Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1976-77

Årets by, javist - og årtiers dejligste by

Ringkjøbing som årets by ...

Ja, det er da rimeligt. Det er da endelig en Århus-historie med fornuft i.

Man kan ganske vist spørge sig selv, hvorfor kåringen netop sker i 1977. Hvorfor ikke sidste år (bortset fra, at de samme initiativtagere da havde Lemvig som en lige så værdig modtager af æres-titlen). Hvorfor ikke årtiets by? Det ville vi, der altid har taget den alt andet end ringe købstad til vore hjerter, have fundet rimeligere. Bortset fra, at der så kunne være opstået uenighed om hvilket årti.

Lider man under den vanskæbne kun at have været ringkjøbingenser på lånt tid, vil man nok mene, at byen toppede på det tidspunkt, da man selv beærede den med sit nærvær. Det skal så for mit vedkommende sige, at Ringkjøbing var årtiets by engang i de fjerne 1950'er. Og det kan man nok blive uenig med en og anden om, der har gjort den senere, hæsblæsende udvikling med på nærmere hånd.

For at udviklingen har taget fart i det sidste kvarte århundrede, det er sikkert og vist. Det slægtled, som præger byens liv i disse år, skaber en forrygende nutid og fremtid . . . men uden at prisgive købstadsidyllens særprægede fortid.

Mine private årstal for et nært og hjerteligt samliv med Ringkjøbinger 1951-1954. Der kunne således have været grundlag for mere end et 25 års jubilæum i disse år, hvis jeg havde været mindre svigefuld. Men helt har jeg aldrig slået hånden af min ungdomskærlighed. Hun heller ikke på sin side, hvis jeg stadig formår at lytte rigtigt, når byens hjerte banker. Engang ringkjøbingenser, altid ringkjøbingenser, kan man sige med en meget fri omskrivning af et af spejderbevægelsens slagord. Et udslag af den betagelse, som aldrig er overvundet er, at jeg har sikret mig sommerhus i Søndervig med deraf følgende tilskyndelse til i det mindste en gang om året at vende tilbage til de gamle græsgange ved fjord og hav.

Og som en nogenlunde trofast stamgæst har man lejlighed til at være vidne til resultaterne af en prisværdig udvikling, som har sat ind netop i de 25 år, hvor man ikke selv har været skatteydende borger i Ringkjøbing. Endnu bedre end den, der bor midt i udviklingen, har sommergæsten mulighed for at bemærke sig fremskridt og forandringer. De to begreber dækker ikke nødvendigvis altid hverandre, men i Ringkjøbing har de senere års forandringer indebåret så mange fremskridt, at jeg til fulde forstår, at også andre har bemærket resultaterne.

Det er en af de indrømmelser, som det i øvrigt kræver en mindre selvovervindelse at fremkomme med. Vi synes allesammen, at en bys liv og miljø topper netop i den periode, hvor vi selv lever med. Vi vil altid påstå, at ingen andre kan have minder mage til dem, vi selv har skabt.

Minder har man altid forstået at skabe og dyrke i Ringkjøbing. I min egen tid havde man det absolutte indtryk, at byens guldalder måtte have været i århundredets barndom. Hvad Frede Skaarup slyngede om sig med af respektløse bemærkninger, og hvad Johannes Smith nedfældede af små forløb både i tale og skrift - det var bonmot'er, som fik karakter af evigheden. Efterfølgende slægtled tog guldkornene op og pudsede dem af til ny glans.

Som man sagde i de gamle islandske sagaer: Det lo de meget af den vinter. I Ringkjøbing kunne man tilføje: Og mange efterfølgende vintre. Man levede i minderne. Jeg havde selv fornøjelsen som ung journalist at indføre en lørdags-spalte i Dagbladet med prøver på byens og oplandets vid. Og det var påfaldende, så stor læsernes iver var efter at genopfriske de efterhånden klassiske replikskifter. Helt op til nyeste tid har man set kronikører i Dagbladet gå på jagt i de gamle arkiver og i hjernevindingerne efter denne guldalderperiodes åbenbart udødelige oplevelser.

Men man kunne nu også skabe nye anekdoter i tyverne, trediverne, fyrrerne - og mine egne halvtredsere. Samtidig med at man havde bevaret talentet for fortsat at aftvinge gamle episoder nogle fornyede latterkaskader i efterfølgende vintre. Ja, når jeg tænker tilbage på det, var det faktisk i høj grad sådan, at den korte, lyse sommertid blev udnyttet hektisk til at skabe oplevelser, som blev oplagret til vinterens mørketid, hvor man var sig selv, og krøb i hi uden de inspirationer, som turisterne kunne tilføre bylivet.

Ikke mindst byens håndværkerfag og handelsstand var i min tid rige på medborgere, der frivilligt eller ufrivilligt kaldte glade smil frem. Umiddelbart - og senere, når begivenhederne blev vendt og drejet som umistelige klenodier. Originaler i Ringkjøbing havde i den periode gode kår. Byen var nemlig så rig på særprægede personligheder, at den ene overstrålede den anden. Man kendte sine medborgeres særheder, og man bar helt selvfølgeligt over med de særeste af dem, som man gør i et lille samfund, hvor man lever tæt inde på livet af hinanden.

Det faldt i min lod nogle gange at skrive lejlighedsviser til foreningers mærkedage, og da fik jeg på ny slået fast, hvorledes man aldrig i Ringkjøbing kastede vrag på den gode gamle historie, for den blev aldrig mindre god af sin alder. Årtier efter sang man lige henrykt om bagermesteren, der hovedkulds måtte opgive sin høje gamle Ford, da Fanøs tidevand overrumplede ham under en sommerudflugt. Og da jeg sammen med en god kollega på Dagbladet, Preben Jacobsen, strikkede et par lokale revyer sammen til kontant glæde for henholdsvis idrætsforeningen og Sommerlyst, måtte vi sande, at det var overvældende, hvad der var af materiale til lystige viser. Hvert år. Selv om udviklingen ikke dengang var så rivende, at Ringkjøbing kunne blive årets by i omverdenens øjne.

Og så er tiden egentlig inde til, at man burde varte op med nogle af sine ungdomsoplevelser for at vise, at Frede Skaarup og Johannes Smith havde deres værdige arvtagere et halvt århundrede senere. Men pludslig bliver man mere forsigtig. For nogle af de medsammensvorne fra den periode har udviklet sig til samfundsbevarende bedsteborgere. Og går det nu an at røbe, hvad de kunne finde på i ungdommelig løssluppenhed?

Jo, bevares, Louis Rasmussen kan man jo altid diske op med. Men den så at sige uforgængelige bogtrykker hører hele århundredet til, så man dårligt kan tage ham til indtægt for sin egen Ringkjøbing-tid. Hvor han ganske vist var på toppen ved at give sin by en forsmag på det TV, som ikke i dag kan overraske nogen undtagen ved udsendelsernes kedsommelighed.

Dengang var det en overraskelse, at man kunne gå uden for på fortovet og i en bus se bogtrykkeren fortælle historier inde i sin Håndværkerforening om, hvordan han havde lært kong Frederik at spise røget helt rigtigt med lommekniven, som derefter ikke blot dinglede til pynt i majestætens bælte. Det var også i hine dage, Louis Rasmussen udkæmpede den uforglemmelige turistfejde, der indbragte ham hædersnavnet »Sorte Louis«.

På hjemmebane var det for øvrigt ikke nær så let at være Louis Rasmussen som uden for bygrænserne. Trykkeren var kommet i magtkamp med Dagbladets redaktør, min egen stormægtige chef Vilhelm Nielsen, almindeligt kendt som »Kejser Vilhelm«. Og når vi ikke kunne komme uden om at nævne Louis Rasmussen i byens eget blad - og det var svært - så skulle det ske under pseudonymet L. Rasmussen.

Også det lo man meget af de vintre. Som af den omstændighed, at den gode redaktør af en letforståelig frygt for at støde borgerskabet på manchetterne, pålagde sine fusentaster af unge journalister ikke at drive løjerne for vidt, når de skrev respektløse revytekster. Hele byen vidste, hvad der lå bag, da revyforfatternes eget blad gav dem en meget lidt venlig anmeldelse. Og så havde man så meget mere at more sig over.

Hele byen syntes at have været øjenvidne, da en lille hvid pudel blev forvandlet midt på Ringkjøbing Torv til et blåt fabeldyr, blot fordi det begyndte at regne. Hunden tilhørte en apotekerkarl, og disciple på »Ringkjøbing Løve« vidste nøjagtig, hvordan et usynligt pulver ville antage en opsigtsvækkende farve, hvis der kom lidt fugtighed til.

Hele byen vidste besked den følgende dag, da den folkekære borgmester Marius Pedersen havde lidt en forsmædelig vandgang under en natmanøvre ved Sommerlyst. Det var helt harmløse løjer, som kun kunne styrke borgmesterens popularitet i den følgende valgkamp. Betydelig mere alvorligt er det, at man i dag må spørge, hvor Sommerlyst er blevet af? Det er et af de få smertelige tab, der må konstateres blandt de mange landvindinger.

Alt andet kan man godtage og lovprise som gevinster for miljøet. Ikke mindst gågaden. Når fodgængere i dag trænges i hele Nygades begrænsede bredde, undres man her - som på Strøget i København - over, hvordan nogen sinde to rækker køretøjer har kunnet presse sig frem mellem fortove. Og for de gamle oaser, som har gennemlidt trængselsperioder, er nye værtshuse kommet til. Med gårdhaver og diskoteker og alt, hvad der ligger af mellemtoner mellem fortid og nutid på denne front, hvor Ringkjøbing altid har hævdet sig med ære.

Det var i den første guldalder, at Ringkjøbing havde ry for at besidde det største antal restauranter i landet i forhold til indbyggertallet. Men det var i min tid, de store københavnske bryggerier udvalgte Ringkjøbing som prøveklud for en ny emballage, for intet steds fik man en så grundig afprøvning af ølkasser på et så overskueligt areal som i Ringkjøbing.

Livsglædens by. År efter år. Og nu også udviklingens. For det var på det punkt, det kneb i vor tid. Vi led under følgerne af en politik, der med gustent overlæg stræbte efter at lede udviklingen uden om Ringkjøbing. Man ville være i fred. Den jyske tværbane blev presset til Skjern, hvad man på ingen måde var ked af i dette samfund, der så kunne skifte spor fra stationsby til købstad. Virksomheder var heller ikke ønskede i Ringkjøbing, for så kunne man risikere socialistiske stemmer i I. C.'s gamle højborg.

Der var årtier, hvor selvtilstrækkeligheden, glæden over provinshyggen og frygten for en ustyrlig udvikling sad i højsædet. Den indstilling tager man ingen hæderspriser hjem på. Men miljøet og trivslen har på intet tidspunkt lidt af svindsot, selv om det til sidst kunne knibe med indtægterne for bysamfundene som helhed. Det er bemærkelsesværdigt, at i dag, da man har åbnet på vid gab for udvikling, får miljøet mere end før, hvad det fortjener. I dag er der råd til at interessere sig for at bevare bybilledets mest maleriske sider. Kontant kulturbevarelse går det nu engang bedst med i velfærdstider. Og Ringkjøbing har gjort sig bemærket blandt de mange andre byer, der nu værner om det nedarvede gademiljø. Senest ved at tage hånd i hanke med sterile pengeinstitutters overvældende interesse for at tage livet af iøjnefaldende gadehjørner.

Årets by. Javist. For mig hvert år. Men derfor er det alligevel ikke svært at anerkende, at omgivelsernes anerkendelse måtte falde netop i år. Min respekt er lige så stor som min misundelse, når jeg iagttager disse års ringkjøbingensere. Deres evne til at hygge sig og more sig er ikke taget det ringeste af. Ikke engang i mindernes skær kan man bilde sig ind, at vi overgik dem for 25 år siden. Til gengæld overgår de helt klart forfædrene, når det gælder om at tage fat og skabe resultater.

Til lykke med i år. På gensyn næste år.

Kjeld B. Nilsson

 

1976

OKTOBER

1. Nu skal vi til at passe bedre på os selv. Vi må ikke være overvægtige, da dette er usundt. Til at hjælpe starter der den 6. en slankeklub, »Vægt-vogterne«, der indbyder til orientering i Håndværkerforeningens laugs-bygning. * Der er stadig arbejdskraft i Vestjylland. Til en påtænkt systue, en afdeling af Herning-fabrikken Sweki, har 45 kvinder søgt arbejde. * Faldet i det engelske pund har bevirket en hamstringsbølge over landet. Måske hører vestjyderne til de mere besindige. Bankerne taler ikke om hamstring udover almindeligt køb af valuta. * Foreninger og komiteer skyder op som paddehatte. Nu har vi også fået en komite for »People to people«. * 2. Med glæde læser man, at Ringkjøbing amt tilligemed Roskilde har den laveste procent i landet. Der skal »kun« betales 5,7 %. * Marie Kristensen, Hover, er kommunens ældste. Den 4. bliver hun 101 år. * Alt, hvad der hører til den nye mode, bliver præsenteret i et storslået modeshow i Vesterhavs-hallen af byens handlende. * 4. Sparekassen SDS indstifter nu en initiativpokal. Det skal være en vandrepokal, der skal uddeles hvert år. Modtagerens navn og årstal bliver graveret inden eventuel aflevering. Sparekassens Lokalråd bestemmer, hvem der skal hædres med pokalen. * Tage Gjødesen fra Mors Kommune er blevet ansat som pantefoged. Sikkert mest til glæde for ham selv. * Motorklubbens pokalløb, det sidste arrangement i sæsonen, havde tilslutning af 49 hold. Det blev gennemført trods regn, der generede, så alle fik strafpoints. * Overlærer Ove Madsen, Ribe, er ansat som konsulent for specialundervisningen i kommunen. Tiltrædelse sker den 1. november. * Ligeledes er politibetjent Haakon H. Mogensen blevet beskikket som sagkyndig i førerprøver. * 5. Ulovligt placerede ruser i Vonåen er nu blevet taget op af Fiskerikontrollen og overgivet til politiet. Det bliver til bøder til ejermændene. Skilteproblemet er ikke let at løse. En læser, der flyttede til byen, fordi han syntes, den var så pæn, er sur, hvis borgerne ikke vil være med til at bevare den. De gamle pæne bygninger må ikke klines til med skilte, der ikke pynter. * Julehandelen rykkes to timer frem i år. Forretningerne holder åbent til kl. 18 sidste søndag, men lukketiden overholdes ikke af alle. * Turistchefen glæder sig over en stor sæson og slet ingen klager. 28. september var den første dag uden kunder på turistkontoret. Turistchefen videregav oplysningen som en ros til byens handlende, hoteller, restauranter, læger og tandlæger. * 6. Torvehandel - en omdiskuteret »butiks-form« - er til stor skade for nogle forretninger. Kommunen vil dog ikke være kontrol-organ, men henviser de handlende til politiet, hvis de ønsker overtrædelserne af reglementet stoppet. Flere af de handlende havde anmeldt overtrædelserne og politiet havde optaget rapport, men så snart de var væk, florerede handelen igen som før. * Russisk kulturfremstød. Kunstforeningen får i begyndelsen af november en lastbil med 50 kasser kunst- og brugsgenstande fra Hviderusland. Den storstilede udstilling er planlagt at vare en uge fra 2. november. Den opstilles i rådhushallen og på museet. * Gartner Josefsen har fået et ærefuldt hverv. Han skal binde en brudebuket til en Ringkjøbing-pige, der skal giftes i Israel. Anna Margrethe - datter af sundhedsplejerske fru Bøggild - ønskede til sit bryllup at have en duft af hjembyen med. Buketten består af små margueritter. * Uændret rentesats - indtil videre. Pengeinstitutterne har endnu ikke afgjort, hvordan rentesatsen skal ændres efter diskontoforhøjelsen på 2,5 %. * Dansk Tekstilarbejderforbunds Ringkjøbing-afdeling fik på generalforsamlingen i går både ny formand og kasserer. Else Lauridsen blev formand og Gerda Jensen kasserer. * Pensionistforeningen for Ringkjøbing og Omegn vokser stadig. I øjeblikket er medlemstallet 575, men foreningen er også meget levende. Formanden berettede på generalforsamlingen om afviklede hel- og halvdagsture og om planlagte. Der var genvalg til bestyrelsen. * I gamle dage var den foretrukne søndagstur ad V. Strandsbjerg til Vonåbroen. På vejen mødte man det gamle »krudthus«, hvor byens isenkræmmere oplagrede det bestemte kvantum krudt og ammunition, de måtte have, ligeledes kom man forbi fiskernes stejle- og tjæreplads med bundgarns-pælene sat op som »indianerhytter«, malerisk og hyggeligt. * 7. Hvad vil der ske, hvis mesters kone strejker? Det var kvindernes aften på mødet i Arbejdsgiverforeningens vestjydske Afdelings møde. Fru Ellen Claus Hansen fra hovedforeningen talte om den lønmæssige situation for mesterkoner. Foreningen havde succes med aftenen, hvor mødetallet naturligvis var fordoblet. * Vægtvogterne havde stor succes med deres start. Der var mødt 130 med overflødige kilo. * 8. Byens borgere og gæster er ikke alle så lovlydige, som de skulle være. Politiet indkasserede på et par timers parkeringsjagt 2200 kr. til statskassen. * Der er i kommunen lagt op til stort program i ugen for flygtningehjælp. Udover omdeling af flygtningeavisen arrangeres der skuespil, garderkoncert, tombola, konkurrencer og meget andet. * Musikskolen, der nu tæller omkring 500 elever, udvider stadig sine aktiviteter. Senest er korsangen taget op og under ledelse af fru Else Højgaard var 24 mødt til korsang. * Nu skal Grønnegade have den helt store tur. Der skal nedlægges nye og større ledninger til kloak, fjernvarme m.m., men efter endt arbejde skal gaden bibeholde sit gamle udseende, dog med en bedre brolægning. * J. Maag Busch, tidligere amtsfuldmægtig, eventyrfortæller, digter, komponist, fotograf og meget andet, har skrevet sine erindringer, der vil omfatte hele 3 bind. Første bind har titlen »Det gamle skilderi«. * Der er stor uenighed om strandstiens forlængelse til Velling. Grundejerforeningen siger ja, men lodsejerne nej. Enighed opnås sikkert inden det skulle blive til alvor. Kommunen har end ikke i 1977 penge til det på budgettet. * 9. Ringkjøbing Andels Grovvareforening har i år 10 års jubilæum og har i det forløbne år haft en omsætning på 54 mill. kr. og et driftsoverskud på godt 2 mill. kr. Vi har dog måttet investere millioner af kroner for at kunne klare krav og behov. * Udgravningerne på vikingebopladsen i Grønbjerg er sluttet og resultatet kan ses på en udstilling på museet. Denne varer hele efterårsferien. * Red Barnets lokalafdeling har skiftet formand, idet Cleo Skov har afløst amtmandinde Edel Bach. Den nye formand er også indvalgt i landskomitéen. * 11. »Historiens første Ringkjøbing-march«, arrangeret af CF march-forening, havde samlet 185 deltagere, hvoraf de 60 var fra byen. Målene var 10, 20 og 40 km og de fleste startede som optimister mod de 40 km. * Folkedanserforeningen havde en vellykket høstfest med 250 deltagere. Der var både amatørkomedie, dans og glad stemning. * 12. Da vi alle skal spare, har Svømmehallens bestyrelse vedtaget, at der ikke skal ansættes en ny bademester. Det bliver Vesterhavs-hallens inspektør, der skal varetage arbejdet. * KFUM & K åbner De unges Uge i Borgen. Tilslutningen ca. 80 var tilfredsstillende, men man håber på bredere tilslutning de andre aftener. * Bent Skræddergaard har alene overtaget forpagtningen af købmandshandelen på byens campingplads. Hidtil har han haft den sammen med købmand Husted. Skræddergaard er indstillet på at holde åbent udover camping-sæsonen. * 13. Vestjylland er rig på oldtidsminder. Igen er der fundet en jernalderboplads. Denne gang i Velling. Museumsinspektør Jens Aarup er i gang med prøveudgravning på stedet, der skønnes at være fra perioden det første århundrede efter Kristi fødsel. * Nordisk Firmaidræt til møde i Ringkjøbing. Ringkjøbing og Omegns Firmaidræt er vært for mødet, hvor der skal drøftes samarbejde i Norden og forholdet til det øvrige Europa. * Guldalderklubben har haft en meget interessant eftermiddag, hvor Astrid Pollmann fra Vestjyllands Højskole uddybede emnet »Sange digtet af H. C. Andersen og St. St. Blicher«. Som altid var der stor deltagelse med ca. 100 medlemmer. * Både AOF og LOF har god søgning til deres aftenskolehold. Udover de tidligere hold er der nye: dansk for læse- og staveretarderede, gratis glæder og madlavning for mænd. Helt nyt er en foredragsrække om trosbekendelser m.v. * Kommunen skaffer nye arealer til kolonihaver, sikkert til glæde for mange, der er naturelskere. * CF har startet et hold i førstehjælp. Nyt er, at CF vil kontakte skolerne og starte hold for eleverne, hvis der er interesse nok. * Politiet gør et stort arbejde for børn i trafikken. 6. og 7. klasserne får i disse dage gennemgået trafikregler, både teoretisk og i praksis. Ligeledes har der været eftersyn af 256 elevers cykler, og det konstateredes, at der kun var fejl ved 42. * 14. Folk står ikke i kø for at købe prioriterede huse, men det er jo heller ikke på denne årstid, der er større til- eller fraflytning, siger ejendomsmæglerne. * Så har byen igen fået en ny klub. Denne gang er det motionssvømmerne, der har fået egen klub. Der var 150 medlemmer ved starten. * 15. Ringkjøbing Jern & Staal bliver den første virksomhed, der tager det nye industriareal i brug. Direktør Niels Valeur oplyser, at der om få dage holdes rejsegilde på en 1000 kvm stor lagerhal. - Vi bliver så fri for at leje os ind flere steder, hvilket er en stor fordel. Ligeledes har direktøren sikret sig plads til udvidelse, hvis firmaet engang i fremtiden helt skal flyttes herud. * Firmaet Skandia, Vesterled, søger p.t. 20 nye folk. Årsagen er, at ørredsæsonen er blevet en måned forsinket på grund af den tørre sommer, og nu dukker der en mængde fisk op, som skal behandles omgående. Det bliver et 2 måneders job, med arbejde i aftentimerne, men der forlanges ikke forkundskaber, da opskæring m.m. foregår på maskine. * Nordsøværftet har stadig så mange ordrer på nye skibe, at det for tiden bygger ny bedding, og man gør klar til først i det nye år at kunne bygge den nye coastertype på 399 brt. * De 200 år gamle lindetræer foran Hotel Ringkjøbing er blevet »tilset« af »trædoktoren«, slotsgartner Wisti Raae fra Frederiksborg slot. Diagnosen var, at træerne kunne leve længe, hvis de blev rigtig behandlet. * 16. Der bygges om for 253.000 kr. på Rådhuset. Ombygningen omfatter social- og sundhedsforvaltningen, der må have mere plads til det øgede antal opgaver der fulgte i bistandslovens spor. * 18. En overfyldt kirke modtog Rindums nye sognepræst, der blev indsat i embedet af provst E. Thomsen, Thorsted. Menigheden, der efter gudstjenesten hilste på præsten, Carl Vilhelm Fogh-Hansen, havde mange gode ønsker for ham. * Ribo Vinduer og Ørnhøj Vinduer er med på en specialudstillling i Middelfart. Udstillingen peger på, at vinduerne foruden forbedringer skal passe ind i bygningens arkitektur. * Det er lykkedes »Sweki«, en afdeling af en Herning textilvirksomhed, at skaffe så mange syersker, at den nye afdeling i byen nu kan starte den 25. oktober. * Skatterådet meddeler, at slutopgørelsen for indkomstskat for 1975 er klar til udsendelse. Der bliver sikkert glæde hos de, der skal have penge tilbage, og mindre glæde hos de, der skal betale restskat. * Kommunen har for tiden 50 salgsklare byggegrunde, men det brændende spørgsmål er, hvad de skal koste. * 19. Lions-klubberne og Ringkjøbing Amts Dagblad, der i forening arrangerer julelotteri, har modtaget så mange gaver, at gevinstsummen i år passerer 100.000 kr. * Vesterhavs-hallens Ungdomsklub er startet med nye ledere: børnehavepædagogerne Ingrid Thomsen og Jørgen Vestergaard Jensen. * Byggeaktiviteten i kommunen ligger normalt, trods afmatningen rundt i landet. * 20. Byrådet har givet N. P. Møller, Vesterby, Rindum, tilladelse til at opføre en minkfarm, når en række miljøkrav bliver opfyldt. * Kommunen skal skaffe jord til de næste 350 meter af ringvejen. Der er 12 matrikelnumre i området og der er indbudt til forhandling om ekspropriationsprisen. * Ringkjøbing Fotoklub vil fejre sin 1 års fødselsdag med en udstilling i Rådhushallen. Medlemmerne er begyndt at »knipse« under mottoet: »Sådan er Ringkjøbing - også«. * Kommunen vil i årene frem til 1984 sørge for at vi får renere spildevand. Der skal i det nævnte tidsrum anvendes 15 mill. kr. på at forbedre kloaksystemer og bygge nye rensningsanlæg. * 21. Havnen er ikke nogen lukrativ forretning, konstateres der. Sidste regnskabsår var der et underskud på 231.000 kr. Det er det svigtende fisken i fjorden, der er årsag til den dårlige indtægt. * Sejlklubben får nu sit ønske om en lille jollebedding opfyldt. Den kan bygges i forbindelse med igangværende uddybningsarbejde. Udgiften til beddingen skal hentes ved besparelse på arbejdet i nærheden af Nordsøværftet. * Et nyt boligområde nord for Herningvej har veje med fuglenavne. Sidst i selskabet er der kommet en Uglevej. * Byrådet har frigivet 325.000 kr. til byggemodning af det nye industriområde nord for Ribo. * 22. Det gamle skel mellem Rindum og Ringkjøbing skal nu udbygges. By skellet, der går fra viadukten til Holmegårdsvej, skal, når arbejdet er færdigt, være en fin asfalteret vej. * Belønning for lang og tro tjeneste. Laura Larsen, der gennem 59 år har været ansat hos fru Anne Glistrup, vil modtage belønning fra Det kvindelige Velgørende Selskab. *" Fællesantenne for TV i Rindum og Ringkjøbing blev ikke til noget i denne omgang. Interessen var for lille. * Arkitekt Kristian Geertsen vil med næb og kløer forsøge at bevare miljøet i byen. Han er gået i krig mod de alt for store skilte for forretningerne og i mange tilfælde er det lykkedes for ham. Dette sker dog ikke med kritik, men med stille og fornuftig samtale med ejerne. Hans initiativ finder sikkert samklang med arkitekt Draibys indstilling. * Alle husstande i kommunen vil i den nærmeste tid blive spurgt om der er rotter på ejendommen. Sidste gang der var spørgsmål angående rotter var der 98-99 nej-svar for hver 100 husstande. * Den sidste badevandsprøve for fjorden viste, at badevandet i sommer har været af en kvalitet, så fjorden kommer i gruppe over badevand i den bedste klasse. * 23. Byggegrundene ved Markledet er nu klar til salg. Salget vil .ske efter lodtrækningssystem og prisen er 62 kr. pr. kvm. * For at fortælle turister, at byen har en aktiv frimærkeklub, agter den at holde auktion i turistsæsonen. * Jørgen Bro, medredaktør af kunsttidsskriftet »Sommersko«, vil atter sende en publikation på markedet. Det nye blad, »Boksenyt«, vil beskæftige sig både med amatør og professionel boksning. * 25. Der skal i Alkjærparken bygges flere småhuse beregnet for enlige og ægtepar uden børn. Efterspørgslen efter disse huse er i øjeblikket voksende. * Sejlklubben starter, ugen efter ophaling, sin vinterundervisning. Der undervises 15 timer i teori, ligesom der bliver både mundtlig og skriftlig overhøring. * Bokseklubben kan glæde sig over, at deres mand, Erik Jensen, vandt i weltervægt over Flemming Hansen, der er en af landets bedste i denne vægtklasse. Kampen foregik i Sønderborg. s Ved Roklubbens sidste arrangement i denne sæson vandt Emil Hansen for 10. år i træk sculler-pokalen. * U-landsforeningen Svalerne havde så fint et resultat af deres loppemarked, at de kan sende 9000 kr. til hjælpearbejdet i Bangla Desh og Indien. * 26. Uddeling af 6100 flygtninge-aviser er første arrangement i ugen for flygtningehjælp. Hver husstand i kommunen får et eksemplar. * 27. »Forunderligt«, at folk ikke kan lade være med at stjæle. Man har måttet lukke kirken, da tyverierne er gået så vidt, at nogle af de små englehoveder på prædikestolen er pillet ud og hjembragt som souvenirs. * Politibetjent Bent Jensen tørrede svedperlerne af panden efter et kvarters »sporjagt« med sin schæferhund Rolf, af profession politihund. Politiet har tre hunde knyttet til stationen her. Disse har i høj grad mindsket antallet af mistænkelige personer, der ignorerer politiets »Stop i lovens navn«. Ingen ønsker vist at få et bid med 2-3 tons tryk af schæfertænder. * Skakklubben startede sin sæson med en turneringssejr over Kibæk med 5V2 mod 2Vz. * Paradoksalt nok har arkitekt Bay Jørgensen standset sine betalinger efter hidtil bedste år med en fordobling af omsætningen og fyldte ordrebeholdninger. Dette gælder dog kun for afdelingen In Design, der er kommet i vanskeligheder på grund af to store kundekrak. Tegnestuen, der beskæftiger 8 mand, bliver videreført, og alle beholder deres arbejde. In-Design var involveret i flere store hotelbyggerier, og da et af disse gik konkurs og måtte standse, rev det In-Design med sig i faldet. * Murermester N. E. Astrup Hansen er nu eneindehaver af firmaet Vestjydsk Totalentreprise. Arkitekt A. Nebel trådte ud af virksomheden den 1. oktober, men fortsætter forretningen Ringkjøbing Bygningsartikler i lokaler hos sit gamle firma. * 28. Set. Georgsgildets genbrugsbutik, Kramboden, kan fejre 1 års jubilæum, og omsætningen har været tilfredsstillende. Gildebrødrene passer, uden vederlag, butikken på skift. Overskud går til hjælp til forskellige institutioner. * Tre motorcross-kørere fra byen besatte 1., 2. og 4. pladsen ved et stævne for begyndere. Stævnet afholdtes i Herning. * 29. En narkoman, der i retten blev idømt fængsel for forseelse mod loven, udtalte at »Ringkjøbing er helt ren for stoffer«. Man håber, at han talte sandt. * 30. Virksomheden Skandia, der søgte arbejdskraft til rensning af ørreder, har fået tilfredsstillende tilbud fra det antal, de søgte. Arbejdet er fra 17 til 23, men kvinderne er tilfredse og klarer nemt både hjemmet og jobbet. * Spis bare løs, kartoflerne skal nok slå til, siger kartoffelavlerne her på egnen. Dette til trods for den dårlige høst. På de høje sandede jorder har udbyttet været så ringe, at det knapt nok har været umagen værd at tage kartoflerne op. * Ringkjøbing og Omegns Skytteforening, der har haft lokaler i kælderen under Vesterhavs-hallen, har fået moderniseret skydestandpladserne og opholdsarealet, så pladsen nu er tilfredsstillende. * 30. Trods den store stigning på sukker reklamerer byens købmænd stadig med sukker til gammel pris. »Der er nok, også til julens småkager«, siger de. * Firmaidrætten har holdt møde på hotel Fjordgården med deltagelse fra Norge og Sverige. Bl.a. vedtog man en folkelandskamp i motion, fællesnordiske familielejre, der skal gå på skift mellem landene. Danmark bliver den første vært i 1977. s Teaterforeningen havde usædvanligt besøg af et ensemble fra Hviderusland. 23 dansede, sang og musicerede og begejstrede og bjergtog publikum ved deres blændende optræden. Om eftermiddagen glædede de plejehjemmets beboere med deres strålende præstationer.

Fødselsdag: 1. Jørgine Fæster, Kongevejen 57, 70 år. * 2. Fhv. chauffør Laust Pedersen, Meldskiftet 5, 80 år. 8. Kristian Thomsen, Dyekjærsvej 5, 75 år. * 12. Henny Jacobsen, Kongevejen 26, 50 år. * 13. Knud Sørensen, fisker, Kjærgaardsvej 7, 50 år. « 22. Betty Nielsen, Østerports Kiosk, 60 år. Ester Kristoffersen, Røgind, 65 år. * 25. Mary Clausen, Søndergade 9, 50 år. * 28. Kirstine Olesen, Rindurn Plejehjem, 80 år. * 29. Revisor Niels Jensen, Fjordvang 2, 60 år. * 30. Aage Engsig, Skolevænget 11, 65 år.

Guldbryllup: 10. C. Aa. Langhoff og hustru Ella, Skolevænget 11.

Sølvbryllup: 27. Postbud Hans Jensen og hustru Grethe, Vejskillingen 19.

Bryllup: 22. Tove Holm, Ringkjøbing, og Niels Peder Thomsen, Ringkjøbing. 30. Margit Nielsen, datter af Martha Nielsen, Heboltoft, og Jens Møller Kirkegaard, Ringkjøbing. Rita Lindgaard, datter af Birgit Lindgård, Kronager, og Jens Mogensen, Rindum.

Døde: 1. Ejendomshandler Niels Bøgebjerg. 5. Else Mane Bro, Rindum Plejehjem. 12. Gerda Henriette Thullesen. 22. Else Bæk Knudsen, Rindum. 28. Karen Andrea Hansen. 31. Waisbæk Mølgaard Andersen.

 

NOVEMBER

1. Det store julelotteri, der startes af Lions-klubberne i Ringkjøbing og Videbæk i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dagblad, åbner salget i dag. Der er 65.000 numre og antallet af gevinster, ca. 1400, repræsenterer en værdi af over 100.000 kr. * ROFI’s skytteformand, Carl Hammer, fik ved firmaidrætsfesten på Hotel Fjordgården overrakt Leo Frederiksens mindepokal, der er skænket af DIF's tidligere formand. Carl Hammer fik pokalen for sit store pionerarbejde indenfor Dansk Firmaskydning. * Rindum Sognegård havde samlet et publikum på 170 til en amatørforestilling som led i flygtninge-ugen. * Efter tørke-sommeren er man på vandværket tilfreds med målingen af nedbør i oktober. På 14 regnvejrsdage blev der målt 121,2 mm. * Den 1. november kan et velrenommeret ægtepar, slagtermester Carl Iversen og hustru Marie, fejre 50 års jubilæum. Iversen startede som kørende slagter på Søndervig-ruten, samtidig med at han havde forretning i byen. Efter at have haft lokaler flere steder, har han nu sammen med en søn, Iver, lokaler i Algade og driver herfra en 1. klasses slagterforretning. Til jubilæet er der fremstillet 5 nye pølsetyper, som receptionsgæsterne skal sætte smag på. Senere er Iversens pølser belønnet med både bronze og sølvmedaljer på landsudstilling. * 2. Der var stort rykind hos autoforhandler G. Bech-Hansen, da han i dag viste de nye traktormodeller fra Massey-Ferguson. De tre nye modeller blev ivrigt studeret og samtidig blev der dagen igennem drukket litervis af kaffe og konsumeret en masse wienerbrød. * Den gamle krostue på Hotel Ringkjøbing er lukket, og åbner igen som spiserestaurant og mødelokale. Dette sidste mener værten, Thorkild Møller, der er større behov for. * Ved Alkjær Stadion er det kønne og det nyttige forenet. Et bassin til opsamling af regnvand er blevet til den nydeligste lille sø, der pynter vældigt op i landskabet. * Statistikken for fiskeri i fjorden oplyser, at der fra 1974 til dato er en stigning i ålefangsten fra 1 ton til 269 ton. Skrubbefangsten er derimod i det samme tidsrum blevet halveret, og med den meget yndede helt er det rent galt. Fangsten var kun 3,6 tons. * 3. Fodbold i Rindum er af nyere dato, men der er grokraft i foreningen. Man startede for fire år siden med 2 seniorhold. I dag er der yderligere ungdomshold. * 4. Arkitekt Draibys arbejde med danske kirkebygninger nåede et højdepunkt i sidste uge, da den nye kirke i Hundige ved Køge blev indviet. Det er den første helt nye kirke, Draiby har tegnet, og forbilledet er en gammel vikingeborg. Døbefonten er en stor kampesten med skurestriber fra istiden. løvrigt er kirkens indre holdt i mørke teglsten. Indvielsen foretoges af biskoppen over Roskilde stift. * Opførelse af et nyt forsinkelsesbassin blev overdraget entreprenør Chr. N. Pedersen, Sdr. Omme, der afgav det billigste tilbud. Der er tale om en meget stor lukket betonbeholder tilsluttet kloaksystemet. * Vesterhavs-hallen har for anden aften i træk haft ca. 1000 tilskuere til gymnastikopvisning. Af de flotte repræsentationshold fra flere byer var det sikken eliteholdet fra Ollerup, der trak. s I dag åbnes den store tombola til fordel for »Flygtning 76«. Borgmester N. Skytte trækker det første nummer. Samtidig starter amatørerne med sangspillet »En søndag på Amager«, og Ringkjøbing Gården musicerer. * 5. Tæring af varmtvandsrør er et meget stort problem. Udgifterne er så store, at man ikke kan lægge det på lejen mere. I fjor blev der brugt 168.000 kr. til reparationer. Problemet er så alvorligt, at boligforeningerne nu har henvendt sig til byrådet om hjælp til at få mulige løsninger undersøgt. * En millionhandel er i dag afsluttet. Ringkjøbing Bank har solgt Scottys fabriksbygning på Enghavevej til tømmerhandler Henry Kjeldsen. Prisen er 3,5 mill. kr. og der skal indrettes byggecenter. Kjeldsen har 65 beskæftiget i sit firma - adskillige gennem mange år - og han føler et stort ansvar for at sikre deres arbejdsplads. Nu bliver der plads både til forevisningsrum for grove effekter, lager og butik. * 6. Den nye præst i Rindum befinder sig godt og er glad for den varme modtagelse af ham og hans familie. Pastor Fogh-Hansen ville gerne til et mere overskueligt sogn. Han var tidligere præst på Århus-egnen, men fandt at opgaven var uoverkommelig. Idealet for pastoren er et samfund, der skulle karakteriseres af menneskelighed, fællesskab og solidaritet. Vi håber, han må finde dette i Rindum. * Formanden for Arbejdernes Fællesorganisation, Anton Pedersen, er forbitret over salget af Scotty til Henry Kjeldsen. De havde håbet på en virksomhed, der kunne beskæftige ca. 150 mand. Da alle henvendelser om køb imidlertid »løb ud i sandet«, var banken glad for at kunne afhænde det store fabrikskompleks til en seriøs køber. Lokalerne kunne jo ikke blive ved at stå ubenyttede hen. -' Den 67-årige Cecilie Sørensen blev så alvorligt kvæstet af en personbil på Vellingvej, at hun døde af sine kvæstelser. Bilisten var imidlertid uden skyld, idet hun var stoppet op midt på kørebanen, og da han ville køre udenom hende, fortsatte hun alligevel over vejen. * 8. De blå pigespejdere havde den glæde søndag at kunne åbne det moderniserede spejderhus på Alkjærhøj. Huset falder godt ind i kvarteret i lighed med parcelhusene. Det blev en festlig dag med deltagelse af 150 børn og 110 voksne. * 9. Så har Brugsen startet sit nybyggeri i Torvegade. Første etape er rydning af grunden med KFK-siloanlægget. Mange interesserede var på pladsen for at købe til genbrug. * Hotel Vestjylland skal have en ansigtsløftning, siger værten Martin Nygaard. Den må vel komme til at pynte, da den skal koste 100.000 kr. * Skibsreder H. K. Jensen er en flittig kunde på Nordsøværftet. I dag modtager han sin 6. coaster af størrelse 299 brt. I næste uge bliver den 7. søsat til rederiet. * Folketingsmand C. Wichmann Madsen undrede sig over den overvældende tilslutning, der var til Venstre-aftenen på Højskolehotellet, hvor den store sal var fyldt af mennesker. Det viste sig imidlertid, at det var Vanføreforeningen, der havde bankospil. For en mindre forsamling holdt Venstre et iøvrigt udmærket møde. * 10. Indretningen af det nye socialcenter på Kirkepladsen vil koste 408.000 kr. Ombygningsarbejde er altid betydelig dyrere end nybygning, oplyses det. * Gårdejer Karl Elkjær, Holmsland, har fået hvervet som repræsentant for fredningsnævnet for Ringkjøbing amt. * Midtbank prøver at holde københavnske banker fra byen. Banken vil i den nærmeste fremtid åbne en afdeling, der således bliver det fjerde pengeinstitut i byen. * Skolerne er så interesseret i skak, at der herfra kan sendes en deltager til DM-skoleskak i Odense. * 11. Planlægning rider for tiden teknisk forvaltning som en mare. Der skal laves planer, der dækker en overgangsperiode mellem gammel og ny lovgivning. På to måneder skal der laves plan for bykernen, der kan få konsekvenser måske 100 år frem i tiden. En bog med de forskellige muligheder vil blive fremlagt til officielt studium, og byrådet venter derefter forslag fra interesserede borgere. * Nu er Heboltoft Grundejerforening og Velling Sogneforening blevet enige om, at stien fra Sorte Bakker til Velling Kirkeby bør gennemføres så snart, det er muligt. * Komponisten Peter Sand (Ringkjøbing-dreng) har igen sat melodi til et religiøst digt. Sangen er udgivet med noder og en smuk forside-tegning af Jonna Sejg fra Dybe. Overskud ved salg skal gå til SOS Børnearbejdet. * Kommunen venter et pænt regnskab trods ca. 2 mill. kr. mindre end budgetteret i kommuneskat. Andre kommunale indtægter har til gengæld givet mere, så det skulle i nogen grad gå lige op. * 12. En anonym kvinde kritiserede stærkt, at de offentlige kontorer ikke havde halvdags job. Hertil svarer de offentlige kontorer, at man er positivt indstillet til ønsker om halvdagsjob. * Ringkjøbingegnens Husholdningsforening havde samlet 150 mennesker til høstfest på Højskolehotellet. Trods den dårlige høst, grundet på den tørreste sommer i mands minde, var stemningen upåklagelig. Men også alvorsord blev der plads til. Gårdejer Niels Nygård oplyste om det nye fænomen halmludning. Halmen bliver bjærget og i store stakke dækket med plastic. Derefter bliver der blæst ammoniak ind til ludning af halmen. * Kunstforeningens sidste arrangement i år er en udstilling af maleren Ole Strøygaard fra Tranekær. Hans billeder har været udstillet i Paris, Groningen, Stockholm og Bruxelles. * Murermester Niels Erik Astrup Hansen bygger endnu 8 rækkehuse på arealet ved Markledet. Allerede inden der har været holdt rejsegilde er det første hus solgt. * Museet får i år et tilskud fra kommunen på 92.555 kr. * 13. Maskinsætter C. Aa. Langhoff bliver 80 år. Han er vellidt og respekteret blandt kolleger, og mange tillidsposter har han haft, blandt andet formand for typografernes fagforening, bestyrelsesmedlem i sygekassen, sekretær i Haveforeningen m.m. Trods alder er Langhoff rask og meget aktiv. Han deltager daglig i arbejdet på Ringkjøbing Maskinsats og er livlig interesseret i dagens begivenheder. * Autoforhandler Sv. E. Børgesen har erhvervet et klenodie af en bil. Det er en Mazda R 360 Coupe. Sandsynligvis den eneste, der er i Europa. Prisen var 1400,00 kr. og han er tilbudt en ny Mazda til 40.000 kr. i bytte. Naturligvis var svaret et nej. * De gamle lindetræer foran Hotel Ringkjøbing har stadig den varmeste interesse. Den ivrigste forkæmper for disse er politiassessor E. Westerby. Han var temmelig oprørt over, at eksperterne gik til angreb med sav og mejsel i stedet for skånsom pleje. Vognlæs af sunde grene blev afsavet og kørt væk. * Schæferhundeklubben har indbudt til kursus i weekenden. Dette vil blive ledet af to af landets dygtigste og mest rutinerede hundeførere. * Et nej-tak, der kostede 43.000 kr. En borger fik en arkitekt til at se på en gammel nedlagt landbrugsejendom, han havde erhvervet. Da tegningerne blev præsenteret, var det for dyrt for ham at foretage reparationerne, men arkitekten fastholdt sit krav, så sagen endte i civilretten. * Kun 3 Ringkjøbing-boksere kommer i ringen ved RABK's stævne på Højskolehotellet. Til gengæld får den ene æren af at bokse hovedkampen. Det er Knud Erik Jensen. * 15. Berlingske Tidende har rakt hånd til vestjyderne med en artikel om den vestjydske længdebane. Der blev stillet spørgsmålet, om ikke DSB udsulter banen. Dertil svarer generaldirektør Hjelt, at man på den ene side stilles overfor krav om bevarelse, udvidelse og modernisering og på den anden side om besparelser. Det rimer jo ikke særligt godt sammen. Iøvngt har man*allerede reduceret både mandskab og pengeforbrug. * H. Meyer, stifteren af Ringkjøbings stærkt omdiskuterede private vagtselskab, har forladt byen for altid. Han blev træt af den megen kritik. Han er i øjeblikket i Tyskland, hvor han forhandler med sikkerhedschefen for en amerikansk luftbase om opgaver for hans anti-terrorkorps. * Banen Ringkjøbing-Ørnhøj-Holstebro lukkede 1. april 1961, men først i år - 15 år efter - modtog rigsrevisionen regnskaberne. Ved en påtale af at dette var utilstedeligt, var svaret: »Hvem mon vil købe 48 km jernbane?« Ligeledes påpegede man de store vanskeligheder ved at sælge jordene op til banen. * 16. På Sparekassens garantmøde var man meget tilfreds med udviklingen i det forløbne år. Indlån og omsætning var blevet fordoblet. Men størst tilfredshed var der dog med, at man var kommet med i betjeningen af erhvervslivet. Kommunaldirektør Jørgen Christensen afløste murermester E. Astrup Hansen som egnsrepræsentant. * Regnskabet for RIF's klubhus blev offentliggjort på generalforsamlingen. Det viste, at byggeriet havde kostet 399.373,00 kr., og dertil kom så den frivillige arbejdskraft, der var vurderet til 100.000,00 kr. Valg til bestyrelsen gik let, idet alle valg var genvalg. * 16. Handelsskolen starter den nye EFG-kontorlinie, der skal afløse den 1-årige handelsuddannelse. Undervisningen er gratis, ligeledes transport til skolen. Eleverne kan få statsgaranterede lån eller ungdomsydelse, hvis de er under 18 år. Afstand fra skolen skulle således ikke holde nogen tilbage fra at søge uddannelse. * 17. En kreds af borgere samles hver mandag aften på biblioteket for at arkivere alle de gamle ting, der er kommer ind, både billeder, artikler, aviser og meget andet. Hvis der er gamle beretninger, der er morsomme, læses de højt. Der skulle således med tiden blive et lokalhistorisk arkiv med spændende oplysninger fra gamle dage. Man opfordres kraftigt til at deltage, da den interesserede flok, der begyndte, er skrumpet betydeligt ind. Den vestjydske lokalsammenslutning af Dansk Arbejdsgiverforening har afholdt generalforsamling. Formanden, direktør Niels Valeur, oplyste, at Arbejdsgiverforeningen gør klar til mere udadvendte aktiviteter, idet man er ved at udbygge en rejsesekretær-ordning. På det velbesøgte møde, hvor 2 af hovedforeningens konsulenter var til stede, blev forbindelsen med faget arbejdskendskab i folkeskolen diskuteret. Dette skulle være modvægt til et kraftigt fremstød fra LO på undervisningsområdet. De lokale problemer var selvfølgelig også på dagsordenen og der var meget stor deltagelse i debatten. * 18. Af de nye skattekort, der er på vej til borgerne, fremgår det, at den laveste trækprocent i 1977 vil blive 40 mod hidtil 39. Til gengæld bliver personfradraget forhøjet. * Vestjyllands Udviklingsråd udsender i disse dage 465 spørgeskemaer til virksomheder med spørgsmål om gode ideer til beskæftigelse i vestjydsk område. I foråret blev der udsendt en liste med nye produktionsideer. Det er denne liste, der nu skal suppleres. 3 19. Hvordan skal byens center se ud i fremtiden? Det er alle naturligt optaget af. Handelsforeningen har indkaldt til ekstraordinært møde, Algade-foreningen ligeledes. De handlende mener, at byen er for lille til at forretningscentrene kan være spredt. ° 20. Pressefotograf Keld Arne Hansen (HAK) udgiver i disse dage en billedbog med 300 billeder fra byen og egnen. Billeder i alle genrer, der belyser hans arbejdsfelt. * 22. Bankpiger med succes i fodbold. To fodboldhold fra Landbobanken gjorde sig særdeles smukt bemærket ved et stævne i Århus, hvor 12 regionale banker kæmpede mod hinanden. Landbobankens piger vandt turneringen efter fire sejre og ved i finalen at besejre sidste års vinder Djurslands Bank. * På skolecentralen åbner en udstilling, der belyser »Historie i folkeskolen«. Samtidig bliver der orientering om, hvorledes historie kan udnyttes i værkstedsfagene gennem de muligheder, der ligger f.eks. i museerne. * Spejderne får besøg af FDF-gruppen i Horsens med et 30-mand stort orkester. Der er planlagt koncerter i Ringkjøbing, Rindum og Hvide Sande. * 23. På grund af tankvognschaufførernes strejke er der ved at blive panik blandt olie- og benzinforbrugerne. En dags salg gik på 2 timer og fem dages salg på een dag, siger Leo Sørensen, Esso på Herningvej. Fjernvarmeværket advarer indtrængende om at dæmpe varmen, da der kan ske katastrofale rørsprængninger, hvis varmen forsvinder. * Det store juletræ på Torvet er i dag rejst og gøres klar til juleforberedelserne, der for alvor starter den 28. november. * På Guldalderklubbens møde fortalte pastor Fogh-Hansen om den uhyggelige begivenhed: Præsident Kennedys mord i Dallas for 13 år siden. Pastoren var på den tid på studieophold i Amerika. Han fortalte dog også mere og hyggeligere oplevelser. * 24. En understregning af i hvor høj grad, der var behov for en svømmehal viser tallet: 70.000 besøgende i det første år, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. * Rindum Brugs er i gang med anden etape af en stor udvidelse. Når den er færdig, råder butikken over er areal, der er 60 kvm. større end før. * Husmoderforeningen har været på familietur til London. 32 deltog, og turen var meget vellykket. Man fik endog et glimt af dronningen og prinsgemalen. Hvor stor en del af bycentret skal være bilfri? Dette spørgsmål og udbygning af gågader blev livligt drøftet på Handelsforemngens møde. Algade ønsker nu også at blive gågade efter at man har set udviklingen i Nygade efter at denne er blevet gågade. Ligeledes var man enige om, at træerne skal bevares, og at de gamle huse ikke skal ende som ferieboliger. * På Kirkeligt Samfunds møde, der var besøgt af 60-70 interesserede, talte pastor Ruth Skovsborg, Grindsted, om emnet »Fortælling om Abraham«. Hun betonede, at disse gamle patriark-fortællinger kræver fantasi og tænkning i modsætning til vore dages ugeblads-litteratur, hvor forfatteren har »tænkt« for læseren. * 25. Trods den værste tørkesommer af tre på stribe og trods tilbagegang af leverandører har Ringkjøbingegnens Mejeriselskab indvejet den største mælkemængde nogensinde. 25 mill. kg mælk. Det svarer til, at leverancen pr. leverandør er steget fra 8000 kg til 9200 kg. * Rundspørge viser, at der er olie nok at få i byen, trods flere dages konflikt i de store olieimporthavne. * A. V. Vejgaard kan fejre 25 års jubilæum som VW-forhandler. På de 25 år har forretningen solgt 2380 nye biler. * Ringkjøbing og Omegns Fjerkræklub har sin årlige udstilling og bedømmelse i weekenden. Der er tilmeldt 250 dyr fordelt på grupperne store høns, dværghøns, duer, ænder og gæs. * 26. Overskuddet fra Set. Georgs Gildets tombola, 3191,00 kr., blev i dag overrakt borgmester N. Skytte. Pengene går til »Flygtning 76«. * Sangeren og komponisten Peter Sand har komponeret en ny melodi til salmen »Fra himlen kom en engel klar«. Sand er inviteret til at synge salmen på denne melodi ved nytårsmessen i Set. Bernhards-Kirken i Hamburg. Desuden er melodien bearbejdet for klokkespillet på Skt. Nicolai kirke i Kolding, hvorfra den lyder 1. søndag i advent. * Kunstforeningen har fået ny kvindelig formand. Det er Lene Hansen fra Spjald, der afløser læge Per Næss-Schmidt, der har været formand i to år. Til kasserer valgtes Ejvind Fomsgård. Formanden oplyste, at foreningen har haft 10 udstillinger og fremhævede særligt påskeudstillingen, som der intet sidestykke findes til i Danmark, sommerudstillingen med tegninger af børn fra 4. og 5. klasse, og udstillingen fra Hviderusland. De øvrige arrangementer har været musikalske. * 27. Ombygning og udvidelse af posthuset er nu så langt fremme, at de nye lokaler kan tages i brug midt i december. Den hektiske juletravlhed kan således bedre afvikles til glæde både for kunder og personale. * Sct. Georgs Gildet beklager at måtte lukke sin genbrugsbutik. Årsagen er, at flere af de frivillige hjælpere har fået fast arbejde. Der sluttes af med et raskt lille udsalg af alt det gode tøj, der er givet som gave. Overskuddet går til spejderne og Gildets lejrgrund i Hee. * 29. På rideklubbens generalforsamling blev Henry Bejder igen valgt til formand efter en pause på 3 år, hvor Peder Pedersen har beklædt posten. Formanden meddelte, at klubben aldrig har gået så godt som nu, både økonomisk og medlemsmæssigt. Størst fremgang har der været for seniorer og pony-, ryttere. I stalden er der også venteliste, da man nu kun opstalder heste med elever. 1;- Der har været så ringe interesse for kommunens ungdomsskoles åbent-hus aftener, at man nu har sluttet med disse. Dette i erkendelse af, at man jo ikke kan tvinge nogen til at komme. * Yolakredsen i Rindum har holdt en vellykket bazar, der indbragte 3500,00 kr. til Sudanmissionen. Missionær Sigrid Bliddal talte og viste lysbilleder fra hendes arbejde som lærer på Hong Gymnasium i Nigeria. Som afslutning sang præstefruen Jenny Fogh-Hansen med børnene og ledte et optrin »Den blinde Barthi-mæus«. * På generalforsamlingen i Roklubben blev der udover den aflagte beretning vedtaget at prøve igen at få udgivet medlemsbladet »Fyret«. Tobakshandler G. Søndergaard Pedersen blev udnævnt til æresmedlem. Han har i 30 år bestridt posten som revisor. * På dagcentret i Grønnegade er der til stor glæde for de ældre optaget løbbinding som en ny opgave. En nabo høstede rugen, en anden rensede den for aks og skal, så nu er halmen så fin at man kan sidde i stuen og sy kurvene. * Man forhandler i øjeblikket om oprettelse af en forsorgs-institution. Interessen samler sig om Turistmotellet på Herningvej.

Fødselsdag: 8. Gerda Nørgaard, Mågevej 11, 50 år. * 10. Ingeborg Sørensen, Hedegårds Mark, 80 år. * 12. Blikkenslager Jesper Jeppesen, 0. Strandgade 24, 75 år. * 13. Maskinsætter C. Aa. Langhoff, 80 år, * 15. Karen Rindom, kogekone, Damtoften 25, 70 år. * Severine Nielsen, Østerled 4, 70 år. * 22. Jens Madsen Hvidberg, Aldershvile, 90 år. * 23. Villads Bertelsen, Herningvej 61, 85 år. * 24. Fhv. kriminaloverbetjent H. E. Jensen, Bavnshøj 16, 70 år. * 27. Maler Vilhelm Hviid, Kongevejen 49, 95 år. * 30. Agnes Hviid, Kongevejen 49, 85 år.

Sølvbryllup: 3. Frands Langberg Madsen og hustru Ida. * Aage Thue Nielsen og hustru Ingrid. * 10. Leo Rasmussen og hustru Ebba, Østerdiget 13.

Bryllup: 6. Birthe Strandby Pedersen, Risskov og falckredder John Vestergaard, Ringkjøbing. * Sonja Conradsen, datter af V. C., Voldbjerg, og fabriksarbejder Poul Pape, Ringkjøbing. * 28. Marianne Winther Sørensen, datter af W. S. Almstok, og Jørgen Weis Jørgensen, Ringkjøbing.

Døde: 6. Cecilie Sørensen, Stenshøj. * Anne Marie Feddersen. * 15. Johanne Sørensen, Rindum. * Anton Thygesen. * Grethe Engelsbak. * 19. Birthe Kirstine Jonassen. * 20. Sigrid Møller, Rindum. * 26. Johannes Nørgaard Lauridsen. * 28. Leonora Mariette Ebbesen. * Chr. Lauridsen. * 30. Laurits Gravesen, Rindum.

 

DECEMBER

1. EFG står for Erhvervsfaglig Grunduddannelse. På et informationsmøde redegjorde handelsskoleforstander Leif Engelsbak for den nye uddannelseslinie, som byens handels- og tekniske skole, som den første i amtet, kan tilbyde. Interessen for den nye uddannelse er meget stor. Der var mødt 128 gæster og dertil kom skolens lærerstab. * Amtslæge Vagn Christensen vil hellere være syg i Ringkjøbing end i hovedstads-området. Amtslægen, der deltog i TV-aktuelts debat, mener at specialister klumper sig sammen om universitetsbyerne, og at de alment praktiserende læger føler sig usikre. »Jeg er tilbøjelig til at tro, at familielægerne herovre er bedre end i København«. Formanden for de praktiserende læger var dog ikke enig med sin læge-kollega. * For 95 medlemmer af Guldalderklubben fortalte sparekassedirektør K. Møller Nielsen om en fodtur gennem Europa. Den spændende tur gik over Tyskland, Holland, Belgien, Luxembourg, Svejts og Italien. * Juletravlheden er begyndt og markeres på posthuset ved salg af julemærker. Og det stadige suk fra postvæsenet: Send juleposten i god tid. * Landinspektør Gert Alsted deltager livligt i debatten om bykernen. Han mener således, at den gående og kørende trafik skal blandes og giver mange ideer. Han mener ligeledes, at hvor man kan, skal der plantes træer. * 3. 400 husstande i Rindum var uden vand om eftermiddagen, da en gravko ved arbejdet på forsinkelsesbrønden nord for viadukten havde ødelagt hovedforsyningslinien. Uheldet skete ved en gammel vandledning, der var forkert placeret på kortet. * 4. ROFI har turnering i firmafodbold med deltagelse af 24 herrehold og 4 damehold. Holdene kommer bl.a. fra Kolding og Brønderslev. * Genbrugsforretningen på St. Blichersvej åbner igen efter ejerskifte. Ellen Andersen har for et symbolsk beløb overtaget forretningen, som man mener, der er behov for. * 6. Skolens Englandsfarere har travlt nu op mod jul. De har samlet 20 tons papir og solgt grangrene med succes. Men der skal også skrabes mange penge sammen, da holdet denne gang er på 100 deltagere. * Alle forbereder sig nu på jul. Pensionisterne har haft julestue med salg af de forarbejdede ting. Der blev solgt for ca. 18.000 kr. og dagen igennem var der så stor trængsel, at det var svært at komme til. 3 7. Biografen runder 50 år i den nuværende bygning. Men Bio er dog meget ældre. Den startede omkring århundredskiftet i et træskur med plads til 120. Gennem senere ombygninger og modernisering, sidst i 1973, er der nu 315 pladser og på 1. sal er der bar. Den nuværende ejer, Flemming Pedersen, er søn af Esther og Johannes Pedersen, og 3. generation i huset. * 8. U-landsforeningen Svalerne holder jazz-aften med Kunstforeningen. Arrangementet var velbesøgt, navnlig af unge, og overskuddet vil som tidligere gå til hjælpearbejdet i Indien og Bangla Desh. * Rindum Plejehjem havde i går besøg af Industri- og Håndværkerforeningens sangkor fra Holstebro. Før aftenkaffen underholdt de, til stor glæde for beboerne, med lystige viser og sange og senere med advents- og julesalmer. Det er 6. år, foreningen glæder med besøg. * Venstres samarbejdsudvalg havde ved sit møde på Højskolehotellet besøg af 75 landmænd, der på to punkter var enige! At fremmødet var vurderet for lavt og ejendommene sat for højt. * Allerede nu sikrer mange sig sommerhuse til ferien i 1977, da efterspørgslen i 1976 har været overvældende. * 9. Ringkjøbing-Holmsland Forberedelseskursus til HF har trange tider. Det kniber med at skaffe lærere, da ingen vil »helt herud«. Kommunen har bevilget 25.000 kr. i ungdomsydelse til de 16-17 årige. Flere end ventet opfylder betingelsen for at få disse penge. * Hvad folk dog stjæler. 2 galvaniserede ankre til en plasticbåd tilhørende Willy Jeppesen. * I julelotteriet for Ringkjøbing-Videbæk området er der i 4. trækning udtrukket 127 gevinster af den enorme gavesum, der blev givet. * Kommunens regnskab for 1975/76 viser et overskud på 750.000 kr. Indkomstskatterne gav lidt mindre end forventet, men til gengæld er sparehenstillingen fulgt med en 20 % nedskæring. I budgettet er regnet med en henlæggelse på 4,5 mill. kr. og 2,1 mill. til fremtidige (udskudte) arbejder. Til marinaen afsættes 260.000 kr., men så bliver der også liggeplads til yderligere 60 både, en p-plads og vinteroplagsplads. * Alkjærskolen skal have en foldevæg til 120.000 kr., hvilket vil give en halv gymnastiksal ekstra. Der var i byrådet ikke ubetinget enighed om projektet. Nogle mente, at det nok kunne vente lidt med den store udgift. * Der skal i kommunen udføres beskæftigelsesarbejder for 46.000 kr. Derudover yder staten et beløb, så nogle langtidsledige for en tid får et job igen. * I sensommeren er der kommet »en hel velsignelse af nyfødte« kunne socialudvalgsformanden oplyse. På den baggrund var der ingen vanskeligheder med at få godkendt udvidelsen af dagplejeordningen med 10 pladser, således at der nu er 150 pladser i dagplejen. * 10. Hedelandskab mellem Holstebro og Ringkjøbing som naturpark. Nærmere betegnet er det området, der begrænses af Storåen, Vegenåen, hedebakkerne ved Tihøje og Trehøje Hoverå-dalen samt hovedvej 16, der af fredningsmyndighederne bedømmes som et så spændende landskab, at det bør være naturpark. * Julekoncerten i kirken ser mange hen til med store forventninger. Vor dygtige organist Christensen har sammensat et alsidigt program. Der er orgelspil, trompetspil, solosang, korsang af Ringkjøbing Musikskoles kor og ikke at forglemme fællessang. * Ringkjøbingegnens Landboforening, der er startet for 120 år siden, har holdt generalforsamling. Fremmødet ca. 60 var skuffende, da foreningen tæller 785 medlemmer. Af beretningen lagde man især mærke til, at foreningens regnskab viser forbedring i likviditeten. * Ringkjøbing Billardklub har så stor interesse, at folk står i kø for at blive medlem. Efter at klubben er flyttet ind i den gamle Falckstation bliver der plads til et billardbord mere og nye medlemmer. * 11. Ole Kuhlmann, Ringkjøbing-politimand, bliver 60 år. Han fortæller levende om sine oplevelser under krigen. I Finland så han i tusindvis af russiske soldater frosset ihjel oprejst. Finnerne lod de dårligt klædte russere rykke frem og vidste, at de i 43 graders kulde ville fryse ihjel. Som meget aktiv modstandsmand boede han hos en bager, som undertiden opbevarede sprængstof for ham i en kuffert under sengen. Når der var meget bad han også konen være behjælpelig med en kuffert under sengen. Så lå de betroede ægtefæller i hver sin seng og rystede for at den anden skulle opdage det. Således fortæller han både »muntert« og »tragisk«. Kuhlmann er glad for at bo i Vestjylland, hvor man kan se alvoren, når den er til stede. * Gardernes koner til præmieskydning. Det var »pigerne«, der fremviste de bedste resultater, da Garderforeningen havde inviteret konerne med på skydebanen. Og dette til trods for at langt de fleste for første gang prøvede at skyde. * Beboerne på Kongevej-Vellingvej klager over den dårlige belysning, der forårsager mange farlige situationer og alvorlige uheld. De mener, at krydset er et af de farligste i den tætte trafik, der er morgen og aften i særdeleshed. * 12. Ca. 400 mennesker overværede den med store forventninger imødesete julekoncert i kirken. Det er det største fremmøde i mange år. * 13. De danske skibsværfter har det ikke godt for tiden. Dog kan Nordsøværftet ikke klage. Det har 15 skibe i ordre og beskæftigelsen skulle således være sikret til februar 1979. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen har solgt sin gård Årup ved Tim til Richard Bryant, Gundsømagle. Købesum 3 mill. kr. Gården, der er på 190 tdr. land, har foruden moderne avlsbygninger og stor besætning, en stor del skov og hede. * Ringkjøbing-bokseren Preben Iversen har ved et stævne i Silkeborg besejret vesttyskeren Per Jiirgensen, Sparta, Flensburg. * Fhv. sparekassedirektør C. Lehn er død, 76 år gammel, uden forudgående sygdom. Lehn fik sin uddannelse i Landbobanken og overtog så posten som direktør for Sparekassen. Her sluttede han for 7 år siden, men var stadig meget interesseret i dennes fremtid. Ikke mindst i flytningen til Torvet. * »Ringkjøbing Aarbog« udkommer i år for 50. gang. Boghandler Jens Holm udgav den for første gang i 1927, og efter hans død er den videreført af bogtrykker Louis Rasmussen. Ringkjøbinggensere, der har forladt byen, glæder sig hvert år til oversigten over, hvad der er sket i årets løb. * Guldalderklubben kunne mønstre 110 medlemmer til julemødet. Højdepunktet var Lucia-optog og underholdning af børne- og voksenkor fra Rindum under ledelse af fru Gorm Jacobsen. * 15. Indsamling til »Flygtning 76« gav 9243,00 kr. Borgmester N. Skytte takker alle, der har ydet en indsats til kampagnen. * Nyt i egnens højskoler er, at der startes kursus for arbejdsløse, der er interesseret i fårehold. * 16. Erhvervsudvalget kontakter omkring 600 virksomheder i kommunen i den nærmeste tid. Hensigten med henvendelsen er at få udbygget kontakt mellem skolerne, erhvervslivet og ad denne vej fremme faget arbejdskundskab for eleverne. * Bilisterne i kommunen holder sig loven efterrettelig. Politiet havde et storstilet paragraf 13-eftersyn i forbindelse med jagt på »frokost-bilister«. Selv om der blev standset mere end 100 bilister, var der ikke en eneste med spiritus i blodet. Alle havde kørekort med og bilerne var stort set i orden, så det blev et magert udbytte af jagten. * Norsk succes for ringkjøbinggenser. Arkitekt Flemming Bay-Jørgensen har ombygget det højt estimerede, gamle Holms Hotel i Geilo i Norge for ca. 8 mill. kr. og har høstet megen ros for den smag og finfølelse, hvormed ombygningen var foretaget. løvrigt er de nye ejere de samme, der ejer Søndervig-hotellerne Klitten og Vesterhavsbadet, så det kan siges, at der er kommet masser af Ringkjøbing til Norge. * 17. Ringkjøbingegnens Husholdningsforening får nu fast kontor på Landbogården i Rindum. Hver tirsdag formiddag vil konsulent Sinne Mogensen Damsgaard stå til rådighed for henvendelser, både telefonisk og personlig. * Fra amtet. En og anden skatteyder kunne nok tænke sig at få at vide, hvad de mange penge, 180 mill. kr., der er i vore fonds, skal bruges til. I år er overskuddet 38 mill. kr. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard oplyste, at dette overskud var fremkommet ved bevidst samarbejde med de lokale pengeinstitutter i området, og der var almindelig tilfredshed med denne ordning, fremfor at lade sig friste af de fordelagtige tilbud, der fremkom fra forskellig side. løvrigt vil der blive god brug for pengene til de store sygehusprojekter og andre større ting, der var projekteret. * En hyldest til Amtssygehuset fra en patient. Denne er kun lovord, både smuk og rigtig og slutter med: »Det bedste er et godt helbred - det næstbedste er et ophold på sygehuset i Ringkjøbing«. * En rundspørge til forretningerne viser, at julehandlen går fint. Den ligger 20 % over sidste års handel. * Et lille fald i ledigheden i amtets sydlige del. I kommunen var ledigheden 6,7 % mod landsgennemsnittet 10,1 %. * 18. På plejehjemmet må man 4. juledag invitere familie og venner til julehygge og underholdning om eftermiddagen. * DB-Brugsen har for tiden udstilling af maleren Kurt Bangsgaard, der er født i Ringkjøbing, nu bosat i København. * Fra Nordsøværftet er juleskibet Golf Trigon søsat. Det er værftets nybygning nr. 101. * Skydelokalet i Vesterhavs-hallen skal nu sættes i stand. Kulturudvalget indstiller til byrådet, at pengene, 7.554,00 kr., bevilges mod, at foreningen selv udfører selve arbejdet. * 20. Det var en rigtig jule-søndag med menneskemylder i byens gader trods bidende kulde. Ringkjøbing Gården, der gav koncert på Torvet, var spændt på, om instrumenterne ville makke ret i kulden, men det gik fint. Handelsforeningen havde også det traditionelle hestekøretøj med nisser, der uddelte appelsiner og karameller til børnene. * Købmand Evald Husled har solgt sin forretning, Kongshøjvej 32, til Eilif Møller Pedersen, Kolding. Der har været mange interesserede købere til forretningen, der er et minimarked. Den nye ejer fortsætter med det hidtidige personale. * 21. Ringkjøbing Bank har pr. 1. januar 1977 udnævnt fuldmægtig Børge Kamp Jensen og fuldmægtig Hans Jørgen Enevoldsen til prokurister. Samtidig er assistenterne Anker Hedegaard og Tage Gravesen udnævnt til fuldmægtige. * En ung dygtig elev, Per Steincke Andersen fra Ringkjøbing Landbobank, har sikret sig 1. præmie i en landsdækkende konkurrence om bankmæssige opgaver. * Den ene hovedgevinst i julekonkurrencen, et farve-TV, gik til et ægtepar i Hee, og den anden, ligeledes et farve-TV, gik til et ægtepar i Hvide Sande. * VJ-rådet, der tidligere har henvendt sig til industrien om gode ideer, har nu også henvendt sig til landmænd om gode ideer, der kan udnyttes i Vestjylland. * 22. Ringkjøbing Landbobank har pr. 1. januar udnævnt fuldmægtig Aage Jørgensen til prokurist og assistent Knud Veise til fuldmægtig. * 23. Stationsleder fra Falck siger: »Bare rolig, vi er i beredskab til alt - også juleaften. Men for alle tilfældes skyld er der otte mand i beredskab og 3-4 af brandmandskabet.« * VJ's henvendelse til landmændene om ideer gav et meget positivt resultat, men udviklingsrådet afventer endnu flere henvendelser, inden man tager fat på yderligere produktionsudvikling. * Spejdernes juletræssalg går strygende. Af de 600 træer de havde til salg er der så godt som ingen tilbage. * 24. Fhv. formand for amtsvejvæsenet, Knud A. Knudsen, der bliver 80 år juleaften, er ikke særlig betaget af det. »Jeg er jo blevet så vant til det«, siger han. »Som barn i en søskendeflok på 10 kunne der jo ikke blive til meget på en arbejdsmandsløn, og søskende klarede sig med at sige til lykke.« * 28. Amtsborgmester Aage Ebbensgaard om 1977: Året bliver for amtsrådet undtagelsen, der bekræfter regelen. For en gangs skyld er der ingen helt nye opgaver i vente i det kommende år. Samtidig er vi i den situation, at de projekter, der blev aftalt i 1970 ved amtskommunens oprettelse, er ved at være løst, og det præger også 1977-budgettet. * Hver aften indtil nytårsaften er der musik og sang på Sorte Louis med forskellige anerkendte kunstnere. * Lions forbereder Vestjyllands største messe i Ringkjøbing. Denne med titlen »Forår og fritid« gennemføres i maj måned. * 29. Blandt de nytårsønsker, der er kommet fra borgerne, er i første række et godt helbred, større tilfredshed og ud af EF de overvejende. Dernæst ønskes et fornuftigt politisk parti, mindre snak og mere handling i Folketinget, ikke mindst at folk må skønne på, hvor godt vi har det i Danmark. * 31. Endnu er der optimister til blandt gartnerne. Dette beviser gartner Toft i Rindum, der har udvidet sin virksomhed med endnu et drivhus i størrelse 12x53 meter. Drivhuset har alle nye tekniske og automatiske finesser, så han regner med, at investeringen på 300.000 kr. er godt givet ud. Hollænderne er de værste konkurrenter, men de har det lettere, da de er begunstiget af statsstøtte, så forskellen på olieindkøb er 300 kr. pr. 1000 liter. * Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe vil prøve at få et møde i stand med undervisningsminister Ritt Bjerregaard for at få klarhed over det planlagte gymnasium her i byen. * Borgmester N. Skyttes nytårsudtalelse: 1976 - et år, hvor mange kommunale opgaver blev løst. På lokalt plan bragte 1976 en vis stabilisering med sig - i forhold til 1975. Det gælder både på det beskæftigelsesmæssige område og i den økonomiske sektor. Året begyndte nok lidt svagt og usikkert, men det lykkedes erhvervslivet at få alle hjul i sving, så der endog af og til har været tale om mangel på arbejdskraft.

Fødselsdag: 2. Edith Larsen, Damtoften 9, 50 år. * 4. Kirstine Lauridsen, Hoffgårdsvej 5, 101 år. (Byens ældste.) * 8. Snedker Eli Rasmussen, Kronager 10, 85 år. * 22. Ester Thomsen, Herningvej 30, 60 år. * 24. Knud A. Knudsen, V. Strandsbjerg 21, 80 år. * 31. Jens Peder Grønne, Grønnegade 30, 50 år.

Sølvbryllup: 9. Værftsarbejder Børge Jonassen og hustru Henriette, Skolevænget 9. * 29. Vagn Hennelund og hustru Vera, Birkevej 12. * 30. Advokat Svend Paabøl og hustru Anna, J. C. Christensens Allé 2.

Bryllup: 3. Sygeplejerske Elisabeth Sørensen, datter af smedemester Egon Sørensen, og Erling Melin, Grenå. * 11. Nanna Ebsen, datter af E. E., Ringkjøbing, og Niels Schou, Ringkjøbing.

Døde: 2. Laurids Frederik Poulsen. * 4. Carl-Engvald Suhr. * 5. Erik Riley. * 6. Margrethe Ibsen. * 8. Kristian Thomsen. * 9. Ove Trier Nielsen. :; 10. Carl Johan Lehn. * Grethe V. Hansen. * 12. Erhardt Alsholm. Gartner Niels Poulsen. Malermester Andreas Charles Poulsen. * 15. Frederik Petersen. * 17. Alfred Conradsen. * Signe Madsen. * 19. Laurids Kristian Lauridsen. * 23. Kirstine Thesbjerg Nielsen. * 25. Agnes Mølgaard Graversen. * 27. Kaj Flytkjær.

 

1977

JANUAR

3. Næppe er jule-tiden og nytårsfestlighederne slut før udsalgstiden er i fuld gang. Fra tidlig morgen møder folk op og »kæmper« om varerne. * Hos Ford går man om kort tid i gang med opførelse af en ny vaskehal på ca. 90 kvadratmeter. Der bliver tale om en investering på godt en kvart mill. kr. * 4. Postkontoret får en halv time kortere åbningstid fra den 1. februar. Dog bliver den halve time skåret bort om morgenen. * Kriminalassistent Jens Daniel Graversen fik af politimesteren overrakt hæderstegnet for 25 års god tjeneste i politiet. Hæderstegnet er kongeligt indstiftet. * Efter at den meget omtalte Helge Meyer med sit private vagtkorps har forladt landet, har to friske mænd efter gentagne opfordringer startet et vagtkorps. Det er den 31-ånge Frank Sørensen, Hvide Sande, og den 21-årige Ole Sørensen, Lønborg. Korpset har fået navnet Vestjydsk Hundepatrulje og starter i denne måned. i; 5. Lions Club og Ringkjøbing Amts Dagblads store julelotteri er blevet en stor succes. Lotteriet giver 20.000 kr. i overskud, og pengene anvendes til lokale formål samt internationale humanitære arbejder. * Tømrermester Harald Pedersen, formand for Mesterforeningen for Bygningshåndværkere i amtet, beklager sig over, at konkurrencen fra »det sorte arbejde« er for hård. Skatteinspektør Børge Andersen kender også til problemet. Han fortæller, at der har været bygningshåndværkere, som har været grædefærdige over, at deres forretning blev udhulet på den måde, og skatteinspektøren er heller ikke glad for de penge, der går udenom skattevæsenet. * 5. januar 1952 kørte lynbuschauffør K. E. Stenholt Hansen, Møllevej 20, sin første tur på ruten Ringkjøbing-Århus. Han holder stadig fast ved ruten, selv om han siger, at det er krævende. 2 dobbcltturc daglig bliver til godt 500 km, så man kan godt være træt efter den sidste tur. * 6. Byrådsmedlem Sv. Aage Faurbye meddeler, at det udtrykkeligt vil blive præciseret i centerplanen for bykernen, at boligerne kun må anvendes til helårsbeboelse. På den måde vil man undgå, at de hyggelige huse i bymidten sælges til folk, der kun vil bruge dem til ferieboliger, således at husene står ubeboede det meste af året. * Afmatningen i byggesektoren begynder nu at vise sig. Hos Ribo starter man det nye år med at lade 70 mand gå på 3 dages uge. »Vi venter stærkt på ændrede betingelser for nybyggeri og afklaring fra Christiansborg«, siger direktør Leif Hansen. * Et nyt konsulentfirma er startet under navnet Nordisk Totalindretning. Det er arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, der er leder af firmaet. * Det store brugsforeningsbyggeri er nu startet i Torvegade. Det blev brødrene B. og V. Kristensen, der fik hovedentreprisen til ca. 3 mill. kr. * 7. Odd-Fellow Logen har holdt en meget vellykket nytårsfest for ældre og enlige. Der var omkring 100 gæster, der både blev hentet og bragt hjem. * Kaj Munksvej her i byen får lov at beholde sit navn, selv om en del beboere mener, at det var rimeligt, at navnet blev knyttet til en vej i digterpræstens gamle sogn Vedersø. * Lars Bruun, der i 20 år har været tilknyttet og leder af Bollerups Boghandel, forlader boghandelen for at tiltræde en stilling som reklamekonsulent ved Ringkjøbing Amts Dagblad. Hovedaktionær i firmaet, fru Else Holm, ønsker forretningen videreført i familiens eje, og sønnesønnen Jens Holm har derfor overtaget forretningen. * Det er ikke mere »moderne« at have mange børn. I oktober kvartal blev der i amtet foretaget 276 abort-indgreb i henhold til den nye lov. * 8. De konservative i kommunen vil udgive et nyt foreningsblad. Navnet blivet C-Dur og det skal udkomme 10 gange om året. Hvert nummer indeholder en orientering fra kredsens folketingskandidat Jørgen P. Jørgensen. * Vi kan stadig lære mere og mere. AOF tilbyder 3 nye kurser. Et for hjemmehjælpere, et for madlavning for mænd og et for møde- og taleteknik. * Tre af Ringkjøbing Tennisklubs talentfulde ungdomsspillere er af Nordjydsk Tennisunion udtaget til stævne i Brabrand. De nordjydske mestre er Poul Jørgen Jensen, Henning Kærgaard og Harald Kjærgaard. * CF har i årets løb haft så stor tilgang af frivillige, at man nu har det største fredsberedskab i amtet. * Ringkjøbing Fotoklub har afsluttet en konkurrence, hvor typograf Erhard Leach blev suveræn vinder med 1., 2. og 3. pladsen. Der var dog desuden mange gode motiver. Resultatet af konkurrencen kan ses i Ringkjøbing Landbobank. * 11. Gadelyset på Vellingvej-Kongevej er stadig debatteret kraftigt efter de seneste uheld. Nu bliver der holdt møde mellem byens tekniske udvalg, el-udvalget og politiet, så man håber, der bliver enighed om forbedring. * 12. Gymnasterne fra repræsentationsholdet på egnen skal til USA og turen skal vare fra 24. januar til 1. marts med 21 opvisninger i gymnastik og folkedans. Et slid er det at blive kvalificeret til sådan en tur. Træning hele efteråret 2 gange ugentlig og hver week-end og gratis er turen jo heller ikke. Hver deltager skal betale ca. 4000 kr. Alene flyveturen koster 3200 kr. Opvisningerne bliver i byerne på vestkysten, så meget berigende må det være at komme med på en sådan tur. * LOF starter en foredragsrække med emnet Trosbekendelse. Pastor Rosenkilde fra Holmsland, der er leder, mener, der er en masse vrangforestillinger omkring emnet, og dem vil han gerne til livs. * Overlæge Finn Jensen oplyser, at der ikke er sterilisationskø på sygehuset. Gennemsnittet er en mand om ugen og langt færre kvinder. * KFK starter i løbet af ganske kort tid en produktion af grovfoder til kvæg på basis af halm. Der er til formålet opført en fabrikshal i tilslutning til virksomhedens øvrige anlæg på Vesterkær. * 13. Bybud Anders Jørgensen starter et nyt foretagende med indsamling af papir til genbrug. I et 18 meter langt lokale vil han fredag og lørdag modtage også mindre partier. Papirmøllerne betaler i øjeblikket ganske godt for brugt papir. * Folk er ikke blevet bedre til at passe på deres ting. På politistationen oplyser man, at antallet af indleverede cykler og knallerter er fordoblet og kun et lille antal er udleveret igen. * To Ringkjøbing-boksere deltager, når de jydske mesterskaber afvikles i Århus. Det er Knud Erik Jensen og tidligere jydsk mester Boye Mouridsen. * 14. Litteraturmøderne, som Ringkjøbingegnens Husholdningsforening har startet, samler omkring 100 deltagere, men det er også gode forfatteres værker, der bliver behandlet, og inspirerende talere, der leder møderne. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har besluttet, at der skal åbnes tilgang for elever fra nabokommuner. Kommunen yder tilskud til kommunens egne borgere, men prøver nu at få klarhed over de tilskudsmuligheder elever »udefra« har. * 15. Byen har fået en lokalkomité for den internationale organisation »People to People« med murermester Vagn Kristensen som formand. Organisationens formål er at skabe mellemfolkelig kontakt ved at arrangere rejser, hvor man bliver indkvarteret i private hjem samt sørge for, at der er værtsfamilier til at tage imod de rejsende fra andre lande. * Teknisk forvaltning oplyser, at der i 1976 er bygget 136 nye boliger mod 110 året forinden. * To Ringkjøbing-piger har bestået den prøve, der giver adgang til uddannelse som konstabel i den danske hær på lige fod med de unge mænd. Begrundelsen for at søge at blive soldat er, at de senere ønsker at blive politibetjente. Kun 18 udaf 300 ansøgere blev fundet kvalificerede til at uddanne sig i dette traditionelle »mandefag«. »Vi kan vel lige så godt blive politibetjente som drengene kan blive sygeplejersker«, mener pigerne Annette Rasmussen og Mette Bloch. * Det nye posthus, der blev taget i brug til juletravlheden, blev officielt overdraget til postmester j. H. Olesen. Blandt mange taler og lykønskninger var også borgmester N. Skytte, der udtrykte sin glæde over udbygningen, da der således ikke ville være fare for, at byen mistede endnu en statsinstitution, hvilket var tilfældet med toldvæsenet. * 17. Ifølge den nye betalingsvedtægt vil det koste 3600 kr. at få et hus tilkoblet hovedkloakken. Denne pris må ses i forhold til de store investeringer, der er helt nødvendige for at leve op til de nye miljøkrav på spildevandsområdet. Beløbet vil dog af byrådet blive taget op til vurdering een gang om året. * Th. Olsen, bedre kendt under navnet »Mergel-Olsen«, er død i.den høje alder af 92 år. Han var en kendt skikkelse i byens billede, på færde tidlig og silde. Han var i 45 år ansat som driftsleder i Vestjydsk Mergelforsyning og da mergelproduktionen stoppede på grund af krigen, lejede han maskinerne og begyndte at grave brunkul, som var meget efterspurgt, da det var småt med brændsel. I 1943 overtog sønnen Daltor forretningen og ledede denne indtil også dette stoppede. * 18. Vestjydsk Korn kan nu lave halmballer til sund grovfoder. Med en investering på 1 mill. kr. kan den nye fabrik på Vesterkær tage 4-6 tons halm i timen. Forarbejdningen kan passes af 1 mand og interessen for det nye foder er overordentlig stor. * I amtet er det ikke værst med elever og lærepladser. 205 fik lærepladser i 1976 og praktikantaftaler blev indgået af 163 lærepladser. * Hvis Hjemmeværnet får tilmeldelser som hidtil, mener major Grønbjerg, at den egentlige »hær« om ca. 15 år vil være Hjemmeværnet. 50 % af de tilmeldte var uden militær uddannelse. * 19. Ringkjøbing Fotoklub, der er på jagt efter et nyt lokale, har beskedne fordringer. Det første ønske er, at det ikke regner gennem taget, og hvis lejen ellers er billig, er man tilfreds. * Det kommunale regnskab viser et overskud på 750.000 kr. På indtægtssiden gav skatterne 1 mill. kr. mindre end forventet, men til gengæld var administrationsomkostningerne xh mill. mindre end budgetteret. Der blev til henlæggelse 5 mill. kr. til selvfinansiering af anlægsarbejder. Hvad kommunen iøvrigt bruger sine penge til, kan måske interessere nogle. Boligsikring 950.000 kr., hvoraf staten dog refunderer 376.000 kr. Havnen gav et underskud på 231.000 kr. Til kystsikring er brugt 8000 kr. Driften af Alkjær Lukke og Schuberts Plantage 81.220 kr. Det kommunale civilforsvar havde udgifter på ca. 100.000 kr. og Falck for brandslukning i kommunen 468.000 kr. Levnedsmiddelkontrollen kostede 150.000 kr. og rottebekæmpelsen androg 85.000 kr. Dog fik man i året en afgift på spilleautomater på 114.000 kr. Dette skulle være de væsentlige udgiftstal. * 20. Allerede nu bliver der stillet spørgsmål om, hvornår industri- og håndværkerferien falder til sommer. Håndværkerforeningens formand, Jens Byskov, meddeler, at ferien begynder den '4. juli og 3 uger frem. Folk kan således i god tid få planlagt ferien. * Fra et møde i byrådet oplyses, at man ikke har noget imod nye banker, men ikke i byens gågade. * 21. Biblioteket er nu begyndt at udlåne lydbøger til blinde og svagtseende. Bøgerne er indtalt på kassettebånd og kan afspilles på kassettebåndoptagere. * Politiet har mest at bestille, når vi andre har ferie. Dette viser årsopgørelsen over færdselsuheld i området. Politiet vil gerne dokumentere behovet for assistance udefra i feriemånederne. * Arrestens detention har i 1976 »kun« været benyttet af 30 personer, en glædelig nedgang fra 1975, hvor antallet var 100. * 24. Spørgsmålet om et memghedsblad var til debat i menighedsrådene for Rindum og Rinkjøbing, men da man ikke kunne blive enige, blev der nedsat et bladudvalg til at arbejde videre med sagen. * Venstre i amtet har indkaldt til ekstraordinært amtsmøde med den specielle dagsorden, at godkende gårdejer Henrik Toft, Staby, som folketingskandidat i Ringkjøbing-Lemvig kredsen. Det er i virkeligheden en formssag, men lov er lov, og lov skal holdes. - løvrigt har de opstillingsberettigede partier forlængst deres kandidater klar til folketingsvalget den 15. februar. * Anne Birthe Kjeldsen åbner en fysiurgisk klinik i Scotty-bygningen på Enghavevej. Hun er uddannet som lægeautoriseret fysioterapeut fra Teilmanns kursus i København, og har været 3 år på Københavns Kommunehospital. Henvendelse til klinikken vil ske efter lægeordination. * Ole Olsen, alle unges speedwayhelt, kommer til byen. Han vil fortælle om sin karriere og demonstrere sin motorcykel, hvormed han har vundet flere verdensmesterskaber. Mødet bliver offentligt i ROFI-hallen. * 25. 15 CF'ere fra byen modtog hæderstegn for 10 års arbejde i Civilforsvaret. Overrækkelsen blev foretaget af borgmesteren. * 26. Unge, der ønsker at komme ind i syge- og omsorgs-plejen, har haft lejlighed til et udvidet kursus i førstehjælp. Kurset var arrangeret af Ringkjøbing Røde Kors og varede 30 timer. Der var 19 deltagere og leder var Laura Rosendahl, Tarm. * Så er det tid for vælgermøder. Ringkjøbing-Lemvig kredsen afholder seks store møder med syv partier som deltagere. * Fabrikken Lydig, der har afskediget 21 mand, ser dog så lyst på fremtiden, at disse skulle komme i arbejde igen om en måned. * 27. Minkfarmer Gunnar Kristensen opfører nu i tilslutning til hans kennel et kæmpe-hundehus. 30 meter langt og 14 meter bredt. Han handler ligeledes med hunde fortrinsvis golden retriever, hvor stammen holdes i top ved løbende import af kvalitetsdyr fra engelske kenneler. Ny aktivitet er indretning af hundepension. * Ringkjøbinggenser vil vise skulpturer i Rådhushallen. Det er Kunstforeningen, der arrangerer udstillingen af Vagn Andersens jernskulpturer. Halvdelen af de udstillede skulpturer er nye ting, medens den anden halvdel er lånt af købere specielt til denne udstilling. * 28. Ringkjøbing Landbobank havde i 1976 et netto-overskud på 739.000 kr. mod 10,8 mill. kr. året forud. Forringelsen skyldes kurstab på 5,9 mill. kr., mens man i 1975 havde en kursgevinst på 8,1 mill. kr. * Ringkjøbing Bank havde i 1976 et overskud på 4,6 mill. kr., medens overskuddet året forud var på 5,4 mill. kr. Overskuddet fremkommer efter, at der er foretaget afskrivninger og henlæggelser bl.a. til skat. * 29. Ringkjøbing-egnens Husholdningsforening har stor succes med sin litteratur-møderække, der afholdes på Hotel Fjordgården. 110 kvinder i alderen fra 20 til 80 var mødt til sidste møde. Det er konstateret, at møderækkernes start kendeligt påvirker biblioteks-udlånet, og mange er så glade for arrangementet, at de ved slutningen melder sig ind til næste år. * Byens »teater« arbejder stærkt på at flytte til Vesterhavs-hallen. Ikke på grund af utilfredshed med Højskolehotellet, men 330 pladser i salen er for lidt til at forestillingerne økonomisk kan løbe rundt. * Kunstforeningen er igen i år indstillet til et kommunalt tilskud på 12.000 kr. * 30. Dommer Sv. Aa. Christensen bliver 60 år. Han er blandt borgerne en nreget estimeret mand. Med sin barndom på Nørrebro og senere akademisk uddannelse, kom han i berøring med folk i alle samfundslag, hvilket har medvirket til hans positive holdning han hele sit liv har vist. Som statsadvokatfuldmægtig i Aalborg var han med til retsopgøret i efterkrigsårene og senere konstitueret dommer i Vestre Landsret. Dommeren er glad for at være kommet til Vestjylland. Her er et langt roligere miljø, og kriminaliteten ikke nær så stor, så man ikke er nødt til at bruge de værste straffeforanstaltninger. Flere tillidshverv har dommeren også bestridt, således formand for landvæsenskommissionen i Ringkjøbing og Skjern retskredse, formand for fredningsnævnet for amtet og formand i dommerforeningen, ligesom han tidligere har været meget aktiv i hjemmeværnet. En fritidsinteresse som jæger bliver der ikke megen tid til. For at undgå store ovationer fejrer dommeren sin fødselsdag i London. * 31. Gymnastikken har god grobund på egnen. Over 1700 gymnaster er tilmeldt forårsopvisningen i Vesterhavs-hallen.

Fødselsdag: 11. Klara Margrethe Poulsen, Vestergade 1, 75 år. * 16. Thorvald Hansen, I. P. Nielsensvej 5, 60 år. * 16. Marius Gadegaard, Damtoften 35, 75 år. * 19. Lena Meinertz Olesen, Ved Fjorden 1, 60 år. * 21. Marie Rasmussen, Kronager 10, 85 år. * 27. Distriktschef ved Hedeselskabet O. Kirk Jacobsen, Reberbanen 11, 60 år. * 30. Dommer Sv. Aa. Christensen, 60 år.

Bryllup: 13. Karen Gjerluf Jacobsen, datter af læge E. J., St. Voldbjerg, og Ole Grønne, Ringkjøbing. lf 15. Anni Gravesen, datter af driftsleder W. G., og Peter Munkholm, Ringkjøbing. * 22. Birthe Bøgh Jensen, datter af H. B. J., Tim, og Hardy Frank Østergaard, Ringkjøbing. * Karen Lauge Boll, datter af Kr. B., Ringkjøbing, og John Jeppesen, Rindum.

Døde: 2. Overportør Erik Jensen. * 7. Laurits Engelbrecht Rohde. * 9. Doris Dalgaard Nielsen. * 13. Ellen Marie Sundgaard Jepsen. * 17. Th. Olsen. * 18. Anders Viggo Vejgaard. * 20. Hjørdis Pertou Nielsen. * 30. Emil Terp.

 

FEBRUAR

1. Røde Kors gør opmærksom på den eksisterende telefonkæde. Enlige pensionister, der ønsker det, vil hver morgen blive ringet op, for at høre om alt er i orden. Det er en stor betryggelse for enlige. * I havekredsen er der stor aktivitet. Allerede nu er der tilrettelagt arrangementer for hver måned helt til november. * 2. Husholdningskontoret i Rindum, der har fået lokaler i Landbogården, er nu en realitet. På åbningsdagen i går var der stort rykind med mange gratulanter, og hilsener og lykønskninger strømmede ind. Udover kontoret var der lejlighed til at bese hele Landbogården. * Hvis man er utålmodig over, at der er,lang ventetid på udlevering af medicin på apoteket, må man glæde sig over den sikkerhedskontrol, der er. Udleveringen skal gennem 6 kontrolled, før det kan ske. Til gengæld sker der så aldrig fejl, forsikrer man. * Bollerups Boghandel har nu fået ny leder. Det er boghandler Jens Holm, der er sønnesøn af selskabets hovedaktionær, fru Else Holm, og søn af boghandler Ole Holm, Herning. Familietraditionen føres således videre i Nygade 12. * Byen har nu fået en ny tandlæge, Jens Ole Steen, der har fået tandlægepraksis sammen med sin kone Kirsten Steen og A. Bidstrup i Torvegade 14. *' Ligeledes er der kommet ny købmand til byen, idet ægteparret Birthe og Eilif Møller Pedersen har overtaget købmand Husteds forretning, Kongshøjvej 32. * 3. Hotel Morten P. har lukket på ubestemt tid. Byens borgere beklager dette meget, da der var hygge og atmosfære både på hotellet og i gårdhaven. * Evnesvages Vel har 25 års jubilæum og afholder i denne anledning en vandreudstilling på MSM, Byskellet 20. Udstillingen er åben i 5 dage. * 4. Lions Club har startet en brilleindsamling for hjælp til synshæmmede i u-landene. Når indsamlingen er sluttet, foretager optiker Clemmensen styrkemåling og mærkning af samtlige briller, inden de sendes videre. * Den lokale strandjagtforening leder med lys og lygte efter plads til en skydebane. For 3. gang i 5 år er man uden bane, senest da banen i Øster Rindum blev lukket. * Kommunen har udbudt 17 nye byggegrunde ved Grønlandsgade til salg. 6 er straks solgt og prisen er 66 kr. pr. kvm. * Algade spærres for trafik i den kommende uge. Grunden er Grønnegades tilslutning til kloaksystem, vand og telefonkablers nedlæggelse. Man mener ikke, der bliver trafikale problemer på denne årstid. * 5. Politikontoret oplyser, at staten henter mange penge i bøder her på egnen. I 1976 således 830.000 kr. mod 700.000 kr. i 1975. * 7. Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde har holdt generalforsamling og på denne gav formanden, Niels Thøgersen, udtryk for ængstelse for, at de 9 mill. kr., staten har bevilget til bekæmpelse af forurening, vil smuldre bort, før de kommer til at gøre gavn. Bestanden af ål er dalende, hvorimod flynderantallet er stigende, men til gengæld er priserne på disse faldet brat. Fangsten af helt var så lille, at den slet ikke var registreret, men man håbede, at udsætningen af yngel i 1976 vil give gode resultater. * Til det kommende folketingsvalg er der i Ringkjøbing-Lemvig kredsen indleveret ikke mindre end 11 kandidatlister. * Fiskeauktionen på havnen lukker den 1. april, da omsætningen er for lille til, at auktionsmesteren kan leve af det. Fiskerne beklager dette, da de . fremtidig må lande deres fangst i Hvide Sande. * Ejerne af lystbådene ser med bekymring på, at det vil blive forhøjet fra 300 kr. til 500 kr. at få en plads i lystbådehavnen, og at det vil koste 150 kr. at have en lille jolle liggende på landjorden i havneområdet. * 8. Kommuneassistent Jørgen Østerby fik en ubehagelig overraskelse, da han så ud over fjorden. Der var isskruninger i gang på en 200-300 meter lang strækning. I løbet af ganske kort tid var isen skruet 40-50 meter op på land og i en højde af 3 meter. I farten havde den taget 2 af hans både med, og af disse blev den ene ødelagt. * Efter husejeres protest har byrådet vedtaget, at der i bykernen.kun må indrettes butikker for daglig- og udsalgsvarer i stueetage. Revisions-, advokat- og forsikringskontorer må ligesom pengeinstitutter ikke indrettes i stueetagen uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Ligeledes at ejendomme i bykernen kun må sælges til helårsbeboelse. * Erhvervschef E. Mengel vil fremtidig tilknyttes Handelsforeningens PR-udvalg. * 9. Der blev vist musikteater i Rådhushallen i dag. Det er moderne musik og sang, der på teatervis bliver bragt publikum uden scene. De halvt hundrede, der var mødt frem, havde en virkelig fornøjelig eftermiddag. * Postkontoret melder, at dets omsætning i 1976 er steget med 50 mill. kr. * På Handels-foreningens generalforsamling nævnte formanden de forskellige aktiviteter byen byder på, navnlig for at fastholde ungdommen. Således blev nævnt: Svømmehallen, der er blevet en stor succes, RIF's nye hus, spejdernes nybyggeri, Danmarksmesterskabs-sejlads for sniper, og det kommende arrangement af DM i trapez-jolle, Lions Clubs store forårsmesse og VUIFs messe i Vesterhavs-hallen. * Firmaet R. Lydig Kristensen lancerede for et år siden et nyt byggemøbelsystem, »Multibox«. Foruden et stort salg i Danmark eksporteres det til en stor del af Europa og i London er det af dommerkomitéen indstillet til prisen: »Showpiece of the Year Awards 1977«. * 10.477 personer i kommunen er stemmeberettigede til folketingsvalget. * 10. Midtbank, der havde købt ejendommen Nygade 19, har afstået denne, da byens beboere havde betænkeligheder ved at få et pengeinstitut i Gågaden. I stedet bliver Ringkjøbing-filialen placeret i Torvegade. * Omkring 1. maj åbnes den nye marina for de første 70 både. Den får to flydebroer ud i bassinet og der bliver faste broer langs molerne. * Roklubben genoptager, efter 10 års pause, udgivelsen af medlemsbladet »Fyret«. Bladet stanede i 1945, og gamle medlemmer mindes med glæde det særdeles livlige blad. * 11, ROFI-hallen er nu blevet stor nok til at påtage sig større arrangementer. 600 firmafolk fra vestjyllandskredsen holder stævne i fodbold, håndbold og skydning. * 15. Havekredsen melder om stor tilslutning til aktiviteterne og en medlemsfremgang på 30 %. Den mangeårige formand H. Ingemann fik megen tak for hans store arbejde for kredsen. * Boligforeningens 40 lav-tæt-huse i Alkjærparken er udbudt i licitation. Beløbet andrager 7,3 mill. kr. Der var stor tilslutning fra hele Jylland i dag på Hotel Ringkjøbing. * Marie Kristensen fra Hover, kommunens ældste borger med sine 101 år, var selvfølgelig mødt op ved valgurnen. »Det er da klart, at jeg har stemt, og selvfølgelig har jeg stemt Venstre. Det har jeg da altid gjort«, siger hun. * 16. Valgdeltagelsen for amtet blev 91,4 % - for hele landet 88,6 %. * Fiskerne i byen anker over, at auktionen på havnen nedlægges, fordi der en overgang har været for lidt fisk, og at havnen udelukkende skulle udvikle sig til en lystbådehavn. Klagen har fået til følge at stillingen nu opslåes ledig pr. 1. april. * 17. Både lærere og elever ønsker en ny fløj bygget til skolen, så der kan indrettes kantine. I øjeblikket er klasseværelserne opholdsstue og spisestue i frikvartererne. Sagen er overdraget et kommunalt udvalg. * Ragna Tang og N. O. Hansen, Herning, skal repræsentere de vestjydske farver med folkedanserne fra egnen, i en TV-udsendelse. Ragna Tang møder med et hold nye danse til TV-opvisningen. * Plantning af allétræer i Nygade, nord for Gågaden, er stadig uafklaret. Kun halvdelen af de implicerede beboere var mødt til et møde teknisk udvalg havde indbudt til. * Kunstforeningen kan igen glæde sit publikum med en udstilling af en af de nulevende danske malere. Det er fynboen Asger Andersen. Han er meget glad for Rådhushallen. Bedre belysning findes ikke andre steder, siger han. * 18. Man skal lade være med at uddele næveslag. Det måtte en ung mand erkende. Han brækkede næsen og tænder på en anden ung mand, og det kostede ham 1800 kr. og 20 dages hæfte. * På et møde i går for el og vand blev det besluttet at ændre belysningen til det bedre på strækningen Østerport-Kongevejen-Vellingvej ud til indkørslen til Parkvej. * Frimærke- og møntklubben har holdt auktion på Hotel Fjordgården. Købelysten var enorm stor. Den dyreste mønt, en 2-krone fra 1941, blev solgt for 275,00 kr. * Nye veje vil blive anlagt i forbindelse med byggemodning af 25 byggegrunde ved Sdr. Ringvej. Det bliver Færøgade og Blomstervænget i Rindum. * Byrådet har frigivet 30.000 kr. til belysning af den nye lystbådehavn. Belysningen bliver som den eksisterende på havnen. * 21. Arrangørerne fra Ringkjøbing og Omegns Firma Idræt fik selv et godt udbytte af kredsmesterskaberne i firmaidræt i Vestjylland. Det blev til 9 mesterskaber, 4 i badminton og 5 i skydning. Konkurrencerne afholdtes i ROFI-hallen. * 22. Skattesnyderi betragtes i almindelighed ikke som en forbrydelse. Denne gang drejer det sig om »sort« fisk, der er afleveret til auktionen uden at blive opgivet til skattevæsenet. Sagen er dog i mindelighed blevet klaret for de flestes vedkommende med en bøde. * 23. Flere hundrede skoleelever fra hele amtet samles den 15. marts til den årlige gymnastikturnering, der afvikles i Vesterhavs-hallen. Der deltager elever fra 1. til 10. årgang. * Der er bevilget 2,5 mill. kr. til opførelse af en ny fødegang på sygehuset. Byggenet har været planlagt og nødvendigt i en årrække og skal nu i løbet af en måneds tid igangsættes. Overlæge N. E. Graven Nielsen og amtslæge Vagn Christensen skal deltage i en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan det psykiatriske sygehusvæsen skal tilrettelægges her i amtskommunen. * Værkfører Chr. Bæk Olsen hos folkevognsforhandler A. V. Vejgaard har modtaget en guldnål og diplom som udmærkelse fra fabrikken i Tyskland. :; Folkedanserforeningen, der havde samlet 175 medlemmer til generalforsamlingen, begyndte med 1 times hegstouw. Måske skulle man anbefale andre foreninger, der klager over beskedent deltagerantal, at gøre det samme. * Abelines Gård er en kulturperle på vestkysten. Amtsrådet har til bevarelse af denne bevilget 75.000 kr. Der er allerede brugt 350.000 kr., men der resterer arbejde for 450.000 kr. * 24. Bing & Grøndahl aftenen på Hotel Fjordgården blev et større tilløbsarrangement. 200 damer nåede at få adgangsbillet. Der var konkurrence om det smukkest dækkede bord. 1. præmie tilfaldt damerne fra Tim, der havde dækket et sølvbryllupsbord. * Turistmotellet på Herningvej er udbudt til salg som motel. Der var tale om salg til en institution under forsorgscentret, men det »gik i vasken«. * Englandsfarerne er flittige unge mennesker. De har igen papirindsamling, foruden sælger de træ foræret af Ribo, ligesom de går på skovarbejde og rydder fyrretræer, der er tilovers i plantagerne. * 25. Snevejr i Vestjylland er dyrt. Det kostede kommunerne og amtet 300.000 kr. for et døgns rydning. * Ringkjøbing Banks aktieudvidelse på 3 mill. kr. forøgede antallet af aktionærer med 260, således at der i alt er 2744. Som følge af forøget arbejdspres arbejder man med en udvidelsesplan, men har endnu ikke afsluttet overvejelserne. Med hensyn til økonomien er indlånene i 1976 steget med 16,3 %, mens udlånene er steget med 18,8 %. Til sammenligning kan nævnes, at provinsbankerne havde en indlånsstigmng på 11,1 % og udlånsstigning på 15,5 %. Dette meddeltes på generalforsamlingen. * 25. Fra politiet. Tre unge odenseanere, der af kriminalpolitiet måtte løslades af mangel på bevis, blev kort efter taget på fersk gerning under et indbrud i en nordjydsk brugsforening. På politikontoret var man tilfreds med alligevel at have set rigtigt. * Nyt bestyrelsesmedlem. Inge Lise Kjeldsen er indvalgt i bestyrelsen for Henry Kjeldsen, Ringkjøbing Tømmerhandel %. * 26. Indsamlingen af briller til u-landene tegner til at blive en succes. Indtil nu er man, ved et løseligt skøn, nået op på 1000 par, og indsamlingen varer endnu en uge. * Tankejer Jørgen Agesen, Uno-X, Herningvej, udvider sin forretning med et campingcenter. Der bliver udstillet en halv snes af de mest gængse mærker, men der er mulighed for at vælge mellem 47 nye modeller på bestilling. * 28. Strejke på Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødselsdage: 1. Overpostbud Harry Flytkjær, Skolevænget 3, 50 år. * 6. Dagmar Pilegaard Madsen, Vellingvej 14, 70 år. * 7. Nelly Jensen, Østergade 16, 80 år. * 17. Viola Jensen, Skolevænget 3, 60 år. * 22. Marie Jeppesen, Bildtsvej 19, 60 år.

Bryllup: 11. Hanne Petersen, datter af Marie P., Kronager, og Preben Juul Sørensen, Ringkjøbing.

Døde: 1. Finn Birger Laumann. * 8. Jørga Næss-Schmidt. * 12. Poul Viggo Jensen. * 15. Edith Svendsen. * 23. Alfred Birkmose.

 

MARTS

1. Vestjydsk Centralforening har holdt generalforsamling på Hotel Fjordgården. Formanden, Henning Brasen, sagde bl.a., at fiskerne savner en effektiv bekæmpelse af okkerforureningen. Han mener, at teknikergrupperne skal mødes med de forskellige organisationer indenfor fiskeriet og udveksle erfaringer. Der er for mange kloge hoveder, der ikke vil lytte til de gode ideer, der kommer fra både fiskere og landmænd. * Fiskeri efter helt, der er en yndet spise på egnen, gik heller ikke godt i 1976 på grund af okkerforureningen. Der er dog nu fundet flere pladser med gode muligheder, så man er spændt på, hvad 1977 vil bringe. * Tunghøreforeninen fik på generalforsamlingen skænket en ny dirigentklokke af landsdommer Helge Hoff, dette som tak for den ære og tillid medlemmerne havde vist ved at vælge ham til formand. * Overskuddet fra bankospil er beregnet til at holde RIF's økonomi i balance. På generalforsamlingen takkede formanden, Karl Andersen, egnens erhvervsliv for støtte. Hvis ikke der er solgt tilstrækkeligt mange plader til spillet, bliver gevinstantallet indrettet efter det solgte. * 2. Kommunens spildevandsplan sikrer både renere vandløb og en udvikling i de små byer. Ordentlige kloakforhold er en betingelse for mere byggeri, så nu kan de små samfund blive tilsluttet kloaknettet for en enhedstakst af 3600,00 kr * Svalerne har haft musikaften i Rådhushallen og denne, der er den bedste, der er givet indtil nu, blev overværet af ca. 120. Så mange gode kræfter var samlet, at aftenen blev betegnet som talenternes aften. Overskuddet går som tidligere til u-landene. * Stengaards Møbler får en afdeling i Hvide Sande. Knud Stengaard har længe været interesseret i at få lokaler i Hvide Sande og nu er det lykkedes efter at møbelhandler A. Graven Nielsen er flyttet til Søndervig. * 3. Tørrecentralen har kæmpesucces med foder-fabrikation af halm. 200 andelshavere benyttede lejligheden til at få nærmere oplysninger, da Tørrecentralen havde åbent hus i forbindelse med deres generalforsamling. Om projektet med foderfabrikation og en kommende ny fuldfoderfabnk oplyste formanden, at det endelige tilsagn om tilskud fra EF's udviklings- og garantifond nu foreligger. Tørrecentralen er den første virksomhed af sin art i hele Europa, der har fået tilskud fra denne fond. Tørrecentralen er den største producent af disse varer herhjemme, og starten har været helt voldsom. * 3. Det store forsinkelsesbassin nord for viadukten er snart klar. Når det er færdigt, skal det kunne rumme 250 kubikmeter spildevand. Så snart der er pres på spildevandet går en lille pumpe i gang og pumper vandet ind i kloakrørene til rensningsanlægget. Der bliver 3 kamre med 2,7 meter fra top til bund og anlægget koster 300.000 kr. * Sparekassens initiativpokal, der for første gang uddeles i år, tilfalder handelskoleforstander Leif Engelsbak og arkitekt Henry Madsen, Hvide Sande. * Beskæftigelsen på Ribo har taget en glædelig ændring til det bedre. Ikke alene er de 100 medarbejdere, der ved juletid kom på deltidsarbejde, kommet op på fuld beskæftigelse, men der søges om 10-20 nye folk. * 4. Fremskridtspartiets idé med oprettelse af en lokalforening for Tim, Thorsted, Hover, Vedersø og Stadil måtte opgives, da der kun var mødt 14 til det annoncerede møde. * Brolægningen i Grønnegade er nu vedtaget og skal udføres af en brolæggermester fra Varde. Prisen på 400.000 kr. lyder høj. * Byrådet har nægtet busruten til Spjald nedlæggelse af to ture, da disse befordrer skolebørn fra oplandet til byen. * Nordsøværftet havde fredag stabelafløbning med en ny coaster, bestilt af nye kunder. Samtidig har værftet lagt kølen til den første af den nye type på 399 brt. Denne skal også leveres til en ny kunde. Alt i alt glædeligt for byen. * Vasevej i Rindum får nu det ønskede fodgængerfelt, der placeres ved østenden af Handelsskolens grund. * 5. De nye »lette« selvangivelser volder stadig problemer, kommunen er ingen undtagelse. * 7. Kunstforeningen indbyder til den traditionelle påskeudstilling i Rådhushallen. Denne er blevet et fast indslag i foreningens virke, og både amatører og professionelle kan deltage. * Nok en forening har set dagens lys. Det er en Ringkjøbing-afdeling af Dansk Håndværks Kvinder. Foreningen henvender sig til mestrenes højre hånd, der som regel er den medhjælpende hustru. * 8. Ringkjøbingegnens Læplantningslaug er efter flere års stilstand genoplivet i 1975. I de IV2 år foreningen har eksisteret, har 126 medlemmer fået plantet trerækkede løvhegn. Der er brugt 110.000 træer, svarende til 56 km hegn og 120.000 kr. * Stillingen som auktionsmester på havnen er ikke særlig eftertragtet. Kun een ansøger har der været til den opslåede stilling. * Politihjemmeværnet søger unge, modne folk med bopæl i byen. De skal yde politiet bistand både i freds- og krigstid. Lotterne skal uddannes indenfor politiets arbejdsområde, f.eks. visitering, trafikregulering, forplejningstjeneste m.v. * Byrådet går ind for lån til Golfklubben. Kan vi bruge Vestjydsk Golfklub som trækplaster i turistreklamen, må vi også støtte den, når den er i knibe. Det drejer sig om 86.000 kr. * 9. Ringkjøbing-Skjernkredsens gymnaster er vendt hjem fra en 5-ugers tur til USA. Turen har absolut været en succes, og lederen mener, det er kammeratskabet, der er baggrunden. Udover de planlagte opvisninger er det nok de uforudsete hændelser, der giver kolorit. Holdet skulle en aften på danserestaurant, og da alle var ens klædt, blev det hurtigt klart, at det var det danske hold. Resultatet blev en mini-opvisning og det samme skete i et stort varehus. Opvisningen gjorde alle steder stor lykke, da den danske gymnastik var helt anderledes end den amerikanske, der kun drejer sig om konkurrence og redskabsgymnastik. Lederen af turen var Ane Marie Toftgaard, Nr. Vium. * Den første uge i maj er der åbent hus i Roklubben. Man inviterer på kaffe, og håber at man kan få flere, ikke kun de helt unge, interesseret i denne sportsgren. Blandt arrangementerne, langture, fester og morgenroning, er også er besøg af venskabsklubben i Berlin. * Byen får nu et beskyttet pensionat. Socialminister Eva Gredal har besluttet at placere det i Ringkjøbing, formentlig i Rindum, hvor også det beskyttede værksted ligger. Det skal indrettes til 24 beboere og forventes færdigt i løbet af et år. * Forfatteren Maag Busch er original, også når hans bøger skal med på boghandlernes udsalg. Det starter den 10. med en pris på 10 kr. Prisen på bøgerne stiger med 1 kr. pr. dag, således at slutprisen bliver 31 kr. * 10. Ringkjøbing Landbobank har købt ejendommen i Algade tilhørende Danmarks Brugsforening, så man ikke bliver spærret inde, hvis den indre by skulle blive afspærret for kørende trafik. En aktieudvidelse på 100 % skal finde sted i maj. * Vanføreforeningens Ungdomskreds har forsynet forretninger og institutioner med små blå mærkater, klæbet på vinduer og døre. De skulle vise, at bygningen er handicap-uvenlig. Politimesteren oplyser, at mærkataktionen er ulovlig og unødvendig, da der flere steder, bl.a. på posthuset er sørget for, at handicappede ved en anden indgang kan tilkalde personale og blive ekspederet. Nogle forretningsfolk er meget ophidsede over »griseriet«, mens andre tager det mere roligt og mener, at man skader sagen mere end man gavner den. * Carl Kærgaard lukker pr. 1. april sin forretning på V. Strandsbjerg. Han har i 40 år solgt fiskeriartikler, men da der ingen købere var ved udbud til salg lukker han ganske enkelt. * Fiskeriforeningen for Ringkjøbing og Stadil Fjorde har besluttet at købe auktionsbygningen på havnen, for at forhindre, at auktionen bliver nedlagt. Bygningen har hidtil været ejet af auktionsmesteren. Man håber, det bliver lettere at få stillingen besat, når der ikke kommer handel med ind i billedet. * 12. Smedemester Henning Bredahl er utilfreds med udviklingen under den nye erhvervsfaglige uddannelse (EFG). Han mener, at læretiden er for kort. Tidligere var den 4½ år med 45 timers arbejdsuge, nu 3½ år og 40 timer, og endda tale om nedsættelse til 2½ år. Der er så mange grene indenfor smedefaget at sætte sig ind i og det er læretiden alt for kort til. * Rideklubben er stadig i god fremgang. Til årets første stævne er anmeldt 52 starter i 6 klasser, fordelt på pony og hesteklasser. * 14. Skolegymnastikken har stadig stor interesse. Mere end 1000 elever og lærere var samlet til stævnet i Vesterhavs-hallen. * Hvor meget mere skal man gøre uden at blive generet med blå handicap-mærker? spørger bankdirektør Berthel Møller, Landbobanken. Vi har netop i Nygade fået en indgang med henblik på vore svagt-gående og folk i kørestol. Der er oven i købet 2 døre med 1½ gangbredde. * 15. Et kendt hjørne i byen, Algade-Mellemgade, skifter »ansigt«. Læderhandler Rita Telling flyttet til Gågaden og hjørnet er udlejet til Troels Poulsen, Kærby ved Brande, der i forvejen driver 3 forretninger med dametøj. * Byen kommer til at stå i fodboldens tegn i påsken. I samråd med Euro-Sport arrangerer Ringkjøbing IF en stor junior- og ynglingeturnering med deltagelse af 500 unge fra Holland, Vesttyskland og Danmark. * 16. Telefonhuset i Grønnegade har nu taget deres nye lokaler i brug. Disse, er mere forbrugervenlige, idet der nu er indgang fra gaden til stueetagen, mod tidligere indgang i gården og op på 1. sal. * Den mærkat-aktion, der blev gennemført på initiativ af landsformanden for Vanføreforeningens Ungdomskreds, har haft til følge, at han - Jan Jørgensen, Rindum - er blevet ekskluderet af lokalforeningen for Skjern-Ringkjøbing-Tarm kredsen. * 17. Senere meddeles det, at lokalforeningen ikke kan ekskludere, men kun indstille til Landsforeningen om sagen. * Svømmehallens endelige pris blev på 4,4 mill. kr. Trods en overskridelse på 104.000 kr. faldt der på bestyrelsesmødet mange anerkendende ord om byggeriet. * Et millionbyggeri startes i dag. Det er det første spadestik til de første 40 af de 131 planlagte boliger ved Sdr. Ringvej. * 18. Venstreforeningen for Rindum og Ringkjøbing blev på generalforsamlingen sammensluttet til een forening. * 19. Da man forventer, at der i løbet at sommeren vil komme ca. 25.000 nye drivhuse, har Havekredsen for Ringkjøbing og Omegn indbudt til kursus, der ledes af konsulent Bartram, Århus, der er en kapacitet på området. * 21. Forårsopvisningen i gymnastik i Vesterhavs-hallen var en overvældende succes. 1667 gymnaster og 1841 tilskuere var ved at sprænge alle rammer. Der var mange lovord til lederne, men kritik udeblev heller ikke, da det er ris og ros lederne skal arbejde videre på. * Ungdomsskolen har haft stor udstilling i Rådhushallen af elevarbejder. Formålet er at gøre forældre, kommunalpolitikere og andre opmærksomme på skolens eksistens og opgaver i samfundet. * 23. Håndværkerforeningen og de lokale håndværkere arrangerer en udstilling af 15 huse, forskellige, under navnet »Sol-Byg 1977«. Et udenbys firma ville prøve at lave en lignende udstilling, og så mente vi det mere hensigtsmæssigt at lade de lokale håndværkere vise, hvad de kunne præstere. * I svømmeklubben er der nu 20 unge, der deltager i prøver på livredning og bjærgning. Klubben, der nu har 400 medlemmer, har god brug for hjælpere i denne kategori. * 24. Det kan nu betragtes som givet, at der bliver oprettet en lokal forening af »Musik og Ungdom«. Ved præsentationskoncerten i Rådhushallen var der samlet et publikum på 130, hvilket betragtes som meget lovende. * Vægtvogterne arbejder sig støt og roligt frem. I løbet af det første halve år har medlemmerne præsteret at smide det første ton. * 25. 6 store strikkemaskiner fra fabrikken Scotty er solgt til Italien og er i dag læsset til turen. Trist for byen, at fabrikken ikke kunne fortsætte. * 26. På sygehuset oprettes nu specialklinik for svangerskabsforebyggelse. Stillingen i klinikken skal besættes med speciallæge (gynækolog) og konsultationer og behandlinger bliver lagt under sygeforsikringen. * 26. De lokale afdelinger i amtet af Kræftens Bekæmpelse starter en oplysningskampagne i april måned. Møderne skal holdes i skoler og hvor der ikke skal betales leje af lokale. Amtet afholder udgifterne, der er anslået til 13.000 kr. * Slagtermester Iver Iversen og slagtermester Leo Pape skal deltage i en pølsemager-konkurrence, der holdes på fødevaremessen i Bella Centret på Amager. Der bliver deltagelse fra 11 europæiske lande plus Japan. * 29. Senere meddeles, at 25 dommere deltog i bedømmelsen af 3000 varer. Iversen hentede ærespræmie, guldmedalje, sølvmedalje og bronzemedalje. Pape fik guldmedalje og sølvmedalje. Flotte resultater i så stort et arrangement. * I en alder af 43 år er ekspeditionsekr. Jørn Jensen, Rindum, udnævnt til regnskabschef for Jyllands Kreditforening. Stillingen overtages efter økonomichef F. Garlet, der måtte trække sig tilbage på grund af svigtende helbred. * En tilflyttet borger har klaget over, at der er for få pladser i den kommunale dagpleje. »Vi må på det sociale område rette os efter den udbygningsplan, der er godkendt og gør alt for, at der ikke skal blive ventelister«, siger formanden for byrådets sociale udvalg, civilingeniør Palle Skyum. * 30. Vesterhavs-hallen er ikke alene for idræt, men for alle og hele kommunen. Formanden aflagde beretning og meddelte, at omsætningen på årsbasis nu er på 1 mill. kr. eller en femdobling fra forrige år. På Svømmehallens projekt var der sparet 2 % af byggesummen ved frivillig arbejdskraft. * 31. Sangeren Peter Sand har komponeret en ny melodi til konfirmationssalmen »Ud går du nu på livets vej«. Salmen vil første gang lyde i kirken til den forestående konfirmation. * Ringkjøbing Bank har valgt regnskabskonsulent J. Baunbæk Knudsen til ny formand. Den hidtidige formand, boghandler N. P. Holm, er trådt ud af bestyrelsen på grund af alder.

Fødselsdag: 5. Kamma Krebs Hansen, Kongshøjvej 24, 65 år. * H. C. Thomsen, Nørredige 50, 75 år. * 6. Arne Vastrup, Damtoften 21, 70 år. * Jakob Andersen, Enghavevej 8, 80 år. * 7. Kay Theilland-Poulsen, Grønvang 10, 75 år. * Else Iversen, Reberbanen 30, 65 år. * 8. Peter Nielsen, Damtoften 7, 75 år. * 10. Alvilda Lauridsen, Mylius Erichsensvej 7, 70 år.« Ane Kirstine Hansen, Tangsvej 32, 75 år. * 11. Juliane Christensen, Vellingvej 2, 80 år. * Kristian Nielsen, Grønningen 7, 70 år. * Iver Kjær Sørensen, Grønningen 8, 50 år. * 12. Vognmand N. P. Holm, Herningvej 37, 70 år. * 16. Mogens Hvistendahl, Torvet 20, 65 år. * 17. Karl Trier Nielsen, Damtoften 8, 75 år. * 18. Marie Nielsen, Isagervej 12, 80 år. * 19. Sidsel Voldbjerg Sørensen, Reberbanen 30, 85 år. * 23. Agnethe Trillingsgaard, Torvegade 4, 65 år. * 24. Hotelejer Hans Kudsk, Højskolehotellet, 50 år. * Knud Nørgaard, I. P. Nielsensvej 6, 70 år. * 28. Sigvald Sørensen, Østerdige 5, 70 år. * 29. Værkfører Leo Rasmussen, Østerdige 13, 65 år. * 31. Meta Husted, Kirkebakken 12, Rindum, 60 år.

Guldbryllup: 19. Jens Andersen og hustru Marie, Damtoften 7.

Sølvbryllup: 30. Murermester Peter Tordrup og hustru Mary, Ved Fjorden 13.

Bryllup: 19. Juliane Hage Lodberg, datter af Ejv. L., Rindum, og Helge Dalsgaard, Ringkjøbing. * Birthe Sørensen, datter af Aage S., Solbjerg, og Poul Skuldbøl Jensen, Ringkjøbing. * 26. Vera Saaby Mortensen, datter af . Svend M., Ringkjøbing, og Leif Bro Vanting, Spjald.

Døde: 5. Ole Lauridsen. * 15. Herluf Berg. * 17. Rasmus Lykke Pedersen. * 23. Marius Sinkjær. * 25. Aage Nørgaard Sørensen. * 31. Ann Lise Gyldenlev Christiansen.

 

APRIL

1. Avisstrejke til 26. april. Notater fra de avisløsc dage: Strandjagtforcning-en har udsendt meddelelse til 26 foreninger om at gå sammen om udsætning af gråænder. * Ved en pakkefest på Borgen afholdt af KFUM & K blev der solgt for 4200 kr. * Kommunens social- og sundhedsforvaltning har ansat Peter Vilhelm Bruun, Brørup, som assistent. * Ringkjøbing Pensionistforening er med sine 600 medlemmer, tilligemed Struer, der har det samme antal medlemmer, den største forening i amtet. Den har eksisteret i 35 år. * Tennisklubben konstaterer 1976 som det bedste år, hvor Poul Jørgen Jensen blev jydsk mester og alle ungdomshold vandt deres rækker. * Hjemme-værnsdistrikt Ringkjøbing har holdt en større øvelse, hvor felthæren og CF deltog. * Der er holdt rejsegilde på den nye DB-Brugs i Torvegade. * 26. Ringkjøbing er blevet kåret som »Årets By 1977«. Med titlen følger et kontant beløb på 25.000 kr. og for første gang 10.000 kr. til en humørspreder eller person, der har medvirket til at opfylde konkurrencens formål: »En go' by at bo i«. Konkurrencen er som tidligere år udskrevet af Jyllands-Posten. * Fiskeskipper Ernst Frich, Nr. Lyngvig, har tiltrådt stillingen som auktionsmester i byen. Han var eneste ansøger. Udnævnelsen bliver foretaget af Fiskeriministeriet. * Møbelhandler Orla Albæk har købt ejendommen Nygade 19. Foreløbig skal der være udstillingslokale. * VJ-rådet har fra kommunen fået et tilskud på 75 øre pr. indbygger. * Alko-Cirklen får i tilskud 1 kr. pr. indbygger. * Rutebilstationen får 7.500 kr. til rengøring. * Til rensningsanlægget er indkøbt et automatisk iltstyrings-anlæg til 69.000 kr. Det skulle hjælpe til en bedre økonomi i driften. * 27. Gartner P. S. Hvid er blevet hædret for 25 år i hjemmeværnet. * Visens venner igen i byen. Jens Louis P. og Jørgen »Gamle« Hansen har igen været på Hotel Fjordgården og samlet et stort publikum, der også holder af viser. Aftenen var arrangeret af Kunstforeningen. * Ligeledes har Kunstforeningen en udstilling i Rådhushallen, »Narrens rejse«, hvor man udover grafik og digte vil prøve utraditionelt med dans. * På havnearealet bygger Ringkjøbing Korn en plansilo på 1350 kvm. Denne skal afløse de to tårnsiloer, der blev ødelagt ved en eksplosion. Udvidelsen betyder en fordobling af kapaciteten, dvs. 35.000 tdr. korn. * Haveforeningen »H. L. Hansens Minde« kan fejre 25 års jubilæum. For 25 år siden havde Hansen, ejeren af Uldspinderiet, en stor frugtplantage, som blev ødelagt ved en gennemgravning af tyskerne. Hansen tilbød da sine medarbejdere jorden til kolonihaver. Foreningen blev opkaldt efter ham som tak for den velvilje, der kom til udtryk i salgsprisen. Hver af de 35 haver kostede den »enorme« sum af 250 kr. * 37 nye kommunale byggegrunde ved Færøgade er udbudt til salg for 69 kr. pr. kvm. * 1035 borgere støtter ejendomsudvalgets ønske om at henvise banker, advokatkontorer etc. til 1. og 2. sal i Algade, Torvet og Nygade i Gågaden. De handlende vil nødigt, at en gadestræknings karakter af forretningsstrøg ændres. * Ringkjøbing og Omegns Skytteforening er gået i gang med at modernisere banen i Vesterhavs-hallen. Det skulle give håb om stigende aktivitet. Som nyt på generalforsamlingen var, at skytteformanden gik ind for kvindelige medlemmer. * Kulturudvalget foreslår, at Ringkjøbing Turistforening i 1977 får et tilskud på 70.000 kr. Det er 5.000 kr. mere end sidste år. * 28. Sejlklubben glæder sig over, at den første fase af mannaen er så langt fremme, at der allerede er plads til 70 både. I øvrigt har sæsonen 1976/77 været den mest aktive for foreningen med et medlemstal, der er vokset fra 116 til 143. * Man kan nu igen ansøge kommunen om tilskud til energibesparende isoleringsarbejder i beboelsesejendomme. Til institutions- og erhvervsbygninger skal der søges specielt. * I betragtning af, at byen udvikler sig kraftigt østpå, har Sparekassen åbnet filial i Fjordcentret. Lokalet bliver let tilgængeligt fra centrets forhal. * 29. Skolerne går i dag i gang med eksamen. Det er dansk stil, det gælder, så det kommer sikkert eleverne tilpas, at vejret er køligt. * 30. Kræftkampagner i amtet har vakt vældig interesse. Fire af amtets overlæger holder foredragene om bryst-og livmoderkræft, og man har måttet flytte til Højskolehotellets store sal for at alle kunne overvære møderne. Læge Skytte mener, at den store tilstrømning er bevis for den manglende oplysning og at kampagnen bør gennemføres med jævne mellemrum. * For første gang prøver man at eksportere levende, fisk, skaller, fra fjorden til Vesttyskland. Det sker fra sydenden med »basishavn« fra Nymindegabs anløbsbro. Et firma i Hamburg skal aftage de 3 tons, der er fanget. Disse skal formentlig udsættes i Hamburg-områdets større vandløb. Lastvognen med 32 tons vand foruden fiskens vægt havde så store vanskeligheder med at komme op ad den stejle bakke til landevejen, at der måtte 2 bulldozere spændes for, inden det lykkedes. * Man stiller spørgsmålet: Hvad ville Ringkjøbing være uden de offentligt ansatte og deres penge? I byen er det jo de store institutioner, der dominerer fremfor egentlige fabrikker. Af offentlige institutioner kan nævnes amtet, kreditforeningen, sygehuset, vejvæsenet, kommunen og det sidste nye socialcentret. Ifølge statistik skulle der være 675 offentligt ansatte. Man regner med en indkomstpost i skatter på 46 mill. kr. og en lønudgiftspost på 56 mill. kr. * Ringkjøbing Amts Gymnastik- og Ungdomsforening holder den 11. juni afslutning på sommergymnastikken på stadion. Der deltager 1500 gymnaster, og der bliver folkedans, svømmeopvisning og udspring og synkronsvømning. * Udstillingen »Forår og Fritid«, der er arrangeret af Lions Club, er den største messe, byen i en årrække har haft. Borgmester Skytte sagde i sin åbningstale, at det måtte betragtes som et led i kæden af begivenheder i »årets by«. Foruden udstilllingen i Vesterhavs-hallen bliver der udendørs afdelinger. Således opretter Rideklubben en pony-ranch, der udstilles drivhuse og endog en flyvemaskine, små og store både, for blot at nævne enkelte ting. Ringkjøbing Gården blæste åbningsfanfare, der var skrevet til lejligheden af musikchef Jens Ole Blak, Stadil.

Fødselsdag: 1. Antonia (Tony) Lerche, Kronager 6, 65 år. * 29. Musikpædagog Anna Søe, Herningvej 50, 60 år. * Inger Stengaard, Herningvej 16, 80 år.

Bryllup: 2. Jonna Jensen, datter af Carlo Jensen, Ringkjøbmg, og Kurt Møller, Hjørring. * 28. Marie Frøjk og skibsbygger Knud Nørby, Ringkjøbing.

Døde: 13. David. * 28. Jørgen Jørgensen Led.

 

MAJ

1. Søndag eftermiddag blev der holdt 1. maj møde på Torvet med 3 udenbys talere. Tilslutningen var ikke overvældende. * 2. Derimod blev Lions Clubs forårsmesse en stor succes med 5000 besøgende. Dette var mange flere end forventet, men arrangørerne havde også flere gode trækplastre, bl.a. veteranflyopvisning, blind-bilkørsel gennem gaderne med borgmesteren som passager og en tryllekunstner gjorde megen lykke indendørs. * Smedemester E. Sørensen modtog i dag en 12 tons tung drejebænk. Den skal bruges til fremstilling af skibsplader, og er den største af sin art i Ringkjøbing-området. * Folketingsmedlem Otto Mørck oplyste på 1. majmødet, at den vestjydske længdebane er sikret. * Ringkjøbing kommunale Musikskole udvides stadig. Ved forårskoncert nr. 2 er der foruden korsang og solistoptræden samt harmonika nu også kommet messingblæsere. * 3. Typograferne var fint repræsenteret ved fotokonkurrencen, idet Alex Salmon fik 1. præmie og Erhard Leach 2. præmie. * Fjernvarmeværket har fået en ny olietank, der kan rumme 500.000 liter. Forbruget skulle således være sikret for en måned mod tidligere en uge. * Ringkjøbing Landbobank indbyder til tegning af nye aktier til 6.750.000 kr. Aktiekapitalen vil med denne udvidelse komme op på 13.500.000 kr. * Rutebilejer Torben Møller har købt ny bus til langture. Bilen, der rummer alt moderne udstyr, har kostet 740.000 kr. * Den populære provst i Tim, Carl Christiansen, har besøgt Guldalderklubben, hvor han fortalte om sin barndom og ungdom. Han havde samlet et publikum på 90. * 4. Om indvånerne i Ringkjøbing skriver borgmester Kiær i 1744: »Indvaanerne i Ringkjøbing ere jævne, simple og flittige. Luxus har ikke stort Herredømme, men man lever godt ved tarvelige retter, som Gjæstfrihed fremsætter med skiønne Vine og Likører. Nattesvir, Slagsmaal og Spil o.s.f. har man næppe Grund til at klage over. Med Hensyn til Børnene nyder 80 Børn under 6 Aar en ganske hensigtsmæssig Forberedelses-Undervisning hos nogle aldrende Fruentimmere. Det antages ikke uden Grund, at Byen i Sammenligning med Nabokiøbstæderne må anses for velhavende.« * Handelsskolen har fra Undervisningsministeriet fået meddelelse om at starte den nye EFG-uddannelse. På skolen er der plads til 100 elever og hidtil har man modtaget over 100 ansøgninger. * 5. Arkitetk Flemming Bay-Jørgensen har vundet en international konkurrence om modernisering af servicefunktionerne på hovedbanegården i Oslo. Hvis denne opgave udføres tilfredsstillende, ligger der en ordre til omkring 100 mill. norske kroner. Det er alle jernbanerestauranterne i Norge, der skal moderniseres over en årrække på 10 år. * Moesgaards Ejendomskontor og murermester N. E. Astrup Hansen har i denne weekend ustilling af 6 nye rækkehuse ved Markledet. 2 af husene er færdige, solgt og klar til indflytning, resten er færdige om en månedstid. * En ny epoke er indledt på Nordsøværftet, da champagnen flød på den nye skibstype. Hidtil har værftet bygget coastere på 299 brt., men efter at den nye sluse i Hvide Sande er taget i brug kan værftet bygge skibe på 399 brt. Værftet har ordre på 2 coastere af samme type, så beskæftigelsen er sikret til 1979. * 7. Som leder af Sparekassens nye afdeling i Fjordcentret er udnævnt fuldmægtig Niels Sloth. Afdelingen forventes at åbne den 1. november. * 10. Fra politiet har handelsstanden fået tilbud om information om kriminalitet, særlig butikstyverier. Det vil være af betydning ikke kun at samarbejde med aviserne, der i flere tilfælde kan fungere som »tips« for de kriminelle. Kriminalassistent Ib Toldbod gav oplysning om, hvordan man ved en forholdsvis let indsats kan hindre mange af de tyverier, der foretages af de »halv-knminelle«. * Brev til 125 arbejdsgivere på egnen for at skaffe flere lærepladser. Det er eleverne på Handelsskolen, der i samarbejde men HK, der har taget initiativet til at oplyse, hvad de kan præstere, når de har taget den 1-årige handelseksamen. * 3 brolæggere er i gang med sidste fase af omlægningen af Grønnegade. Det er brolægningen, det gælder. Efter endt arbejde skulle Grønnegade få samme profil som Øster Strandgade og Mellemgade. * 11. Kommunens vejfolk er i gang med at sætte nye vejskilte med tilhørende nummerskilte op. Nummerskiltene sættes ved vejskiltene for at vise til en ejendom, der ligger mindst 200 meter fra vejen. Nummerskiltene ved vejene er for ejerens egen regning. * Idrætsaktiviteten er jævnt stigende i Rindum, og man har ved frivillig arbejdskraft fået en ny sportsplads. Det nye anlæg kan først tages i brug i 1978, men allerede nu skal foreningens ledelse forhandle med byrådets kulturudvalg om overtagelse af banen. * 12. Der holdes møde i forbindelse med kræft-oplysningskampagnen i amtet. Foredraget belyser livmoderkræft og brystkræft og holdes af overlæge Kristen Hansen, Centralsygehuset, Herning. Mellem 400 og 500 kvinder deltog i mødet. * Rådhustrappen er ikke værd at reparere. De sorte skifersten erstattes nu med mere robuste chaussésten og med granitsten som stødtrin. Der skal installeres varme i trappen, så beboerne også ved vintertide kan færdes trygt på trappen. * Håndværkerforeningens Stiftelse på St. Blichersvej skal nu moderniseres. Taget skal fornyes, ligesom der ønskes isoleret og isat nye vinduer. Som hjælp til finansieringen er kontingentet sat op fra 100 kr. til 200 kr. årligt. * Den lange debat om indretningen af bykernen er nu endelig endt med, at kommunen får mulighed for at stoppe indretning af pengeinstitutter og kontorer i stueetagen i området Torvet, Gågaden, Nygade samt Algade. * På et møde på Hotel Ringkjøbing med menighedsrådet og menigheden var der mødt ca. 50 for at deltage i debatten. Denne gik ud på mere samarbejde, mere åbenhed i arbejdet og navnlig, hvad man kunne gøre for at få børn og unge interesseret i kirkens arbejde. * 13. Den populære Ringkjøbing Garde skal udvides med 15 nye gardere, så man appellerer til folks velvilje med pengegaver, da gården hidtil har klaret sig uden offentlig tilskud. ':- Det skarpe sving på Holmegårdsvej skal rettes ud og vejen fra Herningvej til Vasevej udvides fra 4,5 meter til 8 meter. Den sidste strækning fra Vasevej til Rindum Kirke kommer først med i det kommende finansår 1978, meddeler formanden for udvalget Dalgaard-Knudsen. * Læge Erik Lybæk har indgået kompagniskab med læge Niels Pagaard, der i ltyi år har været amanuensis hos Lybæk. * I forbindelse med Red Barnets uge har lokalkomitéen afholdt tombola på Torvet. Trods dårligt vejr var salget tilfredsstillende. * 14. Møllebageriet på Kongevejen er blevet udvidet og ombygget for 300.000 kr. Bagermester Jespersen har regnet ud, at det er det samme som 428.571 rundstykker koster. * Ringkjøbing kommunale Musikskole har i det foriøbne år undervist mere end 500 elever i alderen fra 3 til 72 år. »Spil selv« er blevet en mægtig succes. * I anledning af, at Ringkjøbing er udnævnt til årets by, er der sat velkomstskike op ved indfaldsvejene. * 16. Ringkjøbing Skole får 2 nye overlærere fra august. Det er skolebestyrer P. Smeerup og overlærer Inger Smeerup, begge fra Randers. * Fiskeriet i fjorden er i denne tid et fuldkomment sildeeventyr, da der gennemsnitligt hver dag landes 35-36 tons sild. Toppunktet var nok mandag, da der blev landet 70 tons. * Frimærke- og møntklubben holder storauktion med speciel adresse til turisterne. Det er en kendt sag, at udenlandske turister køber større portioner frimærker på de danske posthuse. Auktionen holdes i samme uge som Fjordfesten, så der skulle være grundlag for en stor omsætning. * Advokat Knud Dalgaard-Knudsen har indgået kompagniskab med advokat Mogens Jepsen, der siden den 1. januar 1975 har været ansat i det gamle advokatfirma. * 18. Ringkjøbing Museum har lejet en klitgård på Husby Klit for den svimlende sum af 100 kr. om året. Det er staten, der lejer ud, og man kan vel ikke beskylde dem for optrækkeri. * Ringkjøbingegnens Folkedansere oplever mange spændende ting. Opvisningsholdet har sidst fået indbydelse fra Ungarn. Indbydelsen lød på mindst 16 dansere. * Rideklubben har deltaget i et udvidet stævne i Brande. Blandt 230 ryttere placerede Ringkjøbing sig pænt med to 1. pladser i forskellige aktiviteter. * Politiet ser skeptisk på, at man kun får to ekstra betjente i sommertiden, hvor indbyggertallet i kredsen bliver mere end fordoblet. Da der skal holdes sommerferie bliver styrken kun den normale. * Dansk Selskab for Diagnostisk Radiologi holder forårsmøde i byen og Holstebro. Man venter 70 røntgenlæger til mødet, og borgmester Skytte vil byde velkommen på Rådhuset om eftermiddagen. Efter det videnskabelige møde fredag formiddag går turen til Holstebro ligeledes med møde om eftermiddagen. Damerne bliver inviteret på tur i omegnen og om aftenen er der middag og underholdning. * 20. Boligministeriet har ændret på kravene om brandsikring af ældre huse, så husejerne får lidt længere tid til at få forholdene i orden. * 21. Folketinget har vedtaget, at grundskylden i amtet for 1978 fastsættes til 13 promille af 16. vurdering. * Der er planlagt et demonstrationsstævne for handicappede. Det er Dansk Handicap Idræts Forbund og konsulent ved fritidsundervisningen Gunnar Baunsgaard, der står for arrangementet og amtsrådets kulturudvalg har stillet 5000 kr. til rådighed. Handicapidræt er ikke nogen ny foreteelse, og Baunsgaard mener, at Ringkjøbing-stævnet kan inspirere til en klub i amtet. * Falck har også små gøremål. I går var det en kvie, der blev trukket op af en kanal. * Atletikholdet fra RIF debuterer i landsturneringen 6. division vest. Søndag lægges ud mod Hjortshøj-Egå og Kolding. * Ringkjøbingegnens Landboforening har haft en i alle måder vellykket Sverigestur. Denne gik over Frederikshavn og med Sessan-Linjen til Goteborg. Selskabet beså store gårde og siloanlæg. Der var også besøg ved Trollhåttan og Goteborgs »Tivoli«, Liseberg. * Ringkjøbing Korn måtte have politieskorte, da de skulle have de nye spær til plansilo-byggeriet på plads. Jernbuerne havde en længde af 20 meter og læsset var 5,25 meter højt, så det kneb med at komme gennem de smalle gader. * 24. Sommeren er reddet ved vesterhavskysten. Intet tyder på olieforurening som følge af den store mængde olie, der er undsluppet fra den norske boreplatform. Amtsvandinspektør Stilling giver denne oplysning. * Der skal indrettes herre- og drengetøjsforretning i Brugsforeningens ejendom i Algade, der er solgt til Landbobanken. Det er herreekviperingshandler Bent Kærgaard, Ølgod, der starter her, når Brugsforeningen flytter til Torvegade. * Ringkjøbing Kunstforening præsenterer igen en af egnens unge talentfulde musikere. Det er den 21-årige violinist Erika Ebbe fra Hvide Sande, der er solist ved foreningens forårskoncert. * Vandværket indfører fra i dag forbud mod havevanding undtagen i aftentimerne fra 19 til 22. Selv om vinteren har hjulpet meget på grundvandsspejlet ligger det 20 cm lavere end normalt, så der er grund til i tide at spare på vandet. * Ringkjøbing Jern og Staal præsenterer i dag sin nye 1000 kvm. store lagerhal. Den 9500 kvm. store grund har mulighed for større udbygning. Hallen er ideelt beliggende ved Ringvejen i 0. Rindum. * 25. For at imødegå 2 provokerende artikler vedrørende skoletandpleje af skoletandlæge Villy Jacobsen, har arkitekt Palle Skyum, medlem af byrådet, bragt en oplysende artikel angående de faktiske forhold. På skoletandkli-nikken ydes der ti! 1.-5. klasserne i hele storkommunen såvel forebyggende som behandlende tandpleje. For de elever, der er henvist til privat praktiserende tandlæge betaler kommunen fuldt ud udgiften, og 97 % deltager i ordningen. Udover den lovpåbudte tandpleje til førsteklasserne tilbydes gratis tandpleje til alle børn fra 3-års alderen og frem til undervisningspligtens ophør. Blandt borgerne synes der også at herske udbredt tilfredshed med den nuværende ordning. * Man er nu nået midtvejs for en 3-års plan for Alkjær Lukke. Man er gået i gang med at forny alle rørunderføringer og rækværkerne forsvinder til fordel for beplantninger. Huset på legepladsen skal udskiftes og legeredskaberne repareres og søen skal renses op. '; På Hotel Ringkjøbing er indrettet en fin marinestue, men formanden beklager, at der stadig mødes sjældnere og antallet bliver mindre. * 26. Årets By 1977 er ved at udvikle sig til en stor kongres- og mødeby. Der har været en urimelig debat om turistantallet, men de udenlandske turister kommer i så jævn en strøm, at det ikke kan virke belastende for naturen. Der er faktisk et modsætningsforhold til danskerne, der skal have de bedst mulige betingelser for at nyde rekreative forhold. »Turistsæsonen blev som bekendt alle tiders«, sagde formanden, flyveleder H. J. Eriksen, og påpegede de forskellige ting, der blev gjort for turisterne. 3 I forbindelse med festlighederne omkring afsløringen af Ringkjøbing som årets by, vil Svømmeklubben afholde en konkurrence for at finde det bedste beatorkester i kommunen. Konkurrencen finder sted i forbindelse med festen i Alkjær Lukke. * 27. Årets første badevandsprøver fra fjorden er nu analyseret, og de viste over hele linien badevand af fineste klasse, så man roligt kan få sin svømmetur. * Ringkjøbing-brevduerne opnåede atter fine resultater i flyvning fra Spodsbjerg. Sigfred og Lars Mortensens duer besatte de fem første pladser i flyvningen. Det er noget en brevduemand sjældent opnår. * Der ses med respekt og anerkendelse hen til Ringkjøbing-afdelingen af Røde Kors. Der er over 1900 medlemmer eller hver tredje husstand, der er medlem. Jubilæumsindsamlingen indbragte 22.300 kr. Der har været holdt 2 kurser i førstehjælp og oplysende møder, hvor specielt mødet om kræft samlede overvældende tilslutning. * 28. Debatmøde om hvem der skal passe børnene. Den kommunale udbygningsplan for daginstitutioner er ikke tilfredsstillende, mener forældrerådene i de kommunale og private børnehaver, fritidshjemmet og repræsentanter for dagplejemødrene. Socialudvalget har erklæret sig villig til at deltage i mødet selv om de har svaret benægtende på, hvordan de har tænkt sig planen udført. * Byen får nu en hobbybutik. Den kommer ikke til at gå legetøjsforretningerne i bedene, da den skal indeholde legetøj for voksne. Den nye butik skal indeholde et varieret udbud af væve, garn, rokke, karter, håndtene og al tilbehør til vævning. Yderligere også tilbehør til keramikfremstilling. Den nye butik får lokaler på Vester Strandsbjerg nr. 3. * 50 års jubilæum hos el-installatør Wiese. Forholdene var yderst beskedne, da Carl Wiese i 1927 åbnede installationsforretning i Nørregade 3. Forretningen beviste hurtigt sin levedygtighed og blev en anerkendt virksomhed i byen. Carl Wieses enke og sønnen kan ved jubilæet den 1. juni byde venner og forretningsforbindelser velkommen i en tidssvarende virksomhed i ejendommen Nørregade 8, på den anden side af gaden. * 31. At mange er blevet glad for at gå beviser bl.a. Kronhedens pinsemarch, hvor 750 deltog, selv om det var arrangeret til 2. pinsedag. * Ringkjøbing IF's »gamle« 3. divisionshold beviste, at der endnu er »krudt« i dem ved at vinde i håndbold over det nuværende hold. * Den kommunale Musikskole kan nu også tilbyde undervisning i klarinet- og saxofonspil. * Bankfuldmægtig Leo Langhoff, søn af maskinsætter Aage Langhoff, er udnævnt til bestyrer af Provinsbankens Christiansbjergs-afdeling i Århus. * Lynbussen til Århus må nu køre 80 km, hvilket bevirker ½ times kortere kørsel til Århus.

Fødselsdag: 1. Kordegn Jens Bjerre, Fjordalle 29, 60 år. * 6. Aage Ranum Nielsen, Østervang 8, 75 år. * 7. Ole Birkmose, Aldershvile, 90 år. « 8. Elly Hansen, Skolevænget 5, 50 år. * 14. Gunnar Kiilerich, Kongshøjvej 12, 70 år. * 15. Jenny Hvashøj Kristensen, Østertoften 13, 65 år. * 18. Emma Noesgaard, Plejehjemmet, 80 år. * Diakon Bendt V. Østerby, Egevej 14, 50 år. * 19. Peder Oscar Pedersen, 0. Strandgade 18, 80 år. * 22. Johanne Nielsen, Damtoften 10, 80 år. * Ragnhild Junker Edens, Herningvej 39, 70 år. * 28. Fhv. Tømrermester Kristian Høegsberg, Damtoften 33, 70 år. * 29. Aksel Jensen, Vestergade 2, 65 år. * 31. Anne . Kathrine Rich, V. Strandgade 8, 85 år.

Guldbryllup: Valdemar Vestergaard og hustru Kjerstin, Herningvej 85. * 23. Slagtermester Carl Iversen og hustru Marie, Kaj Munksvej 1. * 29. Fhv. lærer Chr. Madsen og hustru Else, Østerdiget HA.

Sølvbryllup: Kriminalassistent Ib Toldbod og hustru Jytte, Heboltoft 91. * 4. Jens Aage Dahl og hustru Ingeborg, Damtoften 6.

Bryllup: 2. Randi Toelberg, Ringkjøbing og Vilhelm Tang Nielsen, Ølstrup. * 9. Olga Nielsen, Kloster, og Orla Jensen, Ringkjøbing. * Karen Videbæk Iversen, Ringkjøbing, og Peder Dalsgaard, Sunds. * 14. Karin Larsen, datter af Dagmar L., Ringkjøbing, og Svend Jørgensen, Hammerum. * Lise Lotte Christensen og bankfuldmægtig Peter Bojsen, søn af købmand B., Ringkjøbing. * Tina Faurholdt Jensen, datter af Jens E. J., Ringkjøbing, og Bent Lambæk, Rindum. * 21. Jytte Mogensen, datter af Richardt M., Rindum, og Niels Jørgen Jensen, Kokholm, Herrup. * 28. Rikke Hammelsvang, datter af Vagn N. H., Ølstrup, og Hans Jørgen Flytkjær, Ringkjøbing. * 28. Anna Bente Andersen, datter af Marius S., Rindum, og Jørgen Mathisen, Vind.

Jubilæum: 1. Afdelingsleder Karen Tange Christensen, 25 år på børnehjemmet C. M. Schuberts Minde. * 21. Chauffør Arne Madsen, 25 år hos Ringkjøbing Tømmerhandel -Vs.

Døde: 19. Maren Bank. * 24. Dagmar Madsen. * 26. Sine Jensen.

 

JUNI

1. Byrådets kulturudvalg har sagt nej til at købe den nye sportsplads i Rindum, en bane, der er anlagt ved frivillig arbejdskraft. Grunden til afslaget er, at byrådet frygter, der vil komme ønsker om at overtage endnu flere baner rundt om i kommunen. * Et sted, hvor pigerne er i overtal, hvis det kan glæde nogen, er blandt nyfødte i kommunen. * Et nyt islæt i Gågaden er, at møbelhandler Orla Albæk åbner for ekspedition i ejendommen nr. 19. Man kan handle både i og udenfor lokalerne og foruden møbler og tæpper er der brugsting i træ- og kurvevarer. * Sparekassen SDS Midtjylland har skænket 10.000 kr. til et vestjydsk spejdercenter. Dette er beliggende sydøst for Hjerl Hede og er erhvervet af KFUM & K med henblik på et uddannelsescenter for spejderledere. * 2. Sejlklubben afholder grundlovsdag en flaskekapsejlads. Der bliver udlagt 200 orangemalede flasker i et bestemt område, og så gælder det, hvem der kan samle de fleste. Det er en sejlerdyst hele familien kan deltage i. * Med glæde konstaterer man, at der er færre alvorlige ulykker på vejene i amtet, trods den tættere trafik. * 3. Turistforeningen har udsendt en ølbrik til byens borgere som gave i anledning af årets by. Den er formet som et bordtennisbat, så man både kan have en øl og en snaps på brikken. Hvis man ikke er øldrikker, kan den udmærket bruges til bordtennis. * Roklubben har haft den glæde, at de siden den 1. april har fået 25 aktive medlemmer. * Grundlovsdag holder børnehjemmet Schuberts Minde for 25. gang grundlovsfest. Som regel er der samlet mellem 1000 og 1200 mennesker den dag, og da det i dag er en søndag, ventes der stort rykind. Dagen fejres med boder og tombola, rideopvisning og sanglege, ligesom der bliver koncert af Ringkjøbing Gården og Lemvig FDF og FPF. Som slut på dagen holdes bål med bålsange og allersidst andagt. * For at der skal være noget kønt at se på i årets by bliver nu alle tulipanløg taget op fra kommunens blomsterarrangementer og disse bliver i stedet beplantet med petuniaer og sommerblomster. * 4. Politistationen skal nu ombygges, så ordenspolitiet får mere plads. Arrestforvarerens lejlighed skal inddrages, og han får fremtidig lejlighed på 1. sal. 3 Byrådet lader opsætte en ny badebro syd for Vellingvej med henblik på endagsgæster. = Undersøgelse for allergiske sygdomme er steget 25 % sidste år i amtet. Det er næppe mere end tidligere, men tilbuddet om behandling er steget og ledes nu af overlæge E. Graven Nielsen, der har specialviden på dette område. * 6. Bankdirektør Berthel Møller fra Landbobanken konstaterer, at den 100 % aktieudvidelse blev en 100 % succes. De 5.750.000 kr., der blev udbudt i aktiesalg, er totalt udsolgt. * 30 unge studerende amerikanere kommer til byen, hvor de skal indkvarteres hos private. Opholdet strækker sig over 5 dage med modtagelse på rådhuset. Besøget er kommet i stand ved People to People's lokalkomité. * 7. Kommunen har gennem erhvervschef Mengel modtaget et forslag om oprettelse af et eksportselskab i storkommunen. Ideen kommer fra en kreds af borgere i Lem, repræsenteret ved fabrikant Aksel Øllgaard. Man skulle således bidrage til at hjælpe på de økonomiske og beskæftigelsesmæssige vanskeligheder i landet. * 8. Englandsfarerne, der er elever fra Ringkjøbing skole, har konstateret over 50.000 kr. i kassen. Disse penge har eleverne selv skaffet ved forskelligt arbejde som hederydning, salg af trærester (en gave fra Ribo), papirindsamling, omdeling af brochurer og mange private opgaver. Holdet tæller 90 elever, det største i 10 år, og de benytter sommerferien til studiemål i England. * Fiskeeksportør Dyekjær er med til at bevare det gamle Ringkjøbing ved restaurering af den gamle ejendom på hjørnet af V. Strandgade-V. Strandsbjerg. Murene er efterhånden så skrøbelige, at de må afstives for ikke at falde sammen. Der bliver bygget et nyt hvis indeni det gamle og så bindes det oprindelige murværk fast til det nye, en kompliceret fremgangsmåde, men den pæne ejendom bliver således uforandret. * Øllgaards idé om oprettelse af et stor-eksportfirma har vakt megen interesse og vil straks blive taget op på det årlige rådsmøde i Erhvervsrådet, hvor alle rådsmedlemmer er til stede. VJ-direktør Chr. Skov mener, at Vestjyllands Udviklingsråd har mulighed for at gå med i problemet. * Haveforeningen af 1912 har kunnet tilbyde 15 nye kolonihaver, beliggende ved Byskellet-Skelbækken. Selv om det foreløbig bliver et barskt sted at opholde sig, er de første allerede i gang med at opstille drivhuse. * 9. Hvad gør man ikke for turisterne. Handelsforeningen har indkøbt 100 paraplyer, som skal stilles til rådighed for kunder i regnvejr. Man låner en paraply og beholder den til man er færdig med sine indkøb, så afleveres den i den sidste forretning, man handler i. Dog er paraplyerne mærket, så man ikke skal tro, det er en gave. * Ringkøbing kommunale Musikskole har fra Statens Musikråd fået bevilling til at købe et klaver til 14.000 kr. Glæden er stor, da man nu er nået op over 600 elever. * Troels Poulsen har åbnet er ny forretning på hjørnet af Algade og Mellemgade. Udvalget bliver fortrinsvis kjoler, også i store numre, så store piger kan finde noget nyt og smart. * For at skære toppen af en venteliste på 92 ved den kommunale dagpleje udvides antallet af pladser nu med 10, fra 150 til 160. Senere på året følger flere pladser, lovede socialudvalgets formand, arkitekt Palle Skyum. * 10. Et stort og varieret program er nu sat sammen ti! den fest, der lørdag den 18. juni skal markere, at Ringkjøbing er blevet Årets By. De sidste brikker i programmet for dagen er faldet på plads, og festen afvikles under mottoet »ringkjøbingensere underholder Ringkøbingensere« . * Sejlklubben atter klar som arrangør af DM. I fjor var klubben for første gang vært for et dansk sejlermesterskab. Igen i år har klubben påtaget sig arrangementet for dansk mesterskab, denne gang for trapezjoller. Klubben sætter meget ind for at leve op til sidste års succes i årets by. * Svømmeklubben vil i eftermiddag ved en del af amtsfesten få overrakt en fane af Danmarkssamfundet. * Bistandskontoret på Rådhuset er ombygget for 297.000 kr. * Tømmerhandler Henry Kjeldsen holdt i går åbningsrecep-tion på sit nye byggecenter. Det nye center er bygget op som en række små specialforretninger, hvor alt til byggeri, hobby og havearbejde kan købes. Ikke alene i går var der stort ryk-ind - ca. 500 gæster - men også udenfor bliver der parkeringsplads til 100 biler. * 12. En af Ringkjøbings kendteste mænd, bogtrykker Svend Aage Jacobsen, fylder søndag 50 år. Svend Aage Jacobsen har været initiativtager til og igangsætter af meget i Ringkjøbing samtidig med, at han har drevet danseskole og oparbejdet stor virksomhed. * 13. 1825 gymnaster, 184 dansere, 336 svømmere og 1000 tilskuere fik alle tiders dag, da Ringkjøbing Amts- og Gymnastikforening havde amtsfest. Der var god gymnastik, festlig folkedans, håndbold og svømning. Om aftenen var ca. 400 samlet til den afsluttende fest. * På grund af tørken var der ved at være kartoffelmangel på egnen. Dette skulle nu være afhjulpet, da fa. Brdr. Knudsen har modtaget en sending på 20 tons fra Bulgarien. Firmaet dækker området fra Hvide Sande i syd til Hurup i Thy i nord. * Kulturudvalget har budgetteret 55.000 kr. til isolering af Vesterhavs-hallen, ligesom udvalget regner med 40.000 kr. til en scene, så Teaterforeningen kan rykke herud. * 14. Nu skal børnene i Rindum igen have en søndagsskole, men det bliver om lørdagen. Det er pastor Fogh-Hansen, der tager det børnearbejde op, som har ligget stille, siden pastor Ruager forlod embedet. * 15. Tennisklubben har haft seks af sine syv turneringshold i kamp uden et eneste nederlag. Tre af holdene måtte dog nøjes med uafgjort. 11 I dag er der 30 graders varme og mændene med slips og jakkesæt beklager sig over, at de ikke arbejder udendørs med skovl og bar overkrop, ligesom i vinter da folk med skovl og forfrossen tud jamrede over, at de ikke var en af dem, der sad indendørs med slips og jakkesæt. Sådan er der så meget. * Det hilses med glæde, at obligatorisk knallertbevis for unge nu er en kendsgerning. Knallertundervisningen er virkelig værdifuld, siger lærer Axel Moe, Lem. De unge 15-18 årige bliver kvalificerede til senere at håndtere de tungere maskiner. * Æresflisen nedlægges ved bybrønden. Flisen har byen fået i anledning af udnævnelsen til Årets By 1977. * 16. Ringkjøbing Turneringen i tennis bliver Danmarks største med 215 spillere tilmeldt, bl.a. fra Indien, Sverige, USA, England og Australien. Klubben har måttet sige nej til alle efteranmeldelser. * Der vil for fremtiden kun blive delt post ud en gang om dagen. Til gengæld vil de fleste få posten tidligere. * Handelsskolen har fra Carlsberg Fondet fået 3 kunstværker. Det drejer sig om malerier af Anders Kirkegaard og Mogens Andersen samt en jernskulptur af Bent Sørensen. * 17. Nu fik rådhuset sit springvand. Bassinet har været der siden rådhuset i 1970 blev taget i brug, men kom først til at virke, efter at CF-kolonnen gik i arbejde med vandpumperne. * Kunstforeningen har en spændende udstilling: En bunke børnefantasi. Det er en opgave til 5. klasserne her og på Holmsland og resultatet er blevet kludeklip, en skolegård i silhouet, dyr i papmache og flotte plakater. * 88 elever har bestået statskontrollerede fagprøver ved Handelsskolen. * Ringkjøbing-duerne flyver suverænt. De er ikke lette at slå ud af stilen. Trods dårligt vejr vendte duerne hjem med fine hastigheder. Der blev fløjet om to pokaler. * 18. En af byens arbejdspladser gennem mange år, familieaktieselskabet Ringkjø-bing Møbelfabrik, er trådt i likvidation. Årsagen er den svigtende afsætningsmulighed. Arbejdspladsen beskæftigede 13 mand. * Svømmehallen går nu over til sommeråbningstider. Hallens bestyrelse og inspektør er yderst tilfredse med resultatet af det første år, der havde 120.000 besøgende. * Til årets byfest er der skrevet en ny Ringkjøbing-sang, forfattet af erhvervschef E. Mengel og skrevet på melodien Mandalay. Sangen bliver sunget af Sonja Sand, der også synger en sang komponeret af hendes bror, Peter Sand til akkompagnement af dyrlæge Hans Buhl. * 20. Reklamekonsulent Lars Bruun blev hædret for sit arbejde i Årets By med 10.000 kr., som Jyllands-Posten havde skænker til den, der har gjort sig mest fortjent til det. * Ved stævnet, som Ringkjøbing Rideklub afholdt på festdagen, fik de 10 ud af 18 placeringer og 2 af de ærespræmier, der var udsat. * Der var stor trængsel på Torvet, da Ringkjøbing modtog værdigheden som Årets By 1977. Der blev råbt er trefoldigt leve for Ringkjøbing som årets by - og et leve for reklamekonsulent Lars Bruun som den mest initiativrige mand, der var knus til borgmester Niels Skytte fra Ragna lang og folkedanserne. Ringkjøbing Gården var trukket op, og Lemvig FDF-orkester var der, byens foreninger var repræsenteret med deres faner, folkedanserne stod opstillet, vægterne med og ikke mindst var en række honoratiores fra nær og fjern mødt op samt mange af Ringkjøbings borgere for at overvære afsløringen af »Årets By-flisen 1977«, der blev foretaget af folketingsmedlem Nathalie Lind. * 21. Ved Handelsskolens afslutmngsfest, hvor der deltog 160 elever og pårørende, sagde forstander Leif Engelsbak, at det er en fornøjelse og inspiration at undervise voksne kursister, der er motiveret for det kursus, de deltager i. * 26 Ringkjøbing-piger deltog i de grønne Pigespejderes landslejr ved Frederikshavn. Landslejren havde samlet 13.000 piger fra ind- og udland. * 22. Brugsforeningen, der er flyttet fra Algade til Torvegade, har i den nye ejendom investeret 8 mill. kr. Fra starten havde man været betænkelig ved at få så stor en butik med i kampen om kunderne, men DB erklærer, at de ikke vil køre med dumpingpriser. Der er 32 ansatte i den nye brugs. ''Varmemester Kr. Madsen gør sig til talsmand for at bygge en forbrændingsanstalt i tilslutning til fjernvarmeværket. Som et godt eksempel fremdrager han Rudkøbing, der i 1976 brugte 490 tons olie mod Ringkjøbings 6000 tons. Rudkøbings forbrugere er 800 mod 1000 her i byen. »Vi smider det herligste brændbare affald væk«, siger han. * Som en del af bybilledet skal vægterne igen i sommer i aktion. Mogens Grimstrup og Bent Hillersborg vil synge aftentimerne ind fra den 23. juli til den 7. august. * Der bliver mere og mere »Bro« i København. Sidst har sønnerne af Helge Bro, Søren, Jørgen og Mogens købt Restaurant »På Bladet« af sportens TV-journalist Palle Holgersen. Foruden ejer sønnerne Restaurant »Sommersko« og forlaget »Sommersko«, der åbner et nyt gallen til september. * Med en smule skadefryd konstaterer man, at kvinderne ved mere om den ny færdselslov end mændene. Politiets lille årets by-quiz viser, at 5 udaf 8 vindere var kvinder. * 24. Fa. A. V. Vejgaard demonstrerer den nye Vindsurfer. Det er et bræt med mast og sejl, og det skulle ikke være vanskeligt at tilegne sig færdighed i denne sejlads. Der bliver mulighed for interesserede til at prøve »brættet«. * Det var de oprakte hænders kamp, da der blev sparket 100 fodbolde ud fra den nye Brugs-bygnings tag. Arrangementet var for de unge og et led i Brugsens åbningsfestivitas i Torvegade. * 25. Ringkjøbing Etiketvæveri, der beskæftiger 30 mennesker, starter en produktion af hjerteklapper og hovedpulsårer til Rigshospitalet. De indledende forsøg er stort set foretaget, siden brødrene Gert og Max Hensgen for 3 måneder siden kom i forbindelse med Rigshospitalet og fattede interesse for ideen. Kunstige hjerteklapper og hovedpulsårer er ikke noget nyt, men hidtil har man måttet importere disse livsvigtige dele fra USA. Vi laver ikke varerne helt færdige, men leverer det materiale, Rigshospitalet selv former færdigt. Et etiketvæveri producerer i hovedsagen de små mærkater, der sættes i tøj med firmanavne, samt emblemer af forskellig art, så man kan sige, at firmaet ikke længere nøjes med at anbringe sine produkter uden på kroppen af folk - nu skal de også anbringes indvendig. * Sikkerhedsniveauet indenfor bygge- og anlægssektoren er tilfredsstillende her i amtet. Mange af arbejdspladserne har gjort meget ud af at sikre arbejderne mod ulykker." I anledning af, at Ringkjøbing er årets by, er der udskrevet en stilekonkurrence blandt eleverne i 7. klasserne. Vinderen blev Carsten Blicher, 7b på Rindum skole. Pointen i hans stil var: »Ringkjøbing er afgjort årets by hvert år«. * En ung australsk pige har været gæst i Velling Præstegård og siger ved afskeden efter 3 måneder i landet: »Danmark er så anderledes, men hvor er her dog dejligt«. * Et vesttysk filmhold filmer for tiden i byen. Ringkjøbing er en rig by i et rigt land og Cagalli del Cebsio er en fattig by i et fattigt land, derfor skal Danmark betale forholdsvis flere penge til de andre EF-lande end Italien skal. Det er hvad de vesttyske børn skal lære i en udsendelsesrække på tre, som for tiden er under optagelse i området. * 27. Byen har fået sin første europamester. Det er sejleren Gert Pedersen, der sammen med Henrik Søderlund og Gustav Sørensen, begge København, har vundet europamesterskabet i H-Både i Kieler-ugen. Han kommer igen i kamp om danmarksmesterskabet i trapez-joller, der afvikles her i den kommende weekend. * Tennisklubben har den store tilfredsstillelse, at Per Hindø besejrede amerikaneren Henry Frccmar med 6-3, 6-3. * 28. Handels-foreningen starter sin grisestegning på Torvet i dag. Det foregår hver onsdag formiddag til glæde for de lækkersultne, der kommer forbi. I år har man udvidet, så man også får flutes til. * Som et indslag i Fjordfesten holder Ringkjøbing og Omegns Frimærke- og Møntklub stor auktion. Der udbydes 403 numre og blandt disse er en 10-øre fra 1947 til 835 kr. * Som afslutning på den store tennisturnering er der i aften på Højskolehotellet arrangeret Liegstouw for de udenlandske spillere. Ragna Tang og hendes dansere vil lede det. * 29. Abelines Gård på Klitten er restaureret for en halv mill. kr. og åbnes nu for publikum. * Den første nye coaster på 399 brt. får en ung skipper. Han er kun 24 år, men har trods sin ungdom papirer på at føre store supertankere. Den første gennemsejling gennem den nye sluse i Hvide Sande sker den 5. juli. * Kaj Birkø har forpagtet den nye Mini-Bar, der er indrettet i DSB's lokaler i stedet for den nedrevne jernbanekiosk. * Det går stærkt på Nordsøværftet. I dag løber den anden coaster af den store type af stabelen og samtidig bliver kølen til den tredie coaster strakt. * 30. WS-folk og Falck er gået i samarbejde, så man kan få hjælp ved at ringe til Falck, hvis et vandrør skulle springe her i ferien. * 42 nye gadelamper bliver sat op på Vellingvej og Kongevejen. Fundamentet til de første 20 er netop støbt.

Fødselsdag: 4. Overpostbud Jens Peder Hagde, Møllevej 23, 60 år. * 7. Petra Hansen, Holstvej 12, 60 år. * 9. Olga Christensen, Nørregade 10, 75 år. * 11. Knud Erik Pedersen, TV-Huset, 50 år. * 12. Bogtrykker Svend Aage Jacobsen, Lilleskov, Herningvej 68, 50 år. * 15. Poula Pedersen, Østervang 9, 60 år. * 16. Jeppe Gade, Hvashøj 17, 75 år. * Kirstine Kiilerich, Kongshøjvej 12, 65 år. * Gladys Christensen, V. Strandgade 12, 50 år. * 17. Poul Midtgaard Nielsen, Brogårdsvænget 2, 50 år. * 18. Dorthea Iversen, Rindum Plejehjem, 85 år. * Hilda Kamp Jeppesen, Vestergade 15, 60 år. * 19. Marie Gerhardt, Kronager 11, 80 år. * 20. Repræsentant Johs. Zacho Hansen, Nygade 16, 60 år. * 21. Ingeborg Jensen, Østergade 34, 85 år. * 28. Kr. Kamp Jeppesen, Vestergade 15, 60 år. * 30. Frands Garlet, Kongshøjvej 17, 65 år.

Sølvbryllup: 8. Handelsgartner Meiner Toft og hustru Esther. Jubilæum: * 12. Vilhelm Wittorf, 25 år hos fa. Meinertz Olesen.

Bryllup: 16: Rikke Nielsen og Hans Jørgen Hansen, Ringkjøbing. * 18. Lærer Anne Grethe Jensen, datter af E.J., Kloster, og Jørgen Glassow Lauridsen, Rindum.* ElsebethNygaard Kristensen, d. af Villads K., No, og Jørgen Lerbæk Jørgensen, Ringkjøbing. * 25. Anne-Lise Pedersen, datter af kirkebetjent Kr. P., og arkitekt Otto Busk Jensen, Ringkjøbing. * Marianne Ulfkjær, datter af Ellen U., Markleddet, og Tage Andersen, Silkeborg. * Anne Bente Andersen, Rindum, og Jørgen Mathiasen, Rindum.

Døde: 1. Urmager Jacob Andersen. * 3. Fhv. malermester Hjalmar Noe. * 11. Anna Rasmussen. * 20. Rigmor Andersen. * 22. Sigrid Jensen. * 24. Ida Johanne Grønning.

 

JULI

1. Ringkjøbing Flise-Pudseklub debuterede som forening kort før fjordfest-frokosten. 4 mand stærk deltog i pudsningen, og deltog derefter i frokosten, som de mente var velfortjent. * Dansk Politiforbund fejrer 75 års jubilæum og har i den anledning reception på politistationen. * 3. Der er stadig stor interesse for een-families huse. Udstillingen af disse på Musvitvej har, trods den nystartede ferie, haft stort og tilfredsstillende besøg. * 4. Borgmester N. Skytte overrækker præmierne til vinderne i tennis-finalerne. Blandt disse to veninder fra Sydafrika. * 5. Nordsøværftets første store coaster gik i dag gennem den nye sluse i Hvide Sande. Premieren overværedes af repræsentanter for kommunen, amtet og staten. Amtsborgmesteren sagde: »Slusepengene er noget af det bedste, jeg har givet ud«. Ingeniør Jacobsen sagde, at uden de nye skibe var arbejdsstyrken på værftet blevet halveret. * Autoforhandler Schelde Hansen fra Borris skal i gang med et byggeri til millioner. Forretningen skal ligge på Herningvej overfor Stengaards Møbler og forhandler biler fra fa. DOMI. Ligeledes skal der opstilles en benzintank. * 6. Ringkjøbing-egnen har 6 husbondafløsere, og disse har så travlt i ferietiden, at deres største ønske er en mand mere. * Den nye DB-Brugs i Torvegade skaber trafikkaos i byens indre trafiksystem. Politiet mener, at Torvegade må gøres tresporet, men da dette vanskeligt kan lade sig gøre, må de nuværende ind- og udkørselsforhold til parkeringspladsen ændres. * Efter en rimelig pause oven på den megen festivitas omkring Ringkjøbings udnævnelse til Årets By må det være på sin plads at samle tankerne om Fjordfesten. Det gør man ved at starte salget af Fjordfesthæftet. * 7. Ringkjøbing Boligforening beklager, at byrådet har sagt nej til fjernvarme-pligt på parcelhusgrundene i byens kommende udstykningsområder. * 8. De nye færdselsskilte for unormal vigepligt er sat op. Dette særlig med henblik på turister, der i forvejen kender disse. * Politiassistent Havshøj Kristensen har i 34 år været i politiets tjeneste her i byen. Han er Rådet for Større Færdselsikkerheds lokale repræsentant, og har i utallige timer prøvet at lære børn og unge at færdes i trafikken. Hans første overnatning i byen skete under krigen på remissen. Under en luftalarm blev alle beordret ud af toget og opholdet varede hele natten. Senere, da han fik stilling i byen, har han dog fået en mere bekvem soveplads. * 9. Fjordfestmanden uddeler gaver på 25 kr. hver fredag aften, hvis han møder én og spørger om de har et Fjordfesthefte på sig. * Strandgårdens Museum på Husby Klit er nu åbnet for publikum. Udover den eksisterende landbrugsudstilling, der er blevet udbygget, er der nu også en fiskerimuseums afdeling. Fotografen Jørgen Borg har udstilling af sin samling »Vestjydske Billeder«. * Kommunen sælger 465 kvm. jord til Velling Menighedsråd for 2800 kr. Den skal bruges til en udvidelse af Kirkegården. * Det anbefales i byrådet at bevilge 20.000 kr. til driften af vandrehjemmet. * Kommunen har fået 2,5 mill. kr. mere ind end ventet i personlige skatter for 1976. * Tyskernes uforsigtighed ved Vesterhavet er efterhånden et stort problem. Igen i dag var 2 unge drevet til havs på en gummiflåde. Dykker Clavs Draiby fik dem dog reddet i land. Den unge mand var forsikringsagent, men som det tørt blev konstateret af en af tilskuerne: »Han sælger næppe forsikringer, der dækker tåbelighed«. * 11. Midsommerfest på Plejehjemmet blev en stor succes. 150 var samlet. Nyt var, at vægteren Mogens Grimstrup gik foran i fakkeltoget og sang vægterversene. Pensionist-orkester fra Borbjerg underholdt og sørgede for en festlig afsluttende dans. * Vandforbruget er meget stort, melder Vandværket og anmoder folk om at overholde de 2 fastsatte timers vanding hveranden aften. Der er kun faldet 10 mm regn og forbruget er på 4140 kbm. pr. dag og dette er tæt på rekord. * 12. Campingpladserne langs vestkysten melder alt optaget, særlig af tyskere og svenskere. Lidt inde i landet er det særlig nordmænd og hollændere, der føler sig tiltrukket af pladserne i skovagtigt terræn. * 13. Ringkjøbing Bank og Ringkjøbing Landbobank mener ikke, der er grund til at drage udenbys for at låne 25 mill. kr. Lånet skal klare det store byggeprojekt på Søndervig Vester-havsbad. Hotelejer Henning Bang Jensen fik endda lånetilsagn om 50 mill. kr. * Udsigt til misvækst vokser fra dag til dag. »Der er ikke vand i jorden, og tørkeskaderne breder sig i afgrøderne«, meddeler planteavlskonsulent J. A. Jacobsen. * To grundejere, tømrer Kjergaard og købmand Skikkild stredes gevaldig om, hvem der skulle lægge navn til en ny gade. Efter lang tids kævl enedes de om at kalde gaden Enighedsvej, men længe efter hed gaden kun Klammerivej. * Rejselysten giver sig udslag i stort arbejdspres på politikontoret. Der er for tiden udstedelse af 30-40 pas dagligt. * Stor tilslutning til drage-konkurrencen forventes i eftermiddag på pladsen ved Rådhuset. De hjemmelavede drager præmieres på linie med de købte drager, så forventningerne er store, navnlig hos børnene. * De nye svanger-skabsklinikker er ikke »opdaget« endnu. Siden den 1, maj har Ringkjøbings klinik kun haft 2 brugere. * Arresten har ingen »ferie-gæster« i år. Mallorcagæster er den populære betegnelse for hæfteafsonere fra Københavns-området, som holder »ferie« i et af provinsens arresthuse. * 14. Byrådet har alligevel vedtaget fjernvarmepligt for de nye parcelhuse ved Sdr. Ringvej, dog med den klausul: »Nye boliger i området skal tilsluttes fjernvarmeværket, hvis dette har fremført ledninger inden områdets ibrugtagning«. * Et ægtepar fra Flensburg har holdt ferie i Søndervig 15 år i træk i det samme hus og agter at tilbringe endnu mange ferier der. * Byrådet har vedtaget at afsætte 65 kr. pr. indbygger - godt 1 mill. kr. i alt. - til særlige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger efter henstilling fra Indenrigsministeriet. * Der skal nu indrettes undersøgelses-skoletandklinik på Alkjær-skolen. Det koster 3000-4000 kr., men sparer undervisningstid og penge til transport. * 15. Det kristne gymnasium ventes at åbne i Ringkjøbing i august 1979. Byggeriet ventes at starte i efteråret 1978. * Sommerudsalget er i gang og de handlende har alle haft stort ryk-ind både af byens folk og turister. Mange steder har man måttet klare sig med fingersprog, når ekspedienterne ikke var klar over, hvilket land kunderne kom fra. * Manufakturhandler Grosbøl har købt ejendommen Nygade 17. Grosbøl har i øjeblikket ingen planer med bygningen. Handelen er sket med fremtiden for øje, da hans forretning i Nygade 6 ikke kan udvides mere. * 18. Interessen for at isolere de lidt ældre huse i byen er stadig stor. 170 fik del i hustilskuddet fra staten, men ca. 40 er endnu på venteliste. * 19. Det gamle Ringkjøbing-hotel Morten P. i Vester Strandgade har skiftet ejer. Direktør V. Haagensen, Vejen, der købte det for lVb år siden,har solgt det til et lokalt konsortium. I spidsen for dette står Hans Christensen, der tidligere drev Morten P. sammen med sin mor Nita Christensen. Hans Christensen ønsker at køre hotellet i den gamle stil, og håber at den hyggelige atmosfære vil komme igen med den tidligere kundekreds. * 20. Møntvaskeriet på Herningvej, er, på grund af stadig voksende udgifter til el og vand, solgt til Møntvaskeriet i Torvegade. Således har vi kun eet vaskeri i byen. * Borgmester Skytte spørger: »Hvem vil være med til at skabe et ørredparadis i fjorden?« Ikke mange har den samme tiltro til sagen som borgmesteren, da der stadig ikke er nogen, der har henvendt sig. * 21. Dette er så meget mere mærkeligt, da biolog, magister Ole Christensen fra Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelse siger, at fjorden er noget af det bedste vand til ørreder. * Okkerbekæmpelsen har allerede hjulpet. For nylig har amtsvandvæsenet fået melding fra naboer til Vorgod å, om, at man i flere tilfælde har observeret laks. Den slags beviser er vi mere glade for end en masse kemiske formler, fortæller amtsvandinspektør Leif Stilling. * Byggeaktiviteten i kommunen er så stor som aldrig før. 1 april kvartal var der således 240 lejligheder under opførelse i kommunen. * 23. Ingerlis og Gunnar Kristensen driver hundeopdræt, men ved siden af dette har de en hundepension med plads til 30 hunde. Denne bliver stærkt besøgt i juli måned, der er højsæson. Mange hundeejere kan ikke få deres kære dyr med på ferie, og ser dem gerne godt anbragt. Lis Kristensen siger, at hundepensionærerne let kan kende dem igen, når de mødes på gaden. Ikke så sært, at hundene er glade for hende, hun går en tur med dem morgen og aften, og når hun er i pensionen synger hun for dem og snakker med dem. * Der indbydes nu til Fjordfest-frokost. Der holdes tale af boghandler N. P. Holm om det gamle Ringkjøbing og af en tilflytter, politiassistent Orla Duedahl. Der bliver også fællessang for alle pengene. Indtil nu er der skrevet 9 sange til anledningen. * Diskussionen om byen skal staves med eller uden J er ikke dannelsen af en foreningen til J's bevarelse værd. Enhver kan jo skrive det efter behag, mener borgmester Skytte. « 25. Der er stadig stor diskussion om ørred i fjorden. Fiskerne tror ikke rigtig på det og mener, at det i bedste tilfælde vil hidkalde lystfiskerne, så de forstyrrer erhvervsfiskeriet. Hvis kommunen vil ofre penge på fjorden, skulle man ofre det på udsættelse af helt-yngel. * Nu er vi så forvænt med to solrige somre, at man slet ikke kan forstå, at der kommer blæst og regn i juli. Det var dog ikke alene det dårlige vejr, der jog campisterne bort, men også skift på ferien. * 26. Hvis der skal bygges nyt fjernvarmeværk på grundlag af affaldsforbrænding vil det koste 12 mill. kr. Underskuddet ved driften vil blive 1 mill. kr. årligt, hvilket vil betyde en forøgelse af skatteprocenten. Man vil i teknisk udvalg overveje mulighederne. * 27. I et antal af 7500 er Fjordfest-heftet udsolgt allerede før festen. * Strandgården -Jens Madsens Gaard - i Husby tegner til at blive en stor turistattraktion. Siden åbningen den 1. juli har besøget været på 2000 mod sidste års 1400 gæster. * Ungdomsklubben i Vesterhavs-hallen vil blive nedlagt, da lokalerne kun bliver benyttet i vinterhalvåret, om sommeren er der vandrehjem. Der er således ikke grundlag for at drive en ungdomsklub rationelt. * Den meget omdiskuterede vestbane har fået bevilget 4,3 mill. kr. til istandsættelse af de dårligste steder. Det er strækningerne Vemb-Ringkjøbing og Lem-Skjern. * Skolegården har her i ferietiden fået status som parkeringsplads. Der skulle ca. 100 biler kunne parkere, så det vil hjælpe for de mange turister, der kommer til byen. * Kunstforeningen er rigtig med i fjordfesten i år. I aften med en jazz-koncert med Niels-Henning Ørsted Pedersen og Kenny Drew og i morgen klassisk koncert med Teddy Teirup, alle gode og kendte kræfter. * 28. Holmegårdsvej i Rindum, hvor trafikken stadig er stigende, bliver nu lagt om. Vejen skal udvides fra 4,5 meter til 8 meter og senere skal der lægges fortov i vestsiden. Projektet vil koste 600.000 kr. * Jydsk Telefon forbereder nu selvvalg til udlandet fra Ringkjøbing-området. Når arbejdet er færdigt, kan man »dreje sig« direkte ud af landet. * Kunstforeningen havde overvældende tilslutning til sin klassiske koncert med Teddy Teirup. Halvdelen af tilhørerne var tyske turister. Teirup spillede smukt og blændende - absolut som når han er bedst. * Fjordfesten forberedes stadig. I dag er der åbnet tombola med mange dejlige gevinster på Torvet. * 29. Isenkræmmer Ahle Jensen har i den første uge af august en ekstra aktivitet på programmet. En glassliber fra Holmegaards Glasværk rykker ind i forretningen for at demonstrere et arbejdende værksted. Han sliber monogrammer på glas m.m. og dette kan bruges som en dejlig gave. * Fjordfestens Ribo-løb bød på en stor overraskelse, idet det 20-årige cykeltalent fra Århus, Asmund Birkals, kørte sejren hjem. Mere end 1000 tilskuere så ham, to-tre omgange før mål, stikke af fra »de gamle«, der havde travlt med at passe på hinanden.

Fødselsdag: 1, Theodor Hynnike, Ibsensvej 2, 65 år. * 3. Henri Heijkoop, Pilevej 6, 50 år. * 5. Hanne Sørensen, Østerdige 5, 60 år. l;- 7. Thora Mikkelsen, Parfumeriet Cheri, Nygade, 60 år. * 8. Planteavlskonsulent Jacob Ankjær Jacobsen, Mågevej 25, 60 år. * Anna Christensen, Østergade 50, 65 år. * 12. Fhv. vejformand Ole D. Jensen, V. Strandsbjerg 1, 80 år. * 22. Sigge Christensen, Kongshøjvej 11, 50 år. * Jenny Lauridsen, Vellingvej 8, 80 år. * 24. Installatør Ejnar G. Hjorth, Fjordvang 11, 75 år. * 25. Politiassistent Kr. Jensen, Holmene 3, 65 år. * Robert Toft, Østergade 34, 60 år. * Lotte Tietzte, Mølhøj 26, 50 år. * 26. Portier Hans Feldsted, Meldskiftet 5, 60 år.

Sølvbryllup: 27, Depotbestyrer Knud Reffs og hustru Inga, Vesterled 9.

Bryllup: 1. Nina Irene Hvam, datter af A.C.H., Aulum, og Kaj Nielsen, Ringkjøbing. * 2. Dorte Midtgaard, datter af K.M., Mølhøj, og Asger Hansen, Ringkjøbing. * Lisbet Vej, datter af H.V., Tim, og Niels Jørgen Søndergaard, Rindum * 8. Vivi Christensen, Ringkjøbing, og Kaj Graversen, Hvide Sande. * 16. Anne Rud Hansen, datter af K.R.H., Ringkjøbing, og Stephen John McCaffrey, Esbjerg. * 23. Aase Løager Jespersen, datter af M.L.J., Damtoften, og Jens Orla Ditlevsen, Ringkjøbing. * Ellen Andreasen, datter af murer V.A., Stadil, og Karl Peder Bundgaard, Ringkjøbing. * Annette Lauritsen, datter af E.L., Ringkjøbing, og Lars Tonsberg. Ringkjøbing. * Margrethe Fonnesbæk og Jørgen H. Olsen, Ringkjøbing. * Vibeke Roed Madsen, Ringkjøbing, og Leif Lindholm Nielsen, Vedersø. * Anni Hansen, datter af P.H., Varde, og Kurt Pedersen, Ringkjøbing. * 25. Else Kjærgaard, Holmsland, og Gert Kristiansen, Ringkjøbing.

Jubilæum: 1. Korrektør Henning Bangsgaard, 40 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad. * Forretningsfører Carl Korsgaard, Fjordvang, 25 år ved De Bergske Blade.

Døde: 9. Murermester Viggo Moustesgaard. * 15. Juliane Christensen. * 16. Erik Ansgar Pedersen. * 28. Hans Christian Thomsen. * 30. Ragnhild Edens.

 

AUGUST

1. Fjordfesten tegner i år til at slå alle rekorder. Lad os begynde med Fjordfestmarchen. I modsætning til sidste års 150 deltagere, var der i år 403, så medaljerne slog ikke til. Vognoptoget, det smukkeste og største i flere år, med 26 pyntede og fantasifulde vogne, var virkelig en fryd for øjet. Vognen fra Ringkjøbing Plejehjem kom ind på en absolut førsteplads med 418 stemmer. På de følgende pladser kom vognene fra Postkontoret, Roklubben, Pytex og Ringkjøbing Hundeførerforening. Så var der stor pudsning af den nye flise på Torvet. Borgmesteren lagde for med en ordentlig gang knofedt, og derefter gik det til den store frokost for byens borgere, hvor alt hvad der kunne proppes ind i teltet - henved 350 deltagere - fik en dejlig og fornøjelig oplevelse. Taler og sange gik slag i slag, og med 9 sange forfattet til festen fik alle et hip, denne dag dog kun for det gode. Om aftenen var der bal tre dage i træk i det store telt. Hee Dyrepark havde hestefestival med 200 heste og 2500 besøgende. Tivoli med sit gøgl gjorde sit til stemningen på festpladsen og glemmes må ikke Ringkjøbing Gården, der spillede nydeligt og pyntede op på hele foretagendet. * 2. Ikke mindre end 5 orkestre gav i dag koncert på Torvet. Det var FDF'ere fra Danmark og de tilsvarende Boys Brigade fra England. Disse orkestre er på en ugelang vestjydsk turne og giver også koncert på Plejehjemmet, Alderdomshjemmet og på Rådhuset. Alderdomshjemmet inviterer på aftensmad efter vel udført arbejde. * Desuden er der tilsagn om at Prinsens Livregiments Musikkorps vil musicere på Torvet den 10. august. Her er noget for elskere af hornmusik. * Ringkjøbing må være en musikelskende by, da der ligeledes er planlagt 3 sommerkoncerter i kirken med de fineste kræfter. * 3. Herning-firmaet Vesterbro Vulkanisering starter i september opførelsen af en 500 kvm. stor bygning på industriarealet ved Birkmosevej i Rindum. I bygningen skal der åbnes et dæk-center. * »Flisens Venner« er titlen på en gruppe mennesker, der skal påse, at årets by-flisen på Torvet bliver pudset. Det startede med en gave fra »flisevennerne« i Varde, der den 18. juni forærede »Flisens Venner« en pudseklud. * Indehaveren af Pigalle i Gågaden siger, at han blev smidt ud af Gågaden, hvilket ikke forhindrede ham i at begynde i Algade, ganske vist i 2 mindre forretninger, men når man i hver af de små forretninger kan omsætte lige så meget som i en stor, er skaden jo ikke større. Troels Poulsen har nu også erhvervet Algade nr. 13. Han satser på specialbutikker i tøj. * Gågaden fylder 4 år, og det fejres med 4000 stk. kanelkage, kaffe og isbjerge. Om formiddagen kl. 9 startes der med uddeling - gratis - af kaffe med kage. Mandskabet fra CF laver kaffen og bager Hvidberg leverer kanelkagerne. Om eftermiddagen er der slik indefrosset i 10 liter store isbjerge, og så må børnene prøve, hvordan de kan få fat i det. Solen er nok den bedste hjælper. Bordet, der bliver dækket, fylder hele Gågaden. I år venter man mange turister til fødselsdagen. * 4. Gågadeformanden afviser blankt Troels Poulsens artikel om, at han skulle være blevet smidt ud af Gågaden eller at man skulle have næret noget ønske i den retning, men dette er jo ikke en avispolemik, så her standser vi. * Beboerne på Plejehjemmet har været en tur rundt for at se byen. De begyndte med den nye DB-forretning, hvor alle varerne fra fjernsyn til røde pølser gjorde vældigt indtryk. Brugsen var vært ved en kop kaffe eller en sodavand eller øl. Dernæst en tur i Gågaden, hvor forretningsvinduerne blev beset og de mange fremmede gjorde stærkt indtryk, navnlig på de, der var i kørestol. * Når skolerne efter ferien begynder igen, kommer der 252 børn til i kommunen og 11 lærere i nye job. * 5. Opvisning af elite-schæferhunde. Der vil i morgen blive lejlighed til at se nogle af landets dygtigste schæferhunde i arbejde. Det er lykkedes Schæferhundeklubbens Ringkjøbing-kreds at få de tre deltagere, som Danmark sender til europamesterskaberne i Holland til september, til at stille op ved de brugsprøver og konkurrencer, der afvikles i Rindum. * Ikast-firmaet Trikotagegården, der siden 1970 har haft systue i byen, flytter fra de kommunale lokaler i den gamle amtsstue til et nyt 100 kvm. hus ved Herningvej. Det bliver fortsat Lis Korsgaard, der skal lede afdelingen. * 6. Svømmehallen konstaterer, at der er vældig rift om timerne, der nu er fastlagt for vintersæsonen. Disse er fordelt mellem offentlig badning, foreninger og skolerne. * Handelsskolen har udvidet med datalære, et nyt obligatorisk fag med overgangen til EFG. * 8. På byrådets førstkommende møde er der fremlagt forslag om 612.000 kr. i kommunalt tilskud til de tre haller, Vesterhavs-hallen, Tim-hallen og Højmark-hallen. * John Abrahamsen, der er ROFI-skytte, har hidtil stået i skyggen af sin kone Lis Abrahamsen, der er fhv. danmarksmester i skydning indenfor firmaidrætten. Denne gang snød han hende og tog 1. pladsen, mens hun måtte nøjes med 3. pladsen. ;; 9. Handelsskolen er nu startet på det første år med den nye EFG-linie. Der er tilmeldt 111 elever, men der er plads til 120. * Musikskolen, der er meget populær med 550 elever, udvider i år, så der også er undervisning i klarinetspil og saxofon. En ny lærer, der behersker disse to instrumenter, er blevet ansat. * Domorganist Richard Sennels fra Viborg spiller ved den anden kirkekoncert. Han er en meget anerkendt koncertorganist og tillige komponist. Ved koncerten vil han spille en af sine egne kompositioner. * 10. De gamle historiske lindetræer foran Hotel Ringkjøbing får nu, efter megen diskussion, hullerne plomberet og skulle kunne stå fint i mange år endnu. * Fhv. gårdejer Jens A. Jensen, Parkvej 28, var den heldige vinder af Fjordfest-lotteriets hovedgevinst, et farve-tv. « 11, Vestjydsk humor kommer også undertiden frem på alvorlige møder. På amtsmødet, hvor amtsborgmester Ebbensgaard med glæde fremlagde årets resultat 35,7 mill. kr. i overskud, sagde han sindigt: »Selv om man har fået en skilling i pungen, behøver der ikke nødvendigvis at gå ild i lommen.« * Den nye børnehave i østbyen til 1,2 mill. kr. vil betyde en væsentlig forbedring på ventelisten til dagplejepladserne. * 12. Ragna Tang skal med 20 folkedansere og 3 spillemænd på tur til Ungarn. Turen skal vare en uge og deltagerne glæder sig meget til den store oplevelse, det vil blive. * 13. Som eneste amt i hele landet bliver der steriliseret flere kvinder end mænd i Ringkjøbing amt. At det har været tilfældet både i 1974-75 og 1975-76 viser statistikken i Ugeskrift for Læger. !:" Civilforsvarsleder Bent Møller Jensen mener, at frivillig indsats har skabt det bedste fredsberedskab i amtet. Samarbejdet gælder i første række Falck. Som eksempel kan nævnes at tankvognen, der rummer 6000 litet vand, blev alarmeret til brand 6 gange i den tørre sommer 1976, og derudover deltog i 17 slukninger. * Meinertz Olesen har købt købmand Knudsens ejendom på Havnen og vil udvide sit firma med nybyggeri på 500 kvm. Værksted og lager flyttes fra Algade til Havnen, hvor firmaet herefter råder over 1000 kvm. * Bilforhandler Svend Erik Børgesen har igen bygget nyt til firmaet. For 10 ir siden lejede han sig ind i et hønsehus på Herningvej. Siden 1970 har han hvert år bygget, men nu skal der være en pause. I 1976 rundede forretningen en omsætning på 12 mill. kr. i Mazda-biler og brugtbiler, så han kan med sindsro holde pause. * 15. Den jydske længdebane har i disse dage besøg af et hold skærslippere. Helt almindelige er de dog ikke, da de kun sliber jernbanespor. Det er et amerikansk firma med filial i Europa, der betjenes af italienske specialister. Skinneslibning er et forholdsvis nyt fænomen. * RIF har i år 21 hold med i håndboldturneringen. Man stiller store forhåbninger til damerne, der har fået professionel træner. * Borgmesterløfte: Skatteprocenten bliver ikke sat op. Beskatningsprocenten er i øjeblikket 14,5 og bliver ikke hævet, når byrådet i næste uge vedtager budgettet. * 16. Idag er det en stor dag for jægerne, for da går andejagten ind. Denne gang var der dog for meget solskin, så jægerne måtte nøjes med en enkelt and, en solskinstur og synet af 500 lokkeænder. * Erhvervsfiskerne har en efterlysning, der lyder: Hvor er ålene blevet af i fjorden? Forårssæsonen var dårlig, sommeren ikke god og efterårssæsonen har også været elendig. Tilbage er kun at håbe, at ålene er en »måne« forsinket, således forstået, at de først dukker op efter næste fuldmåne. * Fra sæsonstarten i Ringkjøbing Svømmeklub bliver der mulighed for deltagelse i livredning og vandpolo. * 17. Ledelsen af det kendte rådgivende ingeniørfirma Skyum, Karkov og Tønnesen er udvidet med tre af firmaets ingeniører, der er optaget som medinteressenter. * Murer- og entreprenørfirmaet Astrup Hansen *Vs flytter ud i industrikvarteret i Rindum. Her er man i gang med at opføre en 1000 kvm. stor hal, 120 kvm. kontorbygning og 150 kvm. overdækning til stilladser. Byggeriet vil skønsmæssigt koste 600-700.000 kr. Samtidig starter firmaet husbyggeri for at imødegå en forventet svag periode for beskæftigelsen. * Manufakturhandler L. Hertz overtager lejemålet af det tidligere Klokkers Bageri i Algade. Den hidtidige le|er har også bagerforretning i Lem og syntes det blev for besværligt at have forretning 2 steder. * Arbejdsgiverforeningens Vestjydske Lokalsammenslutning starter et kursus i industriområdet for sikkerhedsrepræsentanter. Dette skal strække sig over 32 timer. * Det beskyttede pensionat, som socialministeren har sagt ja til at bygge i Ringkjøbing kommune, ventes placeret i Rindum. * I byens nye boligkvarter, Alkjærparken, skal der med tiden ligge 133 huse. Man er i gang med første etape på 40 huse. * 19. Meinertz Olesen udvider stadig sin forretning, foruden udvidelsen på Havnen har han nu købt ejendommen Algade 8. Dette er naboejendommen til forretningslokalerne på hjørnet af Algade-Smedegade. * Handelsforeningen vil til sommer prøve at arrangere faste torvedage, så Torvet bliver mere levende og attraktivt end det er i øjeblikket. * 20. VJ-direktøt Chr. Skov har i et par uger besøgt USA for at prøve at skaffe nye produktioner til Vestjylland. Skov har sammen med et internationalt konsulentfirma besøgt en række store levnedsmiddelfirmaer og fortæller om stor interesse for forbindelsen med danske firmaer. * Som led i undervisningen sender skolen i næste uge 153 elever på lejrskole i Sydslesvig, et hold skal til Bornholm. * 22. Peter Christensen vandt sølv ved de jydske ungdoms-mesterskaber i atletik i Aalborg. Det var i spydkast og han satte tilmed klubrekord med 51,71 meter. * Niels Vium Jensen, søn af Oluf Jensen, Ringkjøbing, har deltaget i tegningen af det nye store Århus-musikhus. Dette skal placeres midt i byen og er et projekt til 80 mill. kr. Vium Jensen er lærer ved arkitektskolen i Århus. * 23. Et gammelt ord siger: Meget vil have mere. Byrådet har besluttet at opføre en børnehave med 40 pladser. Hvad med de unge på 12-18 år? spørger byrådsmedlem Karl Pedersen. Nu må vi til at lægge pres på for at få fritidsklub til denne årgang. * 24. Interessen for Boligforeningens 40 huse i Alkjærparken er stor. Hidtil er 42 skrevet op til husene i første etape. Der skal i alt opføres 133 huse i Alkjærparken. * 25. På dette tidspunkt skulle man være halvvejs gennem høsten. Resultatet tegner tilfredsstillende, selvom udbyttet er meget uensartet på de lette vestjydske jorder. Nogle steder høster man 10 fold som de laveste, andre steder 24 fold som rekord. * Ved Social Politisk Forenings sommerstævne på Askov Højskole talte amtslæge Vagn Christensen over emnet ungdomsoprør. Det danske folk og samfund er jo inde i en åndelig brydningstid. Ungdomsoprøret giver mig håb. * Der skal nok komme en ungdomsklub med 30 pladser næste år, men der er ingen planer om at flytte fritidshjem, fastslår socialudvalgsformanden Palle Skyum. * En stille hamstringsbølge går igennem byen. Denne gang er det spiritus og tobak. Disse varer er jo stadig med i forhøjelserne. * Et nyt fremstød for den røgede helt skyldes lederen af kriminalpolitiet her i by en. Han medbragte vor Ringkjøbing-specialitet - den røgede helt - som gave til Rigspolitiets Rejseafdelings 50 års jubilæum. Et muntert indslag i jubilæet gav Jørgen Schlütter: Skal man opklare en sag på en kendt ø, hvor befolkningen har ry for snakkesalighed, får man en masse ting at vide, som godt kunne være sket, men ingen kendsgerninger. Omvendt i Vestjylland. Har man udspurgt en vestjyde i timevis uden at få noget at vide og til slut fortvivlet sætter sig ind i sin bil, siger han: Prøv lige at se lidt på smedens Anton. Man kan da roligt anholde smedens Anton, for så er det ham, der har gjort det. * Den smarte modeforretning Katinka i Mellemgade lukker desværre for altid. Trods ihærdig eftersøgning er det ikke lykkedes at finde nye lokaler. * Idræt er både for unge og ældre og tillige for handicappede. Af disse er der anmeldt 10 til det store demonstrationsstævne først i september. Den ældste, 71 år, vil vise handicap-svømning. * 26. Det er nu fastslået i DSB's nye 5-års plan, at de røde lyntog stadig skal køre på den jydske vestbane til år 1982. * Kulturudvalget har for 1977 afsat 123.000 kr. i tilskud til museet. * 27. Efter at kommunen har sagt nej til at købe den ny Rindumsportsplads har sogne- og ungdomsforeningen selv fundet en løsning. Man har købt grunden af ROFI, og det resterende areal har man langodslejet til år 2016. * Der bliver ikke mere tale om indefodbold i hallerne i kommunen. Klubberne skulle efter de nye takster betale dobbelt så meget i leje som hidtil, og det synes lederne er for dyrt. |; 100 elever færre i den kommunale ungdomsskole i år. Man bemærker med undren at de mest populære fag er maskinskrivning og madlavning. * Ringkjøbing amt er fremdeles det område i hele landet, der har laveste ledighed. Ledigheden er nu 5,8 % og til sammenligning kan nævnes at ledigheden på landsplan er 9,8 %. * 29. Indtil nu har kun 70 husejere klaget over den nye ejendomsvurdering. Ved sidste vurdering for 4 år siden kom der 1100 klager. En større del af disse blev dog stadfæstet. * Danmarks Statistik viser, at der i Ringkjøbing amt blev foretaget 998 abortindgreb. Det er 16,7 % i modsætning til Københavns og Frederiksberg kommuner, hvor procenten er 32,9. * 31. Fællesantenne for Ringkjøbing har stadig stor interesse for en del af befolkningen. Sidst der var diskussion om sagen, var interessen negativ og sagen blev lagt bort. Nu vil grundejerforeningen prøve, om sagen kan gennemføres. * Årets værtshusdyst i det grønne betyder fodboldkamp. Store Pensel, Skrald og Surmælk mod Hygge-Børge og Lakrids-Simon. Det er store navne, der er i kamp denne gang, men hvis ikke man kender folkene kan ingen jo vide, at det er ærværdige borgere, der står bag de muntre øgenavne.

Fødselsdag: 2. Jens Chr. Vang, Havrevænget 13, 65 år. * 5. Emma Gravers-gaard, Markskellet 4, 50 år. * 6. Kristian Larsen, Holstebrovej 1, 75 år. * 10. Elise Hansen, Vestergade 15, 80 år. * Apoteker Gerd Andersen, Algade 9, 60 år. * Irma Mortensen, Ø. Strandgade, 50 år. * 11. Disponent Knud Buus, Skolebo, 50 år. * 15. Rita Karkov Jakobsen, Alkjærhøj 35, 50 år. * 17. Jens Houmark Nielsen, Ø. Rindum, 50 år. * 22. Johanne Asmussen, St. Blichersvej 1, 85 år. * 26. Vera Dolby, Grønnegade 25, 60 år. * 27. Kirstine Lauridsen, Tangsvej 28, 75 år. * Johanne Faurbye, Grønnegade 12, 70 år. * 30. Baneingeniør A. F. Fischmann, Vingevej 7, 60 år. * 31. Jenny Jørgensen, Herningvej 59, 85 år.

Sølvbryllup: 10. Kr. Hansen og hustru Ingrid, Holstebrovej 5.

Bryllup: 6. Karin Jørgensen, datter af Ernst J., Nymølle, og Jens Laurids Nielsen, Heboltoft. * Birgit Vibeke Andersen, datter af apoteker G. A., og Mads Østergaard, Ribe. * Ea Larsen, datter af Villy L., Ringkjøbing, og Helge Johansen, Ringkjøbing. * 16. Anne Marie Hansen, Ringkjøbing, og Carl Aage Jensen, Ringkjøbing. * 20. Anna Maria Kristensen, datter af G. K., Brejninggaards Mark, og Egon Kristensen, Ringkjøbing.

Døde: 2. Henrik Kjær. * 5. Fru K. M. Lindberg. * 12. Anna Larsen. * 13. Margrethe Hørup Andersen. * 18. Ane Margrethe Egeslund, * Ruth Jørgensen, f. Bay. * 23. Ole Martin Sundgaard. * 30. Jens Chr. Vang.

 

SEPTEMBER

1. Under mottoet »Hurra for det danske« startes der en landskampagne. Her i byen vil man lade den enkelte forretning lave sin private kampagne. * Sejlklubbens traditionelle onsdagskapsejladser er slut for denne sæson. De bedst sejlende både blev: Gutten, Skum og Minus. * Tennisklubben er for første gang i klubbens historie rykket op i serie 1. * 2. Restaurant Bøffen har fået nyt bestyrerpar. Det er Benny og Annette Nielsen, der efter 11 år i Australien er vendt hjem til Danmark. I Australien har han også været beskæftiget i restaurationsbranchen. * Abelines Gaard i Haurvig - vor vestjydske turistattraktion - har efter den første sæson med offentlig adgang haft et besøg på 3500 interesserede. * Ny forretning i byen. Anne Lise Grønlund åbner forrretningen »Den Ny« og en grillbar i ejendommen på hjørnet af Nygade og Chr. Hustedsvej. * Nu bliver det svært at begå sig i tyvebranchen. Man kan nu låne penne, usynligt blæk og gravørnål hos politiet, så man kan mærke sine værdigenstande. Politiet giver undervisning i, hvordan det skal udføres, og begge dele er gratis. Forsikringsselskaberne er naturligvis også stærkt interesseret i »Operation Mærkning«. * 3. Udstillingen »Solbyg 77« åbnede i øsende regnvejr. 200 var mødt til åbningen og Ringkjøbing Gården spillede. De mest bekymrede var nok de, der havde lagt tæpper til, da de så publikum slæbe en masse smattet jord med ind. Formanden og bestyrelsen var dog godt tilfreds med fremmødet. * Ejendoms- og grundværdier steg ved den 16. vurdering 89 %. Alle er ikke glade for denne papirrigdom, men må trøste sig med, at det er værre andre steder, som f.eks. på Bornholm. Der nåede man op på 103 %. * 5. »Solbyg 77« blev dog efter den matte åbning til en strålende succes."Den uge udstillingen varede, var besøget oppe på 5500, og salget af de 15 huse gik strygende, så alle var tilfredse. * Så lakker det mod enden med sommeren. Ringkjøbing Camping holdt lørdag høstfest, om eftermiddagen for ca. 50 børn og om aftenen for 100 voksne, hvor man hyggede sig på forskellig vis. * 6. Fire-fem lokale grundejere vil realisere et projekt, der omfatter plan for 70-80 parcelhusgrunde og 70 ejerlejligheder. Grunden er beliggende mellem Herningvej og Rindum Kirkeby. Dette skulle blive et nyt og spændende element i byens boligområder. Spændingen er stor, om Ringkjøbing byråds ejendomsudvalg siger ja til skitsen, der er udført af landinspektør C. H. Knudsen. * 7. For at få budgettet for 1978 til at »nå sammen« skal kommunen opkræve 54,2 mill. kr. i personlige skatter. I forhold til i år er det 8 mill. kr. mere, men skatteyderne behøver ikke at være nervøse. Skatteprocenten på 14,5 er der ikke rokket ved. * Byrådet får forelagt et anlægsprogram for 1978 på ca. 16 mill. kr., men der er også større ting på programmet. Bl.a. skal der laves ringvejsarbejde i Rindum, Alderdomshjemmet Aldershvile skal moderniseres, toiletterne på Torvet skal nedlægges og nye offentlige skal indrettes i bager Bredahls tidligere ejendom. Ligeledes regnes der med byggemodning af 110 kommunale grunde og meget andet. * Lions-klubberne i Ringkjøbing og Videbæk vil i år som tidligere starte et julelotteri sammen med Ringkjøbing Amts Dagblad. Man regner med 100.000 numre og alle gevinster er skænket af forretningsdrivende og virksomheder i de to byer og deres oplandsbyer. * Der udgives nu en årsplatte for Ringkjøbing. Den fremstilles af Brdr. Eskesen, København og Bollerups Boghandel, der bliver eneforhandler af platten. Denne er 19 cm i diameter, fremstillet i porcelæn og med motiv fra Torvet, tegnet af Bent Borup. * Amtsrådet har givet tillægsbevilling på 149.200,00 kr. til dækning af personalebudgettets overskridelse på børnehjemmet Schuberts Minde. * 8. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard var i aftes taler ved et møde på Handelsskolen i Rindum. Det var socialdemokraterne, der havde arrangeret mødet. Hun fik også et stærkt indtryk af ønsket om placering af et gymnasium i Ringkjøbing. »Men«, sagde hun, »ingen havde vel ventet, at jeg havde godteposen med i aften.« * På det afholdte byrådsmøde gav borgmesteren håb om, at vi måske kan tillade os at sænke skatteprocenten med 0,5-1. * På foranledning af indenrigsminister Egon Jensen er der på budgettet afsat 1 mill. kr. til fremme af beskæftigelsen. Hvad pengene skal anvendes til, ved man ikke endnu, men byrådet har nedsat et firemandsudvalg, der skal beskæftige sig med hele ledighedsproblemet lokalt. Dette består af byrådsmedlemmerne Knud Dalgaard-Knudsen, Svend Aage Faurbye, Palle Skyum og Hans M. Jensen. * Medens Nordsøværftets nybygning »Astrid Bres« afleveres i eftermiddag, løber et søsterskib i morgen af beddingen. Begge skibe overtages af et reden i Fåborg. * 9. Røde Kors-afdelingen i Ringkjøbing har også i år sat store kræfter ind i Røde Kors-ugen for at få så stort et beløb som muligt til u-landshjælpen. På Torvet holdes tombola med pensionisternes arbejder som gevinster. I forretningerne er der uddelt lottener og forskellige småting til salg. * Der kan intet som helst gøres for at standse okkerforureningen i fjorden. Dette er konklusionen af undersøgelserne af afløbene fra de afvandede arealer fra Skjern å-dalen. Dette kommer helt bag på erhvervsfiskerne omkring fjorden. De havde troet på, at okkerudvalget for amtsrådet forholdsvis hurtigt kunne udbedre skaden. * Fugleskydning er stadig meget populær. Den nye fugl, udført af tømrer Gustav Andersen, præsenteres med stolthed af fuglekongen i Årets By, taxivognmand Egon Rohde. * 10. Sejlklubben, der har været arrangør af to danmarksmesterskaber for joller de sidste to år, kan nu høste frugt af det store arbejde. Klubben har efter sommerferien fået 5 nye laserjoller. Det er jolletyperne, man har satset på. * Byen har grund til at være stolt af sin garde. For første gang er den inviteret til at deltage i et stort musikstævne i Bremerhaven i Tyskland. Der kommer musikkorps fra England, Sverige, USA og Tyskland, men Ringkjøbing-korpset er stævnets eneste ungdoms-musikkorps. * Dagplejemødrenes vilkår forringes betydeligt efter den nye ordning, der træder i kraft den 1. oktober. Formanden Jette Kromann lægger skylden udelukkende på de uorganiserede dagplejemødre. * Tredie og sidste »Bres«-skib til Fåborg-firmaet er søsat. Det er Nordsøværftets nybygning nr. 125. * Efter den 16. vurdering er 13.000 huse steget for milliarder. De fleste siger, det er i orden. Der er dog klager og vurderingsformanden siger: »Ring før De klager, en forklaring kan måske undgå, at et tungt og langsommeligt maskineri går i gang«. * 12. Udstillingen »Solbyg 77« med 15 huse er slut og resultatet er over forventning. 10.000 besøgte udstillingen, 11 af husene er solgt, og der er forhandling om de sidste 4. * Lørdags-skolen lader til at være en god idé. 30 børn i alderen 4 til 13 år var mødt, og en anonym havde skænket 1000 kr. til hjælp til et klaver, som man meget ønskede sig. * 13. Radikal Ungdoms Landsforbund afholder i efteråret en kampagne om ungdomsarbejdsløshed. Kampagne-bussen kommer til byen den 30. september, og RU vil fortælle, hvordan man radikalt kan gøre noget ved arbejdsløsheden. Gid det må lykkes for dem at finde ud af det. * Byen får nu sin egen lokale ugeavis. Den bliver startet af Eigil Nees fra Holstebro. Ringkjøbing Amts Dagblad har tidligere prøvet, men det gik ikke, da folk var godt tilfreds med dagbladet. Nu må man håbe for Nees, at han har bedre held med sig. * Kunderne kan selv hente nøglen til den forretning manufakturhandler Hertz åbner i Algade. Der skal ikke være fast betjening i lokalerne. Dette må siges at være noget nyt. * 14. I den stående debat om åben eller lukket menighedsrådsmøde siger landinspektør C. H. Knudsen, at det er uden mening at kalde folk til møde, når disse er lukkede. Man kender jo ikke medlemmernes synspunkter og kan jo ikke komme til orde i lukkede møder. * Søndagsskolen holder årsmøde og fejrer samtidig 95 års fødselsdag på Borgen. * Mejeribestyrer Slots forudsiger, at regningen for at gå tilbage til flasker fra kartoner vil løbe op i millioner. Ikke alene skal emballagen skiftes ud, men også de dyre maskiner, der er installeret til salg i kartoner. * I dag kan autofirmaet G. Bech-Hansen markere færdiggørelsen af en større udvidelse. Denne falder i 3 dele, et lukket lokale til nye biler, en carport til brugte biler og en afdeling til salgskontorer, bogholderi og reservedelslager. Udvidelsen vil koste 800.000 kr. Firmaet beskæftiger i øjeblikket 25 medarbejdere. * Busruten til Spjald kommer igen til at dække skolens behov for kørsel fra oplandet til Ringkjøbing skole. Dog bliver kørslen i weekenden indstillet, da afbenyttelsen af denne rute er katastrofalt dårlig. * Dansk Arbejdsgiverforening har startet en landsomfattende sikkerhedsuddannelse. Formanden for den vestjydske sammenslutning, direktør N. Valeur, oplyser, at 20 deltagere allerede har meldt sig, så man kan gå i gang straks. * 15. Biblioteket er rammen om en udstilling »Beskyt de våde områder«. Ved tegninger og fotos gøres der opmærksom på dyr og planter, der er ved at uddø, og natur, der er i fare for at blive ødelagt. Udstillingen er udarbejdet af Verdensnaturfonden. * Vil sælge benzin til Danmarks laveste priser. Det drejer sig om det privatejede KH benzin, der etableres i forbindelse med autoforhandler Schelde Hansens nye forret-ningskompleks ved Ringvejen. * Det ser ud til priskrig på benzin. Der er nu også lavpris på benzinen hos Trica, så de store benzinselskabers stationer her i byen holder nu skarpt øje med udviklingen. * 16. Danmarks Statistik meddeler, at Ringkjøbing amt tegner sig for den største stigning i landets kornhøst. * Trods det fornuftige i landinspektør Knudsens mening om åbne eller lukkede møder i menighedsrådet, blev forslaget om åbne møder stemt ned. * Teknisk Udvalg søger byrådet om 225.000 kr. til byggemodning af Poulsgårdsvej og asfaltering hen til spejdergården. * Det er nu opklaret, at det er to 13-ange drenge, der har begået taskerøverierne fra ældre damer, ligeledes indbrud i et par sommerhuse, hvortil transporten foregik på stjålne knallerter. Det er med at få begyndt i tide. * 17. I dag er der eksamen i Svømmeklubben. Det er 13 elever, der går op til prøve som dommere i livredning. Dommerne i dag er bestyrelsesmedlemmer af Dansk Livrednings Forbund. * Ringkjøbing Bank er det første pengeinstitut på markedet med en nydelig og praktisk bankmappe. Mappen er kunstnerisk udstyret på for- og bagsiden med et karakteristisk vestjydsk landskab i smukke farver. Den uddeles til kunderne, der har konto i banken. * Børnehjemmet Schuberts Minde på Vellingvej har i det forløbne år været 100 % belagt. Det drejer sig om »børn« i alderen 1-24. Der har dog været mange skift i årets løb. * Der konstateres ikke den store interesse for selvforsvar i byen. Judoklubben har kun ca. 20 medlemmer med i træningen. * 19. Lions Club har skænket et tonefilm-anlæg til plejehjemmene og alderdomshjemmene i Ringkjøbing og Holmsland kommuner. Bestyrerne for hjemmene er inviteret til overdragelsen, da de selv skal betjene anlægget, nar der skal arrangeres filmaften for beboerne. * Arbejdsforeningens Vestjydske Lokalsammenslutning holder sammenkomst for at få klaring på, hvordan det er gået for håndværkets kvinder i det forløbne år. Det skulle tillige blive en festlig aften, med spisning og en svingom. * 20. Bokseklubben har i den kommende sæson planlagt 5 stævner. De tre skal afvikles inden jul, og man starter allerede i oktober. * 8 dages godt vejr vil sikre en tilfredsstillende høst her på egnen, meget tæt på normalhøst. Tidligere er det meddelt, at amtets høst var den største i landet. Hvad skal man så tro? * Indkøbs-rejserne er i fare. Indkøb af smør og landbrugsvarer på færger og udflugts-skibe skal, efter indstilling fra EF-kommissionen, helt stoppes eller i alle tilfælde kraftigt nedskæres pr. 1. oktober. Sydfra vil man kæmpe for en langfristet overgangsordning af hensyn til beskæftigelsen ved disse sejladser og turisterhvervet. * Alko-Cirklen har holdt møde i byen, hvor folketingsmedlem Mogens Glistrup var til stede. Han fremhævede, at når der var så lidt fremme om sagen i aviserne og på TV-skærmen, var grunden, at politikerne heller ikke aner, hvordan de skal løse problemet. På mødet var der ligeledes debat om indførelse af dødsstraf. Hvilke menneskeliv skal man have respekt for, terroristernes eller ofrenes? - 21. Når DSB's køreplan for vinteren træder i kraft, vil kørslen med lyntogene blive halveret i weekenden. Det tidlige morgentog herfra og eftermiddagstoget fra København blive sløjfet. * Søndag den 23. konfirmerer pastor Hillersborg 23 unge i kirken. Efterårskonfirmationen er de fleste steder forsvundet. * Så er Morten P. og Sorte Louis åbent igen. Efter en gennemgribende restaurering og ombygning af køkkenregionen skulle man igen være parat til at modtage gæster. Gårdhaven er blevet belagt med røde fliser og krostuen er nedlagt til fordel for et mødelokale. Alt er frisket op. At Morten P. har været savnet i bybilledet, vidner deltagelsen i receptionen på åbningsdagen meget om. Ca. 250 af byens borgere var mødt op for at lykønske værten Hans Christensen og fru Eva med dagen. Han er forøvrigt søn af fru Nita Christensen, som i mange år har ejet hotellet. Syv ringkjøbingensere og 3 udenbys skulle stå bag driften. Man slipper vel ikke en perle af hænde. * 22. Medarbejderne hos Renault vil overtage firmaet. Forhandler Chr. Aage Pedersen må trække sig tilbage på grund af øjensygdom, og da denne måske kan vare længe, har han besluttet at afstå forretningen. Møde i banken i dag vil blive afgørende for de ansattes interesse i at føre forretningen videre. * Husmoderdagen havde samlet 400 medlemmer på Hotel Fjordgården. Efter middagen var der forskellig underholdning og Ringkjøbing Gården musicerede. * I forbindelse med kommunens spildevandsplan skal der føres bedre kontrol med afvandingen fra dambrugene. Renseanlægget må godt udvides, men det må ikke gå ud over badevandskvaliteten, fastslår amtsrådets tekniske udvalg. * Lars Sørensen, der er føreprøvesagkyndig, fastslår, at der ikke er ventetid for elever, der skal til køreprøve. Dette i modsætning til mange andre steder, hvor der er lang ventetid. * Et københavnsk firma har spurgt byrådet, om det i sin planlægning har tænkt at udlægge nye grunde til sommerhusbebyggelse. Dertil har byrådet svaret klart nej. * Provinshandelskammerets årsmøde i Aabenraa bestemte, at næste årsmøde skulle være i Ringkjøbing. * Kræftdagen på egnen gav til resultat, at der blev solgt 24.514 mærker, svarende til 8.962,60 kr., hvilket beløb ubeskåret tilfalder Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. * 23. Ringkjøbing amtsråds økonomiske udvalg skønner, at de samlede skattepligtige indkomster i amtet vil blive ca. 6 milliarder i 1978. Udskrivningsprocenten er efter dette fastsat til 4,6 %. * Musikskolens sangkor for voksne er nu kommet i gang, med god tilslutning, men lederen Elsa Højgaard beder om, at flere mandsstemmer vil melde sig, da der i høj grad er mangel på disse. * 24. Som resultat af 16. vurdering vil økonomiudvalget sætte grundskyldspromillen ned fra 8 til 3,5. På amtsmødet var der endog røster fremme om nedsættelse til 3,0. * TV-Huset i Torvegade har fået nye lokaler. Disse er ikke væsentlig større end de gamle, men er moderniseret, så det giver betydelig mere plads. * Folk tæller pengene to gange, inden de bestiller tækkemanden. Dyrt er det, men kønt er det også. * 26. Havekredsen i Ringkjøbing har stor medlemsfremgang. Medlemstallet er nu på 208, men kredsen har også mange interessante ting at byde på for have-interesserede. * Fonden til Fædrelandets Vel har uddelt 21 bevillinger. Blandt disse var et legat på 25.000 kr. til Abelines Gaard i Haurvig. * 27. Fire af flyvevåbnets transportfly lettede i dag fra Stauning flyveplads. Denne var benyttet til mellemlanding i en omfattende NATO-øvelse. * Rådhustrappen er ved at blive restaureret, og bliver indrettet sådan, at gangbesværede let kan komme på Rådhuset. I stueetagen er der ingen trappetrin, så man kan bevæge sig frit omkring. l; Husstande i oplandet har nu fået besked fra kommunen om ny adresse. Alle veje er nu navngivet og husene har fået numre. * Ringkjøbing er en god atletikby for skoleungdommen. Ved konkurrence i Herning blev det til et amtsmesterskab for Alkjærskolens drengehold. * Fra nytår præsenterer autoforhandler Poul Bech-Hansen et helt nyt mærke på det danske marked. Det er 12 udgaver af japanske biler, som den store japanske koncern Mitsubishi producerer. * 28. Civilforsvaret i Ringkjøbing har begyndt uddannelsen i de forskellige tjenestegrene. Man søger nye indenfor indkvarterings- og forplejningstjenesten, dog især til gullach-kanonen. Dette er et komfur, så det er vel til madlavning man søger hjælp. Signaltjenesten, der er en vigtig gren, søger også nye medlemmer. * Det kendte værtspar på Højskolehotellet Rita og Hans Kudsk fejrer den 1. oktober 25 års jubilæum. De havde først hotellet i forpagtning og siden som ejere. Store forandringer er der sket i de 25 år. Fra at være stedet for de store højskole- og landbomøder, der strakte sig over 2 dage, ofte med 3-400 deltagere, samt stedet for et rigt ungdomsforeningsliv, er det nu et højt skattet hotel i byens liv. * Bollerups Boghandel har opbygget en salgsudstilling af undervisningsbøger til skolerne. Samlingen er nu på 6000 bøger, så det skulde udover skolerne dække undervisningen på seminarierne og voksenundervisningen. * Rmgkjøbing Amts Dagblad har nu nået et oplag på 26.371 og vil udgive en ugeavis, der skal uddeles gratis til husstandene i byen og oplandet. Ugeavisen vil foruden annoncering indeholde forbrugerorientering med lokalt sigt. * 29. Man vedtog i aftes i byrådet, at skatteprocenten i kommunen sættes ned næste år med 0,6 % til 13,9 %. * 30. Hvis man ikke inden den 1. oktober opgiver sit personnummer i de pengeinstitutter, hvor man har konto, bliver kontoen spærret. Nummeret skal opgives, dette er et ubønhørligt krav fra myndighederne. * Menighedsrådsmedlem, landinspektør C. H. Knudsen tager til orde for, at kirken skal være ulåst. Det har ikke været muligt at påpege ødelæggelser eller tyverier de sidste mange år, så han synes, at man skal løbe den minimale risiko. Udover kirkelige handlinger bør kirken være åben, så den enkelte kan gå ind og sætte sig, og lade sig fylde af den ro og andagt, som kirkens omgivelser kan befordre. Foruden dette nyde den smukke kirke. * Byrådets firemandsudvalg, der skal finde på ideer til unge ledige, har fået den gode ide, at man, i stedet for at bruge maskinkraft til vedligeholdelse af vandløb, skal bruge håndkraft. Det vil udover beskæftigelsen være mere nænsom ved plante- og fiskebestanden.

Fødselsdag: 9. Kirsten Frandsen, Rindum, 70 år. * Svend Rindom, Vestergade, 50 år. * 14. Retsbud Elith Pedersen, Østervang 9, 60 år. * 16. Tømrer Jens Harborg, Herningvej, 60 år. * 17. Fængselsoverbetjent A. C. Hestlund Kristensen, Østertoften, 60 år. * 18. Hans P. Bendixen, Østergade, 65 år. * 22. Maren Katrine Nielsen, Vesterby, Rindum, 70 år.

Bryllup: 3. Gerda Stage, datter af Jens H. S., Søndervig, og Erik Jeppesen, Rindum. * 24. Elsebeth Hansen, datter af K. H., Hjørring, og Knud Trillingsgaard, Ringkjøbing. * Birthe Østergaard, datter af A. Ø., Kjellerup, og Tommy Breinholt Jensen, Ringkjøbing.

Døde: 1, Svend Aage Isaksen. * 8. Vagn Hindkjær. * 11. Harald Pedersen. * 16. Karen Gadegaard. * Svend Arnold Christensen. * 29. Rosa Viola Henriksen.

Til top