov, Århus. * 9. Lene Viuf og Steffen Kjær, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 5. Ib Viborg og hustru Anna Marie, Heboltoft 19. * 19. Jørgen Albertsen og hustru Inger, Heboltoft 73. * 26. Ove Leth Andersen og hustru Ester, Grønvang 8. * 27. Ove Nørgaard og hustru Gerda, Markskellet 33.

Guldbryllup: 31. Henning Kjeldsen og hustru Inga, Æblehavens Camping.

Jubilæum: 1. Sonja Fomsgaard, 25 år som organist ved Rindum Kirke. * Per Løager Thomsen, 25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. * Amtsarkitekt Gregers Jæger, 25 år ved Ringkjøbing Amtsråd. * Niels Juul Rørholm, 25 år ved Politikontoret. * 12. Teleområdechef Herluf Overgaard, Markskellet, 40 år ved Jydsk Telefon.

Fødselsdage: 9. Reklamekonsulent Gunnar Eskildsen, Kløvervænget 27, 50 år. * 10. Kathrine Pedersen, Markledet 46, 70 år. * 15. Marketingschef Peter Dahl, Mylius Erichsens Vej 4, 50 år. * 20. Jens Iversen, Kronager 3, 80 år. * 26. Katrine Sørensen, Godthåbsvej 12, 70 år. * 28. Ulla Jensen, Enghavevej 26 B, 60 år. * 30. Portner Henrik Heldgaard, Herningvej 61, 50 år.

Døde: 7. Niels Knudsen. * 9. Johanne Knudsen. * 13. Jenny Jakobsen. * 16. Lis Østertoft Andreasen. * Svenning Lauridsen. * 17. Poula Pedersen. * 22. William Simonsen. * 23. Gustav Bech-Hansen. * 26. Marie Arbjerg Kristensen.

 

1990

JANUAR

2. Telefonboksen på havnen og Jehovas Vidners Rigssal blev nytårsaften hårdt medtaget af hjemmefabrikerede bomber, der havde samme styrkegrader som håndbomber. Et under at ingen kom til skade. 3. Fiskeparken Frøjk, der snart er 10 år, vil genopbygge bestanden af laks, havørred og helt i storåen og fjordene Ringkjøbing og Sdr. Nissum. Man skulle være kommet så langt, at helten ikke mere er truet. * En vred borger har på andet år fået ødelagt sin postkasse nytårsaften. At få en ny har hver gang kostet ham 500 kr., så nu er det hærværk og ikke drengestreger mere. 4. Ringkjøbings optimistsejlere lægger op til en stor sæson. Der indledes på søndag med informationsmøde og teoriundervisningen begynder den 11. januar. Den er både for piger og drenge. * I stilhed har husbondafløserne forhandlet sig frem til en ny lønaftale. Lønforhøjelsen på 2% blev vedtaget under en stilfærdig snak. * To store lastbiler blev fyldt med ringkjøbinggensernes tøjindsamling, og med tøj af særdeles god kvalitet siger stationsleder hos Falck. Tøjet afgik i dag. 5. Kommunen har fået forespørgsel fra DSB om at finde på et navn til det nye IC3-tog, der skal passere Ringkjøbing. * Folk, der skulle på arbejde tidligt i morges, blev overrasket over, at fortove og cyklestier var spejlglatte, så man måtte færdes uhyre forsigtig. * Allerede før starten af vinterkurser kan LOF glæde sig over stor tilmelding. Et eftermiddagskursus i litteratur er overtegnet, så der bliver oprettet et lignende i aftentimerne. 6. Inseminør Anders Lambæk, Rindum, og Aage Toft Slot,Tim, bliver hædret med Det Kongelige Danske Husholdningsselskabs sølvmedalje. Det sker i forbindelse med landboforeningens vinterfest i Staby. * Politimesterens forslag ved nytårsparolen var, at der skulle laves en spritkampagne mod unge bilister i amtet. Parolen blev holdt i den gamle, smukke amtsrådssal. * Fra handelen siger man, at kunderne vil have oplevelser. Det er ikke nok med udlevering af varer, der skal også underholdning til ellers kører kunderne til nabobyerne og handler. * Fjernvarmeværkets kunder vil få tilbagebetalt 5,7 mill. kr. Varmeprisen blev i fjor opkrævet med et a contobeløb, men det har jo åbenbart været for stort. * Selvangivelserne er gået ind i god orden, kun en halv snes har fået bøder for fusk. * I dagene fra den 8.-19. januar åbner en udstilling på rådhuset: Vestjysk Energi og Miljø 90. Mange stande er udlejet. Den største af dem bliver »Nordeuropas Skraldespand« om forureningen af Nordsøen. Energiminister Jens Bilgrav Nielsen holder åbningstalen. 8. I går var første dag, man måtte skyde ræve. Mange jægere var ude, men det blev en mager rævedag, elendigt vejr og mange ræve, der var gået til af skab. * Driftsleder Kristian Madsen på Fjernvarmeværket samt værkets bestyrelse vil i det nye år gøre en indsats for, at Ringkjøbing kan få en gasledning, der kan sikre varmen ved uheld. * I morgen aften vil der i forbindelse med undervisning i navigation blive affyret nødraketter i rød, grøn og hvid, ligesom der vil blive affyret kanonslag. * RAGU's nytårsmøde formede sig som en familiedag i Højmark Forsamlingshus med 80 deltagere i alle aldre. Der startedes med gudstjeneste, derefter var der motion og foredrag. * Udvalget for el- og vand har efter byrådsmødet konstitueret sig med Gunnar Madsen som formand og Leif Hansgaard som næstformand. 9. Amtsrådets sundhedsudvalg konstituerede sig i går efter det første møde med Rudolf Knudsen, Videbæk, som formand og N. O. Hansen, Herning, som næstformand. * Syv telefonfolk har siden nytår arbejdet på højtryk med at reparere telefonbokse, der nytårsaften var udsat for hærværk. Hver fjerde af de 125, der er i omegnen, var ødelagt. * Nytårsfyrværkeriets afskydning var nådigt ved øjenskaderne i år. Der var kun 4 og ingen mistede synet. 10. Det er konstateret, at det er de unge, veluddannede og velstillede, der drikker mest. Alkohol og Narkotikarådet planlægger derfor en kampagne mod drikkeriet på samfundets top. * Ringkjøbing Rideklub har i week-enden holdt udvidet indendørs klubstævne. Skjern og Søndertoft Rideklub var inviteret, og mange havde sagt ja tak. Om lørdagen var der dressur og om søndagen springning. Grete og Henry Bejder fra No var dommere. Ringkjøbing fik pæne placeringer ved stævnet. * Det vil snart være slut med kolibakterier i fjorden. Det store forsinkelsesbassin overfor rådhuset mangler kun et jordlag og vandtilførsel for at være færdigt. Det vil ské om en uge eller to. 11. Langt over forventning meldte 31 børn sig til folkedans i Rindum Sognegård. Arne Bach er leder af holdet. * Mange steder i verden holder man evangelisk bedeuge den første uge i januar. Fra Ringkjøbing deltager man også. Dette fællesskab med de samme tekster overalt er i år tilrettelagt fra den lutherske kirke i Østrig. Nytårsmissionsuge i Ringkjøbing vil i år blive den 4. uge. * Apoteker Gerd Andersen har solgt sin ejendom på hjørnet af Algade og Østergade. Han driver dog apoteket til september. Han har da drevet apotek i Ringkjøbing i 41 år. * Guldalderklubben havde 126 medlemmer til sit første møde, hvor læge Poul Baks inspirerende foredrag om at blive ældre blev hørt med stor interesse. * Den 16. januar begynder Bibliotekets børnefilmsklub igen. Det er stadig kun for 3-6 årige. Der er film hveranden tirsdag. 12. Der kom 9 forslag ind til det nye IC3 tog. Økonomiudvalget sender alle forslag til byrådet uden indstilling. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening havde 150 deltagere i det første litteraturmøde. Kvinderne strikker mens de lytter, mest stykker til tæpper til Mother Teresa. 13. En solstrålefortælling om en kvinde på 56 år, der efter 29 år som landmandskone fik hyre på en coaster, der gik på langfart. Med en besætning på 7, hvoraf hun var ene kvinde sejlede hun som kok i 4 måneder. Så blev hjemlængslen for stor og dagene for ensformige, så hun afmønstrede og er nu hjemmehjælper her i byen. * Nordsøværftet søsatte fredag eftermiddag nybygning nr. 200. Det er en kemikalietanker, der skal sejle for Terkol-Rederierne i Århus. Tankeren er nr. 4 i en række på 8. Skibet skal navngives i marts. Dette vil blive et navngivningsjubilæum. I øjeblikket går det godt for værftet. * Rådhuset kan spare 40.000 kr. årligt ved at gå over til lavenergipærer. De er en del dyrere end almindelige pærer, men kan holde 8 gange længere. 15. Ærgerligt for Falck. Endnu en gang i morges måtte Falck rykke ud med hele slukningstoget efter en falsk alarm. * Ringkjøbingegnens minkavlere har produktionen på topniveau, men desværre er priserne i bund. * En udstilling fra blindehjemmet Bredegaard blev præsenteret i Velling Sognegaard. Det var imponernede, hvad der var fremstillet af svagtseende, og udstillingen gjorde dybt indtryk på de besøgende. * Mads Andersen, Lem, der er formand for omegnens biavlerforening gør et stort arbejde for at få solgt sidste års meget store honninghøst. 16. Ringkjøbing skole har 2 legater. Det ene er lærer Flints legat, der gives til en elev, der er dygtig til matematik. Det andet er Mylius Erichsens, der gives til en flink og flittig elev i 10. klasse. Joan Østergaard i 10. klasse fik Flints legat og Stine Pagaard ligeledes i 10. klasse fik Mylius Erichsens. * Mandag blev 200 børn, indskrevet til børnehaveklasserne. Det var en stor dag for de små. 17. Tilsammen betyder vindmøllerne i kommunen og det gasfyrede kraftvarmeværk, at over 40 % af elforbruget nu produceres indenfor kommunens grænser. * Det erhvervscenter, der i 1988 stod færdig til indflytning for igangsættere, står desværre endnu tomt. Nu vil byggemestrene gøre en ekstra indsats for at få det lejet ud, idet de vil nedsætte huslejen til det halve og indrette lokalerne uden ekstra udgifter. * Rindum SU indstiller de månedlige diskoteker i Sognegården på grund af hærværk og for ringe tilslutning. * Arresten har fået en mindre bevilling fra staten og den vil blive anvendt så fangegården bliver til et længe ønsket lagerrum. Indendørs er et par af de indsatte i gang med at friske op med en malerpensel. 18. På byrådsmødet i aftes blev det vedtaget, at det nye IC3-tog skal hedde Mylius Erichsen. Opkaldt efter polarforskeren opvokset i Ringkjøbing. * Ringkjøbing Amtsråds udvalg for teknik og miljø har konstitueret sig med Arne Lisby Kjær som formand og Chr. Thøgersen som næstformand. * I byrådet blev det helt uden diskussion besluttet at opnormere Fritidshjemmet fra 60 til 72 børn. * Direktør Carl Korsgaard er på et møde i den nye ligningskommission genvalgt som formand. * De første lam er allerede kommet til verden i Torsted. * Vestjyderne har altid stilfærdigt hævdet, at de var bedre til at holde på pengene end andre. I år har det givet sig udslag i at der er færre tvangsauktioner end sidste år. 19. Amtsrådet ventes tirsdag at godkende den regionsplanændring, som gør det muligt at bygge det planlagte feriehotel og kursuscenter ved siden af golfbanen i Dejbjerg. * Ringkjøbing Big Band har 16 års fødselsdagskoncert i skolens aula. Den internationalt kendte jazz pianist Gugge Hedrenius er gæst og er her for at instruere Ringkjøbing Big Band. Han vil selv lede koncerten, søndag eftermiddag. Hedrenius er fra Stockholm. * Jeanet og Per Simonsen, der har haft bageriet i V. Strandgade i 3 år slutter nu, men håber dog at bageriet kan sælges. Det er beklageligt eftersom de lavede virkeligt dejligt brød. Mange vil savne dem. * Bagermester Hvidberg, der har udvidet sit Bageri for flere mill. kr. mener det er landsdækkende, at mindre bagerier giver op, da så mange slags forretninger sælger brød. * 16 elever fra HG 17-klassen på Ringkjøbing Handelsskole rejser i dag til Hamburg for at gæste Staatliche Handelsschule Holzdamm i Hamburg. Turen ledes af Else Kirkegaard, der er tysklærer på handelsskolen. Eleverne skal opleve en arbejdsdag på skolen. Eleverne bliver indkvarteret privat, så de lærer de tyske elever bedre at kende. Det er »meningen at besøget skal gengældes til foråret eller sommeren og det er tanken, at samarbejdet skal fortsætte i de kommende år. * Skatteforvaltningen prøver noget nyt, idet de på Rådhuset vil holde en eftermiddag med åbent hus, så pensionister kan komme og få de oplysninger, de har brug for til årsopgørelsen. 20. Byggeriet af ROFI-centret er nu under tag og bestillinger på centret er allerede begyndt at indløbe. Dagen bragte en dejlig overraskelse, idet en check fra BRF-fonden på 50.000 kr. blev overrakt af byggesagkyndig Ole Søndergaard. Tidligere har Nykredit skænket 25.000 kr. og Peder Hansens Fond, Lem, 10.000 kr. til byggeriet. * Husmoderforeningen har på generalforsamlingen skiftet formand. Det er Edith Christensen, som afløser Oda Thomsen, der i en årrække har haft posten. * Når årets Agromekudstilling på mandag åbner i Herning vil en ny centerhal kunne tages i brug. Det er et byggeri, der omfatter 7000 kvm og er indrettet af firmaet Scanline i Ringkjøbing. 22. Vest for Superfos på havnen er entreprenørfirmaet Rasmussen og Schiøtz i gang med at opføre Nordsøværftets nye stålafdeling. Det er et af de største industribyggerier i byen i mange år, arbejdet er beregnet til ca. 30 mill. kr. og skal ifølge planen være færdig til sommerferien. * Udstillingen på rådhuset »Energi og miljø 90« oversteg alle forventninger med hensyn til interesse. Udstilling blev besøgt af 3000, hvor man kun havde ventet 1200. * ROFI-skytterne sikrede sig flere kredsmesterskaber i weekenden, da der var riffelog pistolskydning for Ringkjøbing Amtskreds under Dansk Firmaidræts Forbund. * Fem nye gruppeførere til CF-ordenskorpset er færdiguddannet. Der blev festet på politistationen, da de fik overrakt deres uddannelsespapirer. * Der bliver udstilling af akvareller i rådhushallen. Det er 2 akvarelhold under LOF's ledelse af lærer Jens Mathiesen. Udstillingen varer kun 5 dage. 23. Ringkjøbing-Garden skal i week-enden optræde for 42.000 tilskuere i Bremen i Stadthalle ved Musikschau der Nationen 1990. * Gymnasterne fra Ringkjøbingegnens Hovedkreds giver opvisning i Højmark-Hallen. Både repræsentationsholdet, træningsholdet og juniorholdet deltager. Eventuelt overskud går til indkøb af redskaber. 24. Kaj Munks Pris for 1990 er tildelt den franske univertitetslektor Marc Auchet. * Amtsrådets økonomiudvalg har bevilget 200.000 kr. til et nyt institut for Miljøbevidst Energiteknologi i Herning. * Badmintonklubben og SDS havde arrangeret møde med landstræner Steen D. Sørensen. Det blev en god aften med mange fif der kan bruges i den hjemlige klub. SDS er sponsor for Dansk Badminton Forbund. * Teater Holm og Co's succesrige lokale opsætning af John Mogensen musicalen »Så længe jeg lever« har sin absolut sidste opførelse fredag på Hotel Ringkjøbing. * Tirsdag aften i missionsugen talte forstander Jørgen Skydstofte fra Det kristne Gymnasium, koret fra dette gymnasium underholdt med sang. 25. Ved tvangsauktionen over Hotel Klitten i går blev det store byggefirma Armtoft Vest ejer af hotellet. * Det sidste af de gamle Lyntog tages i den kommende uge ud af drift. * Lions Club har foræret beboerne i Pensionatet Blomstervænget et videokamera, så de nu kan fastholde erindringer fra ture og fester. * Tilskuerne ved gymnastikopvisningen i Højmark-Hallen skaffede 6000 kr. i overskud. De lokale gymnaster kan nu få deres højeste ønske, en trampolin, opfyldt. * Den nye forøgede statsafgift på affald er steget fra 40 til 130 kr. pr. ton kommunen afleverer på fyldpladsen. * Rideklubben har haft 6 ryttere til dressurdistriktstævne i Gudenådalen. Placeringerne blev over al forventning. * Trods en stigende konkurrence i pengeinstitutverdenen har A/S Ringkjøbing Bank i 1989 formået at øge indtjeningen på den ordinære drift. Bankens overskud er kun 16,7 mill. kr. mod sidste års 28,0 mill. kr. * 70 jægere og naturinteresserede deltog i et møde på Hotel Ringkjøbing, hvor overjæger Mogens Andersen fortalte om jagt. Efter foredraget var der livlig debat. 26. Lone Nielsen fra RIFs atletikafdeling blev valgt som modtager af »Årets Idrætspræstation 1989«. RIF's kvindehold er på 3 år ført fra fjerde til elite divisionen. * Stormen har været hård ved ejendommene i Algade, så man blev nødt til at spærre gaden af. Et stykke gavl på ejendommen nr. 3 er faldet ned over den tilstødende bygning, og man var bange for, at større stykker skulle følge efter. * Udvalget for teknik og miljø anmoder byrådet om 150.000 kr. til udarbejdelse af et skitseprojekt til udvidelse af renseanlægget der skal være færdigudbygget inden udgangen af 1992. Renseanlægget skulle efter udvidelsen kunne fjerne kvælstoffet i spildevandet. Projektet er ialt ansat til 15,6 mill. kr. 27. Lions Club indbød til nytårsfest i Vesterhavshallen og 300 pensionister fra Ringkjøbing og Holmsland havde modtaget indbydelsen. Der blev budt på kaffe og bagefter var der underholdning af Lis og Per. Per fortalte lune historier, og alle morede sig herligt. * Nu er der stilhed efter den voldsomme storm. Vind og vand er på retur, men der er også langs hele kysten blevet arbejdet for at havet ikke skulle bryde igennem. * Ved det tredie litteraturmøde blev der af højskolelærer Ditte Krøgholt for 180 tilhørere fortalt en novelle af Karen Blixen der hed »Storme«. Man skulle følge godt med, da Blixen jo altid er flertydig. * Pensionistforeningens sommertur går i år til Øland i Sverige. 65 deltagere har meldt sig. * Ringkjøbing Gymnasium har den 1. februar orienteringsmøde om optagelse i 1.g. 29. Kronprinsen har sagt ja til at være protektor for Ringkjøbing-Gardens sommertur til USA og Canada. * En vindmølle i Velling Mærsk parken knækkede fredag i den stærke storm som var det en tændstik. Risøeksperter er kommet for at undersøge møllehavariet. * Klit- og strandfoged Henry Madsen konstaterede, at 6-7-års sandfodring på klitten var væk på et døgn i den stærke storm. * Lørdag eftermiddag, da det første IC3 tog rullede ind til Ringkjøbing, var perronen fyldt med mennesker og stationens splitflag var hejst på den høje flagstang. * Vestjysk Fodbolddommerklub havde i lørdags deres årlige generalforsamling. Højdepunktet var uddeling af hædersbeviser. JBU's nål fik Henning Davidsen, Bent V. Pedersen og Kristian A. Pedersen. De 4 dommere Knud Hansen, Heine Madsen, Bent Christensen og Bjarne Graversen fik pokaler og en gylden fløjte. * At de handlende gør noget for at hverve kunder ses tydeligt. Til eks. har tøjeksperten Per Pape inviteret 200 drengekonfirmander til show i hans forretning. Samtidig har han lavet konkurrence om unge instruktørtalenter. * Den 1. oktober får indremissionær Henning Kristensen igen en medhjælper. 30. Forretningen »Hjørnet« , Algade 8, lukker i den nærmeste fremtid efter at have eksisteret i 8 år. Medhjælperne bliver ikke afskediget, men flyttes til Skjern. Lukningen skyldes manglende omsætning i den sidste tid. * Ulykkesgruppen ved Ringkjøbing Sygehus lyder drabeligt, men er i virkeligheden dække over en fredsommelig gruppe læger, fysioterapeuter, der særlig vil forebygge faldulykker. Det er sygehusoverlæge Ebbe Fuglsang og læge Poul Bak, der er drivkraften i foretagendet. * Ringkjøbings vægtere Hans »Post« Jensen og Mogens Grimstrup er indbudt til det årlige træf for de europæiske vægtere og tårnblæsere. Det er denne gang i Gundelfinger ved Donau i forbindelse med en historisk festuge. 31. Ringkjøbing Gymnasium giver torsdag orientering for kommende elever og deres forældre. Der vil være lysbilleder om dagligdagen på gymnasiet. * Rindum SU har holdt sangaften, hvor 80 deltog aktivt i sangen. Aftenen blev holdt på Rindum skole sammen med Inger og Sandfeld Pilgaard. Vellingkoret deltog også i aftenen.

Sølvbryllup: 16. Vagn Kristensen og hustru Birgit, Hugborgvej 14.

Jubilæum: 15. Inger Lise Jessen, 25 år hos urmager og guldsmed Carl Johnsen, Algade 5.

Fødselsdag: 5. chauffør Gunnar Wind, Alkjærparken 139,50 år. * 12. Ejner Trankjær, Bildtsvej 26, 75 år. * 29. Johannes Faber Romlund, Enghavevej 12, 70 år.

Døde: 1. Mary Nørgaard Jensen. * 9. Martin Olesen. * 11. Malermester Aksel Mikkelsen. * 12. Mogens Hvistendahl. * 14. Einar B. Madsen. * 19. Jenny Graversen. * 23. Kristiane Toft Pedersen. * 24. Jenny Lauridsen. * 25. Meta O. A. Sørensen. * 26. Birgitte Kathrine Andersen. * 28. Niels Peder Halkjær. * 31. Harriet Dagmar Flytkjær. * Marie Slot.

 

FEBRUAR

1. Trods protester fra grundejerne i området ved Houvig er det bestemt, at det tyske befæstningsanlæg skal bevares. * Musik og Ungdom indbyder fredag aften til koncert på amtsgymnasiet med hele to rockbands. * Vestjysk Ridecenter og ungdomsskolen har lørdag og søndag handicap begynder stævne. * Kirkens Korshærs genbrugsbutik flytter i disse dage til Vester Strandsbjerg. 2. Masser af gæster kom til HH Kontormiljø's reception for at se, hvorledes den gamle N. P. Holms Boghandel nu er blevet indrettet i 2 afdelinger. Hans Møller Hansen leder den nye afdeling under navnet HH Kontormiljø, medens Peter Holm stadig leder selve boghandlen. HH står for Holm og Hansen. * 153 unge har søgt om at få del i de legater, der uddeles fra Landbobankens Jubilæumsfond. En fjerdedel kan vente at komme i betragtning. 3. Rindum Sognegård har den yngste vært man kan tænke sig. Det er den 21-årige Else Marie Nielsen, der går ind i alle hjerter med et dejligt smil, foruden hun laver dejligt bagværk og kaffe til de arrangementer der er. Guldalderklubben, der mødes hver mandag, er særdeles begejstret for hende. Hun glæder sig over stadig flere bestillinger på arrangementer. * Robert Pedersen, tidligere folketingsmedlem og højskoleforstander, gav et udmærket signalement af Danmark, da han talte ved fjerde litteraturmøde på Hotel Fjordgården. Han poienterede stærkt, at hvis man ikke forstår en spøg, forstår man ikke dansk. * 175 unge og deres forældre var til orienteringsmøde på Ringkjøbing Gymnasium. Rektor Wiirtz mener, at de kommende elever vil se sig godt for, når de skal vælge uddannelse efter skolen. 5. I lørdags døde fhv. amtsborgmester Aage Ebbensgaard efter i 32 år at have været medlem af amtsrådet. Han var venstremand med liv og sjæl og blev da også udnævnt til æresmedlem af Ringkjøbing-Lemvig-kredsens Venstre. I 32 år var han medlem af repræsentantskabet for Ringkjøbing Landbobank og det var også ham der forstyrrede, at Landbobanken og Ringkjøbing Bank blev lagt sammen. Kort sagt, alt hvad der rørte sig indenfor byen og amtet, tog han del i. * Stauning Lufthavn skal på byrådsmødet mandag have godkendt regnskabet for 1989. Der er desværre underskud, og Ringkjøbings andel bliver knapt 2 mill. kr. * Ungdomsskolen havde åbent hus i lørdags, så forældre og interesserede kunne se, hvorledes eleverne blev undervist. Der var flere hold i arbejde, bl.a. keramik og modelbygning. Et amatørhold gav en forestilling, der handlede om at blive gammel. Om aftenen var der diskotek for de unge til midnat. * Der kom, over al forventning, 450 tilhørere til Ten Sings store hovedkoncert i Vesterhavshallen fredag aften. Foruden koncerten var der shows i 1½ time med dans, drama og rock. Lørdag og søndag blev der øvet kor og musik i fællesskab både i kirken og i Rindum skole. * Ved en reception fredag eftermiddag blev der taget afsked med traktorværkfører Viggo Christensen hos Bech-Hansen firmaet, hvor han har været ansat i 28 år. * Finn Hougaard, gammel Ringkjøbingdreng, forlader 1. april sin stilling som landssekretær i Indre Mission for at blive missionssekretær i Ethiopermissionen. 6. Direktør Bent Naur, Landbobanken, fortæller, at banken i 1989 har haft et godt år trods hensættelser, bl.a. til imødegåelse af den store minkkrise. * Ringkjøbings kommunaldirektør Niels Højberg slutter LOF's foredragsrække om folkelighed i forbindelse med den offentlige sektor. Det sker onsdag på Vestjyllands Højskole. * Radio og TV i en konkurrencetid er foredraget ved husholdningsforeningens litteraturmøde næste gang. Programchef Tyge Dinsen er foredragsholder. * Nina Løager Jensen og hendes 3 børn på 13, 10 og 6 år begejstrede Guldalderklubbens 102 medlemmer med sang og musik ved det sidste mandagsmøde. * Handelsforening har haft generalforsamling, og formanden Per Pape sagde i sin beretning, at handelen i 1989 havde været normal, men med skærpet konkurrence. Supermarkederne er hårde ved specialbutikkerne med dagligvarer. 7. Niels Højlund havde udsendelse fra Vestjylland nærmere betegnet i Velling. Emnet var denne aften andelsbevægelsen. Højlund var efter aftenen ikke helt tilfreds med deltagelse i debatten, men det er måske fordi vestjyder ikke er så glad for at stå offentlig frem. * På byrådsmødet var man næsten alle enige om at nægte, at der blev indrettet kontorer i Rundstykkehuset, Østerports Bageri. * Der har været nogen bekymring for, at Lisbeth Dahl ikke skulle optræde i aften i »Sidespring« i Vesterhavshallen. Bekymringen var dog ubegrundet. * Ældre Sagen opfordrer iøvrigt ældre til at tage på Højskole i udlandet. Der tilbydes 43 kurser i 25 lande, så der er nok at vælge imellem. * En anonym giver har skænket et dåbsfad til Torsted kirke. Det vil blive taget i brug på søndag. * I morgen er der på Handelsskolen orienteringsmøde for folkeskolens 9. og 10. klasse. 8. Til sejlklubbens generalforsamling var der mødt 50 medlemmer. Man drøftede ivrigt udvidelse af klubhuset. Den skulle foregå mod vest ved, at denne gavl, der er hårdt angrebet af vejrliget skulle nedrives og i stedet bygges der 30-40 kvm. til huset. Sagen blev sat til afstemning og resultatet blev 22 stemmer for og 14 imod. Bestyrelsen arbejder videre med planen. Der blev ligeledes vedtaget at klubben skulle deltage i Havnefesten på lige fod med Roklubben. * Boligforeningen er begyndt på opførelse af 25 nye boliger ved Dommerhaven, Baneledet og Vej skillingen. * I morgen vil der i Skovpavillonen blive holdt et lysbilledforedrag om Amazones Regnskove. Foredraget holdes af lektor Grethe Heer, der er konsulent i geografi for undervisningsministeriet. * Kunstforeningen Kronhjorten udstiller i dagene frem til 1. marts kunstneren Anne Brodersens billedtæpper. De er ophængt i kantinen hos teknik- og miljøforvaltningen under amtskommunen. 9. Ringkjøbingegnens Amatørarkæologiske Forening er nedlagt, og i stedet er oprettet en arkæologisk gruppe under Ringkjøbing Museum. * Kirkens Korshærs genbrugsbutik er åbnet i de nye lokaler på V. Strandsbjerg 3. Den første dag kom der rigtig mange kunder for at nyde godt af de nedsatte åbningspriser. Der er overtøj, habitter og kjoler i kælderen, mens bluser, trøjer og mindre beklædningsgenstande findes i den lille butik. Der er mange pæne genbrugsvarer på hylder og bøjler. * Fluebinding, hvad er det? og hvem interesserer sig dog for det? Flere end man tror. 17 drenge meldte sig til et kursus, Medborgerhuset havde startet. * Radio Ringkjøbing fejrer 3 års fødselsdag ved at suspendere den daglige udsendelse den 23., 24. og 25. ds. og i stedet spille lytterønsker til nye medlemmer eller bidragsydere. 10. Kommunen har tilbudt at hjælpe pensionister med at udfylde deres selvangivelse. 75 mødte op da der blev åbnet på skatteforvaltningen. * Kommunen har bevilget 470.000 kr. til bygning af en vej, der går mellem Superfos og Nordsøværftets nye stålafdeling. * Ringkjøbing IF's juniorer har opnået en lang række flotte resultater i vinterens indendørs fodbold. Senest blev det til tre amtsmesterskaber inden for RAGU, da holdet besejrede de tre andre hovedkredses vindere ved et stævne i Holstebro. * Nye politigebyrer er trådt i kraft, det bliver f.eks. dyrere at ansøge om lejlighedsbevilling til halbal, 1000 kr. for en ansøgning til lotteri og banko som f.eks. Gardens årlige show med Banko Carl. Våbentilladelse bliver også dyrere ligesom ansøgning om ROMK rally vil koste 1000 kr. * Ringkjøbing Gymnasiums første kursus for landmænd er slut. Både landmænd og lærere var enige om, at det havde været udbytterigt. Landmændene var glade for, at tingene blev lagt ud på en anden måde end de er vant til. * Nykredit bidrager i år til Ringkjøbing kommunes økonomi med 5,7 mill. kr. i skat. * I samarbejde med ca. 20 EDC-ejendomshandlere har Ringkjøbingfirmaet Moesgaard & Jacobsen oprettet en ny division for salg af landejendomme. 12. Trods sparekrav vil TRA's store ruter i Ringkjøbing området blive bevaret. * Stor Interesse for Limousinekødkvæg, 300 aflagde besøg hos Grethe og Jan Holm Rasmussen i Hee, da de åbnede dørene og viste deres kvæg frem, som bliver avlet under mottoet »Bagdelen er fordelen«. 13. Den 1. februar blev det forbudt at bruge freon i spraydåser. Det kommer tilpas for A/S Pebas Scandinavia, Ringkjøbing, der netop har udviklet en trykluftpistol, der fungerer helt uden brug af det miljøskadelige freon. * Husholdningsforeningen kan glæde sig til torsdag i denne uge, da den muntre journalist, Hjalmar Havelund fra Fyn, holder foredrag i litteraturforeningen. * Maleren Jan Torstenson, Hee, der er en »tilflyttervestjyde« har stigende succes. Han har udstilling i Rådhushallen fra 16. til 28. februar. 14. Trods skoleferie i denne uge har eleverne på ungdomsskolen meget travlt. De er ved at færdiggøre et hifi anlæg, der gerne skulle være færdig til den 24 ds., hvor der skal holdes fest. Det er Karsten Mogensen fra KM Radio, der hjælper de unge til rette. * Da kommunens økonomi er dårlig udsendes et opråb til alle, der er kommunalt ansat om at hjælpe med ideer til at afværge krisen. * En ung, meget aktiv borger ingeniør Ole Albæk er død i en alder af 43 år. I 1980 vendte han hjem til Ringkjøbing, hvor han overtog direktørposten på snedker- og møbelvirksomheden efter faderen Orla Albæk. Ved siden af havde han sin egen forretning, hvor han lavede aptering til Nordsøværftets nybygninger. Han var stærkt optaget af Rotary, hvor han fik en udmærkelse for sin indsats for polioindsamlingen. * På et møde i aftes i Kirkeligt Samfund var der debat om, hvad biskopperne eller hvad embedsmændene skal bestemme. Udgangspunktet for aftenens samtale var et foredrag af pastor emeritus Hillersborg, Ringkjøbing, der talte om folkekirken i går, i dag og i morgen. * Fhv. gårdejer Thorvald M. Jensen, Hee, har været medlem af Venstre i 70 år og er blevet udnævnt til æresmedlem. 15. Redningsbåden fra Thyborøn »Martha Lerche« og redningsbåden fra Hvide Sande »Emile Robin« har begge været på Nordsøværftet for at få udskiftet spillet. Redningsmændene protesterede allerede, da de første spil blev monteret og det viser sig, at de havde ret. Spillene duede ikke og måtte skiftes ud med de spil redningsmændene anbefalede. * Arrestforvarer Jørgen Jensen har i dag været ansat ved fængselsvæsenet i 25 år. I en lang samtale med ham, hvor han fortæller om sit arbejde, slutter han med at sige, at han er kommet på den rette hylde. * Borgmesteren giver meddelelse om det triste, at borgerne skal indstille sig på besparelser og skatteforhøjelse. * Ringkjøbing Repro og Reklame, skifter i dag ejer. De nye ejere er to piger, der er udlært i firmaet, reklametegnerne Anette Simonsen og Wanda Søndergaard. * Radio Ringkjøbings Lytterforening har konstitueret sig. Formand blev Aase Isager, næstformand Jørgen Præst Andersen. 16. For anden gang er telefonboxen på havnen ødelagt af en hjemmelavet bombe. Denne gang er der skade for 8000 kr. Trist med al den hærværk. * Kunstneren Gitte Buch udstiller i Rådhushallen sammen med Jan Torstenson. Hun er født i Vestjylland, men har sit arbejde på Langelands Folkehøjskole. * For tredie gang holdes der landskamp i orkidedyrkning mellem Danmark og Sverige. Sverige er bedst, så kampen bliver nærmest en demonstration for Danmark. 17. Dronningebogen er hos Gyldendal udkommet i 64.000 eks. fordelt på 4 oplag. * Nærgenbrugsstationen på Kastengevej er blevet en succes. Her kan man aflevere sorteret affald i store containere. * Loppemarkedets container vil blive passet 1 måned af gangen af to foreninger, der så må sætte til side, hvad der kan bruges til loppemarked. Foreningerne er Ringkjøbing-Garden og Ringkjøbing Plejehjems Venner. 19. Efter lang tids tovtrækkeri med Undervisningsministeriet har Handelsskolen fået bevilling til udvidelse. Arbejdet til 2,3 mill. kr. er påbegyndt i dag. * Medborgerhuset opretter en gruppe med hjælp til selvhjælp. Tanken er at man stille og roligt skal mødes og tale om de problemer man har. * Der har været holdt kinesisk aften i Rindum Præstegård. Aftenens tale drejer sig om religion i østen, særlig Buddhistmissionen. Taleren var sognepræst Frede Bøss, Esbjerg, der er næstformand i den danske afdeling af Nordisk Buddhistmission. Samtidig havde han en glimrende lysbilledserie fra Sydkina og Hong Kong. 20. Handelsskolen har i denne tid besøg af lærere og elever fra Handelsskolen i Venskabsbyen Kemi i Finland. 3 elever og 2 lærere skal i 3 uger følge undervisningen. Den første morgen fortalte en af deltagerne om handelsskolen og byen Kemi, på dansk. Ellers må kommunikationen foregå på engelsk. Gæsterne skal privat indkvarteres. * Søstrene Anne Sofie og Elisabeth Kaasgaard, mavedanserinder optræder i Ringkjøbing Motionscenter, Buen 12, så nu får ringkøbinggenserne mulighed for at stifte bekendtskab med den nye motionsform. * Socialudvalget vil nu gribe ind på børnepasningsområdet, da der i 1990 vil blive tale om et overforbrug på 1,8 mill. kr. * Gæssene er fuldkommen forvirrede. Normalt trækker de væk fra deres hvilepladser, når den første frost sætter ind, men da der ingen frost har været, er de kommet tilbage omkring jul. En flok på ca. 5000 kortnæbbede gæs overvintrer på Husby Klit. 21. Rindum SU fik stævnesucces. Stævnet var arrangeret i anledning af den rivende udvikling i badmintonafdelingens ungdomsrækker. Der var 80 spillere, som spillede 143 kampe. * Tændpibe Vindmøllepark har haft det bedste år hidtil med et overskud på 3,2 mill. kr. 22. Cyklehandler Børgesen på Herningvej har fået nyt udstillingslokale, så der bliver god plads til at præsentere de nye modeller. * Blandt 30 ansøgere valgte amtet læge og forskningsmedarbejder Poul Bak, Rindum, til den nyoprettede stilling for sundhedsfremme og forebyggelse i amtet. Han tiltræder sit nye chefjob 1. april. * Ved det offentlige møde på Fjordgården om fredning af Hindø, vil Amtet støtte naturfredningsforeningen. * Henrik Jørgensen, formand for det nyoprettede HK-kontor overgav posten til Metha Jensen. 23. Ringkjøbing Bank har holdt generalforsamling i en fyldt Vesterhavshal. Beretningen, der blev aflagt af fhv. borgmester Skytte, og regnskabet, der blev gennemgået af bankens direktør Mogens Svensson, var tilfredsstillende. Efter 16 år i bankens repræsentantskab afgik fhv, auktionsmester Henning Værnø på grund af vedtægternes aldersgrænsebestemmelser. I stedet blev auktionsmester Leo Rønn, Hvide Sande valgt. Efter generalforsamlingen var der spisning. 24. Sommerhusejerne glæder sig over, at der er kommet skub i udlejningen til sommer. Det er vesttyskerne, der for tiden står i kø for at leje sommerhus ved Vesterhavet. * Busstopforretningen der er nabo til Algade 3 har været lukket en måned af angst for, at der skulle falde mere ned af muren på nr. 3. 26. Bankfunktionærerne i Vestjylland, der tæller 2300 holder generalforsamling på Hotel Fjordgården. * Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, Ringkjøbing/Skjern afdelingen, indbød til møde på Hotel Fjordgården, hvor lektor Arne Schumann, tidligere forstander for Århus Købmandsskole fortalte om »Frygtløs ledelse«. 160 deltog i mødet. * RIF sikrede sig i week-enden et landsmesterskab i indendørs fodbold. Klubbens stærke juniorer vandt i Fuglsøcentret. * Thomas Sørensens klavereftermiddag beviste, at han er en stor kunstner. Hans teknik er blevet yderligere forbedret, siden han sidst optrådte her i byen. 27. Formanden for Ringkjøbing-Venstre, advokat Bjarne Lund Jørgensen, har en mening om Venstres fremgang ved byrådsvalget. To ting gjorde sig gældende: at man inden valget fik afklaret sin stillingen til borgmesterkandidatspørgsmålet og at Venstre førte en valgkamp i en sober stil. 28. Guldalderklubben havde en meget festlig fastelavnsfest. Efter kaffen med fastelavnsboller var der underholdning af Tim Spillemandslaug, der spillede til dans. Der blev danset lystigt og ivrigt. * Karateklubben havde også tøndeslagning, men med den specielle form, at der ikke blev brugt køller, men hænder og fødder. * Den nye storm var tæt på at skabe gennembrud ved Strandgården, 10 km nord for Søndervig. Der blev arbejdet natten igennem med svære maskiner for at hindre gennembrud. * Ringkjøbing Gymnasies opførelse af musicalen Cabaret levede helt op til de store forventninger, man havde. * Renholdelse af fortove og veje vil fra 15. marts overgå til grundejerne.

Jubilæum: 1. Anne Grethe Andersen, Fabriksvej 12, Tim, 25 år ved Ringkjøbing Amtskommune. * 15. Arrestforvarer Jørgen Jensen, Kløvervænget 16, 25 år ved fængselsvæsenet.

Fødselsdag: 2. Anker Knudsen, Kærsangervej 5, 50 år. * 11. Niels Erik Madsen, Heboltoft 20, 50 år. * 13. Viggo Christensen, Østerdige 9, 60 år. * 20. Fhv. skoleinspektør Vagn Stroyer Hansen, Markledet 30, 80 år. * 24. Marie Sand Kristensen, Fjordalle 27, 60 år.

Døde: 1. Gravers K. Graversen. * Johannes Larsen Halkjær. * 3. Aage Ebbensgaard. * 13. Ole Albæk. * 15. Jenny Nordesgaard. * 19. Metha Berthelsen. * 22. Emma Marie Mouridsen. * 27. Egon Tarp Madsen. * 28. Harry Andersen.

 

MARTS

1. Organist Christensen har i dag 25 års jubilæum ved Ringkjøbing Kirke. Kirkegængerne har stor glæde af hans musik, da han er en stor kunstner på sit felt. * Ringkjøbing nærmest oversvømmes af fremragende koncerttilbud i denne tid. Musik og Ungdom byder på koncert med Trio Rococo, der består af cello med Inge Eje, obo Niels Eje og harpe Helen Davies Mikkelsen. Koncerten foregår i skolens aula som led i musikskolens musikweekend. * Kystinspektoratet har sagt ja til at kysten skal sikres med faste anlæg. 2. Efter knap 1 års forløb vil flyveselskabet Business Flight opgive Stauning-Ruterne 1. april. Der er dog allerede forhandlinger i gang med et andet ruteselskab. * Efter Landbobankens generalforsamling blev det bekendt, at Varde Bank var blevet bankens storaktionær. Varde Bank har til hensigt at skabe en stærk vestjysk bank. * I Landbobankens generalforsamling deltog 1500 aktionærer. Fra beretningen fremgår det, at banken har haft rekord i indtjening - næsten 3 gange så stort som for 3 år siden. Krisen i minkavlen gav også rekord i hensættelser. Det er de milde vintre, der er årsag til krisen. * Firmaet P. Hensgen og sønner fejrer i dag 25 års jubilæum. Firmaet er et etiket- og båndvæveri. Sønnerne er Gert og Max. Dagen fejres ved en reception på Hotel Fjordgården. 3. Dagcentrets nyetablerede teatergruppe har besluttet at optræde under navnet De grå løver og spille teater om ældres problemer. * Ringkjøbing og Københavns Statsamter er gået i gang med et forsøg med frivillig parrådgivning til par, der er i krise. * Arkitekt Draiby, der nu bor i Århus, er for en kort bemærkning i byen for at præsentere Østergade 26. Ejendommen er restaureret, og der er indrettet 2 moderne lejligheder. 5. På grund af borgmesterens afbud var det kommunaldirektør Niels Højberg, der iført frømandsdragt trådte ud fra »Havsens Bund« og åbnede udstillingen i Rådhushallen. 40 mennesker havde været i arbejde for at lave udstillingen, deriblandt 3 kunstnere. * Bridgeklubben har holdt en miniholdturnering. Sensationen var, at den 90-årige Agnes Nielsen vandt over sine børn. Turneringen blev spillet i Nykredits lokaler. * Koncerten med Kim Sjøgren i kirken lørdag aften blev ikke blot en solokoncert, idet hans musikalske makker Lars Hannibal, guitarrist og lutspiller var kommet til stede. Vor egen dygtige organist akkompagnerede Kim Sjøgren. Der blev spillet fornem klassisk musik og muntert musik på violinen. 6. På RIFs generalforsamling var der formandsskifte, idet Herluf Simonsen blev afløst af Kaj Skovborg Andersen. Henning Bro fortsætter som kasserer, trods nogen indblanding, som han var utilfreds med. RIF's Lone Nielsen har chance for at komme til VM for juniorer efter hendes triumfer på landsholdet og ved de nordiske mesterskaber for ungdom. * Pastor emeritus Haakon Råbjerg, Lemvej 19, er død ved en færdselsulykke. Det skete tæt ved hans livsværk Hellig Kors Kloster på Lem hede. Der skabte han et sted for de trætte og de, der var kommet i klemme i samfundssystemet. 7. Håndværker- og Industriforeningen holder 8. marts kvartalsmøde på Hotel Ringkjøbing. Emnet er Bedriftssundhedstjenesten, der belyses ved ingeniør Frank Dahlin. * Skoleelever fra hele amtet mødes i morgen i Vesterhavshallen til konkurrence- og bronzegymnastikstævne. * Efter Landbobankens generalforsamling har repræsentantskabet konstitueret sig med Ole Chr. Olesen, Vedersø, som ny formand, og Verner Ebdrup, Vildbjerg, som næstformand. Nyvalgt til bestyrelsen blev gårdejer Kr. Ole Kristensen, Muldbjerg, og tømrermester Gert Andersen, Ringkjøbing. * Teaterforeningen har opført Arthur Millers »En sælgers død« - en moderne klassiker. Men trods fin besætning og fortræffeligt spil var der færre teatergængere end sædvanligt. * Ved kommunens valg til skolebestyrelser var der stor forskel i stemmeprocenten. Ringkjøbing skole 33,3 %, Alkjærskolen 53,4 %. 8. RIF har 3 deltagere med ved de danske indendørs atletikmesterskaber for ungdom. Det er Dina Højbjerg, Claus Bækby og Rasmus Johnsen. Det foregår i Rødovre Hallen. * Ældre Sagen Ringkjøbing, Holmsland har generalforsamling den 13. marts i Dagcentret, Grønnegade. * Murermester Peter Tordrup bliver 60 år og har i den anledning åbent hus onsdag. * Havbådens navnefar og historiske rådgiver, Iver Dam fra Søndervig, er blevet hædret og udnævnt til æresmedlem i Bådelauget. Anker Nebel overrakte beviset. Museumsinspektør Jens Årup havde i anledningen fundet et gammelt foto frem, taget den dag Iver Dam blev hædret med redningsmedalje. * I Skovpavillonen i Schuberts Plantage fortæller biolog Annelise Mortensen fra Miljøministeriet om grøn spildevandsrensning, en ny metode, som eksperterne venter sig meget af. 9. Ringkjøbingkeramikeren Bodil Rystrand er blevet hædret med H. C. Andersen Travel Award, en hæderspris der for første gang blev uddelt i år. At hun fik dette gennembrud skyldes ikke mindst, at turistchef Guri Koefoed havde en af hendes smukke skåle med til turistfremstødet i Holland. Bodil Rystrand har allerede fået ordre på lignende skåle til Italien og Belgien. * Til forårsgymnastikopvisningen i Vesterhavshallen var der 2000 børn og voksne. * 129 skakspillere fra hele amtet deltog i turneringen på Alkjærskolen. Det blev til tre lokale sejre. * Der er stor interesse for amatørskuespil, så Rindum SU er straks efter afslutningen af »Kærlighed og buler i bilen« gået i gang med »Sommer i Tyrol«. * »Rytmen«, foreningen for rytmisk musik, åbnede på generalforsamlingen mulighed for støttemedlemmer. 10. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening har udskiftet deres bomærke med et hus, hvor man ser husholdningsarbejdet, inddelt i 6 felter. Det nye bomærke er blevet landsdækkende. * Et enigt økonomiudvalg indstiller til byrådets næste møde, at der ikke bliver nogen kompensation til lærerne i folkeskolen, når den nye, nedsatte arbejdstid træder i kraft. * Maleren Adi Holzer, København, udstiller fra tirsdag i kunstforeningen Kronhjorten. Billederne kan til slutningen af måneden ses i amtskommunens socialforvaltning. Der er fernisering i kantinen. * En gruppe pensionister kalder alle over 60 år til møde i Rindum Sognegård. Det gælder stiftelsen af et ældre- og handicapråd. 12. Ringkjøbing og Omegns Havekreds har møde i ROFI-Hallens Anneks, hvor konsulent Hanne Lynge Jacobsen fortæller om frugttræer og bærbuske til pryd og nytte i Haven. * Foreningen Norden har den 15. generalforsamling på skolen. Erik Olesen fortæller om en rejse til Nordkap. * Forældre ved daginstitutionen »Trinbrætet« protesterer kraftigt mod de påtænkte besparelser. * Laubjergs planteskole i No havde besøg af mere end 1000 gæster, da de åbnede deres nye 300 kvm. opvarmede drivhus. Konsulent Poul Hagedorn var til stede for at give oplysninger til de spørgende. 13. Lederne i den hollandske fodboldstorklub går rundt og undrer sig. De har tilbudt den unge Thomas Thorninger fra Ringkjøbing en A-kontrakt, der øjeblikkelig vil indlemme stortalentet i klubbens førsteholdstrup, men han har sagt nej tak. * Socialudvalget har lavet en nødplan, så Velling Plejehjem kan rømmes 1. april. Beboerne skal flyttes til andre plejehjem i kommunen - til stor sorg for dem. * Ringkjøbing Musikskoles koncert i Rådhushallen har 4 musikere fra Vestjysk Musikkonservatorium, der spiller fløjte, guitar, gambe og cembalo. * 52 unge fik i år udbetalt penge fra Koldborgs legat. Legatet er opkaldt efter overlæge C. C. Koldborgs forældre. Ansøgerne skal enten have gået i skole i Ringkjøbing eller have haft tilknytning til byen. Der uddeles store og små portioner, de store på 5700 kr., de små på 1000 kr. Der blev ialt uddelt 249.400 kr. 14. Medarbejderne ved det konkursramte Radio Sydvest har stiftet foreningen Ringkjøbing Nærradio med udsendelser fra Ringkjøbing og Omegn. * Landbrugslotteriets gevinst på 100.000 kr. er faldet i Tim. * Amtmand Thomas Opstrup bliver på fredag 60 år. Alle værdighedstegn: Uniform, fjerprydet hat og sabel er bortfaldet, men det er Opstrup ligeglad med. Ringkjøbing Amts Dagblad har en beskrivelse af hans livsforløb og det er desuden fyldt med lovord over manden, hans gerning og hans væremåde. Flere har skrevet om ham i dagens anledning. Bl.a. Fysikeren Hans Knudsen, Amtskommunaldirektør Mogens Nygaard, Kriminalkommisær Harry Thomsen og Amtsrådspolitiker Rudolf Knudsen. * I Hee vil man søge at stifte en selvejende institution omkring J. C. Christensens Hus. En arbejdsgruppe, sognepræst Erik Bruun og keramikeren Conny Andersen, er gået igang med projektet, der skal indeholde en mindestue for J. C. 16. Alle, der er tilsluttet Jydsk Telefons hybridnet, kan nu se Østtysk TV direkte. * Byrådet udpegede på sit møde onsdag aften skatteinspektør Børge Andersen til øverste ansvarlige for den kommunale skattemyndigheds ligningsarbejde. * Følgende blev valgt til poster i fritidsnævnet for perioden 1990-93: Mogens Andersen, Hover, Else Sudergaard, Ringkjøbing, og Tage Carlsen, Ringkjøbing. * I disse dage sættes der containere op i landsbyerne til indsamling af papir og glas. 17. Eleverne på skolen, der skal vælge, hvad de ønsker at beskæftige sig med, når de går ud af skolen siger, vi vælger hvad vi har lyst til, uanset hvad fremtiden bærer. * Bit Kjeldsen, der har terapeutklinik på Enghavevej kan fejre klinikkens 13 års fødselsdag. Det gør hun ved at åbne igen efter at have indrettet forhallen som galleri. Anni Tang-Pedersen fejrer fødselsdagen med åbning af en broderiudstilling. Naturbilleder med blomster og fugle er hendes foretrukne motiv. * Torben Møller bliver i dag 50 år. Han er en kendt mand i byen. Han har i 25 år drevet turistbusforretning med kørsel både i udlandet og her i landet. Han har flere store busser med langtursfaciliteter og tar gerne selv en tur, hvis det kniber med mandskab til at køre. * »Øjeblikke« af Sten Kaalø med tegninger af Peter Hentze er en smuk bog som A. Rasmussens Bogtrykkeri udsender til forretningsforbindelser og venner i anledning af forårets komme. * Den nye ejer af Q8 servicestationen har moderniseret lokalerne på Herningvej og er klar til at præsentere dem for publikum. Dette sker ved åbent hus på lørdag. 19. Landbobanken har inviteret lektor Niels Villemoes til at holde foredrag for erhvervsfolk om ledelse. Han er utraditionel, han bruger kropssprog og provokationer, for at få folk i tale. Han er ansat ved Handelshøjskolen i Århus. * Nogle unge mennesker afbrændte kvas ved skoven i Torsted, men i den stærke blæst kunne de ikke styre ilden, så det blev til en mindre hedebrand - hvis man da kan kalde 3000 kvm. for mindre. * Landsforeningen For Bedre Hørelse indviede på et stormøde i Ringkjøbing Amt et nyt teleslyngeanlæg, som blev taget i brug for første gang. Det er tanken, at foreninger kan leje det. Prisen for et sådant anlæg er 22.000 kr. * Medborgerhuset har i aften foredrag af idrætskvinden Ingrid Lauridsen fra Esbjerg. Hun beskæftiger sig med handicapidræten, og det er herom hun taler. * RIF's forældreforening vil lokke ringkjøbinggenserne til påskejazz i Vesterhavshallen. Der bliver ta' selv bord og dans til Jessen-Hof-Band. 20. Handelsforeningen har på en ekstraordinær generalforsamling bestemt at melde sig ud af Det danske Handelskammer. * Guldalderklubben havde 103 medlemmer til bankospil. Alle gaver var skænket, så der blev et pænt overskud til foreningens arbejde. * Maggies Jig er trods det irske navn et dansk orkester, der fredag aften spiller på Grand Cafe, kan give både det dansende som det lyttende publikum en god oplevelse. 21. Skatteinspektør Børge Andersen mener, at en skatteforhøjelse på 1,5 % kunne afværge spareknivens hærgen i Ringkøbing. * Selskabet Ringkjøbing Industribygning har ingen bygning, men til gengæld en del penge. Ingen har i det forløbne år anmodet om lån. * På fredag får byen en ny radioforretning. Det er Expertkæden, der får en afdeling i V. Strandgade i slagter Kjærgaards tidligere ejendom. * Da V. Strandgades Bageri åbnede til morgen, var der så forrygende gang i rundstykkerne, at Bent Jørgensen, bageren, måtte bage i flere hold. Han hustru Susanne Wedel passer ekspeditionen. 22. Fiats sydvestlige del af Ringkjøbing Amt har som hastesag søgt en ny forhandler, da det hidtidige Autohuset i Skjern pludselig lukkede. Den nye forhandler i området bliver Vagn 0. Pedersen, Sønderbyvænget 2 i Rindum. * KFUM's Idræt har hædret 2 vestjyder ved repræsentantskabsmødet. Det blev Preben Staun, Ringkjøbing, og Peder Jensen Pedersen, Hvide Sande. De fik begge Dansk Idræts Forbunds æresnål i guld. * Bevaringsforeningen har indbudt laboratoriechef Preben Christensen, Fjerritslev, til at holde foredrag efter generalforsamlingen i aften. Han er betonekspert og har i 20 år vurderet fejl og skader på bygninger, så foreningen mener, det må have interesse for alle husejere. 23. 50 børn fra Fritidshjemmet gik i går i protesttog til Rådhuset med åbent brev til byrådet. I spidsen gik børnene med et 51 m langt protestbanner bemalet og tegnet af børnene. 24. Stormøde vedrørende lukning af Institutioner og børnehjem på Ringkjøbing skole i aulaen 26. marts. Politiske partier og myndigheder deltager. Underskrevet forældrene. * Tusindfryd, byens ældste børnehave med sine 50 år, er under stærk debat om nedlæggelse. Børnehaven er nedslidt og dårligt vedligeholdt af kommunen. * Kirkebyens Børnehave fik i »10 års Fødselsdagsgave« meddelelse om en eventuel lukning. * Konfirmation i Ringkjøbing Kommunes 13 kirker holdes i år mellem påske og pinse. * Telegramhallen i Nygade, der er overtaget af Edith og Egon Rohde, er efter gennemgribende modernisering igen åbnet i de gamle lokaler. 26. Danmarks største strandrensning bliver den 6. april, da 1000 skoleelever går i gang med at rense 12 km af kysten omkring Nymindegab. * Ved forårsfesten for ældre i ROFI-hallen var højdepunktet en tale af den landskendte læge Esther Møller. Hun sagde: Vi må ikke ødelægge nutiden ved at frygte fremtiden. Vi bliver ikke dummere med årene kun langsommere, og det er vigtigt at blive ved med at bruge sin hjerne. * Ved Forsvarsbrødrenes generalforsamling blev der uddelt årstegn. Til fotohandler Erwin Botha og malermester Villy Poulsen, begge Ringkjøbing, var der 40-års tegn og til chauffør Jens Holm, Ringkjøbing, og restauratør Martin Nygaard, Struer, var der 25-års tegn. To modtagere var fraværende. * Nordsøværftets nybygning nr. 200 blev navngivet Lone Terkol. Værftet fik i jubilæumsgave en stjerne på stjernekortet. Nær Karlsvognen ligger en stjerne med navnet RASH 1711, den hedder nu Nordsøværftet. 27. Stormøde af forældre til børn i pasningsinstitutioner med byrådet blev ikke så hidsigt, som der var lagt op til. Borgmesteren tilbød samarbejde, og dermed var brodden taget af mødet. Dette drejede sig om at få 53 ekstra børn i institutionerne. * I Guldalderklubben fik 96 medlemmer et glimrende indblik i japanske forhold, da plejehjemsleder Mukai fra Hanning holdt foredrag med lysbilleder. * Bevaringsforeningen opfordrer byens borgere til at være med til at udvælge den ejendom, der er værdig til bevaringsprisen. Kupon til deltagelse findes i Ringkjøbing Amts Dagblad. 28. Otte vestjyske kommuner, deriblandt Holmsland og Ringkjøbing vil gå sammen om at oprette nye lossepladser, hvor affaldsdyngerne skal sorteres. * På generalforsamlingen i Ringkjøbingegnens VU erklærede formanden Jan Nygaard Nielsen sig godt tilfreds med byrådsvalget, hvor Venstre havde rimelig fremgang. Angående økonomien viste det sig at være et beskedent overskud på 241 kr. Knud Erik Stampe blev den nye formand og han blev samtidig valgt til fanebærer ved VU's landsstævne i juni i København. * Påskeudstillingen i Rådhushallen bliver meget varieret, da de 3 kunstnere udtrykker sig i foto, tekstil og maleri. Karin Elkjær udstiller håndtrykte silkebaner, Jan Munkholm laver billeder fra mytologien ved hjælp af sammenkopiering, Linda Aggerholm, maleri. * Der var 60 deltagere til generalforsamlingen i Fjernvarmeværket, der fik et glat forløb, idet alle valg var genvalg. Regnskabet sluttede med et overskud på 53.000 kr. * 362 unge fik en herlig eftermiddag, da de tog imod et tilbud fra Landbobankens afdeling Boblen til en skøjtetur i Herning. Syv busser måtte der til for at transportere dem alle. * Handelsforeningens nye PR-udvalg har arrangeret en festlig forårslørdag. De handlende opfordres til at holde længere åbent. Ringkjøbing-Garden trækker op klokken 11 til en meget lang tur gennem byen, englandsfarerne går med og uddeler påskeliljer til folk. 5000 er indkøbt til formålet. 29. Nordsøværftet holder i dag rejsegilde på den 5500 kvm stålafdeling, der opføres vest for Superfos. * Vestjydsk Højskole har besøg af 2 unge mænd fra Filippinerne. De er på udveksling gennem Danmarks unge katolikker. * SDS's initiatiwandrepokal blev for 14. gang uddelt i dag. Chr. Mose Enevoldsen, Hvide Sande, fik pokalen for sin store indsats som redningsmand. Kaptajn P. E. Pedersen, Nymindegab, fik pokalen for sit store arbejde som chef for Ringkjøbing Gården. * På Brugsens årsmøde meddelte uddeler Kurt Sørensen, at 1989 har været betydelig bedre end 1988. Der er investeret i nyt inventar, og ny beklædning til medarbejderne. 300 varenumre blev nedsat væsentlig som modtræk mod discountkonkurrence. 30. Efter 4 måneder i det nye byråd har Torben Bach, Lem, bedt sig fritaget og er udgået. Grund: Ny og højere stilling. Hans efterfølger bliver Margit Clorius, tidligere byrådsmedlem. * På Rindum Brugs generalforsamling blev det oplyst, at Anders Sørensen, Ringkjøbing, fra 1. maj skal være uddeler. * Orienteringsklubben opfordrer til at lade søndagsturen gå til Hoverdal og deltage i orienteringsløb. 350 har allerede sat hinanden stævne. 31. Underdirektør Jens P. Petersenhar haft 40 års jubilæum i KFK-koncernen. Han kom til Ringkjøbing i 1950, da firmaets navn var Niels Jensens korn- og foderstoffirma. Han har således gjort hele fremgangen med og dette markeredes ved en storstilet reception, hvor venner og forretningsforbindelser var til stede i meget stort tal. * Rindum Spar Marked, hvis indehaver er Bent Skræddergaard, skifter navn til Rindum Superkøb. * Anne Mette Eskildsen starter ny frisørsalon i V. Strandgade 12. Hun bliver dermed nabo til sin mor, der har salon i V. Strandgade 6. Anne Mette vil satse mest på mænd, da der ikke er så mange herrefrisører i byen.

Sølvbryllup: 20. Flemming Petersen og hustru Vera, Parkvej 32. * Karl Høgsberg og hustru Inger, Bækvej 3. * 26. Hardy Dalsgaard og hustru Magda, Mølhøj 20.

Jubilæum: 1. Organist Christensen, 25 år ved Ringkjøbing Kirke.

Fødselsdag: 1. Agnes Faurbye, Damtoften 20, 75 år. * 6. Hanna Madsen, Alkjærparken 100, 50 år. * 7. Jenny Christensen, Kirkevej 15, Rindum, 90 år. * 8. Agnes Jensen, Fjordvang 10, 70 år. * 8. Kranfører Jørgen Olesen, Ø. Strandgade 20, 50 år. * 10. Emil Olesen, Alkjærparken 60, 75 år. * 11, Svend Aage Kemph, Kløvervænget 2, 50 år. * 12. Maja Thygesen, Dommerhaven 3, 70 år. * 14. Murermester Peter Tordrup, V. Fjorden 13, 60 år. * 15. Anna Sørensen, Rønnealle 8, 70 år. * 17. Vognmand Torben Møller, 1. P. Nielsensvej 8, 50 år. * Esther Thomsen, Vestergade 12, 70 år. * 22. Karl Jepsen, Plejehjemmet, 80 år. * 28. Villy Bundgaard, Herningvej 158. 50 år.

Døde: 4. Carsten Laurberg. * 9. Niels Bank. * 10. Maren Pedersen. * 11. Marie Wiese. * 21. Dagny Gravesen. * 23. Christoffer Hansen. * 24. Ole Kirk Jacobsen. * 26. Karen Marie Gertman Poulsen.

 

APRIL

2. Den store bilweekend var knap så tilfredsstillende som forventet. Der var en del besøgende, men ikke så god handel, det skyldes sikkert det gode vejr, hvor folk var i haven og landboerne i marken. * Kommunen er godt tilfreds med søndagens indsamling til Kræftens Bekæmpelse. Der blev ialt indsamlet 108.771 kr., det er 5347.00 kr. mere end sidste år. 170 var rundt med raslebøsserne. * Ringkjøbingegnens Husflidskreds havde en fin aften med generalforsamling på Ringkjøbing Campings cafeteria. Efter generalforsamling, kaffe og bortlodning, med hjemmelavede husflidsgevinster, viste Karen og Peter Josephsen fra Hvide Sande lysbilleder og video fra en cykletur til Bali. * Roklubben havde søndag standerhejsning for den 45. sæson. 3. På turistforeningens generalforsamling meddelte formanden Just Justesen at regnskabet viset et underskud på 55.000 kr., det blev vedtaget at sætte medlemskontingentet op med 25 kr. Arkitekt Hans Råbjerg blev valg ind i bestyrelsen i stedet for Hans Jørgen Eriksen. * Ringkjøbing Big Band spiller i aften på Grand Cafe i Østergade. * Maleren Jan Torstenson har 2 billeder med på påskeudstillingen i Århus Kunstbygning fra 7. til 29. april. * Kommunen ønsker offentlig adgang til Hindø sikret for cyklende og gående trafik, også efter fredningen. * Kommunen ønsker ens priser for haltimer i Tim Hallen, Vesterhavshallen, Højmark og Lem hallerne. Prisen er fastsat uændret for heltimer i 1990/91. 4. Ringkjøbing Gymnasiums Venner har reageret kraftigt over at der skal betales 2100 kr. årligt for transport, hvis man bor langt fra Gymnasiet. Efter en klage til ministeriet er beløbet nedsat til 175.00 kr. til stor glæde for foreningen. * Røde Kors, Ringkjøbing afdeling, hører til en af de bedst fungerende i kommunen. I 1989 indbragte aktiviteterne et overskud på 50.000 kr., hvoraf halvdelen går til Røde Kors's katastrofefond. * Ringkjøbing Billardklub fik sølv ved mesterskabsstvæsnet i Nykøbing Falster. Det var Martin Schmiichker, der vandt sølvet. * Årets kreative annoncekampagne sluttede i går med overrækkelse af præmier til de 3 vindende virksomheder. Malermester Stig Mortensen, Ringkjøbing Bank og Firmaet C. F. Wiese. Nr. 1 og 2 fik en Tjæreborgrejse, nr. 3 fik 12 flasker vin. * For tiden holder store flokke afkortnæbbede gæs til ved Vest Stadilfjord, hvor Vildtforvaltningen har 3 foderpladser. Det er et meget smukt syn. 5. Samtidig med, at weekend biludstilling sluttede, blev der uddelt præmier. 1. præmien blev vundet af 7-årige Klaus Ostersen fra Skjern. 2. præmien fik Finn Hansen, Ringkjøbing, og 3. præmien gik til Bent Henriksen, Ringkjøbing. * 13 vesttyske handelselever og deres lærer fra Staatliche Handelsschule Holtzdamm kom i dag til byen for at blive optaget på Handelsskolen i klasse HG 17. I dag følger de undervisningen. Fredag aften skal de deltage i skolens fest. * Fjordcentrets Grill og Cafeteria åbner fredag med nye indehavere. Gert Sørensen har solgt forretningen til Lis og Torben Axelsen fra Lemvig. * Vedersø Kirke holder 9. april mindegudstjeneste, hvor 2 af Kaj Munks børn medvirker. 6. Møllebageriet Kongevejen blev på en tvangsauktion i går overtaget af BRF kredit for 575.000 kr. * Fra Ringkjøbing Gymnasium startede fredag morgen en bus med 42 korsangere og 5 lærere. Målet var Arpad-Toth-gymnasium i byen Debrecen i Ungarn. 7. Sengetøjs Larsen har startet et rejsebureau, der er konkurrent til Tjæreborg og Spies. Billetsalget kommer til at gå gennem Larsens 73 sengetøjsbutikker, der også har afdeling her i byen. * Fra byrådet meddeles en anlægsbevilling på 832.000 kr. til en stitunnel under Sdr. Ringvej ved Poulsgaardsvej. Tunnelen skal indrettes handicapvenlig. * Børnene, der er på lejrskole på Kronheden, nyder det, de får lov til at hjælpe til med alt forefaldende arbejde. 9. Loppemarked og bazar 3 steder i byen konkurrerede i weekenden om borgernes gunst og penge. I ROFI-hallens anneks var der kinesisk marked med tøj, smykker og papirklip m.m. Overskud 10.000 kr. til Buddhistmissionsarbejde. Der var også loppemarked på Ringkjøbing Plejehjem, arrangeret af plejehjemmets venner. Det 3. var på Rindum Plejehjem. Også her var der mange frivillige hjælpere, der gjorde dagen til en succes. Overskuddet kommer beboerne til gode til forskellige ting, der ikke er plads til på budgettet. Men alt i alt kan det vel siges, at det er uheldigt, at 3 loppemarkeder falder på samme dag. 10. Gården har i aften bankospil i ROFI-hallen. Der spilles om 1500 gevinster, mange af dem foræret og Banko Carl vil som sædvanligt lede spillet. I anledning af hans 25-års jubilæum er der et ekstra spil. * De tre banker er nu enige om at flytte den lange åbningsdag fra fredag til torsdag. * Handelsforeningens påskekonkurrence på Torvet lyder: Hvor mange æg er der i glassene. Man kan gætte onsdag eftermiddag og lørdag formiddag. Den der kommer nærmest får et gavekort på 2000 kr. til at købe for i forretningerne i byen. De 9, der kommer nærmest, får 200.00 kr. ligeledes på gavekort. 11. Ringkjøbing-Gardens bankoshow gav 40.000 kr. i overskud. * Der er ved at mangle grunde til industribebyggelse, men nu bliver der fremlagt en ny lokalplan, som skal skaffe nye grunde. Det drejer sig om det allerede eksisterende erhvervsområde nord for Herningvej og øst for Ndr. Ringvej. En del af dette areal overføres fra landzone til byzone. * Ann Møller Nielsen har de sidste 15 år været optaget af strikning, som er mere end ret og vrang, men tillige kulturhistorie. Hun har udstilling i Tangs hus i museets have. I hendes forklaring indgår, hvad stunthoser var i gamle dage. 14. Fru Tove Kristiansen er plejemor på Solbakken i Rindum for 5 børn alle i blealderen. Man kan vel sige, at det er et heldagsjob. Det første barn kommer kl. 6.45 og det sidste bliver hentet ved 17.30 tiden. En arbejdsuge på 49 timer, som hun er glad for. * Den 16. vil der i anledningen af dronningens fødselsdag blive plantet et egetræ ved Nørredige 20. Amtsborgmester Anton Kristensen vil plante det. * Kommunaldirektøren for Holstebro Kommune yder nu et vigtigt bidrag til byens forskønnelse. Poul Juul Larsen og en god ven Peter Thygesen, er gået i gang med en gennemgribende modernisering af Østergade 18. Såvel det ydre som det indre skal fornyes. Fru Larsen er fra Ringkjøbing. * Folkene fra Ungdomsgården, der startede den alkoholfrie »Vi kan selv fest« er tilfreds med forløbet og prøver at sælge ideen videre til de lokale foreninger. * De syge Elme i Alkjær Lukke er nu alle fældet og skåret op. Det har givet luft til de unge selvsåede, og man håber de kan vokse op og erstatte de gamle. 17. Radio Ringkjøbing kan på sin generalforsamling den 26. april fremlægge et regnskab for 1989, der viser et overskud på 25.000 kr. På generalforsamlingen skal der godkendes et sæt nye vedtægter. * Fhv. dommer Christiansen er død i den høje alder af 97 år. Efter nogen omskiftelse som dommerfuldmægtig og dommer i forskellige byer kom han i 1951 til byen som dommer. Dette embede havde han til 1962, da han faldt for aldersgrænsen og gik på pension. * Undervisnings- og kulturudvalget søger byrådet om en tillægsbevilling til musikskolen. * Det lykkedes for RIF med deres påskejazz. Der var 250, der deltog i aftenen, der begyndte med spisning. Og senere kom der så mange at antallet af deltagere kom op på 400. Der blev et pænt overskud til forældreforeningen. 18. Den tidligere Vanføreforening i Ringkjøbing området har skiftet navn til Dansk Handicap Forbund. Nu skal der ske mere i foreningen end i de sidste år. * Rindumkoret synger våren ind lørdag eftermiddag i Rådhushallen. Under Helle Mikkelsens ledelse vil de synge kendte og mindre kendte sange, der vil blive lejlighed til at synge med på en række af sangene. * 600 havde gættet med på ægkonkurrencen, som Handelsforeningen havde på Torvet. Der var 577 æg og een havde gættet helt rigtigt. * Amtsrådet har valgt Helmer Sørensen som sit medlem af Handelsskolens bestyrelse. 19. Kræftens Bekæmpelse har for tiden en rullende togvogn rundt i 35 byer i landet. Her kan man få svar på alle de spørgsmål man er i tvivl om angående sygdommen. Man kan ligeledes få opskrift på den kost, der skulle hjælpe til, at man ikke fik kræft. * Brugsuddeler Ernst Munck, Hee, har startet et indkøbsfællesskab for 100 varenumre som modtræk mod FDB, der ikke vil gøre noget for de små Brugser. Der er nu henved 100 Brugser med i indkøbsringen. 20. Husmoderforeningen havde indbudt læge Ebbe Madsen til at fortælle om en hjælpetransport til Rumænien, som han havde været med på. Han er en god fortæller, og det blev en spændende beretning for de 35 deltagere, der overværede den. * Bollerups Boghandel melder udsolgt af bogen »Fem lange År«, så et nyt oplag er straks sat i arbejde. * Kristian Kleis, udrykningsleder ved Falck, fejrer i morgen sin 50-års fødselsdag med stor fest. Noget forsinket, da han på selve fødselsdagen lå på sygehuset efter et trafikuheld. * Fra Tennisklubbens generalforsamling meddeler formanden Lars Bruun, at denne klub er et lysende eksempel på den eksplosivt voksende interesse for tennis. Klubben har 508 medlemmer, deraf 161 under 18 år. Den professionelle træner Peter Haisler, Silkeborg, skal i år træne klubbens turneringsspillere. * Et VUC-hold i formning har en stor plakatudstilling i Rådhushallen. Plakaterne er fra landbrugets samfundskontakt. Opgaven lød på at vise, at land og by har brug for hinanden og gavn af øget kontakt. Der var 300 plakater at vælge imellem og 65 blev udtaget. 21. I Påsken var 16 spillere og ledere fra RIF's ynglingefodboldhold i Frankrig, hvor de deltog i en stor international ungdomsturnering i Roubaix. De gjorde sig så godt, at bladene dernede skrev om de unge danske stjerner. * Ringkjøbing Handicap Idrætsklub Lions tager 1. maj fat på cykleture i Ringkjøbing og Omegn. Der mangler makkere til de svagt seende, der skal køre på tandem. 23. I lørdags indviede Ringkjøbing Bank sit nye byggeri. Banken skulle efter sigende nu være en af landets smukkeste. Efter indledningstale af formanden for Banken, hvor han takkede medarbejdere og kunder for tålmodighed under byggerodet blev alle gæster - flere hundrede - inviteret med ud på Torvet hvor en skulptur i form af en skildpadde blev overgivet banken. Henrik Voldmester har været mester for figuren, der betyder evigheden og gaven var fra håndværkere, teknikere og indretningsfirmaet. Kunstmaleren Henrik Have fra No havde ved indgangen malet et kunstværk på væggen. Banken havde tidligere som gave skænket byens erhvervsliv et fornemt 6 kantet tombolahus til afløsning af det tidligere uskønne røde skur. Hvor smukt det hele er, gårdhave m. m. kan dårligt beskrives, men må opleves ved selvsyn. Det bliver Lions Club, der kommer til at stå for udlejningen. * Børnefilmklubben havde en flot premiere. 275 børn var i biografen for at se »Miraklet i Valby«. Der var 2 hold og børn til det tredie fik tilbud om at se filmen sammen med de voksne. 24. Unge 17-18 årige vil fredag få meddelelse fra amtskommunen. Det drejer sig om kampagnen for trafiksikkerhed. RIF's forældreforeing pakkede de 18000 kuverter, der skulle ud. * Folk kom langvejs fra, da der på Vestjyllands Højskole i Velling blev en aften med alsang. Vellingkoret og Grønnegadekoret deltog. * I ubemærkethed har Ringkjøbing Amts Højspændinsgforsyning holdt 50 års jubilæum. Det var 1. april. Den 26. på repræsentantskabsmødet bliver jubilæet markeret, idet alle repræsentanter får overrakt jubilæumsskriftet »Elforsyning i Vestjylland gennem et halvt århundrede«. * Digteren og tegneren Henrik Have i No sender i dag sin seneste digtsamling på gaden. Den har titlen »No retur« og handler for en stor part om Marie Antoinettes guillotinering. 25. RIF har genoplivet en gammel tradition om at kunne erhverve Idrætsmærket. Foreningen opfordrer alle fra 18 til 90 år om at møde på stadion torsdag for at høre, hvad betingelserne er. * Det svenske latinband Sabor Latino leverede en livsbekræftende koncert på Hotel Ringkjøbing, hvor de både spillede klassisk musik og til dans. Desuden havde de en morsom sceneoptræden, hvor navnlig trompetisten og forsangeren gjorde sig bemærket. * I Guldalderklubben var der en dejlig eftermiddag i mandags med både musik og sang. * Kirsten Schmidt tog det første spadestik den 8. august 1989 til ROFI-Centret. I aftes var der rundvisning på det færdige byggeri, og alle var virkelig imponeret over resultatet. 26. Sparekassen SDS havde aktionærmøde i Vesterhavshallen i aftes. Direktør K. Møller Nielsen fortalte om fusionen med Unibank, Andelsbanken og Privatbanken. Det skulle dog ikke medføre omvæltninger for lokale SDS-kunder. løvrigt var han meget bekymret over den manglende gang i parcelhusbyggeriet. * Handelsskolen slap for betaling til en lærer, der var fyret, fordi han var en dårlig pædagog. * Lem-Hallen sender en check på 100.000 kr. tilbage til Ringkjøbing kommune. De stammer fra penge der blev modtaget som forskudstilskud, men som ikke blev brugt. * Den lokale frisør Helga Christensen på Torvet er dømt til at forandre sit skilt, idet frisør Poul Hansen i Randers har anket over, at det var et plagiat af hans skilt. 27. Ringkjøbing Whistklub har 40 medlemmer, men ønsker flere, særlig håber man på tilgang af unge. * Borgmester Hans M. Jensen, der står i spidsen for CF kommissionen, uddelte i aftes hæderstegn til CF-Folk for lang og tro tjeneste. Der blev uddelt 10 årstegn, dernæst 30 årstegn til Svend K. Madsen og Knud Jørgensen. De to fik desuden et krus fra de frivillige og en vase fra borgmesteren. * I aftes var der erhvervsrådsmøde, hvor man skulle vedtage opløsning af Erhvervenes Fællesråd og stiftelse af Erhvervsrådet i Ringkjøbing kommune. Det sidste gik glat, men det var ikke så let at slippe af med det gamle, da der var mødt for få til vedtagelsen. Der skal derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. * Nu er der ro på Radio Ringkjøbing, krisen er overstået og foreningen kom ud af året med et overskud på 80.000 kr. * Volvo og Renault kommer efter 3 års pause igen til byen. Brødrene Ryan og Erling Brandt Jensen har fået opgaven som autoriserede reparatører for disse 2 vogne. Direktør Poul Erik Bendtsen og Niels Østergaard, Herning, skal stå for bilsalget i Ringkjøbing. 28. Politiets auktion var et tilløbsstykke, men efterhånden blev mange klar over at cyklerne var for dyre, de havde ikke regnet med moms og salær. Det kølede en hel del på lysten til køb. * Ringkjøbing kommunale Musikskole holder torsdag sin årlige forårskoncert i Vesterhavshallen. I år vil mere end 200 musikanter og korsangere deltage. 14 orkestre og kor vil sørge for, at musikken bliver meget varieret. Der bliver noget for enhver. * RAH fik 200.000 i tyverierstatning. Der var stjålet 13,5 tons kobber, som i penge har en værdi af de 200.000. Forsikringen har betalt beløbet, men tyvene har man endnu ikke fundet. * Politikerne, der skulle besigtige kysten ved Husby klit, klarede dette på ti minutter, før de tog videre sydpå, men ti minutter er måske tilstrækkelig for politikere for at vide, hvad der skal gøres. 30. Eleverne på MSM fik af Lions foræret en tandemcykle. Gaven blev straks taget i øjesyn og prøvet. Glæden var stor og man serverede kransekage til formiddagskaffe. * Hvis et underskud på 10 mill. kr. på et regnskab kan kaldes særdeles godt er dette tilfældet for regnskabet for RAH. * Brødrene Jørgen og Martin Vej er de nye ejere af bilcentret på Birkmosevej. * Premieren på Tour de Pedal 90 havde en flot start. 196 deltog. I maj afvikles 14 ture. * ROFFs indbydelse til at få kondien afprøvet blev modtaget af 115.

Bryllup: 14. Linda Wodskou Høegsberg og Finn Stål Vang, Rindum. * Paula Harris og Frank Høj Thomsen, Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Socialpædagog Johs. Kristiansen, Heboltoft 65, 25 år på Schuberts Minde. * Overlæge Henning Højfeldt, Birkevej 11, 25 år som røntgenoverlæge på Ringkjøbing Sygehus.

Fødselsdag: 1. Annoncechef Jacob Gade, Hoffgaardsvejl8, 60 år. * 3. Mary Hansen, Solbærvej 8, 70 år. * 8. Margery Majlund, Byskellet 58, 50 år. * 12. Søren Liltoft Andreasen, Markleddet 11, 50 år.

Døde: 1. Aage Langhoff. * 2. Grete Mølvig. * 16. Kaj Bangsgaard. * 20. Iver Kjær Sørensen. * 25. Arne Boel Søndergaard.

 

MAJ

1. Vestjysk Ridecenter i Ringkøbing har udvidet med et materialerum og et halmlager, så det nu skulle stå godt rustet til fremtiden. Meddelt på generalforsamlingen af formanden Arne Pedersen. * Gardens loppemarked gik trægt fredag eftermiddag, men lørdag formiddag trak gården gennem byen, så det lokkede flere til markedet. Inden turen overrakte Carlsberg en check på 10.000 kr. beregnet til gardens USA-tur. * 441 motionister har været med på cykleturen. Det er ROFI's rekord. 2. En norsk kæmpeslæbepram med 2500 tons sten til udbedring af kysten ved Husby endte ulykkeligt, idet den væltede 40 sømil nordvest for Thyborøn og ligger nu på havets bund. * Borgerne bliver opfordret til at deltage i planlægningen i fritidsaktiviteter i de kommende år. Formanden og eksformanden for fritidsnævnet er enige om, at frivilligt foreningsarbejde ikke kan overvurderes. * Lagerchef Jørgen Husted hos G. Bech Hansen fik en festlig 1. maj, da han fejrede 25 års jubilæum i firmaet. Han fik i tilgift Dansk Automobilhandlerforenings fortjenstnål i guld for lang og tro tjeneste. * 1. maj mødet i Alkjær Lukke var det bedst besøgte i mange år. Folk lå på plænen og hyggede sig og hørte på de mange taler og sange. Festen indledtes med faneoptog fra Torvet. Det er 100 år siden den første 1. maj fest foregik her i landet. 3. Ringkjøbing Lions Handicap Idrætsklub tager nu fat på sommeraktiviteter i form af cykleture. Om tirsdagen korte ture, om onsdagen traveture og om torsdagen lange cykleture .+ Fra 4H, der har allieret sig med Medborgerhuset, bliver der tilbudt børnene et lille stykke jord, hvor de kan dyrke grøntsager eller blomster. * Fysioterapeut Bit Kjeldsen har åbnet sin klinik for en ny udstilling. Det er elever fra kunsthåndværkerklassen på Fjordvang Ungdomsskole, der udstiller collager og akvareller. * Den nye Ten-Sing gruppe deltager sammen med 500 unge fra hele landet i festival 4.-6. maj. i Vejle, arrangeret af KFUM og KFUK i Danmark. * Holmegårdsbakken byder 5. maj alle indenfor for at se institutionen. Den har afløst Børnehuset ved pensionatet på Blomstervænget og har plads til 25 børn. * Ringkjøbingegnens Folkedansere følger succesen fra sidste år op med sommerfolkedans for alle slags dansere fra begyndere til meget øvede. 4. Boghandler Jens Holm udgiver 5. maj den sidste af 5 bøger om luftkrigen 1940-45. Samtidig kommer det nye oplag af besættelsesbogen. * Jeppe Aakjærs sønnedatter, Kirsten Aakjær, Aulum, underholdt i Guldalderklubben og fortalte om sin berømte farfar. 83 medlemmer glædede sig over hendes underholdning. * Mange børn vil spille tennis fremgår det af beretningen om orienteringsaftenen, hvor der var mødt ca. 100 med forældre. * I går lukkede slagtermester Kurt Carlsen og fru Britta op i slagterforretningen i Østergade. Det vil glæde borgerne og de handlende i Østergadekvarteret, da forretningen har stået tom siden efteråret, da slagter Bank lukkede. Der var den første dag mange kunder, som ville gratulere. * RIF modtager i week-enden det internationale fodboldhold fra København Snoopy til kamp i Ringkjøbing. * Typograferne hædrede i går den nu pensionerede typograf Ernst Bank, der kunne fejre sit 60-årige svendejubilæum. I anledningen fik han Dansk Typograf Forbunds sølvnål samt et gavebrev fra DTF's lokalafdeling. * Sommervarmen lagde ingen dæmper på musikskolens præstation ved forårskoncerten i Vesterhavshallen. 5. Hjemmeværnsdistrikt Ringkjøbing holdt fredag sin traditions- rige befrielsesaften med 4. maj reception i distriktets bygning på Holstebrovej. Distriktetschef major C. J. Grønbjerg uddelte 4 fortjenstmedaljer, samt 40 og 25-årstegn. * Brødrene Vej, der har overtaget Bilcentret på Birkmosevej, ser optimistisk på opgaven, selv om konkurrencen i Ringkjøbing er hård. Udover reparation vil de handle med brugte biler. * »To gamle veninder« Ellen Høyer fra Thy og Conny Andersen fra Fyn har udstilling i Rådhushallen fra 5. til 18. maj. Ellen Høyer arbejder med skulpturer og relieffer i træ. Conny Andersen ligeledes med små skulpturer. Hun har eget værksted i Hee, hvor hun tidligere har udstillet. 7. Musikskolens instrumentorientering havde besøg af så mange unge, at der ikke er tvivl om, at der næste sæson bliver mange nye elever. * Bevaringsforeningen havde lørdag formiddag klokken 11 en lille reception på Hotel Ringkjøbing, hvor der blev uddelt priser. Grete og Thorkild Møller fik bevaringsprisen for 1989, i form af en metalplade til at sætte udvendig på ejendommen, for deres utrættelige arbejde med at renovere hotellet. Johannes Mikkelsen fik ligeledes bevaringsprisen for den måde han havde restaureret Hover gamle skole på, som han er ejer af. Borgerne har i år indsendt forslag til de ejendomme, de syntes værdige til bevaring. Formanden afslørede derefter, at der vil blive uddelt ros både for landet og byen. Ros til Kathrine Trankjær og Jan Jessen for gården Flytkjær, Holstebrovej 80, Rindum, og Nykredit for renovering af de gamle, delvis forvitrede sandstensrelieffer på facaden. 2 æresmedlemmer blev udnævnt, arkitekt Draiby fik ideen til start af foreningen for 26 år siden og Helle Rasmussen, som også var med fra starten, har været kasserer indtil for nylig. Alle priser blev ledsaget af røde roser. * Ringkjøbing Rotary tilbyder unge en studietur til Indien. * Bridgeklubben holder sommeren igennem åbenthusturnering hver mandag på Hotel Fjordgaarden. 8. Det gode vejr har begunstiget Tour de Pedal. Antallet i forhold til 1989 er fordoblet. * Ringkjøbing Gymnasiums forårskoncert havde samlet 400 tilskuere og aktører. Da varmen i salen havde sneget sig op til 30 grader flyttede man udenfor. * Vesterhavshallen har haft et godt år, hvis det kan kaldes sådan med et underskud på 207.000 kr. Det er dog mindre end budgetteret. * Ringkjøbingryttere vandt mest ved et stævne i Skjern. Det gav en speciel pokal til Ringkjøbing. * Der er ikke ændringer på vej for Ringkjøbing tekstilvirksomhed Romick, selv om den har fået ny ejer. Den nye ejer er direktør Per Olaf Poulsen, Herning. 9. Den 26. ds. er der fælles strandrensning. For at lokke folk til at være med er der en konkurrence og grillfest bagefter. Ringkjøbings part i rensningen er 11 km, og trods rensning i januar er der nok at tage fat på. * Rindum SU vil til sommer opføre »Sommer i Tyrol«. Det er et større foretagende og siden februar har 100, 3 gange om ugen, prøvet på stykket. Instruktør for stykket er Jonna Green. Premieren er fastsat til 18. juni i AJkjær Lukke. * 25 RIF-gymnaster var på en dejlig tur til venskabsbyen Ilten ved Hannover. Søndag var der opvisning i hallen, foruden jyderne deltog nogle lokale hold. Venskabsforholdet er etableret for 18 år siden. 10. Folketingets Grønlandsfond sendte 8000 kr. til Ungdomsskolens Grønlandstur. * RIF's Fjordløb 1990 starter søndag formiddag. Det er ikke et konkurrenceløb, men alle der ønsker at motionere kan være med. De handlende i byen har skænket præmier til løbet. * Arkitekt Bay-Jørgensen bliver i dag 50 år. Han er kendt over det meste af kloden. Mange vil sikkert være med til at lykønske ham. * 3.G'erne på de to Ringkjøbing Gymnasier havde sidste skoledag i strålende sol. Dagen blev fejret som det sig hør og bør med morgenkaffe og rundstykker sammen med lærerne. Der blev spillet revy og der var også andre festlige indslag dagen lang. Til slut blev det oplyst, hvilke fag eleverne skal op i til eksamen. * Sejlklubben havde 21 både til onsdagssejladsen. Vinden drillede, men da det trak op til torden, kom der så meget vind, at sejladsen kunne gennemføres. 12. Dansk arkæologisk fornemmeste pris, Westerby-prisen, er givet til lektor dr. phil. Ulla Lund Hansen for hendes udforskning af den romerske import til Norden i jernalderen. Hendes disputats fra 1986 anses for et hovedværk i sin art. Westerby har i mange år haft tilknytning til Ringkjøbing. * Ringkøbing og Omegns Håndbolddommerklub har haft generalforsamling. Ved denne lejlighed uddelte klubben første gang nåle til dommere, der har været med i mere end 10 år. * Ringkjøbingområdet får fra onsdag endnu en lokalradio. Navnet Ringkjøbing Nærradio, byens erhvervslinie bliver startet med Bo Damsgaard som chef for programlægningen. * Husmoderforeningens udflugt går i år til Virksund Ravsliberi, Ørslev Kloster og Borbjerg Mølle. 14. Tage Carlsen er i weekenden blevet valgt til formand for den europæiske Firmaidræt. Det skete i Paris, da European Federation of Compagny Sports holdt sin 15 kongres. Dansk Firmaidræts Forbund overtager sekretariatet for Europa-Komiteen. Denne tæller 14 lande. * De to pianister Anne Marie Hjelm, Ringkjøbing, og Erik Lang, Sørvad, rejser på tirsdag til venskabsbyen Kemi i Finland for at give koncert. De spiller på 2 flygler og har med stor succes givet koncerten i Rådhushallen her. Begge er lærere ved musikskolen her i byen. * Efter den første uge i landskonkurrencen ligger ROFI på en tredieplads i firmaidrættens Tour de Pedal. * Roernes non stop roning på 24 timer gik over alle forventninger. Der blev roet 302 km. * Der var så mange folk på gaden lørdag, at trafikken totalt brød sammen på Torvet. Politiet fik dog hurtigt orden på sagerne. * Borgmesteren sendte de 250 løbere afsted søndag formiddag på Fjordløbet ved at affyre en pistol. Turen var anstrengende med megen vind. Vinderen hos herrerne blev Søren Rasmussen fra Viborg. Hos kvinderne blev det Rie Gade, der var absolut suveræn. 15. Lørdag den 19. bliver der stor koncert i Vesterhavshallen. Koncertens største attraktion er den landskendte koncertpianist Mogens Dalsgaard, der bl.a. optræder i Radioens Musikhjørne. Musikken leveres af Nordvestjysk Symfoniorkester og sangene af Ringkjøbing Kammerkor. Der bliver mere end 100 musikere og sangere under ledelse af Kaj Milter, Ringkjøbing. * Rindum SU genoptager fredag sine alkoholfrie diskoteksaftener, der stoppede i januar p.g.a. hærværk på skolen og ved kirken. * Sammenlægningen af håndboldklubberne Rindum SU og Ringkjøbing IF er forløbet fuldt tilfredsstillende, både organisatorisk og sportsligt. 16. Så blev det alvor med at lukke Velling plejehjem. De sidste beboere blev flyttet i dag. Den allersidste var Jens Kirk, der i 50'erne var med til at bygge hjemmet. * Tirsdag starter Ringkjøbing Fjernvarmeværk ufskiftning af 2400 varmemålere. * Landbobanken melder om stor interesse for gevinstopsparing. Loven er kun lige vedtaget, men Landbobanken har allerede haft mange forespørgsler. * Skolens Teenagerkor har været ude at reklamere for sig selv, og for at vise nye elever, hvad de kan komme med til, hvis de vælger musik i 8' klasse. Koret har holdt koncert på Rindum Skole og på Alkjærskolen. 17. Medlemmerne fra Ringkjøbings to Walkietalkie klubber lukker lørdag for radioen og går på fisketur ved søen i Højmark. Der er udsat 30 kg ørreder og på 4 timer gælder det om at få fat i dem. Der er udsat præmier for de bedste fisk, pokaler til de voksne og gaver til børnene. * På Grand Cafe i Østergade optræder troubaduren Per Lundvald. Han optræder rundt i landet på de små steder, hvor nøgleordet er hygge og samvær med publikum. * Ældreområdet kompenseres for arbejdstidsforkortelse pr. 1. september. Alle andre kommer ikke i betragtning. * For at spare har byrådet besluttet at stillingen som uddannelses- og erhvervskonsulent ikke skal genbesættes, når den tidligere konsulent går på pension. * Fra byrådsmødet blev det henstillet til de handlende om at give et større bidrag til Turistforeningen, der stadig har et stort underskud. Borgmesteren mente ikke, at byrådet år efter år kunne blive ved, at betale underskuddet. * Efter den ventede holmgang i byrådet angående nettolokalplanen blev denne vedtaget med 12 stemmer for og 8 imod. Samtidig med planens gennemførelse blev det vedtaget, at der skal etableres en ændret udkørsel fra Brugsens p-plads, så trafikpresset på Torvegade lettes. 18. På søndag er det fugledag og i den anledning vil 6 fuglekendere lede de morgenfriske rundt i Schuberts Plantage, hvor de kan se eller høre 30-40 forskellige fugle. Turen begynder klokken 5, da hannerne på denne tid har særlig travlt med at afmærke territorium, bygge rede og i det hele taget gøre sig til for hunnerne. * 20. maj bliver Ole Holst Andersen, Markleddet 48, 50 år. Han kom for 17 år siden til politikontoret her. Han er leder af dette i dag. Han har rigtig mange fritidsjob og bl. a. sørger han for Ringkjøbinggardens ture til udlandet ligesom han gennem Lions har stået for julelotteriet. * Garn- og Stoflageret fester i dag og i morgen for 10 succesrige år i Ringkjøbing. Gården indleder med musik fra Torvet til firmaet og der bliver forskellige aktiviteter til underholdning hele dagen. * Elever fra den finske venskabsby Kemi har været på visit på skolen. De havde en morsom gave med, et videobånd med optagelser fra sidste gang Ringkjøbing gæstede Kemi. Der var indkaldt til 3 sproget møde på skolen og man forsøgte sig på bedste måde på finsk og dansk. Engelsk blev benyttet i nødstilfælde. Det var 8. og 9. klasser, der deltog. * I morgen lørdag har tennisklubben 75 års jubilæum. Det er en høj alder for en forening i så lille en by. Senere på året vil der blive udgivet et jubilæumsskrift. 19. Det nye IC3-tog kommer i dag til Ringkjøbing. Der er forberedt festlig modtagelse. Kl. 10 spiller Ringkjøbing Gården på stationspladsen. Kl. 10,30 officiel navngivning med velkomst ved stationschef Knud Vigsø, DSB, borgmester Hans M. Jensen m. fl. Borgmesteren navngiver toget Mylius Erichsen, efter den store polarforsker, der er her fra byen. Toget kører for indbudte gæster til Ulfborg og tilbage. Det er derefter muligt for alle interesserede at få den samme tur. De handlende markerer dagen ved at holde et 13 timers udsalg fredag og lørdag. * Eleverne på Fjordvang Ungdomsskole ønskede sig en skateboardrampe. Så bygger vi bare sådan en og de gik straks i gang. Det var i november 1989 de begyndte og nu er deres arbejde, der helt igennem har været frivilligt, ved at tage form. De 3 lærere Skipper, Fisker og Bjerre har støttet dem hele vejen. * På søndag bliver der atter arrangeret orienteringsløb i Hoverdal Plantage, men denne gang for børn og begyndere. * Inner Wheel bliver i dag 25 år. Det fejres med en frokost på Hotel Fjordgården. Denne får 60 deltagere, da der kommer en del gæster, bl.a. fra venskabsklubben i England. Elsebeth Jæger er formand i jubilæumsåret. * Sdr. Ringvej er i denne uge spærret for gennemkørsel, da kommunen i dagene lægger gangtunnelen under vejen. * 7000 kasser og plastposer bliver uddelt til husstandene, så de kan samle problemaffald. Det er batterier, olie, malerrester og kemikalier. Dette afleveres på genbrugsstationen. * De unge kan nu vælge om de vil fortsætte hos skoletandlægen til de bliver 18 år, eller de vil gå til tandlæge på privat klinik. 21. Det var et meget fint stævne Ringkjøbing Rideklub havde i weekenden. Der var opvisning i dressur, og spring. Der var 112 fremmede heste, så der måtte lejes 20 ekstra boxe, som Ringkjøbing-medlemmerne stillede op. De havde i det hele taget haft meget travlt med at få alt i orden. Søndag eftermiddag afvikledes distriktmesterskaberne i springning. Ringkjøbing havde 3 med og klarede sig pænt. * Af 388 som deltog lørdag i »Tour de Pedal« havde 120 pyntet cyklen, så det var et festligt syn på vendepladsen ved Femhøj sande. * Tennisklubbens jubilæumsdag blev krydret med Dansk Tennisklubs fortjenstnål, der blev givet til formanden siden 1972, Lars Bruun. Den blev overrakt af formanden for Dansk Tennisforbund Jørn Iversen, der deltog i aftenfesten i Velling Forsamlingshus. * ROFI's unge Lone Nielsen fik ny titel. En uge før atletikturneringen viste hun sit talent ved danmarksmesterskabskampene i København. Hendes nye titel var junioernes DM. Hun forbedrede sine tider i 200 m og 100 m hæk 22. 87 medlemmer af Guldalderklubben var med på udflugt til Varde, hvor man beså minibyen. Der lød mange anerkendende ord om det fine håndværk. Hjemturen gik langs klitten. * Gågaden bliver forlænget med ca. 10 m. Det er det lille stykke, der forbinder Nygade med det lille torv foran Sparekassen SDS. * Ringkjøbing har uofficiel rekord i flest fodgængerfelter på kortest strækning. Folk benytter nemlig også »bumpene« som overgangs felter. 23. Herluf Simonsen, Alkjærhøj 22, bliver 27 maj 50 år. Til august tiltræder han en nyoprettet stilling som handicapidrætskonsulent i Ringkjøbing Amt. Han slutter dermed sit arbejde ved kommunens skolevæsen, som han har været tilknyttet som lærer siden 1963. Gymnastik er en af hans mærkesager. Han og hustruen Inge har i mere end 25 år været primusmotor for skolernes amtsgymnastikstævne i byen. * DSB's nye edb-system ROSA blev i går installeret på Ringkjøbing Station. Det nye anlæg afløser de edb-anlæg, der har været i brug de sidste 15 år. På ROSA-anlæget vil der blive udskrevet nye billetter, der afløser de gamle papbilletter. 25. Fra Muldbjergmanden til nutidens bonde er emnet for vejledernes tur den 27. ds. Mødested er Muldbjerg Mølle og turen går først til Muldbjerg højene, hvor Per Mikkelsen fortæller om udgravning af højene, hvor der var begravelser fra bronzealderen. Muldbjergmandens dragt er en af de bedst bevarede fra den tid og det ældste vævede tøj vi kender. Derfra køres til kvindehøjene, hvor der fortælles om oldtidsbondens agerbrug og kultur. Så til nutiden med besøg på St. Bratbjerg hos Jørgen Rindum. Han vil vise rundt gennem haven og skoven til engene og Hover Å, mens han fortæller om gårdens markdrift og kødkvæg. * Havnefesten startede i strid blæst med et spændende racerbådsløb. Trods vejret var der mange tilskuere, navnlig unge. * To lokale schæferhunde fra kreds 32 Ringkjøbing kvalificerede sig ved landsdelsmesterskaberne i Struer til DM i Hvidovre. * Alkjærhavens Børnehave havde »sidste-dags-fest« for de børn, der nu skal begynde i børnehaveklassen. Der var både Tivoli og tombola med mange præmier skænket af forældrene. 26. Kommunens tal siger, at ca. 50 har ønske om eller behov for plejehjemsplads. Mange ønsker hjemmehjælp frem for plejehjem. Det sidste vil spare kommunen for millioner af kroner. * Byens Bilpleje er navnet på et helt nyt firma. Det er den 18-årige lærling Kenneth Mathiasen, der indretter sig i gården Herningvej 23. 28. Der var mødt 350 til strandrensning og der blev samlet 60 kubikmeter affald. * Der var mødt en hel del unge til Landbobankens arrangement i Go-cart kørsel ved Boblen i Østerport. Go-cartkøreren Kirsten Kolby Hansen, der er kendt som kører på landsholdet, havde sin servicevogn og mekaniker med, så hun var i stand til at svare på de mange spørgsmål, der blev stillet efter kørslen. Det foregik på Toftens P-plads, hvor halvdelen var spærret. Kirsten nåede kun en fart på 70 km, og da hendes topfart er 150 blev det for farligt med alle de småsten, der blev hvirvlet op og kørslen måtte opgives. Man flyttede så ind og spørgelysten blev genoptaget. * Politimæssig blev havnefesten så rolig, at man ikke behøvede at involvere ordensmagten. * Havnefesten sluttede søndag aften. Nu glæder klubberne sig til at tælle det eventuelle overskud op. 29. Det blev Ringkjøbingmalerpiger der gik til tops for at male Nr. Lyngvig Fyr udvendig. Malerdrengene nægtede at male i den højde. Fyret er 56 m over havets overflade. * I 75-året for kvindernes valgret træder den 49-årige Bodil Nyboe Andersen som den første kvinde ind i Nationalbankens tremandsdirektion. Hun vælter dermed endnu en mandebastion. * Ringkjøbing Vægterne er netop vendt tilbage fra 5. europæiske vægter- og tårnblæserstævne i den sydtyske by Gundelfingen ved Donau. Deres brystplader vakte beundring hvor de kom. Vægterne er udtaget til at være med i Fjernsynet. * Junior Chamber har været vært for et 2 dages dansk mesterskab i virksomhedsspil. Det foregik i Nykredits store hus. Firmaholdet fra Haslev vandt mesterskabet. * Ringkjøbing Rideklub fejrer mandag den 4. juni sit 25års jubilæum med et stort program i ridecentret på Vesttarpvej. Bestyrelsen indbyder alle til at komme og se rideklubbens faciliteter. * Fra 1. juli sker der en fusion mellem Ringkjøbingfirmaet EV-Metalværk ApS på Ribovej og Bjørca Vordingborg Ventiler ApS. Firmaet på Syd-Sjælland ejes af Niels B. Jørn Jensen, der flytter til Ringkjøbing. * Næppe var strandrensningen forbi før Friluftsrådet meddelte, at Ringkjøbing for fjerde år i træk var tildelt tre blå flag. 30. Ringkjøbing Boligforening har i 1989 opført 56 nye boliger. Det største projekt er boligerne i Gartnervænget til 55 mill. kr. Foreningen har fået 242 nye medlemmer. På foreningens repræsentantskabsmøde blev Karsten Håkonsen valgt til ny formand. * Torsdag aften slutter Ringkjøbing Kammerkor og Ringkjøbing Brass Ensemble sæsonen med koncert i Rådhushallen. Der er fri adgang. * Roklubben lukker for tilgang af medlemmer. Noget man sjældent hører. * Jesper Kirkegaards tegninger fra Ringkjøbing i den første halvdel af forrige århundrede vil blive vist på Museets generalforsamling. * Arbejdernes Fællesorganisation har fået ny formand. Det er Mogens Frankjær, der afløser Torben Schou, som har været formand i 5 år. 31. Rindum Kirkebys Børnehave redder livet ved at blive omdannet til småbørnsbørnehave. * Kreditforeningen Danmark skal spare, og det bliver gjort ved at lukke lokalkontorer. Det rammer desværre også kontoret her i byen. * Nordsøværftet havde i onsdags gæster fra Tanzania. De 6 gæster beså værftet, vindmøllefabrikken og De Danske Ungdoms og Gymnastikforeninger. Navnlig idræt var de meget interesserede i. * 250 duer var med på flyvning fra Gråsten, en strækning på 150 km. En due fra Frede Larsens hold vandt 1. præmie. * Ved den sidste cykletur ved Tour de Pedal opnåede ROFI 5774 deltagere. Hovedgevinsten var 2 cykler, der gik til 9-årige Henrik B. Hansen, Ringkjøbing, og Bodil Danielsen, No. For de pyntede cykler var der også præmier. * 2 nye lærerboliger er klar til indflytning på Fjordvang Ungdomsskole.

Bryllup: 5. Lene Hansen og Vagn Albrechtsen, Ringkjøbing. * 23. Magda Egholm og Poul ErikElbrandt, Ringkjøbing. * 26. Lone Sørensen, Ringkjøbing og Henning Bennetsen.

Sølvbryllup: 9. Bjarne Elmertoft og hustru Ida, Marktoften 1. * 22. Kurt Kristensen og hustru Elin, Heboltoft 95.

Guldbryllup: 13. Johannes Nielsen og hustru Maren, Damtoften 32.

Jubilæum: 1. Lillian Orloff Christensen, 25 år som sygehjælper på Ringkjøbing Sygehus. * Peter A. Hansen, Langelandsgade 2, 25 år som maskinarbejder hos Landia, Lem. * Jørgen Husted, Videbæk, 25 år som reservedelschef hos G. Bech-Hansen Ringkjøbing. * Logistikdirektør Ove Jensen, Holstebro, 25 år hos Superfos Korn, Ringkjøbing. * Typotekniker Poul Olsen, Højmark, 25 års ansættelse på Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdag: 4. Karen Marie Lauridsen, Byskellet 9, 70 år. * 6. Krista Nygaard, Kronager 6, 70 år. * 10. Flemming Bay-Jørgensen, Lindevej 17, 50 år. * 14. Thora Møller, Vestergade 15, 80 år. * 20. Ole Holst Andersen, Markledet 48, 50 år. * 27. Herluf Simonsen, Alkjærhøj 22, 50 år. * 31. Poul Høj Graversen, Damtoften 2, 70 år.

Døde: 4. Fhv. skotøj shandler Georg Sørensen. * 11. Gustav Andreasen. * 13. Martin Sigfred Riis.

 

JUNI

1. Den konservative vælgerforening holder medlemsmøde på Hotel Fjordgården. Kommunaldirektør Niels Højberg holder foredrag om kommunens strategi og økonomi og hvad der har betydning for det sidste. * Lærer Klaus Meiner, Ringkjøbing skole er købt fri for skolearbejde, da han er valgt ind i et udvalg, der skal rådgive i spørgsmål vedrørende uddannelsespolitik. * Ringkjøbing Kammerkor og Ringkjøbing Brass Ensemble sluttede sæsonen med en fælleskoncert i Rådhushallen. Koncerten var velbesøgt. * Museet har efter grd. Søren Brogaard Jensen, Taps, arvet 2,6 mill. kr. Museet har fået det første udkast til den udvidelse, der bliver mulig for pengene. Der er dog sat penge af til reparation af den gamle bygning, hvor udstillingerne vil blive gennemgået og renoveret. 2. I dag starter sommerens koncertsæson på Torvet. Det er Handelsforeningen, der har engageret Ringkjøbing Big Band til at spille en time på estraden foran Hotel Ringkjøbing. Der startes 1 time efter lukketid. * Sejlklubben vil ikke rømme oplagshuset før de får tilbudt et alternativ. * Ringkjøbing Bank får nu efter ombygningen en stor flot parkerinsgplads til 39 biler. 6. Cykelløbet Fjorden rundt var stor succes trods regn og blæst. 486 deltog. * De to naturvejledere Tage Madsen og Per Mikkelsen har 70 ture på deres sommerprogram. Turene skal foregå i området omkring Ringkjøbing og Stadil Fjorde. * Cafe Victoria gav sit bidrag til at markere 75 året for kvindelig stemmeret. Det skete ved, at der i gården blev plantet en mindeeg. Borgmesteren holdt træet, medens Gitte Clorius svingede skovlen. 7. Ringkjøbing Statsamt har mærket en del interesse for det nye tilbud om parrådgivning. 30 ægtepar har fået rådgivning de første tre måneder og bevillingen til forsøget rækker til de første 80 rådgivninger. * Ringkjøbing Gården har modtaget en gave på 25.000 kr. fra Unibankens Hovedsæde. Pengene er til hjælp til amerikaturen til sommer. Gaven blev overrakt at sparekassedirektør K. Møller Nielsen. * På sejlklubbens onsdagssejlads var der en båd bemandet udelukkende med kvinder. Den klarede en tredieplads med otte startende både. * Hotel Fjordgårdens køkkenchef Flemming Rasmussen modtog onsdag diplom for sin nye frokostret »Sildeøje a la Fjordgården«. Hans opskrift er med i et hefte »Danske køkkenchefer anbefaler«. Det udsendes landet over i 100.000 eksemplarer. 8. Indre Missions missionærpar Rie og Henning Kristensen flytter til Hobro. Ved afskedsfesten på Borgen var der ca. 100 deltagere fra byen og omegnen. Missionærparret har virket her i byen i 6 år. Mange taler med mange gode ord og ønsker fulgte dem på vej. * 32 folkedansere og spillemænd deltog i det første folkedanserstævne i Friesland, hvor en række folkedansegrupper fra hele Europa var samlet. De gav opvisning i 3 landsbyer, og selv om programmet var stramt, nåede de dog at imponere ved deres kunnen. At sang og dans hører sammen beviste de ved den halve nat at synge sammen med værterne både på kroen og i gaderne. Alt dette mens pinsesolen kom frem. * I morgen lørdag er der åbne haver, hos lokale havefolk. Blandt disse er Egon Heldgaard, der er orkideentusiast. 9. Strækningen Ringkjøbing-Røgind kro er det sted på egnen, hvor der passerer flest biler i et gennemsnitsdøgn. * Tre forespørgsler er hvad voksenuddannelsescentret på Ringkjøbing Gymnasium har fået ud af et epokegørende tilbud om voksenuddannelsesstøtte siden ordningen trådte i kraft 1. oktober 1989. Det må kaldes en minimal interesse. * Kommunens kommende byfornyelsesprojekt vil bl.a. blive brugt til ejendommene Nygade 8, 8b og 10b samt V. Strandgade 24. * Marineforeningen har som et nyt indslag i aktiviteterne haft sin første fregatskydning. Det foregik i ROFI-Hallens skydekælder og der blev afgivet 257 skud. Knud Stræde, Ringkjøbing, blev fregatkaptajn. * Legestuegrupper er noget nyt i dagplejen. I legestuen mødes dagplejerne med deres børn for at udveksle ideer og nyt på området. 11. Skatteinspektør Børge Andersen er indvalgt i bestyrelsen for Plan-Re A/S. Det er selskabet, der i 11 år har været rent genforsikringsselskab for Plansikringsgruppen. * Svømmepigen Britta Vestergaard fra Ringkjøbing imponerede ved de jyske seniormesterskaber i svømning. Hun hentede 5 medaljer. * Der var 38 boder på Torvet til årets første børnemarked. Alt kunne købes fra legetøj og blomster til kager. * Cirkus Benneweis kommer til byen. Der er i år nye artistnumre og bl.a. Anjes og Millers nye arabiske fuldblodsheste. 12. Eleverne i skolen nyder rigtig rejseriet, der er planlagt for de ældste klasser. Det er samtidig eksamenstid, så hvordan det kan passes sammen er et stort spørgsmål. 8. klasserne har været i Harzen og Kemi, nogle er i Holland og 2 klasser er i Berlin. * Fiskeskipper Preben Hymøller og hans besætning er indstillet til en dusør for et fund af en kanon fra Linieskibet Set. George, der strandede julenat ud for Thorsminde. Dusøren fik de for den omhu, hvormed de havde behandlet fundet. Dette blev afleveret til Søfartsmuseet i Esbjerg. * Falck, landet over, er i stilhed ved at skifte uniformen ud til hvidt, der er den internationale farve for lignende korps. 13. Fjordsejlads med Sorte Louis havde tirsdag premiere, idet Søndervig Jagtforening chartrede den første tur over fjorden. * Børneteaterforestillingen i Medborgerhuset blev så stor en succes, at man har besluttet at fortsætte til efteråret. * Kulturprojektet i Rådhushallen »på Havsens bund« gav et underskud på 1848 kr. Udvalgsformanden Vagn Kristensen glædede sig dog over, at ikke hele garantisummen på 3000 kr. var blevet brugt. * Skopudseren Chrispin Smith fra New Orleans har gæstet byen og haft stade foran Annebergs Hårdesign. Først troede folk, at det var en spøg, men det er hans job. Han rejser rundt for at lære andre mennesker at kende. * På den sidste skoledag på Fjordvang Ungdomsskole søsattes den første Meginjolle i Vestjylland. Den blev søsat i Venner å og fik navnet »Freyja«. Båden er bygget af eleverne på skolen. 14. No kunstneren Henrik Have er kommet på finansloven. Det betyder et årligt tilskud på 60.000 kr. fra den danske Stat. * Intersport har nu overstået de travle dage med at flytte forretningen fra Østerport til Algade 10. Den nye forretning ligger på hjørnet af Algade og Smedegade, hvor der har været tøjforretning. * Børnehaven Tusindfryd blev så glad for meddelelsen om at den skulle fortsætte, at der straks blev bestilt maling til at friske op. * Valdemarsdag den 15. juni sælges der traditionen tro dannebrogsflag. Overskuddet går til Danmarks-Samfundets arbejde. I Ringkjøbing får Rindum Børnehave et flag og Hjemmeværnskompagniet 2600 en fane. 15. At der skal spares er alle klar over, men der er dog betænkeligheder ved at nedlægge 5 skoler allerede fra næste år. * Der var 80 deltagere, da en række kirkelige foreninger i byen havde inviteret til aftenudflugt. Turen gik ad små veje til de gamle brunkulslejer ved Søby. Man besøgte brunkulsmuseet og mindelunden for de arbejdere, der omkom under gravningen. Man må holde sig til de angivne stier og ruter, da der stadig er fare for skred. * Roklubben har haft flere urodage. Det er en kærlig forkortelse for ungdoms roerne. Dem er der mange af i år, og klubben vil gerne gøre noget for at styrke sammenholdet. 16. RIF's arrangement »Sommerrock 90« startede i går. Alt var perfekt, vejret, musikken og arrangementet - alt undtagen publikumsbesøget. Gnags og Thomas Helmig skulle være gode trækplastre, men ikke gode nok. * Den 18. juni vil museumsinspektør Jens Aarup gå aftentur med interesserede i den indre by. Han vil fortælle om Ringkjøbings historiske udvikling. 18. Der er planlagt stor udbygning af ungdomsgården, så der bliver plads til 50 børn mere. * I dag bliver de første studenter på gymnasierne og Handelsskolen ønsket tillykke med studenterhuerne. Selv solen lykønskede. * En virkelig flot sommerudstilling af vævede naturbilleder kan ses i Bit Kjeldsens klinik. Kunstneren er Elna Slot fra Ringkjøbing. * 86 fodbolde gemte sig i den store sportstaske hos Intersport. Af 200 løsninger var kun 1 rigtig. Det var Jan Carlsen, Bredgade, Lem. Præmien var en jubilæumsfodbold med landsholdsspillernes autografer. * Jyllandsløbet for veteranmotorcykler foregik på vejene omkring byen. Der var 87 deltagere, som blev sendt af sted fra Torvet med et minuts mellemrum. Der var morgenkaffe i gården ved Landbobanken. * Det har været et aktivt år for svømmeklubben. Navnlig babysvømningen havde stor tilslutning. På generalforsamlingen udskiftedes 2 bestyrelsesmedlemmer. Økonomien balancerer med et overskud på 522,00 kr. 19. Inger Marie Poulsen, der er handicaprytter i Ringkjøbing Rideklub, kom hjem fra Lidkøbing i Sverige med et nordisk mesterskab i handicapridning. * Et kor fra venskabsbyen Kemi har med 41 medlemmer aflagt visit i byen på hjemrejse fra Ungarn. * Nykredit må desværre afskedige 9 medarbejdere i den nærmeste tid. * Amatører fra Rindum Sogne- og Ungdomsforening har i aften premiere på »Sommer i Tyrol«. Trods det halvdårlige vejr er der solgt 500 billetter. Der spilles igen i morgen aften og de to næste dage i Vesterhavshallen. 20. Til Sommerlysts tipssejlads på åen forleden var der 38 både med 111 sejlere. Det var imponerende, da vejret nærmest må betegnes som dårligt. 21. På skolerne i Tim, Lem og Eingkjøbing er der skoleafslutning med formanende og alvorlige taler af skoleinspektørerne. * Den 200 kroners mønt der er præget i anledningen af dronningens 50 års fødselsdag er nu kommet ud til bankerne. * ROFI fik 2 kredsmestre i skydning ved stævnet i Ikast. Det blev Margit Biltoft i damer A og et hold fra Lydig i damer B. * Et udarbejdet skitseprojekt til udvidelse af Ringkjøbing renseanlæg blev godkendt. 22. På Rindum Skole har der lige før sommerferien været en elevkoncert med de klasser, der afslutter med musik som obligatorisk fag og med det kor som musiklærer Jens Jørgen Sand har startet. Han håber, at denne koncert kan blive en tradition. * Otte vestjyske sangere rejser på tirsdag til den svenske venskabsby Luleå. Tilsammen udgør de otte vokalensemblet VOX 90. De havde premiere i Tarm på Visefestivalen. Inden afrejsen præsenterer de deres program for offentligheden ved en koncert på Cafe Victoria lørdag eftermiddag. * Sommer i Tyrol blev overværet af 1500 mennesker og afslutningen var en fest i Rindum Sognegård. Formanden for festudvalget udtaler sin store tilfredshed med publikumsinteressen. * Universitetslektor ved Sorbonne-Universitet i Paris Marc Auchet har forsvaret en afhandling om Kaj Munk. Han prøver nu at få en forlægger til at trykke den på dansk. Fru Lise Munk overværede forsvaret. * Hotel Ringkjøbing byder på udendørs grillparty og rock musik Set. Hansaften. 23. I dag er de sidste studenter færdig og de pyntede hestetrukne vogne bliver bemandet til den obligate tur rundt i byen. Det er lutter strålende ansigter, man ser. * Handelsskolen slutter også årets prøver og kurser. Der har været elever i virksomhedsorganisation, regnskab, regnskabslære og driftsøkonomi. * Venskabsbyen Luleå bliver i denne tid invaderet af ringkjøbinggensere. Nu rejser også 30 folkedansere afsted for at deltage i en kulturel festival. * Klub 10 - tidligere »Åndehullet« - inviterer onsdag til et foredrag i Dagcentret. Den kendte museumsmand Marius »Post« Sørensen fortæller om spændende projekter. * Handelsstudenterne, årgang '90, har i faget kreativ reklame lavet en etiket til Bordeauxvin 1986. Den blev præsenteret til afslutningsfesten. Handelsskolens flidspræmie består i år foruden en check af en indrammet Ringkjøbing plakat tegnet af Karin Munk. 25. RAGU havde amtsstævne i gymnastik, og efter hvad der blev sagt, skulle det love godt for landsstævnet i Horsens, hvor 1300 gymnaster og en stor flok folkedansere er tilmeldt. * Et af HK nyindstiftet legat er for første gang udbetalt i år. Legatet uddeles for godt kammeratskab blandt eleverne på Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Pia Kjær Larsen, Tim, HH og Thue Uhre Isen, Ringkjøbing, EFG blev tildelt legatet i år. * Hibiscus fra Ringkjøbing Sejlklub vandt den store kapsejlads Sjælland rundt. Med skipper Henrik Kjær og hans besætning vandt den foran 29 andre både i samme klasse. * Det er sæson for udflugter, navnlig i pensionistforeningen. Efter en vellykket gennemført tur til Øland er der på tirsdag heldagsudflugt til Jenle og Jesperhus Blomsterpark. Denne tur er dog kun for medlemmer. * Dansk Atletikforbund har udtaget de to talentfulde mangekæmpere Lone Nielsen og Rasmus Johnsen fra RIF til de nordiske mesterskaber, der finder sted i næste måned i Finland. 26. Rideklubben har været til distriktsstævne i Holstebro, og der blev 3 ryttere placeret. Det var Helle Bruus, Charlotte Hvid og Ole Byskov. * Brandalarmen på Ringkjøbing Skole virker ikke og har ikke virket i mange år. Der skal installeres et nyt system. * Byrådets ejendomsudvalg har tidligere skrevet til bilforretningerne og præciseret størrelse af flag og skilte, erhvervsrådets formand Jørgen Hansen undrer sig meget over kommunens indgriben i denne sag. * Ringkjøbing-Garden er nu klar til den store sommertur til Canada og USA. De rejser ikke alene for at give koncerter, men også som danske kulturambassadører. 27. Forstander for Handelsskolen, Leif Engelsbak, mener der til efteråret bliver et hold med HD studerende, orienteringsmødet var besøgt af 40 interesserede. * Mekaniker Verner Kirkegaard fra No agter sig på venskabsmission til Østberlin i sit veteranfly Tiger Moth, der er 50 år gammel. 28. Rideklubben er i den kommende week-end vært ved et distriktsstævne med 420 starter. 23 klubber deltager, og der skal opstaldes 120 fremmede heste, det er en stor opgave klubben påtager sig på frivillig basis. * 60 medlemmer af Jehovas Vidner i Ringkjøbing deltager de første 2 uger af juli i et stort stævne på Århus Stadion. * Der skal i år bruges 1,1 mill. kr. til opbygning af et edb-netværk i amtets administrationsbygninger her i byen. 29. Tennisklubben satser meget på ungdommen, og dette understreges ved i næste uge at arrangere en 5 dages ungdomsturnering for tre årgange afspillerne. * En kendt skolemand Ulrich Odgaard, lederen af Heldagsskolen på Rindum Kjærgaard siden 1981, forlader nu denne post for at overtage forstander stillingen for Skolehjemmet ved Vejle Fjord. * Vest for Superfos er man i gang med det største opfyldningsarbejde, man nogensinde har set her i byen. 30. Brevdueforeningen har haft 3 flyvninger, fra Arnhem, Soltau og Nyborg. Fra Arnhem kom Gorm Henriksens due først, fra Soltau Peder Blåbjergs og fra Nyborg Brdr. Nielsens.

Bryllup: 2. Lone Sørensen, Ringkjøbing, og Henning Bennedsen. * Jette Vestergaard Jensen og Søren Jochimsen, Ringkjøbing. * 9. Jette Sandholm Jensen og Jacob Kastrup, Værløse. * 23. Susanne Jarlsberg Vedsted og Michael Stadus, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 26. Verner Nyhus og hustru Hulda, Heboltoft 22.

Fødselsdag: 14. Faglærer Jens Ove Nielsen, Snebærvej 6, 50 år. * 15. Kirsten Aare, Østervang 5, 75 år. * 19. Sine Nielsen, Alkjærparken 38, 80 år.

Døde: 6. Købmand Ernst Knudsen. * 15. Rita Ries. * 18. Frida Vejlgaard. * 21. Else Marie Mortensen. * 24. Karen Marie (Pysse) Flytkjær.

 

JULI

2. Falck havde 700 besøgende på 50-års jubilæumsdagen. Der var også gjort meget ud af dagen, så man både fik set historiske og nye køretøjer, og alle Falckfolkene, var mødt for at hjælpe med til, at dagen blev festlig. * Vagn Ørskov Pedersen havde fuldt hus, da han havde indbudt til reception for at fejre udvidelsen og overtagelsen af Fiat-forhandlingen. * På Falcks jubilæumsdag gennemførte Civilforsvaret en velbesøgt hverve- og informationskampagne. Folk strømmede til, da helikopteren fra S.O.K. landede i Vesterkær. Man så bl.a., hvorledes en person blev hejset op med redningslinen. 3. Englandsfarernes bogudsalg i gågaden strækker sig over 3 dage. * Elever og lærere fra Ungdomsskolen starter i morgen på en tur til Grønland. Målet er Holsteinsborg, men midt i perioden bliver der en sejltur til Jakobshavn, hvor holdet skal bo i telt ude i fjeldet. I Holsteinsborg skal Knud Rasmussens og Kvindehøjskolen besøges. Hele turen varer 14 dage. * Ringkjøbinggarden i Californien var til Set. Hansfest i Caladon, hvor den første koncert skulle gives. Ca. 100 dansk-canadiere deltog i festen og efter koncerten var der barbeque til alle. Om aftenen blev der igen givet koncert. * »Strikkekunstneren« Kirja Kongsbak udstiller fra 2.-16. juli sine spændende produkter i Gotlandsk pelsuld i Unibank. Ulden er leveret af gotlandske pelsfår i Danmark, så det færdige produkt er rent dansk. 4. Naturvejlederaftenen går denne gang til klitten neden for Husby. Her vil Per Mikkelsen fortælle om kystlinien og klitterne, som har forandret sig gennem de sidste 200 år. Turen går derfra til Houvig, hvor det gælder de efterladte tyske radar- og fæstningsanlæg. Man kan komme ind i et par af bunkerne. * KFUM Spejderne deltager i en lejr i Holbæk sammen med spejderne fra Færøerne. Man forventer, at der kommer 20.000 til lejren. * Et svanepar med 8 ællinger holder til i fjorden. Hver morgen bliver de fodret af Jens Erik Nielsen. Når de ser ham kommer de straks, de ved der vanker rundstykker. 5. Politiassistent Jens Kastbjerg Andersen er udnævnt til køreprøvesagkyndig i politikredsen. Han afløser politiassistent Leif Bent Christensen, Hee. * Ringkjøbing vokalgruppen »Hjerter 3« - 2 kvinder og 1 mand - får fredag aften debut i TV. Det sker i Niels Hougaards »DR Sommer«. De 3 er Grete Mølskov Hansen, Nanna Nordenhoff og Knud Stenberg Madsen. 6. Lørdag aften spiller Ivanhoe Band på Grand Cafe. En forholdsvis ny trio med musik fra viser og folkemusikgrenen. * Distriktschef major C. J. Grønbjerg i hjemmeværnet er udnævnt til Ridder af Dannebrog. Korset blev overrakt af den øverste chef i det midtjyske område oberst M. K. Sørensen fra Viborg. * Intersport har haft mange fine fisk til bedømmelse i juni måned. Steen Bork-Larsen fik 1. præmie for en havørred på 4,3 kg og 70 cm lang. Præmien var et gavekort på 100 kr. hos Intersport. 7. Tre historieskrivere, der har deltaget i en konkurrence om handelens og håndværkets historie her i amtet har fået præmie. Amtmand Thomas Opstrup, formand for Historisk Samfund her i amtet overrakte priserne. 3000 kr. til Poul Christensen, Spjald, 2000 kr. til Jørgen Mejdal, Holstebro, og 1000 kr. til Chr. Jensen, Astrup. Højtideligheden fandt sted på Hotel Ringkjøbing. * Mandag den 9. bliver arkitekt Ejvind Draiby 80 år. I den anledning udkommer hans bog »Gamle Danske Milepæle«. Skov- og Naturstyrelsen har stået for trykning af bogen. Draiby kom til byen første gang for at restaurere kirken og under opholdet blev han så betaget af den gamle by, at han i 1964 oprettede en tegnestue. At han siden har præget bykernen er ikke for meget sagt. Utallige er de gamle huse han har restaureret. Han startede også Bevaringsforeningen, hvor han var formand de første 19 år, og er nu tillige æresmedlem af denne. 9. Musikken på Torvet lørdag formiddag lokkede så mange mennesker til, at Hotel Ringkøbing måtte hente alt, hvad de havde at sidde på ud på fortovet, hvor Jessen/Hoffbandet underholdt. * Et absolut minus ved Englandsfarernes bogmarked var, at en Århusbibliotekar fandt bøger fra eget bibliotek med lånekortet siddende i. 10. Ringkjøbing Amts Vejvæsen har en vejtromle fra 1916, der er nyrestaureret. Færdselsloven forlangte, at vejtromlerne skulle være malet gule. 11. De 40 Ringkjøbing-Spejdere der har været med på lejr ved Holbæk, vendte i går glade hjem fra lejren. Med sig havde de 35 spejdere fra Færøerne, som de havde været sammen med på lejren. De havde nydt den lange køretur med tog, hvad de ikke havde oplevet før. Selvfølgelig er der ikke togbaner i deres hjemegn. De skal indkvarteres privat til lørdag. * Britta Vestergaard blev i dag dansk mester i 100 m brystsvømning på Århus Svømmestadion. * Ungdomsskolens Grønlandsrejsende har nået deres mål, Sisimiut, og meddeler, at de allerede har oplevet det første angreb af myg. 12. Nordsøværftet har afleveret sin nybygning nr. 201. Skibet hedder Grete Terkol og er hjemmehørende i Århus med Terkol Rederierne A/S som befragtere. * Falck og FDM sender i de kommende uger deres turistservice på hjulene. Falcks røde Toyota Corolla skal primært køre på Klitten og besøge Campingpladser og andre turiststeder. Stationsleder Ole Fyrsterling fortæller, hvad turistservicen kan hjælpe med, startkabler, benzin, førstehjælp, nærmeste vej til læge og medbringer desuden brochurer over områdets mange seværdigheder. * KFK's forsøgsmarker på Holmsland blev i løbet af onsdagen besøgt af 400 landbrugsinteresserede. * Folkedanserne vil fredag aften gå lidt rundt i gågaden og Algaden og snakke med folk, de vil give opvisning på estraden i deres flotte dragter. Senere på aftenen skal de i Skolens Aula lede dans med Ringkjøbinggensere og færøske gæster som afslutning på færingernes besøg. 13. Vejret var helt rigtigt til at holde sommerudsalg i. Torsdag morgen kl. 9 blev der lukket op og i løbet af dagen kom mange, både fastboende, fra oplandet og fra sommerlandet. * Der var præmier til 3 jægere, da lands- og strandjagtforeningerne forleden afsluttede prøverne i videre hundedressur. * Fjernvarmeværket renoverer på Bildtsvej og etablerer ny trykledning til Rindum. * På Handelsskolen var der afslutning for 155 elever på et-årigt efg-basisår. Forstanderen meddeler med glæde, at de fleste har noget at bestille efter skoleferien. * Første del af det nye byggeri i V. Strandgade er nu solgt. Det er til tandlægerne Jens Ole og Kirsten Steen, der skal have klinik og rykker ind midt i november. 14. Ringkjøbing har fået en lille ny verdensmester. Det er en papillon fra Kennelen Fjord-Ringen, der har været med på udstilling i Brno i Tjekkoslovakiet og fået første prisen. Det var en verdensudstilling med 12.000 hunde. Hundens ejer, Anna Marie Vedsted, har selv opdrættet den. * Byen har fået en ny turistsuvenir. Det er herreekviperingshandler Per Pape der har ladet fremstille en T-shirt med den nye Ringkjøbingplakat som motiv. * Den nye vej fra den store p-plads bag Brugsen ud mod Enghavevej er i går åbnet med 17 nye p-pladser. 17. Den ændrede slusepraksis i Hvide Sande har ikke bedret miljøforholdene i fjorden. Saltholdigheden er steget betydeligt og de saltvandskrævende dyrearter har fremgang. * Handelsforeningen prøver sig med noget helt nyt for at skabe liv i gaden. Det er sommeraftens jazz på Torvet ved Jessen/Hoff-Band. Vestergade afspærres og Hotel Ringkjøbing kan servere ved udendørs borde. Der vil også blive en lille plads til de danselystne. 18. Et ægtepar i Velling vil starte en ny forening til hjælp for de, der trækker sig ud af sekten Jehovas Vidner. De der prøver det bliver nærmest forfulgt med bud om at komme tilbage. * Der er stor interesse for naturvejleder tilbuddene. På sidste tur var højdepunktet Staby Kirke. Leder er stadig Per Mikkelsen 19. Den nye fodgængertunnel under Sdr. Ringvej ved Poulsgaardsvej er nu taget i brug. Dermed er der tre af den slags underføringer for let trafik i området. Få hundrede meter længere mod syd er der en sti under ringvejen og ved den store stiforbindelse fra Markledskvarteret ind mod byen. * Mandagens vejledertur går til Hee Kirke, som er kendt for sit smukke tårn med indgangsportalen. * DSB's folk er begyndt at ændre baneoverskæringen ved Sdr. Ringvej. Det er et stort projekt til 500.000 kr. som kommunen alene skal betale. Anlæget skulle være klar til det nye skoleårs begyndelse. 21. Formand for Ringkjøbing Byråds udvalg for teknik og miljø Knud Hammer Sørensen bliver i dag 50 år. Efter en uddannelse i de helt unge år ved landbruget læste han til embedseksamen ved Århus Universitet. I 1976 flyttede han til Ringkjøbing, hvor han siden har haft ansættelse ved Ringkjøbing Amtskommunes socialforvaltning. Han er medlem af byrådet og kendes som en dygtig debattør. Han har lørdag åbent hus i hjemmet på Heboltoft 88. 23. Driftslederen på vandværket oplyser, at vort drikkevand er af fin kvalitet og tillige billigt. * Et engelsk ægtepar med forkærlighed for Ringkjøbing vil indlede rækken af sommerkoncerter i kirken. Parret har tidligere givet kirkekoncert her. * RIF stiller op med 3 hold ungdomsspillere i verdens næststørste ungdomsturnering Dana Cup i Hjørring. 15000 unge fra alle lande ventes til turneringen. 24. I forbindelse med Fjordfesten er der torsdag aften Rally Spring, arrangeret af Ringkjøbing og Omegns Motorklub på banen ved KFK Foderstof på Vesterkær. * Rytteren Lisbeth Nielsen og hendes hest Silver blev næstbedst i konkurrencen i Rom for ponyer. Flot placering da der var 40 deltagere. * Vægterne Jørgen Østergaard og Mogens Grimstrup vil i 14 dage gå aftenture i de små gader, og synge natten ind. 25. 240 havde gættet om ROFI's ordleg i anledning af åbningen af ROFI-Centret. * Det 95 mands store orkester Blue Lake fra USA satte stemningsfuldt punktum på koncerten i Alkjær Lukke. Der var overvældende mange tilhørere. Ringkjøbing Gården og Ringkjøbing Big Band deltog også i underholdningen. 26. Fredag eftermiddag optræder vokalgruppen Hjerter 3, på Torvet i forbindelse med Fjordfesten's lykkehjul. * Borgmester Hans M. Jensen fik af musikkorpset fra Alamont i USA overrakt en flot indrammet hilsen ved den sidste koncert de gav sammen med Ringkjøbing-Garden. 27. Ringkjøbing Folkebogsamlings bind nr. 2769 er med på Antikmessen. Nr. 2769 er en kuriøsitet fra århundredskiftet. Bogen hedder Provinz Nordmark. Der er 37 stande på udstillingen. * Fjordfestens Lykkehjul på Torvet gjorde særlig lykke. Der var fra åbningen kø for at komme til at spille. 28. Fra Carlbergs Mindefond er der skænket 2000 kr. til 4H-haverne ved Holmegård. Pengene skal bruges til stakit og redskaber. Hver mandag eftermiddag er Sonja Andersen til stede for at hjælpe børnene med råd. * Det myldrer med turister i gaderne, men også på turistkontoret er der travlhed. På gråvejrsdage kan der være indtil 500 ekspeditioner. * Musselmalet porcelæn er igen blevet moderne, og det går som varmt brød på Antikmessen. * Femhøjsande er blevet et fristed for hunde. Der må de færdes uden snor, men med ledsager. * Jette Husted, datter af afdøde stationsleder hos Falck, er ansat hos DIS-Kongresservice i København. Hun er markedschef, hvilket betyder at hun skal sørge for at alt klapper, når DIS har påtaget sig tilrettelæggelse af en kongres. * Sara Leuthold er fra Saratoga i Californien, men er på sommerferiejob bag gågadens bar, ved Biografen, hvor hun udskænker fadøl og gi. Dansk. Når hun ikke er på ferie i Ringkjøbing læser hun på Universitetet i Los Angeles. 30. Et morsomt indslag ved fjordfestfrokosten var borgmesterens ide. Han havde lovet, at alle der stemte på ham skulle få øl, men i stedet for kom han efter talen med en stor mælkejunge og lod en Karolinepige skænke mælk i stedet for øl. En tilflytter og en fastboende holdt taler, hvilket også gjorde lykke. * 1. præmie i vogntoget blev vundet af blomsterhandler Jette Lindholm med et fantasifuldt brudepar på en blomstersmykket vogn, trukket af ponyer. * Den første dag efter ferien tog Nordsøværftet den nye stålhal i brug. En større stålmængde kan nu sendes gennem systemet og medarbejderne får et bedre arbejdsmiljø. 31. Næppe er Fjordfestens løb med veteranbiler overstået før der bliver gjort klar til internationalt rally med 23 Alvis veteranbiler, alle britiske. * 3000 lyserøde flittigliser står i et drivhus i Velling og venter på at blive det store midtpunkt, når Det Jydske Haveselskab holder landsdelsudstilling i ROFI-centret.

Bryllup: 8. Jane Joos Jensen og Morten F. H. Sørensen, Ringkjøbing. * 28. Conny Bundsgaard Nielsen og Terence McKernen, England.

Jubilæum: 1. Palle Grønborg, Dejbjerg, 25 år ved Ringkjøbing Kommune. * Kirsten Pedersen, Tage Gravesen og Anker Hedegaard, alle 3, 25 år i Ringkjøbing Bank. * 15. Kontorchef Anna Marie Andersen, Heboltoft 105, 25 år ved Ringkjøbing Amtskommune.

Fødselsdag: 3. Marie Kjelstrup, Jordbærhaven 9, 85 år. * 4. Svend Erik Børgesen, Kirkebakken 16, 50 år. * 21. Fuldmægtig Knud Hammer Sørensen, 50 år. * 26. Martha Nielsen, Kirkevej 29, 85 år.

Døde: 2. Gerda Fischmann. * 16. Hans Peder Andersen. * 17. Henry Christensen. * 24. Martha M. Jeppesen. * Otto Oxfeldt. * Ane Høj Christiansen. * 25. Frederikke Høgh.

 

AUGUST

1. Gågaden har i dag 18 års fødselsdag. Det fejres med stor aktivitet af de handlende. Nogle af de handlende serverer kaffe med kanelkage. * Det tidligere radioværksted bag gågaden er købt af kommunen og skal rives ned. Det vil give plads til en offentlig stiforbindelse mellem Nygade og Mellemgade. * Et dansk-australsk ægtepar har købt villaen Chr. Hustedsvej 6, hvor de vil drive sprogskole og dataundervisning. Parret hedder Bock, han Ian og hun Hanne. * I dag har Anders C. Vejgaard været i firmaet i 25 år. Han begyndte i faderens bilfirma og efter uddannelse forskellige steder er han nu direktør og den daglige leder af firmaet, der sidste år kunne fejre 50 års jubilæum. Den runde dag vil senere blive fejret. 2. Ringkøbing får besøg af det franske orkester Societe Musicale du Belinois og Majorettes Les Bellinoises, som Ringkjøbing-Garden gæstede sidste sommer. Gæsterne blev ved ankomsten modtaget på Rådhuset. De er privat indkvarteret. Lørdag giver gæsterne koncert på Torvet om formiddagen og om aftenen bliver der koncert i Vesterhavshallen. Søndag aften sluttes der med en fest for musikerne og værtsfolkene. * Bil firmaet G. Bech-Hansen fejrede i går 40 års jubilæum i strålende solskin. Dagen blev fejret med reception, hvor direktør Holger Bech-Hansen og frue tog imod mange gæster. Firmaet har forhandling af bilerne Nissan og Peugeot og Massey-Ferguson Traktorer. Der er 29 medarbejdere. * ROFI Centret har fået sin egen rødvin, der er indført af købmand Frydendahl. Den vil blive forhandlet med åbningen af centret. 3. Rulleforretningen Nygade 28, hvis indehaver er Olga Stengaard, lukker efter 15 år. * Borgmesteren bød Ringkjøbing-Gardens franske gæster velkommen på fransk. 4. Steen Bork-Larsen har også i juli måned vundet konkurrencen om den største fisk, som er en havørred på 8 kilo og 86 cm lang. Fisken er fanget i Karup A. 6. Borgmester Hans M. Jensen åbnede det nye ROFI-Center med maner. Han væltede med en forgyldt bowlingkugle de første kegler på bowlingbanen. I de to første forsøg væltede han alle keglerne under stort bifald fra de mange receptionsgæster. Håndværkerne, der har været med til at bygge hallen, skænkede en stenskulptur, der nu skal pryde forhallen. 7. Hotelejer Torkild Møller bliver i dag 50 år. Han har overtaget Hotel Ringkjøbing efter sin fader Knud Møller. Efter uddannelsen hos faderen rejste han til Hamburg og senere arbejdede han på Hotel Dagmar i Ribe. Derefter fik han Hotel Ringkjøbing og har siden drevet det sammen med sin hustru Grethe. De har renoveret bygningen både udvendig og indvendig, så den nu er næsten som ny. * Lone Nielsen, der i 1989 blev hædret som bedste idrætsudøver i Vestjylland, har igen skaffet sig en medalje. Hun fik DM-sølv i syvkamp. Medaljen erhvervedes ved det individuelle senior-DM i Århus. * Bumpene i Algade vil nu blive markeret som fodgængerfelter. * 2 betydelige musikalske kapaciteter, oboisten Ebbe Monrad Møller og organisten Ulrik Spang-Hansen giver koncert i kirken i morgen aften. 8. Når det nye skoleår begynder er der 208 børn, som begynder i børnehaveklasserne på kommunens 13 skoler * Fredag forsøger de handlende i den brede del af Nygade at sætte lidt mere liv i deres ende af byen. Der bliver musik af Jessen/Hoff Band og RIF's forældreforening vil sælge øl, vand, kaffe og kager. * Gruppen La Porta underholder på »Sorte Louis« under sejladsen torsdag aften. 9. Ventelisterne på børnepasningsområdet er væk, og der er ledige børnehavepladser. 10. På lørdag kommer kong Neptun til Ringkjøbing for at døbe 38 kaniner fra Ringkjøbing roklub. Han kommer med sin dronning og stort følge, kaninerne skal gennem en traditionel ceremoni, inden de kan kaldes rigtige roere. * Dagcentret i Grønnegade er rammen om omsorgsarbejdet i kommunen. Blandt aktiviteterne kan nævnes knipling, korsang, dramatik og søndags frokost m.m. * På Æblehavens Camping bliver der lørdag begynder- og træningsstævne i kørsel med et- og tospand heste. Det er Vestjydsk Køre-Selskab, der holder stævnet. * De blå spejdere har i denne uge udstilling i rådhushallen. * Handelsskolen har fået den glædelige meddelelse, at HD-studiets 1. del kan begynde 1. september. 11. Det går trægt med at få ordningen med reservebedstemødre i gang. Kun ganske få har meldt sig. 13. Børnenes marked på Torvet var en kæmpesucces. Mange skaffede sig legetøj og bøger med hjem til deres egne børn. Handelen gik strygende. Der var rigtig mange mennesker til at handle. Mod slutningen gik Jessen/Hoff Band i gang med at spille, hvilket skabte yderligere atmosfære. 14. Naturfredninsgforeningen rejser sag om fredning af Hindø i Stadil Fjord. * Byens regnskab er deprimerende læsning. Der er et underskud på 12 mill. kr. 15. Renseanlægget står for store udvidelser og samtidig bliver der ansat en ny leder. Dette er bemærkelsesværdigt derved, at det bliver en kvinde. Der var 50 ansøgere og af disse fik miljøtekniker Lillian Kristensen stillingen. * Eleverne svigter i år Fjordvang Ungdomsskole. Der er i år kun 65 elever mod tidligere år 100. Desværre må nogle af lærerne nu afskediges. 16. Mange troede at denne uges kirkekoncert var lig den i sidste uge. Denne gang var det orgel og fløjte og den var meget afvekslende. Der blev præsenteret utraditionelle, nyere og moderne værker. De 120 tilhørere syntes koncerten var både spændende og afvekslende. * Til kommunens repræsentant i bestyrelsen for Fritidsklubben MSM blev socialudvalgsmedlem Metha Jensen udpeget. * Byrådet bevilgede 30.000 kr. til opsætning af et rækværk langs Skolevænget og et fodgængerfelt i krydset Skolevænget-Enghavevej. * M/F »Sorte Louis« fik af byrådet bevilget 36.000 kr. til kajplads det første år. 17. DCH Ringkjøbing fik 3 pokaler med hjem fra kredskonkurrencen i Lemvig. * Englandsfareme har med deres indsamling allerede fået en del bøger. Sidste bogmarked gav et overskud på 30.000 kr. * Ordblindesagen opstiller lørdag formiddag en læsecafe på Torvegades p-plads. Det er en campingvogn, hvor svagt læsende kan hente hjælp. 18. Tilmeldelse af VUC-kursister går fint. Der er allerede tilmeldt 500. Bemærkelsesværdigt er, at engelsk ikke er modefaget i år, men derimod tysk. * På Handelsskolen har der været telefonstorm på kontoret. Især har mange meldt sig til merkonomkurserne. 20. Det lader til at ROFI har stor succes med deres nye center. Da der i weekenden var åbent hus, var der besøg af 3000 gæster. * Den økonomiske decentralisering af kommunens skoler, børneinstitutioner og plejehjem har vist sig at være en succes. * Byrådet bevilgede 25.000 kr. til et materialeskur på havnen til brug for sejlklubbens juniormedlemmer. * Den økologiske dag i Schuberts Plantage blev over alle forventninger. Der var ca. 600 mennesker og deraf overværede de 300 Jytte Abildstrøms teater. 21. Rindum Skole har fået en anlægsbevilling på 100.000 kroner til bygningsmæssige ændringer, så der kan anvendes to klasselokaler til fritidsordningen, der nu er vokset til 90 børn. * Der er tale om velfyldte ordrebøger på de største skibsværfter, deriblandt Nordsøværftet som har fået et flot skudsmål i Dagbladet Børsen. * Ringkjøbing bureauet Nordsol for sommerhusudlejning er nu et af landets største. Nu har Erik Lyhne Petersen rådighed over 700 sommerhuse. 22. Efter at Viborg Amt har forladt Vestjyllands Udviklingsråd mødes amtskommunaldirektør Bo Johansen med kollegerne fra Ribe Amt om rådets eventuelt videreførelse. * Fjernvarmeværket fortsætter med årets renovering, denne gang, trekanten mellem Nørredige og Herningvej. 23. Besparelsen indenfor Politiet er nu næsten Molboagtigt. Testpiloten skal spares. Den koster 10.000 kr. og det er hvad en patruljevogn kan indtjene på en eftermiddag eller to. Politiets statistik siger intet om, hvor meget den enkelte patruljevogn og fartpilot har kørt ind, men beløbet er sekscifret. * Farvandsvæsenet vil fortsat vedligeholde alle sømærker langs vestkysten. Det har været på tale, at disse skulle rives ned. * AOF satser i år på foredrag og studiekredse foruden de sædvanlige tilbud om undervisning. 24. Direktør ved kystinspektoratet Per Roed Jakobsen meddeler, at befolkningen nu vil blive advaret tidligere om en kommende stormflod. * De fem vestkystkommuner i Ringkjøbing Amt og amtskommunen sender nu regningen for den store olieforurening på strandene i juli måned til staten. Samtidig anmoder de miljøministeren om at refundere kommunernes udgifter ogbeslutte, hvordan den opsamlede olie skal destrueres. * Midt i oktober skulle 6 nye ældreboliger, der opføres ved Vej skillingen være klar til indflytning. * Dyrlæge Karsten Krægpøth i Kloster har købt ejendommen Herningvej 21, hvor han vil indrette dyreklinik. * Eleverne på Fjordvang starter skoleåret med at bygge om. Der indrettes 8 boafsnit med hyggelige opholdsrum, så eleverne får bedre mulighed for samvær i fritiden. * De kliniske tandteknikere i byen tilbyder i september alle med protese gratis eftersyn. 25. Den hidtidige medejer af Toyota Ejvind Christensen er købt ud af firmaet. Han er i stedet blevet medejer af RAF-biler, hvor han nu er værkstedschef. De to andre chefer er Flemming Gregersen og Svend Dybdal. * Ringkjøbing Sygehus lægger hvert år mange penge ud til behandling af turister. Beløbet bliver refunderet fra turistens hjemland, men går direkte i statskassen, så sygehuset her ser ikke en krone for sit »udlæg«. 27. Den jydske Haveudstilling i ROFI-centret i week-enden blev noget ganske enestående. Den var så overdådig smukt, så det dårligt kan beskrives. Der var lange køer af biler, og en mark ved siden af Centret måtte tages i brug til P-plads. * Forsvarsbrødrene havde søndag den årlige fugleskydning. Der blev skudt hele dagen. Fuglen faldt først ved det 457. skud. Jens Ebbensgaard fra Ringkjøbing blev fuglekonge. * Ved sejlklubbens distancekapsejlads vandt Bothas båd »Misse Mo«, endda uden at skipper Botha havde været med. Besætningen kan nok ikke dy sig for at drille ham med dette. 28. Merindskrivningen i kommunens børneinstitutioner har bevirket, at taksterne sættes ned. Taksterne i dagplejen sættes til gengæld op. * Kirkekoncerten blev en fornem sangpræstation, der overværedes af ca. 100 tilhørere. 29. Når 1991 budgettet for Ringkjøbing Amtskommune foreligger vil skatteprocenten på 8,9 forblive uændret. Det er landets laveste. 30. Lederen af Nettos nye butik hedder Per Koch, han og underdirektøren fra Ishøj var med ved åbningen, hvor der var kunder lige fra starten. * Den sidste lørdag i august åbnede Ringkjøbing Lørdagsskole. Den fyldte 13 år og det blev markeret med flaghejsning, kaffe og saftevand og nybagt kanelkage. Sognepræst Eilschou Holm var taler. 31. Henning Christensen, Snejbjerg, har fået stillingen som jobmager ved kommunen. Af 38 ansøgere var han bedst kvalificeret, idet han har været beskæftiget ved arbejdsformidlingen i Videbæk. * Johannes Møllehaves foredrag i Vesterhavshallen blev til et festligt og filosofisk show, der blev overværet af 350 tilhørere.

Bryllup: 19. Carina og Tage Havshøj, Ringkjøbing. * 29. Lotte Sørensen, Rindum og Leif Vestergaard, Espergærde.

Sølvbryllup: 7. Teddy Pedersen og hustru Tove, Heboltoft 99. * 28. Arne Christensen og hustru Sonja, Herningvej 19.

Diamantbryllup: 10. Chr. Andersen og hustru Thyra, Smedegade 32.

Jubilæum: 1. Fuldmægtig Peder Bæk Olsen, Brogårdsvænget 61, 25 år hos Nykredit. * Karen Stræde Thellemann, Kloster, 25 år hos Nykredit. * A. C. Vejgaard 25 år hos VAG. * 15. Inge Marie Jørgensen, Højmark, 25 år på Skattekontoret i Ringkjøbing. * Birgit Pedersen, Stenshøj 5,25 år i Bollerups Boghandel. * 31. Assurandør Svend Andersen, 25 år hos Baltica. Ringkjøbing.

Fødselsdag: 2. Indremissionær Henning Kristensen, Grønsiskenvej 20, 50 år. * 3. Jens Frydenvang, Novej 28, Røgind, 60 år. * 7. Thorkild Møller, Hotel Ringkjøbing, 50 år. * 8. Grethe Rosenkvist Jensen, Damtoften 40, 80 år. * 8. Bergliot Jensen, Fjordvang 2, 70 år. * 12. Kirstine Dalsgaard Jensen, Tangsvej 2A, 90 år. * 15. Anne Dorthea Pedersen, Enighedsvej 15, 70 år. * 18. Kristiane Nielsen, Kirsebærvej 7, 80 år. * 25. Henning Kjeldsen, Herningvej 105, 80 år. * 27. Henning Bangsgaard, tidl. Ringkjøbing, 75 år.

Døde: 1. Agnes Pedersen. * 6. Osvald Rasmussen. * 9. Eigil Mikkelsen. * 13. Jens Jensen. Sdr. Esp. * 21. Thyra Ibsen. * 22. Nis Jacobsen Bork. * 28. Anna Kirk. * 29. Werner Sørensen.

 

SEPTEMBER

1. Harry Sudergaard, skolekonsulent, tager fra i dag afsked med denne stilling efter at have beklædt den i en lang årrække. Stillingen bliver ikke opslået igen, da dette arbejde fremtidig er lagt ud til de enkelte skoler. Det betyder, at skolevejlederne fremtidig henvender sig til arbejdspladserne, hvor eleverne ønsker at komme i praktik. For Sudergaard var der afskedsreception, som blev besøgt af mange gæster. * Byrådet tager næppe klagen fra Hotel Fjordgården over støj fra Fjordfesten til følge, det vil først ske, når Byrådet skal godkende forslaget til en lokalplan for området vest for Enghavevej. * Henved 4500 pensionister får nu chancen for at dyrke motion og samvær for billig penge. ROFI og Rindum SU har startet fælles arbejdsgruppe. * Der blev på Ringkjøbing Skole i går uddelt lærer Bøgners legat til flittige elever fra skolens ældste årgang. Fliden skal navnlig gælde idræt og gymnastik. Denne gang var det Inge Lis Nielsen fra 10. d og Johnny Jessen fra 10. a, der hver fik det 550 kr. store legat tildelt. 3. 1. august blev der så mange børn indskrevet til dagpleje og daginstitutioner, så der igen er ventelister. * Ringkjøbing Gardens efterlysning af piger, der vil spille marchfløjte har virket, de 8 der var brug for har meldt sig. * Roklubbens arrangement om kampen om Ringkjøbingfj ordens Gyldne Helt blev hård med 190 roeres deltagelse. Vinderen blev Tissø. * Ringkjøbing Gården kom hjem fra weekenden i Husum med pokaler og medaljer, herhjemme havde forældrene loppemarked, der gav et overskud på 10.000 kr. * Tandlægerne Kirsten og Jens Ole Steen, Ringkjøbing fik i dag overrakt prisen for indsats for sundhedsoplysning. Prisen er nyindstiftet og uddelt for første gang. 4. Ringkjøbing Amtskommune havde i går besøg af sundhedsminister Ester Larsen. Hun kom for at se, hvordan sundhedsvæsenet virker. Sundhedsudvalget inviterede på frokost. * 13 af 15 deltidsansatte Falckfolk har sagt deres stilling op i misfornøjelse med forhandlingen om lønkrav. * Ringkjøbings kommunale skolevæsen er ikke dyrt trods de mange små skoler. Prisen ligger under amts- og landsgennemsnittet. 5. Grosbøls Cafeterie har fået ny forpagtere. Det er Gerda og Ole Bendix. Cafeteriet åbner tirsdag efter at have været lukket er par dage på grund af småændringer. * Handelsskolen har haft rekord tilmelding 340 deltagere til sine aftenkurser. * Landinspektør Gert Alsted, Ringkjøbing Amtskommunes landskabsafdeling, er bevilget 1 års orlov for at tiltræde en stilling i Skov- og Naturstyrelsen i Hørsholm. * Der er enorm interesse for de nye aktiviteter i ROFI-Centret. Navnlig på bowlingbanen og i motionscentret er timerne fuldt tegnet. * Kommunen har skærpet kontrollen med udbetaling af sociale ydelser. Socialinspektør Ole Pedersen oplyser, at kun een har henvendt sig til kommunen om plejevederlag for pasning af døende. 6. Rindum SU og Ringkjøbing og Omegns Firma Idræt har startet et nyt projekt i Motion og Samvær for pensionister. Det har vakt overordentlig stor interesse. * Byrådsmødet i aftes handlede for en stor del om besparelser alle steder undtagen på ældreplejen. Borgmesteren håbede på en forbedring af skatteunderlaget, så den kommunale service ikke skulle forringes. Trods alle besparelser skal der være penge til udvidelse af renseanlæget. * Morten P's krostue har fået ny forpagter og har samtidig skiftet navn til »Krostuen«. Den nye indehaver hedder Elimar Christensen. 7. Eleverne på Rindum Kjærgård har plantet 1 tønde land til med majs. I år er det lykkedes, og majsen er fin. De vil fra en vogn tirsdag og fredag sælge høsten på Torvet i Ringkjøbing. Overskuddet sættes ind på en speciel konto. * Kommunen har tidligere på året søgt om midler fra EF' socialfond. Fonden vil støtte 2 projekter med 1,2 mill. kr. * Ringkjøbing Big Band skal lørdag eftermiddag give koncert i Nykøbing Sjælland. Det bliver samtidig den årlige udflugt med ægtefæller. * En af byens gamle, Helle Rasmussen, fylder i morgen 90 år. Hun har i en menneskealder været gift med bogtrykker Louis Rasmussen, ja så længe at de endog nåede at holde diamantbryllup. Hun er stadig rask og så frisk, at hun redigerer årbogen som udgives af A. Rasmussens Bogtrykkeri. 8. Indre Missions fødselsdag fejredes på Borgen med en stuvende fyldt sal. Borgens børnekor indledte aftenen. Taler var generalsekretær Poul Langagergård, Fredericia. * Læseåret vil blive fejret med en læseuge på skolerne i kommunen. Bibliotekarerne Else Fleming og Else Ramskov har lavet en udstilling i forbindelse med læseugen. * Cirkus Dannebrog kommer til byen og stiller op på Fasers Led. Det bliver sikkert sidste cirkus i år. * Stauning Lufthavn fejrer i dag 25 års jubilæum. Den har overlevet flere dødsdomme og er i dag arbejdsplads for 36. 10. Helle Rasmussens reception i anledning af 90 års fødselsdagen blev for hende en storstilet fest med 125 gæster, så hendes venner har ikke forladt hende. * RIF's havde 6 deltagere i De danske ungdomsmesterskaber i weekenden. Rasmus Johnsen vandt 2 DM-medaljer i guld og Marie Bager Rasmussen vandt en tredie. 11. Borgmester Hans M. Jensen er medlem af den lokal kommite, der er nedsat i kommunen for landsindsamlingen Flygtning 90, indsamlingen foregår 7. oktober. * Kystdirektør Per Roed Jakobsen har valgt den bedste løsning til kystsikring ved Husby med faste værker foran digerne. Politikerne har holdt fast ved løsningen med sand, hvilket de mener er det rigtige. * Berit med hesten Sally har sikret Ringkjøbing Rideklub distriktsmesterskabet. 12. Priskrig på mælk og mælkeprodukter har nu holdt sit indtog i byen. Netto (den nye discountbutik) og Brugsen har sat priserne helt i bund. Købmændene ser dog fortrøstninsgfuldt på sagen, da de i forvejen kører med små priser. * Tennisklubben har erobret kredsmesterskabet i fire ungdomsrækker. Sophie Engelsbak fik 5 pokaler i samme weekend. * Lektor Boas fra Tarm holdt ved et møde i Guldalderklubben foredrag om den tredie alder. Han sagde bl.a.: Viljen til at ville avler evnen til at kunne. * Racerbådskører Brian Kuur Hansen fra Ringkjøbing fik sølvmedalje i DM for racerbåde i klassen V 15. * Fire lokale hundeførere har opnået den ære at blive udtaget til at repræsentere kredsen ved landskonkurrencen i Langeskov. * Ved fredningen af Hindø er der ingen planer om indgreb mod jagt på søterritoriet. 13. I en skov ved Tarm har drenge fundet 14 alterbægre, som er indleveret til politiet i Tarm. * Gymnasielærer Niels Bandholm har fået en ide til at starte en grøn uddannelse, der skal gå helt frem til studentereksamen. Hans projekt, der har skabt stor opmærksomhed, går ud på at skabe en mellemting mellem Gymnasium, Efterskole og Højskole, hvor der lægges vægt på omgang med naturen og hvor elever fra hele verden kan mødes. Eleverne skal selv producere den mad, de forbruger og beskæftige sig med økologiske emner. * Orla Albæks møbelforretning, der for 2-3 år siden blev overtaget af Kjeld Mosegaard lukker nu. * Aktiespil 90 breder sig som en feber. * Ringkjøbing Big Band har fået ny dirigent. Lars-Ole Vestergaard afløser Flemming Nordenhof. 14. Holmslands Fiskeindustri på den sydlige del af havnen lukker i løbet af ganske kort tid. Bygningerne er købt af Nordsøværftet. * Søndervigvejen gøres mere trafiksikker. Det er svinget mellem Vesterkær og Vonåbroen, hvor højre side af vejbanen skal hæves. Arbejdet vil koste 200.000 kr. og menes at stå på i 3 uger. * Plantebæltet ved Parkvej skal fjernes, da rødderne ødelægger asfalten. Der skal plantes nye træer, som dog rykkes længere tilbage, så der bliver plads til en planlagt cykle sti. 15. Apoteker Poul Horsbøl, har overtaget Ringkjøbing Apotek. * Ringkjøbing Bank har ansat Poul Erik Brander som fondschef. Han kommer fra Holstebro. * Ringkjøbing Andels Grovvareforening har til ny formand valgt Gravers Sønderby, Grønbjerg. * Brandgruppen af CF's frivillige i Ringkjøbing hører til landets bedste. Gruppen blev nr. 2 af 23 hold. * Århus Flydedok, der blev reddet fra lukning ved Nordsøværftets overtagelse af aktiemajoriteten, skal de næste 10 år vedligeholde Søværnets ubåde. 17. Det 10-årige tennistalent Sophie Engelsbak vandt en U 14-turnering i Grenå i week-enden. 18. To af de nye lydsignaler i krydset Herningvej-Kongshøjvej er ude af drift på grund af hærværk. Lydsignaler skal hjælpe blinde og svagtseende sikkert over krydset. * Seks elever fra Ringkjøbing Musikskole deltager i et 53 mands marimbaorkester. Orkestret skal optræde foran Kongrescentret i Herning. 19. De 14 sølvbægre som drenge fra Tarm havde fundet var tyvegods. Det er nu opklaret, at det er alterbægre fra Skærlund kirke, og de er leveret tilbage til kirken. * Ved sidste møde underholdt Per Kjærgaard i Guldalderklubben for 136 medlemmer. * Den lokale hundefører Jan Larsen med hunden Chivas har opnået en 1. plads ved kredskonkurrencen i Bording. Flot, da hundens træning er begyndt sidste år. * Socialdemokraterne i ejendomsudvalget er ikke tilfreds med, at der er givet byggetilladelse til RAF-biler, da der ikke er udarbejdet en lokalplan for projektet. * Fire fra Junior Chamber deltager i den landsdækkende debatkonkurrence med det vanskelige emne bigami. 20. En ny sundhedslov bestemmer, at udenlandske turister selv skal betale sygehusregningerne. Ringkjøbinglægen Ludvig Nielsen, der har rejst sagen, har grund til at glæde sig. * Ringkjøbing Jern- og Stål skifter navn til Sanistål. Det indebærer i praksis, at firmaet er tilsluttet en af landets grossistkæder med 17 medlemmer. * Undervisnings- og kulturudvalget har godkendt, at der bevilges 25.000 kr. til fornyelse af roernes bådebro. 22. I løbet af i år er der ansat 3 kirurgiske sygehuslæger på Ringkjøbing Sygehus. Man kan nu klare de kirurgiske opgaver, som før blev sendt til større sygehuse. 24. Bilhandlernes åbent-hus arrangement var en af de største successer for et fællesarrangement. Der var overvældende mange besøgende og salget af biler var tilfredsstillende. * RIF's piger får ny sæson i elitedivisionen. De kvalificerede sig hertil ved stævnet i Randers. * Ringkjøbing Bank går nu i hård konkurrence med kreditforeningerne. Midlet er Bolig-Kreditter, der er en banknyhed. * Irene og Henning Jensen fejrede lørdag ved en reception overtagelsen af Skohjørnet i Algade. Lokalerne er blevet til en grøn butik, da denne farve er gennemgående. * Rindum Menighedsråd holder salmesangaften og høstfest: I kirken, hvor gamle salmer vil blive sunget og fest på Isagervej 8. 25. Pistolskytterne fra Ringkjøbing Amt tog sig af 7 ud af 8 DM-titler ved danmarksmesterskaberne i terrænskydning i Thisted. * Teaterforeningen starter med en komedie af Neil Simon med Peter Steen i hovedrollen. 26. Blandt de »sorte pletter« i Ringkjøbing politikreds er strækningen Bjerregaardsvej syd for Hvide Sande, hvor der sker flest uheld. * I morges indledtes arbejdet med vejombygning ved viadukten. Der startes med stykket mellem J. C. Christensens Alle og Byskellet. 27. Firmaet Lydig har i det seneste regnskabsår vendt et underskud til overskud. Omsætningen er steget med 44% og der har i gennemsnit været 228 ansatte. Det er lykkedes at gennemføre en 3-årsplan på 2 år, og det er jo noget der kan mærkes. * For 10 år siden forærede Ringkjøbing Amts Dagblads medarbejdere en skulptur til bladet i anledning af bladets 100 årsdag. For et par år siden forsvandt den sporløst og er ikke set siden. Nu har man i stedet fået en ny skulptur, en fugl, af billedhuggeren Eigil Westergaard. * I går blev konsulent Herluf Simonsen officielt budt velkommen i sit nye job. Det var Dansk Handicap Idrætsforbund, der ved en reception på Alkjærhøj bød velkommen. * På Borgen fejrer IM 10 års fødselsdag for børnekoret med en familieaften. 28. Der har ikke været problemer med at finde indsamlere til Flygtning 90. * Pensionistforeningen har fået borgmester Hans M. Jensen til at komme til et møde i dagcentret og fortælle om sit arbejde på kommunekontoret. * Økonomiudvalget vil halvere mødeantallet for at lette arbejdspresset for de rådhusansatte. 29. Landbobankens ungdomsbank Boblen har lejet en del af Rofi-centret for at invitere alle unge til aktivitetsdag i efterårsferien. * Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening havde så stor succes med deres lystfiskeraften, at denne skal gentages. * Rindum Superkøb, der indehaves af Bent Skræddergaard, er solgt til Bjarne Rindom, som kommer fra Tim.

Bryllup: 8. Lene Iversen og Kai Bjerregaard, Ringkjøbing. * Hanne Christensen og Kurt Lauridsen, Ringkjøbing. * Karen Thagaard Alsted, Ringkjøbing og Guisenne Sporion, Italien. * Mariane Bjerg og Martin Vej, Rindum.

Jubilæum: 1. Afdelinsgsygeplejerske Birte Sørensen, 25 år på Ringkjøbing Plejehjem. * Teletekniker Carlo Breinholt Jensen, Enghavevej, 40 år hos Jydsk Telefon.

Fødselsdag: 1. Marie Provstgaard, Kongevejen 44, 60 år. * 7. Direktør Thomas Børresen, Langelandsgade 54, 50 år. * 18. Helga Kristensen, Enghavevej 42, 50 år. * 22. Elly Mortensen, Bygvænget 2, 70 år.

Døde: 4. Magda Dalgaard. * 17. Stig Kirkegaard Bækdal. * 24. Chr. M. Jensen. * 25. Elisabeth Halle. * 27. Signe Borup. * Dagny Bach. * Harry Melchior Henriksen. * 28. Emil Andersen. * 30. Jørgen Bent Andersen.

Til top