Klik på bogen for at se den originale årbog som PDF

 

1991

Tangsvejs huse

Af Per Hauge Mortensen

Alle steder i Ringkøbing og omegn er en bestemt byggestil overordentlig almindelig. Som regel kaldes den Bedre Byggeskik, men man kunne også kalde den Plesnerstil efter arkitekten Ulrik Plesner.

Den traditionelle byggeskik på Ringkøbingegnen repræsenteres af bygninger som Den gamle Købmandsgård i Nørregade, Tangs købmandsgård i Algade (nu Hotel Vestjylland), acciseboden i Østergade og mange andre. De er bygget fra sidst i 1700-tallet og op gennem det meste af 1800-tallet; et af de sidste er formentlig tandlægeklinikken Nygade 43 fra omkring 1874. De er karakteristiske ved at være bygget af mere eller mindre røde mursten, med røde tegltage, hvide gesimser og andre murenkeltheder og halwalmede gavle. Stilen ses både i Ringkøbing og på landet, især på Klitten. På landet er ejendommene stråtækte. Ikke alle huse i Ringkøbing er bygget i den lokale stil i den periode. Flere store huse, f.eks. det gamle Rådhus fra 1849 og Apoteket fra 1863 er tidstypiske, men uden lokalt præg.

Den følgende periode op til lidt efter århundredskiftet er præget af historicismen, også kaldet stilforvirringens tid. Der er ikke mange udprægede eksempler i Ringkøbing, et af de bedste er konsul J. P. Laursens lille Rosenborg i Torvegade fra 1902-03, bygget i Christian 4-stil. Nok så typiske eksempler på almindelige huse i Ringkøbing i den periode er f.eks. Herningvej 12 og 8 fra 1880 og 1881. Fra en lidt senere tid er Herningvej 9 og 11 fra 1904-05 og formentlig 1890'erne, beliggende på hver side af Tangsvejs udmunding i Herningvej. De to er bygget i en typisk stationsbystil af maskinfremstillede mursten, og typen findes flere steder i Ringkøbing, f.eks. på Reberbanen og J.P. Nielsensvej. Stilen er indført fra Tyskland af håndværkere, der havde været på valsen.

I begyndelsen af dette århundrede søgte en række arkitekter at vende tilbage til en typisk dansk byggestil med lokalt præg, i modsætning til den importerede stil. De færreste almindelige huse blev tegnet af arkitekter, så arkitekterne i den nye bevægelse ville »gengive Bygningshaandværkerne deres tabte Evne, Ret og Pligt til selv at opdyrke Skønheden« som arkitekten P. V. Jensen-Hint sagde i 1901. Derfor oprettede Akademisk Arkitektforening i 1908 en tegnehjælp, hvor håndværkere kunne få deres egne tegninger rettet til, og på landsudstillingen i 1909 blev der bygget en mønsterstationsby. 11915 blev Landsforeningen Bedre Byggeskik stiftet med det formål at fortsætte arbejdet. Blandt deltagerne i bevægelsen var Ulrik Plesner, der var født i Vedersø og derfor havde et førstehånds kendskab til vestjysk arkitektur. Det ses tydeligt af hans første arbejde i Ringkøbing, Dommerkontoret på Kongevejen fra 1905. Østenden er ændret i 1966-67, men i vestenden ses den plesnerske stil tydeligt. Med variationer ses stilen også i andre huse tegnet af Plesner, f.eks. den tidligere sparekasse i Østergade (nu revisionskontor) og i Priorgården på Torvet, begge fra 1913. Kun de færreste huse i Plesners stil i Ringkøbing er tegnet af ham selv. F.eks. er Nørrehus i Nygade og Dagbladets bygning på Steen Blichersvej tegnet af Plesners assistent Kristian Jensen fra Holstebro; de er også fra 1913. Som regel har de store huse flere pyntelige enkeltheder end de mindre huse på f.eks. Tangsvej, men de fælles træk er tydelige.

At Bedre Byggeskikstilen blev en succes, kan man ikke undgå at se. I Ringkøbing ligger husene mange steder, og de præger adskillige gader, f.eks. Hoffgaardsvej, Fjord Allé, Kongevejen og Vester Strandsbjerg og altså Tangsvej. Stilen ses også i de mindre byer og på landet. Faktisk kan sådanne huse ses over hele landet. Endnu ind i 1950'erne blev der bygget huse med kraftig inspiration fra Bedre Byggeskik. Stilen dukkede op igen i 1980'erne, hvad man bl.a. kan se på Kirkevej i Rindum.

Husene kan være meget forskellige, men alligevel med gennemgående træk som røde mure og tage, hvide gesimser og andre enkeltheder og tag med halv valm. Vinduerne er hvide, smårudede dannebrogsvinduer. Husene har rolige og velafstemte proportioner, og tagene har ikke udhæng. Der er mange variationer, f.eks. er karnapper almindelige, og ikke alle har halwalmede gavle, se f.eks. Tangsvej 7 og 20. Fra 1920'erne blev husene simplere, f.eks. med umalede gesimser, som det bl.a. ses på nr. 30 og 32.

Tangsvej præges af typiske, mindre huse i Bedre Byggeskikstil med kun få dekorative enkeltheder, nemlig de typiske for stilen. Selv om de præger gaden, er ikke alle huse bygget i den stil. Det skyldes, at Tangsvej blev bebygget over en lang årrække, fra 1908 eller 1909 til 1971 - vandtårnet blev bygget i 1908, den første villa i 1909. Fra omkring 1930 er funkisstilen repræsenteret af to bungalover, nr. 16 og 28, og fra efterkrigstiden findes nr. 4, 12 og 25 i den tids stil, foruden delvist nr. 15, der er resultatet af flere om- og tilbygninger. Tangsvej har navn efter købmandsfamilien Tang, der har ejet jord i området. Den er bebygget senere end gaderne længere ude som Enighedsvej og Bildtsvej, og det skyldes formentlig, at J. P Nielsens Fabrikker dyrkede cikorie på jorden omkring J. P. Nielsensvej og Tangsvej. Cikorie blev brugt til fremstilling af kaffetilsætning.

Det følgende er et billedgalleri over alle huse på Tangsvej, d.v.s. huse med adresse på Tangsvej. De 2 huse ved udmundingen til Herningvej har numre til begge gader, men er her regnet til Herningvej. Hvert hus er afbildet og forsynet med oplysninger om byggeår, bygherre og eventuelle andre oplysninger, f.eks. om bygmester. Det er forskelligt, hvor mange oplysninger, der er om de enkelte huse.

Kilder: Bygning, By og Land. Nr. 5, april 1987.

Oplysninger om de enkelte huse er fra Ringkøbing kommunes bygningsarkiv og bygningskommissionsprotokoller. Jeg takker Teknisk Forvaltnings personale for assistance.

For andre oplysninger tak til Kristian B. Sand og Inga Jensen, begge Tangsvej, og tømrermester Poul Møller.

Foto: Per Hauge Mortensen.

 

1990

OKTOBER

1. Ejendomshandler Emil Andersen er død i en alder af 65 år. Han var en af Ringkjøbings kendte og ansete forretningsfolk. Fra 1962 handlede han med huse til alles tilfredshed. 1987 afstod han forretningen, som var vokset støt og havde flere medarbejdere. * Rindum Revyen, der havde premiere i ROFI-Centret, var meget morsom og belønnedes med stående og velfortjente klapsalver. * Musikskolerne vil nu ved en ny lov få statsmidler til at drive skolerne. I skolen her vil disse blive brugt til at nedsætte elevernes betaling. Musikskoleinspektør Lars-Ole Vestergaard vil desuden oprette små lokalorkestre i Tim og Lem. * Kunstforeningens kommunale tilskud er skåret ned fra 25.000 kr. til 10.000 kr., så der må søges efter tilskud fra anden side. 2. Benny Andersen fra Ringkjøbing Sejlklub har deltaget i verdensmesterskaberne i Cleveland, USA Han vandt sølv. * En ung biltyv fra Holstebro var efter en vild jagt, hvor han kørte 150-190 km/t, endt i Gågaden. Her kørte han 120 km/t, men blev stoppet på hjørnet af Gågaden og Algade. Han overnattede i detentionen og vil senere blive afhørt. * Ove Pedersen og Kurt Kirkeby kørte for andet år i træk det danske rallymesterskab hjem i gruppe H. Ove Pedersen kørte med en brækket knogle i håndleddet * En professionel slagtøjstrio optræder i Rådhushallen. Musikskolens Marimbaorkester, et orkester med festlig slagtøjsmusik, indleder koncerten. 3. Posthuset er lukket fra 8.-13. oktober. I stedet er der posthus i en stor bus. Grunden til dette arrangement er ændring i interiøret. * Donorfesten havde samlet ca. 900 deltagere i ROFI-Centret. Korpset havde pyntet hallen med roser. Ib Grønbæk fra Hirtshals klarede underholdningen med nordjyske vittigheder, historier og sange. Til slut var der dans. * Byens 2 år gamle vinklub var med halvdelen af medlemmerne på vintur til Alsace. 4. Fire gæve gutter har på havnebænken i Ringkjøbing haft en samtale med folkene fra TV. Det kommer på skærmen under titlen »Danskernes syn på tyskerne«. Her på egnen er der rigtig mange tyske turister. * Jern & Ståls navneskifte til Sanistål markeredes med åbent hus. * Den første hektiske sommersæson for fjordsejlads med »Sorte Louis« er forbi. Der blev solgt 9000 billetter de første 90 dage. * I Rindum Sognegård bliver der koncert med gruppen Rocktober. Det er gruppens første udspil * Anonyme Alkoholikere vil nu oprette en gruppe i byen med det formål at holde sig ædru og hjælpe andre til det samme. * Børnefilmklubben havde premiere i Bio. Det var for de mindste og større børn, og der var totalt udsolgt. 5. Turistsamarbejdet Fjorden Rundt har oprettet et selskab, der skal stå for arbejdet herhjemme og i nabolandene. Til formand er udnævnt Karsten Nybroe,Nordsø Camping. * Englandsfarerne, der igen samler papir ind, harsom noget nyt medtaget småting, nips m.m., som vil blive solgt sammen med bøgerne på sommersalget * Ringkjøbing Gymnasiums Operation Dagsværk vil plante træer ved HeagerÅ Pengene til træerfår de ved attilbyde beboere arbejde én dag med hvad som helst Ligeledes har de fået træer af Naturfredningsforeningen og Landboforeningerne. Pengene for plantningen af disse går til træer i Eritrea. 6. Fra nytår vil Vesijyllands Udviklingsråd komme til at hedde Vestjysk Eksportcenter. Her vil man støtte små og mellemstore virksomheders eksportindsats. Kontoret skal ligge Østergade 1. * Musikalsk legestue for børn i dagpleje er blevet en stor succes. Det foregår i Rindum SU's klubhus, og leder er Marianne Larsen. * Projekt Omstigning åbner i Fjordcentret en butik med billigt børnetøj og andet børneudstyr. Butikken har fået navnet Butik NB. * Skolefritidsordningen, der erstatter fritidsklubberne, har haft mægtig succes. Det er i Ringkjøbing og Velling, at børnetallet er »svulmet« op. Med i ordningen er Rindum Skoles »Krummeluren«, Alkjær Skoles »Spiren« og Velling Skoles »Huset«. * Forvaltningen på Ringkjøbing Amtskontor, der siden 1970 har heddet Centralforvaltningen, ændrer fra nytår navn til Fællesforvaltningen. Forvaltningen skal i fremtiden løse en række opgaver såsom budget- og planlægning, løn, antagelse og afskedigelse af personale, juridisk administration m.m. * I forbindelse med Ringkjøbing Amts Dagblad afholder Landbobankens Boblen spurterdag i ROFI-Centret. Adgangen er fri, og man kan efter ønske deltage i alle centrets aktiviteter. * Margit Foged afholder 2 kurser i papirklip på Hotel Fjordgården. Tidligere kurser har været fuldt tegnet. * Fjordkysten neden for Pilevej, Poppelvej og Hvashøj skal sikres med faskiner og sten. 8. Ringkjøbing Station står foran en større modernisering. DSB's bygningstjeneste er gået i gang med en detaljeret planlægning. * Byens nye band »Efter Skoletid« fik en glimrende start på Grand Café. Lokalet var fyldt til bristepunktet, og der blev danset ivrigt til melodierne fra 60'erne. * Indsamlingen til Flygtning '90 gav i Ringkjøbing 88.503 kr. * 4 medlemmer fra Junior Chamber, Ringkjøbing, sikrede sig mesterskabet 1990 i debat. Det skete på nationalkongressen i Ålborghallen, hvor der var 1500 deltagere. 9. I Rådhushallen viser Gruppe 6950 for 9. gang kunst i efterårsferien. * Menighedsrådet lejer sig ind i den kommunale del af 12B på Torvet. Betingelsen er, at Ernst Hansens tegninger bliver, hvor de er, da samlingen er en gave fra hans arvinger. 10. Det er nu bestemt, at Velling Plejehjem omdannes til et alderdomshjem for ældre evnesvage. Ved en nabohøring, hvor borgmester Hans M. Jensen var til stede, var der en meget positiv holdning fra befolkningen. * En udsmider fra Ringkjøbing, der var tiltalt for vold i 3 tilfælde, fik 40 dages fængsling. Han var meget utilfreds med dommen og gav anklageren tilbud om at komme med på arbejde en nat, såhan selv kunne opleve detkrævende job. »Kunstmaler Svend Lodberg, Borkvej 14, har efterårsudstilling i sit hjem. Der er akvareller og malerier. * Turistforeningens kontor vil indtil videre blive ledet af kontorassistent Birgit Nørgaard, der er ansat på kontoret. 11. Alle skoler i Ringkjøbing Kommune er med, når det er skolernes motionsdag. * Traditionen tro har Landbobanken en foredragsaften på Hotel Fjordgården beregnet for erhvervskunder. Til denne aften skaffer banken en kendt finansmand, så tilhørerne skulle kunne få nogle gode tips med hjem. * I år vil der i efterårsferien blive holdt to Lørdagsmarkeder på Torvet Et for børn og et for voksne. * Gågadeforeningen har i samme uge en lille spøg med en konkurrence om at tælle sorte fliser i gaden. * Viadukten får i disse dage en ny profil. Fortovet fjernes på vestsiden og erstattes med cykelsti, i østsiden bliver der anlagt nyt fortov plus en cyklistbane. Hele ændringen sker på strækningen mellem J. C. Christensens Allé og Byskellet. 12. Det er nu endelig bestemt, at Brugsen i Rindum lukker. Omsætningen har været for lille, og der har været underskud de sidste to år. * Forretningen Ringkjøbing Antik i Algade er lukket. Indehaverne opgiver dog ikke kontakten med byen, men der er ikke basis for en helårsforretning. * Socialpædagogisk Landsforbund i Ringkjøbing Amt er i gang med en indsamling af legetøj og alle slags hjælpemidler til handicappede børn i Rumænien. MSM på Byskellet tager imod. 13. Ferringkunstneren »Erik Smed« har udstilling i Rådhushallen af skulpturer i træ, fedtsten og jern. Han har samarbejdet med den vestjydske kunstner Jonna Sejg. * Teaterforeningen har sin anden forestilling. Det er teaterdirektør Axel Strøbye og hans hustru, Hanne Borchsenius, der turnerer med den amerikanske komedie »Cocktail«. * En gruppe fysioterapeuter fra Holmsland og Ringkjøbing er gået i samarbejde om sundhedsundervisning i hold. Undervisningen skal foregå på Ringkjøbing Sygehus. * Amtsgymnasiet har haft rejseuge før ferien. 3.g rejste til Italien, og 2.g har været 3 dage i København. Rektor J. Würtz var med på den sidste tur. * Jonna Green, Lem, og Sven Beiter modtager i år Landbobankens pris for en gjæw vestjyde. * Lejernes Landsorganisation vil lave en lokalafdeling i byen. Denne skal varetages af advokat Tom Demming, og han vil beskæftige sig med lejerpriser, der er alt for høje. Ved sammenligning med huslejen, hvor København er nr. 1, kommer Ringkjøbing ind som nr. 4 eller 5. 15. Ringkjøbing Amt har nogle af landets største vandressourcer. Trods problemer med nitrater enkelte steder er drikkevandet gennemgående af meget høj kvalitet. * RIFs fodboldveteraner blev vinder af JBU's pokalturnering for oldboys. * Interessen for No Rideklubs jubilæum var overvældende. 300 gæster kom for at ønske til lykke. Imellem gaverne var en udflugtskaret, hvori formanden, Henning Mikkelsen, blev kørt standsmæssigt til jubilæet. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds har ved sit møde besøg af konsulent Jørgen Larsen, der holder lysbilledforedrag om kinesiske haver. 16. I krydset på Herningvej er der indlagt hyletone, så det bliver lettere for blinde og svagtseende at komme over. Tonen bipper langsomt for rødt, hurtigere for gult og hurtigst for grønt. * Fredag er både børn og voksne velkomne på Falckstationen. Det bliver en festlig dag med konkurrencer og underholdning. Det er en god anledning til at se, hvordan redderne arbejder, når de bliver kaldt ud. * I undersøgelsen om pengeinstitutternes priser og tilbud får Landbobankens priser topkarakter. 18. Statoilstationen på Søndervigvej har fået ny indehaver. Det er Ford, der overtager servicestationen, og fru Karen Trillingsgaard bliver den daglige leder. Hun afløser den hidtidige forpagter Else Nielsen. * Seks unge, kvindelige idrætsledere arrangerer »Aktiv Søndag« på Alkjærskolen. Det er idræt for alle, både ældre og unge. * Borgmester Hans M. Jensen tvivler på, at det står så slemt til med de for store huslejer, som der i dagene er stærk debat om. Socialdemokratiet i byrådet vil igen prøve at få oprettet et huslejenævn. * Vellingbeboerne er meget tilfredse med plan om ny institution i det gamle plejehjem. 19. En ringkjøbingenser havde uheld med sin nye bil. Han stillede den fra sig på havnepladsen, men glemte at trække håndbremsen, og bilen stod ikke i gear, så den trillede lige så stille ud i havnen. Bilen havde kun kørt 8000 km, så glæden var ikke overvældende. Den blev dog straks fisket op og kørt på værksted. * Efter et møde trådte det nye erhvervsråd frem for offentligheden. Ejendomsmægler Finn Jacobsen bliver formand. I en nær fremtid vil der blive sendt breve ud til 338 erhvervsfolk med spørgsmål, om de vil være medlem af det nye råd. * Købmand Skræddergaard har solgt sin forretning til Bjarne Rindom, der kommer fra Tim. Forretningen ændres til døgnkiosk med lang åbningstid. * Erwin Bothas fotokonkurrence, der havde stor interesse, blev vundet af et 17-årigt fototalent, Kasper Krogh Hansen. 20. Ultralydundersøgelse er noget nyt på Ringkjøbing Sygehus. Det kan i løbet af få minutter bekræfte en mistanke om en sygdom. * Racerbådskørerne og motorsejlerne i Ringkjøbing Sejlklub er bestyrtet over, at klubben er blevet meldt ud af Dansk Motorbåds Union. Detvilmedføre mange ulemper for både racerbåds- og motorsejlernes folk. * Actionholdet fra Ungdomsskolen vil i år forsøge sig som rallykørere. Det foregår under ledelse af politiassistent Jens Peter Karlsen i en grusgrav i Ølstrup. * Ringkjøbing Gymnasium har igen i år 2 erhvervsrettede kurser lavet for landboforeninger. 22. ROFI's nye orienteringsklub startede med orienteringsløb i Hover Plantage, hvor de var inviteret af Uldjyderne fra Herning. De ville gerne hjælpe den nye klub godt fra start. * Årets sidste børnemarked på Torvet blev helt overvældende. Der var 60-70 små boder, hvor børnene solgte alt muligt. Torvet var sort af mennesker, både voksne og børn. 23. Junior Chamber har foretaget en telefonundersøgelse blandt 300 husstande angående handelsvaner i Ringkjøbing og omegn. Resultatet blev fremvist på Handelsforeningens sidste kvartalsmøde. Den viste, at de fleste handler i Ringkjøbing, selv om varerne er lidt dyrere. * Et flertal i Handelsforeningen vedtog, at der om fredagen skulle lukkes kl. 18 i stedet for kl. 19. * Grundskolens elever på Ringkjøbing Skole fik en festlig førstedag efter efterårsferien. Alle børn blev midt på formiddagen kaldt sammen for at overvære afsløringen af et maleri, der forestiller Kong Gulerods hjemkomst. Kunstneren, lærer og maler Ole Grøn og hustru, var til stede under afsløringen. * Ringkjøbinggarden har haft den glæde, at flere gardere er kommet med igen efter at have haft orlov eller været udmeldt på grund af ophold på efterskole og i udlandet. Gården har i dag 103 medlemmer, hvoraf 72 er i uniform og 13 begyndt i elevorkestret. 24. Kommunens katastrofale underskud på 32 mill. kr. er på et år vendt til et overskud langt større, end man havde turdet håbe på. Det er sket ved en benhård sparerunde, som alle i byrådet stod sammen om. Man har ved skatteafregningen med staten fået et større beløb end beregnet * Lejerne gør nu oprør over den store husleje. Advokat Tom Demming var for første gang i byen for at se på lejebeløbene, og den første dag fik han 15-20 sager forelagt. 25. Ringkjøbing Skoles teenagekor har 70 medlemmer og møder op ved Musik og Ungdoms »Åben mikrofon«. Som akkompagnement er der klaver, guitar, bas og tromme. * Der er indkaldt til møde i Medborgerhuset om dets fremtid. Der er ikke penge til leder Anne Marie Stærkærs løn længere end til februar. Og hvad så, bliver spørgsmålet. I sidste uge registreredes 219 brugere, og det var alt, hvad der kunne rummes. 26. Årets julelotteri er startet og blev vel modtaget af de handlende. 2700 gevinster er allerede modtaget. 27. Turistforeningen holdt afskedsreception for Guri Koefoed, der efter 7 år som turistchef forlader Ringkjøbing. Der var megen takken og mange gaver. Borgmesteren overrakte hende byens gave for den store indsats. Hun tog selv dybt bevæget afsked og takkede for de mange gaver, det store antal gæster og den gode tid i Ringkjøbing. * Amnesty International har udstilling i Rådhushallen om Sri Lanka. Man mener, at forholdene om kaos i landet er stærkt fortegnet og vil råde bod på dette med denne udstilling. * Samtidig, med at der blandt de handlende er vedtaget lukketid 1 time før, bestemte man, at der en lørdag i hver måned skulle være åbent til klokken 14-16 efter behag. * Mikael Willer fra Nørrebro er flyttet til Ringkjøbing og har helt omstillet sig til vestjyde. Da han ikke kunne få arbejde, startede han en osteforretning i en bil under navnet Oste-Ekspressen. 29. Den 14. Ringkjøbingplatte er udkommet hos Bollerups Boghandel. Motivet i år er Plesnerbygningen på J. C. Christensens Allé 1. Huset er fra 1925 og blev bygget i anledning af, at amtsvejinspektøren flyttede fra Holstebro til Ringkjøbing. * Ringkjøbing Plejehjems Venner har på den afholdte generalforsamling valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer. Edel Nielsen, Torsted, og Mary Pedersen, Nørhede, afløser Poul Christensen og Vagn Jacobsen. * Det københavnske ungdomssymfoniorkester Dusika kommer til byen. Orkestret har 50 medlemmer, og deres koncerter afholdes i forbindelse med Ringkjøbing kommunale Musikskole. 30. Det nye erhvervsråd sender i disse dage brev og girokort til ca. 400 lokale virksomheder med anmodning om at blive medlem. * Roklubben sluttede sæsonen med klubmesterskab og derefter standerstrygning. I alt var 20 roere på vandet med 5 herrescullere og 1 damesculler og 6 både med to-årers inrigger. Om aftenen var der traditionen tro spisning med stegte ål. * Else Kirkegaard Hansen og Jørgen Christensen udgør som jobkonsulent og uddannelseskonsulent en ny funktion på Handelsskolen. Deres opgave er at knytte en tættere kontakt til erhvervslivet. * Kommunen vil nu forbedre serviceniveauet for evnesvage. Der vil blive oprettet et center for udviklingshæmmede i Smedegade 2. 31. Næste år bliver det billigere at have børn i børnehave, men dyrere at have dem i dagpleje og i fritidsklub. * I weekenden forbedrede svømmepigen Britta Vestergaard fra Ringkjøbing sin egen danske juniorrekord i 200 meter brystsvømning og blev jysk seniormester på distancen. Stævnet blev afviklet i Esbjerg, og det blev til guld til Holstebro Svømmeklub, for hvem hun stillede op. Yderligere fik hun 4 JM-medaljer, sølv i 100 meters brystsvømning og bronze i 3 holddiscipliner. * I 1988 kunne Ringkjøbing Sygehus tage sin nye, moderne medicinske sengeafdeling i brug. Amtsrådets særlige kunstudvalg bevilgede samtidig 100.000 kr. til udsmykning. De penge har nu gjort nytte i form af kunst efter oplæg af kunstkonsulent Henrik Sandberg, Herning Kunstmuseum. Navnlig indgangspartiet ud mod Nørredige er blevet flot. * For første gang i lang tid er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet. Fra 263 i september sidste år til 233 i september i år.

Bryllup: 20. Charlotte Dybdahl, Ringkjøbing, og Bjarne Lauridsen. * Annie Andersen og Kim Erik Nørgaard, begge Ringkjøbing. * 27. Inger Madsen og Per Dalgaard-Jensen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 2. Jens Henriksen og hustru Marie, Kappelhøj 3. * 9. Flemming Rasmussen og hustru Esther, Uglevej 3. * Karl C. Jensen og hustru Kirsten, Mågevej 17. * 23. Leo Pape og hustru Lis, Alkjærhøj 39. * 30. Chr. Bæk Olsen og hustru Else, Vellingvej 22.

Guldbryllup: 11. Vagn Holm Mortensen og hustru Jenny, Vasevej 14.

Jubilæum: 13. Overpostbud Jens Aage Dahl, Damtoften 6, 40 år hos Post- og telegrafvæsenet.

Fødselsdag: 1. Børge Christensen, Grønnegade 6, 60 år. * 2. Aage Pedersen, Holstvej 12,70 år. * 12. Verner Vestergaard, Bellisvej 14,60 år. * 18. Dagny Siig, Damtoften, 70 år. * 19. Elly Jensen, Østergade 16,70 år. * 22. Kirsten Jeppesen, V. Strandgade 23, 80 år. * 23. Thorvald Tarpgaard, Heboltoft 71, 75 år. * 27. Kirstine Graversen, Herningvej 57, 90 år. * Helga Jacobsen, Damtoften 36, 80 år.

Døde: 3. Esther Boysen. * 6. Ernst Pedersen. * 7. Astrid Lindgaard. * 15. Kirstine Aaberg Halkjær. * 19. Laurids A. Broe. * 23. Thomas Askov Pedersen. * Bent Christensen. * 24. Mette Jensine Frederiksen. * 25. Birgitte Marie Kristensen. * 28. Johanne Kirstine Leach. * 31. Caroline S. Jensen.

 

NOVEMBER

1. Fra 1. januar får JN-Gruppen center i lokalerne Herningvej 28. Projektet har været under arbejde i et års tid, men der har ikke kunnet findes egnede lokaler. Holger Thaysen og Alfred Berg er indehavere af centret. JN-Gruppen er med i en landsdækkende ejendomsformidlingskæde under Nykredit, og den vestjyske region skal bestyres af Jørgen Hansen. * Heldagsskolen Rindum Kjærgaard har fået ny skoleinspektør. Det er Teddy Pedersen, Ringkjøbing, der nu vil fortsætte det gode arbejde, der er på skolen. Han afløser Ulrich Odgaard, der bliver forstander på Vejlefjordskolen. * Nis Peter Zehlmann snakkede sig til en plads i Guinness Rekordbog ved på Ringkjøbing Museum at holde et foredrag på 17 timer om Grønland. 2. 350 husstande med private vandboringer vil nu blive opfordret til frivilligt at tilslutte sig det kommunale vandledningsnet. * Bodil Bundgaard, der har frisørsalon Bodil, Parkvej 18, har 25 års jubilæum. Hun har en god og trofast kundekreds, der på dagen kom for at lykønske og se den nyindrettede salon. * Ringkjøbing vil med i affaldssamarbejdet, der bliver etableret for at levere affald til Vestkrafts store planlagte affaldsfyrede kraftvarmeværk ved Holstebro. * Nordsøværftets nybygning, »Ella Terkol«, sejlede mod Hvide Sande, hvor det skal gennemgå forskellige prøver, før det i den kommende uge afleveres til Århus rederiet. * Tinne og Valdemar Nørgaard begyndte deres ægteskab på en lille ejendom ved foden af Fandens Slot i Grønbjerg. Efter at have holdt sølvbryllup og guldbryllup fejrer de nu krondiamantbryllup i deres hyggelige hus på Kirksvej 7. Nu samler de hele familien til fest, og det rækker så langt som til oldebørn og venner, ikke at forglemme. * RIF har afholdt børne- og forældrefest, hvor børnene, vel 300-400, dansede til midnat, hvor der blev uddelt præmier. De forældre, der deltog, var bænkevarmere hele aftenen. * Det er meningen, at Auktionshallen på havnen skal renoveres. Der er stillet langtidsledige til rådighed til udførelse af arbejdet. 5. Chr. Tang-Pedersen, Holstebrovej 42, fylder 75 år. Efter 50 år i København med uddannelse inden for administration og finansvæsen er han kommet tilbage til fødebyen og flyttet ind i sit fødehjem. Han beskæftiger sig nu med bevaringen af gamle bygninger. Han er medlem af bestyrelsen og meget aktiv i bevarelsesforeningen i byen. * Genbrugspladsen er blevet en stor succes. Borgerne bruger den flittigt, og den sparer penge i forhold til, hvad man ellers skulle betale for at slippe af med affaldet. * 263 deltog i de handlendes konkurrence om at tælle sorte fliser i Gågaden. 58 havde rigtigt svar, og blandt disse blev 5 udtrukket som vindere. Der var præmier, der blev uddelt af Gågadeforeningens formand, boghandler Jens Holm. * Firmaet N. Skyttes Eftf. har fået det blå kvalitetsstempel, og det betyder, at det kendte betonværk kan klare ethvert krav, der stilles til betonfremstilling. 6. EF-parlamentarikeren Klaus Riskær Pedersens foredrag på Hotel Fjordgården om »Danmarks placering i det nye Europa« trak mange mennesker, der lyttede intenst til hans tale. * På Borgen er der velkomstfest for missionærmedhjælper Hanne Jørgensen. Vært er Indre Mission. * Kunstmaler Jens Peter Nielsen, Ringkjøbing, har udstilling i Rådhushallen. Han er københavnerdreng, men flyttede som voksen til Vestjylland betaget af de store vidder og den klare luft. Han har haft udstilling i Tyskland, Frankrig og Norge. * Det nye Jobcenter åbner, og der var kunder fra morgenstunden. Jobcentret arbejder sammen med Arbejdsformidlingen og erhvervslivet. Tanken med det hele er at få de høje ledighedstal bragt ned. * Ringkjøbing Plejehjem fejrer sit 25 års jubilæum. Birthe og Bernhard Sørensen har været med i alle årene. Dagen fejres med festmiddag for beboere, pårørende, personale og indbudte gæster, 130 i alt. Foreningen Plejehjemmets Venner vokser stadig og tager sig af mange ting såsom underholdning om eftermiddagen m.m. 7. Borgmester Hans M. Jensen, der ejer og bebor en stor gård, St. Bratbjerg i Hee, agter at flytte til Ringkjøbing og har købt hus på Hvashøj. Det er dog ikke meningen, at flytningen skal ske, før gården er solgt. En søn læser teologi og ønsker ikke at overtage gården. * En af gaverne til Ringkjøbing Plejehjems jubilæum var et videokamera fra venner og personale, og det blev straks taget i brug ved festen. * »Sorte Louis« har efter den første sæson med fjordsejlads ansøgt kommunen om et rente- og afdragsfrit lån på 150.000 kr. Ansøgningen blev afslået. * De, der overværede Collegium Danicums kammermusikkoncert, fik en stor musikalsk oplevelse. Koncerten indledtes med Mozarts fløjtekoncert i D-dur. * Ringkjøbing-Ulfborg landmændene siger nej til massiv skovplantning i Ringkjøbing Kommune. 8. Legetøjsbutikken 1000 Ting markerede sin fødselsdag med en række gode tilbud. Denne gang er kundernes smag nok truffet præcist. En del havde i soveposer overnattet på fortovet for at komme først til varerne. * Fl. Bay-Jørgensen har fået en arkitekturpris for industribyggeri. For tre år siden fik hans tegnestue Vejle Kommunes arkitekturpris for et solarerhvervsbyggeri. 9. Landbobankens hæderspris er i år uddelt til »seks gjæwe vestjyder«. Bankens direktør holdt en lille tale for dem ved uddelingen. Det er seks idræts- og fritidsledere. De får sjældent ros, men oftest kritik. Det er en skam, da de gør en stor indsats for det folkelige arbejde. * Brugsen i Rindum er solgt til et selskab, der for 50 procents vedkommende ejes af assurandør Bjarne Elmertoft, resten ejes af hans datter Birgit Elmertoft og svigersønnen Jens Kr. Pedersen. Butikken åbner under navnet Super 1. * Skatteinspektør og fjernvarmeformand Børge Andersen har fået endnu en tillidspost. På et møde i Viborg har en række fjernvarmeselskaber besluttet at oprette en andelsforening med det formål at etablere de varme- og elproducerende værker, som regeringen har krævet opført. Børge Andersen er valgt til formand. 12. AOF har haft lejrskole på Kronheden for ca. 20 psykisk hæmmede. Det var stjernehimmelen, der var emnet for kurset. Det var heldigvis klart vejr, så stjernekikkerten blev flittigt benyttet. * Naturfredningsforeningens lokalkomité afslår, at der opstilles flere enkeltstående vindmøller i Ringkjøbing Kommune. * I weekenden havde Skakklubben kamp på eliteplan. Klubbens 2. divisionshold vandt sejr i sidste sekund, lige inden uret løb ud. * RIF's Rie Gade Pedersen holder sig stadig på toppen. I weekenden fik hun 2. pladsen i ethalvmarathon i Esbjerg. I næste uge skal hun dyste i Randers. 13. En ny ugeavis er blevet omdelt på Ringkjøbingegnen. Den hedder Annonce Avisen. Avisen fik en meget kort levetid, idet der kun udkom ét nummer. * Ved den 4. Fjordkonference på Hotel Fjordgården blev det fastslået, at fjorden ikke havde det bedre, end den havde det i 1986/87, men der er mere næring for fiskene, så der er måske lys forude. * Menighedsrådet har Kingo-Aften i Rindum. Baunsgaard fortæller om Kingos liv og Carl V. Fogh-Hansen om hans karske, udødelige salmer. 14. Inden længe får Ringkjøbing en specialtandlæge. Det er Hanne Toft fra Ikast, der flytter til byen. * Slippen markerer den nye Beaujolaisvins ankomst til Danmark. Der er denne aften musik og sang. * Ringkjøbing Politikreds får overrakt en cykelbane af forsikringsselskaberne. Det betyder, at cyklistprøven i maj kan foregå med nyt udstyr, både bane og cykel. * Der har igen været stort tyveri fra udhusfrysere. Mon ikke folk skulle få lås på disse? * Søndag eftermiddag bliver der gudstjeneste i kirken for hørehæmmede. Det vil sige, at der bliver opsat et stort lærred, hvor hvert ord og sang kan læses. Præsten er specielt uddannet til at tale til svagt hørende. * Teaterforeningen viser årets familieforestilling. Stykket hedder »Orla Frøsnapper«. 15. Når eliteholdet fra Ollerup giver opvisning i gymnastik i byen, er der herfra en veteran, der har været med på holdet i 5 sæsoner. Det er den 23-årige Kenneth Kristensen, der er udlært som murer i faderens firma, B. & V. Kristensen. * Talen om taxameterordning i børnehaver blev nedstemt, da der ville blive en alt for høj benyttelse midt på dagen, og morgen- og aftentimerne ville ikke blive udnyttet tilfredsstillende. * Ved Venstres møde blev det ved afstemning bestemt, at der skulle være 11 medlemmer i Folkeoplysningsudvalget. 4 politikere, 3 fra foreningerne, 3 fra voksenundervisningen og 1 fra handicapområdet. * Interessen for Handelsskolens tirsdagskurser, der henvender sig til områdets erhvervsliv, har været meget stor. Mange har bedt om det katalog, der er udarbejdet mellem Handelsskolens og Ringkjøbings erhvervsråd. * Ringkjøbing er med i fase 1 i energiministerens nye planlægning. For Ringkjøbing betyder det, at det kulfyrede varmeværk fra 1980/81 på Isagervej skal overgå til naturgasfyring inden 1994. 16. Når det er konstateret, at huslejen her i byen er høj, kan man samtidig konstatere, at 973 får boligstøtte. 17. Ringkjøbing Amtsråd behandler et forslag om, hvor der kan plantes skov i amtet, og hvor det ikke ønskes. Forslaget bliver lagt frem til offentlig debat. * Rindum Plejehjem holder åbent hus. Om formiddagen er der kaffe med rundstykker, om eftermiddagen glogg og æbleskiver, og hele dagen er der loppemarked. * Handicapidrætten har i Herluf Simonsen fået ny konsulent. Hans første arbejde består i at efterlyse folk, der vil være ledere. Rundt i klubberne har lederne stort besvær med at få det hele til at nå sammen. * DSB's stationsbygning, der er fra 1875, skal ombygges indvendig. En træpavillon er stillet op på perronen, hvorfra arbejdet midlertidigt skal foregå. * Julelotteriet er meget populært blandt befolkningen. De 60.000 lodsedler er næsten udsolgt. * »Liv i Ringkjøbing« lancerer 2 nye ideer ved lørdagens gymnastikopvisning i Vesterhavshallen. Den ene er brevpapir med Eva Bay-Jørgensens festlige logo, den anden Bordeauxrødvin med logoet på etiketten. * Ringkjøbing Boligforening med 805 lejemål er byens største udlejer. 19. DCH-klubben, der har klubhus ved Ndr. Ringvej, har for anden gang erobret venskabspokalen. Ved generalforsamlingen var den udstillet til almindelig beundring. 8 hundeførere har 33 gange været ude til konkurrence, og der er i alt hjemført 14 pokaler. Efter nytår begynder der et nyt hold med nye hunde. 20. Der er stadig strid om betaling af kystsikringen. Amtskommunen og de stærkest berørte strækninger betaler i forvejen 12 mill. kr. årligt. De lokale parter i sagen vil holde trafikminister Knud Østergaard fast på, at det 100 procent er statens ansvar at betale for ekstraordinære sikringsarbejder ifølge aftalen fra 1983. * Fredag har teaterforeningen opførelse af Leharoperetten Paganini med Tove Hyldgaard i hovedrollen. Hendes dejlige sang kender mange og vil glæde sig til at høre hende igen. * Ringkjøbingsejleren Benny Andersen har ved VM for starbåde fået sølvmedalje. Det betyder, at han med makkeren Mogens Just er rykket op på Team Danmarks elitehold. Det er en eksklusiv samling af 100 enkeltpersoner og landshold, der karakteriseres som værende på »højeste internationale niveau«. 21. Autoforhandlerne og kommunen er endelig blevet enige om skiltnings- og udstillingsproblemerne på Herningvej. * De 16 ungdomsboliger på Isagervej er lejet ud, og Peder Madsen, formand for bestyrelsen for boligerne, mener, at der sagtens kunne lejes yderligere 16 ud. Boligerne er gode og billigere end privat udlejning. Formanden for Handelsskolen, Leif Engelsbak, slutter sig til ønsket om flere ungdomsboliger. 22. Fjerkræklubben holder sin hidtil største udstilling med mange sjove nyheder. 230 høns, duer og for første gang også ænder præsenteres af klubbens 40 medlemmer. * Besparelser og øget arbejdspres har givet sygehuset store problemer. Overlægen håber dog at kunne undgå operationsstop. * Motion og Samvær er blevet en overvældende succes. Hver onsdag er der i gennemsnit 170-180 ældre i ROFI-Centret for at dyrke motion. Det kniber med at skaffe penge til de forskellige udgifter, så det var en kærkommen visit fra Kreditforeningen Danmark med en check på 10.000 kr. Beløbet skal bruges til redskaber. * KFUM & K fejrer 100 år. Begivenheden fejres på Borgen. 23. Kaj Munks mindesmærke i Hørbylunde Bakker, der er et stenkors, vil nu få påsat en ståltavle med hans data, hans virke som præst og forfatter samt hvorfor og hvordan hans liv endte på Hørbylunde Bakke. Amtsborgmester Anton Kristensen synes godt om forslaget og har bedt amtslandskabsafdelingen foretage det fornødne. * Fjernvarmeværket har nu skiftet målerne ud hos alle 2400 forbrugere. Den årlige måleraflæsning foregår i den kommende uge, men på en ny måde og man håber på god assistance fra forbrugerne. * Utraditionel gudstjeneste om aftenen i Rindum Kirke. Det bliver med musik og sang af Det lille Kor fra Det kristne Gymnasium. Tina Mosegaard fra Ørnhøj synger solo. 24. Medborgerhuset har taget to nye aktiviteter op. Det er syning og fluebinding, der forbereder næste års lystfiskersæson. * Ringkjøbingrytterne er nu blevet så dygtige, at de kan sendes til konkurrencer i større klubber. Den dygtige ponyrytter Lisbeth Nielsen fik således førsteplads i dressurkonkurrencen i Odense. * Folketingsvalget den 12. december vil koste kommunen 200.000 kr. * RIF har i ROFI-Centret fået alt til indendørs aktiviteter. Nu er ønsket så, at de to fodboldbaner, der blev inddraget, da ROFI-Centret blev bygget, må blive genanlagt. 26. Der var topbedømmelse til egnens fjerkræ på den store udstilling i Højmark. Der var flere sjældne dyr, bl.a. en mignonand og en sølv-Seebright tilhørende Ernst Rasmussen, Nørhede. Den fik 95 points af 100 mulige. * Politiet standsede i morges fra kl. 7.50-8.0016 cyklister uden lygter. Forældrene til disse børn vil fra politiet få en bestemt påmindelse om at se efter børnenes lygter. * Europamissionens kendte Kristian Neerskov talte på Borgen inspirerende om mission i Østeuropa. Mere end 100 deltog i aftenen. * Det ripensiske Teater har 2 gange spillet »Tandem« for 3-8 årige børn. Spillet foregik på Ringkjøbing Bibliotek. 27. Miljøminister Lone Dybkjær kritiserer Lemvig, Ringkjøbing og Skjern for at gøre for lidt ved miljøtilsynet. Ringkjøbing kommune tager dog kritikken med tilsyneladende ro. * Det nye ROFI-Centers succes overstiger langt, hvad man havde forventet. Mere end 8000 besøger hver uge centret og deltager i alle de aktiviteter, der findes. * Motion og Samvær er nu foreløbig økonomisk sikret, idet Helsefonden har givet en check på 55.000 kr., og der er kommet 5.000 kr. fra Foreningen til Fremme af Motion og Idræt. * Dagcentret i Grønnegade holder julestue med salg og underholdning. I år er julestuen flyttet til Vesterhavshallen. 28. Radio Ringkjøbing er blevet lukket efter en strid med KODA. * Fritidsnævnets formand Preben Holm fremlagde det kommunale idéoplæg på en fritidskonference. Det skal være med til at danne basis for en ny fritidspolitik i Ringkjøbing Kommune. * Turistforeningen har desværre måttet meddele kommunen, at der er 17.000 kroners underskud på regnskabet. * Den nye kunstneriske udsmykning på sygehuset blev indviet ved en uformel reception. Det er kunstmaleren Henrik Have fra No, der har malet billederne, der hænger i forhallen. 29. Nordsøværftet har søsat nybygning nr. 204. Det er nr. 7 i en serie på 8 moderne kemikalieskibe, der er godkendt til at fragte næsthøjeste fareklasse. Terkol Rederierne, Århus, er befragtere, og skibet skal sejle under dansk flag. * 14 musiklærere fra Ringkjøbing Musikskole har i samarbejde med folkeskolerne i amtet haft et vellykket kursus i latinamerikansk slagtøj. Kurset afholdtes på Velling Højskole. 30. Svømmepigen Britta Vestergaard deltog i de danske kortbanemesterskaber i svømning i Glostrup. Hun erobrede guld i 100 meter brystsvømning. * Staby-Ulfborg-Tim Dyrlægerne har fået den strålende idé at gå sammen . om en røntgenafdeling. De vil med denne kunne øge serviceniveauet på egnen. * Det kristne Gymnasium holder her ved juletid bazar, hvor der underholdes med musik og korsang. Der er lotteri og boder med salg af kaffe, æbleskiver og smørrebrød. Som noget nyt er der dukketeater, da der som regel kommer mange børn. * Ringkjøbinggarden har fået lavet privat julemærke med gården ved Eifeltårnet i Paris.

Bryllup: 2. Inger Madsen og Per Dalgaard Jensen, Ringkjøbing. * 10. Birgit Bilberg, Ringkjøbing, og Sten Andersen, Hvide Sande. * Annie Andersen og Kim Erik Nørgaard. * 22. Lone Kristensen og Uffe Rokkjær.

Guldbryllup: 4. Vilhelm Hinze og hustru Alma, Alkjærparken 61. * 6. Vagn Pedersen og hustru Dagmar, V. Strandsbjerg 3.

Fødselsdag: 1. Oline Byskov Christensen, Alkjærparken 31, 60 år. * 5. Chr. Tang-Pedersen, Holstebrovej 42, 75 år. * 9. Aage Kjeldstrup, Herningvej 95, 50 år. * 11. Typotekniker Erik Røgen, Solbakken 9, 60 år. * 17. Helga Jørgensen, Drosselvej 6, 60 år. * 20. Herlig Bendixen, Kirsebærvej, 70 år. * 22. Indkøbschef Paul Christensen, Fjordallé 16, 60 år. * 23. Ejvind Olesen, Drosselvej 8, 65 år. * 25. Grethe Nielsen, Herningvej 41, 75 år. * 28. Christian Sørensen, Møllevej 17C, 65 år.

Døde: 2. Marie Bøndergaard. * 16. Johanne Faurbye. * 26. Mariane Viftrup Nielsen.

 

DECEMBER

1. Nu er det slut med deltidsansatte brandmænd. De må aflevere deres uniformer efter en lønkonflikt, der endte med sammenbrud. Stationsleder Fyrsterling hos Falck beklagede den triste måde at tage afsked på. Falck prøver nu at finde 13 nye brandfolk til afløsning af de tidligere. * Tandlægerne Kirsten og Jens Ole Steen har efter 14 år i Torvegade flyttet deres klinik til Smøgen 9, det nye hus mellem V. Strandgade og P-pladsen ved Brugsen. * Den 73-årige Jens Andersen fra Husby debuterer med en roman »Klitfolk«, der er udsendt på Bollerups Boghandels Forlag. * Af amtets kulturmidler er der givet 10.000 kr. til Vestjyllands Energi- og Miljøkontor. Pengene skal bruges til en udstilling i januar om alternativ energi. Desuden bevilgedes der 10.000 kr. til Ringkjøbing og Skjern-Egvad museer i fællesskab. Pengene skal bruges til en folder. Turistforeningen har fået en god idé, der dels skal skaffe penge og dels animere erhvervsdrivende til at blive medlemmer. Fra nytår kan erhvervsmedlemmer leje vinduerne i turistkontoret til skiftende udstillinger. * Forretningen Heidi, Algade 7, har fået dobbelt så meget plads ved at overtage det lokale, hvor Ringkjøbing Antik havde til huse, indtil denne lukkede i oktober. 3. Julemødet i Foreningen Norden holdes på Ringkjøbing Skole, hvor Grethe Bach, Hanning, fortæller om sine rejser i Norden. * Specialtandlæge Hanne Toft åbner praksis i tandregulering på adressen Algade 13A. * Dagcentrets julestue, der i år er flyttet til Vesterhavshallen, havde så stor tilstrømning, at man skulle tro, der var nytårsudsalg. Det var Røde Kors' nørkleklub, der havde deres arbejder til salg. Klubben har 12 medlemmer, men ønsker flere, hvis nogen har lyst til at være med. 4. Ejendomsudvalget og Netto er meget uenige for ikke at sige uvenner over Nettos skiltning. Spillereglerne er ikke overholdt, mener udvalget. * Gertrud Bækby Madsen fra Ulfborg var gæst i Guldalderklubben, hvor hun fortalte om sin opvækst i Østpreussen, hvorfra hun som 18-årig måtte flygte på grund af krigen mellem Rusland og Tyskland, der i 1944 var meget tilspidset. 5. Kystkommunerne sparer mange penge ved, at det olieforurenede sand nu bliver brændt på Vestkraft. 6. Det vestjyske samarbejde Fjorden Rundt har droppet planen om en fælles turistchef. I stedet er der nedsat et udvalg med én fra hver kommune til at forestå markedsføringen. I øjeblikket arbejdes der på et katalog, der til foråret skal præsenteres på messer i Tyskland, Holland, Norge og Sverige. * Belysningen vil i de mørke måneder blive nedsat, idet hveranden gadelygte vil blive slukket. Efter beregningerne skulle der herved kunne spares 11.000 kr. på årsbasis. 7. Netto og kommunen er nu blevet enige, og Netto har trukket skiltningen tilbage. Samtidig er der kommet ønske om en ny form for skiltning, som godkendes. 8. Søndag aften afholdes Ringkjøbing Kirkes traditionsrige julekoncert. Nogle af byens musikalske kræfter synger og spiller julen ind. Medvirkende er Ringkjøbing Kammerkor, organist Ernst Christensen og trompetisten Flemming Nordenhof. 10. Kurt Sørensen, medlem af Lions i Ringkjøbing, har stået for indkøb af 1500 julepakker til Polen. Pakkerne er i år sammensat efter ønske fra polakkerne, så de indeholder, hvad der er mest brug for. 11. Det går sejt med at læse de 2400 fjernvarmemålere af. Driftsleder Kristian Madsen retter henvendelse til forbrugerne om at lette det mest muligt for aflæseren. * Brugsen i Torvegade bliver fra nytår medlem af den nye gren, der hedder Super Brugsen. * Julestue i Medborgerhuset bliver ikke nogen klistre- og klippedag, men derimod underholdning med sang og musik, oplæsning og børneteater. 12. Guldalderklubben havde en god julefest som afslutning på årets sammenkomster. 20 hvidklædte piger med lys i hænderne sang. Bordene var festligt pyntet af sølvpigerne, og Ladies Circle havde skænket lækre lagkager til kaffen. Herluf Ballegaard fortalte om jul i fangenskab i vinteren 194445. Sølvpigerne og værtinden i sognegården fik takketale for deres store hjælp i årets løb. 13. Kommunen har ladet det gamle radioværksted i Nygade bryde ned. Der bliver nu mere plads i gården ved Nygade 8-10. Det er muligt, at der senere skal være en stiforbindelse mellem Gågaden og Mellemgade. * Musikskolen spiller julen ind i Ringkjøbing skoles aula. Det bliver en festlig eftermiddag med underholdning af Musikskolens Symfoniorkester, Harmoniorkestret og skolens Big-Band. 14. Det er tid for Luciaoptog, og denne gang er det beboerne på Holmegårdsbakken i Rindum, der får glæde af dem. * Frivillig skovplantning på Ringkjøbing-Ulfborgegnen har stor interesse blandt landmænd. 15. Ringkjøbing Gymnasiums Kor opfører rock-kantaten »Skabelsen« med 50 medvirkende. På programmet er der yderligere engelske julesange, negro spirituals og danske julesalmer som fællessang. 17. Spejderne havde et fantastisk salg af juletræer, så de måtte blive ved meget længere end beregnet. * Traditionen tro var Ringkjøbinggarden rundt på plejehjemmene for at glæde beboerne med julemusik. * Musikskolen havde julestue i skolens aula, hvor navnlig Ølstrupkoret imponerede. * ROFI havde juleturnering i bowling med 100 deltagere og mange tilskuere. Der var til slut uddeling af præmier. 18. Onsdag aften er der krybbespil i kirken. Det er 3. klasse fra skolen, der opfører det. * De to 9. klasser, der fra skolen deltog i konkurrencen om en stil vedrørende sindslidelse, har fået deres forslag præmieret. Konkurrencen er udskrevet af psykiatrisk afdeling på Herning sygehus. 19. Bladkoncernen De Bergske Blade, der består af 6 aviser placeret rundt i landet, er købt af den unge finansmand Klaus Riskær Pedersen. Ringkjøbing Amts Dagblad er en af aviserne. 20. Musikpædagog Kirsten Dalsgaard, Ringkjøbing, harmodtagetenhædersgave fra Launy Grøndahls Fond. Det er et legat, som hun har fået gennem Dansk Musikerforbund. Legatet er naturligvis uansøgt. * Harald Andresen startede for ti år siden firmaet Conson Elektronik i et værelse på 8 kvadratmeter. I dag har han 36 medarbejdere, og han behøver mere plads. I de sidste 8 år har han selv boet i hovedbygningen på Brogaard i Rindum, og nu har han overtaget staldbygningerne. Her indrettes et showroom, hvor de avancerede produkter skal fremvises. * Boligforeningen har fået afslag fra kommunen om et beløb til at forbedre ejendommen Damtoften 1-8. Der er utilfredshed med det, da der tidligere er støttet lignende projekter. * Et besværligt hegn af sandtorn langs Parkvej vil nu blive fjernet, og arealet skal ligge åbent til foråret, hvor der vil blive plantet nyt læhegn. * AOF er meget utilfreds med, at de ikke fik nogen plads i det nye folkeoplysningsudvalg. 21. Stinne Nielsen, Damtoften 19, vandt hovedgevinsten i julelotteriet. Gevinsten var 25.000 kr. * Gågadeforeningen har midt i Nygade bygget en »snehytte« med en »telefon«, så børnene derfra kan ringe til julemanden og fortælle deres juleønsker. 22. To 12-årige drenge har med hjemmelavede rørbomber sprængt en postkasse og kastet en bombe ved Vesterhavshallen. Ingen kom til skade, heller ikke drengene. * Hanne Korsholm går som leder af LOF-skolen. Hun vil dog være til rådighed, indtil der er fundet en afløser. 23. Julehuset på Torvet åbner. RIF's forældreforening sælger gløgg, chokolade, æbleskiver og klejner, Nisseorkestret spiller, og julemanden kommer. * Efter nogle måneders aktivitet er Ringkjøbing Erhvervsråd godt i gang, og der er startet med 83 medlemmer. Man håber, at flere snarest vil tegne sig. * Fra kirketårnet spilles julen ind af Ringkjøbing Brass Ensemble. 26. Der var så mange gæster på Hotel Ringkjøbing til julejazz, at brandmyndighederne blev tilkaldt. De fandt dog alt i den skønneste orden. 27. Politiet kontrollerer salg og brug af fyrværkeri. Der er hidtil sket alt for mange uheld, når det sker uden omtanke. * En flaskepost, der har været i museets eje siden 1935, har nu fundet sin forklaring. Den er udsendt fra Østgrønland af Danmarks-Ekspeditionen 1906-08.1 denne deltog Mylius Erichsen. Opklaringen skyldes historikeren Per Hauge Mortensen. * Fire unge kvinder er gået sammen for at starte en dagpleje, der lægger særlig vægt på at udvikle kunstneriske evner hos børnene. 28. På Borgen er der julefest for søndagsskolen og Borgens Børnekor. Om aftenen julefest for Indre Mission og KFUM & K. 30. Et hold amerikanske soldater har trænet til ørkenkrig ved vandring langs stranden på den jyske vestkyst fra Hvide Sande til Søndervig. Med fuld oppakning er det en knaldhård march, siger Helge Meyer, som er sikkerhedsrådgiver i Tyskland. Helge Meyer er fra Ringkjøbing. * Landbobanken har igen uddeling af legater fra jubilæumsfonden til studerende fra bankvirksomhed og videre uddannelse. 50 unge fik sidste år hver 1500 kr. * Ved nytårsparaden hos Falck med brandmænd, reddere og Falcks folk meddelte stationsleder Ole Fyrsterling, at der havde været betydelig nedgang i brande på Ringkjøbingegnen. Efter paraden var Falck vært ved et pølsebord for de ansatte og indbudte gæster. 31. Malermester Villy Poulsen, Hoffgaardsvej 5, lukker sin forretning. Poulsens mangeårig svend, Leo Søgaard, overtager forretningen og starter som selvstændig. * På grund af det specielle hærværk mod postkasser vil bunden efter sidste tømning blive fjernet, og denne vil først efter nytår blive sat på igen.

Bryllup: 3. Ellen Balleby, Ringkjøbing og Arne Hansen, No.

Sølvbryllup: 28. Børge Kristensen og hustru Elly, Jagtvej 20. * Christian Skarregaard og hustru Jytte, Mågevej 7. * 30. Erik Andersen og hustru Alice, Mågevej 5.

Guldbryllup: 20. Sigvald Sørensen og hustru Hanne, Østerdige 5. * 30. Marinus Viborg og hustru Erna, Fjordvang 12.

Diamantbryllup: 28. Erik Bank og hustru Anna, Jasminvej 5.

Jubilæum: 13. Knud Haakonsen, Kronager 3, 25 år på Skjern Eksportslagteri.

Fødselsdag: 3. Jørgen Josefsen, Egevej 10, 50 år.

Døde: 2. Osvald Christensen. * 6. Grethe Hansen. * 12. Anna Damgaard. * 15. Marie Cathrine Hansen. * 16. Aage Christian Agergaard. * 20. Hedvig Nielsen. * 22. Svend Aage Faurbye. * 27. Richardt Jensen. * 29. Christian Nygaard Jensen.

 

1991

JANUAR

2. Hærværk og lidt uro prægede nytårsaften, men overgangen til det nye år var fredelig, meddeler politikredsen. * Jens Christensen, Rindum, der i 11 år har været produktchef hos Superfos, har nedsat sig som selvstændig rådgiver for svineproducenter. Han har opbygget en fast kundekreds, der abonnerer på hans ydelser. Disse omfatter bedriftsbesøg, nyhedsbreve, erfaringsmødegrupper og telefonrådgivning. * Scanad Reklamebureau Vestkontoret ændres således, at tegnestuen flytter til Holstebro, og kontoret forbliver her med bureauchef Torkild Hansen. 3. Ti vesijyske kommuner planlægger at gå sammen om etablering af et »rejsehold« af skatterevisorer. Det er skatteinspektør Bent Gjerulf f, Lemvig, der er initiativtager. Han støttes kraftigt af skatteinspektør Børge Andersen her fra byen. * Vinterudsalget startede i en del butikker og ikke alene ringkøbingenserne, men også turisterne var tidligt i gaderne. * Kommunen har ved årsskiftet ca. 17.000 indbyggere. * Borgmester Hans M. Jensen meddeler, at i 1990 vendte udviklingen, og kommunen fik bedre styr på økonomien. * Fra miljøkontrollen forlyder det, at miljøbelastningen fra industrivirksomhederne i kommunen er blevet væsentlig mindre. 4. Falck har fået en ny slangetender. Det er en Toyota Landcruiser med dieselmotor. Den gamle, der kasseres, var fra 1968. * Medborgerhuset starter det nye år med et par nye og interessante kurser. Det ene er billedvævning ved Dorrit Bisgaard. Det andet er papirklip ved Selma Nielsen. Grethe Andersen vil undervise i applikation og forskellig leg med stof. 5. Hafnia Kundecenter i Torvegade havde en velbesøgt reception i anledning af, at centerleder Bjarne Elmertoft har været ansat hos forsikringsselskabet i 25 år. * Interessen for Millionærkonto i de lokale banker har været over forventning. Landbobanken melder om 5 mill. kr. og Ringkjøbing Bank om 7,4 mill. kr. Unibanks Ringkjøbing afdeling ligger ligeledes på godt 7 mill. kr. * Bumpene i Algade har virket efter hensigten. Færre kører nu gennem byen. 7. Boligforeningens 15 nye huse på Baneledet er klar til indflytning. Alle med undtagelse af 2 er lejet ud, så det går tilfredsstillende. * Rideklubben har i weekenden haft sit første arrangement med udvidet klubstævne. Fire af omegnens klubber deltog i det veltilrettelagte stævne. Der var 84 starter i dressur og 76 i spring. Klubben høstede megen anerkendelse fra de unge deltagere, som fik en dejlig weekend. 8. To lokale politibetjente har fået en stor og sjælden hæder. Det er en dusør fra Rigspolitichefen for god tjeneste. De to betjente, der havde reddet et menneskeliv, er Bjarne Davidsen og Sten Mortensen. * Købmand Fløe er blevet medlem af indkøbskæden Vivo. Han mener herved at få bedre indkøbspriser til gavn for kunderne. 9. I den kommende weekend vil der på Rindum Skole blive udstilling af 350 brevduer fra hele Nordvestjylland. Ringkjøbing Brevdueforening er vært for denne udstilling, og klubbens 33 medlemmer er alle med for at få udstillingen klar til åbningsdagen. * Omkring 80 deltog i det kirkelige folkelige nytårsmøde, der indledtes med gudstjeneste i kirken ved pastor J. Eilschou Holm. Derefter var der fælles kaffebord på Hotel Ringkjøbing, hvor pastor emeritus Helge Grell, Silkeborg, talte om folkelig sang. * Kirsten Laubjerg indledte Ringkjøbingegnens Husholdningsforenings litteraturmøderække. Emnet var bogen »Øst for Paradis« med problematikken »Skal jeg være min broders vogter«. 180, mest kvinder, deltog i mødet. * Erhvervskontoret er flyttet til Priorgården, som nabo til turistkontoret, og håndværkerne er gået i gang med indretning af kirkens nye menighedslokaler og kordegnekontoret på adressen Torvet 12B. 10. Årets første storm blev kort, men havet åd i tusindvis af kubikmeter sand, der var pumpet op i efteråret som stødpude. * Amtskommunens erhvervskonference havde 190 deltagere. Konklusionen på den lange debat var, at der var stemning for at oprette et erhvervsudvalg i amtet. * Søren Nielsen, Ringkjøbing, er med i Perth i Australien som dommer ved VM i vandpolo. * Centralanstalten for Revision skifter navn til Revisionsfirmaet C. Jespersen. * Stormen har været hård ved fjordkysten ud for byen. Ved Meldskiftet har man måttet afspærre fjordstien, og kyststrækningen ud for Poppelvej-Pilevej er så medtaget, at der må lægges sten på endnu 150 meter. * En lønpulje i kommunen på 675.000 kr. skal fordeles på 800 ansatte, der har bidraget til omstilling og udvikling eller på anden måde har ydet en ekstraordinær indsats. 11. lions Club holder nytårsfest for pensionister i Ringkjøbing og Holmsland. Der bydes på kaffe med brød og underholdning, der denne gang er lagt i hænderne på Keld og Hilda. Der bliver ligeledes dans m.m. Festen er i Vesterhavshallen og der ventes som tidligere stor tilslutning. 12. Kaj Munkprisen er i år tildelt tidligere højskoleforstander og folketingsmedlem Poul Dam, København. Prisen er på 25.000 kr. og blev overrakt på Frihedsmuseet i København. * Ringkjøbings mobile diskotek Butterfly overtog for nylig Labans gamle lysshow efter, at den kendte duo blev opløst. Diskoteket råder i forvejen over Danmarks største lasershow. * Udstilling i Rådhushallen »Energi og Miljø 91«. De mange emner kan samles under et i »Vor fælles Fremtid«. Arrangør er Vestjyllands Energi- og Miljøkontor. 14. I Rindum Sognegård var der brevdueudstilling med deltagelse af udenbys sektioner. Samtidig var der repræsentantskabsmøde. Borgmester Hans M. Jensen bød velkommen til de mange udenbys gæster. Formanden Tage Gravesen var så ubeskeden at blive noteret for 7 vinderduer. * Tennisklubben høster nu frugten af klubbens målbevidste ungdomsarbejde. To af ungdomsspillerne, Stine Ledgaard Sørensen og Thomas Nymark, skal repræsentere vestkredsen ved ungdomsmesterskaberne senere på året. 15. Ringkjøbinggarden har udvalgt trækbasunist Brian Rothemeyer, No, som den, der skal 14 dage på kursus i Blue Lake, USA. * Det viste sig at være en god idé, Handelsforeningen havde fået med at arrangere en nytårskur på Hotel Fjordgården med Jyske Banks cheftræner Gerner Bauer som instruktør. 133 forretningsfolk fra byen deltog. Det blev en aften, som deltagerne kan bruge hjemme i forretningen eller firmaet. * Lions Club har foræret en videobåndoptager til Plejehjemmet i Tim. 16. Børnetallet i kommunen stiger, så nu begynder 200 i børnehaveklassen efter sommerferien. * Lærer Kurt Johansen, Højmark, bliver skoleleder hos LOF. * To piger fra 10. klasse har fået Kaj Munks og P. Olsens legat. Det var Jeanet Pedersen og Trine Albæk Pedersen. Legatet gives til en flink og flittig elev i øverste klasse. * Inger Merete Jensen udstiller sine malerier hos Bit Kjeldsen. Tidligere har hun udstillet i Rådhushallen. 17. På byrådsmødet blev det endeligt vedtaget med 13 stemmer mod 5, at problemaffald skal hentes hos private. 18. Sygeplejerske Grethe Thorsager her fra byen skal til Mellemøsten og virke ved det internationale Røde Kors i forbindelse med krigen i Irak. Hun får følgeskab af kirurgisk overlæge Ivan Nørbæk Sørensen fra Lemvig. * Kirkeklokken begyndte at ringe i nat kl. 4.45. Det var en forskrækket borger, der ringede til politiet. Der blev sendt betjente til kirken, men alt var tilsyneladende i den bedste orden. Sognepræst Eilschou Holm mener, at der var kommet vand i den elektroniske styring. Det er ikke hændt tidligere, at klokken har ringet i utide. * Udenlandske turister har i 1990 lagt mange penge i byen og omegnen. Landbobankens statistik over årets valutakøb konstaterer en fremgang på 14% på køb af kontantvaluta. 19. Udstillingen i Rådhushallen »Energi og Miljø 91« har de første 2 dage haft stort besøg, så det tegner til, at interessen er større end sidste år for udstillingen. * Ole Søndergaard fra Fjerritslev arbejder på at få tilladelse til en hurtigbusrute fra Ringkjøbing til Vejle. Den skal køre hver anden time og kan således blive en svær konkurrent til DSB. * Sportsfiskerforeningen arrangerer vildmarksaften, hvor Søren Ervig fortæller og viser film fra de nordamerikanske ødemarker. Der vil samtidig blive serveret canadisk kongelaks. * Den musikalske legestue for dagplejere og deres børn er blevet så stor en succes, at flere dagplejegrupper begynder efter vinterferien. 21. Fjordkredsen af lærere er kort før jul flyttet fra trange, lejede lokaler til deres eget hus i Nørregade. Forkontoret, hvor sekretær Alice Birkø har plads til sine maskiner, er så stort, at der kan blive plads til en konsulent. Kredsformand Preben Vils Pedersen har fået eget kontor, og der er desuden et lille mødelokale. Alt i alt tilfredsstillende. I dag fejres dagen ved præsentation af de nye lokaler. Borgmester Hans M. Jensen var blandt gæsterne, der var kommet for at lykønske med byggeriet, der har fået meget rosende omtale. * Branden i weekenden, der hærgede Fritidshjemmet, var påsat. Nogle kobberrør i nærheden af antændelsesstedet sprang læk, og vandet fossede ud på gulvet. Dette bevirkede til alt held, at ilden ikke bredte sig. 22. Den nye klub for handicappede har fået navnet »Den grønne elevator«. * RIF har ansat Trine Christensen som bestyrer i klubhuset ved Alkjær Stadion. 23. Familiegudstjenesten havde fyldt kirken til sidste plads med børn, unge og voksne. Gudstjenesten blev ledet af pastor Alice Normann. Børnene optrådte med musik og sang og forskellige optrin, der illustrerede de oplæste tekster. Det var spejderne, Ten-Sing og 40 konfirmander, der klarede underholdningen med ledsagelse af organist Ernst Christensen. Mange komplimenterede pastor Normann og erklærede, at de gerne ville være med til en gentagelse. 24. To unge musiktalenter fra Ringkjøbing, Line Skydstofte, 12 år, og Thomas Martinussen, 17 år, deltager i Steinway Festival i Århus Musikhus. Det er en landsdækkende konkurrence for unge klavertalenter op til 20 år. * På Guldalderklubbens generalforsamling oplyste formanden i sin beretning, at der i årets løb havde været 35 arrangementer med et deltagertal på 3.899. Det oplæste regnskab var tilfredsstillende, og alle valg var genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt forstander Ove Larsen, Schuberts Minde, med en film om kongebesøget på hjemmet i 1953. Der vistes lysbilleder fra dagens forløb og fritidshuset i Vedersø. * Formanden for Landsjagtforeningen i Ringkjøbing, Dirk Damsgaard, nedlagde på generalforsamlingen sin post som formand. Han mente det var sundt at få nye kræfter til og blev afløst af Gorm Henriksen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Jørn Eskesen. * Jens Kirk, formand for Ringkjøbing-Ulfborgegnens Landboforening, er ikke begejstret for skovrejsningsplanen. Han mener, at mindst 100 ejendomme på 100 hektar vil forsvinde, hvis planen bliver ført ud i livet. 25. Erhvervskonferencen på Hotel Fjordgården havde samlet 120 deltagere. Alle lyttede meget opmærksomt til emnet, der blev belyst: Generationsskifte. 26. Lillian Kristensen er blevet driftsleder på Ringkjøbing Renseanlæg. Hun kommer fra en stilling som sagsbehandler hos amtskommunen. Med et budget, der er begrænset af kommunale hensyn, skal hun nu med stram økonomi prøve at få del i et renere Danmark. Hun er den første kvinde i landet på sådan en post. * Byrådet har nu sikret, at ejendommene 2a og 2c (Museumspladsen) stadig kun bliver udlejet til butikker. Formålet er at bevare Algadeområdet som butiksgade og ikke til kontorer. * Forretningen City Burger i Torvegade lukker søndag aften. Grunden er ombygning, hvor alt inventar fornyes, men for at imødekomme stamgæsterne er der opstillet en pølsevogn. 28. Firmaidrætten har afviklet amtsmesterskabet i badminton. 8 af 20 lokale deltagere spillede sig videre til landsstævnet i Esbjerg. * DSBs kiosk skifter forpagter. Henny Jørgensen overtager forpagtningen efter Inge Blåbjerg Jeppesen. * Til orienteringsmøde på Det Kristne Gymnasium var der mødt ca. 100. Der blev givet smagsprøve på russisk te og tysk kage i de klasser, hvor det pågældende sprog blev undervist. * Udstillingen »Energi & Miljø 91« i Rådhushallen havde 3500 besøgende mod 3000 sidste år. 29. Møllebageriet, der har været lukket det sidste år, er overtaget af bagermester Johannes Poulsen fra Lem. Brødet vil i den første tid blive bagt i Lem, indtil maskineri og ovnen har fået et grundigt eftersyn, men i løbet af et par uger regner Poulsen med at kunne begynde at bage på Møllevejen. * Budgettet for årets musical på Ringkjøbing Gymnasium er 30.000 kr. 117 elever deltager i »Jesus Christ Superstar«. De venter at spille pengene ind ved 2 opførelser. * Ringkjøbing får nu atter en missionær. Det er den 41-årige Hans Jørgen Hedegaard, der kommer fra Nakskov. * Ringkjøbing og Omegns Havekreds har møde i ROFI-Centret, og der bliver lejlighed til at hilse på den ny direktør i Jydsk Havekreds, Sigurd Christensen. Han vil fortælle om naturen og havefolket. 30. Kommunens kamp mod ledighed blandt unge kontanthjælpsmodtagere bliver formentlig en produktionsskole. * Boligforeningen har fået bevilget kvota til opførelse af otte andelsboliger ved Baneledet. Byggeriet påbegyndes så snart der er solgt mindst seks huse. * Havnelokalplanen ser ud til at blive godkendt i byrådet. Da ankefristen udløb, var der kun kommet 2 indsigelser. * Når Ringkjøbing Gymnasiums kor rejser på årets udlandstur, skal de synge morgensang i Unibank i Luxembourg. De skal også medvirke ved en gudstjeneste i den danske kirke i Bruxelles. Det er her, Johannes Møllehave er præst, og det er ham, der har formidlet arrangementet. 31. Vinderen af 1990-konkurrencen om hvem der kunne præstere den mest originale annonce blev malermester Stig Mortensen, Ringkjøbing. 18 forretninger og virksomheder deltog i kampagnen, og med den succes vil den blive gentaget. Kampagnen var udskrevet af Ringkjøbing Amts Dagblad. * Amtskommunen og Landbobanken vil udveksle medarbejdere i en kort periode. Man vil prøve at udrydde fordomme om den offentlige og den private sektor.

Bryllup: 6. Rosa Larsen og Anton Hedegaard Jensen. * Cora Monica Knudsen og Niels Peter Lauridsen.

Sølvbryllup: 8. Carl Erik Pedersen og hustru Hanne, Bavnehøj 11. * 22. Finn Loklindt Jensen og hustru Dorthe, Herningvej 18.

Fødselsdag: 7. Ellen Guldberg Madsen, Damtoften 28, 70 år. * 10. Ingelise Strunge Andersen, Havrevænget 9, 50 år. * 18. Knud Hedemark, Birkmosevej 2,50 år. * 26. Marie Bækdal, Hvashøj 15,75 år. * 29. Marie Andersen, Herningvej UB, 85 år. * 31. Krista Pedersen, Søndergade 6, 75 år.

Døde: 2. Dagny Madsen. * 22. Maja Iversen Kjeldgaard. * Vera Dolby. * Peter Kjærgaard.

 

FEBRUAR

1. De handlende i Gågaden vil få en grundig orientering om den nye plan om at overdække gaden. Det er arkitektfirmaet Bay-Jørgensen i forbindelse med firmaet H. S. Hansen, Lem, der har tegnet overdækningen. Kommunen har hele tiden været orienteret For at finde frem til en fornuftig løsning har arkitektfirmaet konsulteret den højeste sagkundskab på området i Boligministeriet og hos Dansk Brandværnskomité. Brandmyndighederne stiller en lang række krav til en sådan overdækning. * Det unge marimbatalent Jon Bjarke Meinild fra Stauning indfriede alle forventninger, da han deltog i koncerten i Rådhushallea De fremmødte fik en festlig oplevelse, og med alle instrumenter i brug var det en overraskende afslutning. * En familieaften var et festligt led i missionsugen med sang af Borgens børnekor og tale af sognepræst LeifMortensen fra Aulum. Emnet var Hvad har bank og bibel felles? Svaret blev givet i slumingen af talen: Man skal have dem begge lukket op for at få noget ud af dem. 2. Debatten om øl på arbejdspladserne er livlig. Hos kommune og amt har medarbejderne ikke adgang til at købe øl, derimod siger direktøren for Nordsøværftet, at man ikke skal være barnepige for medarbejderne. Nu må så hver enkelt arbejdsplads tage stilling til sagen. * Postmester Torkild Frandsen har sendt den lokale del af P&Ts store strukturplan ind til generaldirektoratet i København. Her skal man så tage stilling til, om lokalsamfundene skal beholde posthusene. * Ringkjøbing Nærradio standser udsendelserne i protest mod tildeling af dårlig sendefrekvens. * Skatteminister Anders Fogh Rasmussen lægger ud, når Ringkjøbings ny erhvervsklub indbyder til sit første møde. Denne klub er tredie trin i det samarbejde, Erhvervsrådet og Handelsskolen har indledt med stor succes. 4. I weekenden kom det længe ønskede frostvejr og skøjteføre, så mange, der havde et par skøjter, var på fjorden. Ved skøjtesøen på Holstebrovej var der trængsel, mest mindre børn, der her ikke kunne risikere noget, selv om isen nogle steder var tynd. 5. Børnene fra Vasegården var på bagerbesøg hos bager Bent Jørgensen i V. Strandgade. Stor var glæden over at få lov til at lave småkager, kagemænd og kagekoner. Rundstykkemaskinen vakte også stor interesse. * Lars Boye Jensen, der er fra Velling, giver sin første solokoncert i Rådhushallen. Han er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i Århus, og i dag er han en af de mest benyttede akkompagnatører både i den klassiske og populære genre. Han er med andre ord manden, der kan det hele på et klaver. Hans koncert bliver en spændende rejse i den amerikanske komponist George Gershwins musikalske univers. * Den store haveudstilling i ROFI-Centret smittede af på økonomien i Ringkjøbing og Omegns Havekreds, så kassereren kunne på generalforsamlingen oplæse et pænt regnskab. 6. Interessen for gymnasier er så stor som ikke tidligere. Der var mødt 225 til orienteringsmøde, hvor forstander Wiirtz talte om mulighederne ved gymnasium efter folkeskolen. * Beboerne på V. Strandsbjerg 17 og 21 er utrygge ved den havnelokalplan, der er til behandling i byrådet. Der var tale om, at disse to huse skulle nedrives. * ROFI-skytten Lars Toft placerede sig som den bedste pistolskytte ved det store firmaidrætsstævne i Odense. Han modtog Odense bys ærespokal. En flot præstation, da der var 400 skytter til stævnet. * 24 har lagt billet ind på den spændende stilling som leder af det nyoprettede fællessekretariat for erhvervenes og turismens kontor i Priorgården. * Ringkjøbing Gymnasium havde helt udsolgt til musicalen »Jesus Christ Superstar«, og de høstede stort bifald på opførelsen. 7. Alkjærskolen holder 2-dages skolefest i disse dage. Børnene laver festen, og forældrene er gæster. 8. El- og vandopgørelser er sendt ud til borgerne. De viser, at 1300 skal have penge tilbage, og 1700 skal af med 1,3 mill. kr. * Kommunen har sat lysmaster op ved skøjtebanen på fjorden, så man kan glæde sig over også at kunne skøjte om aftenen. * Rideklubben har indbudt rideklubberne fra Ikast, Skjern, Spjald og Videbæk til udvidet klubstævne for ponyryttere. 9. Trods besparelser opereres der stadig 1500 patienter om året på Ringkjøbing Sygehus, siger overlæge Fuglsang. * På Handelsskolen oprettes nye kurser i turistsprog, forretningssprog og erhvervssprog i engelsk, tysk og fransk. * I år er det 25 år siden det første hold Englandsfarere rejste til London. * Politiet melder om færre færdselsuheld i 1990, men desværre med flere ældre dræbt. Med hensyn til spirituskørsel er de unge ikke de værste. Det er derimod de rutinerede kørere i 30-40 års alderen. * Tage Gravesen, der er formand for Ringkjøbing Brevdueforening, har vundet ærespræmie ved De danske Brevdueforeningers landsudstilling i Herning. 11. Den nye formand i Handelsforeningen blev Kim Kehlet. Han efterfølger Per Pape, der trak sig ud af bestyrelsen på den nylig afholdte generalforsamling. Ny næstformand blev Peter Bruun-Larsen. * line Skydstofte fra Ringkjøbing, der var med i den fornemme Steinway-festival i Århus Musikhus, spillede sig til en 3. plads i A-gruppen, der var for 7-12 årige. Hun har tidligere været med i denne konkurrence 4 gange. Line er 12 år. * Den nye forpagter af Morten P.'s krostue hedder Inga Bro. Hun afløser Elimar Christensen, der er holdt op på grund af sygdom. 12. Spørgsmålet er, om Ringkjøbing igen befinder sig i en »Vilhelmepoke«. Det var dengang borgmester Vilhelm sparede så meget, at industrierne gik byen forbi og gik til Lem, der tilbød gratis grund. * Civilforsvarsforbundet i Ringkjøbing kan fejre 50 års jubilæum. Der vil blive udstilling i Rådhushallen med materiel fra starten, og nogle gamle CF'ere vil fortælle om, hvordan det var, da man kom i gang. Kredsledelsen vil til slut være vært med god mad og drikke. Ca. 100 gæster er indbudt. 13. Den grønne Elevator, den nyoprettede klub for psykisk handicappede, Smedegade 2, er nu klar til brug. Der vil bliver kontor for hjemmevejledere, ligeledes medlemscafé. 14. Sygeplejerske Grethe Thorsager har igen optaget sit arbejde på Ringkjøbing Sygehus efter 4 ugers Røde Korstjeneste i Mellemøsten. * På Vellingvej var det galt med fjernvarmekanalen. Det var vandværksvand, der løb i kanalen. Efter fire opgravninger er det nu bragt i orden. 15. Udstillingen »Energi og Miljø 91« i Rådhushallen har haft 3740 besøgende, hvilket var meget tilfredsstillende og langt over forventning. 16. Ringkjøbing Motionscenter er begyndt at kombinere styrketræning med fysioterapi. En stor hjælp i træningen er fysioterapeuten, som foreskriver øvelserne. 18. 70 badmintonspillere fra ROFI og klubber i omegnen var mødt til stævne i ROFI-Centret. Det er første gang, der er afviklet stævne med deltagelse fra flere klubber, men man var enig om, at ideen var god og burde gentages. * Sven Beiter blev på Englandsfarernes hjemtur hyldet, da han havde været med alle 25 gange. 20. Man skal ikke bevæge sig ud på isen ved havnen eller sejlrenden. Nordsøværftet afprøvede i går den nye slæbebåd som isbryder, og den virkede, som den skulle. 21. De vestjyske kystkommuner i Ringkjøbing Amt har fra Trafikministeren fået meddelelse om, at staten ikke vil betale kystsikring. * Ringkjøbing Bank har haft generalforsamling i Vesterhavshallen med deltagelse af 800 aktionærer. Året har været knap så godt som det forrige år, men dog med et overskud på 2,3 mill. kr. Generalforsamlingen kunne sluttes på en times tid, og ved valget bagefter til repræsentantskabet var seks på valg. De blev alle genvalgt, da der ingen modkandidater var. Til slut var der spisning, hvor der blev serveret sild, gule ærter og kaffe med lun kringle. * Ringkjøbing Rideklub er i god fremgang, men de beder om mere frivillig hjælp, når de arrangerer stævner, hvilket sker ret ofte. * 75 havde fundet vej til Landboungdommens aften, hvor Jens Kirk, Hebolgårde, og Lene Søgård Andersen, Torsted, ivrigt debatterede landbrugets fremtid. 22. Jægeraftenen, som de tre jagtforeninger havde arrangeret med Henning Kørvel, var med 100 deltagere yderst vellykket. Han fortalte og viste lysbilleder om råvildt og råvildtjagt. 2 5. Kommunen har ikke planer om at sige nej til svage bistandsklienter. * Gruppen Tintin og Hårtørrernes optræden på Hotel Ringkjøbing blev en mægtig succes. Ikke alene var der koncert, men også et fantastisk sceneshow. * Borgmester Hans M. Jensen træder tilbage som formand for Tørrecentralen Vestjylland. * De utroligste rygter er opstået om Danmarks-Ekspeditionen til Grønland i 1906-08. Blandt andet et rygte om kannibalisme, dette er dog nu manet i jorden. * HKs satellitkontor her i byen, der giver hjælp til retssager, er blevet en mægtig succes. Hver måned er der mere end 500 henvendelser, og antallet er stigende. * Vestdyks 1. divisionshold kan efter de hidtidige sejre nu selv afgøre, om de skal deltage i spillet om oprykning til elitedivisionen. 26. Kronhedens lejrskole er i tiden mellem oktober og april lejet ud til tyske ungdomsgrupper. De unge, der ligger i lejr, hjælper til med småreparationer såsom maling og færdiggørelse af et redskabsskur. Også mange danske skoler og institutioner kommer til lejrskolen i weekenderne. 27. Ved et lynkursus var bilforhandlere og bankfolk på skolebænken i Landbobanken. Der vankede kaffe og rundstykker under oplysning om finansiering af bilhandel. Gruppechef Niels Kjær Hansen fortalte om den nye kreditaftalelov. * Ringkjøbing Museums forslag om at indlede et samarbejde mellem skoler og museer kan desværre ikke gennemføres, da der ikke er penge til naturskoleaktiviteter. * Kommunen sender med detførste anmodning til Vejdirektoratet om bedre lys på Nørredige. Grunden er flere alvorlige ulykker i det svage lys. 28. På Sejlklubbens generalforsamling havde man forventet stor debat om udmeldelse af DMU og Havnefesten. Det blev der dog ikke, alt gik stille og sagligt for sig. Der var mødt 56 af klubbens 201 medlemmer. * Unibank (tidligere Sparekassen) holdt generalforsamling for Ringkjøbing aktionærområde. Fra beretningen meddeltes at man i 1990 har måtte afsætte større beløb til tab og hensættelser end i 1989. Grunden er ganske enkelt den økonomiske afmatning, der har ramt både erhverv og handlende. Fiskeriet og minkavlen kommer også ind i billedet.

Sølvbryllup: 2. Erik Hammelsvang og hustru Marie, Holstebrovej 6. * 4. Niels Skadborg og hustru Kirsten, Mågevej 1.

Fødselsdag: 4. Peter Chr. Jensen, Kløvervænget 12, 80 år. * 9. Børge Sahl Rasmussen, Byvænget, 70 år. * 28. Anny Eskildsen, Kløvervænget 27, 50 år. * Anna Ebbesen, Aldershvile, 90 år.

Døde: 2. Rigmor Kirk. * 7. Kirstine Iversen. * 11. Dorrit Jensen. * 15. Karen Bertelsen. * 18. Henry Olsen. * 20. Dagny Amanda Siig. * 24. Nielli Holmbo Jørgensen.

 

MARTS

Bygge- og Boligstyrelsen har givet kommunen tilsagn om 24 mill. kr. til byfornyelse i årene 1991-1994. Stadsingeniør Erik Rasmussen oplyser, at kommunen kan regne med bindende tilsagn, når de forskellige projekter startes. * Familieaften på Borgen. Sognepræst Kurt Kristensen fra Harboøre talte om Jødernes flugt fra Ægypten og de 40 år i ørkenen. 2. For første gang er der blevet afsløret indsmugling af hash og marihuana i Ringkjøbing. Det var skjult i et havehus ved Byskellet. En politiagent afslørede den lokale narkogruppe ved at angive, at han var meget interesseret i narko. Det var to ringkjøbingensere og en udlænding, der alle blev anholdt og fik fængselsstraf. * Vi må have mere liv i byen, mener Just Justesen, formand for Turistforeningen. Han mener, atetVesterhavscenter ud til fjorden ville være et kæmpeaktiv for byen, måske også en golfbane. 4. Der kom omkring 600 til åbent hus hos bilfirmaet Ejner Hessel på Birkmosevej. Samtidig var der reception for at markere ejerskifte. Firmaet Ejner Hessel i Brande har overtaget forretningen efter Bohnstedt-Petersen. Den daglige leder er salgskonsulent Otto Nohns. * ROFFs skytter gjorde det mere end godt, da de deltog i et riffelskyttestævne i Grindsted. Der var et hold på 22 af sted, og de kom hjem med en stribe førstepladser og mesterskaber. * Nordsøværftet navngav fredag nybygning nr. 204. Skibet fik navnet »Else Terkol«. Det er næstsidste i rækken af avancerede kemikalietankere til rederiet Terkol. Gudmoder var Else Jørgensen, gift med maskininspektør i rederiet Knud Jørgensen. * Ringkjøbing IF's senioroldboys var kun et enkelt mål fra at blive landsmestre under DDGU i indendørs fodbold. 5. Før påske vil der blive udgivet et »postkort« med motiver fra egnen omkring fjorden. Navnlig turister kan måske glæde sig over dem ved at sende en hilsen hjem, så modtageren kan se i hvilken smuk egn afsenderen færdes. * Roklubben nåede i sidste sæson op på at have roet 20.899 km. Tre har fået medalje for roning og aktivitet i foreningen. Chris Kastberg fik guld, Bjarne Vrå fik sølv og Gert Østergaard sølv. * Guldalderklubbens bankospil havde samlet 119 deltagere. Overskud ved spillet går til klubbens arbejde. 6. Alle børn i kommunens børneinstitutioner havde tilbud om at komme i Athena Eventyrteater og se »Folk og røvere i Kardemomme By«. Det foregik i Vesterhavshallen. Om formiddagen var der 350 børn, til eftermiddagsforestillingen var der et par hundrede. * På Landboforeningens generalforsamling, hvor der var 110 deltagere, blev der sagt ja til skovrejsningens gennemførelse til 2000 ha skov. Bemærkning fra formanden Jens Kirk: »Vi kan godt få folk til generalforsamling uden underholdning«. Han sluttede op bag kritikken af bankernes og forsikringsselskabernes »indtog« i dansk landbrug. * Landbobanken afholder generalforsamling i ROFl-centret med mere end 2000 deltagere. 1990 blev så godt et år, at alt tyder på, at Landbobanken bliver den bank i landet, der forholdsmæssigt skal betale mest i skat. Det fremgik af bestyrelsens redegørelse af formanden Kr. Ole Kristensen, Muldbjerg. Banken har haft et godt samarbejde med sin storaktionær Varde Bank. Kampagnen i efteråret for salg af aktier gav et utroligt godt resultat med mange nye aktionærer. Kursen på aktierne er i løbet af året steget 20 kr. til 783 kr. Banken vil fortsat være med til at sætte bæredygtige ting i gang såvel på erhvervs- som privatsiden. Bankdirektør Bent Naur gennemgik regnskabet, der ikke kunne være andet end tilfredsstillende. Ved valg til repræsentantskabet blev uden modkandidater genvalgt gårdejer Johs. Kirk, Grønbjerg, økonomikonsulent Jens Jensen, Velling og revisor Verner Nørfjand, Thorsminde. Efter eget ønske afgik Ole Chr. Olesen, Vedersø og Chr. Mose Enevoldsen, Hvide Sande. Nyvalgt her blev gårdejer Esper Kamp, Stadil og fiskeskipper Jens E. J. Høj, Hvide Sande. Derefter var der spisning, der bestod af sild, bøf stroganoff med kartoffelmos og kaffe og kringle. Som noget nyt var der under kaffen underholdning af skuespilleren Flemming Jensen med Torben Kjær som akkompagnatør. * Automobilhandler Bil-Finn lukker sin forretning på Enghavevej og flytter til Vejle. * Ungdomsskolen vil prøve om det kan lade sig gøre at få lyst øl til festerne. Det bliver dog kun en prøveordning. I Herning går festerne uden alkohol jo aldeles udmærket. * I morgen starter gymnastikstævne for 800 skoleelever i Vesterhavshallen. Der bliver opvisning af elever fra hele amtet * Teaterforeningens forestilling »Trold kan tæmmes« var med nyopsætning, så teksten ikke var så tung som den originale Shakespeares. Den betegnes i kritikken som befriende og respektløs. Hovedrollerne havde Peter Gilford og Ulla Henningsen. * Fotoklubbens formand, Anders Isen, vandt 1. præmie i klubbens konkurrence og fik dermed pokalen. Klubben havde generalforsamling, og han benyttede lejligheden til at trække sig tilbage som formand. * Berlinerkvartettens koncert på Det kristne Gymnasium var virkelig fornemt ensemblespil, som der var alt for få til at glæde sig over. 8. Kirkens leje af lokaler på Torvet 12B er en både genial og billig løsning. I konfirmandstuen er plads til 50 omkring et U-formet bord, og kordegnekontoret, der er indrettet, hvor erhvervschefen før havde kontor, er også stor og rummelig. * De 800 børn, der var til gymnastikstævne, prøvede alle at tage idrætsmærket af forskellig sværhedsgrad. Det foregik under hujen og klappen og glade stemmer. 9. Contronic ApS er navnet på et mindre firma, der i 2 år har arbejdet i Lem. Firmaet flyttes nu til Byskellet 21 i Ringkjøbing. Firmaet Conson, der har lokaler dér, flytter sin administration til de nyrenoverede udlænger på Nr. Brogaard i nabolaget. Akademiingeniør Arne Lund Mogensen og fabrikant Harald Andresen ejer hver halvdelen af firmaet Contronic. Dette firma er at betragte som et selvstændigt søsterselskab til Conson. * Helga Jakobsen, der er formand for Husligt Arbejderforbunds lokale afdeling, nedlagde sit mange årige formandskab. Afgangen blev markeret ved en velbesøgt reception i afdelingens kontor. 11. Byrådets ejendomsudvalg har intet at indvende mod det nye forslag til fredning og udnyttelse af fjorden. * Ydre Missions bazar på Borgen gav et overskud på 13.000 kr. 12. 22 unge russere, der deltager i udveksling med HF'ere, var mandag på besøg på Amtsrådhuset. * Husligt Arbejderforbunds lokale afdeling valgte på generalforsamlingen Hulda Nyhus til ny formand. * På Medborgerhusets generalforsamling blev der valgt 5 nye medlemmer til bestyrelsen. Dermed er der kommet nyt blod til at slås for husets beståen. 13. Marineforeningen fylder 50 år. Dette markeres ved en beskeden reception i Marinestuen på Hotel Ringkjøbing. * RIF's regnskab blev på generalforsamlingen oplæst og viste et overskud på 52.000 kr. Så meget mere glædeligt, da der de sidste år har været underskud. Angående valg skete der kun det, at Anders Agger forlod hovedforeningens bestyrelse. Torben Pedersen blev valgt i stedet. * Lederen af Tusindfryd, Anne-Marie Møller, er både skuffet og bitter over forslaget om, at børnehaven skal lukkes. Der bliver tale om et børnehus på skolen i stedet, og det bliver ikke så frit og godt som Tusindfryd. * Museet er rykket ud til Houvig for at foretage opmålinger af et gammelt bysamfund, Krogen, der er blevet blottet på forstranden. Den ældste bebyggelse var af klæg og tør v, og når det styrtede sammen, byggede man ovenpå. De nederste kulturlag er fra 1600-tallet og de øverste fra 1800-1850. * Kommunens ejendomsudvalg har fået tilsagn om 24 mill. kr. til byfornyelse de næste 5 år. Byfornyelsesprojekter skal hvert år godkendes af byrådet, og i år drejer det sig om ejendommen V. Strandgade 24. * På Ældre Sagens årsmøde fremlagde formanden, Bodil Bonde, et spørgsmål om mere samspil mellem kommunen og borgerne. * Byrådet vil formentlig give 20.000 kr. til »J. C. Christensens Hus« i Hee. Det bliver dog pointeret, at det kun er en én gangs foreteelse. 14. ROFI har fået tildelt firmaidrættens landsstævne i indendørs fodbold. 60 hold fra hele landet, fordelt i puljer å 4 skal kæmpe lørdag og søndag. I alt skal der spilles 106 kampe. * Marineforeningens 50 års fødselsdag blev fejret af 75 gæster, der kom til receptionen. Det blev en virkelig god og hyggelig dag. * Kronhjorten - kunstforeningen for medarbejdere i Amtskommunens forvaltning - præsenterer for tiden tekstilkunst. Det er fire kvinder, der har samlet 44 arbejder til udstilling. 15. Henning Bro, der er præst, musiker og tekstforfatter fra Hjerm, kommer til byen for at fortælle og underholde. Det foregår i Spejdergården på Poulsgårdsvej. Han vil give en prøve på sin digtning og musik på guitar. * Marie Gorm Jakobsen, Rindum, udstiller nogle af sine kunstneriske arbejder på Bit Kjeldsens Klinik. Udstillingen bliver meget varieret med oliemaleri, akvareller, lerarbejder, rokkeæg, figurer m.m. * Missionær Birgit Norholt fortalte ved DMS' forårsmøde og generalforsamling om 23 år i Taiwan. En levende og festlig beretning om en smuk og frugtbar ø og dens befolkning. Øen er ikke større end Jylland og Fyn, men har 21 millioner beboere, hovedsagelig kinesere. Detvar den kristne tro, hun forkyndte dér, og hvis nogen gik over til kristendommen, blev de udstødt af familien. Hendes foredrag var ledsaget af lysbilleder. * Harperne er en gruppe på fem kvinder, der synger sammen, og de giver åbent-hus-koncert i Medborgerhuset for alle interesserede. Der sluttes med syngsammen aften. * Ringkjøbingegnens Hovedkreds' forårsopvisning i gymnastik i Vesterhavshallen har 1200 gymnaster. Noget nyt er opvisning af et jitterbughold. 16. Ringkjøbing Amt er gået ind i et tæt samarbejde med detpolske amt Jelenia Gora. På tirsdag tager amtsborgmester Anton Kristensen mod en polsk delegation. * På skolens aula bliver der udstilling af Ole Grøn og Henrietta Flindts malerier og keramiske arbejder. Der bliver tillige musikalsk underholdning og en kunstcafé. * Landbobankens ungdomsafdeling Boblen inviterer alle unge til skøjtedag i Herning. * En fransk collegelærer fra Colmar i Alsace har været på genvisit på Ringkjøbing Gymnasium. Formålet var at vise Gilbert Fiavre, at elever i Danmark har tid til andet end skolearbejde. Han havde møde med 50 elever, der deltog i kor og var forbavset over, at de kunne så meget fransk, at de kunne formulere sig. I Alsace er skolegangen meget strammere. Der bliver ikke tid til ekstraarbejde. 18. Rindum Plejehjems Støtteforening havde indbudt til åbent hus. I anledning af påsken var alt holdt i gult. Beboerne havde lavet påsketing, der blev solgt. Der var både håndarbejde, bagværk, påskeæg og meget mere. Omsætningen var 9000 kr. * I denne uge fester Rindum Skole hele 3 dage. Tirsdag optræder 1. klasserne, onsdag optræder2. og 3. klasserne. Den sidste aften optræder 6. klasserne med et stykke, »Kaptain Bangs Pigeskole«. Tirsdag og onsdag laver 6. klasserne kaffe og serverer kage for eventuelt at tjene lidt penge til bornholmerturen i september. 19. Guldalderklubben har i disse dage 25 års jubilæum. Dette blev markeret ved en stor fest i Rindum Sognegård. Højdepunktet var nok udnævnelsen af 2 æresmedlemmer. Karen Rasmussen og Stinne Graversgaard. Karen Rasmussen har været med siden klubben blev stiftet, og da kunne man kun komme med, når man var 67 år. Stinne Graversgaard fik tak for sit store arbejde. Hun er altid kommet i god tid og har været med til at uddele sangbøger og hjælpe til med at dække bordene. Begge er over 90 år. De husker, at kontingentet i starten var 1 kr. om året. Knud Hedemark, der har været formand i 8 år, holdt derefter tale og fortalte om klubbens tilblivelse. Derefter talte borgmesteren bl.a. om hvor godt det var at være blevet pensionist og med alderen få øjnene op for andre værdier her i livet end at tjene penge. De største værdier er jo dem, man ikke kan købe. Sølvdamerne fik også rigeligt med tak for deres frivillige og store arbejde hver mandag. 20. Teaterforeningens forestilling »Mød mig på Cassiopeia« blev en virkelig storslået oplevelse. Ikke underligt med de kræfter, der var til rådighed for opførelsen. Ulrik Cold, Steen Springborg og Maria Stentz. * Der er de sidste to uger fanget 20 gedder i Hover Å; det er ikke for mange, da gedderne i overtal var ved at blive en plage. * 4H er landbrugets og husmandsforeningernes ungdomsarbejde. Ved Medborgerhuset er der igen i år stillet haver til rådighed. * Det nye Erhvervsråd havde generalforsamling på Hotel Fjordgården, hvor formand Jørgen Hansen meddelte, at rådet havde delt arbejdet op og nedsat udvalg, et for handel og turisme, et medlemsudvalg og et for jern og metal. Erhvervsrådet har nu 106 medlemmer. * Efter påske får Ringkjøbing Gymnasium besøg af 40 tjekker. Det er genvisit for de danske elever, der var i Prag ugen før efterårsferien. Eleverne i Prag og deres engelsklærer arrangerede besøg på virksomhederne om eftermiddagen og kulturbesøg om aftenen, så de fik meget ud af turen. De skal besøge auktionen i Hvide Sande, fyret i Nr. Lyngvig, lysefabrikken i Kloster og på strandvandring. De er jo helt ukendt med hav og strand. 21. Klaus Riskær Pedersen har købt De Bergske Blade og vil modernisere dem for 100 mill. kr. Udover de tekniske rationaliseringer skal bladene udkomme med en andensektion med landsnyheder. * Byrådets ejendomsudvalg har modtaget den første information om overdækning af Gågaden. Udvalgets formand, Peder Noe, mener, at projektet både har muligheder og problemer. * Der holdes fernisering på en udstilling i Rådhushallen, hvor David Saks og Knud Ladefoged, lærer og elev, udstiller deres arbejder, skulpturer i fedtsten. * Musik og Ungdom har koncert på Hotel Ringkjøbing. Poul Chr. Nielsen har udviklet en helt speciel teknik på blokfløjte, så kvintetten vil virke ny og anderledes. * Ringkjøbing Sogns kirkekasse havde i 1990 et overskud på 44.845 kr. mod forventet 25.000 kr. 22. Ringkjøbingegnens Folkedansere holder med deltagelse af 240 dansere forårsopvisning i Vesterhavshallen. Danserne er delt i 4 hold og en speciel afdeling er i tøj fra 1890'erne, dvs. med høj hat og svalehale. Efter opvisningen er der liegstouw med Ragna Tang som leder. Man kan købe kaffe med brød. * Reklamebureauet Scanad Vest holder flyttedag fra Vester Strandsbjerg til Torvet 8E. * Medarbejderne på Ringkjøbing Fritidshjem, der rydder op efter brand på hjemmet, må gerne få belønning undtagen fire, deriblandt hjemmets leder Ole Nielsen. Grunden er, at de 4 ikke er medlem af fagforeningen Pædagogisk Medhjælperforbund. * Frivillig arbejdskraft hjælper Turistforeningen med at rejse en storkerede ved Fjordgården. 23. Kirsten Schmidt, Ølstrup, i 26 år medlem af Ringkjøbingegnens Husholdningsforening og formand siden 1969, har på generalforsamlingen trukket sig tilbage og er samtidig udnævnt til æresmedlem. * Kommunen burde drage Foreningen Norden mere ind i venskabsbysamarbejdet. Et hjertesuk fra formand Aage Kjeldstrup. * På generalforsamling i Husbondafløserforeningen kunne det glædelige meddeles, at et underskud sidste år var vendt til 224.000 kr. i overskud. * Handelsskolens jobkonsulent hjælper praktikanter til rette, når de søger job. Det lykkes i mange tilfælde. * Amtsgymnasiet og Handelsskolen har i år 80 ansøgere til HH. Det er det største antal de sidste år. * Genbrugsbutikken er flyttet fra Vester Strandsbjerg 3 til Mylius Erichsensvej 1. * »En katastrofe for bybilledet, hvis Gågaden får tag på«. Sagt af Bevaringsforeningens formand Gregers Jæger. 25. Den internationale Handicapdag blev for første gang markeret i Dansk Handicap Forbunds Vestjyllandskreds med 100 deltagere til festen i ROFl-Centret. Dagens emne var de handicappedes mulighed for at benytte offentlige transportmidler. Festen begyndte om eftermiddagen med kaffebord og derefter var der underholdning af 2 blinde musikere, Søren Høg og Kim Preutun. Der var taler af amtsborgmesteren Anton Kristensen og borgmester Hans M. Jensen. Om aftenen var der middag og til slut dans. * Ved folkedansernes forårsopvisning var der et nyt og morsomt indslag med Ediths squaredansere fra Skjern. * Nordlys stort og flot viste sig søndag aften på himlen. De, der så det, fik en betagende oplevelse. 26. 25 projekter i Ringkjøbing Amt, der har til formål at bedre beskæftigelsen, har fået tilsagn om ca. 10 mill. kr. fra EF's Socialfond. * Der vil lørdag formiddag i påsken blive spærret for bilkørsel i bykernen, så folk kan roligt gå på indkøb. * 328 unge var med på Boblens skøjtedag i Herning, og jublen var stor, da der på hjemvejen blev lovet gentagelse næste år. * Fjernvarmeværket på Kongevej har haft generalforsamling, og i beretningen oplyste formanden, Børge Andersen, at værket, der nu er gasdrevet, kører godt. Det kulfyrede fjernvarmeværk har i de 10 første år sparet forbrugerne for 114 mil. kr. set i forhold til oliefyring. 27. Kommunaldirektør Niels Højberg holdt et interessant foredrag om forholdene i de østeuropæiske lande for 100 medlemmer af Guldalderklubben. * Der var tilmeldt ca. 30 til børnemarkedet på Torvet. Handelsforeningen står for arrangementet. Børnene er meget optaget af deres salg lige fra kager, syltetøj og brugt legetøj m.m. * Forsvarsbrødrene for Ringkjøbing og Omegn har haft generalforsamling og kunne ved denne uddele 50 års hæderstegn til chauffør Jens S. Iversen. Tre fik 25 års tegnet; det var Erik Gadgaard, Jens Bak og Jens Ditlev Nielsen. Efter valg og genvalg gik man over til at spise den traditionelle torsk. 30. 4H-haverne ved Medborgerhuset er pløjet og harvet, så børnene lige efter påske kan gå i gang med økologisk dyrkning af grønt og blomster. * Tre lokale kvinder holder spændende udstilling i påsken i J. C. Christensens Hus i Hee. Det er Birtha Toft med billedtæpper, Vibeke Olesen med skulptur og Mona Kristensen med acrylmaleri. * Dansk Handicap Forbunds lokalafdeling indbyder til socialpolitisk møde med Hans Jørgen Møller fra forbundskontoret. Emnet bliver socialpolitik over en bred front. * Rindumslagteren har bygget stort køkken til mere mad ud af huset. Denne aktivitet er startet for 3 år siden og er stadig vokset, uden at han behøvede at reklamere. * Helga Dorthea Andersen flytter sin forretning fra 0. Strandgade til Nygade 23 i de lokaler, hvor der tidligere var ejendomskontor. Hun mener, at hendes ting kan blive bedre præsenteret dér, da forretningen bliver mere synlig i gadebilledet. * Ringkjøbinggardens bankoshow bliver det hidtil største. Det foregår i ROFI-centret, hvor der er plads til 1500 gæster. De handlende har skænket 1552 gevinster til en værdi af 86.000 kr.

Bryllup: 1. Helle Pedersen og Finn Larsen, Ringkjøbing. * 16. Bodil Marie Hansen og Gert Nielsen.

Sølvbryllup: 12. Villy Mathiasen og hustru Ennie, Skolevej 33. * 27. Knud Hedemark og hustru Irma, Birkmosevej 2.

Jubilæum: 8. Kleinsmed Flemming E. Rasmussen, 25 år på Nordsøværftet. * 15. Karlo Refstrup, 25 år hos Lydig. * Gunnar Hindø, Baunshøj 6, 40 år hos Ringkjøbing Tømmerhandel. * 29. Dan Hansen, Gyvelvej 2,25 år hos Falck.

Fødselsdag: 6. Inge Jacobsen, Markskellet 22, 50 år. * 8. Gunner Baunsgaard, Bogfinkevej 46,70 år. * 18. Mie Skovgaard Pedersen, Strandvænget 27, 80 år. * 19. Albert Christensen, Aldershvile, 90 år. * 20. Evald Thomsen, Mølhøj 16,80 år. * 21. Ejnar Lauridsen, Aldershvile, 90 år.

Døde: 2. Hans Thaysen. * 3. Henning Lauritsen. * 6. Alma Nørgaard. * 9. Bent Orloff. * 15. Christen Staunsbjerg. * Carsten Andersen. * 19. Gerda Sørensen. * 24. Kem Bjørnstad Stausholm. * Karen Elisabeth Nielsen. * 30. Helga Wedderkopp Jensen.

 

APRIL

1. I dag er det 25 år siden skatteinspektør Børge Andersen blev udnævnt til sin nuværende stilling. Det blev fejret i stilhed på kontoret med kaffe og lidt gaver. Han havde længe forinden været den daglige leder af skattekontoret. 2. Påskelørdag var blæsende og kold, men trods det var der mange folk på gaden, og nogle af de handlende var endog flyttet udenfor for måske at lokke flere kunder til. Det vil vise sig, om forsøget med at holde bykernen bilfri er værd at gentage. * En ung bager fra Kloster, Jan Christensen, overtager Café H. C. Andersen i Gågaden efter Inger og Jens Ørum, der har haft den i 3 år. * Langfredagspassionen i kirken »Sabat Mater« var en bemærkelsesværdig oplevelse, og da den blev opført udelukkende med lokale kræfter, blev det en ekstra oplevelse. * Roklubbens standerhejsning havde deltagelse af ca. 80, så mange som aldrig før. Der var dog skår i glæden. Formanden Bjarne Vrå beklagede, at der endnu ikke var påbegyndt reparation af bådebroen. * En af byens kendte, mindre virksomheder, Romick, lukker i løbet afkort tid. Det er Power Konfektion i Herning, der er ejer. * Optiker Steen Lauridsen er flyttet til Torvegade 3.1 lokalerne har Videoklubben tidligere haft til huse. 3. Formanden for Amtsrådet, Rudolf Knudsen, Videbæk, har siden 1970 været formand for sundhedsudvalget. Han blev ved en reception på Hotel Ringkjøbing hyldet i taler af honoratiores fra amtets byer og omegnen. * Byggesagen ang. stationsbygningen ligger stadig stille, og ekspeditionen foregår fra kontorpavillonen på perronen. I december stoppede byggeriet fra den ene dag til den anden, da bygningen blev fredet. * Den nye turist- og sekretariatschef, Grethe Goldenbeck, bliver præsenteret på handelsforeningens kvartalsmøde. * RIF's Forældreforening havde påskejazz i Vesterhavshallen med 450 deltagere, hvoraf 250 deltog i spisning og 200 til dans bagefter. Der forventes 20.000-25.000 kr. i overskud. * Der var fest i Smedegades Motorværksted, da Bjarne Christensen fejrede 25-års jubilæum. Arne og Solveig Kristensen sætter stor pris på deres medarbejder og fejrer hans jubilæum med åbent hus, hvor der kom mange for at gratulere. * Varmemester Kr. Madsen præsenterer påskeliljer på 70-80 centimeters længe, der har vokset i flyveaske ved det kulfyrede fjernvarmeværk i Rindum. 4. Det kristne Gymnasium har fået tilladelse til at bygge en idrætshal til ca. 4 mill. kr. Den forventes færdig omkring nytår. Gymnasiet venter 52 nye elever efter sommerferien. * Kommunen er med i opløbet, når 60 kommuner kæmper om prisen som »Årets Miljøkommune 1991«. * Det store teenagekor fra Ringkjøbing Skole og Ringkjøbing Ungdomsskole medvirker i en direkte udsendelse i TV Midt-Vest. * Brugsforeningsuddeler Ernst Muck, Hee, oplyser, at kæden af små brugser, der vil kappe forbindelsen med FDB, vokser. Ligeledes har 8 grossister meldt sig til at levere varer. * 25 sygeplejersker fra sygehuset var med til brandslukningsøvelse, ledet af Falcks stationsleder Ole Fyrsterling. Efter 1 times teori var der opvisning på parkeringspladsen, bl.a. hvordan man slukker brand med et tæppe. * Ringkjøbing Gymnasium fik besøg af en flok gymnasieelever og lærere fra omegnen af Prag. Fredag morgen gik turen til Hvide Sande, hvor de overværede fiskeauktionen, og videre til Kloster og Houvig, hvor de tyske bunkers fra verdenskrigen blev beset, og eleverne så havet. Mange havde aldrig oplevet havet før. Fredag aften var der sportslige aktiviteter, og lørdag morgen var der afgang til Berlin. * Den store arv, Ringkjøbing Museum har fået, skal bruges lokalt, ikke til et strandingsmuseum. * Ulvene og juniorerne hos KFUM-spejderne tager i weekenden på tur i stenalderen. 30 deltagere cykler til hytten i Gammelsogn, og her foregår tingene på stenaldermanér. * Rideklubben har i denne weekend handicapstævne. Der er tilmeldt 100 starter, udelukkende for klubbens elever. 6. Surfklubben vil, når den nye sæson begynder, få bedre forhold. Kommunen har givet tilladelse til, at der ved Campingpladsen må opsættes et hus. Opstillingen er blevet mulig ved velvilje fra ejeren af campingpladsen, Knud Dam-Mortensen. * Der er indkommet 30 ansøgninger til stillingerne som forstander og stedfortæder på det nye plejehjem i Velling for fysisk og psykisk handicappede. * J. C. Christensens Hus har fået 15.000 kr. fra Bygningsbevaringsfonden af 1975. * Tandtekniker Hans Jørgen Kruse har købt ejendommen Nygade 39 og regner med at kunne flytte fra 0. Strandgade lige inden sommerferien. * Vandværket skal renoveres for et millionbeløb. Det trænger efter 25 års forløb til nyt eftersyn. 8. Ringkjøbing og Ribe Amter bidrager hver med 3 mill. kr. til et projekt, hvor 29 turistkontorer fra Tønder til Struer danner organisationen Turistgruppen Vestjylland, der de næste 3 år vil bruge 12 mill. kr. for at trække turister til Vestjylland. * Bankerne bliver kritiseret for at tage alt for meget i renter af studielån. Kritikken kommer fra Forbrugerrådet, men en enkelt undtagelse er dog Ringkjøbing Landbobank. * Fiskedagene ved Hover Å gav 38 store fisk, hvoraf de 36 var ørreder. Det var flotte fisk over 40 cm. * De 8 arbejdsgrupper, der blev nedsat på fritidskonferencen, havde alle forslag om et gøre Vesterhavshallen til et kulturcenter. Fra flere grupper kom også forslag om etablering af et surfcenter. 9. Kommunen sparer ca. 200.000 kr. på vejprivatisering, snerydning og fejning, så nu kan der ikke spares mere på vejvedligeholdelse. * Forårskoncert på Ringkjøbing skole. Eleverne er delt i 4 grupper, der hver med en halv times program skal vise deres kunnen. * Pladevennerne har holdt pladebørs i Marinestuen på Hotel Ringkjøbing. Der var masser af plader og interessen var meget stor, særlig var det unge, der strømmede til. * To polske lærere fra Stefan-Batory-gymnasiet i Warshawa er kommet til byen. De skal undersøge, om der er mulighed for udveksling af elever fra Ringkjøbning Handelsskole. * Købmand C. Koldborg og hustrus mindelegat er uddelt til 60 af 65 ansøgere. 10. Ringkjøbinggardens Bankoshow gav i år et overskud på 31.600 kr. Gården takker for mange gaver fra de handlende. * Fire studenter og deres lærer fra Leningrad blev budt velkommen til byen af borgmester Hans M. Jensen. Det er første gang, de er i Vesteuropa, så de var glade for at besøge forskellige virksomheder. 11. Privatisering afvandløb er udsat til næste sommer. Dette var der flertal for ved det sidste byrådsmøde. * Trafikken gennem byens centrum gled bedre påskelørdag end tidligere år. Det skyldes også den nye udkørsel fra P-pladsen bag Brugsen til Enghavevej. Brugsen vil i den nærmeste tid bruge 750.000 kr. på 50 nye P-pladser. * Turistforeningens underskud sidste år -102.508 kr. - blev dækket af byrådet, men det blev understreget, at det er sidste gang. * Erhvervsrådet har, efter at bestyrelsen har konstitueret sig, stadig Jørgen Hansen som formand. Sammen med næstformanden Kur t Jensen og kassereren Finn Jacobsen udgør han tillige forretningsudvalget. Frede Schmidt og Per Pape trak sig ud af bestyrelsen. * Børnefilmklubben har bestemt, at forældre må komme med børnene i biografen. Børnene bliver urolige, når det bliver for spændende. * Husholdningsforeningens nye formand hedder Kirsten Bækdal Jensen. Hun afløser Kirsten Schmidt, Ølstrup, der i en lang årrække har været formand. * Et flertal i byrådet godkendte indførelse af hjemmekompostordningen med udlevering af materialer til start, deriblandt kompostorme. * Tre unge fra byen har fået et musikalsk studieophold i USA. Nærmere betegnet på en musiklejrskole i Michigan; de tre er Christina Gade, Gitte Hovmark og Brian Rothemeier. 12. De handlende i Algade ønsker en sivegade - ikke gågade. * 13. Ellen Højgaard, Parkvej 2, har 25 års jubilæum som herrefrisør. Mange af kunderne har været med i alle 25 år. * Handelsskolen har fået en helt ny uddannelse, informatikassistent. Den nye uddannelse varer 2 år og er på linie med HH. * I denne weekend er Ringkjøbing-Holmsland Civilforsvar og 17 elever fra Ringkjøbing kommunale Ungdomsskole på fælles døgnøvelse. Med denne slutter CF'erne vinterens uddannelse. * Ringkjøbing og Skjern Musikskoles harmoniorkestre med 60 unge blæsere giver koncert i Rådhushallen. 15. I amtmandslunden i Rindum er bøgen sprunget ud. * Stillingen som konsulent for erhvervs- og uddannelsesorientering bliver opslået ledig for en tid af 3 år. * Byrådet har godkendt, at vandværket bliver renoveret for 1,6 mill. kr. * Ringkjøbinggardens sommertur går i år til England og Irland under ledelse af garderchefen P. E. Pedersen. 16. Falck redder Thomas Jensen fejrede i går 25 års jubilæum i korpset og samtidig fik han overrakt korpsets hæderstegn. Der var åbent hus på stationen, og mange benyttede lejligheden til at gratulere. * Bil-Finn har solgt sin forretning Enghavevej 1 til Johnnys Motor- og Plæneklipperservice, der snarest flytter fra Mejsevej. * Tommy Sørensen, der har firmaet Ringkjøbing Skilte, har købt bygningerne Mejsevej 6, hvor Johnny Larsen lige er fraflyttet. Tommy Sørensen startede 1. oktober 1989 og allerede nu er hans lokaler blevet for små. 17. Kommunen har nu købt 3000 kompostbeholdere. Den nye affaldsordning træder i kraft til august. Teknisk forvaltning er med, når ROFI-messen åbner. Fra en stand vil stadsingeniøren fortælle om hjemmekompostordningen. * Ringkjøbing har fået ny brochure med stort bykort Den var færdig til Turistforeningens generalforsamling, hvor den blev præsenteret. Den udleveres fra Turistkontoret. 18. Landbobanken har holdt sit første møde efter generalforsamlingen. Her skulle der vælges en formand til repræsentantskabet, da Ole Chr. Olesen, Vedersø, gik af. Den nye formand blev kommunaldirektør Verner Ebdrup, Vildbjerg. Ny næstformand blev reklamekonsulent Lars Bruun. Efter bankens tilbud sidste uge om studielån til billig rente er der kommet 183 ansøgninger. * Fire områdecentre, Plejehjemmet Aldershvile, Rindum Plejehjem, Tim Plejehjem og De gamles Hjem i Lem, skal fra sommeren 1992 vær udgangspunkt for pleje og praktisk hjælp til de ældre i Ringkjøbing Kommune. * Det åbne Dagcenter i Grønnegade skal ifølge ældreplanen fortsætte som åbent aktivitetshus. 19. Ejendomsudvalget er ikke begejstret for planen om overdækning af Gågaden, men man er enig om grundholdningen bag projektet, at centerområdet skal styrkes. * Der har i det forløbne år ikke været henvendelse til selskabet Ringkjøbing Industribygning om støtte til nye bygninger. Pengene, som selskabet ejer, vil blive gemt til udvikling. * Metal Ringkjøbing har oplevet en kolossal stigning i ledigheden de seneste måneder, en enkelt undtagelse er dog Nordsøværftet. * Postmesteren i Ringkjøbing har sendt forslag til Generaldirektoratet om bevaring af posthuse. Det er navnlig Lem, der ansøger om bevaring af deres posthus. * Forårsmessen '91 i ROFI-centret er udsmykket med et eventyrslot. Der er stande i 2 haller, bl.a. har bilforhandlerne en stor, samlet udstilling. * I år er det 20 år siden, at kommunen etablerede sin egen musikskole. I de 20 år har der været så stor fremgang, at den nu har det højeste elevtal i forhold til kommunens indbyggere. Fødselsdagen fejres med koncerter landet over, og ved forårskoncerten i Vesterhavshallen vil et nyt logo blive præsenteret. I anledning af jubilæet får skolens ensembler trøjer med det nye logo. 20. Borgmesteren har anmodet amtsrådets undervisnings- og kulturudvalg om, at de nye gymnasiebestyrelser, der skal virke fra august, for Ringkjøbing Gymnasiums vedkommende får 4 repræsentanter udpeget af kommunerne, så alle de kommuner, der sender elever til gymnasiet bliver repræsenteret. De 4 kommuner er Ringkjøbing, Holmsland, Ulfborg-Vemb og Videbæk. Gymnasierektor Jack Würtz støtter borgmesterens forslag. * Ved musikskolens koncert i Vesterhavshallen vil 200 korsangere og musikanter deltage. Der opføres den velkendte eurovisionsfanfare i nyt arrangement og korværket »Måske en martsnat«. Dirigent er Birgit Arnkiel. * »Ringkjøbing vil« er titlen på en idékonkurrence arrangeret af Erhvervsforeningen og flere foreninger i samarbejde med Ringkjøbing Amts Dagblad. Der er fine pengepræmier. * RIF's atletikpige Rie Gade blev hædret for sin fine indsats som danmarksmester i 10 km landevejsløb. Borgmesteren overrakte hende et Ringkjøbingkrus og en check på 500 kr. som kommunens lykønskning. Fra Landbobanken fik hun en joggingdragt og fra Lange Sport en løbedragt. 22. 13 vindmøller er på rekordtid solgt til Holmslands Enge. Møllerne er på anparter. * ROFI's Forårsmesse 91 oversteg alle forventninger. På de 2 dage var der 8500 gæster. Overskuddet blev på 135.000 kr. * Spejdergården på Poulsgårdsvej har uventet fået 30.000 kr. fra dødsboet efter Grethe Hansen. 23. Handelsskolen og Handelsgymnasiet har på 3 dage næsten fuld tilmelding til den ny uddannelse som informatikassistent. * Ringkjøbing Automobilforretning har fået et topmoderne bilhus med facade ud til Herningvej og Møllevej. Hjørnet giver byen en ny, spændende profil. 24. Svalen, der bebuder, at sommeren er lige på tærsklen, er kommet til Grønbjerg og set af Henrik Skytte. * Eleverne fra Fjordvang Ungdomsskole udstiller igen i år på Bit Kjeldsens klinik på Enghavevej. Den store succes sidste år gav Medieliniens billedværkstedsgruppe mod til at udstille arbejderne. * På Brogårdsvænget har tre gode naboer fundet sammen og startet et nyt firma, der hedder Ringkjøbing Flagudlejning. Starten var stilfærdig med køb af 30 flagstænger med flag og tilbehør. * Just Panic, Ringkjøbingband har 5 unge musikere, skal nu spille i Huset i Århus, der er et af de prestigegiven de spillesteder i Jylland. * Tennisklubbens dygtige juniorspillere deltog i kredsmesterskaberne i Holstebro. De sikrede sig 2 titler. * 95 medlemmer af Guldalderklubben hørte forstander Jepsen fortælle om optagelseshjemmet Møltrup. * »Rappenskralden« bliver navnet på den indsamlig af problemaffald, der sættes i gang til sommer. Østdeponi vil fire gange om året sende en vogn efter affald. På ROFI-messen var der stort besøg på den stand, hvor komposteringsarbejdet blev forklaret af teknik- og miljøudvalgsformændene Knud Hammer Sørensen og Erik Rasmussen. 25. Idékonkurrencen »Ringkjøbing vil«, der havde udskrevet en konkurrence om annonceplakat for firmaer, er slut, og blandt de 23 deltagere er udtrukket de 3 bedste. 1. præmien gik til Nordsmark i Vemb, 2. præmien til Bager Hvidberg i Ringkjøbing og 3. præmien til Ringkjøbing Landbobank. * »Sorte Louis« kommer i år på fjorden. Efter Elbrandts konkurs er skibet overtaget af købmand Keld Hansen, Søndervig og arkitekt Flemming Bay-Jørgensen. Skibet har fået en ny styremaskine og nyt navigationsgrej, så sikkerhedsmæssig er alt i tip-top stand. To faste skibsførere og tre afløsere samt personale er fast ansat. * Ole Andersen er den nye formand i Badmintonklubben. Han afløser Lone Kjær, der ønskede at trække sig tilbage. * Fiskeauktionen på Havnen skal istandsættes, så den bliver som ny. Arbejdet udføres som et beskæftigelsesprojekt af et hold unge fra kommunens værkstedsgård på Holmegård i Rindum. Tømrermester Kaj Møller er konsulent og fører tilsyn med arbejdet. * I forbindelse med gennemførelse af den nye ældreplan ønskes oprettet aflastningspladser, så praktiserende læger kan henvise til disse. Overlæge Fuglsang, Ringkjøbing Sygehus, ønsker klare og fastsatte regler. 27. Handelsskolens uddannelseskonsulent Jørgen Lysholm Christensen er udnævnt til souschef på skolen. Det er en ny stilling. * Forevisningen af R.A.F's nye bilhus blev fejret med en reception. Ved samme lejlighed var det Svend Dybdahls 25 års jubilæum og optagelse af Flemming Gregersen og Ejvind Christensen i firmaet. Der var meget stort rykind til festligheden. * Søndag har DcH den årlige kredskonkurrence med deltagelse af 66 hunde. Der kommer 12 klubber fra forskellige amter. Det er så stort et arrangement, at der må lånes jord til afviklingen udover den store plads ved Ndr. Ringvej. 29. On Line-systemet, der står i forbindelse med Tipstjenesten er nu blevet installeret hos Egon Rohde i Telegramhallen. * Direktør Kenneth Iversen, Unimerco i Sunds, er en meget efterspurgt foredragsholder. Han gæstede erhvervsklubben på Handelsskolen, hvor 30 deltagere hentede inspiration. * Igen i år vil 2 hold grønlandsfarere efterforske spor efter Mylius Erichsens Danmarks-Ekspedition i det nordøstlige Grønland. Undergangen af denne ekspedition er stadig et mysterium efter 84 år. * Kommunens teknik- og miljøudvalg har udbudt en ny, større udvidelse af renseanlægget i offentlig licitation. * Typotekniker Egon Thomsen, Markledet 35, ansat på Ringkjøbing Amts Dagblad, er død, kun 53 år gammel. Det kommer som et chok, da han var friluftsmenneske og jæger. Han motionerede hver dag med sin hund og var ivrig dyrker af badminton og tennis. Han var ligeledes primus motor, når der skulle skaffes penge til ROFI. 30. Vestjydsk Ridecenter fik i det forløbne år bygget ny ridestald. Ringkjøbing Rideklubs Venner deltog i stor stil med frivillig arbejdskraft. * ROFI's motionsudvalg starter Tour de Pedal 1991. Det er årets cykelkampagne, og der bliver opfordret ivrigt til at deltage.

Bryllup: 14. Anni Faurholt Lauridsen og Preben Graungaard Sørensen, Hemmet. * 20. Karin Biltoft, Ringkjøbing, og Birger Pedersen, Tim. * 27. Bibi Kristensen og Jens Chr. Stræde, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 9. Jørgen Skydstofte og hustru Lise, Kirkebakken 15. * 30. Niels Pedersen og hustru Lilly, Toftvej 16.

Guldbryllup: 21. Hans Bundsgaard og hustru Helene, Alkjærhøj 16.

Fødelsdag: 8. Dagmar Carlsen, Fjordvang 15,70 år. * 11. Overpostbud Jens Aage Dahl, Damtoften 6, 60 år. * 17. Knud Stræde Andersen, V. Strandsbjerg 42, 80 år. * 20. K. C. Jensen, Mågevej 17, 50 år. * 21. N. Aage Kjærgaard Jensen, Marktoften 15, 75 år. * 24. Sofus Hvid, Kronager 2, 85 år.

Døde: 4. Olga Julsgaard Nielsen. * Anna Marie Olesen. * 5. Mette Grimstrup. * 8. Jørn Emil Outzen. * 11. Niels Opsen Jørgensen. * 19. Leif Jensen. * 22. Viktor Mauritsen. * 24. Villy Gade Pedersen. * 25. Lise Hindø. * 26. Egon Bækgaard Thomsen.

 

MAJ

1. RIF's Jens Jørgen Christensen har fået tildelt JBU's sølvnål. Nålen tildeles ledere, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats til fremme for fodboldspillet. Betingelsen er frivilligt arbejde gennem mindst 15 år. I dag er han leder af forskellige poster i RIE * Ringkjøbing Gymnasiums forårskoncert var en stor oplevelse. Der startedes med et samlet kor af alle l.g'erne, hvorefter 2. og 3.g'erne viste, hvad de kunne præstere. * Sæsonens sidste familieaften blev holdt på Borgen for en fyldt sal. Erik Markussen talte og børnekoret underholdt. * Fodboldsamarbejdet mellem Rindum SU og Ringkjøbing IF går meget fint. Foreløbig gælder samarbejdet fra drengeårene og opefter, men til efteråret skal det udvides til ældre årgange. * Nordsøværftet har købt E. Sørensen & Søns Maskinværksted i Smedegade. Den nuværende leder, Karl Henning Sørensen, skal stadig være leder af værkstedet. * Roklubben har fået den ønskede bådebro og en rokasse. Denne benyttes til at give nybegyndere den første undervisning i roning. 2. Hvor er det kedeligt, at ældrehjemsplanen i Ringkjøbing bliver dyrere end den eksisterende ordning. Mange af de ældre ønsker ikke at flytte i pensionistboliger, da de frygter at blive mere ensomme. * Efter turistforeningens generalforsamling og konstituering er formanden stadig Just F. Justesen, og næstformanden Ole Tikjøb fortsætter også. * Der er loppemarked på Ringkjøbing Plejehjem. Vennerne har fået samlet en mængde ting, blandt de store er et orgel og to klaverer. * Seks ældreboliger er på vej på V. Strandsbjerg. Der er tale om en selvejende institution. * Turistforeningen vil lave en aktivitetskalender for sommeren. Den bliver udarbejdet sammen med Handelsforeningen og kommunen og vil blive uddelt til byens og omegnens forretninger. * 1. majdagen fejredes i regn og blæst i Alkjær Lukke. For første gang var et lokalt folketingsmedlem, Henning Gjellerod, hovedtaler. Trods vejret var der en pæn lille flok til mødet. * Den kendte håndværksmester Gert S. Andersen fejrede sin 25 års jubilæumsdag med et stort tag-selv-bord. Mange deltog, og de havde en hyggelig eftermiddag i værkstedslokalerne på Birkmosevej. * Den anden temaaften i Medborgerhuset om religiøse emner har denne gang debat om New-Age-bevægelsen. Pastor Alice Normann var ordstyrer. 3. På skolen skal de 6-8 årige lære førstehjælp og torsdag fik de første lektion. Alle eleverne var meget interesserede. * Tim Spillemandslaug underholder for pensionistforeningen i Dagcentret i Grønnegade. * Mere end halvdelen af 211 elever, der i øjeblikket går i 9. klasse på Ringkjøbing, Tim og Lem skoler har valgt at fortsætte i 10. klasse på deres egne skoler. 4. Efter 9 års kamp for at få et barn har Else Jacobsen, Ringkjøbing, og ægtefællen Niels, fået trillinger, alle piger. De er kommet til verden ved reagensglasmetoden. * Den, der bliver kåret som årets cyklist, får i præmie en cykel leveret af cykelhandler S. E. Børgesen. * På det seneste møde i Ringkjøbing Banks repræsentantskab blev murermester Børge Kristensen valgt efter statsamtmand T. Opstrup, der blev valgt til bankens bestyrelse. 6. Bankdirektør Bent Naur, Landbobanken, har sluttet sit arbejde i De danske Provinsbankers Pensionskassers bestyrelse. I hans sted valgtes bankdirektør Peter Hinrichsen, Den Danske Bank. * Ringkjøbing Marchforening havde 101 deltagere i den første march, selv om vejret ikke var det allerbedste. * Lars Elvstrøm, der til daglig er træner for en af de førende tennisklubber i landet, kommer til byen for at træne med Tennisklubben. Han bliver her til sommerferien. * Naturvejleder turene fik en flot premiere, hvor 60 mødte for at deltage. Det var en nattur omkring Vest Stadil Fjord, hvor deltagerne havde interessante oplevelser med nattens dyr. * Sejlklubben havde for første gang i år bådene på fjorden. Alle glædede sig til at komme rigtig i gang med sejladsen. * Anny Godt åbner frisørsalon i Nygade 28. Den dag bliver der kaffe på kanden og råd og vejledning til interesserede. 7. Hindø i Stadil Fjord er nu endelig fredet. Der er dog en udmærket sti gennem øen, hvor offentligheden må færdes. * Børnehuset på skolen har med hensyn til pladsen nu fundet en løsning, der tilgodeser både skolen og børnehusgruppen. * Vesterhavshallen havde generalforsamling. Underdirektør Henry Kamp gik ud af repræsentantskabet og i stedet valgtes Børge Kamp Jensen. De øvrige valg var genvalg. Med hensyn til driftsregnskabet var der budgetteret med et kommunalt tilskud på 689.000 kr. Det slog ikke til. Der blev behov for yderligere 122.000 kr. * Mandag aften kom cyklerne for alvor frem i Tour de Pedal i Ringkjøbing og omegn. 310 deltog, og deraf var 41 på orienteringsløb i skoven. * Rideklubbens dygtige ponyrytter Lisbeth Nielsen har været til landsstævne i Norge med sin pony Silver. Ekvipagen opnåede flotte placeringer. 8. ROFI har haft generalforsamling, og det blev på denne konstateret, at ROFFs 24. år er det hidtil bedste. ROFI-Centret er blevet så stor en succes, at firmaidrætten planlægger nye investeringer til 1,2 mill. kr. Medlemstallet er mere end fordoblet, og der er nu 2719 medlemmer, hvoraf 1279 er under 25 år. Alle valg var genvalg med undtagelse af Anton Bak, der trådte tilbage for Ragna Knudsen. * Kommunen har sagt ja til udendørs grill og fadølstelt på Torvet. De fem restauratører, der bor omkring Torvet, er forundrede og forargede. Hvorfor ikke give dem, der har bevillingerne, lov til at udvide dem? Hvad med toiletforhold? Restauratørerne synes ikke, det er en god ide! * Rindum får nu de to nye fodboldbaner, der blev sløjfet, da ROFI-Centret blev bygget. * Guldalderklubben har haft besøg af lægen fra Olfert Fischer, der underholdt med oplevelserne i Golfstrædet. * Handelsskolen havde visestemning og intim koncerthygge. Rindum SU havde indbudt til koncert med duoen Anders Roland og Erik Grip. 10. »Harperne« er 5 musikalske kvinder, der optræder i Medborgerhuset. De giver koncert med specielt program og derefter fællessang. De er så populære, at de igen hen på sommeren vil give koncert. * Landbobanken har så gode år, at de agter at udvide hovedsædet på Torvet og antage nye medarbejdere. * Ringkjøbing kommunale Musikskole i samarbejde med Amnesty Internationals Ringkjøbingafdeling havde en meget velbesøgt koncert i Ringkjøbing Kirke. * Det er trods protest vedtaget, at der skal skæres 6 hjemmehjælperstillinger væk. Hjemmehjælperne har inviteret byrådet med på en tur rundt, så de ved selvsyn kan se, hvor hårdt de er pressede. Grunden er den sædvanlige: Ingen penge i kassen. 11. Jonas Kristian Bovbjerg fra Ringkjøbing Gymnasium skal deltage i konkurrencen om VM i latin, der foregår i Rom i Italien. De to er udvalgt af Udenrigsministeriets fagkonsulent. De bliver ledsaget af lektor Johannes Thomsen fra Viborg Katedralskole. Der forventes 400-500 unge fra hele Europa. * Ringkjøbingegnens Folkedansere var gæster hos en hjemstavnsforening i en forstad til Hamborg. Holdet gik i optog og rejste en majstang. Foruden det danske hold var der et hold fra England og to fra Tyskland. * Det årlige divisionsstævne for grønne pigespejdere fra 35. jyske division er i år henlagt til Ringkjøbing. De 100 spejdere, der deltog, var først til højmesse i kirken. Derefter gik turen med musik i spidsen til spejderhuset på Poulsgårdsvej, hvor man dystede med hinanden i forskellige discipliner. * Pinselørdag søsætter Smakkelauget sine 5 nye Ringkjøbingjoller. De er bygget ens efter en model af Jens Jørgen Hansen i 1938. Båden er 5,15 meter lang og 2,15 meter bred. Den kan gå ind på vand under en halvmeters dybde, da der ikke er køl. Enkelte både er bevaret og nu ombygget til motor og med sejlføring 14,5 kvm. Søsætningen sker ved kysten ud for de gamle fiskerhuse ved Rådhuset. Bådelauget håber, at mange vil være med til at gøre søsætningen festlig. 13. Store Legedag blev for de mindstes vedkommende henlagt til Alkjær Lukke. Der var ca. 450 børn og forældre, så det må siges, at det blev en succes. Så stor endog, at der var stemning for at gentage den til næste år. Blandt aktiviteterne var der en 120 meter lang malevæg, som var meget søgt. * Efter faldende tilslutning til Fjordløbet de sidste 4 år besluttede arrangørerne at genoptage den korte rute på 5 km. Det hjalp, 200 meldte sig til denne rute. 14. Bestyrelsen for Ringkjøbing Fjernvarmeværk har forelagt kommunen et projekt til 27 mill. kr. Det kulfyrede fjernvarmeværk i Rindum skal frem til efteråret 1992 ombygges til et naturgasdrevet kraftvarmeværk. Projektet drejer sig om, at en af kulkedlerne skal skiftes ud med en gasturbine. De 3 kulkedler holdes i reserve og til spidsbelastning. Teknik- og miljøudvalget har sagt god for projektet Nu skal det så gennem energistyrelsen. På byrådsmødet i juni venter man, at det bliver afgjort, om der skal indføres tilslutningspligt til fjernvarmen. * Den nye uddannelse til informatikassistent på Handelsskolen er sikret Der er meddelelse fra ministeriet om godkendelse, og at der kan begyndes efter sommerferien med et hold på 26 elever. 15. Ringkjøbinggarden tager efter pinse på den årlige træningstur i Nymindegablejren. Formålet med de 2 dages arbejde er træning i musik, march og tattoo. * Tusindfryds forældre kræver sikkerhed for, at den pædagogiske standard for børnene i den lukkede børneinstitution ikke forringes. * I kampene om de individuelle mesterskaber viste Ringkjøbings unge tennisspillere deres format i forhold til klubberne i vestkredsen. * Ringkjøbing Skoles 35 års realister mødtes for at fejre jubilæet her i byen. Det blev dog på en anden måde end sædvanligt. Straks efter mødet tog alle til Trans for at være med til fernisering hos deres klassekammerat Chr. Dyekjær. * Den meget omdiskuterede ejendom, Enighedsvej 11, går nu på tvangsauktion, da boligrettens afgørelse ikke bliver godkendt. Det drejede sig om huslejerne; én fik sat lejen 40% ned. Dette kunne heller ikke godkendes. * Guldalderklubben sluttede sæsonen med udflugt til Himmelbjerget. * Mange unge havde travlt med at fordele orm i spande, ca. 200 i hver spand. Ormene vil fredag blive fordelt til de, der har meldt sig til at deltage i kommunens hjemmekompostering. 16. Et meget bevæget byrådsmøde med 130 tilhørere, hvoraf de fleste var utilfredse hjemmehjælpere, måtte flyttes til Rådhushallen. Under mødet blev hjemmehjælperne tilbudt sodavand. Dertil svarede de nej tak og lagde penge på bordet i betragtning af, at kommunen skal spare. Da det kom til diskussion om nedskæring af de 6 hjemmehjælpere, forlod alle kammeraterne i vrede salen. * Der indkom så mange gode, farvelagte turtlestegninger til Handelsforeningen, at det var svært at finde vinderne. Der blev så trukket lod om de fem bedste. Kirsten Pape havde stor succes med arrangementet. 17. Just Panic gruppen fra Ringkjøbing giver i aften koncert i Århus. Det går stærkt fremad for gruppen. De har optrådtpå Sjælland og i Danmarks Radio og på Ringsted Festivalen. * KFUM's Idræt har konstitueret sig med Ruth Madsen som formand, Hans Markussen som næstformand og kasserer. * Den nye tøjbutik, Vi-To i Algade 7, havde stort rykind. Indehaverne er Alice Kallesøe, Ringkjøbing, og Kirstine Fjord Christensen, Hvide Sande. De håber på mange kunder med den centrale placering. * Anne Marie Christensen, Hoffgaardsvej 16, blev valgt til årets cyklist. Hun fortjente titlen, fordi hun i alt slags vejr cykler med sine 2 børn. Hos cykelhandler Børgesen må hun nu vælge den cykel, hun helst vil have. * Cirkus Arena kommer til byen. Direktør Benny Bardino har i anden halvdel af sit program et vandshow, hvor den af børn højt elskede Bubber optræder. Første del bliver mere traditionel med dyr og klovner. * Byrådet har bevilget 27.000 kr. til anlæg af en stiforbindelse fra P-pladsen i Torvegade til Holmene. * Kommunen har købt ejendommen Holmegaardsvej 29 til nedrivning i forbindelse med ombygning af Rindum Plejehjem. 18. Byens stab af vægtere, der kun har bestået af 2, er nu udvidet til 6-8. Der er derfor basis for at oprette et vægterlaug, hvilket vil blive gjort i nær fremtid. * Civilforsvaret har normalt 4-5 hold til førstehjælp. I år har mange flere meldt sig, så antallet af kurser må udvides. * Advokat Frants Dalgaard-Knudsen fra Ringkjøbing har som den første danske jurist forsvaret en europæisk doktorgrad i Firenze. Familien i byen er naturligvis meget stolt af ham. * Polenkomiteen, der har været i Polen med en hjælpetransport, har fået den afleveret i den lille by Karpacz, hvor den vakte stor glæde. * Regner Lydig Kristensen vil starte bådudlejning på havnen til sommer. * 60 lejligheder i de røde blokke i Damtoften skal i den kommende tid renoveres udvendig i opgangene fra nr. 1 til 8. Et projekt til 4,2 mill. kr. * I de kommende uger vil ejendommen Nygade 9-11 blive ført tilbage til sin gamle skikkelse både inde og ude. Arbejdet kommer ind under byfornyelse. * 1500 kompostbeholdere er udleveret. 150.000 orme vil fra fredag blive udleveret til de mange, der har tegnet sig til ordningen. * Ringkjøbing Museum dækker også Ulfborg-Vemb og Holmsland kommuner. Hidtil har kun Ringkjøbing ydet tilskud til driften, men nu er der lavet en samarbejdsaftale, så de andre kommuner også yder tilskud til administration og tilsyn. 21. I pinsen blev 5 fjordjoller søsat og navngivet. 12 bådbyggere har i 2½ år i fritiden bygget disse på Holmsland. Bådene er de gamle egnstypiske fjordjoller, og på dagen for søsætningen var der tilpas vind til jollernes jomfrusejlads. Søsætningen havde samlet rigtig mange interesserede, hvilket var bådbyggernes store ønske. * En kreds af gamle håndboldspillere fra RIF vil starte en ny håndboldklub. Initiativtageren er Per Astrup Hansen. * De mange pinsegæster fandt, at Torvet var en udmærket parkeringsplads. De var kommet ind ved J. C. Christensens statue, hvor der ikke var skilte med parkering forbudt, og da først én havde fundet pladsen god, kom der hurtigt flere. Politiet har bedt kommunen om også at sætte skilte op den vej. * Sejleren Benny Andersen deltog i Pinseregattaen i Kiel. Han fik førstepladsen i Starbådsklassen. * Pinsens cykelture, hvor der var opfordret til at pynte cyklerne, havde givet til resultat, at 62 cykler fra Ringkjøbing og 13 fra Tim var pyntet. * Et finsk kor, der er på besøg her på egnen, giver koncert på Aldershvile plejehjem og om aftenen i Rådhushallen. 22. I en stor krydsordskonkurrence udskrevet af Ugemagasinet Søndag er Helen Hansen fra Rindum med på en 8. plads og går således frem til DM i krydsord, der afholdes 25. maj. Vinderen får 2 billetter til luksuskrydstogt i Caribien. * Der er kommet ny kunst på væggene i Alkjærområdet. På Ringkjøbing Plejehjem er det Poul Møller, der viser sine malerier, og på Schuberts Minde kan man se Gorm Tønnesens. Om 5 uger bytter de to institutioner udstilling. 23. Løvsøgård i Rindum, der ejes af Aage Kjelstrup, har »Åben Gård« lørdag eftermiddag. Ideen går ud på at vise interesserede, hvordan landbruget forvalter naturen i det daglige arbejde. * Direktør for Nordsøværftet, Bent Johansson, skriver i en artikel, at Stauning Lufthavn absolut må bevares, hvis Ringkjøbing skal beholde sin status som industrisamfund. Travle ledere må have mulighed for at komme til hovedstaden på kortest mulig tid. * Roklubben arrangerer årets første langdistancekaproning, og 50 både kæmper på Vonåen om langdistancemedaljerne. * Roklubben står i år alene om havnefesten, men det har ikke været svært at skaffe de nødvendige frivillige hjælpere. * Sidste skoledag bryder med en gammel tradition, nemlig at afhente lærerne, i stedet vil lærerne spise morgenmad med eleverne i deres respektive lokaler. 24. Chr. Christiansen WS ApS har overdraget sin forretning pr. 1. juni til Arne D. Rasmussen, Enghavevej 4. * Der har været rejsegilde på den store udvidelse af afdeling B hos Lydig. Alle ansatte, ledere, håndværkere og mestrene samt tre fra den øverste koncernledelse i USA var til stede. Udvidelsen er 2200 kvm, og alt skal være klar, til medarbejderne kommer hjem fra ferie. * Lørdag indledes den første sommerkoncert på Torvet. Handelsforeningen og Hotel Ringkjøbing samarbejder også om eftermiddagen og aftenen om koncerterne. 25. I konkurrencen »Ringkjøbing vil« vandt Leif Hansgaard 1. præmie på 10.000 kr., 2. præmien på 5000 kr. gik til Arkitektgården og 3. præmien til Else Hansen med 2500 kr. * Hverdagsrutinen på Rindum Skole bliver i næste uge fuldstændig brudt. Lærerne og personalet i skolefritidsordningen har forberedt nogle spændende emner, som børnene selv kan vælge imellem. Der er f.eks. sæbekassebiler, fiskeredskaber, tømmerflåde og meget mere. * Hvidbergs Bageri går i gang med en stor udvidelse og modernisering. 26. I dag er det fuglenes dag, og der er kl. 5 arrangeret en tur i Shuberts Plantage. Ruten er 3 km og varer ca. 1 time. 27. Lars Naur er den eneste, der fortsat har chancen for at komme med til danmarksmesterskabet for optimistsejlere. * Schæferhundeklubbens vandrepokal til vinderen af Vesterhavs Cup gik til Svend Pedersen, Sønderborg, med sin hund Satoris Dick, der var absolut suveræn. * 325 frivillige havde meldt sig til strandrensning, og de sørgede for 8 kilometer rene strande til sommersæsonen. Efter veludført arbejde vendte de tilbage til Bækbygaard, der var udgangspunkt, og her blev de modtaget med forfriskninger skænket af nogle af de handlende. 29. Det er stadig uafklaret, hvornår byggearbejdet på banegården genoptages. Der er sat endnu en skurvogn op på perronen til rådighed for stationens personale. 30. Det andet cykelløb Fjorden Rundt starter. Den ældste deltager på 67 år er fra Hvide Sande. * Fra Nordøstgrønlandsekspeditionen er der kommet nyt om, at de har fundet en hidtil ukendt varde. Fra Danmarksekspeditionen er dagbogsoptegnelserne udgivet for første gang i bogform. Thorbjørn Lorentzen har redigeret Charles Poulsens dagbøger. Dagbøgerne opbevares på Ringkjøbing Museum. * Køkkenchefen fra Hotel Fjordgården, Flemming Rasmussen, er udtaget til det danske landshold, der i oktober 1992 skal deltage i kokkekunstens OL, der afvikles i Frankfurt am Main. Det betragtes som en stor udfordring og ære. * Seks nye ældreboliger er i løbet af sommeren på vej på V. Strandsbjerg. De er tegnet af Arkitektgården og skulle være klar til indflytning omkring årsskiftet. * Tour de Pedal fik en fornem slutspurtmed 518 fra Ringkjøbing og 111 fra Tim på cyklerne. Da alle deltagerkort var samlet, blev der trukket lod om to cykler. De heldige blev Gudrun Bank Jensen, Bøgevej 1, og Henrik Bertelsen, Færøgade 16.

Bryllup: 1. Lene Skov Albertsen, Ringkjøbing, og Kaj Stjernholm Sørensen, Højmark. * 18. Marianne Grimstrup og Jens Thøstesen, Bølling. * Kathrine Vad og Kristian Korsholm, No. * 31. Susanne Madsen og Jens Holm, Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 27. Jørgen Nørkjær og hustru Elsebeth, Brogårdsvænget 4.

Guldbryllup: 9. Kristen Bertelsen og hustru Marie, Damtoften 39. Krondiamantbryllup: 23. Johan Kær og hustru Valborg, Mylius Erichsensvej 5.

Jubilæum: 1. Direktør Svend Dybdahl, 25 år ved RAF-biler. * Tømrermester Gert S. Andersen, 25 år som selvstændig. * Thomas Vad Thomsen, 25 år ved Nordsøværftet. * 15. Hans Ove Hansen, Alkjærparken 50,25 år ved Ringkjøbing Amts Dagblad.

Fødelsdag: 7. Anders Jørgensen, Østergade 11 A, 60 år. * Niels Jeppesen, Herningvej 124,70 år. * 15. Ingrid Elkjær, Rønne Allé 14,75 år. * 16. Leif Nilsson, V. Strandsbjerg 54, 50 år. * 21. Ellen Lysgaard, Alkjærparken 75, 50 år. * 31. Anna Bjerge Pedersen, Damtoften 32, 85 år. * Grethe Mølskov, Østergade 8 B, 50 år.

Døde: 2. Hans Peder Thøgersen. * 3. Anna Hansen. * 19. Christian Dyekjær. * 20. Birgit Agner. * 25. Bodil Præst Andersen. * 28. Johanne N. Olesen. * 29. Benny Helene Jeppesen.

 

JUNI

1. Rindum Skoles emneuge sluttede med et stort sæbekassebilløb. Skolegården var ikke stor nok, så man flyttede til ROFI-Centrets P-plads. * Rindum Plejehjem har fået et hønsehus og en gård. Byggeriet blev færdig fredag, og alle foruden hønsene glæder sig til, at det bliver taget i besiddelse. 3. Cykelløbet Fjorden rundt havde 586 deltagere trods hård blæst. * RIF's atletikafdeling havde i weekenden 5 piger med til de jysk-fynske mesterskaber, som blev afviklet på Skovdalen Stadion i Aalborg. Pigerne hentede 4 medaljer med hjem. * Ringkjøbinggarden omsatte for 13.500 kr. på loppemarkedet på Holmegård. Overskuddet går til foreningens instrumenter og drift. * Havnefesten håber på masser af tilhørere til Lars Lilholt Band, der giver koncert fredag. Bandet har fået en guldplade, der betyder, at pladen er solgt i 40.000 eksemplarer. 4. Der har været licitation på tilbygning til Ungdomsgården. Der var mange, der afgav tilbud på byggeriet, og det kan formentlig laves for 1,6 mill. kr. Såfremt kommunen godkender licitationsresultatet, kan arbejdet påbegyndes i august og afsluttes i november. * Årets redningshund kommer fra CF i Ringkjøbing. Det er Sisse, ført af Leif Jensen, der opnåede den flotte titel i konkurrence med 23 hunde fra 5 byer. 6. Musikskolen har promenadekoncert på Torvet. Harmoniorkestret og Marimbaorkestret spiller for første gang sammen. Harmoniorkestret på 30 mand under ledelse af Lars-Ole Vestergaard spiller første afdeling med populære arrangementer, derefter spiller Marimbaorkestret latinamerikanske rytmer. * Brevdueforeningen har holdt sin første flyvning fra Neumünster. Den blev vundet af Peder Blåbjerg, Lem. * Thorkild Møller har på Hotel Ringkjøbing indrettet »Blues Bistro« i den gamle krostue. Lokalerne er fredet, og det gamle inventar bibeholdes, men suppleres med lidt nyt. Man kan dér få et lille måltid, kaffe med kager eller et glas fadøl. 7. Sejlklubben holdt festlig bådedåb over optimistjollen, som klubben har fået foræret af direktør Anette Kallesøe i Lem. Jollen kom til at hedde Kalle. Klubben har nu 24 optimistsejlere. Den nye båd blev straks taget i brug. Det skete ved lodtrækning, da der var mange, der ønskede den første tur. * Round Table Club nr. 24 er i disse dage vært for et internationalt møde med gæster fra en række europæiske lande. Der er 95 deltagere, og besøget varer 3 dage. * Havnefesten startede med drama for alle pengene. Ved et motorbådsrace stødte to sejlere med 85 kilometers fart sammen. Der skete kun skade på bådene, men det var jo også galt nok. * Planer om privat stordagpleje er inde i den afgørende fase, og der er fundet et ideelt hus, men lejen er endnu ikke helt afklaret. * Kommunen vil nu afmærke de store sten, der ligger i vejen for windsurferne ved campingpladsen og Sorte Bakker. 8. Den kommunale Musikskole holder musikfestival i Victorias gård. Der er meldt 3 grupper til festivalen. * Det ligger nu fast, at det er Ringkjøbing Boligforening, der skal opføre 14 almennyttige boliger på Orla Albæks grund Østergade 10-14. * Kræftens Bekæmpelse vil få en lokal forening her i byen. Der er indkaldt til stiftende generalforening i Rindum Sognegård. * Museet har fået 40.000 kr. af tipsmidlerne. Disse er stillet til rådighed for naturvejleder Per Mikkelsen til en rullende naturskole. 10. Havnefesten blev en kæmpesucces for Roklubben, der i år er ene om arrangementet. Trods kulde, regn og blæst var der mange mennesker til de forskellige aktiviteter. * Sejlklubbens Katrine Søndergaard har kvalificeret sig til de danske mesterskaber for optimistjollesejlere. * Christian Lønbæk, Ringkjøbing, har deltaget i Jyllands-Postens konkurrence for unge forskere og opfindere. Han erhvervede en 4. præmie på 3000 kr. for en tavle med forskellige oplysninger til ophængning i sportshaller. * Sportsfesten i Rindum SU startede med familieaften. Der var grill, gadefodbold og bal. En ny måde at afvikle festen på, men ikke dårligere. * Blikkenslagermester Arne D. Rasmussen har overtaget blikkenslagerfirmaet på Enghavevej 4. Det videreføres under navnet Chr. Christiansens Eftf.WSApS. 11. Kirsten og Jens Ove Nielsen har lejet bygningen Algade 1E, hvor de vil indrette galleri. Galleriet har fået navnet Pakhuset. Galleriet skal drives som fritidsinteresse, da begge har arbejde. Ved åbningen vil der være 9 kunstnere repræsenteret. * De første husstande i kommunen fik en bøtte til problemaffald. Der vil blive en indsamlingsordning, hvor en bil - Rappenskralden - kommer 4 gange om året, og den vil køre efter en fast rute og have faste holdepladser. * Trods opfordring fra Røde Kors og Menighedsrådet har der kun meldt sig 3 besøgsvenner. Det er for lidt, så man håber flere vil melde sig. * Det blev en uforglemmelig festdag for Ringkjøbing Inner Wheel og i særdeleshed for Cleo Skov, der modtog den smukke guldkæde som bevis på, at hun fra 1. juli bliver national repræsentant - den højeste post i dansk Inner Wheel. 12. Ringkjøbingrytteren Margit Ørum er udtaget til et stort internationalt stævne i Aachen. Hun rider fuldblodshingsten Mago XX. Hun deltager sammen med 3 danske ryttere. * Mange forældre overværede mødet på skolen om børnepasning i den indre by. De 60, der var mødt, fik en detaljeret fremstilling af, hvordan institutionen skal opbygges. Den skal normeres til 70 børn i alderen 3-10 år og en klubordning for de 10-14 årige. * Museet har modtaget en fornem gave. Det er Achton Friis' tegning af den unge Charles Poulsen, der var med på Danmarks-Ekspeditionen i 1906. Det er pianisten Finn Graunbøl, der har ejet tegningen og skænket den. * Et af Fjordfestens højdepunkter, vognoptoget søndag eftermiddag, jubilerer i år. Det er 25. gang festen arrangeres, og vognoptoget er stadig den begivenhed, der samler flest mennesker. 13. Trio Foto har udstillet konfirmationsbillederne og afholder samtidig en konkurrence. Der stemmes om de 3 bedste billeder, og den, der får flest stemmer, vinder et kamera. * Ane Sørensen fra Ringkjøbing Rideklub blev med fire førstepladser og to andenpladser den mest vindende rytter ved distriktsstævnet i Morsø Rideklub. Ane Sørensen deltog med 2 heste, Design og Franko. 14. Ved koncerten i Rådhushallen, hvor musikinspektør Jens-Ole Blak sluttede sit arbejde i musikskolen, modtog han stor hyldest og røde roser. * Gardens sommertur går til England og Irland, og straks efter hjemkomsten er gården vært for en genvisit af det tyske venskabsorkester fra Syke ved Bremen. * Otte orkestre har meldt sig til børnemusikfestivalen i Victorias Gård. 60 unge fra byen og omegn medvirker. 15. Schuberts Minde har modtaget en testamentarisk gave fra Anna Gade i Ringkjøbing. For halvdelen heraf er der indkøbt sten, der skal blive til skulpturer ved indgangen. * Ringkjøbing Boligforening har været med i uddannelsen af 9 pedeller eller viceværter. Uddannelsen er sket dels i foreningen og på fagskoler. * Den planlagte udvidelse af Ungdomsgården er udsat til resultatet af budgetplanlægningen foreligger. 17. Ni små landsogne i Ringkjøbing Kommune er enige og fælles om, at deres skoler skal bevares. De vil støtte de 8 medlemmer af Venstre-byrådet på det forestående byrådsmøde. * Mandag morgen var der sidste fag inden studentereksamen på Det Kristne Gymnasium. Den første student blev Gitte Ingemann Jensen. * Lørdag formiddag var der børnemarked på Torvet, desuden optræden af forskellige musikafdelinger. Musikorkestre fra nybegyndere og til halvprofessionelle, med deltagere fra 10 år til de ældste gymnasieelever. Midten af Torvet blev holdt fri til de 4 Turtles, der var i byen og befriede en sagesløs dame, der blev fanget af en drabelig gorilla. 18. Teaterforeningen har planlagt forestillingerne i den kommende sæson. Højdepunktet af forestillingerne bliver Strindbergs »Dødedansen« med Ghita Nørby og Frits Helmuth. * Fra klokken 20 til 21 vil der hver aften i 2 måneder lyde vægtersang. Hidtil har der kun været to vægtere, Mogens Grimstrup og Jens Post. Nu er der 8, der vil afløse hinanden. * Lisbeth Nielsen og hendes pony Silver blev i weekenden nr. 2 ved DM i dressur, og nu skal hun til NM i Finland. Det bliver sidste gang, hun stiller op til en stor konkurrence. Man må kun ride pony, til man er 17 år. 19. Ved Byrådsmødet vil der i Venstre ske en deling i en land- og en bygruppe. Uenigheden drejer sig om lukning af små skoler. * Landboungdommen har været på besøg hos Hans Mortensen i Hee for at se hans 30 mohairgeder. Opdræt af disse kan ses som en vigtig, fremtidig nicheproduktion for landbruget. * De blå pigespejdere skal på sommerlejr i Norge, i Kinsarvik, der ligger i bunden af Bergenfjorden og på grænsen til Hardangervidderne. De forbereder sig til turen ved at udarbejde en mappe med alt, hvad de ved om deres egen by. * Kraftvarmeværket på Kongevejen har haft besøg af 10 franskmænd og folk fra det engelske turbinefirma Ruston. Formålet var at se udstyr til varmeværket, som er købt hos det engelske firma. 20. Ved byrådsmødet i aftes var der så mange tilhørere, at man måtte flytte ned i Rådhushallen, og selv trappen op til Byrådssalen var besat. Debatten var langvarig og med mange taler. Udgangen af debatten blev alligevel, at flertallet gik ind for lukning af de små skoler. Mange gik skuffede fra mødet. * En flok forældre fra Højmark var dog tilfredse med, at der i børnehussagen blev givet lov til at starte planen. * For første gang har Nordsøværftet haft uheld med søsætning. Det var den første af en serie tørlastskibe til Eliterederiet i København. Da den skulle ned af beddingen, løb den sidelæns og satte sig fast. Forhåbentlig varer det ikke alt for længe at få skibet flot, da det skal afleveres i september. * I silende regn måtte de første to studenter fra Handelsskolen hejse flaget til morgen. Det var Karin Stokholm Andersen, Ringkjøbing, og Karsten Frik Andersen, Hvide Sande. * Vindmøllen på Ringkjøbing renseanlæg skal have nye vinger. Prisen bliver 130.000 kr., som er bevilget af byrådet. * Skoleinspektør Sven Beiter holdt afskedstalen, da 9. og 10. klasse holdt afskedsfest. Denne blev holdt i Vesterhavshallen, da der var for mange elever og pårørende til, at den kunne holdes på skolen. * Alle bestod studentereksamen på de 2 gymnasier, så der var feststemning på hestevognen, der traditionen tro kørte rundt i gaderne med slutning hos rektor Kappelgaard. Om aftenen var der studentermiddag, og fredag begynder uddeling af studenterbeviser. 21. Der er stor anlægsaktivitet på Ringkjøbing Station i denne tid. Hele spor 3 skiftes ud, da de er 25 år gamle. Det er folk fra DSB i Herning sammen med entreprenørfirmaet Flemming Rohde fra Skjern, der udfører arbejdet. Der må tages hensyn til, at undergrunden er blød og moseagtig. * DSB's minibar på Banegårdspladsen får ny forpagter. Arne Andersen, der har forpagtet den i 6V§ år, afløses af tidligere købmand Bent Skræddergaard. * Atten ROFI-skytter har været til kredsmesterskaber på 50 meter i Skyttecentret, Ulfborg. De hjembragte 7 kredsmesterskaber, 5 individuelt og 2 i hold. * Studenterne var samlet i Rådhushallen for at modtage kommunes lykønskning med studenterhatten. Rektor Würtz, Ringkjøbing Gymnasium, holdt talen ved dimissionsfesten på gymnasiet. 23. Blues Bistro, Hotel Ringkjøbing, fejrer Set Hans aften sammen med rockbandet Just Panic, der vil spille på estraden. Vestergade vil blive lukket, og der vil blive sat borde og stole ud, så man kan indtage en forfriskning i det fri. * Skarp protest fra børnehaven Tusindfryds forældre mod bemandingen af den nye institution »Vadestedet«. 2 voksne til 35 børn er alt for lidt, lyder protesten. 24. Den lokale kunstner Henrik Have, No, udstiller i hele juli måned i J.C. Christensens Hus i Hee. Et af hans kendte værker er udsmykningen af Baron Boltens Gård i København og forhallen på Ringkjøbing sygehus. * Naturvejleder Per Mikkelsen tilbyder byvandring i det gamle Ringkjøbing. Historikeren Per Hauge Mortensen følger turen og fortæller om byens historiske udvikling og bevaring af detgamle bymiljø. * ROFI havde to hold med ved kredsmesterskabet i håndbold i Herning. Begge hold vandt. * Tennisspillerne Per Hindø og Jørgen Jensen har vundet det nordjyske mesterskab i B-rækken. 25. Anne Marie Vedsted på Luleåvej er kommet hjem fra verdensudstilling for hunde med 2 pokaler. Hendes hunderace er papilion, og 2 af hendes hunde blev kåret som de bedste blandt 93 udstillere i denne race. Kroketklubben David Kroket, Ringkjøbing, havde klubmesterskab for 12. gang i Alkjær Lukke. Jan Larsen, Esbjerg, blev vinder og afløste Jan Jet Jensen. Doublerækken blev vundet af mere lokale kræfter, Per Lauritsen fra Sønder vig og Bo Villensten, Ringkjøbing. 27. En delegation fra Fjernøsten er i disse dage på besøg på højttalerfabrikken Lydig. Det drejer sig om salg af JBL højttalere fra Lydig til Singapore og Malaysia. * Brevdueforeningen har haft duerne på den første langdistanceflyvning fra Nyborg, Soltau og Arnhem. Fra Nykøbing vandt Gorm Henriksen, Ringkjøbing, fra Soltau Bjarne Nielsen, Ringkjøbing, og fra Arnhem Arne og Thorkild Pedersen, Hvide Sande. 28. 222 elever på Handelsskolen har gennemgået EFG-basisår 1990-1991. 29. Byrådet har givet en tillægsbevilling, så området Norgesgade, Islandsgade og Grønlandsgade kan færdiggøres.

Bryllup: 2. Helga Hansen og Ingolf Vanting, Hvide Sande. * Pia Kathrine Vad og Kristian Korsholm, No. * 14. Ina Kruse Sommer og Erik Nygaard Jensen, Ringkjøbing. * 29. Gitte Kristiansen og Arne Flytkjær, begge Ringkjøbing. * Gitte Knudsen og Martin Gejl, Haslev.

Sølvbryllup: 25. Tonny Faurbye og hustru Tove, Lindevej 1.

Jubilæum: 1. Arne Rasmussen, Damtoften 14, 25 år ved L. C. Sørensens Fiskeeksport.

Fødelsdag: 1. Marie Hindø Hvistendahl Torvet 20 D, 80 år. * 8. Ingo Bank Olesen, Kirsebærvej 7, 80 år. * 9. Marie Christensen, Kastanievej 4, 60 år.

Døde: 1. Martin Hedegaard Jensen. * 8. Peter Sofus Hvid. * 14. Jens Holger Kristensen. * 18. Christian Bollinger. * 21. Knud Erik Havshøj Kristensen. * 24. Erna Lambæk. * Ejnar Lauritsen. * 26. Inge Ernst Pedersen.

 

JULI

1. Ringkjøbing Amts Grovvareforening startede 25 års jubilæet med reception i kornhallen i Hee. Ca. 100 mennesker kom på besøg, og der var 1100 til festmiddag i ROFI-Centret, hvor der tillige var storslået underholdning. * RIF's forældreforening og Weekend Radio havde i lørdags 60'er-koncert. Koncerten fandt sted i et telt ved lystbådehavnen, og trods for dårlig tilslutning var det en festlig og fornøjelig aften. * Hoverdals 100 års jubilæum blev markeret med en vejledertur i plantagen under ledelse af skovfoged R Schmidt Sørensen og naturvejleder Per Mikkelsen. Bagefter var der spidstegt råvildt, hvad der var nyt for mange. 2. De unge, der i skoleferien plukker jordbær, må i år vente 2-3 uger, inden bærrene er modne. Dette er beklageligt, da det bliver midt i industriferien. * RIF's atlet Lone Nielsen har været i Norge for at kæmpe om mesterskabet i syvkamp. Hun fik sølvmedalje, og nu er hendes næste mål seniorernes DM. Ved junior DM har hun erobret guld. 3. Ringkjøbing Kommune er danmarksmester i vindkraft. Kommunens vindmøller - knap 100 stk. - producerer over 40% af borgernes samlede årlige el-forbrug. Til sammenligning producerer vindmøller godt 2%. * Trio Foto har sluttet konkurrencen om konfirmandfotografierne. Rikke Mørk Nielsen, Chr. Hustedsvej 2, fik flest stemmer, derefter Helle Nielsen, Tromsøvej 24, og som nr. 3 Maja Paabøl Henneberg, Bogfinkevej 1. 4. En af topfolkene hos kriminalpolitiet i Ringkjøbing, Henrik Kjær, er blevet udnævnt til en chefstilling hos kriminalpolitiet i Sønderborg. * Nykredit i Ringkjøbing har oprettet en selvstændig afdeling for debitorservice. Underdirektør Poul Dinesen skal være chef for afdelingen. 5. Dagbladet Vestkysten, der er blevet til Jydske Vestkysten, har besluttet at lukke 8 lokalredaktioner, deriblandt Ringkjøbing. * En ny Mylius Erichsenekspedition afgår til Sjælland-Sletten i Danmarks-Fjord, ca. 80 grader nordlig bredde. * Lisbeth Nielsen og hendes hest Silver klarede sig fint ved de nordiske mesterskaber i Finland. Det blev i holdkonkurrencen til sølv. * Efter at afgiften på creme og parfumer er faldet 1. juli har der formeligt været stormløb på parfumerierne her i byen. 6. I pigernes gymnastiksal på skolen er der stablet i tusindvis af bøger op. Det er Englandsfarerne, der har samlet dem, og de vil blive solgt på et bogmarked i Gågaden snarest muligt. Lars Bruun, reklamekonsulent ved Ringkjøbing Amts Dagblad og tidligere boghandler, har opsyn med bøgerne og skal arrangere salget. * Ernst Hansen-samlingen har fået en ny plakat med motiv fra den nordiske mytologi, »Skjold kæmper med Bjørn«. Den er bekostet af kommunen, der tillige har givet tilsagn om at bekoste 8 forskellige postkort med Ernst Hansen-motiver. 8. Snedkermester Mogens Mastrup, Sønderbyvænget i Rindum, præsenterer sig i disse dage som ny låsesmed. Han har døgnvagtsordning og har sendt materiale om sit nye tiltag ud til 120 firmaer, sommerhusudlejere, håndværksmestre, hoteller mil. Han har fået en solid anbefaling fra politiet som autoriseret låseekspert, men han driver stadig sit maskinsnedkeri. * Gruppen Sunshine var hovedattraktionen, da De unge på 40 holdt tresserbal i Højmark-hallen. Ca. 800 deltog i ballet og var kommet for at høre gruppen, der for 20 år siden var meget populær på Ringkjøbingegnen. 9. Onsdag aften er der korkoncert med mezzosopranen Bolette Bruno Hansen og organist ved Skanderborg Kirke Frode Stengaard. Koncerten er et led i et kursus, der hedder »Musikoplevelse« på Vestjyllands Højskole. 10. Sommervarmen, der nu er kommet, er lige ved at være for meget. Taxierne er som en bageovn, og i en af vognene er der målt 46 grader. * En 100-årig, tomastet skonnert for fulde sejl var en turistattraktion på fjorden. Den gamle skonnert, »Kommandøren af Rømø«, ejes af Erik Hays Thøgersen, London, der er opvokset i Tarm. I mange år sejlede skibet som lastskib, men i dag bliver den navnlig brugt som dykkerskib og til havundersøgelser. Skibets daglige plads er Saint Catherine-dok i London. Til denne berømte dok har kun skibe af en vis alder adgang. 11. Fjordfestheftet er færdigt og klar til at blive solgt på gaden og i butikkerne. * Indehaveren af forretningen Vestjysk Låseteknik, låsesmed Karsten Akselsen, er ikke tilfreds med den tilladelse, der er givet det nye firma Ringkjøbing Låseteknik. Han siger, at han er den eneste, politiet har givet tilladelse til at have låseværktøj. Han har haft den tilladelse i 15 år. * Onsdag eftermiddag modtog Ringkjøbingggarden kollegaer fra V. Syke i Tyskland. Det var en genvisit, og gensynsglæden var stor. De blev budt velkommen på Rådhuset. 12. Den 16-årige ringkjøbingpige Britta Vestergaard erhvervede guldmedalje i 100 meter brystsvømning. I går fik hun yderligere 2 guldmedaljer i 200 meter medley og 4 x 100 meter crawl. Det foregik ved DM i svømning i Gladsaxe. * Hotel Ringkjøbing starter nu arrangementerne med fortovsrestauration på Torvet. Kvartetten Interplay fra Århus er det første band, der medvirker. 13. Alice og Jens Cæsar Jensen var i Sønderjylland i gang med at starte en efterskole, da kreditforeningen satte en stopper for projektet. Formanden for Fjordvangs bestyrelse hørte tilfældigt om deres mislykkede skoleetablering og tilbød dem at blive forstandere på Fjordvang. Tilbudet blev modtaget, så Fjordvang nu kan fortsætte. * Birgitte Skarby, Ringkjøbing, fejrede sin 30 års fødselsdag som primadonna i Vardes opførelse af »Den glade Enke«. I aften er sidste opførelse, og da har 30.000 mennesker set stykket. 16. Handelsskolen har fået tilladelse til efter sommerferien at oprette den 1-årige uddannelse HH. Denne uddannelse er erhvervsrettet, og der er plads til 30 elever. Det er et længe næret ønske, der er gået i opfyldelse. 17. For atfå styr på den tilfældige parkering af cykler på Torvet har kommunen sat flere cykelstativer op, ligeledes et par ekstra bænke ved Ringkjøbing Bank, så nu skulle det hjælpe. * Kommunen fik i dag den glædelige meddelelse fra Boligstyrelsen, at der måtte bygges 16 nye ungdomsboliger. Disse ventes placeret ved Byskellet i Rindum på vejen til Brogård. * Regner Lydig Kristensen, tidligere højttalerfabrikant, er nu bådudlejer og sælger. Han står bag Vesterled Marine ved havnen. Han forlanger, at lejerne af de store både har det certifikat, der skal til. * Dansk Jernbaneklub kørte ferietog på strækningen Struer-Esbjerg. Det var forspændt den gamle maskine K 564, der er kulfyret. Man kan knapt kalde det kørende, snarere luntende. * Veteranrallyet i Ringkjøbing har vist sig at være en sejlivet succes. I år køres det for 24. gang med rekordtilslutning. 18. Fra Ringkjøbingggardens sommertur til Irland hjembragte de en flot pokal. Den blev vundet blandt 22 grupper, der deltog i konkurrencen ved 4. juliparaden. Da gården ingen lokaler har, bad man borgmesteren opbevare den på Rådhuset til næste år. Gården havde også en hilsen til borgmesteren med hjem fra borgmesteren i Arklow, der var gardens bestemmelsessted, og hvor de gav koncert efter paraden. * Svømmepigen Britta Vestergaard, der for nylig har erhvervet 5 guldmedaljer, er gået i skarp træning til EM-svømning i Athen, Grækenland. 19. Turistkontoret har travlt i denne tid. Der er overmåde mange turister, både tyskere, svenskere og nordmænd, der vil opleve landet og beder om oplysning og brochurer. * RIF har sendt 2 fodboldhold til Dana-Cup i Hjørring. Der er 765 hold fra 38 nationer med i år. * I dag bliver en af byens prominente borgere 50 år. Det er ingeniør Hans Wiese. Han er en rigtig ringkjøbingdreng, født og opvokset i byen og udlært hos faderen Carl Wiese. Elektroingeniør er hans rette titel. Efter endt studium var han i lang tid ansat som salgsingeniør for firmaet AEG-Telefunken i den nordlige del af Jylland. Fra Jylland gik turen til Algeriet, hvor han var ansat i firmaet Danish Turnkey Dairies. Efter hjemkomsten driver han med broderen firmaet Carl Wiese i Nørregade, ligesom han med liv og sjæl deltager i byens gøremål, og han var i en periode medlem af byrådet. 22. Englandsfarerne havde rekord på bogsalget fredag og særlig lørdag formiddag. Der blev omsat for 38.000 kr., så stor omsætning har man aldrig haft før. * Der var rigtig liv på Torvet, da der også var loppemarked, og Hotel Ringkjøbing havde udvidet sin fortovsrestaurant og engageret musik. Der var utrolig mange mennesker, der livligt tog del i aktiviteterne. 23. Restauratør Benny Nielsen foreslår, at de handlende holder længere åbent i sommertiden, hvor der er mange turister. Det er galt, at de kommer til byen og ikke kan købe det, de mangler. I Skagen har der med held været fri åbningstid, og det samme kunne måske blive tilfældet her. * Som noget nyt ved Fjordfesten sluttes der ikke med fyrværkeri. I stedet sendes der lørdag aften en kæmpestor varmluftsballon til vejrs. 24. Handelsforeningens bestyrelse sender nu brev ud til medlemmerne om at holde åbent 1 time længere de fem lørdage i august. Det er dog et skridt henimod Benny Nielsens forslag. 25. På Antikmessen i Vesterhavshallen findes i år en større samling gammelt legetøj. Særligt dukker er efterspurgt. 27. I dag bliver amtsborgmester Anton Kristensen 70 år. Han holder sommerferie i sin have sammen med hustruen Kirsten og datteren Ingeborg. Helt ferie bliver det dog ikke, idet han hver dag må gennemgå et større antal aviser for at holde sig orienteret. Lige fra han som stor dreng blev formand for fodboldholdet, har han vundet alle de valg, han har kastet sig ud i. Fru Kirsten er ivrig havedyrker og sørger for, at der altid er smukke blomster at glæde sig over. * Knud Dam Mortensen, der ejer Ringkjøbing Camping, indberetter til statistikken hver måned, hvor mange gæster der har været Han meddeler, at svenskerne i år langt overstiger tyskernes besøg, dog er danskerne endnu i flertal. Der er også gæster fra Norge, Holland og Finland. Vandet ud for Mortensens camping er særdeles velegnet til surfing og bliver benyttet i rigt mål. * Lørdag var den store fjordfestfrokost med et fyldt telt. Forinden var der flisepudsning på Torvet, hvor Mogens Rud overtog formandskabet efter Elsa Jakobsen. Derfra begav man sig så til frokosten med musik i spidsen. Der blev holdt taler af tilflytter og herboende ligesom det gamle revyhold var forsangere til frokostsangene skrevet til fjordfestens jubilæum. Om søndagen var der vognoptog med mange og festlige vogne. Der var også udstilling af veteranbiler. Fjordfestmarchen havde samlet 132 deltagere. 29. I dag sker der noget meget sjældent på havnen, idet der kommer et fragtskib til byen med last om bord. Det er en polsk coaster lastet med tunge lastluger til Nordsøværftet. Det er 10 år siden, der sidst var skib til byen med last. * Miljøbilen Rappenskralden er nu klar til den første indsamling af farligt affald hos beboerne. Man skal aflevere det, der er samlet, i de uddelte spande.

Bryllup: 6. Birgit Jakobsen og Kaj Rask, Ringkjøbing. * 13. Hanne Nordestgaard Madsen og Holger Nørgaard, Ringkjøbing. * 14. Lone Vigsø Gravesen og Michael Gade Linde, Odense.

Jubilæum: 1. Fuldmægtig Kaja Rud, 25 år i Ringkjøbing Landbobank. * 15. Bankfuldmægtig Jørgen Ørskov, Heboltoft 68, 25 år i Pengeinstitutsektoren. * Bankassistent Anna Grethe Christensen, Blomstervænget 35, 25 år i Ringkjøbing Bank.

Fødselsdag: 4. Frida Nielsen, Godthåbsvej 13,50 år. * 19. Ingeniør Hans Wiese, 50 år. * 20. Amtslæge Vagn Christensen, Kongshøjvej 11,70 år. * 24. Inga Reffs, Vesterled 9,60 år. * Birgit Busk Jensen, Rødkælkevej 1,60 år. * 26. Ingrid Jensen, Fjordallé 9,85 år. * 28. ThomineTang, Kronager 2,75 år. * 29. Emil Bundgaard, Nørbyvej 4, 70 år.

Døde: 4. Martha Marie Bach. * 10. Karen Nørgaard. * 12. Ellen Tang-Pedersen. * 13. Christian Kjær Svendsen. * 19. Sofus Gaardsøe. * 20. Jørn Veskjær. * 22. Georg Bundsgaard. * 24. Evald (Præst) Thomsen. * 26. Jens Jørgen Nielsen.

 

AUGUST

1. Fondsbestyrelsen i Jens Bjerg Thomsens Mindelegat vil forsøge at overtage Vest Stadil Fjord, der er annonceret til salg. * Et år efter ROFI-Centrets udvidelse er ROFI klar til nye udvidelser. Der skal bygges tribuner med siddeplads til 650 og 2 nye bowlingbaner. Begge dele ventes at være klar til at tage i brug 1. oktober, når de indendørs aktiviteter starter. * Det var sidste arbejdsdag i børnehaven Tusindfryd, og forældrerådsformanden Anne Marie Møller siger farvel og takker lederen Ulla Noesgaard for de gode år. Nu stiller man spørgsmålet: Hvad med fremtiden? 2. Efter at have sukket efter vand i lang tid fik egnen her 35 mm regn på en halv time, da torden drog over Vestjylland. * Voksenundervisningscentret har udsendt 10.000 brochurer i Ringkjøbing og Holmslands kommuner, og man er klar til at tage fat på undervisningen efter sommerferien. * Trompetisterne Knud og Gorm Hovaldt er garanti for en fyldt kirke. Det konstateredes i går med 400 tilhørere til koncerten. 3. Det nye missionærpar bliver Agnes og Hans Jørgen Hedegaard, der kommer fra Vordingborg og Nakskov. De er ansat af Indre Mission, der bestemmer, hvor missionærerne skal arbejde. Begge er fra Thy og er glade for at komme til Vestjylland. * Gågaden fejrede fødselsdag, og særdeles mange deltog. Den blev som tidligere fejret med kaffe og kanelkage, men til en forandring blev der serveret ved små borde ud for forretningerne. Tidligere har der været et langt bord gennem gaden. Senere på dagen var der tegnefilm for børn i Bio, og Jessen/Hof Band sørgede for musik i gaden. Alt i alt en storartet fødselsdag. * I den nye kantine på Nordsøværftet er der kommet kunst på væggene. Det er den lokale Reina Mollerup, der viser malerier både på lærred og papir. 6. Ringkjøbing Landbobank har offentliggjort et flot halvårsregnskab. Direktør Bent Naur, der plejer at underdrive, siger: »Vi er midt inde i femte fede år i træk, hvor vi har øget indtægten på driften, så vi er ikke utilfredse«. * Ungdomsgårdens udvidelse er nu så langt fremme, at det første spadestik er taget. Det blev foretaget af den 6-årige Charlotte, som er fremtidig bruger. * Den største omlægning i postbudenes daglige arbejdsdag er nu foretaget i postkontorets område, meddeler postmester Thorkild Frandsen, Ringkjøbing. * Unibank, Ringkjøbing, har lanceret et nyt tilbud til det lokale erhvervsliv i form af et edb-program, Unitel, der gør det nemmere at foretage bankforretninger. 7. Kasper Hansen fra Ringkjøbing, der deltog ved VM i skak i Brasilien, fortæller, at det mest forbavsende var, at der var koldere end i Danmark. Da der ikke var varme i husene, spillede man med overtøj på. Opholdet varede 3 uger og var en stor oplevelse. * Vestjysk Køreselskab holder Køre træf i Æblehavens Camping. Alle med hest og vogn er velkomne. Der er indtil nu meldt 20 køretøjer. * Hjemmekompostering er blevet så stor en succes, at der er brug for 500 yderligere kompostbeholdere. * Ringkjøbing Amtsråd har ansat den 42-årige Ib Kjeldsen, Ringkjøbing, som ny forstander på Pensionatet Blomstervænget. Han er valgt blandt flere ansøgere. * ExportWest er etableret som afløser for Vestjyllands Udviklingsråd. Direktør EU. Skifter, der har været formand siden 1988, bliver nu afløst af personaledirektør Per Sørensen fra Lego. 8. Da den ældste del af Ringkjøbing Skole blev taget i brug i 1911, blev skolen prydet med Ringkjøbing Byvåben. Dette gamle våben er nedslidt, og et nyt byvåben er fremstillet og igen hængt på den ældste skolebygning. * Kosmetolog Inge Mørch har overtaget lokalerne Algade 7 efter Steens Optik. Hun er i fuld gang med at indrette en skønheds- og fodplejeklinik. * Efter salget af Vest Stadil Fjord er undersøgt i Jordbrugsdirektoratet, viser det sig, at staten har forkøbsret til væsentlige dele af arealerne. Godsejer E. W. Grevenkop-Castenskjolds bestræbelser på at sælge kan derefter bremses. 9. Marie Sand på Rindum Plejehjem bliver 100 år. Hendes højeste ønske er, at hun kan holde til festlighederne. 10. En stor dag på Torvet, hvad det musikalske angår. Hele 3 orkestre optræder i løbet af dagen og aftenen. Ringkjøbing Big Band spiller sidst på formiddagen, Jessen/Hof Band spiller ved Hotel Ringkjøbings fortovsrestaurant, og om aftenen spiller Odensetrioen blues og viser. * På byrådets møde behandles Medborgerhusets skæbne. Huset har aldrig fået lov til at eksistere mere end et halvt år ad gangen på trods af, at det har været fuldt optaget af forskellige aktiviteter hele tiden. Anna Marie Stærkær afventer udfaldet af mødet med spænding. * Nyt revisionsfirma starter i byen. Det er statsaut. revisor Per Jakobsen, der har boet her i 10 år og været beskæftiget ved to andre revisionsfirmaer. Etableringen af firmaet sker i kompagni med revisionsfirmaet Johs. Møller på Herningvej 72. * Flertallet i byrådet tegner sig for tilslutningspligt til fjernvarme. * Mange danske piger går i modetøj af mærket »Cha-Cha«. Det er designeret af Keld Mikkelsen, Ringkjøbing. 12. 60 fik en formidabel sangoplevelse ved at høre operasanger Bo Boje Skovhus i Rådhushallen. De fik en speciel oplevelse ved at høre Schuberts sidste store sangcyklus Schwanengesang, der varede ca. 5 kvarter. To danske sange af Carl Nielsen sluttede programmet. * Ringkjøbing Plejehjem får en pavillon i haven, og grunden er nu støbt. Pengene til pavillonen er fra loppemarkeder, som Plejehjemmets Venner sørger for. * Svømmehallen mærker tydelig konkurrence fra vandlandet i Søndervig. 13. Underdirektør i Landbobanken Preben Knudsgaard forlader sin stilling for at tiltræde en tilsvarende i Tønder Bank. * Stauning Lufthavn er kommet i så alvorlige vanskeligheder, at man beder byrådet udbetale 190.000 kr. til dækning af svigtende indtægter. Grunden er ruteflyvningens ophør. * Onsdagens sommerkoncert i Alkjær Lukke med 40 syngende pensionister bliver samtidig afskedskoncert for Big Band-sangerinde Nanna Nordenhof. 14. De Bergske Blades formand, Klaus Riskær Pedersen, var på besøg i byen, hvor han på Ringkjøbing Amts Dagblad orienterede om fremtidsplanerne for bladgruppen. Det fremgik heraf, at en kommende fællesredaktion for de fire nordvestjyske Bergske Blade formentlig vil blive placeret i Ringkjøbing. * Siloerne hos N. Skyttes Eftf. er i sommerferien blevet malet så smukt, at de ligefrem kan beundres. * Kirkekoncerten med Vibeke Højlung, sopran, og Bent Frederiksen, orgel, var så smuk og veltilrettelagt, at de 120 tilhørere fik en smuk oplevelse. 15. 550 husstande får en frist på 9 år for at bestemme sig for fjernvarme. * Fredningen af Hindø i Stadil Fjord er foregået frivilligt, uden store problemer og uden omkostninger for det offentlige. Der er dog endnu et spørgsmål om, hvem der skal betale vedligeholdelse af broen. * Fjordvang Ungdomsskole melder, at der nu kun er plads til 11 elever mere. Onsdag blev der holdt reception for det nye forstanderpar, Jens og Alice Cæsar Jensen. Der var samtidig besøg af Nykredits direktør N. A. Brændgaard, Ringkjøbing, der overrakte en check på 15.000 kr. til den betrængte økonomi. 16. I Bent Paulis have på Holmsland står 6 russiske militærkøretøjer til salg. En amerikansk samler er eventuel køber til et af disse til sit museum. Om få uger skal 5 andre lastbiler sendes til Sverige. Bent Pauli er indehaver af Army Shoppen her i byen. * Ringkjøbingegnens Folkedansere skal til stor festival i Norditalien under ledelse af Ragna Tang. * På byrådsmødet blev der bevilget 110.000 kr. til færdiggørelse af boligområdet Jordbærhaven. * Det blev besluttet at bruge 80.000 kr. til en sti mellem Østergade og P-pladsen ved den gamle amtstue. 17. ROFI har nu vinterplanen klar. Den største succes er bowling, 1000 medlemmer har allerede meldt sig til denne disciplin. * Handelsskolen er begyndt sit jubilæumsår nr. 100 med det hidtil største antal dagelever, nemlig 314, der begyndte i mandags. * Musikskolen har fået lov til at beholde det omstridte statstilskud, der for Ringkjøbings skole vil betyde 100.000 kr. * Hjorteavler Jørgen W. Andersen i Røgind vil gøre et pionerarbejde for at få folk til at spise mere hjortekød. * Dagrenovationen er gået over til sorte plastsække og 14 dages tømning. Kommunen mener at kunne spare et stort beløb herved. * Allan Vestergaard, Enighedsvej 2, driver sammen med sin broder Heinrich firmaet Videofest Syd/Vest. Han er klar med kameraet og har allerede modtaget bestillinger langt frem i tiden. 19. Fjernvarmeformanden Børge Andersen siger, at hvis oliefyret ikke går i stykker, behøver man ikke at spekulere på at skifte til fjernvarme før år 2000. 21. Sejlklubben har afholdt stor redningsøvelse på fjorden. Øvelsen skulle afprøve klubbens alarmberedskab, og det viser sig, at det fungerer, som det skal. * Rytterne fra rideklubben leverede en stribe flotte resultater ved weekendens distriktsstævne for ponyer. 22. Den store Ringkjøbingvirksomhed Lydig of Scandinavia har haft et flot regnskabsår. Der var en omsætningsstigning på 59% og et resultat før skat på 8,7 mill. kr. Fabriksdirektør Torben Hansen oplyser, at der er brugt millioner på miljøforholdene. Varerne sælges hovedsagelig i Europa, men i år oplevede firmaet, at varerne også blev solgt i Asien. Efter industriferien har højttalervirksomheden i Ringkjøbing taget en ny udvidelse på 2200 kvm i brug. * De borgere, der har ormekompostering, vil til næste år få en belønning, idet renovationsprisen reduceres med 200 kr. 23. På Amtsgymnasiet har det været tradition, at der fredag i den første uge efter sommerferien har været folkedans. I år har der i stedet været en idrætsdag, hvor der både var musik, sang og dans. * Den lille sti i byens midte mellem den store parkeringsplads bag den gamle amtstue og Østergade kan nu realiseres, da der er frigivet 80.000 kr. til arbejdet. Da det er et mindre anlægsarbejde, vil det blive udført af kommunens egen vejafdeling. 24. KFUK-spejderne har i år 50-års jubilæum. Smørhullet kalder spejderne deres grund på Vesttarpvej, og i år er der større glæde ved at komme derud, da et længe næret ønske om et hus er blevet opfyldt. Huset hedder Knasten og skal indvies på søndag, når jubilæet fejres. * ROFI er i forbindelse med lokale fagforeninger og kommunen kommet med et tilbud, »Idræt i dagtimerne«, til ledige. Skifteholdsarbejdere og folk med skæve arbejdstider er også meget velkommen. * Lederen af Medborgerhuset er ikke i forlegenhed for ideer. Nu starter hun et familiekor under ledelse af Anette Braiiner og Marie G. Jakobsen. 26. Folk, der har deres hus eller lejlighed opvarmet med el, slipper for tilslutningspligt til fjernvarme. * Skolens 3. real, årgang 1966, mødtes i weekenden til gensynsfest. Dagen begyndtes med rundvisning på skolen, derefter en rundtur i den gamle by, som mange ikke havde set i årevis. Arkitekt Hans Råbjerg trakterede med kaffe, og om aftenen var der middag og fest til den lyse morgen på Hotel Ringkjøbing. 27. Vinduesfabrikken Velfac på Ribovej i Rindum har en stab af velkvalificerede ansatte med forholdsvis lang anciennitet, så direktør Kurt B. Sørensen beklager, at de må afskedige 13 medarbejdere. Arbejdstiden er 43 arbejdstimer om ugen om sommeren og 28-29 i den stille tid. * Dagcentret i Grønnegade holder høstmarked i gårdhaven. Indenfor bliver der dækket op med kaffe og æbleskiver, og man vil sammen glæde sig over at synge de mange smukke høstsange. * Selvhjælpergrupperne i Ringkjøbing og Holmslands kommune er klar til startnu efter sommerferien. Lederen Elna Breinholdt dokumenterer, at der er behov for disse. * Ringkjøbing/Lemvigs AF-kontorer skal nu omdannes til jobbutikker. Det vil fungere bedre end Arbejdsformidlingskontorerne, mener formanden for Ringkjøbing Amt, Ove Dyrmose. * Ringkjøbing Gymnasium vælger sin første bestyrelse, der skal afløse det tidligere skoleråd. 28. Ringkjøbing Surfklub og West Wind Nord i Hvide Sande arrangerer Surf-Cup 1991. Surferne samles ved Campingpladsen. * Bestyrelsen for Turistforeningen har fået nyt medlem. Ejendomsmægler Erik Bank Jacobsen, Ringkjøbing, afløser Ole Tikjøb fra Lem. 29. Tommy Simonsen, indehaver af Intersport, skal have udsalg og vil prøve noget helt nyt med åbningstider. Han vil åbne klokken 15 og holde ud så længe, der er kunder. På den måde vil hele familien kunne gøre indkøb på samme tid. 30. Undervisnings- og kulturudvalget vil prøve at finansiere søskenderabat i skolefritidsordningen uden at skulle bede byrådet om en tillægsbevilling. * Varde Bank ejer nu 36% af Ringkjøbing Landbobank, men det foruroliger ikke bankdirektør Bent Naur. 31. Ringkjøbing Boligforening har opførelse af 24 lejeboliger under projektering. I Ringkjøbing bliver det på Damtoften med 16 boliger og i Hee med 8. Der er 150 på venteliste til bolig, så der er ikke mangel på lejere. * Den 27-årige Dorthe Høj bliver leder af ROFI's motionscenter. Hun er uddannet i USA og har undervist i England på motionscentre og i gymnastikklubber. * Musiklærerne på de to gymnasier har sendt en opfordring til kommunen om at genoptage pladeudlejning på biblioteket. Musiksamlingen bruges meget til undervisning på gymnasierne. * Forsvarsbrødrene afholder den årlige fugleskydning. Skydebrødrene mødes på Torvet ved Hotel Ringkjøbing og derfra marcheres med musik i spidsen til fuglekongen fra sidste år, der traditionen tro giver morgenkaffe. Der skydes i Hotel Ringkjøbings sal, og første skud afgives af sidste års fuglekonge Jens Ebbensgaard. * VVS- og blikfirmaet Søndergaard Larsens Eftf. skifter ejer. Morten Krogsager, der har været indehaver af firmaet i 5V& år, overlader forretningen til blikkenslager Gert Henriksen, Ringkjøbing, og Arne Ryevad, Lem. * Steen Hildebrandt, Enghavevej 13, er udnævnt til professor ved Handelshøjskolen i Århus.

Bryllup: 3. Astrid Jensen og John Bang, Herning. * 9. Anette Mausen og Knud Møller, Ringkjøbing. * 10. Helle Christensen og Jørgen Harsted. * 25. Birthe Larsen og Bent Lønne, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 13. Andreas Mathiasen og hustru Lisbeth, Strandvænget 15.

Jubilæum: 1. Hanne Larsen, Tangsvej 20, 25 år hos Nykredit, Ringkjøbing. * Hans Kristian Lauridsen, 25 år ved Ringkjøbing Kommune. * Niels Martinsen, Heboltoft, 25 år ved Ringkjøbing kommunale skolevæsen. * Rita Johansen, overlærer ved Alkjærskolen i 25 år. * Rigmor Merrild, Alkjærskolen, 25 år ved Folkeskolen. * Ella Christensen, Lem, 25 år hos firmaet Ahle Jensen. * 10. Ove Leth Andersen, Grønvang, 25 år hos firmaet Carl Wiese, Nørregade. * 29. Erling Larsen, 25 år hos L.C. Sørensens Fiskeeksport.

Fødelsdag:U. Ruth Pedersen, Torvet 20, 70 år. * 14. Kai Holger From, Alkjærhøj 25, 60 år. * 19. Textilingeniør Max Hensgen, Algade 5, 60 år. * Margit Nielsen, Baneledet 22, 50 år.

Døde: 2. Brian Larsen. * 10. Marna Bach Jensen. * 13. Jens Peder Hagde. * 18. P. G. Grønning. * 21. Ingeborg Marie Høy. * 25. Elimar Christensen.

 

SEPTEMBER

2. Dagbladet er postkontoret en glimrende hjælper. Et brev fra USA med adressen »Elly Nielsen« blev efterlyst, og dagen efter var sagen opklaret gennem bladet. * Ringkjøbing-Cup for optimistsejlere fik vindmæssig perfekte betingelser. 78 sejlere gennemførte samtlige sejladser. * Ringkjøbing Folkebibliotek har på Ringkjøbing Gymnasium 4 forelæsninger om »Vor tids billedkunst«. * Unge Hjem og KFUM & K inviterer til mandagstræf i Spejdergården på Poulsgårdsvej. Der bliver spise-sammen-aften med middag, sang, leg og børnebibelhistorie. * Kommunens El- og Vandforsyning holdt åbent hus i anledning af El-forsyningens 100 års jubilæum. 150 gæster fik lejlighed til at lære om el og vand. * Ringkjøbingegnens Folkedansere har været i Italien i byen Erba, hvor de gav opvisning sammen med hold fra 11 lande. Navnlig den sidste aften høstede de stort bifald, da damerne var i lange kjoler og herrerne i smoking. Ragna Tang ledede selvfølgelig dansen. * Jørn Jansen, der er værkfører hos firmaet Ejner Hessel A/S, Ringkjøbing, har holdt 25 års jubilæum. Han har været ansat under tre ledere. Der blev holdt reception for ham på Ringkjøbing Camping. * Medborgerhuset med sin usikre eksistens får lov at overleve mindst til årsskiftet. * 1500 borgere aflagde visit lørdag eftermiddag i ROFI-Centret. Anledningen var centrets årlige aktivitetsdag. Således prøvede 400 bowlingbanerne, mens motionscentret havde 300 gæster. * Henved 50 forsvarsbrødre var mødt til fugleskydning på Hotel Ringkjøbing i søndags. Man fandt fuglekongen John Lauridsen i det 629. skud. Jens Ebbesgaard måtte aflevere værdigheden. 3. Ringkjøbing kan i 1993 fejre 500-års købstadsjubilæum. Det skal selvfølgelig fejres, og derfor nedsætter byrådet et udvalg til at finde ud af, hvad der skal ske. * Til Guldalderklubbens første møde var der mødt 100 medlemmer. De blev af Vagn Bjørnholt fra Silkeborg taget med på tur i Vest- og Midtjylland. * Svømmepigen Britta Vestergaard og fodboldspilleren Henrik Saaby Nielsen fik i år tildelt skoleinspektør Bøgners idrætslegat. To elever i skolens ældste klasser får legatet tildelt. * Gartneriets Afsætningsudvalg har foræret alle landets kommuner et bøgetræ. Udvalget syntes, at der rundt i landet var for få eksemplarer af landets nationaltræ. Her i byen modtog borgmester Hans M. Jensen træet, der blev plantet ud for svømmehallen ved Kongevejens Stadion. 4. 750 børn var fra morgenstunden klar til at deltage i den populære skoleidrætsdag, hvor børnene med stor iver deltog i alle aktiviteter. * Rideklubben har deltaget i weekendens distriktsstævne for ponyryttere. Det gik ikke så godt som forventet, da man kun opnåede en tredieplads. * Anne Bine og Enok Sørensen skal tilbage til Tanzania for at fortsætte deres missionsarbejde. 400 deltog i genudsendelsesfesten. 5. Ved skoleårets begyndelse har rektor Jack Wiirtz, Ringkjøbing Gymnasium, været tilknyttet undervisningssektoren i 25 år. En delegation fra amtskommunen havde meldt sin ankomst til morgensamlingen. Eleverne benyttede også lejligheden til at hylde rektor i sang og musik, ligesom der var overraskelser til ære for jubilaren. * Ringkjøbing får i år en produktionsskole. Den skal ligge i Karsten Akseisens tidligere møbelfabrik på Birkmosevej 32. * Onsdag havde Ungdomsgården rejsegilde på den nye tilbygning. Der var mange børn til stede, og de fik hurtigt has på 600 røde pølser. Tilbygningen skal være færdig 1. december. * Legestuen i Rindum er kommet i gang ved forældrenes hjælp. Den tidligere ledelse har sagt op og forlader stillingen til jul. 6. Nørregade bliver gjort klar til nyt slidlag, og da der er opgravning, benytter Fjernvarmen lejligheden til at lægge stik ned. * Fjernvarmeværket har fra byrådet fået besked om at fjerne et gammelt overjordisk tankanlæg på Kongevejen. 7. Intersport og Ringkjøbing og Omegns Sportsfiskerforening har fisketræf ved Hover Å. Der er udsat 100 kg ørred, så nogle fisk må der da blive fanget. * Røde Kors holder lørdag stor øvelse med deltagelse af 7 hold samaritter fra Ringkjøbing og Viborg amter. Det foregår omkring Alkjærskolen. * Kunstmaler Jan Torstenson udstiller nye malerier i klinikken på Enghavevej 13. Der bliver desuden musik og oplæsning af digte og småhistorier. * Inge Mørch har åbnet en skønheds- og fodplejeklinik i Algade 7. Det er den tidligere brilleforretning, der nu bliver lavet om til 3 afdelinger, da slankekur også bliver taget med på programmet. * En nyetableret gruppe for diabetikere vil prøve, om der kan laves en lokal afdeling af Diabetikerforeningen. * To Ringkjøbinghold er kommet i seminifinalen ved Junior Chambers landsdækkende debatkonkurrence. De sikrede sig begge plads i kvartfinalen i Ringkjøbing, hvor de dystede mod Vesthimmerland og Sønderborg. * Forrige års store idrætssucces i kommunen »Motion og samvær for alle over 60« tegner til at blive lige så godt besøgt i år. 170 betalende meldte sig første dag. Det er ROFI og Rindum SU, der arrangerer sagen. * De 1000 arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagere får nu det samme tilbud som de ældre over 60, nemlig at dyrke motion og samvær i ROFI-Centret. 9. Kunsthåndværkerforretningen »Egen Art« har holdt flyttedag fra Østerport til Gågaden. Der er for tiden 11 med i kredsen bag butikken, hver med sit speciale, og et nyt medlem, der væver, er for kort tid siden kommet til. , * RIF's lilleputhold har haft en hård uge med 3 kampe og skolens idrætsdag. Der har slet ikke været tid til at lege, beklagede en af drengene sig. * Boligforeningens byggeprojekt i Østergade 10-14 skal gøres 800.000 kr. billigere for at komme i gang. * Røde Kors indbyder til møde om besøgstjenesten, og man håber, at flere melder sig til den gode gerning. * ROFI vandt i denne weekend tre landsmesterskaber, ét i udendørs håndbold og to i fodbold. Kampene foregik i Slagelse. * Stadsingeniørerne med ledsagere har i weekenden holdt møde her i byen. De blev modtaget på Rådhuset og derefter indlogeret på Hotel Fjordgården. Mens mændene holder møde, er ledsagerne på udflugt i omegnen. I morgen er der generalforsamling, og efter denne vil stadsingeniør Erik Rasmussen yderlige vise noget af den gamle by og omegnen. 10. Turistsæsonen har været rigtig god med mange gæster og alle huse udlejet. Allerede nu er folk begyndt at skrive efter materiale om huse til leje i 1992. * Fjordvang Ungdomsskoles nye meginjolle søsættes ved Venner Å's munding i Fjorden. Gudmor til båden er fru Helga Jacobsen, Nordsøværftet. Hun har deltaget i mange søsætninger, og her foregår det på samme højtidelige måde med gudmor og boblevand. Båden er tegnet og bygget efter model af de gamle vikingeskibe og får navnet »Frigg«. * Junior Chamber fejrede 20 års jubilæum, og under festen blev kammerets første senator udnævnt. Det var ejendomsmægler Finn Jacobsen, der blev tildelt JC's højeste udmærkelse. * CF Ringkjøbing havde 2 hunde med til landskonkurrence i Frederikshavn. Det blev til 2 førstepladser og 2 pokaler, 1 vandrepokal og 1 til ejendom. 11. De lokale afdelinger af Dansk Jagtforening, Landsjagtforeningen og Strandjagtforeningen blev på en ekstraordinær generalforsamling nedlagt. Straks derefter gik 40 fremmødte over til at stifte en ny, samlet forening for jægere. Den nye forening fik navnet Ringkjøbing Jægerforbund. De gamle foreninger fortsætter til 31. december, idet den nye struktur først realiseres 1. januar 1992. * Tage Carlsen er af folkeoplysningsudvalgene indstillet til Landbobankens pris »En gjæw vestjyde«. Han var initiativtager til stiftelsen af ROFI for 24 år siden. * Musik og Ungdom meddeler efter generalforsamlingen, at sæsonen har været særlig god med stigende medlemstal. 12. Tandtekniker Hans Jørgen Kruse - indehaver af firmaet Kalodent Kruse - overtog i 1979 Brobergs tandteknikerklinik i Nygade 41. Han har til nu haft klinik i Øster Strandgade, men i Nygade 39 bliver der plads til et klinikrum mere, så arbejdet kan foregå mere rationelt. Foruden klinikken her har han klinik i Esbjerg og Varde. * Ringkjøbing Gymnasium får i sin bestyrelse tre forældrerepræsentanter. Ved et orienteringsmøde i sidste uge blev en liste med 3 kandidater fremlagt, og da der ved fristens udløb ikke var kommet nye kandidater, var de valgt. Det var Kirsten Skov, Ringkjøbing, Jørgen Eilschou Holm, Ringkjøbing og Mogens Ballegaard, Grønbjerg. * Statsamtmand Th. Opstrup, Ringkjøbing, er stadig formand for Kronprins Frederiks Fond. Han blev genvalgt som formand ved bestyrelsens sidste møde, der holdtes i Skagen. * ROFIs nye projekt »Idræt om dagen« tegner til at blive en kæmpesucces. I går var der inviteret til orienteringsmøde for at se, hvor stort behovet er, og der var mødt 100 interesserede. Ledige, bistandsklienter og folk med skiftearbejde og alle, der har fri om eftermiddagen, kan dyrke idræt fra kl. 13-15. * Tennisklubben har kåret årets seniormestre. Der blev spillet finaler i søndags, og mestrene blev Troels Larsen, Poul Jørgen Jensen, Pia Larsen og Marianne Thomsen. * Formanden for Ringkjøbing Folkeuniversitet, Stig Møller, meddeler, at 45 har meldt sig til forelæsning om kunst. Det betyder, at der er stoppet for tilgang. * I dag er der meddelelse fra DSBs overarkitekt i København, at der igen vil blive sat gang i byggeriet på stationen. Arbejdet ventes færdig inden årets udgang. 13. Blikkenslager- og VVS firmaet Tage Søndergaards Eftf. er overtaget af Arne Ryevad og Gert Henriksen. Der var stort rykind, da der var overtagelsesreception på Buen 11. * Ægteparret Else og Frode Gimm har efter arbejde på missionsmarken været hjemme et år. Nu holdes der afskedsfest for dem, da de igen rejser ud på missionsmarken, denne gang til Nepal. Han skal arbejde som narkosesygeplejer på et stort hospital med 100 ansatte, hvoraf de 10 er missionærer. * Røde Kors' besøgstjeneste og Menighedsrådet havde indbudt til orienteringsmøde for at finde ud af, om der kunne blive et korps af besøgsvenner. I øjeblikket er der 14, der går på besøg hos ensomme. 14. Kommunen har i disse dage travlt med at lægge nyt slidlag på veje og i de gader, hvor det trænges. En gangsti er åbnet fra den store parkeringsplads i Nygade og ud til Østergade. 16. Ringkjøbing Sygehus skal spare 600.000 kroner, men man bevarer både næste og de kommende år de nuværende sengepladser på 73 syvdøgnssenge og fire femdøgnssenge. Der vil ikke ske fyringer. * Export West er navnet på det markedføringsorgan, der afløste VJ-Rådet ved årsskiftet. Viborg Amt trak sig ud af det 30-årige samarbejde mellem Ringkjøbing og Viborg amter gennem Vestjyllands Udviklingsråd. Direktør Kurt Weber er chef for exportcenteret med 4 ansatte. Det betjener 2 amters erhvervsliv. * Det blev en overdådig weekend for ROFI i Slagelse. 3 hold kom hjem som landsmestre. Landbobankens kvindelige håndboldspillere, Tim Maskinfabriks fodboldspillere og Vestas Wind Systems i fodbold. * Svend Erik Madsen og Karen Margrethe Lyndrup har hver fået udleveret 1000 kr., som de skal få til at yngle bedst muligt. Pengene skal bruges til ungdomsskolens jubilæum. 17. Undervisnings- og kulturudvalget vil nu lade Rindum få 2 nye fodboldbaner, som der i udvalget var enighed om, at der var behov for. * Ringkjøbing og Omegns Håndbolddommerklub fejrer i disse dage 20 års jubilæum blandt andet med udgivelse af et jubilæumsskrift. * Junior Chambers hold havde de bedste argumenter for, at danskerne skulle AIDS-testes. De vandt en plads i finalen ved den landsdækkende debatkonkurrence. 18. 84 medlemmer af Guldalderklubben var med på udflugt til Jesperhus Blomsterpark, der er 6 ha stor. De mange drivhuse, nyindrettede terrarier, sommerfuglehuset og akvariet blev beset med stor interesse. * Da renovationen for første gang skulle 14-dagestømme affaldssække, viste det sig, at alt for mange var overfyldte, navlig i den indre by. Der er nu udleveret flere sække, men fra 1. oktober må hver husstand kun fylde én sæk, ellers må de betale for to. 20. Børnehjemmet Schuberts Minde har igen haft et år med fuld belægning. Børnenes gennemsnitsalder falder samtidig med, at behovet stiger. * Husmoderforeningen har holdt filmaften i Dagcentret. Filmen var Dronningens besøg her i byen i 1984. 40 medlemmer var mødt. 21.1 dag udkommer en spændende bog på forlaget Sesam, hvis direktør er Georg Vejen, en »gammel« ringkjøbingenser. Han er lidt nervøs for, hvordan bogen vil blive modtaget. Det er nemlig »Et Folke Sagn« med tegninger af Dronning Margrethe og tekst af pastor Johannes Møllehave. Bogen indeholder 120 farveskitser og 4 kulissetegninger. * Landbobanken er spændt på, hvorledes byrådet vil modtage den lokalplan, der skal gøre det muligt for banken at udvide ud mod Kirkepladsen. * Ringkjøbing Handicap Idrætsklub, Lions, begynder en ny sæson med folkedans i kantinen på MSM. 23. Teknik- og miljøudvalget vil anmode byrådet om 93.000 kr. til etablering af ungdomsboliger på Byskellet. * På Ringkjøbing Plejehjem er der i haven rejst en pavillon. Pengene hertil er kommet ind ved loppemarkeder. * Traditionen tro kom der rigtig mange folk til Æblehavens kræmmermarked i weekenden. 35 havde stand, og flere bestilte plads til næste års marked. Søndag eftermiddag gav Ragna Tang opvisning i det fri med sine folkedansere. * Det kristne Gymnasium sendte fredag en bus med en klasse til Kvitsund i Norge. Når den vender hjem søndag, medbringer den en tilsvarende norsk klasse, der skal være gæster på gymnasiet i Ringkjøbing. 24. Ældre Sagen overtager telefonkæden for enlige. Fru Agnes Nielsen, Røde Kors, har tidligere forestået den. * Preben Knudsgaard, medlem af Erhvervsrådets bestyrelse, er flyttet til Tønder. Han har overladt sin plads til Holger Thorninger, der var suppleant. * Intersports tidligere lokaler på Mylius Erichsensvej er overtaget af Arne Andersen, der vil indrette café og spillehal, som skal åbne inden jul. 25. Vestas har leveret de sidste 11 af 342 vindmøller til det store Sky River-projekt i USA. Hermed er Vestas' hidtil største ordre afsluttet. Inden årets udgang skal alle 342 møller være sat i drift. * På firmaet Paul Agnars fiskefiletfabrik er der mangel på rødspætter, og dermed er der job i fare. Ledelsen håber, at det bliver for en kortere periode, men det ser truende ud. 26. Kommunens borgere bliver i 1992 udsat for en choksparekur. Der er tale om 7 skoler og en børnehave, der skal lukkes. Derved bliver der afskediget 50-60 arbejdere i den sociale sektor. * Forsikringsselskabet Vestjylland går i samarbejde med Ringkjøbing Bank, der nu skal til at sælge forsikringer. * Nordsøværftet blev i dag hædret med Nykredits erhvervspris på 50.000 kr. for sin dynamiske udvikling gennem en lang årrække. 27. Chok og vrede var fremherskende følelser, da byrådsflertallet havde indkaldt personalegrupper, der rammes af sparekniven, til informationsmøde. * Fjordvang Ungdomsskole holder åbent hus søndag i lighed med efterskoler landet over. Efterskolernes dag er efterhånden blevet en fast dag om året, så alle med interesse for efterskoler kan stifte bekendtskab med disse. 28. Nordsøværftet sagde i denne uge farvel til skibet Arktis Dawn, det første i rækken af store containerskibe. Skibet er på vej til København, hvor der bliver reception på det flotte skib, der er det hidtil største, værftet har bygget. * De norske gymnasieelever fra Kvitsund, der er på udveksling med elever på Det kristne Gymnasium, befinder sig så godt, at de opfordrer til, at udvekslingen skal fortsætte. * Skorstensfejerembedet vil blive opslået ledigt. Efter skorstensfejermester Ejner Lauritsens død i sommer har fru Ruth Lauridsen drevet forretningen videre med skorstensfejeren i Struer som faglig ansvarlig. * Fiskevirksomheden Skandia har købt nabobygningen på Vesterled, hvor der tidligere har været systue. Skandia har 60 medarbejdere. * I disse dage har den 27-årige Berit Kristensen afsluttet sin urmageruddannelse hos Per Liichow på Torvet. Hun kom ind fra gaden og spurgte, om der var arbejde at få og blev straks antaget. Det kan altså endnu lade sig gøre. 30. Aktiespillet er meget populært hos vestjyderne. Bjarne Schmidt fra Ringkjøbing Bank arrangerer spillet. 642 spillefugle havde meldt sig inden fristens udløb. Det er 72 mere end sidste år. * Foredragsholderen Peter Olesen var imponeret over Bevaringsforeningen, dens arbejde og renoveringen af de gamle bygninger. ligeledes imponerede det ham, at foreningen kunne samle 100 deltagere til foredragsaften.

Bryllup: 7. Lise Lotte Fogde og Stig R. Lauridsen, Ringkjøbing. * 14. Vibeke Heerup Isaksen og Jan Høj Johansen, Rindum. * Heidi Therese Damgaard og Jørn René Vidum Martinsen, begge Ringkjøbing.

Sølvbryllup: 3. Kurt Biltoft og hustru Margit, Kløvervænget 15. * Aksel Thomsen og hustru Inge Lise, Byskellet 30. * 10. Peter Johannsen og hustru Mette, Heboltoft 90.

Jubilæum: 1. Bankfuldmægtig Mads Andersen, Lem, 25 år ved Ringkjøbing Landbobank.

Fødselsdag: 6. Bent Kristian Kristensen, Brogårdsvænget 23,60 år. * 7. Elisabeth Faurby, Mylius Erichsensvej, 85 år. * 18. Bogtrykker Knud Møller, Østergade 22, 80 år. * 19. Bogtrykker Holger F. Romlund, Fjordallé 33, 80 år. * 20. Svend Kjærgaard, Godthåbsvej, 70 år. * 26. Vera Sørensen, Mågevej 6, 60 år. * 28. Jesper Silberg, Rindum Plejehjem, 90 år.

Døde: l. Johanne Olesen. * 6. Ane Jensine Bækdal Hansen. * 10. Helmuth Albertsen. * 11. Dagmar Margrethe Bundgaard. * 16. Esther Søndergaard Christensen. * 24. Jutta Strandbygaard Frandsen. * 28. Poul Nielsen.

Til top