Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1956-57

SPREDTE BARNDOMSMINDER FRA RINGKJØBING

Uddrag af et foredrag holdt af malermester Schmidt Hindø i Ringkjøbing Foreningen 1948

Jeg er ikke født i Ringkjøbing men på øen Hindø, der ligger i Stadil Fjord; da jeg var 5 år flyttede mine forældre til byen og vi boede først et halvt år ovenpå hos daværende købmand Mikkel Christensen, derfra flyttede vi ned i V. Strandgade, hvor nu maler Mikkelsen bor. Efter et års forløb flyttede vi op på Hotel Hindø, som min far købte og døbte »Hindø«, i daglig tale »o æ ø«.

Det allerførste jeg husker i Ringkjøbing, kunne let have fået alvorlige følger. Vi legede nede på Søren Mikkelsens mark, hvor der stod to af konsul Højs heste. Asta Høj fik den ene af hestene til at løbe rundt i stramme tøjler, ligesom i cirkus. Jeg lå uheldigvis på maven indenfor dens rækkevidde, med det resultat at jeg blev sparket i baghovedet af hesten og fik et stort hul, så blodet løb ned ad ryggen; jeg kom på sygehuset og fik hovedet flikket sammen, men muligvis var dette spark stødet til, at jeg senere næsten ikke lavede andet end at forsøge at sparke bolden i mål.

Vester Strandgade var en livlig og børnerig gade. Skomager Bank boede i samme gård som os, overfor boede Gullanders, Bennedsen, Søren Mikkelsen, Høj, Ferdinand Hansen, Frederik Nielsen og Rabek Smith. Konsul Laursen boede dengang hos Ferdinand Hansen, opgangen var i gavlen med en stor trætrappe udvendig. Det jeg husker bedst dernedefra, var Alfred Laursens store gynge i gården, hvor jeg sommetider fik en tur mod, at jeg hjalp at gynge de andre; ovre hos Høj spillede vi teater i lysthuset. Der var en lem i gulvet, og den spillede en stor rolle, idet røverne altid kom op ad den, og røvere var der altid med i spillet. I Rahbek Smiths gård så jeg første gang en karrusel; den var primitiv, der kunne komme 4 op ad gangen, jeg fik en enkelt tur for at trække de andre rundt. Så flyttede vi op på hjørnet af Bredgade og Østergade, og det var jo næsten som at komme til en anden by; så langt hjemmefra havde man jo ikke før været, men snart fik jeg en helt ny legekreds. I samme ejendom boede købmand Bondesen, og det blev da også hans to jævnaldrende børn, Karl og Alfred, der blev mine bedste kammerater i flere år. Jeg må sikkert have haft foreningssans fra min tidligste ungdom, for i 1901 stiftede vi en forening, der hed »Juletræsforeningen«; vi havde lokale hos os, og jeg blev foreningens formand, og fanen malede min bror (den har jeg forøvrigt endnu), og da jeg ikke mindes, at foreningen er ophævet, betragter jeg mig stadig som formand

Karl og Alfred var betydelig dygtigere i skolen end jeg og havde meget bedre karakterer, hvad mor bebrejdede mig, men fru Bondesen trøstede mig altid med at sige: »Det er også en skam, I ikke får karakter for gymnastik, for så skulle du nok overgå dem.«

Overfor os boede J. A. Jensens, hvis to drenge Georg og Anders var mine gode legekammerater; de var gamle Schubert's kæledægger, og jeg glemmer aldrig den dag, jeg fik lov at komme med Schubert, Georg og Anders op i plantagen, sådan noget havde jeg aldrig set før.

En mand, som jeg altid vil mindes fra min barndom, var Lars Andersen fra Rindum, han var smed og doktor og havde et sortpjusket skæg og godt med tobakssovs på hagen. Jeg havde så mange bylder på knæene og prøvede både Melchiorsen og Strandbygaard, men ligemeget hjalp det; så en dag fik far fat i Lars Andersen, han kom tit i restaurationen; han kurerede mig med et så almindeligt middel som tobakssovs. Hans røde dråber er velkendt den dag i dag og fås på de fleste apoteker på Ringkjøbingegnen.

Jeg husker engang vi havde stort cirkus i kreditforeningsdirektør Hoppes have; det var Chr. Hoppe, der var cirkusdirektør; vi havde rejst et stort telt, som var syet sammen af gamle sække, og vi havde mange tilskuere; Vilhelm Møller, søn af stationsforstanderen, var akrobat, han fik 5 øre for hver forestilling, men så en dag så direktør Hoppe et par af truppens medlemmer oppe i hans blommetræ; næste dag måtte cirkus flytte. Jens Holm lavede engang et stort karneval i deres gård, der var en masse drenge med; min bror havde lavet en hest af pap til mig, som man så dem i cirkus i vore drengeår, man gik selv inden i, og hesten havde forlorne ben hængende uden på. Det gik meget godt, og jeg vakte megen jubel, men der var en dreng, der stadig ville sidde bag på hesten; jeg kunne ikke få ham af, så jeg blev så træt, at jeg måtte gå hjem, før jeg var færdig. Det var Chr. Bennedsen, den slog. Carl Hedegaard fik 1. præmie, Louis Rasmussen 2. præmie, han forestillede en vejrmølle.

Louis Rasmussen og Jens Holm lavede engang Børnenes Postkontor, jeg blev antaget som postbud, der var postkontor i Rasmussens vaskehus, og Louis var postmester. Det gik godt en 3 dage, men så lagde jeg mærke til, at der var en bestemt pige, som Louis skrev til hver dag. Jeg kunne ikke nære mig for at se, hvad han skrev, det var endda, hvad det var, men jeg sagde til pigen: »Det er da noget værre pjat Louis skriver til dig.« Næste dag blev jeg fyret uden pension.

Jeg mindes også Carl og Viggo Traberg, når de holdt kapsejlads med modelbåde nede ved havnen, og så var der præmieuddeling i anlægget bagefter.

Vor nærmeste nabo var købmand Junge, der havde forretningen i Højskolehjemmet. Junges datter Gerda gik jeg i klasse med, og Harald og Knud var jeg på fødselsdag med, der så jeg det første dukketeater (»Ej blot til Lyst«), det var jeg meget imponeret over, og jeg fik da også meget med teater at gøre senere hen.

Fra min skoletid i Ringkjøbing har jeg flest gode minder; det første år gik jeg i frk Knudsens skole i Nørregade. Jeg husker tydeligt, at frk. Knudsen gav os en tur om i Sommerlyst; vi sejlede i bødker Lyhnes store 2 mastede båd »Tordenskjold«, og vi kunne ikke forstå, hvordan hattemager Bech kunne plukke sukker af træerne deromme, men til sidst opdagede vi, at han havde sukkeret i lommen. I borgerskolen var jeg glad ved at gå, men i begyndelsen var jeg så forfærdelig vandskræk. Jeg spekulerede hver gang på, hvad jeg skulle finde på for at blive fri for at bade, men så en dag fik min bror mig med ned til det gamle badested ude ved møllen. Han fik mig tilsidst med ud og gav mig en dukkert, og siden den tid blev jeg nærmest en vandhund; i sommerferien lå vi nede ved åen og badede en 11-12 gange om dagen, og jeg tog frisvømmermålet, da jeg var 12 år. Af lærere husker jeg bedst Sørensen, der også havde privat sløjdskole på Vellingvej, som jeg synes var meget sjovt at gå til. Da jeg blev konfirmeret, var det min mening, at jeg ville i malerlære. Jeg skulle i lære hos Rich i Vester Strandgade, men han havde lige antaget Chr. Gullander, så jeg måtte vente et halvt år. Noget af ventetiden fik jeg til at gå, da Valdemar Langes kommis Chr. Christensen også kaldet Chr. Svane var blevet syg, og jeg kom så derhen og hjalp i butikken.

Jeg  glemmer  aldrig  Valdemar  Lange,  han  var  meget morsom, og han lærte mig alle de tryllekunster, jeg senere har optrådt med. Det halve år gik jo hurtigt, og jeg kom ned hos Rich, og de 4 år i malerlære, vil jeg altid mindes med glæde. For det første var der nogle gode malerkammerater som Chr. Gullander, Poppe Petersen, Alfred Rosenlund, Engelbrecht Jacobsen og Aage Christensen, men desuden fik man jo en hel ny omgangskreds af lærlinge; der var Kristian Kvistgaard, Hjalmar Andersen, Niels Møller, Lars Bybud og Arnold Nielsen, og vi holdt sammen hele vor læretid og lavede meget sjov, måske sommetider lovlig grovkornet. Jeg mindes især om vinteren, når vi skød med snebolde nede fra vores kælder. Vinduet var lige ud til gaden, og det var næsten umuligt at opdage, hvor de kom fra. Det var heller ikke blide ord, man hørte fra gaden, men en aften gik det galt. Det var Harry Hammelev og Arnold Petersen, der havde fået et par i nakken, men så stod de ovre i gartner Kjærgaards port og lurede os af, og så kan det nok være vi fik snebolde ned gennem vinduet. Jeg har før sagt, at jeg fik meget med teater at gøre. Jeg så hver eneste teaterforestilling, der var i Ringkjøbing. Der boede altid skuespillere hos mine forældre, og der faldt altid en fribillet af til mig, og da jeg kom i lære, hjalp jeg på scenen som maskinmand. Jeg var en gang imellem statist. Engang de spillede »Et Folkesagn«, skulle vi forestille forskellige dyr, jeg var en hane og fik en stor papmaske på hovedet, så jeg slet ikke kunne se ud af øjnene, vi skulle danse rundt på scenen, og det ende med, at jeg faldt ned i sufflørkassen med et vældigt brag.

Det første årstid af mine læreår tilbragte jeg gerne aftnerne omme i åen i min fars sejlbåd. Der var skønt sådan en sommeraften, når vi lagde os ind i rørkanten og medede; ville det ikke bide, sejlede vi om i Sommerlyst, hvor der som regel var chance for nogle løjer. Så var der også den selskabelige forening, som Frede Skaarup var formand for. Den afholdt revyforestilling med bal om vinteren og om sommeren cykleløb ved Schuberts plantage. Jeg husker især en kommis Damgaard, der var hos Crome & Goldschmidt, han kom senere til Lemvig, hvorfra han cyklede til Ringkjøbing for at deltage i løbene og vandt som regel 1. præmie, det synes jeg var godt klaret.

Selskabelig forening lavede engang en fest til fordel for trængende konfirmander, men de optrædende »spiste« så meget, at der var stort underskud — ny fest, hvor Louis var klædt ud som velhavende konfirmand — med ravrør og stor cigar - nå, tobak har aldrig været hans stærke side, så han måtte hurtigst muligt forlade salen - trist for konfirmanderne, som han skulle have samlet ind til.

Fugleskydningen var i gamle dage en af de store begivenheder, som vi drenge så hen til med længsel. Det var de gæve borgeres fest med musikkorps, faner og flag i gaderne. Først marcherede man hen og hentede fuglekongen, der havde den gamle sølvkæde med ørnen hængende om halsen, og nåede så til festpladsen, hvor den stakkels træørn blev skudt sønder og sammen. Men det var en gammel regel, at fuglen ikke måtte dø helt om søndagen, for så var der ikke anledning til at fortsætte om mandagen. Søndag aften var der festmiddag i Mogens Knudsens telt med sange af Amandus (Valdemar Lange), kulørte lamper og dans i pavillonen. Mandag formiddag fortsattes skydningen, og der sluttedes med en herlig mandfolkefrokost. Lærer Hørup, der var en ivrig deltager, var også med om mandagen, og drengene måtte så passe sig selv i skolen, hvor en blev udtaget til at holde opsyn. Et år var Arnold Petersen sat til at passe på, og han og Louis Rasmussen fik den lyse ide at løbe ud i anlægget for at se, hvor sjovt de havde det.

De opdagede Hørup, der sad med ryggen til teltlærredet, hvori der var et hul, og Arnold gik om og prikkede Hørup på ryggen, han vendte sig om og spurgte: Hvem er 'et«. »Det er Nold og Louis«. »Hvad vil I, knægte?« »Bare sige, at det går godt nede i klassen,« hvorefter Hørup stak dem hver et stykke kransekage og bad dem gå ned og passe på klassen. Det var den tid, noget sådant kunne passere!

Hotel Hindø var et livligt sted, der kom mange mennesker fra byen og særlig fra landet. Dengang kom landboerne jo kørende med hestevogn til byen; jeg husker, far var den første i Ringkjøbing, der havde grammofon, bortset fra Rahbek Smith, der også havde en, men den var med valse, og så skulle man have gummirør i ørene. Landboerne kunne dårligt nok få spændt fra, inden de skulle ind og høre grammofonen. På festdage passede jeg den. Det kostede jo 10 øre hver gang, men det var ikke altid, betalingen skete til mig, idet landboerne af og til troede, at den store flotte messingtragt var til 10-ørerne. Jeg måtte skifte plader, der var særlig en, hvor Chr. Schrøder sang »Skøn jomfru steg op på det højeste bjerg«, den sled vi mindst 3 plader af. I mange år havde vi en papegøje, der hed Jacob, og det var jo også lidt af en seværdighed, selv om både urmager Høj og N. P. Holm havde papegøjer, der både kunne fløjte og tale. Jacob kunne med næbet slukke de gammeldags gaslamper, vi havde i restauranten, og det morede den meget.

Jeg har jo sikkert ikke oplevet mere, end enhver anden Ringkjøbingdreng, men når jeg tænker tilbage på alle de spillopper og skarnstreger, jeg har været med til, synes jeg ikke, at drenge i dag oplever nær så meget.

Billedtekst: Frk.  Knudsens Børnehave i  »Sommerlyst«  1898,  som Schmidt Hindø fortæller om i sin Artikel. Børnene er i øverste Række fra venstre: Peter Petersen  (»Poppe«), Jens Holm, Louis Andresen, Nis Timmermann, Alfred  Bondesen, Victor  Møller, Niels Nielsen (Tømrer), Valdemar Nielsen, »Schuster« (?), Peter Ibsen, Holger Madsen og Valdemar Andresen.

Midterste Række: Aage Petersen (Slagter), Albert Bune, Peter Petersen (Bybud), Kari Bondesen, Christian Madsen, Marius Mikkelsen, Frk. Knudsen, Max Lehn, Schmidt Hindø, Christian Kvisgaard, Karl Schubert og Lars (?).

Forreste Række: Karen Iversen, Pouline Petersen, Sørine Nissen, Maren Hansen, Sofie Andersen, Thyra Sørensen, (?), Karen Frandsen, Tobine Jensen, Kristine Busted, (?), Kristine Nissen og Anna Olsen.

 

1956

OKTOBER

Et mærkeligt fænomen er opstået i Ringkjøbing i oktober måned, et fænomen man synes er såre lidt foreneligt med den gamle hyggelige by med dens krogede gader og ældgamle huse og dens fredelige, trygge ro.

Og dog strømmede der henved 100 unge mennesker en oktoberaften ind på »Grand« og blev i løbet af kort tid enige om at oprette en jazzklub.

Skønt byen er oldnordisk, gammeldags og kedelig, som de unge »fans« respektløs kalder den, er der tilsyneladende liv og reaktionslyst nok i den grønne ungdom.

1. Rigstelefonens central i Ringkjøbing nedlagt fra i dag. — 2. Byen får besøg af medlemmer af »Nordisk Forfatterraad«, som er gæster hos formanden for De samvirkende jyske Turistforeninger, bogtrykker Louis Rasmussen. — 3. Folkeviddet har omdøbt Torvegade til »Suez« efter ensretningen af færdselen, da meget af trafikken nu går om ad Godthaabsvej (»Kap det gode Håb«). — 5. Det hidtil største antal besøgende på Ringkjøbing museum i løbet af året. — 6. Fru Maria Næss-Schmidt æresmedlem af Dansk Røde Kors. Har i 30 år været formand for afdelingen for Ringkjøbingegnen. — 7. Organist Frello tiltrådte i dag stillingen som organist ved Ringkjøbing kirke. — 9. I byrådsmødet i aftes oplyste borgmesteren, at der var afskrevet 24.000 kr. i uerholdelige skatter. Borgmesteren tilføjede dog, at de pågældende skatteydere ingenlunde ville få ro. — Kioskejer Aage Pedersen indtrådt som byrådets medlem af museumsbestyrelsen og i bestyrelsen for Ringkjøbing-Ørnhøj banen. — 10. har bogbinder Schmidt 40 års jubilæum som bogbinder. — 22. Eneste forhistoriske dør i Danmark til Ringkjøbing museum. Stammer fra 2. århundrede efter Kristi fødsel. — 27. Sygeplejerske frk. Ellen Dahl (d. af afd. amtstueforvalter D) er ansat som oversygeplejerske ved Frederiksberg hospital. — 30. I dag og i morgen flytter de sidste 12 familjer ind i blok 2 på Kronager, og derefter er alle 24 lejligheder optaget.

Sølvbryllup: 1. Skræddermester Aksel Jensen og hustru, Godthåbsvej. — 11. Cigarhandler Svend Fastrup og hustru. Mylius Erichsensvej. — 17. Kordegn Nørgaard og hustru, Fjordallé.

Bryllup: 7. Else Lillevang Lauridsen, Ringkjøbing, og kontrolassistent Einer Kristiansen, Bramminge. — 13. Frk. Edith Nielsen (d. af fisker Peder N., V. Strandsbjerg) og maler Knud Bundgaard, Frederikshavn. — Frk. Kirsten Nielsen (d. af købm. N., Hee) og Henning Andresen (s. af Chr. A., tidl. »Aktiv«, Rkbg.). — 27. Damefrisørinde frk. Laura Nielsen, Mariager, og typograf Svend Erik Grydgaard, Rkbg.

Fødselsdage: Valdemar Sørensen, Holstebrovej, 65 år. — Fru Signe Schou, Østergade, 70 år. — 3. Fhv. sygehusportør Viggo Nielsen, Damstræde, 75 år. — 4. Fru Futtrup Jensen, Tværvej, 65 år. — 15. Fru Kirstine Pedersen, Grønningen, 80 år. — 19. Fhv. bestyrer Niels Chr. Nielsen, Haslev, tidl. sømandshjemmet, Rkbg., 75 år. — 25. Fru mekaniker Marius Jensen, Fjordallé, 70 år. — Murermester Niels Bonde, Vestergade, 60 år.

Døde: 3. Pens. trafikkontrollør K. P. Buch, Steen Blichersvej, 73 år. — 7. Fhv. tømmerhandler C. Trillingsgaard, 72 år. — 15. Repræsentant G. Nelson, 59 år. — 19. Frk. Anne Marie B. Lauridsen, politikontoret, 39 år.

 

NOVEMBER

Ulfborg-Hind Herreders Landboforeningers 100 års jubilæum den 4. november blev fejret ved en større fest på Højskolehjemmet med deltagelse af 330 mennesker. 21 havde ordet, deriblandt formanden for foreningen Jens Buchholt, Lem, og landbrugsrådets præsident, gdr. Hans Pinstrup.

Den 21. november for 100 år siden blev J. C. Christensen født. Selv om han ikke var ringkjøbingenser, var han dog fra Hee og havde nær tilknytning til Ringkjøbing.

Jeg husker endnu hans tunge, brede skikkelse, når han stod i fars værksted, og de to mænd talte om dyr. Hans øjenbryn var buskede og viltre og indgød os børn en vis respekt, men hans rolige, afbalancerede væsen gjorde os tillidsfulde, og der kom gerne en samtale i gang om skole og interesser.

100 års dagen for I. C.s fødsel blev fejret ved en mindestensafsløring i Hee, hvor bl. a. J. C. Christensens datter, enkefru Karen Jensen talte.

1. har kriminalassistent Otto Pedersen været 40 år ved politiet. — I dag er den 23 årige Knud Erik Brunsgaard (Denge)  (s. af ejendomskom. H. Hansen) på vej til Sydafrika, sendt af Ø. K. — Overmontør Magnus Theils, Kirksvej 9, ansat ved Jydsk Telefon i 40 år. — 3. 50 års fødselsdag for Nørre Lyngvig fyr, der tændtes første gang 3. novbr. 1906. — 5. Aksel Block, Rkbg., jysk juniormester i boksning. — 1. Ringkjøbing kommune indfører hulkortsystem, der vil lette administrationen. — Byrådet mindes Ungarn og skænker 500 kr. til Ungarnshjælpen. — 17. På grund af alder går Vogntoft Christensen af som vejformand for Ringkjøbing kommune. Som efterfølger ansættes tromlefører Adolf Petersen. — Konstruktør af 1. grad ved vandbygningsvæsenet, N. Chr. Kusk Christensen udnævnt til overkonstruktør. — Ringkjøbing losseplads bliver, hvor den er, ved Skelbækken. — 21. Ringkjøbing smedeforening holder 50 års jubilæum. 23. Der var stuvende fuldt hus i aftes til midnatsforestillingen for Ungarn i Ringkjøbing bio. — Indtil nu er der indsamlet 14.000 kr. til Ungarn i Ringkjøbing og Rindum. — 28. Det socialfilantropiske boligbyggeri har nu rejst de første 5 huse på V. Strandsbjerg. — Der er installeret 28 fjernsynsmodtagere i Ringkjøbing og nærmeste omegn.

Guldbryllup: 15. Fhv. gartner Jeppe Dahl og hustru, Kongevejen 4.

Bryllup: 7. Afdelingssygeplejerske, miss Hilde Puttoch og købmand Erik Jensen, Rindum. — 10. Frk. Lilly Kjærgaard, Rindum, og Erik Christensen (s. af Carl Chr., Rkbg.). — 11. Afdelingssygeplejerske, miss Joan Thomas, Wales, og fabrikant Niels Skytte (s. af fabrikant N. S., Rkbg.). — 17. Modist frk. Birthe Møller, Skelskør, og isenkræmmerkommis Knud Gravesen (s. af inspektør G., Rkbg.). — 24. Frk. Birthe Poulsen (d. af skrædder Isak P., Rkbg.) og smedesvend Svend Nørgaard (s. af J. Chr. N., Rkbg.).

Fødselsdage: 5. Pastor emer. Chr. Sørensen, Østergade (tidl. Aargab), 80 år. — 7. Bankdirektør Jeppe Jepsen, Ribe (tidl. Rkbg.), 70 år. — 12. Frk. Hansigne Jensen, Esbjerg, tidl. Rkbg., 75 år. — 13. Maskinsætter C. A. Langhoff, Skolevænget, 60 år. — 22. Fisker Johannes Christensen, Hv. Sande, tidl. Rkbg., 60 år. — 27. Chr. Kjær Lauridsen, alderdomshjemmet, 85 år. — 29. Konsulent A. Skarregaard, Møllevej, 60 år. — 30. Fru Metha Bloch, Ø. Strandgade, 75 år. — Enkefru Cecilie Andersen, Nørregade, 70 år.

Døde: 1. Fru Krestiane Ibsen, Kongevejen, 79 år. — 3. Frk. Kirstine Pedersen, Herningvej, 66 år. — 10. Fhv. bagermester Andreas P. Andreasen, De gamles Hjem, 84 år. — 15. Fhv. plantør Kr. Nielsen, Velling, 78 år. — 19. Fru Karoline Pedersen, 85 år. — 28. Murer Emanuel Bruun, Ø. Strandgade, 54 år. — 30. Maskinsætter Harald Knudsen, Silkeborg, tidl. Rkbg., 57 år.

 

 

DECEMBER

Her op mod jul sidder 125 sølle unger og sveder over regne- og danskopgaver ved optagelsesprøven til mellemskolen.

For 100 år siden (sådan forekommer det en) sad man selv i den samme skole og svedte over nogenlunde samme prøver. Den gang var det til realskolen, og det gjorde det ikke mindre spændende og højtideligt.

1. december har bankkasserer Oliver Mikkelsen, Kongevejen, været ansat i Ringkjøbing bank i 25 år. Samme dag har natvikar, fru Karen E. Knudsen, Bildtsvej, 25 års jubilæum ved telefoncentralen i Rkbg. — 5. Menighedsrådet i Ringkjøbing afsætter 2000 kr. til et kirkekor. — 7. Sct. Georgsgildet holder juletombola på trekanten på torvet, og den 12. finder en julekoncert sted i kirken, begge til fordel for juleindsamlingen. — 9. KFUK-spejderne fylder i dag 15 år. — 11. I dag begyndte julen i Rkbg. Juletræet tændtes på torvet, og guirlanderne lyste over gaderne. — 22. Ingeniør ved vandbygningsvæsenet, O. Grønkjær Andersen, Agger, er forflyttet til Rkbg.

Sølvbryllup: 4. Thomas Hansen Sig og hustru, Ved Fjorden, Rkbg.

Bryllup: 8. Frk. Irma Hansen, Odense, og Egon Damsgaard Jensen (s. af fisker Jens D., Rkbg.). — 15. Frk. Gerda Kohlmeier, Rkbg., og Harald Thuesen, Tim. — 16. Frk. Inge Hansen, Borris, og Ejgil Jeppesen (s. af blikkenslager J., Rkbg.). — 2. juledag. Frk. Tove Bækby (d. af Markvard B., Vellingvej, Rkbg.) og Hagbart Barbesgaard, Tim. — Barneplejerske frk Inga Mortensen (d. af J. Chr. M., Bymarken, Rkbg.) og mekaniker Kaare Danø (s. af fru ingeniør D., Rkbg.) — 26. Telefonistinde Inger Nielsen og el-montør Byskov Jensen, begge Rkbg. — 30. Frk. Ruth Søndergaard Christensen (d. af læge S. C, Rkbg.) og direktør Finn Alsing, Oslo.

Fødselsdage: 4. Anton Bækby, Reberbanen, 75 år. — 10. Knud Bonde, Nørregade, 85 år. — 12. Jens Juelsgaard, Østergade, 75 år. — Fhv. skibshandler I. P. Jensen, Ø. Strandgade, 80 år. — 24. Formand Knud Knudsen, V. Strandsbjerg, 60 år. — 31. Amtsfuldmægtig J. Maag Busch, Rindum, 50 år. — 31. Jacob Christensen, 50 år.

Døde: 2. Fru Kirsten Christensen, Nygade, 75 år. — 11. Fru Kirstine Nielsen, Hoffgaardsvej. — 13. Fhv. kriminalassistent J. Chr. Kjeldsen, Kongshøjvej, 74 år. — 14. Fru Jensine Moustesgaard, Herningvej, 77 år. — Fru Nathalie Juelsgaard, Enghavevej. — 17. Fru Henriette Jacobsen, Rindum. — 28. Ejendomsmægler Valdemar Rasmussen, 71 år.

Billedtekst: To Dagvogne fra Begyndelsen af Aarhundredet.
Øverst Jens Thomsen, der kørte til Søndervig og Houvig, og nederst »Benned«, der starter fra Højskolehjemmet paa sin daglige Tur til No.

 

1957

JANUAR

I år fylder redningsstationen i Søndervig 100 år, og i de hundrede år har den været med til at redde 100 skibbrudne, altså i snit en om året.

Det har været stoute og uforfærdede mænd, der har betjent redningsstationen. Den første var strandfoged C. C. Pedersen med fire mand til at hjælpe sig, men allerede i april samme år udvidedes den til at omfatte 12 mand og fik foruden raketapparat også en redningsbåd.

I dag ledes redningsstationen af Iver Chr. Dam. I alt er de 6 mand, og selv om der heldigvis er få strandinger, og redningsbåden er inddraget, går disse mænd dog så såre, der er uroligt vejr, den strandvagt, der kan betinge liv eller død for et skib i nød.

4. I 1956 fuldførtes 36 nye lejligheder i Rkbg. — 9. Sangeren Peter Sand er engageret til operaen i Mainz. — 10. Afvandingsprojekt ved Vonå for over 1 mill. kroner. — Kassemager P. Ledgaard Steffensen er af finansministeriet beskikket til medlem og næstformand for skatterådet for Ringkjøbing skattekreds. — 14. Årets flidspræmier er uddelt på Rkbg. skole. Etatsråd Sørensens legat til Else Christensen (d. af vognm. C.) og Anna Bach (d. af viceskoleinspektør  B.),  kontorbestyrer  P.   J.   Pedersens   legat  til Else Jansen (d. af fisker J.) og Viggo Hvistendahl Nielsen (s. af landm. N.) og lærer Flints legat til Gerda Dethlefsen (d. af bager D.) — 15. Rkbg. havns indtægter var sidste år 12.365 kr. og udgifter 18.180 kr. — altså et underskud på 5.815 kr. — 17. Distriktsingeniør under vandbygningsvæsenet, L. M. Blok, Rkbg., udnævnt til ridder af Dannebrog. — 31. Afsluttende likvidations-generalforsamling i A/S Byggeselskabet Holmene, der for at lette boligsituationen siden 1947 har opført 8 huse i byen. Aktierne, der aldrig har givet udbytte, kan nu indløses til kurs 125.

Sølvbryllup: 20. Fisker Jens Mortensen og hustru, Bymarken, Rkbg.

Bryllup: 12. Frk. Ingrid Andersen, Grønbjerg, og Hans Jensen, Rindum Kjærgaard. — 13. Damefrisør frk. Inge Bune (d. af typograf E. H. B., Rkbg.) og slagtersvend Bent Bøgebjerg (s. af slagtermester B., Rkbg.). — 19. Sygeplejerske frk. Karna Rasmussen, Ulbølle, og kontorist i 0. K., Erik Bollerup Hansen (s. af installatør Aage H., Rkbg.). — Frk. Margit Pedersen (d. af Chr. P., Kongshøj, Rkbg.) og Johan Andersen, Vium. — 26. Frk. Jane Frænde, Skagen, og skibstømrer Ingolf Hansen (s. af fru Olsen, Skolevænget, Rkbg.).

Fødselsdage: 10. Væver Aage Olsen, Østerdige, 50 år. — Jens Christensen, Finderup, tidl. Rkbg., 85 år. — 12. Fru Kathrine Rønn, Århus, tidl. Rkbg., 80 år. — Mathias Spaabæk Thomsen, Søndergade, 60 år. — 14. Fhv. politimester A. Seerup, Hellerup, tidl. Rkbg., 70 år. — 15. Fhv. gdr. Ingvar Sørup, Kongshøjvej, 70 år. — 25. Gartner P. Andersen Ibsen, Hjørring, tidl. Rkbg., 70 år. — 25. Fru togfører L. C. Andreasen, Kongshøjvej, 80 år.

Døde: 2. Kammerherreinde O. Haarløv, Kbhvn., tidl. Rkbg., 77 år. — 8. Jeppe Jeppesen, 86 år. — 10. Banebetjent Bodolf Pedersen, Kirksvej, 65 år. — 13. Vognfabrikant Alfred Bildt, Herningvej, 75 år. — 18. Fru Margrethe Toft, 75 år.

 

FEBRUAR

Anders Grimstrup har i år været fører for Ringkjøbings KFUM-spejdere i 25 år og er still going strong. Op mod 1000 drenge har han i den tid indført i det ædle spejderliv, og selv om de nu sidder som voksne mænd rundt omkring i landet, glemmer de aldrig Grimstrup og deres spejdertid som drenge i Ringkjøbing. — I år skal han med 70 spejdere på lejr ved Vejle og med 45 på tur langs Rhinen.

2. Boghandler N. P. Holm formand for Rkbg. Handelsforening som afløser af borgmester Marius Pedersen, der ønskede at trække sig tilbage. — 4. Ringkjøbing isværk holder 25 års jubilæum, og bogtrykker Louis Rasmussen har været formand for bestyrelsen og værkets bærende kraft i alle årene. — 5. har maskinsætter C. A. Langhoff været ansat ved Rkbg. Amts Dagblad i 40 år. — 6. Indtil i dag er der gennem Røde Kors afdelingen i Rkbg. sendt godt 18.000 kr. til Ungarnshjælpen. — 8. Kirkekor på 3 mandsstemmer og 4 damestemmer er dannet i Rkbg. under ledelse af organist Frello. — 13. Direktør John Sørensen (s. af pastor emer. J. S., Rkbg.) tildelt International Teaterinstituts legat på 3000 kr. — 25. Ringkjøbings borgere skal i år af med 221.726 kr. mere i skat end sidste år. Der udskrives ialt 1.544.000 kr. og ligningsprocenten stiger fra 8,8 sidste år til 9,4 (skatteprocent 10,25). Den skattepligtige indtægt steget til 17.906.000 — fra 17.201.000 sidste år.

Sølvbryllup: 21. Gartner Hartvig Dahl og hustru, Bredgade. — 27. Valdemar Hvidbjerg og hustru, Nygade.

Bryllup: 16. Ragnhild Faurholt Jensen, Rkbg., og maskinsætter J. Pippenbring, Kolding. — 21. Frk. Grethe Dahl (d. af gartner

H. D., Rkbg.) og barbermester Erik Lauridsen, Struer (s. af malermester R. L.). — 23. Kontorist Gerda Thomsen, Brørup, og trafikassistent Jacob Christensen (s. af overtrafikass. F. L. C, Rkbg.). — Frk. Bente Bredkjær, Skjern, og manufakturkommis Bent A. Frandsen, Rkbg. — 24. Frk. Inge Olsen (d. af møbelfabr. O. Møldrup, tidl. Rkbg.) og mejerist Evald Hansen (s. af H. H., Mølhøj, Rkbg.). — Frk. Dagny Pedersen, Vandborg, og ekstraarbejder ved DSB, Marius Lauridsen (s. af Kr. L., Rkbg.).

Fødselsdage: 1. Fru sadelmager Pedersen, Mellemgade, 65 år. — 3. Fru Katarine Pedersen, Vellingvej, 65 år. — 4. Fru Maria Madsen, Reberbanen, 75 år. — 7. Fru Nelly Jensen, Østergade, 60 år. — 8. Martinus Grydgaard, I. P. Nielsensvej, 60 år. — 28. Ølhandler P. M. Dinesen, Carlsbergdepotet, 65 år.

Døde: 12. Pens missionær Frederik Laursen, Bjerringbro, tidl. Rkbg., 84 år. — Fru Martine Kirstine Nielsen, enke efter tømrer Lars N., Enghavevej, 89 år.

 

MARTS

Den 14. marts blev Ringkjøbing Borgerforening 85 år.

Denne ærværdige institution er stadig i bedste velgående sin høje alder til trods. Dens formand er bagermester Louis Bredahl, og selv om man ikke strengt overholder de gamle kuriøse love, er den gamle forening dog tilknyttet megen pietetsfølelse.

Fødselsdagen blev fejret på hotel Ringkjøbing, hvor der blev holdt en lang række taler. Særlig hyldest tilgik foreningens eneste æresmedlem, den 87-årige fhv. faktor J. N. Jepsen.

1. Ringkjøbing sygekasse har bestået i 100 år. — 4. Skoleeleverne Bente Gravesen (d. af inspektør A. G.) og Heine Birk (s. af maler Gustav Jensen) tildeltes i dag væver Mads Sørensens legat. — 10. Ringkjøbing-bokseren Leif Hansen, danmarksmester i let-mellemvægt. — 12. I dag fylder Dansk Kvindesamfund i Rkbg. 60 år. Siden 1952 har fru Fanny Spaabæk været formand. — 17. Ringkjøbing fotoklub afholder interessant udstilling: Vestjysk fotografi 1956. — 20. Direktør Valeur, Rkbg. kreditforening udnævnt til ridder af 1. grad. — 28. Rkbg. campingplads havde sidste år besøg af 3900 mennesker.

Guldbryllup: 19. Fhv. fisker Nicolaj Knudsen og hustru, Øster Strandgade.

Sølvbryllup: 15. Bagermester H. Johannesen og hustru, Nørregade. — 27. Bager Christensen og hustru, Varde (fh. Rkbg. brødfabrik).

Bryllup: 3. Frk. Alice Tofte Pedersen (d. af tømrerm. Verner P.) og landpostbud Henry Kjærgaard Christensen, Rkbg. — 16. Damefrisør Inga Enevoldsen, Hv. Sande, og frisørmester Svend Ledgaard Steffensen (s. af P. L. S., Rkbg.). — Telefonistinde frk. Gudrun Skovsbøl, Stensballe, og maler Vagn Hviid (s. af gartner H., Rkbg.). — 20. Frk. Grethe Kiilerich (d. af G. K., Bymarken) og mejerist Ejner Jensen, Taulov. — 23. Frk. Martha Iversen (d. af slagterm. I.) og urmager Bent Winding Christensen, Hobro. — Frk. Rosa Leach (d. af fhv. bager L., Rkbg.) og typograf Børge Gehlert Kristensen, Rkbg. — Bankassistent frk. Jytte Nielsen, Hellerup, og Normann Andresen, fh. Aktiv. — Frk. Kirstine Jørgensen, toldkontoret, Rkbg., og Arne Hansen, Odense. — 24. Frk. Doris Overgaard, Auning, og kontorist Thorvald Thomsen, Aabyhøj (s. af Mathias T., Rkbg.). — 30. Servetrice Else Margrethe Olsen, Esbjerg (d. af tapetserer P. O., Rkbg.) og litograf Folmer Hansen, Esbjerg. — Syerske Dagny Nielsen, Rødovre, og lagerarbejder Poul W. Nielsen (s. af J. M. N., Rkbg.) — Frk. Lis Nielsen (d. af telefonmontør N., Skive, fh. Rkbg.) og urmager Henning Svendsen, Aalborg.

Fødselsdage: 2. Skrædder L. Tang Pedersen, Rindum, 85 år. — 9. Direktør Th. Lindberg, Østergade, 70 år. — 11. Fru murermester Christensen, Vellingvej, 60 år. — Julius Stræde, V. Strandgade, 70 år. — 12. Fhv. fisker Andreas Nielsen, Ved Fjorden, 80 år. — 16. Fru Anna Jensen, V. Strandgade, 70 år. — 19. Kontorbestyrer Viggo Christensen, 60 år. — 25. Elisabeth Hansen, Mylius Erichsensvej, 75 år. — 28. Fhv. cykle- og træhandler Niels Kirk, V. Strandgade, 85 år. — 28. Vognmand Sigvald Sørensen, 50 år. — 29. Fru Marie Lykke Nielsen, Kongshøjvej, 80 år. — 30. Revisor Gustav Christensen, Frydensborg, 50 år.

Døde: 2. Pensioneret landpost N. Boch, Vellingvej, 72 år. — 5. Frk. Johanne Kjeldsen, Kbhvn., tidl. Rkbg., 82 år. — 15. Fru Mette Marie Jensen, 80 år.

 

APRIL

Ringkjøbing Sejlklub er en klub i glædelig udvikling. Medlemstilgangen er støt, og klubben går svanger med planer om et klubhus. De penge, klubbens medlemmer får refunderet gennem Dansk Sejlunion for betalt benzinafgift, overføres til et fond, som med tiden skulle vokse sig stort nok til at bygge klubhus for.—

Nybygning i Ringkjøbing.

Øverst »Skolevænget« og derunder Del af »Kronager«,  begge opført af »Ringkjøbing Boligforening.« Nederst de ti Huse »Ringkjøbing Købstads sociale Byggeselskab« har opført paa Vester Strandsbjerg.

1. Der er nu næsten 900 børn i Rkbg. skole. — Regnskabet for Ringkjøbing Boligforenings Byggeforetagende »Kronager«, Afd. III, afsluttet med udgift 960.670 kr. — 2000 kr. mindre end anslået. Der er 24 lejligheder i afdelingen. — 16. Hjemmeværnet i Rkbg. har nu to kompagnier og bygger egen hjemmeværnsgård. — 25. Bøgen sprang i dag ud i »Alkjær Lukke«.

Guldbryllup: 23. Niels Peder Nielsen og hustru. Bymarken.

Sølvbryllup: 25. Janus Kristensen og hustru, Kirksvej. — 30. Massør Rich. Håkonsen og hustru, Ø. Strandgade.

Bryllup: 2. Telefonistinde frk. Gudrun Damsgaard (d. af Jens D.. Rkbg.) og elektriker Poul Petersen (s. af elværksbestyrer P., Rkbg.). — 20. Damefrisør frk. Ruth Carlsen og snedker Kristen Sundgaard Jepsen (s. af drænmester S.). — Frk. Alice Kornø (d. af bankkasserer K., Rkbg.) og befragter Poul Navntofte, Kbhvn.

Fødselsdage: 4. Overmontør L. K. Madsen, Århus, tidl. Rkbg., 60 år. — 6. Fru inspektør Niels Jensen, Møllevej. 70 år. — 13. Gartner Harald S. Andersen, Kbhvn., tidl. Rkbg., 50 år. — 15. Frk. Karen Bonde, Nørregade, 80 år. — Kogerske frk. Stinne Nielsen, 60 år. — 18. Fru revisor Hansen, Herningvej, 65 år. — 24. Anton Andersen. Søndergade, 65 år. — 26. Fru Sine Jensen, Kongshøjvej, 60 år.

Døde: 7. Fru Johanne Marie Pedersen, Tværvej. 61 år. — 12. Niels Hansgaard Lydersen. — 15. Fhv. fisker Jens L. Larsen, Kirksvej, 75 år. — Fru Anna Andrea Nielsen, Frydensborg, 75 år. — Kirsten Moustesgaard, alderdomshjemmet. — 21. Fru Dagmar Mølgaard Christensen. Østergade. — 26. Pens. lærer Søren Krogh. Vellingvej.

 

MAJ

»En mere kyndig og redelig forskning skal man lede længe efter. Det var helt ud Westerbyes fortjeneste, at han i 1944 fandt Danmarks ældste boplads, Brommepladsen på Sjælland!«

Det var nogle af de udtalelser, nationalmuseets direktør, professor, dr. phil. Johannes Brøndsted kom med, da han i Århus på Jydsk arkæologisk Selskabs årsmøde motiverede, hvorfor man havde givet politifuldmægtig Erik Westerbye, Ringkjøbing, Worsaae-medaljen, den største arkæologiske udmærkelse herhjemme. Med medaljen fulgte en hæderspris på 3000 kr.

1. har frk. Laura Lassen været husassistent hos familien Glistrup i 40 år. — Overlærer Johs. Korsholm, Tangsvej, 25 år ved Rkbg. skole. — Lotterne i Rkbg. lærer jiu-jitsu. — 5. Overass. Aksel Jeppesen 25 år ved Den vest- og sønderjydske Kreditforening. — 6. Mange levende lys i vinduerne den 5. maj. — Ved folketingsvalget blev der i Rkbg. by afgivet for socialdemokratiet 980 stemmer, for radikale 126, konservative 286, Venstre 835, Retsforbundet 142, kommunister 21, De Uafhængige 82. — 16. Rkbg. gasværk får installeret nye apparater for 22.500 kr.

Sølvbryllup: 20. M. Gadgaard og hustru, Herningvej.

Bryllup: 4. Frk. Anna Jørgensen og Svend Aage Pedersen, begge Rkbg. — 19. Frk. Stinne Andersen (d. af Jens A., Grønnegade) og Arne Christensen, Ørnhøj. — 25. Frk. Henny Thygesen (d. af Peder Th., Rkbg.) og montør Niels Walther, Malmø. — 26. Frk. Anita Andersen, Skive, fh. Rkbg., og bankass. Aage Christensen (s. af vognm. C, Vestergade).

Fødselsdage: 1. Fru Marie Lind Andersen, alderdomshjemmet, 85 år. — 2. Fru Maren Poulsen, Enghavevej, 80 år. — Enevold Kabel, Nørregade, 85 år. — 3. Jørgen Orloff, Mellemgade, 80 år. — 3. Murerarbejdsmand Martin Grønbjerg, Herningvej, 70 år. — 6. Fhv. vejmand Chr. Christensen, 80 år. — Fru driftsleder Dagny Olsen, Mylius Erichsensvej, 60 år. — 9. Syerske Margrethe Damgaard, Enghavevej, 80 år. — Driftsleder ved Rkbg. Amts Højspænding, ingeniør A. Dolleris, 60 år. — 10. Fisker Cirius Kjærgaard, Ø. Strandgade, 60 år. — 13. Peder Andersen (Trasbjerg), Ø. Strandgade, 70 år. — 17. Fru Maria Næss-Schmidt, Østergade, 75 år. — 19. Oscar Pedersen, Ø. Strandgade, 60 år. — 27. Nicolaj Knudsen, Ø. Strandgade, 80 år. — 28. Tømrer Kr. Høegsberg, Smedegade, 50 år. — 31. Knud Knudsen, Bymarken, 70 år.

Døde: 7. Mekaniker Max Hansen, Nørregade, 42 år. — 17. Skrædder Tang Pedersen, Rindum, 85 år. — 31. Fhv. kontorchef K. P. Knudsen, Hoffgaardsvej, 73 år.

 

JUNI

Der er ved at være tradition for, at ringkjøbingensere på grundlovsdagen aflægger Schuberts børnehjem på Vellingvejen et besøg. År efter år er antallet af gæster blevet større, og i år kom det hidtil største antal. Meningen er at skabe kontakt mellem børnene på hjemmet og børnene i byen og at vise Ringkjøbing-borgere, hvorledes hjemmet er indrettet og virker. Det er til overmål lykkedes.

Dagen festligholdes med taler og forskellige forlystelser og sluttede i år med fakkeltog gennem haven til fjorden.

1. har kioskejer Aage Pedersen haft kiosken på torvet i 25 år. Bankbogholder Axel Nielsen udnævnt til underdirektør i Rkbg. bank. — 4. Indflytning i de første fem huse på V. Strandsbjerg, de fem næste færdige om en måneds tid. — 6. Fru M. Næss-Schmidt trækker sig tilbage som formand for Røde Kors i Rkbg, efter med dygtighed at have ledet afdelingen i 30 år. Fru dyrlæge Nøhr, Tim, vælges til efterfølger. — 13. Frk Lone Mogensen, Rkbg., blev kåret som 1957's »Frk. Strik« på textilmessen i Herning. Nr. 2 blev også en Ringkjøbingpige, frk. Nina Munkholm Andersen. — 17. Byens udflugt for de gamle samlede 300 og gik rundt om fjorden. — 20. Bogtrykker Holger Rasmussen formand for Rkbg. og omegns turistforening i st. f. boghandler N. P. Holm, der ikke ønskede genvalg. Af Ringkjøbing amts 27.000 motorkøretøjer findes de 20000 i landkommunerne. — 25. Knallertkørsel på fjordstien bliver forbudt. — 23. Rkbg. skytteforening indvier de nye skydebaner, der er anlagt ved »Sorte Bakker«. Det er byens udvikling, der stadig tvinger skydebanerne længere bort. — 26. Den ny renovationsordning i byen trådt i kraft i dag. — 29. I dag fik børnene sommerferie og skal først møde igen den 15. august.

Guldbryllup: 10. Pens. landpost Anders Lundsgaard og hustru, Smedegade.

Sølvbryllup: 5. Vognmand Chr. Højhus og hustru, Herningvej. — 15. Lagerforvalter Andreas Pedersen og hustru, Kongshøjvej.

Bryllup: 8. Frk. Lillian R. Nielsen, Silkeborg, og Kresten Røjkjær Pedersen (s. af vejformand Adolf P.). — 9. Smørrebrødsjomfru Inger Rasmussen, Tappernøje, og malersvend Bruno H. Jeppesen (s. af chauffør L. J.). — 23. Frk. Bodil Højmark Christensen (d. af købm. H. Chr.) og Henning Bang, Grindsted.

Fødselsdage: 8. Fru Karen Kjærgaard, Ø. Strandgade, 65 år. — 9. Fru Petrea Nielsen, Godthåbsvej, 70 år. — Tandlæge Johs. Thomsen, V. Strandgade, 80 år. — 14. Havnefoged Mogens Jensen, 60 år. — 15. Fru Lene Pedersen, Herning, fh. Rkbg., 60 år. — 20. Malerm. Schmidt Hindø, Ø. Strandgade, 65 år. — 23. Skomagerm. M. Ibsen, Nørregade, 80 år. — 26. Overlærer J. K. Kristensen, Kongshøjvej, 70 år. — 27. Overass. Oscar Pedersen, Skolevænget, 50 år. — 28. Fhv. dræningsmester Poul Poulsen, Esbjerg, fh. Rkbg., 75 år. — 29. Fyrbøder ved kreditforeningen P. Chr. Hindø, St. Blichersvej, 70 år.

Døde: 2. Fhv. gdr. Hans P. Hansen, Vellingvej, 69 år. — 3. Fhv. økonoma, frk. Ebbesen, amtssygehuset, 71 år. — 6. Fhv. cykelhandler Niels Kirk, V. Strandgade, 85 år.

 

JULI

Til trods for pessimistiske udtalelser i foråret om muligheder for skibsfart på Ringkjøbing havn, har der i løbet af sommeren nærmest været livlig trafik på denne, idet indtil en halv snes småskibe allerede har anløbet havnen.

Sejladsen har ikke blot betydet billigere fragter, men har foruden at stabilisere havnens svigtende indtægter også betydet arbejde til adskillige ved losningen af de mange kalifragter.

1. har overass. Erik A. Jensen, Skolevænget, været ansat ved amtstuerne i 25 år. — 11. Sidste nat var der op mod 100 telte på campingpladsen. — 12. Nej fra kirkeministeriet om tilladelse til at rejse et Ellerbækminde ved Rkbg. kirke. Tanken om at rejse lægemissionæren et minde i Rkbg. dog ikke opgivet. — 22. Vesterhavsfesten ved Søndervig til fordel for turistforeningen blev succes — trods silende regn. — 24. Peter Sand debuterer i Tivoli i København. Blandet kritik af koncerten. Ved koncert i Rkbg. d. 29. var der stuvende fuldt hus og hjerteligt bifald. — 29. Pr. 1. juli var indbyggerantallet i Rkbg. 4777. Det hidtil største antal i byens historie.

Guldbryllup: 11. Ole Andersen Bro og hustru, Ved Fjorden 3.

Bryllup: 14. Frk. Vita Jeppesen (d. af arbejdsm. J., 0. Strandg.) og chauffør Verner Larsen, Rindum. — 27. Stud. med., frk. Grete Lilleør og stud. med. Bjarke Andersen (s. af dr. Johs. A.).

Fødselsdage: 6. Andreas Nielsen, Søndergade, 75 år. — 14. Vejformand O. D. Jensen, V. Strandgade, 60 år. — 12. Enkefru Johanne Aaes, Vestergade, 90 år. — 13. Tidligere formand for Rkbg. banks repræsentantskab og medlem af sparekassens bestyrelse, proprietær Chr. Sørensen, Voldbjerg, 95 år. — 19. Fru Meta Pedersen, elværket, 60 år. — 29. Fru Ingeborg Bune, Vestergade, 65 år. — 31. Skrædder Th. Østergaard, Østergade, 50 år. — 31. Buntmager Bertel Højmark, torvet, 65 år.

Døde: 2. Notkjær Valdemar, Nørregade, 86 år. — 24. Måleraflæser Ejnar Kirk, Kongevejen, 52 år. — 28. Johs. Christiansen, V. Strandgade, 80 år.

 

AUGUST

Lyng og Ringkjøbingpiger er en god konstellation, og selv om der ikke er overvældende med lyng lige omkring Ringkjøbing, er der søde piger, og en af de sødeste repræsentanter var vel nok frk. Strik, Lone Mogensen, da hun var med til at åbne De samvirkende jydske Turistforeningers lyngoffensiv i København. 12.000 lyngbuketter blev bundet, og de fleste af flittige Ringkjøbingpiger, der hver eftermiddag i mange dage opholdt sig på håndværkerforeningen, hvor de med liv og lyst gik op i arbejdet med at binde de smukke buketter.

1. Landskomitéen til støtte for Guldberglejren køber gård i Nørre Lyngvig, der agtes indrettet som permanent sommerlejr for Guldbergbørn. — 5. Dammene er i den regnfattige sommer tørlagte i »Alkjær Lukke«. — 14. I sommerferien er der udført reparationer på Rkbg. skole for 36.000 kr. — 15. Overportør P. A. Møller, Bredgade, 40 års jubilæum ved DSB — deraf de 27 år i Rkbg. — 18. har frk. Stampe haft forretning i Rkbg. i 25 år. — 21. Voldsom brand på Skyttes cementstøberi. — 22. Gasværket ligger inde med 5000—6000 hl usolgte koks.

Sølvbryllup: 6. Opsynsmand i »Alkjær Lukke« Laur. Andersen Broe og hustru.

Bryllup: 10. Frk. Aase Christensen, Nysted, og Chr. Fjord Lodberg, Rkbg. — 11. Frk. Solvej Nielsen, Frederiksberg, og stud. med. Torben Næss-Schmidt (s. af læge S. N. S.). — Frk. Irene Botha Jørgensen (d. af fotograf B. J.) og ekspedient Tage Christensen, København. — 17. Frk. Ellen Søe (d. af gartner S.) og lærer Ib Stærkjær Hansen, Thisted. — 21. Bankass. frk. Lis Christensen (d. af fru S. Chr.) og maskinsmed Jens Erik Jensen (s. af C. J.). — 25. Sygeplejerske frk. Doris Jessen, Vanløse, og boghandlermedhj. Georg Vejen Larsen (s. af musikhdl. V. L.). — 27. Fru Rita Thomsen (d. af værkfører Evald Th.) og typograf Poul Dalby Andersen, Los Angeles (s. af fru Johanne A.).

Fødselsdage: 2. Tidl. landmand Carl Christensen, Ø. Strandgade, 65 år. — 4.  Postmester E. E. Nielsen, 60 år. — 8. Repræsentant Chr. Lyngby, 75 år. — 25. Peder Nygaard, Ø. Strandgade, 80 år. — 27. Fru Sidsel M. Poulsen, Møllevej, 75 år. — 28. Poul Enevoldsen, Godthåbsvej, 80 år. — 31. Pens. banearbejder Hjorth, Herningvej, 85 år.

Døde: 1.  Fhv. værtinde i Schuberts plantages restauration gennem mange år, fru Anna Simonsen, Velling, 71 år. — 4. Fru Anne Klokker, Mellemgade, 84 år. — 18. Fru Ermgaard Marie Rasmussen, enke efter barber R., Østergade,  91   år. —  21.  Fhv.  skibsfører Niels Jensen, Mellemgade, 80 år.  

 

SEPTEMBER

Murermester Jørgen Jørgensen udsender en festlig og fornøjelig samling minder fra sit lange liv med lokalhistoriske oplysninger om Ringkjøbing, Holmsland og Klitten. Bogen, der er smukt udstyret (Aras) og fyldt med billeder, vil sikkert kunne interessere de fleste gamle ringkjøbingensere, og den koster kun 11 kr.

2.  Læge Johs. Andersen udnævnt til ridder af Dannebrog. — 5.  Byrådet bevilger 3000 kr. til skitseforslag for ny biblioteksbygning. — 9. Torvehandlerne skal efter vedtægt fra byrådet herefter lukke kl. 16. — 18. Søndagsskolen fylder 75 år.

Bryllup: 7. Frk. Anna Svendsen (d. af Chr. S.) og fisker Svend Aage Dethlefsen, Esbjerg. — 14. Dekoratør frk. Kirsten Lindal, Tåsinge, og dekoratør Poul Erik Andersen (s. af købmand A.) — 15. Damefrisørinde frk. Mejse Christensen (d. af fisker C.) og telefonarbejder Leif Hansen, Rkbg. — 21. Frk. Dagny Jørgensen, Hee, og portør Ole Nielsen, Rkbg. — 28. Bankass. frk. Annelise Vesterager Madsen, Lem, og snedker Troels Faurholdt Jensen (s. af laboratoriemedhjælper Chr. J.)

Fødselsdage: 7. Fru Elna Sørensen, Tværvej, 60 år. — 8. Fhv. gdr. Ole Bjerregaard, Vellingvej, 90 år. — 9. Enkefru Hilma Lauridsen, I. P. Nielsensvej, 70 år. — 11. Fru Karen Bech Olsen, Herningvej, 70 år. — Fhv. togfører Chr. Sørensen, Viborg, fh. Rkbg., 70 år. — 12. Fru Dagmar Andersen, Nørregade, 85 år. — 24. Pens. overportør C. K. Simonsen, Nørredige, 75 år. — 28. Fru Eline Hoffmann, Godthåbsvej, 70 år.

Døde: 6. Fru Astrid Kirstine Møller, Vestergade, 77 år. — 8. Lagerforvalter Andreas Jensen Pedersen, Kongshøjvej, 54 år. — 18. Fru Gerda Larsen, Tangsvej, 50 år. — 18. Murermester Andreas P. Christensen, Vellingvej, 68 år. — 19. Frk. Laura Sylvestersen, Velling, fh. Rkbg., 78 år. — 25. Søren Christensen. — 26. Fru Mariane Nielsen, Nørredige.

Til top